Category:Glosbe/todo/s

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search


Contents

Glosbe's example sentences of sa hannu

 1. sa hannu. <> Declaration, Making, are sharing, engaging, get, got personally involved, intervene, involved, involvement, joining in when, made, participate, share in them, share in, share, sharing, signed.
  1. Saboda bala’in tsoron sarkin da suke yi, mutane biyu ne kawai ba su sa hannu a takardar ba, yawancinsu sun sa hannu ba da son ransu ba.”—Encyclopædia Britannica (1970), Volume 6, shafi na 386. <> Overawed by the emperor, the bishops, with two exceptions only, signed the creed, many of them much against their inclination.”—Encyclopædia Britannica (1970), Volume 6, page 386.
  2. 17, 18. (a) Ban da sa hannu cikin aikin almajirantarwa, ta yaya za mu sa hannu a farin cikin bayarwa? <> 17, 18. (a) In addition to engaging in the disciple-making work, how may we share in the joy of giving?
  3. (Ibraniyawa 13:17) Dattijo da ake daraja shi zai sa hannu a hidimar, kamar Nehemiya da ya sa hannu a sake gina bangon Urushalima. <> (Hebrews 13:17) Naturally, a respected elder also does his own share, like Nehemiah, who got personally involved in rebuilding Jerusalem’s walls.
  4. Haka nan ma, ko da yake mun fahimta cewa sa hannu cikin hidima da kuma halartan taron Kirista sune hakkin da kowanne bawan Jehovah ke da shi, muna sa hannu da zuciya ɗaya da niyya kuwa? <> In a comparable way, although we appreciate that participation in the ministry and attendance at Christian meetings are a fundamental responsibility of every servant of Jehovah, do we share in them wholeheartedly and with a willing spirit?
  5. Mai shuki na asali da kuma wasu masu shelar Mulki da ba su sa hannu sa’ad da ake shuka iri ba sun girbe amfanin Mulki da ya sa aka samo wannan almajirin. <> Kingdom fruitage is reaped by the original sower as well as by other Kingdom proclaimers who may not personally have been involved with sowing the seed that produced that particular disciple.
  6. “Hakan ya taimaka wa Milane ta bayyana matsayinta game da bikin ranakun haihuwa da bukukuwan da Allah ba ya so kuma ta ƙi sa hannu sa’ad da ake yin waɗannan bukukuwa,” in ji mamarta. <> “This has helped Milane to explain her position on birthdays and holidays and refrain from joining in when those occasions are observed,” says her mother.
  7. Kana Sa Hannu Wajen Sa Taron Kirista Ya Kasance da Ban Ƙarfafa? <> Do You Share in Making Christian Meetings Upbuilding?
  8. Kana Sa Hannu Wajen Sa Taron Kirista Ya Kasance Da Ban Ƙarfafa? <> Do You Share in Making Christian Meetings Upbuilding?
  9. A bayane yake cewa ta wajen ba da kalamai, dukanmu muna sa hannu wajen sa taron Kirista ya kasance da ban ƙarfafa. <> Clearly, by giving comments, all of us share in making Christian meetings upbuilding.
  10. Ko da yake yana da wuya a kammala cewa Allah ya sa hannu ko kuma bai sa ba a irin yanayin. <> However, it is difficult to say conclusively whether God did or did not intervene in such cases.
  11. Sa’ad da lamiri na Kirista bai ƙyale shi ya sa hannu ba, wannan zai sa mai wajen aikin ya yi masa magana. <> When a Christian’s conscience does not let him participate, this may lead to a confrontation.
  12. Waɗanda suke zama a irin waɗannan ƙasashe sun son su sa hannu a takardar don ba sa son su kashe kuɗi ko kuma ɓata lokaci, amma hakan ba dalilin da ya sa aka shirya wannan takardar ba. <> Not understanding the Declaration Pledging Faithfulness, some who live where divorce is possible have asked about signing such a document rather than face any complications or inconveniences.
  13. 12 Idan yanayinka yanzu a rayuwa ya rage lokacin da kake ba da wa a hidima, kana iya yin ƙoƙari ka ƙara sa hannu a aikin girbi ta wajen sa hidimarka ta ƙara ba da ’ya’ya. <> 12 If current circumstances in life limit the time that you have available to spend in the ministry, you could still try to increase your share in the harvest work by making your ministry more productive.
  14. Za ka iya sadu da masu makoki sa’ad da kake sa hannu cikin hidimar Kirista ko kuma sa’ad da kake harkokin rayuwar yau da kullum. <> You may meet those who mourn when you are sharing in the Christian ministry or when caring for the affairs of daily life.
  15. 1:9) Zama ɗaliban Kalmar Allah masu ƙwazo da kuma sa hannu sosai a taron ikilisiya za su sa su cim ma hakan. <> 1:9) Being diligent students of God’s Word and having an active share in congregation meetings will certainly contribute to that end.
  16. Za mu iya faɗan cewa Jehobah ya sa hannu a wasu batutuwa ne ko bai sa ba? <> Can we definitively say whether Jehovah did or did not intervene in specific cases?
  17. Waɗanda suka yi wa’azi a yankunan ƙasashen waje sun sa hannu sosai a yaɗa bishara, shi ya sa a shekarar 2003 an ji bishara a ƙasashe, tsibirai, da kuma yankuna 235 kewaye da duniya. <> Those able to preach in foreign territories have made a real contribution to the spread of the good news, so that in 2003 it was heard in 235 lands, islands, and territories around the world.
  18. Sa hannu a tsarin yin arziki na dare ɗaya na sa mutane su yi hasarar kuɗin da suka tara ko kuma fiye da haka. <> Dishonest get-rich-quick schemes divest gullible investors of their life savings or worse.
  19. 17 Dalili na farko da ya sa muke wa’azi gida gida ko kuma sa hannu a wasu hanyar hidima ta Kirista shi ne cewa muna son mu sa a san sunan Jehovah. <> 17 Foremost among our reasons for witnessing from house to house or engaging in other forms of the Christian ministry is the desire to have a share in making known Jehovah’s name.
  20. Tarihin riya da sa hannu cikin siyasa da suka yi, da kuma yawan neman kuɗi da suke yi, zai sa su ƙi Littafi Mai Tsarki. <> Her record of hypocrisy and political meddling, as well as her constant solicitations for money, may account for their negative reaction to the Bible.

Glosbe's example sentences of sa ran

 1. sa ran. <> be expecting, dates, day, expect, expecting, felt, forward to, forward, hope, hoped, hoping, life, look forward, the life.
  1. (Titus 1:2) Idan muka yi murna game da sa ran nan, kowane lokaci za mu tuna da alkawuran Jehovah game da nan gaba mai kyau, da zai sa mu iya jimre da ƙunci.—Romawa 12:12; 1 Tasalonikawa 1:3. <> (Titus 1:2) If we rejoice in that hope, with a constant awareness of the bright future that Jehovah promises, we can endure under tribulation.—Romans 12:12; 1 Thessalonians 1:3.
  2. Sh 34:10) Cike da ɗoki, suna sa ran ganin zuwan annabin da ya fi Musa girma. <> 34:10) With keen anticipation, they looked forward to the coming of a prophet greater than Moses.
  3. Mun fito daga duniya marar ƙauna da kula, muna sa ran cewa dukan waɗanda suke cikin ikilisiya za su bi da juna cikin alheri na Kirista. <> We came out of a cold, uncaring world, hoping that all in the congregation would treat one another with Christian kindness.
  4. Ta haka, muna sa ran taimaka musu su zama almajiran Kristi. <> In that way, we hope to help them to become Christ’s disciples.
  5. 130:3) Idan ba don jin ƙan Allah ba, da babu wani a cikinmu da zai sami farin cikin yin bauta mai tsarki, ko kuwa mu sa ran samun rai madawwami. <> 130:3) Without God’s mercy, none of us would have the joy of sacred service, nor could we look forward to receiving everlasting life.
  6. Wannan ya sa ran Abram cikin haɗari. <> That put Abram’s life at risk.
  7. Muna kuma bukatar mu ci gaba da neman taimakon Allah, domin Iblis zai dawo ya sake jarraba mu a wani lokacin da ya ga ya dace, wato, a lokacin da ba ma sa ran fuskantar jarraba. <> But we should also seek God’s continued help, for the Devil will return to tempt us at another time convenient for him—and not necessarily when we may be expecting a temptation.
  8. 4. Me ya sa ran Darius ya ɓaci sosai har ya kasa barci, kuma menene ya yi washegari? <> Why is Darius so upset that he cannot sleep, and what does he do the next morning?
  9. Mene ne masu bauta wa Jehobah suke sa ran samu daga wurinsa? <> What, then, can Jehovah’s worshippers expect from him?
  10. Abin baƙin ciki, mutane da yawa da suke sa ran cewa za su samu salama da gamsuwa a aure da kuma cikin iyali sun ga cewa abin da suke zato bai faru ba. <> Sad to say, multitudes who had hoped to find peace and fulfillment in marriage and with a family have found that their expectations have gone unfulfilled.
  11. 102:19-21) Hakika, mu bayin Jehobah da muke yi masa godiya muna sa ran zuwan wannan zarafin da za mu samu na yin “shelar mutuwar Ubangiji” a lokacin Tuna mutuwar Yesu da za a yi a ranar 5 ga Afrilu.—1 Kor. <> 102:19-21) Indeed, Jehovah’s grateful servants eagerly look forward to the opportunity we will have at the Memorial observance on April 5 to ‘proclaim the death of the Lord.’—1 Cor.
  12. Amma, ba ma sa ran cewa mutane da yawa daga cikin Kiristendom za su tuba, waɗanda aka kira “sauran mutane.” <> However, we are not expecting a mass conversion of people outside the realm of Christendom, who are referred to as “the rest of the men.”
  13. Menene muka tattauna a binciken da muka yi na Zabura 119:1-88 kuma me ya kamata mu tambayi kanmu yayin da muke sa ran yin nazarin Zabura 119:89-176? <> What have we considered in reviewing Psalm 119:1-88, and what might we ask ourselves as we look forward to studying Psalm 119:89-176?
  14. Kiristoci na gaskiya suna ba da kyauta saboda ƙauna, ba su keɓe wata takamaiman rana na ba da kyauta ba, kuma ba sa sa ran cewa wani zai saka musu kyautar da suka bayar. <> True Christians give out of love, their giving is not tied to a date, and they expect no gifts in return.
  15. Muna sa ran zama tare cikin salama da farin ciki har abada, kuma Jehobah yana koya mana mu yi hakan a yanzu. <> We look forward to living together peacefully and happily forever, and Jehovah is teaching us to do so now.
  16. 3:27; 12:25) Ta wannan hanyar, muna sa ran taimaka musu su ci gaba da kasancewa almajiran Kristi. <> 3:27; 12:25) In that way, we hope to help them to remain Christ’s disciples.
  17. Bulus ya daɗa: “Shi ya sa tun ran da muka ji labarin, ba mu fasa yi muku addu’a ba, muna roƙo a cika ku da sanin nufin Allah da matuƙar hikima da fahimta na ruhu.”—Kolosiyawa 1:3, 9. <> Paul added: “That is also why we, from the day we heard of it, have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the accurate knowledge of his will in all wisdom and spiritual comprehension.”—Colossians 1:3, 9.
  18. Za su yi tunanin cewa irin waɗannan ba sa kuma wakiltan ran halitta da aka ɗauki jini daga jikinsa. <> They may reason that at some point fractions that have been extracted from blood cease to represent the life of the creature from which the blood was taken.
  19. Me yasa ba zaka sa alama bisa ran nan cikin kalanda ba domin yayinda ran nan ya kai, ka iya bada kanka a yalwace, idan ya yiwu, domin goyon baya mai-juyayi? <> Why not mark such dates on your calendar so that when they come around, you can make yourself available, if necessary, for sympathetic support?
  20. Za ka iya tunanin ɓacin ran Jehovah sa’ad da yake ganin Ɗansa wanda yake ƙauna ya mutu?— Yesu ya tabbata cewa Allah ba zai manta da shi ba. <> Can you imagine the pain Jehovah felt as he watched his dear Son die?— Jesus was sure that God would not forget him.

[17-08-21 14:09:39:419 EDT] Logging output too large. Truncating output.

[17-08-21 14:10:24:312 EDT]

Glosbe's example sentences of sosai

 1. sosai. <> [[Abel’s parents, Adam and Eve, were likely beautiful, dynamic people.]], [[For example, he led a campaign of vicious persecution against Christ’s disciples.]], [[The king saw clearly that the conduct Nathan described was deplorable.]], as, great, greater, life, lot, me, objectives, overjoyed, perfectly, refreshing, so much, stronger, well.
  1. (Kolossiyawa 2:6, 7) Hakika, Kiristoci za su iya dage cikin bangaskiyarsu idan sun dasu ƙwarai cikin Kristi yadda itace yake tsaye sosai a ƙasa da saiwarsa mai ƙarfi.—1 Bitrus 2:21. <> (Colossians 2:6, 7) Indeed, Christians can stand their ground only if they are firmly rooted in Christ.—1 Peter 2:21.
  2. Kalaman Bulus ga Afisawa suna a bayane sosai: “Bisa ga alheri an cece ku ta wurin bangaskiya; wannan kuwa ba daga gareku ba ne; kyauta ce ta Allah: ba daga ayyuka ba ne.” <> Paul’s inspired words to the Ephesians are perfectly clear: “By this undeserved kindness, indeed, you have been saved through faith; and this not owing to you, it is God’s gift.
  3. 20 Maza da mata masu nazarin Kalmar Allah sosai, masu shelar bishara da himma, masu aminci sosai, da waɗanda suke tallafa wa Mulkin cikin aminci albarka ne sosai ga ikilisiya. <> 20 Men and women who are diligent students of God’s Word, who are zealous preachers of the good news, who are flawless in their integrity, and who are loyal supporters of the Kingdom are a great blessing to the congregation.
  4. A shekara ta 1959, ofishin reshe ya gayyaci kowa da zai iya ya ƙaura zuwa lardin Quebec, inda ake bukatar masu hidima sosai. <> In 1959 the branch office invited any who could do so to move to Quebec, where there was a great need for evangelizers.
  5. Duk da cewa shi matashi ne kuma bai manyanta ba sosai a gaskiya, dattawan Kiristoci na birnin Listra da Ikoniya sun ‘yaba masa sosai.’ (A. M. <> Despite being relatively young both in age and in the truth, he was “well reported on” by the Christian elders in Lystra and neighboring Iconium.
  6. Shin ya taimaka wa iyalinka su kusaci Jehobah da kuma juna sosai? <> Are you achieving the intended objectives?
  7. Shi da matarsa Maureen sun ce aiki a Warwick albarka ce domin “suna haɗuwa da kuma aiki tare da ’yan’uwa maza da mata masu kirki da suka daɗe sosai suna hidima a Bethel.” <> He and his wife, Maureen, say that one of the blessings they are enjoying at Warwick is “meeting and working with the many wonderful brothers and sisters who have spent their life serving Jehovah at Bethel.”
  8. Mutane da yawa da muka tattauna da su suna mamakin dalilin da ya sa Allah mai ƙauna ya ƙyale shan wahala sosai a duniya. <> Many that we’ve talked to wonder why a loving God would allow so much suffering in the world.
  9. Yana daraja su sosai, kuma ba ya son wani cikinsu ya bijire. <> He does not view them as of little worth, and he does not wish any to drift away.
  10. 6 Ɗabi’a Mai Kyau Tana Wartsakewa: A lokacin da mutane da yawa suna “son kansu” kuma ba sa kula da yadda wasu suke ji, yana da ban wartsakewa sosai mu kasance cikin ’yan’uwanmu Kiristoci waɗanda suke ƙoƙarin nuna ɗabi’a mai kyau! <> 6 Good Manners Refresh: At a time when many people are “lovers of themselves” and show a lack of regard for the feelings of others, how refreshing it is to be around fellow Christians who endeavor to display good manners!
  11. Babu shakka, waɗannan abubuwan sun addabi ’yan Adam sosai a shekarun da suka wuce, ko ba haka ba? <> Our world has certainly seen a lot of that kind of trouble in the past century, hasn’t it?
  12. Babu shakka za a marabce ku sosai kuma ku samu amfani na ruhaniya mai girma daga ziyartan Bethel. <> You will surely receive a warm welcome and derive great spiritual benefit from visiting Bethel.
  13. 8 Idan ka ci gaba da nazarin Littafi Mai Tsarki kuma ka ga yadda yake taimaka maka, bangaskiyarka za ta yi ƙarfi sosai. <> 8 As you learn more from the Bible and see how it helps you in your life, your faith will get stronger.
  14. Alal misali, ya tsananta wa almajiran Yesu sosai. <> For example, he led a campaign of vicious persecution against Christ’s disciples.
  15. YADDA NA AMFANA: Mahaifiyata ta yi farin ciki sosai sa’ad da ta ga cewa na soma yin rayuwar da ta jitu da mizanan Littafi Mai Tsarki. <> HOW I HAVE BENEFITED: My mother was overjoyed when she saw me start to live by Bible principles.
  16. 3:10) Da yake suna ƙaunar Jehobah sosai, sai suka gwada shi ta wajen ba da lokacinsu da kuzarinsu da kuma dukiyarsu don su goyi bayan wa’azin da ake yi a ƙasarsu inda ake bukatar masu wa’azin Mulki sosai. <> 3:10) Moved by love for God, they decided to ‘test Jehovah out’ by willingly offering their time, energy, and resources to support his interests in a country where there is a greater need for Kingdom proclaimers.
  17. Wataƙila Adamu da Hawwa’u, iyayen Habila, kyawawan mutane ne masu kuzari sosai. <> Abel’s parents, Adam and Eve, were likely beautiful, dynamic people.
  18. Ta jira sai mutumin da ke ƙaunarta sosai ya aure ta <> She wisely waited for true love
  19. A gaskiya, a wasu lokatai, ciwo ta tana sa ni baƙin ciki sosai. <> I admit that at times my disabilities get me down.
  20. Sarkin ya fahimci dalla-dalla cewa abin da Nathan ya kwatanta ya yi muni sosai. <> The king saw clearly that the conduct Nathan described was deplorable.

[17-08-21 14:10:24:433 EDT]

Glosbe's example sentences of soya

 1. soya. <> bake.
  1. Wata rana wataƙila kai da mamarka za ku soya cincin. <> Someday maybe you and your mother can bake cookies.

[17-08-21 14:10:24:688 EDT]

Glosbe's example sentences of soyayya

 1. soyayya. <> affection, affections, love, marry, mutual attraction, relationship, romance, romantic attachment outside, romantic interest, romantic relationship, romantically, tender affection, warm affection.
  1. 18 Hakika, sau da yawa idan wani kishiyar jinsi yana nuna mana soyayya, kamar shafa mana mai ne a leɓa. <> 18 If we are honest with ourselves, most of us will likely have to admit that when we sense that someone of the opposite sex has a romantic interest in us, we feel flattered.
  2. Soyayya da take tsakanin mata da mijinta wasu lokatai ana kwatanta ta da ƙauna; amma, ƙauna da Littafi Mai Tsarki ya ƙarfafa mu mu koya ta fi jimrewa fiye da ƙauna ta sha’awa. <> The romantic relationship between a husband and his wife is sometimes described as love; however, the love that the Bible encourages us to cultivate is more enduring than physical attraction.
  3. 3 A cikin Nassosi, soyayya, juyayi, da tausayi suna da nasaba ta kusa da halin Kirista da ya fi kyau—ƙauna. <> 3 In the Scriptures, tender affection, fellow feeling, and compassion are all intimately linked with the noblest of Christian qualities—love.
  4. Wannan ba labarin soyayya kawai ba ne. <> This was no mere story of a memorable romance.
  5. Kasancewa da aminci da juna ya sa su ci gaba da soyayya da kuma daraja juna na tsawon shekara arba’in da bakwai.” <> Staying loyal has resulted in 47 years of sustained love and respect.”
  6. Amma daga baya, sai ya nuna cewa ainihin muradinsa shi ne su yi soyayya kawai. <> However, in time he showed that his motive was to start a romance with her.
  7. (1 Tassalunikawa 2:8) A nuna irin soyayya na ƙwarai ga mutane, Bulus da wasu manzanni suna yin koyi ne da Yesu da mala’iku na sama, da sun sa hannu cikin wannan aiki na cetan rai. <> (1 Thessalonians 2:8) In manifesting such genuine concern for people, Paul and the other apostles were imitating Jesus and the heavenly angels, who are very much involved in this lifesaving work.
  8. Sa’ad da muka kai wajen, sai na soma soyayya da wata kyakkyawar yarinya mai suna Maxine Boyd da ke wa’azi a ƙasar waje. <> When we arrived, I met and fell in love with Maxine Boyd, a beautiful missionary sister.
  9. 8 Babu shakka, soyayya ta kan taimaka a sa aure ya kasance da ƙarfi. <> 8 Admittedly, mutual attraction helps to solidify a marriage.
  10. Hanya ce da za su nuna soyayya ga juna.—Farawa 26:8, 9; Karin Magana 5:18, 19; 1 Korantiyawa 7:3-5. <> It is a way for them to express deep affection for each other.—Genesis 26:8, 9; Proverbs 5:18, 19; 1 Corinthians 7:3-5.
  11. Amma, soma soyayya da wanda ba ka sani ba na da haɗari. <> However, blindly entering into a relationship with a stranger involves real dangers.
  12. Ba da daɗewa ba Maryamu da abokin aikin maigidanta suka soma soyayya. <> Soon Mary and her husband’s coworker were romantically involved.
  13. Furcin Helenanci da aka fassara “daɗin soyayya” yana nuni ga gami mai ƙarfi da ke sa iyali mai ƙauna ta kasance da haɗin kai kuma ta tallafa wa juna. <> The Greek expression translated “tender affection” refers to the strong bond that unites a loving and mutually supportive family.
  14. • Wane mataki ne ya kamata mutum ya ɗauka, don kada ya shiga cikin yin soyayya da wadda ba abokiyar aurensa ba? <> • What precautions can help one to keep from forming a romantic attachment outside the marriage?
  15. 5 Bisa wani aikin bincike, zuciya ta zahiri tana nufin, “sashe na musamman a galibi, na ciki, saboda haka zuciya ta alama tana nufin mutum na ciki yana nuna kansa a ayyukansa dabam dabam, a sha’awarsa, soyayya, sosuwar zuciyarsa, ƙyashi, nufe-nufe, tunaninsa, fahiminsa, ƙagan zuci, hikimarsa, ilimi, gwaninta, imaninsa, da kuma amfani da dalilai, iya tunawa da kuma iya sanin abu.” <> 5 According to one reference work, the figurative heart stands for “the central part in general, the inside, and so for the interior man as manifesting himself in all his various activities, in his desires, affections, emotions, passions, purposes, his thoughts, perceptions, imaginations, his wisdom, knowledge, skill, his beliefs and his reasonings, his memory and his consciousness.”
  16. Mene ne Kiristoci marasa aure da ke neman aure za su iya koya daga labarin soyayya da ke Waƙar Waƙoƙi? <> What does the love portrayed in the Song of Solomon teach single Christians who want to marry?
  17. Ba sa gaya wa yaransu su auri wani saboda wadata ko kuwa su matsa masu su fara yin soyayya da wani sa’ad da ba su isa yin hakan ba. <> They neither urge their children to marry for money nor pressure them to begin dating when still too young to take on adult roles and responsibilities.
  18. (1 Korinthiyawa 6:9, 10) Hakika, zina da fasikanci ba kawai “harkokin soyayya” ba ne. <> (1 Corinthians 6:9, 10) Yes, adultery and fornication are not just “love affairs.”
  19. Yara za su koya ma’anar ƙauna idan, a yanayin soyayya, suna ganin iyayensu suna ciyar kuma kāre su, suna magana da su, kuma suna nuna sonsu sosai. <> Children will learn the meaning of love if, in an environment of warm affection, they see their parents feed and protect them, communicate with them, and take a deep personal interest in them.
  20. • Ta yaya ne Kiristoci za su shiga cikin soyayya ba tare da sun sani ba? <> • How may a Christian unwittingly become ensnared in a romantic relationship?

[17-08-21 14:10:24:804 EDT]

Glosbe's example sentences of soye

 1. soye. <> dish.
  1. Sa’ad da ta ji abin da maigidanta ya ce, Rifkatu ta shirya soye mai daɗi kuma ta umurci Yakubu: “Za ka kai [abincin] wurin ubanka kuma, domin ya ci, ya albarkace ka kuma, tun ba ya mutu ba.” <> Having heard what her husband said, Rebekah prepared a tasty dish and instructed Jacob: “You must bring [the food] to your father and he must eat it, in order that he may bless you before his death.”

[17-08-21 14:10:25:136 EDT]

Glosbe's example sentences of su

 1. su. <> Israelites, acquainted, and, free, harm, must, them, themselves, they, to.
  1. Saboda haka, Allah ya yi mata da miji na farko masu suna Adamu da Hauwa’u ya kuma sa su a lambu mai kyau. <> So God made the man and woman named Adam and Eve and put them in a beautiful garden.
  2. Ka ƙarfafa dukan ’yan’uwa su karanta mujallun da kyau don su san abin da ke ciki. <> Encourage all to become well-acquainted with the magazines.
  3. Ta yaya ne Jehovah ya yi amfani da ‘tsofaffi’ su yi annabci a waɗannan kwanaki na ƙarshe? <> How has Jehovah used “old men” to prophesy in these last days?
  4. Ka ba masu sauraro dama su faɗi labarai masu daɗi da suka samu a watan Agusta, kuma ka gana da wani mai shela da ya daɗa ƙwazo a wa’azi ko kuma ya soma amfani da wasu hanyoyin yin wa’azi. <> Invite the audience to relate any good experiences they had during August, and interview a publisher who expanded his ministry.
  5. Bulus ya ziyarci waɗannan dattawa kafin su zama masu bi ne? <> Did Paul visit those elders before they became believers?
  6. (Kolossiyawa 2:6, 7) Hakika, Kiristoci za su iya dage cikin bangaskiyarsu idan sun dasu ƙwarai cikin Kristi yadda itace yake tsaye sosai a ƙasa da saiwarsa mai ƙarfi.—1 Bitrus 2:21. <> (Colossians 2:6, 7) Indeed, Christians can stand their ground only if they are firmly rooted in Christ.—1 Peter 2:21.
  7. 6 Abin da ya faru ke nan kuma Isra’ilawa suna bukatar su riƙa tunawa da wannan ranar da aka ’yantar da su daga ƙasar Masar. <> 6 That is what happened, and the Israelites were to remember their liberation in the years to come.
  8. Littafi Mai Tsarki ya ce ya kamata mata da miji su ƙaunace kuma daraja juna. <> The Bible says that husband and wife should love and respect each other.
  9. Sa’ad da abubuwa ba su faru ba yadda suke tsammani, wasu cikinsu suka soma tunani cewa Yesu ya makara. <> When things did not take place as they expected, it could have looked as if the Bridegroom were delaying.
  10. Mutane biyu da suke zama tare kawai ba tare da yin aure ba ba za su taɓa more kāriya ta ainihi ba, yaransu ma haka. <> Two people who merely live together without getting married can never enjoy real security; neither can their children.
  11. Kamar mutane a wurare da yawa a duniya, mutanen Tsibiren Solomon sun gaskata cewa ruhohi suna iya taimaka masu ko kuma su cuce su. <> As is the case of people in numerous other parts of the world, inhabitants of the Solomon Islands believe that spirits can either help or harm a person.
  12. Wajibi ne mu koyar da mutane kuma mu sa su zama almajirai, ba kawai mu yi musu wa’azi ba.—Mat. <> Not only are we to preach to people but we are to teach them and make disciples.—Matt.
  13. Shigar da su cikin jirgin abu ne da ba za a taɓa mantawa ba. <> It must have been an unforgettable sight.
  14. Menene zai faru da Samariya mai tawaye, amma yaya Isra’ilawa za su sami jinƙai? <> What was to happen to rebellious Samaria, but how could the Israelites receive mercy?
  15. Saboda haka, waɗanda suka ci gaba da yin ƙoƙari don su tsare aurensu don suna son su kasance da aminci ga alkawarin aurensu sun cancanci a daraja su kuma a taimake su a ikilisiya ta Kirista. <> Hence, those who keep on working hard to preserve their marriage because they want to remain faithful to their wedding vow deserve respect and loving help from the Christian congregation.
  16. Ta yaya Kiristoci suka nuna cewa su jama’a ‘domin sunan’ Jehobah ne? <> How were true Christians to prove themselves “a people for [Jehovah’s] name”?
  17. • Ta yaya ne Isra’ilawa za su iya bayyana cewa suna cika keɓewarsu? <> • How could the Israelites demonstrate that they lived up to their dedication?
  18. (Misalai 13:20) A wata sassa, a kwana a tashi sai mu zama kamar mutanen da muke abokantaka da su—masu hikima ko wawaye. <> (Proverbs 13:20) In other words, eventually we get to be like those with whom we associate—either wise or stupid.
  19. Mene ne aka ce Isra’ilawa su yi kafin a ’yantar da su? <> The Israelites were to do what in preparation for being set free?
  20. Sau da yawa ya gaya wa mutanen da ya warkar cewa kada su bayyana mu’ujizar ga kowa.—Luka 5:13, 14. <> Many times he told those whom he cured to reveal the miracle to no one.—Luke 5:13, 14.

[17-08-21 14:10:25:429 EDT]

Glosbe's example sentences of suka

 1. suka. <> Mature, The, They had, began, couple, crowd, experienced, react, started, stopped, the, their, themselves, they, who.
  1. Ka ba masu sauraro dama su faɗi labarai masu daɗi da suka samu a watan Agusta, kuma ka gana da wani mai shela da ya daɗa ƙwazo a wa’azi ko kuma ya soma amfani da wasu hanyoyin yin wa’azi. <> Invite the audience to relate any good experiences they had during August, and interview a publisher who expanded his ministry.
  2. Sun karanta fallen littafin da suka rubuta sunan kayayyakin “kamar littafin da aka rubuta jerin sunayen kayayyaki a manyan shaguna.” <> The list read “like an inventory from a country store.”
  3. Mutane da yawa suna sane da tarihin Littafi Mai Tsarki game da abin da ma’aurata na farko suka yi, kamar yadda yake rubuce a Farawa sura 3. <> Most people are familiar with the Bible’s account of what the first human couple did, as recorded in Genesis chapter 3.
  4. Sa’ad da abubuwa ba su faru ba yadda suke tsammani, wasu cikinsu suka soma tunani cewa Yesu ya makara. <> When things did not take place as they expected, it could have looked as if the Bridegroom were delaying.
  5. Saboda haka, waɗanda suka ci gaba da yin ƙoƙari don su tsare aurensu don suna son su kasance da aminci ga alkawarin aurensu sun cancanci a daraja su kuma a taimake su a ikilisiya ta Kirista. <> Hence, those who keep on working hard to preserve their marriage because they want to remain faithful to their wedding vow deserve respect and loving help from the Christian congregation.
  6. Ta yaya Kiristoci suka nuna cewa su jama’a ‘domin sunan’ Jehobah ne? <> How were true Christians to prove themselves “a people for [Jehovah’s] name”?
  7. A ƙarshe, sanannen ma’aikacin birnin ya sa taron suka yi shuru, kuma Gayus da Aristarkus suka tsira, ba abin da ya same su.—Ayyukan Manzanni 19:35-41. <> Finally, the city recorder succeeded in calming the crowd, and Gaius and Aristarchus escaped unharmed.—Acts 19:35-41.
  8. Wata rana da suke komowa daga unguwar ’yan iska shi da abokinsa cikin dare ’yan sanda suka tsare su. <> Late one night as he and a friend were returning home from a shantytown, the police stopped them.
  9. Da’irar ta ƙunshi ikilisiyar Brooklyn Heights wadda ke yin taro a Majami’ar Mulkin da ke Bethel. Akwai ’yan’uwa masu hidima a Bethel da yawa da suka ƙware a wannan ikilisiyar. <> The circuit included the Brooklyn Heights Congregation, which met at the Kingdom Hall at Bethel and had many experienced Bethel family members.
  10. A lokacin da suka ɗauki hutu daga wajen aiki, wasu ma’aurata sun ɗauki littafin nan sa’ad suka je hutawa a wajen rafi. <> One couple took the publication with them on vacation and started reading it while relaxing at the beach.
  11. Sai Jehoiada ya kai Jehoash wajen masu tsaron , kuma suka fahimci cewa shi ne ainihi ya kamata ya yi sarauta. <> Then Jehoiada showed Jehoash to those bodyguards, who realized that he was the rightful ruler.
  12. Shi da matarsa Maureen sun ce aiki a Warwick albarka ce domin “suna haɗuwa da kuma aiki tare da ’yan’uwa maza da mata masu kirki da suka daɗe sosai suna hidima a Bethel.” <> He and his wife, Maureen, say that one of the blessings they are enjoying at Warwick is “meeting and working with the many wonderful brothers and sisters who have spent their life serving Jehovah at Bethel.”
  13. Suka zo ga sanin kuma so sunan Allah da kuma mutumtakarsa. <> They had also come to know and appreciate God’s name and personality.
  14. Idan ɗan’uwa ya soma nuna irin wannan halin, yana iya yin watsi da shawarar da dattawa suka ba shi. <> Infected by this spirit, a brother might chafe at counsel from the elders.
  15. Labarin ya ce: “Ananan sa’anda suka ji zancen tashin matattu, waɗansu suka yi ba’a.” <> “Well,” says the account, “when they heard of a resurrection of the dead, some began to mock.”
  16. Kiristoci da suka manyanta a ikilisiyar Shaidun Jehobah da ke yankin suka yi nazarin Littafi Mai Tsarki da ni kuma suka taimaka mini in ga muhimmancin yin amfanin da ƙa’idodinsa. <> Mature Christians from the local congregation of Jehovah’s Witnesses studied the Bible with me and helped me to see the importance of applying its principles.
  17. Yaya mutane suka aikata ga alherin Yesu? <> How did people react to Jesus’ generosity?
  18. Ko da yake matasan sun yarda kuma sun ji daɗinsa, rinjayarsu a kan juna ya sa suka daina tarayya da ikilisiyar. <> Though the youths readily complied and enjoyed such sessions, their influence on one another eventually led them to cut their ties with the congregation.
  19. Menene ya sa Shaidu da yawa suka ci gaba da bin bangaskiyarsu ga alkawarin Jehobah, amma wasu sun daina bi? <> What enables numerous Witnesses to keep their faith in Jehovah’s promises while others lose it?
  20. Idan suka dawo, ya kamata mu karɓe su da hannu bibbiyu kamar yadda Jehobah ya karɓe su. <> And if they do return, let us welcome them in a way that reflects Jehovah’s viewpoint.

[17-08-21 14:10:25:582 EDT]

Glosbe's example sentences of suka fi

 1. suka fi. <> Suddenly, at their worst, better than, closest, far greater, focus of, have, more, overshadow the, preferring, receive, strongest, than any, the best, their, to be, where their, who are stronger.
  1. Mukan so mu gwada kanmu da wasu—a wasu lokatai da mutanen da ba su kai mu ba, sau da yawa da mutanen da suka fi ƙarfinmu, waɗanda suka fi mu arziki, ko kuma waɗanda suke da baiwa fiye da mu. <> We may like to compare ourselves with others—sometimes with those who have less than we have, often with those who are stronger, wealthier, or more talented than we are.
  2. Yesu Kristi Ɗan Jehovah ne kuma abokinsa ne da suka fi kusa, suka shaƙu. <> Jesus Christ is Jehovah’s Son and his closest, dearest friend.
  3. Sun mai da hankali ne akan al’amura da suka fi muhimmanci, waɗanda suka shafi rayuwarmu yanzu da kuma a nan gaba. <> They focus on more important matters, which have an impact on our life now and in the future.
  4. Ta wurin bangaskiya da tabbaci na taimakon Allah, Barak ya ja-goranci maza 10,000 marasa isashen makamai zuwa yaƙi kuma ya yi nasara bisa sojojin Jabin da suka fi su da suka bi kwamandansu Sisera. <> In faith and with reassurance of divine support, Barak led 10,000 poorly equipped men into battle and triumphed over Jabin’s far greater forces commanded by Sisera.
  5. Sai ya sa mutane da suka fi ƙarfi a sojojinsa suka ɗaure Shadrach, Meshach da Abednego suka jefa su cikin tanderun. <> Then he has the strongest men in his army tie up Shaʹdrach, Meʹshach and A·bedʹne·go and throw them into the furnace.
  6. Duk irin suka yi kokawar abinci, haske, da wuri na ɗan lokaci, amma a ƙarshe ƙayoyin suka fi ƙarfin irin kuma suka ‘shaƙe shi.’—Luka 8:7. <> For a while both crops vie for nutrition, light, and space, but eventually the thorns overshadow the plant and ‘choke it off.’—Luke 8:7.
  7. Babu shakka, Ishaya ya kwatanta yanayi ne da suka fi waɗanda Yahudawa da suka zauna cikin Babila kyau. <> Certainly, Isaiah described conditions that were far better than those the Jews had lived under in Babylon.
  8. A lokaci na farko da Musa ya bar ƙasar Masar, ya bar abubuwan da suka fi wanda sauran Isra’ilawa suka bari daga baya. <> Moses originally left behind far more in Egypt than any other individual Israelite later did.
  9. Tun yaranta, mai yiwuwa ka koyi ka daraja mutanen da suka fi ka iko ko waɗanda suka girme ka. <> Since childhood, you may have learned to respect people who have more authority or experience than you have.
  10. Itatuwan Aleppo pine (Pinus halepensis) da oak (Quercus calliprinos), da kuma terebinth (Pistacia palaestina) ne suka fi yawa a tuddan ƙasar. <> The natural cover of the highlands consisted mainly of Aleppo pine (Pinus halepensis), evergreen oak (Quercus calliprinos), and terebinth (Pistacia palaestina).
  11. 17 Ta karɓan hakki, wasu matasa sun ci gaba har ingancinsu na ruhaniya ya taimake su su samu ayyuka da suka fi muhimmanci. <> 17 By accepting responsibility, some youngsters progress to the point where their spiritual qualities enable them to receive weightier assignments.
  12. Kai kuma fa, shin aikin wa’azi ɗaya ne cikin abubuwan da suka fi muhimmanci a rayuwarka? <> Is the ministry also the focus of our life?
  13. Tun da yake Littafi Mai Tsarki ya aririci Kiristoci su “bi sawun” Yesu, Kiristoci a yau suna da ja-gora sarai game da kafa abubuwa da suka fi muhimmanci wajen taimakon wasu. <> Since the Bible urges Christians “to follow [Jesus’] steps closely,” Christians today have clear guidance when it comes to setting priorities in their efforts to help others.
  14. Tambayar ita ce: Waɗanne mizanai ne suka fi kyau, ga jam’iyya da kuma jama’arta? <> The question is: What standards are the best, both for society and for its members?
  15. Ta yaya yara za su koya mai da hankali ga abubuwa da suka fi muhimmanci a rayuwa? <> How may children learn to be serious?
  16. Abubuwan da kawai suka fi muhimmanci a gare ni su ne abincinta, canja famfas ɗin da ta saka, ko kuma yin lallasa don ta yi shiru. <> Suddenly, everything revolved around the next bottle, the next diaper change, or the next attempt to quiet the baby.
  17. Yesu ya ga sa’i da manzanninsa suka fi fusatawa, duk da haka ya “ƙaunace su har matuƙa.” <> Jesus had seen his apostles at their worst, yet he “loved them to the end.”
  18. Mai yiwuwa sun girma ne a cikin iyalin da iyayensu suka fi mai da hankali ga kurakurai maimakon abin da suke iya yi. <> They may have grown up in families where their parents emphasized mistakes rather than achievements.
  19. Bincike da aka yi na mutane ɗari da suka fi kuɗi a Amirka ya nuna cewa ba su fi sauran mutane farin ciki ba. <> A survey of the one hundred richest people in the United States showed that they were no happier than people in general.
  20. (Galatiyawa 2:14) Allah ya ƙyale “aikawar saɓo” ga waɗanda suka fi son ƙarya, amma ceto ya dangana a kan samun bangaskiya cikin bisharar da yin tafiya cikin gaskiya.—2 Tassalunikawa 2:9-12; Afisawa 1:13, 14. <> (Galatians 2:14) God lets “an operation of error” go to those preferring falsehood, but salvation depends on having faith in the good news and walking in the truth.—2 Thessalonians 2:9-12; Ephesians 1:13, 14.

[17-08-21 14:10:25:740 EDT]

Glosbe's example sentences of suke

 1. suke. <> Jewish, Who, be, common, in the, in, making, practicing, religions, that, the, they, who.
  1. Me ya sa wasu suke gani kamar ba a amsa addu’o’insu? <> Why, then, do some people feel that their prayers are not answered?
  2. (Yusha’u 1:4; 4:9) Wannan gargaɗin yana da ma’ana a gare mu domin Jehobah zai hukunta waɗanda suke yin lalata kuma suke saka hannu a bauta marar tsarki a yau. <> (Hosea 1:4; 4:9) This warning has significance for us because Jehovah will hold an accounting against those practicing immorality and engaging in unclean worship today.
  3. 10 Akasin abin da wasu addinai suke yi, Shaidun Jehobah suna daraja da kuma ɗaukaka sunan Allah. <> 10 In stark contrast with what other religions are doing, Jehovah’s Witnesses honor and glorify the divine name.
  4. Sa’ad da abubuwa ba su faru ba yadda suke tsammani, wasu cikinsu suka soma tunani cewa Yesu ya makara. <> When things did not take place as they expected, it could have looked as if the Bridegroom were delaying.
  5. Mutane biyu da suke zama tare kawai ba tare da yin aure ba ba za su taɓa more kāriya ta ainihi ba, yaransu ma haka. <> Two people who merely live together without getting married can never enjoy real security; neither can their children.
  6. 20 Maza da mata masu nazarin Kalmar Allah sosai, masu shelar bishara da himma, masu aminci sosai, da waɗanda suke tallafa wa Mulkin cikin aminci albarka ne sosai ga ikilisiya. <> 20 Men and women who are diligent students of God’s Word, who are zealous preachers of the good news, who are flawless in their integrity, and who are loyal supporters of the Kingdom are a great blessing to the congregation.
  7. Ta wannan hanyar Jehovah ya koya wa mutanensa game da tanadi mafi muhimmanci don rai—hadayar fansa ta Kristi, wadda take kawo matsayi mai tsabta a gaban Jehovah da kuma begen rai madawwami ga dukan waɗanda suke ƙaunar kuma ke tsoron Allah da gaske. <> By such means Jehovah has taught people about the most important of his provisions for life—Christ’s ransom sacrifice, which brings a clean standing before Jehovah and the hope of everlasting life to all those who truly love and fear God.
  8. Wata rana da suke komowa daga unguwar ’yan iska shi da abokinsa cikin dare ’yan sanda suka tsare su. <> Late one night as he and a friend were returning home from a shantytown, the police stopped them.
  9. (Alƙalawa 2:7; 2 Bitrus 1:16-19) Idan ka fara tarayya da ƙungiyar Jehovah na shekaru da yawa, kana iya tuna lokacin da masu shelar Mulki suke ɗan kaɗan a ƙasarka ko kuma a yankinka ko kuma sa’ad da aikin wa’azi yake fuskantar hamayya mai tsanani. <> (Judges 2:7; 2 Peter 1:16-19) If you have been associated with Jehovah’s organization for many years, you may recall the time when there were very few Kingdom proclaimers in your region or country or when the preaching work faced stiff opposition.
  10. Ina jin abin da suke faɗa sa’ad da suke addu’a don in ja-gorance su da ƙarfafa su da kuma koyar da su.” <> I listen to what they say in prayer and can guide them, encourage them, and teach them.”
  11. Amma da Jehu ya isa ya ga Jezebel a taga, ya ce wa mutanen da suke fada: ‘Ku jefo ta!’ <> But when Jeʹhu comes and sees Jezʹe·bel in the window, he calls to the men in the palace: ‘Throw her down!’
  12. Ba iska mai ƙarfi da ke girgiza jirgin ko kuma manya-manyan raƙuman ruwa da suke tura jirgin hagu da dama ne kawai suke damun Yunana ba. <> It was not just the fierce wind, which was shrieking through the ship’s rigging; nor was it just the mountainous waves, which were thundering against the sides of the vessel, making her every timber creak and groan.
  13. 6 Ɗabi’a Mai Kyau Tana Wartsakewa: A lokacin da mutane da yawa suna “son kansu” kuma ba sa kula da yadda wasu suke ji, yana da ban wartsakewa sosai mu kasance cikin ’yan’uwanmu Kiristoci waɗanda suke ƙoƙarin nuna ɗabi’a mai kyau! <> 6 Good Manners Refresh: At a time when many people are “lovers of themselves” and show a lack of regard for the feelings of others, how refreshing it is to be around fellow Christians who endeavor to display good manners!
  14. Ta yaya amintattu na Jehovah suke nuna cewa suna farin cikin yin amfani da sunan Allah? <> How do Jehovah’s loyal ones show that they delight in using the divine name?
  15. Jehobah ya cancanci mu bi dukan umurninsa domin muna ƙaunarsa, ba kamar yadda dabbobi ko aljanu suke yi ba don ya zama dole. <> Jehovah deserves more than mechanical obedience to specific orders, such as can be performed even by animals or demons.
  16. Abin farin ciki ne ka kasance cikin mutanen da suke koyi da ƙaunar Allah. <> Would it not be a delight to be surrounded by people who imitate God’s love?
  17. Yesu da manzanninsa suna da kuɗin da suke amfani da shi wajen taimaka wa talakawa. <> Jesus and his apostles had a common fund for use in helping the poor.
  18. Me ya sa karatu da kuma nazarin Littafi Mai Tsarki da shugabannan addinin Yahudawa suke yi bai kasance da amfani ba? <> Why was it to no avail that the Jewish religious leaders read and studied the Bible?
  19. Su wanene suke hamayya da Nehemiya, kuma menene burinsu? <> Who were Nehemiah’s opposers, and what was their goal?
  20. Mene ne ya taimaki Shaidun Jehobah guda 230 su rayu sa’ad da suke tafiyar mutuwa bayan Yaƙin Duniya na biyu? <> What helped 230 of Jehovah’s Witnesses to survive the death march at the end of World War II?

[17-08-21 14:10:26:219 EDT]

Glosbe's example sentences of sule

 1. sule. <> coin, denarii, denarius.
  1. Washegari kuma ya fito da sule biyu, ya ba ubangijin mashidi, ya ce, Ka yi ɗawainiya da shi; abin da za ka ɓatas gaba da wannan, sa’anda na komo, ni mayar maka.” <> And the next day he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said, ‘Take care of him, and whatever you spend besides this, I will repay you when I come back here.’”
  2. Amma ya ce: “Gwada mini sule [na Romawa]. <> But he said: “Show me a denarius [a Roman coin].
  3. 6 A dā can, lebura yana aiki tuƙuru na awoyi 12 a rana, kwana 6 a mako, don sule ɗaya kawai a rana. <> 6 Back then, a laborer toiled 12 hours a day, 6 days a week, usually for just one denarius for the whole day.
  4. Daga baya wannan bawan bai yafe wa abokin bautansa da yake bi sule ɗari ba. <> Later, that slave would not release his fellow slave who owed him 100 denarii.
  5. Da yake kamanta zunubi da bashi mai yawa da ba za a iya biya ba, Yesu ya gaya wa Siman: “Wani mai-bada bashi yana da mabarta biyu: ɗayan sule ɗari biyar ke kansa, ɗayan kuma sule hamsin. <> Likening sin to a debt too big to be repaid, Jesus said to Simon: “Two men were debtors to a certain lender; the one was in debt for five hundred denarii, but the other for fifty.
  6. Yesu ya ce: ‘Ku nuna mini sule.’ <> Well, he said: ‘Show me a coin.’

[17-08-21 14:10:26:380 EDT]

Glosbe's example sentences of sulhu

 1. sulhu. <> Reconciliation, peace with, peace, propitiatory, reconciled, reconciliation, to, two, with.
  1. Mene ne Yesu ya ce game da yin sulhu da ’yan’uwanmu? <> Jesus said what about making peace with our brother?
  2. Mutane sun san mu a matsayin masu son yin sulhu da wasu, masu gafartawa da wuri kuma mu mance laifin da aka yi mana? <> Are we known to go out of our way to promote peace, being quick to forgive and putting errors behind us?
  3. Maimakon haka, suna bukatar su yi sulhu da wuri da ɗan’uwan da suka yi wa laifi. <> Instead, they were to be quick about pursuing peace with an offended brother.
  4. Hakan ya sa na canja ra’ayina kuma na yi sulhu da dangin mahaifina. <> I adjusted my thinking and made peace with my father’s family.
  5. Da yake ya fahimci nufin Allah da kuma lokaci da yake zama ciki, Bulus ya ba da kansa sosai a “hidima ta sulhu.” <> Sensing God’s will and recognizing the time in which he lived, Paul tirelessly expended himself in “the ministry of the reconciliation.”
  6. * A Isra’ila, talauci bai hana kowa samun albarkar neman gafarar zunubi ba ko kuma yin sulhu da Allah. <> * In Israel, poverty denied no one the blessing of atonement or the privilege of making peace with God.
  7. Don mu yi sulhu, dole ne mu furta yadda muke ji. <> To make peace, we must honestly express how we feel.
  8. Sa’ad da Bulus yake bayyana hakan, ya rubuta wa shafaffu Kiristoci na ƙarni na farko cewa: “Abu duka na Allah ne, wanda ya sulhunta mu ga kansa ta wurin Kristi, har ya ba mu hidima ta sulhu; wato, Allah yana cikin Kristi yana sulhunta duniya zuwa kansa, ba ya lissafta laifofinsu a gare su ke nan, ya kuma damƙa mana maganar sulhu. <> In explaining this, Paul wrote to first-century anointed Christians: “All things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of the reconciliation, namely, that God was by means of Christ reconciling a world to himself, not counting their offenses against them, and he entrusted to us the message of the reconciliation.
  9. Ko kuma kana ƙoƙari ka yi sulhu da shi? <> Or do you try to construct a bridge across the gap between the two of you?
  10. Ya kamata mu yi sauri mu yi amfani da taimako da Allah ya ke bayarwa—“dattawan iklisiya” da “hadayar sulhu saboda gafarta zunubanmu,” Yesu Kristi.—Yakubu 5:14; 1 Yahaya 2:1, 2. <> We should be quick to avail ourselves of the God-given means for help—“the older men of the congregation” and the “propitiatory sacrifice for our sins,” Jesus Christ.—James 5:14; 1 John 2:1, 2.
  11. Mu da muka shaida alherin Jehobah muna godiya cewa an ba mu zarafi mu ji da kuma karɓi saƙon sulhu. <> We who have tasted Jehovah’s undeserved kindness are grateful that we have been given the opportunity to hear and accept the message of reconciliation.
  12. • Mene ne “hidima ta sulhu” da aka ɗanka wa Bulus da sauran shafaffu Kiristoci? <> • What was “the ministry of the reconciliation” entrusted to Paul and other anointed Christians?
  13. Me ya sa muke bukatar mu kasance da tawali’u sa’ad da muke ƙoƙarin yin sulhu da ɗan’uwan da muka yi wa laifi? <> Why is humility needed when endeavoring to restore peaceful relations with a brother we have offended?
  14. (b) Menene muhimmancin yin sulhu da ɗan’uwa, kuma ta yaya Yesu ya nuna hakan? <> (b) How important is it to become reconciled with a brother, and how did Jesus show this?
  15. Ko kuma kana kokari ka yi sulhu da shi? <> Or do you try to construct a bridge across the gap between the two of you?
  16. 6 Yin sulhu da ɗan’uwan da muka yi wa laifi zai iya gwada tawali’unmu. <> 6 Making peace with an offended brother is likely to test our humility.
  17. 11 Saboda ƙaunarsu ga Jehobah da kuma godiya don gatar bauta masa, Kiristoci na farko sun yi farin cikin karɓan “hidima ta sulhu.” <> 11 Because of their love for God and their gratitude for the inestimable privilege of serving him, the early Christians gladly accepted “the ministry of the reconciliation.”
  18. 5:12; 6:23) Ana bukatar sulhu tsakanin Jehobah da mutane masu zunubi. <> 5:12; 6:23) Reconciliation between Jehovah and sinful man is necessary.
  19. Ka yi iya ƙoƙarinka ka yi sulhu da ɗan’uwanka <> Do your best to make peace with your brother
  20. A cikin wannan fitacciyar koyarwarsa, Yesu ya yi magana game da abubuwa da yawa, har da yadda za a sami farin ciki na gaske, yadda za a yi sulhu, yadda za a yi addu’a, da yadda za a ɗauki abin duniya. <> In this masterpiece of teaching, Jesus spoke on a number of topics, including the way to find true happiness, how to settle disputes, how to pray, and how to have the proper view of material things.

[17-08-21 14:10:26:998 EDT]

Glosbe's example sentences of suma

 1. suma. <> I, brunette, coma, faint, fainted, give up, give, hair, hairstyle, naturally, paralysis, unconscious.
  1. Sa’ad da yake annabci game da kwanaki na ƙarshe, Yesu ya ce mutane za su “suma don tsoro, da kuma fargabar al’amuran da ke aukuwa ga duniya, don za a girgiza manyan abubuwan da ke sararin sama.” <> In his prophecy regarding the time of the end, Jesus said that people would become “faint out of fear and expectation of the things coming upon the inhabited earth, for the powers of the heavens will be shaken.”
  2. Yesu ya koya wa mabiyansa su “riƙa yin addu’a, kada a suma.” <> Jesus taught his disciples “always to pray and not to give up.”
  3. Amma, wata rana da yake yi wa wata mata ’yar shekara 25 da ta yi dogon suma jinya ne ya gano cewa babu inda ba a nuna bambanci. <> Any such hope was shattered when he provided medical assistance to a 25-year-old woman.
  4. Na suma na awoyi da yawa. <> I was unconscious for several hours.
  5. Bayan ya ba da misalin bukatar “a riƙa yin addu’a, kada a suma,” Yesu ya yi tambaya: “Sa’anda Ɗan mutum ya zo, za ya sami imani bisa duniya?” <> After illustrating the need “always to pray and not to give up,” Jesus asked: “When the Son of man arrives, will he really find the faith on the earth?”
  6. (Leviticus 19:14; Ayuba 29:15, 16) Ayuba ya fahimci cewa “wanda ya ke bakin suma, sai abokinsa shi nuna masa alheri, domin kada shi rabu da tsoron Mai-iko duka.” <> (Leviticus 19:14; Job 29:15, 16) Job understood that “anyone who withholds loving-kindness from his own fellow, he will also leave off even the fear of the Almighty.”
  7. Sa’ad da matar ta suma mai da hankalinta ga jaririn, mai yiwuwa matashi mai-gidan sai ya soma kishi. <> When the newborn quite naturally becomes the primary object of the mother’s attention, the young husband may feel jealous.
  8. Yesu ya keɓe lokaci don ya yi addu’a kuma ya ƙarfafa mabiyansa su ‘riƙa yin addu’a, kada su suma.’ <> Jesus dedicated time to prayer and encouraged his followers “always to pray and not to give up.”
  9. 17 Dauda ya sa mu fahimci muhimmancin bangaskiya da kuma bege. Ya ce: “Da ba domin na gaskata zan ga alherin Ubangiji a cikin ƙasa ta masu-rai, da na suma.” <> 17 David next underscores the necessity of faith and hope by saying: “If I had not had faith in seeing the goodness of Jehovah in the land of those alive—!”
  10. Mun yi mako ɗaya ke nan da ƙaura zuwa ƙasar Jamus, sai mahaifina ya kamu da cutar shanyewar jiki har ya yi dogon suma. <> We had just immigrated to Germany when, only a week later, my father suffered a stroke and fell into a coma.
  11. Akwai lokatan da na yi fushi sosai, har na suma. <> Sometimes I got so worked up, I fainted.
  12. Sa’ad da na halarci taro na farko a Majami’ar Mulki, ina ɗauke ne da wani irin suma mai tsini da ruwan shuɗi a tsakiyar kai, daga gaban goshi zuwa baya. <> At my first meeting at the Kingdom Hall, my hair was spiky with a peacock-blue stripe in it.
  13. Manzo Bulus ya rubuta: “Ɗana, kada ka rena horon Ubangiji, Kada ka suma kuma sa’anda ka sami tsautawa gareshi; Gama wanda Ubangiji ke ƙauna shi ya ke horo.”—Ibraniyawa 12:5, 6. <> The apostle Paul wrote: “My son, do not belittle the discipline from Jehovah, neither give out when you are corrected by him; for whom Jehovah loves he disciplines.”—Hebrews 12:5, 6.
  14. Kamar yadda aka faɗa a Luka 21:26, a wane lokaci ne mutane za su “suma don tsoro, domin tsammanin al’amuran da ke auko wa duniya”?—Hasumiyar Tsaro ta 1 ga Satumba, 1994, shafuffuka na 20-21. <> As stated at Luke 21:26, when will “men become faint out of fear and expectation of the things coming upon the inhabited earth”?—The Watchtower, February 15, 1994, pages 19-20.
  15. Na bar suma kamar nasa kuma na kwaikwayi salon tafiyarsa da kuma yadda yake ihu sa’ad da yake damben kung fu. <> I copied his hairstyle, his way of walking, and his style of shouting when he performed kung fu.
  16. Tun da muna bukatar bangaskiya don mu tsira, shi ya sa Yesu ya ga ya dace ya ƙarfafa almajiransa cewa “ya kamata a riƙa yin addu’a, kada a suma.” <> And since faith is required for salvation, no wonder Jesus found it necessary to encourage his disciples “always to pray and not to give up”!
  17. Ya ce: “Na suma . . . na yi mamaki da ru’yan.”—Daniel 8:27. <> He said: “I felt exhausted and . . . numbed on account of the thing seen.”—Daniel 8:27.
  18. 7 Luka ya ce Yesu ya yi “musu misali da nufin ya kamata a riƙa yin addu’a, kada a suma.” <> 7 Luke reports that Jesus “went on to tell them an illustration with regard to the need for them always to pray and not to give up.”
  19. Ya yi mamaki har ya suma. <> He is so stunned that he is overcome by what may be some form of paralysis.
  20. Theodotos ya soma so na, ni gajeriyar mace mai baƙar suma. <> Theodotos fell in love with me, a petite brunette.

[17-08-21 14:10:27:177 EDT]

Glosbe's example sentences of suna

 1. suna. <> They, Witnesses, are surrounded, are, feel, have, named, people are, religions, the, their, they, to their, wonder.
  1. Saboda haka, Allah ya yi mata da miji na farko masu suna Adamu da Hauwa’u ya kuma sa su a lambu mai kyau. <> So God made the man and woman named Adam and Eve and put them in a beautiful garden.
  2. 6 Abin da ya faru ke nan kuma Isra’ilawa suna bukatar su riƙa tunawa da wannan ranar da aka ’yantar da su daga ƙasar Masar. <> 6 That is what happened, and the Israelites were to remember their liberation in the years to come.
  3. Surori da yawa a cikin Zabura suna nuni ne ga Almasihu, Sarkin da aka annabta. <> A number of passages in the Psalms clearly apply to the Messiah, the foretold King.
  4. Fiye da shekara uku, annabawan Baal suna roƙonsa ya kawo ƙarshen fari da ya addabi ƙasar, amma Baal ya kasa yin haka. <> For over three years, the Baal prophets had implored their god to end the drought afflicting the land, but Baal had proved unable to do so.
  5. Mutane da yawa suna sane da tarihin Littafi Mai Tsarki game da abin da ma’aurata na farko suka yi, kamar yadda yake rubuce a Farawa sura 3. <> Most people are familiar with the Bible’s account of what the first human couple did, as recorded in Genesis chapter 3.
  6. Yawancin addinai na duniya suna koyar da cewa da wani abu a cikin mutum da yake ci gaba da rayuwa bayan jiki ya mutu. <> Most of the world’s religions teach that something inside a person continues living after the body dies.
  7. 10 Akasin abin da wasu addinai suke yi, Shaidun Jehobah suna daraja da kuma ɗaukaka sunan Allah. <> 10 In stark contrast with what other religions are doing, Jehovah’s Witnesses honor and glorify the divine name.
  8. Kalaman Bulus ga Afisawa suna a bayane sosai: “Bisa ga alheri an cece ku ta wurin bangaskiya; wannan kuwa ba daga gareku ba ne; kyauta ce ta Allah: ba daga ayyuka ba ne.” <> Paul’s inspired words to the Ephesians are perfectly clear: “By this undeserved kindness, indeed, you have been saved through faith; and this not owing to you, it is God’s gift.
  9. Kamar mutane a wurare da yawa a duniya, mutanen Tsibiren Solomon sun gaskata cewa ruhohi suna iya taimaka masu ko kuma su cuce su. <> As is the case of people in numerous other parts of the world, inhabitants of the Solomon Islands believe that spirits can either help or harm a person.
  10. Saboda haka, waɗanda suka ci gaba da yin ƙoƙari don su tsare aurensu don suna son su kasance da aminci ga alkawarin aurensu sun cancanci a daraja su kuma a taimake su a ikilisiya ta Kirista. <> Hence, those who keep on working hard to preserve their marriage because they want to remain faithful to their wedding vow deserve respect and loving help from the Christian congregation.
  11. • Ta yaya ne Isra’ilawa za su iya bayyana cewa suna cika keɓewarsu? <> • How could the Israelites demonstrate that they lived up to their dedication?
  12. (Ayyukan Manzanni 19:6; 1 Korintiyawa 12:10, 28; 14:18) Amma dukan waɗannan kyauta na ruhu mai tsarki na Allah suna da manufa mai kyau. <> (Acts 19:6; 1 Corinthians 12:10, 28; 14:18) But any such gift of God’s holy spirit should logically have a good purpose.
  13. Mutane da yawa suna ji cewa wannan Nassin yana samun cikawa. <> Many feel that this scripture is being fulfilled.
  14. Ko da yake ba sa jin daɗin yin hakan, amma da yawa daga cikinsu suna ganin ba su da zaɓi. <> Though it grieves emigrants to leave behind a mate or children, many who go abroad feel that they have no choice.
  15. Shi da matarsa Maureen sun ce aiki a Warwick albarka ce domin “suna haɗuwa da kuma aiki tare da ’yan’uwa maza da mata masu kirki da suka daɗe sosai suna hidima a Bethel.” <> He and his wife, Maureen, say that one of the blessings they are enjoying at Warwick is “meeting and working with the many wonderful brothers and sisters who have spent their life serving Jehovah at Bethel.”
  16. Mutane da yawa da muka tattauna da su suna mamakin dalilin da ya sa Allah mai ƙauna ya ƙyale shan wahala sosai a duniya. <> Many that we’ve talked to wonder why a loving God would allow so much suffering in the world.
  17. Waɗannan mazan suna taimaka wa garken Allah su ci gaba da yin ƙarfi kuma su bauta wa Allah da aminci. <> With the spiritual assistance of such responsible men, the flock benefits greatly and continues to flourish.
  18. 2 Sammai na ban al’ajabi da Jehovah ya halitta suna shelar ɗaukakarsa kowacce rana da kowane dare ba tare da magana ko kalma, ko wani amon da ake ji ba. <> 2 Without speech, without words, without voice, Jehovah’s awesome created heavens declare his glory, day after day, night after night.
  19. Saboda “duniya duka kuwa tana hannun Mugun” abubuwan da za su iya nauyaya mu suna iya gajiyar da mu kuma su ɓata daidaitawarmu na Kirista. <> Because “the whole world is lying in the power of the wicked one,” we are surrounded by negative forces that can wear us down and erode our Christian balance.
  20. Suna sa in ji kamar ni ba kome ba ne, ba wanda yake ƙaunata kuma ban da amfani. <> They made me feel worthless, unwanted, and good-for-nothing.

[17-08-21 14:10:27:358 EDT]

Glosbe's example sentences of suna da

 1. suna da. <> abilities, an, and, are, greater wisdom, had, has, have God’s, have his backing, have, having, of the, of which look, of, pagan, they have their, they.
  1. Shi ya sa kowane rukunin nazari yana da mai kula, ikilisiya tana da dattawa, tarin ikilisiyoyi suna da mai kula da da’ira, tarin da’irori kuma suna da mai kula da gunduma, kuma ƙasa tana da Kwamitin Ƙasa ko kuma Kwamitin Reshe. <> That is why a field service group has an overseer, a congregation has elders, a group of congregations has a circuit overseer, and a country has a Country Committee or a Branch Committee.
  2. Waɗannan shugabannin suna da’awar suna bauta wa Allah, amma da gaske yawancinsu suna ɗaukaka allolin wannan duniya—wariya, dakarun soja, dukiya, da kuma wasu mutane da suka yi suna—ban da koyarwar arna da suke yi. <> Such leaders claim to serve God, but in truth most of them promote the gods of this world—nationalism, militarism, wealth, and prominent individuals—to say nothing of teaching pagan doctrines.
  3. Hotunan batsa suna da lahani, don suna ta da mummunan sha’awoyi da haɗama, suna ɓata lamiri, suna rushe aure, kuma suna zubar da mutuncin duk wanda ya yi hakan.—Mis. <> Pornography is harmful, for it inflames wrong and greedy desires, damages the conscience, erodes marriages, and degrades everyone involved.—Prov.
  4. Suna da gidaje masu ɗan kyau, kuma suna da kirki da kuma fara’a. Ban da wurin kwanciya, sun kuma ciyar da mu. <> The homes were humble, but the people were friendly and hospitable, and they offered us not only a place to sleep but also something to eat.
  5. Hakika, da’awarsu daidai ce da ta Isra’ilawa a Masar da suka yi da’awar suna da goyon bayan Allah duk da imanin Masarawan, ko kuma Kiristoci na ƙarni na farko da suka yi da’awar suna da goyon bayan Allah ban da Yahudawa masu addini. <> Actually, no more so than when the Israelites in Egypt claimed to have God’s backing in spite of the Egyptians’ belief, or when first-century Christians claimed to have God’s backing to the exclusion of Jewish religionists.
  6. 7 Ko da yake makamai, da ikon Shaiɗan, da na aljanunsa suna da girma, duk da haka suna da iyakarsu. <> 7 Although the weapons and the power of Satan and his demons may seem overwhelming, they have their limitations.
  7. Miliyoyin mutane suna da bangaskiya cikin waɗannan alkawuran Littafi Mai-Tsarki kuma saboda haka, suna da gaba gaɗi game da abin da yake zuwa a nan gaba. <> Millions have faith in these Bible promises and have thus gained an optimistic, positive view of the future.
  8. 17 Hakika, ’yan adam ajizai suna da halin yin zunubi, kuma wasu suna da halin yin gunaguni da bai dace ba. <> 17 Admittedly, imperfect humans have an inherent tendency to sin, and some may have a strong inclination to voice unwarranted complaints.
  9. HATSABIBAI suna da’awa cewa suna da baiwar sanin abin da zai faru gobe. <> PSYCHICS claim to have special abilities to predict the future.
  10. ’Yan ridda ma suna furta kalaman banza, suna da’awar cewa suna da hikima sosai fiye da “bawan nan mai-aminci, mai-hikima” da aka naɗa. <> Apostates too speak valueless words, claiming to have greater wisdom than the appointed “faithful and discreet slave.”
  11. Suna da’awar suna da goyon bayansa cikin zubar da jini a yake-yakensu. <> They have claimed to have his backing in their bloodthirsty wars.
  12. 48:17, 18) Mutanen Allah suna da tsarki da kuma farin ciki don suna da halin Wanda ya koyar da su.—Lev. <> 48:17, 18) God’s people are holy and joyful because they reflect the qualities of the One who instructs them.—Lev.
  13. 2 ’Yan ikilisiyar Filibi suna da dalilin yin alfaharin zama ’yan ƙasar Roma, amma suna da wani dalilin yin alfaharin da ya fi wannan muhimmanci. <> 2 Members of the congregation in Philippi had greater reason for being proud.
  14. Sun gaskata cewa halittun duniya suna da wuyar fahimta, sun bambanta, kuma suna da ban al’ajabi fiye da yadda za a ce wai sun wanzu ne kawai haka nan. <> They believe that earth’s creatures are far too complex, too varied and, you might say, too wonderful to have originated by chance.
  15. Shi kuwa ya ce musu, Sarakunan Al’ummai suna da sarauta bisansu; su kuma waɗanda suna da hukunci bisansu, ana ce da su Masu-kyautawa. <> But he said to them: ‘The kings of the nations lord it over them, and those having authority over them are called Benefactors.
  16. Amma maƙiyan bishara a lokacin suna da yawa kuma suna da iko, waɗannan sun haɗa da marubuta da Farisawa masu ilimi. <> There were many powerful enemies of the good news, such as the clever and highly educated scribes and Pharisees.
  17. 27:20) Wasu abubuwa da ake tallar su suna da kyau wasu kuma ba su da kyau amma kuma suna da ban sha’awa. <> 27:20) The world offers every kind of material thing, from the superb to the absurd, some of which look very enticing.

[17-08-21 14:10:27:581 EDT]

Glosbe's example sentences of sunan

 1. sunan. <> are, divine name, name, of, sanctification of, the divine name, the name.
  1. Sun karanta fallen littafin da suka rubuta sunan kayayyakin “kamar littafin da aka rubuta jerin sunayen kayayyaki a manyan shaguna.” <> The list read “like an inventory from a country store.”
  2. 10 Akasin abin da wasu addinai suke yi, Shaidun Jehobah suna daraja da kuma ɗaukaka sunan Allah. <> 10 In stark contrast with what other religions are doing, Jehovah’s Witnesses honor and glorify the divine name.
  3. Ta yaya Kiristoci suka nuna cewa su jama’a ‘domin sunan’ Jehobah ne? <> How were true Christians to prove themselves “a people for [Jehovah’s] name”?
  4. Suka zo ga sanin kuma so sunan Allah da kuma mutumtakarsa. <> They had also come to know and appreciate God’s name and personality.
  5. Ta yaya amintattu na Jehovah suke nuna cewa suna farin cikin yin amfani da sunan Allah? <> How do Jehovah’s loyal ones show that they delight in using the divine name?
  6. Ba a taɓa sanar da sunan Jehovah ba a fili haka a Jamus. <> Never before has the name Jehovah been given such wide publicity in Germany.
  7. ’Yan Majalisa “suka duke su, suka dokace su kada su yi zance cikin sunan Yesu, kāna suka sake su.” <> The Sanhedrin “summoned the apostles, flogged them, and ordered them to stop speaking upon the basis of Jesus’ name, and let them go.”
  8. Abin farin ciki, sunan Sulemanu na biyu shi ne Jedidiah, wanda yake nufi “Ƙaunataccen Yahweh.”—2 Sam. <> Interestingly, a second name for Solomon was Jedidiah, which means “Beloved of Jah.”—2 Sam.
  9. Ya ce: “Sun nuna min a cikin Littafi Mai Tsarki cewa sunan Allah, Jehobah ne. <> “They showed me from the Bible that the name of the true God is Jehovah,” explains Richard.
  10. Bayinka sun zo sabili da sunan Ubangiji Allahnka: gama mun ji labarin ɗaukakarsa, da dukan abin da ya yi.—Josh. <> Your servants have come . . . out of regard for the name of Jehovah your God, because we have heard about his fame and about all he did.—Josh.
  11. Shin ka taɓa ganin sunan Jehobah a rubuce a wani babban gini ko kuma a kayan tarihi? <> Have you ever seen the name Jehovah inscribed on a public building or on a museum artifact?
  12. Jehobah ne sunan Allah kamar yadda aka bayyana cikin Littafi Mai Tsarki. <> Jehovah is the name of God as revealed in the Bible.
  13. Zabura da Dauda ya rubuta labari ne mai ban tausayi na addu’a da ya yi ga Allah da dukan zuciyarsa don Allah ya tsare shi daga hannun Saul da kuma amincinsa ga Jehobah da kuma yadda ya damu da tsarkakewar sunan Allah. <> The psalms David wrote are a poignant record not only of his heartfelt prayers for God to keep him out of Saul’s clutches but also of his loyalty to Jehovah and his concern for the glorification of God’s name.
  14. Sau da yawa, Nassin Helenanci na Kirista ya ambaci sunan Barnaba da manzo Bulus. <> The Christian Greek Scriptures make frequent mention of Barnabas and the apostle Paul.
  15. Amma, yawancin masu fassarar Littafi Mai Tsarki na zamani sun share sunan Allah daga fassararsu a duk inda yake, suna sake shi da laƙabi “Ubangiji” ko kuma “Allah.” <> However, most modern Bible translators have erased God’s name from their versions in any form, replacing it with the generic titles “Lord” or “God.”
  16. Ya sani cewa idan ya jimre, zai tallafa wajen tsarkake sunan Jehobah mai tsarki. <> Well, he knew that by enduring, he would contribute to the sanctification of Jehovah’s holy name.
  17. Abokanan Allah suna ɗaukaka sunan Allah, Jehovah. <> God’s friends honor God’s name, Jehovah.
  18. Amma, ya kamata ne wannan ya hana mu amfani da sunan Allah? <> However, should this prevent us from using God’s name?
  19. An gaya wa Mutanen Allah na dā cewa: ‘Su tsarkake sunan Jehobah kuma su ji tsoronsa.’ <> God’s ancient people were told: “Jehovah of Armies you are to revere as holy.”
  20. 2 Amma, da akwai bambanci ne tsakanin yin baftisma da ruhu mai tsarki da kuma yin baftisma cikin sunan ruhu mai tsarki? <> 2 However, is there any difference between being baptized with holy spirit and being baptized in the name of the holy spirit?

[17-08-21 14:10:27:704 EDT]

Glosbe's example sentences of sunar

 1. sunar. <> name, names.
  1. Labarin da yake Matiyu 26:6-13 ya faɗi wurin da abin ya faru—a gidan Saminu kuturu, a Betanya—amma bai faɗi sunar matar da ta tsiyaye wa Yesu man turare a kā ba. <> The account at Matthew 26:6-13 gives the location—the house of Simon the leper, in Bethany—but does not name the woman who began pouring perfumed oil on Jesus’ head.
  2. Ya faɗi sunar matar—Maryamu, ’yar’uwar Marta da Li’azaru. <> He names the woman—Mary, sister of Martha and Lazarus.

[17-08-21 14:10:27:870 EDT]

Glosbe's example sentences of sunaye

 1. sunaye. <> Names, Significant Names, [[Think about other things that also do.]], been changed, changed, designations, have, names, roll.
  1. An canja wasu sunaye. <> Some names have been changed.
  2. An canja wasu sunaye. <> Names have been changed.
  3. An canja sunaye a wannan talifin. <> Names in this article have been changed.
  4. Sunaye Masu Ma’ana a Zamanin Kiristoci <> Significant Names in the Christian Era
  5. [1] (sakin layi na 9) An canja wasu sunaye. <> [1] (paragraph 9) Some names have been changed.
  6. SAKA wa yara sunaye masu ma’ana zai kasance abin mamaki ne a wasu wurare, amma wannan al’ada ta kasance tun a dā. <> GIVING children names that have a specific meaning may seem unusual to some, but this custom has ancient roots.
  7. An canja sunaye da ke cikin wannan talifin. <> Names in this article have been changed.
  8. A sakamako, an hana mu abinci kwanaki da yawa kuma muna kasancewa a tsaye na sa’o’i da yawa sa’ad da ake kiran sunaye. <> As punishment, we did not receive food for days and had to stand at roll calls for hours.
  9. Wasu cikin ’yan’uwan Bulus ma suna da sunaye na Romawa da na Helenawa. <> Some of Paul’s relatives likewise had Roman and Greek names.
  10. Nassosi sun kira shi da laƙabi da yawa ko kuma sunaye da suka nuna matsayinsa na musamman a nufin Allah. <> The Scriptures attribute to him many titles or designations that highlight his unique role in God’s purpose.
  11. A wani ɓangare kuma, wasu littattafai da aka kwatanta suna nufin littatafai da suke da sunaye da suka yi kama da sunayen da ke cikin Littafi Mai Tsarki amma ainihi ba sa cikin Littafi Mai Tsarki. <> On the other hand, certain references may be to books that have names similar to books of the Bible but that are not actually part of the Bible.
  12. Muna tashi da ƙarfe biyar na safe, kuma bayan hakan sai a soma kiran sunaye. <> We had to get up at five o’clock in the morning, and shortly thereafter the roll call began.
  13. Ka yi tunanin wasu abubuwa da ke da sunaye. <> Think about other things that also do.
  14. Za mu bincika (1) yadda ake ba da sunaye a Littafi Mai Tsarki, (2) yadda za a san bisan, (3) abin da ake nufi da lamba ta 666 da yake ‘lambar mutum,’ da kuma (4) ma’anar lamba ta 6 da dalilin da ya sa aka maimaita har sau uku, watau, 600 a tara da 60 a tara da 6, ko kuma 666.—Ru’ya ta Yohanna 13:18. <> We will consider (1) how Bible names are sometimes chosen, (2) the identity of the wild beast, (3) what is meant by 666 being “a man’s number,” and (4) the significance of the number 6 and why it is written in triple digits, namely, 600 plus 60 plus 6, or 666.—Revelation 13:18.
  15. A cikin sunaye 2,500 da aka ambata, guda 70 Yahudawa ne. <> Among the 2,500 names mentioned, about 70 can be identified as Jewish.
  16. An canja sunaye a wannan talifin. <> The names in this article have been changed.
  17. An canja sunaye. <> Names have been changed.

[17-08-21 14:10:28:069 EDT]

Glosbe's example sentences of sunayen

 1. sunayen. <> Subscription, been changed, list, lists, named, names of, names, the names of, the names.
  1. Sun karanta fallen littafin da suka rubuta sunan kayayyakin “kamar littafin da aka rubuta jerin sunayen kayayyaki a manyan shaguna.” <> The list read “like an inventory from a country store.”
  2. An canja sunayen. <> Names have been changed.
  3. Ya ƙunshi sunayen mutane har da tarihin zuriyarsu. <> They include not only the names but also the ancestry of individuals.
  4. Saboda haka, sa’ad da masana suka fassara cuneiform na Akkadiyawa, sun ga cewa waɗannan rubuce-rubucen sun ambata sunayen mutane da ke cikin Littafi Mai Tsarki. <> So when scholars deciphered Akkadian cuneiform, they found that texts mentioned people also named in the Bible.
  5. (1 Tarihi 1:27, 34; 2:1-15; 3:1-17; Matiyu 1:17) Bayan haka, Ezra ya jera sunayen zuriyar ƙabilun da ke gabashin Urdun, daga nan kuma sai zuriyar Lawi. <> (1 Chronicles 1:27, 34; 2:1-15; 3:1-17; Matthew 1:17) Ezra then lists descendants of the tribes on the east side of the Jordan, followed by the genealogy of the sons of Levi.
  6. Sunayen wasu mutane cikin Littafi Mai Tsarki annabci ne kuma yana kwatanta irin aikin da mutumin zai yi. <> Some names of individuals in the Bible were prophetic and describe the work the person would do.
  7. Maimakon haka, an sanya wa ƙabilu biyu sunayen ’ya’yansa, Ifraimu da Manassa, kuma an ɗauki kowannensu a matsayin shugaban ƙabila. <> Instead, two tribes were named after his sons, Ephraim and Manasseh, who received full status as tribal heads.
  8. (5) Wataƙila taswirar tana da baƙaƙe ko lambobi a gefe da za su taimaka maka ka ga hanyoyin da za ka yi amfani da su ka gane biranen ko sunayen [23]. <> (5) Around its edges, a map may have letters/numbers so that you can visualize a grid, which you can use to locate cities or names [gl 23].
  9. Mene ne ma’anar “Shaiɗan” da “Iblis” da kuma “maciji,” wato sunayen da aka ba wa babban abokin gāban Jehobah? <> What do the terms “Satan,” “Devil,” “serpent,” and “dragon” reveal about Jehovah’s greatest enemy?
  10. 1:1—Me ya sa Hosea ya ambata sunayen dukan sarakuna huɗu da suka yi sarauta a Yahuda a lokacin hidimarsa amma sunan sarkin Isra’ila guda ne kawai ya ambata? <> 1:1—Why does Hosea mention all four kings who ruled over Judah during his ministry while naming only one ruler of Israel?
  11. Sau da yawa sunayen Littafi Mai Tsarki suna da muhimmanci musamman idan Allah ne ya ba da sunan. <> Bible names often have special significance, particularly when given by God.
  12. Ku riƙa amfani da sunayen mazaunan. <> Use the residents’ names.
  13. 6. Menene sunayen ’ya’yan Adamu da Hauwa’u biyu na farko? <> What were the names of Adam and Eve’s first two sons?
  14. Ana kuma kiran Nicholas ɗan birnin Cusa da waɗannan sunayen, Nikolaus Cryfts (wato, Krebs), Nicolaus Cusanus, da Nikolaus von Kues. <> Nicholas of Cusa was also known as Nikolaus Cryfts (Krebs), Nicolaus Cusanus, and Nikolaus von Kues.
  15. Ya ƙunshi sunayen Kiristoci shafaffu da har ila suke duniya, da suke da begen samun rai a sama. <> It includes the names of anointed Christians still on earth, who have the hope of receiving life in heaven.
  16. Amma a wannan talifin, za mu yi amfani da sunayen da Jehobah ya ba su daga baya. <> But in this article, we will use the names that Jehovah later gave them.
  17. Waɗanda za su yi rayuwa a cikin Aljanna a duniya za su taɓa sanin sunayen waɗanda aka tashe su zuwa rayuwa na sama kuwa? <> Will those who receive life in the earthly Paradise ever know the names of those resurrected to heavenly life?
  18. 1. Mutane nawa ne suke cikin iyalin Nuhu, kuma menene sunayen ’ya’yansa uku? <> How many were in Noah’s family, and what were the names of his three sons?
  19. Bari mu koyi sunayen wasu da za su yi sarauta tare da Yesu a sama. <> Let’s learn the names of some of those who will rule with Jesus in heaven.
  20. Sunayen waɗanda suke son a aika musu littattafai. <> Subscription register.

[17-08-21 14:10:29:527 EDT]

Glosbe's example sentences of surutu

 1. surutu. <> chatterer, distractions, noise, noisy talking, noisy, quiet place, quiet surroundings, quiet, talking, texting.
  1. Umurni: Ka yi wannan aikin a inda babu surutu. <> Instructions: Do this exercise in quiet surroundings.
  2. Ku tattauna a inda babu surutu. <> Have your discussions in a quiet place.
  3. Lokacin da manzo Bulus ya zo Atina a tsarin tafiye-tafiyensa na biyu, ya fuskanci ’yan falsafan Abikuriya da Sitokiya waɗanda suke ji sun fi “wannan mai-surutu,” watau Bulus.—Ayukan Manzanni 17:18. <> When the apostle Paul came to Athens on his second missionary tour, he was confronted by Epicurean and Stoic philosophers who felt that they were superior to “this chatterer,” Paul.—Acts 17:18.
  4. Ku keɓe lokaci a kai a kai a inda babu surutu don ku huta. <> Set aside regular quiet time to refresh yourself.
  5. 63:6) Yesu kamiltacce ya yi iya ƙoƙarinsa don ya gamsar da bukatarsa ta kaɗaitawa da yin bimbini, ya bar inda mutane suke surutu, ya tafi kan duwatsu, hamada, da wasu wurare da babu kowa.—Mat. <> 63:6) The perfect man Jesus made a determined effort to satisfy his need for solitude and meditation, away from the clamor of crowds, in the seclusion of mountains, deserts, and other lonely places.—Matt.
  6. Lokacin da ya fi dacewa ka yi bimbini shi ne sa’ad da ka huta kuma kana inda babu kara ko surutu. <> Thus, the best time to meditate is when you are rested and in a stress-free environment with few distractions.
  7. Muka bi hanyar ta fice daga wajen nan mai yawan surutu na gari muka isa wani gida mai ɗauke da wata alama da ta ɗan gogu: “Inda masu dogon tafiya suke tsayawa.” <> We follow the dirt path leading away from the commotion of town and arrive at a worn-out building displaying a faded sign: “Long Journey Spot.”
  8. Makafi ba sa jin daɗin zama a inda ake surutu sosai, don ba za su iya fahimtar abin da ke faruwa a wurin ba. <> The blind often do not feel comfortable in places with loud background noise, as it is difficult for them to know what is happening around them.
  9. Saboda haka, ya kamata iyaye su zauna tare da yaransu don su tabbata cewa yaran suna sauraron abin da ake faɗa a taron maimakon yin surutu ko yawo ko kuma aika saƙon tes. <> Therefore, it is good for families to sit together so that parents can make sure that their children are paying attention to the program rather than talking, texting, or walking around.
  10. Wasu ma’aurata tsofaffi da suka zauna kusa da su suna tsammanin cewa matasan za su soma surutu suna damun mutane. <> An elderly couple at the table next to them expected the worst—noisy talking and heckling.
  11. Amma, bai kamata su yi shigar da ba ta dace ba ko su riƙa aika saƙo ta wayar salula ko su riƙa surutu ko kuma su riƙa cin abinci da dai sauransu sa’ad da ake gudanar da taro. <> At the same time, those in attendance would not want to detract from the meetings by being overly casual in their dress, by texting or talking during the meetings, by eating and drinking, and so on.
  12. 22:6, 15) Kada iyalai masu ƙananan yara su zauna a wani ɗaki dabam inda yaran za su samu damar yin surutu. <> 22:6, 15) Families with small children should not be seated in a separate room where the children may feel free to make noise.
  13. Da hikima za a iya soma da kuma rufe nazarin da ake yi da addu’a idan wurin da ake gudanar da nazarin babu surutu da yawa. <> If there is a measure of privacy, a brief prayer might be discreetly offered to open and close an established study.
  14. 24:63) Ya zaɓi lokacin da babu surutu da kuma wurin yin bimbini. <> 24:63) He chose a quiet time and place for meditation.
  15. Kuma abin da ake so domin nazari da bimbini shi ne wurin da babu surutu babu abin da zai ɗauki hankali. <> Also desirable for study and meditation is relative quiet and freedom from distractions.
  16. Kamar iyaye da suka saɓa da surutu da shiga da fita da ƙananan yara suke yi, Kojo ya rabu da birin ya mai da hankali ga nazarin. <> Like a parent accustomed to the noise and fidgeting of small children, Kojo ignores the distractions and concentrates on the lesson.
  17. Ka zaɓi wurin da babu surutu, kuma ka kashe abubuwa da za su iya ɗauke hankalinka, kamar su rediyo da talabijin da kuma wayar tarho. <> Seek out a quiet place, and remove all distractions by turning off the radio, television, and cell phone.
  18. Samun isashen iska da haske, tare da yanayin da ya dace inda babu surutu, zai sa mai da hankali ya kasance da sauƙi. <> Good ventilation and lighting, along with a quiet and comfortable setting, make concentration easier.
  19. Jama’ar ta yi ta surutu. <> The crowds become very noisy.
  20. Amma, idan yin hakan zai jawo hankalin mutane ko kuma zai sa daliɓin rashin sakewa, zai dace a jira sai lokacin da za a yi nazarin a wurin da babu surutu kafin a soma da kuma rufe da addu’a. <> However, if doing so would draw the attention of onlookers or make the student feel uncomfortable, it may be better to wait until the study can be held in a setting that affords more privacy.

[17-08-21 14:10:29:724 EDT]

Glosbe's example sentences of sutura

 1. sutura. <> clothes, clothing, covering, eagerly pursuing, nakedness, put on.
  1. 20 Bulus zai iya samun baƙi, amma akwai abubuwa da yawa da ba zai iya yi ba, irin su sayen abubuwa da yake bukata—abinci da kuma sutura don lokacin sanyi. <> 20 Paul could have visitors, but there were many things that he could not do, such as purchase his basic needs—food and clothing for the winter.
  2. “A yanzu ina samun isashen kuɗi na biyan bukatata, kamar su sayen sutura mai kyau. <> “I still earn enough money for basics, such as presentable clothing.
  3. Cathy ta ce: “Ina yin addu’a ga Jehobah kullum don ya taimaka mini in gamsu da abinci da kuma sutura masu sauƙi. <> Cathy says: “I often pray to Jehovah to help me be content with the simple food I eat and the modest clothes I wear.
  4. Mutum mai hikima da farko zai yi lissafin kuɗinsa domin bukatu masu muhimmanci—abinci, sutura, mafaka, da sauransu. <> The wise person will first allot earned income to immediate needs—food, clothing, shelter, and so on.
  5. Ya sa adilci kamar sulke, kwalkwalin ceto kuma a bisa kansu; ya sa tufafi na ɗaukar pansa domin rufin sutura, himma kuma misalin alkyabba.”—Isha. <> “He will wear justice like a coat of armor and saving power like a helmet.
  6. Suna bukatar abinci ƙwarai, sutura, da wasu abubuwa. <> They may be in desperate need of food, clothing, and other items.
  7. “Da shi ke muna da abinci da sutura, da su za mu yi wadar zuci,” in ji wata ƙa’idar Littafi Mai Tsarki. <> “Having sustenance and covering, we shall be content with these things,” states another Bible principle.
  8. Da ya ke muna da abinci da sutura, da su za mu yi wadar zuci.” <> Having sustenance and covering, we shall be content with these things.”
  9. ko kuwa, Da minene za mu yi sutura? <> For all these are the things the nations are eagerly pursuing.
  10. (1 Timothawus 5:8) Idan an jarabe mu da sha’awar bin salon zamani, mafi kyau, abubuwa mafi ban sha’awa a batun abinci, sutura, wurin kwanciya, da wasu abubuwa fa? <> (1 Timothy 5:8) But what if we are tempted by a desire to have the latest, the best, and the most sought after in the way of food, clothing, shelter, and other things?
  11. ko kuwa, Da menene za mu yi sutura? <> or, ‘What are we to put on?
  12. Neman wa iyali abinci kowace rana, sutura, da wajen kwana yakan gajiyar da kai, ya kuma sa ka damuwa? <> Does the day-to-day grind of providing your family with food, clothing, and shelter tire you out, even overwhelm you at times?
  13. 16 Yesu yana nufin cewa ‘Allah yakan yi ma ganyaye sutura . . . , balle ku, ku masu-ƙanƙantar bangaskiya?’ <> 16 Do not miss the point of what Jesus is saying: “If this is how God clothes the vegetation of the field . . . , will he not much rather clothe you, you with little faith?”
  14. Abinci da Sutura <> Supplied With Sustenance
  15. Ma’aurata suna “tattalin abin da ke na duniya,” kamar su abinci da sutura da wurin kwana da wasu batutuwa da ba na ruhaniya ba. <> Married people are by necessity “anxious for the things of the world,” such as food, clothing, shelter, and other nonspiritual matters.
  16. ko kuwa, Da minene za mu yi sutura? <> or, ‘What are we to put on?
  17. An yi maka sutura da kowane irin dutse mai daraja . . . <> Every precious stone was your covering . . .
  18. (Markus 4:19) Littafi Mai Tsarki ya ƙarfafa mu mu dangana da abinci da sutura. <> (Mark 4:19) The Bible encourages us to be content with sustenance and covering.
  19. Ya kamata ku yi aiki tuƙuru don ku yi tanadin abinci da wurin kwana da kuma sutura ga yaranku. <> You should work hard to provide food, housing, and clothing for your children.
  20. Maimakon haka, akwai lokatan da Bulus yana samun ci da sha da kuma sutura da kyar. <> Instead, there were times of hunger, thirst, cold, and nakedness.

[17-08-22 00:53:20:088 EDT] Logging output too large. Truncating output.

[17-08-22 00:53:50:035 EDT]

Glosbe's example sentences of sent

 1. sent. <> An Aike, Dauda, aika, aike, aiki, aiko, tura, ya aiki.
  1. For their refusal, many of them were sent not only to concentration camps but to their death.—Matthew 5:43-48. <> Domin sun ƙi, da yawa cikinsu an kai su ba ga sansanin fursuna ba kawai har ga mutuwarsu.—Matta 5:43-48.
  2. Pilgrims are sent out for this purpose.” <> Kuma dalilin da ya sa ake aika masu kula masu ziyara ke nan.’
  3. Jesus stated: “My food is for me to do the will of him that sent me and to finish his work.” <> Yesu ya ce: “Abincina ke nan, in yi nufin wanda ya aiko ni, in cika aikinsa.”
  4. His primary mission Jesus once said: “I must declare the good news of the kingdom of God, because for this I was sent forth.” <> Ainihin dalilin zuwansa Yesu ya taɓa cewa: “Dole in kai Bishara ta mulkin Allah ga sauran birane kuma: gama saboda wannan aka aiko ni.”
  5. “This means everlasting life,” Jesus said, “their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one whom you sent forth, Jesus Christ.” <> “Rai madawwami kuwa, shi ne su san ka, Allah Makaɗaici na gaskiya, da kuma Yesu Almasihu da ka aiko,” in ji Yesu.
  6. When Jesus prayed, do you know what God did for him?— He sent an angel to strengthen him. <> Sa’ad da Yesu ya yi addu’a, ka san abin da Allah ya yi masa?— Ya aiko da mala’ika ya ƙarfafa shi.
  7. God even sent his holy spirit in the form of a dove down upon Jesus. <> Allah kuma ya aika da ruhu mai tsarki cikin siffar kurciya a kan Yesu.
  8. 2 In the preceding article, we learned that a missionary is one who is sent as an evangelizer—one who brings good news to others. <> 2 A talifin da ya gabata, mun koyi cewa mai wa’azi a ƙasashen waje mutumi ne da aka aika ya je ya yi bishara ga wasu.
  9. “The Sovereign Lord Jehovah himself has sent me, even his spirit.”—ISA. <> “Ubangiji -Yahweh ya aiko ni, duk da ruhunsa.”—ISHA.
  10. IN THE 11th century B.C.E., Jehovah sent the prophet Samuel on a secret mission. <> AƘARNI na 11 K.Z., Jehovah ya aiki annabi Sama’ila ya yi wani aiki a ɓoye.
  11. Thus, as we carry out our commission, we can say as did the prophet Isaiah: “The Sovereign Lord Jehovah himself has sent me, even his spirit.” <> Saboda haka, yayin da muke cika aikinmu, mun yarda da annabi Ishaya wanda ya ce: “Ubangiji Yahweh ya aiko ni, duk da ruhunsa.”
  12. 4 In an act of great love, Jehovah sent his only-begotten Son to help humans. <> 4 Ta wurin nuna ƙauna mai girma, Jehobah ya aiko Ɗansa makaɗaici ya taimaki ’yan Adam.
  13. Do you know why Paul sent young Timothy on such a dangerous assignment?— Well, Timothy was not as well-known to the opposers, and he was willing to go. <> Ka san abin da ya sa Bulus ya aiki saurayi Timothawus zuwa irin wannan aiki mai haɗari? ’Yan hamayyan ba su san Timothawus ba sosai, kuma ya yarda zai je da son ransa.
  14. After we arrived at Gilead School, Brother Knorr told us that students enrolled in French-language classes, as we were, would be sent to Africa. <> Da muka isa Makarantar Gilead, Ɗan’uwa Nathan Knorr ya gaya mana cewa za a tura ɗaliban da suke ajin koyon Faransanci a Afirka, don su yi hidima.
  15. John 17:3: “This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one whom you sent forth, Jesus Christ.” <> Yahaya 17:3: “Rai madawwami kuwa, shi ne su san ka, Allah Makaɗaici na gaskiya, da kuma Yesu Almasihu da ka aiko.”
  16. Recognizing Jehovah’s hand in the matter, David said to her: “Blessed be Jehovah the God of Israel, who has sent you this day to meet me! <> Amma Abigail matar Nabal ta hana Dauda yin wannan kuskure.
  17. He was sent by the priest! <> Firist ɗin ne ya aike shi!
  18. Quietly, Elisha sent his attendant to anoint Israel’s army chief, Jehu, as the new king. <> Elisha ya aiki bawansa a ɓoye ya naɗa Yehu shugaban sojojin Isra’ila, ya zama sabon sarki.
  19. Sent Forth as Harvest Workers <> An Aike Su Su Zama Magirba
  20. 3:24) And Revelation 22:6 reveals that Jehovah “sent his angel to show his slaves the things that must shortly take place.” <> 3:24) Kuma Ru’ya ta Yohanna 22:6 ta bayyana cewa Jehobah “ya aike mala’ikansa ya bayyana wa bayinsa al’amuran da za su faru ba da jinkiri ba.”

[17-08-22 00:53:50:277 EDT]

Glosbe's example sentences of separate

 1. separate. <> Raba, a, awaki, bambanci, dabam dabam, dabam, daga, lokaci, raba, rabuwa, ware.
  1. The answer can be found in a touching illustration that Jesus used on two separate occasions. <> Za a sami amsa daga cikin wani kwatanci da Yesu ya yi amfani da shi a wasu lokatai biyu.
  2. He was to remain separate from the Canaanites. <> Zai kasance da bambanci daga Kan’aniyawan.
  3. In worship, “holy” applies to that which is separated from common use, or held sacred. <> A bauta, “tsarki” yana nufin abin da aka kebe daga amfani na yau da kullum, ko kuma da aka rike don bauta.
  4. Obviously, he is not talking about separating literal sheep from literal goats. <> Hakan ya nuna cewa tumaki da awaki da ya ambata ba na zahiri ba ne.
  5. Once again, Evelyn had to write a letter agreeing to our separation. <> Hakan yana nufin cewa matata za ta sake rubuta wata wasiƙar da za ta nuna cewa ta amince mu rabu na ɗan lokaci.
  6. 5 What was it about Jesus’ illustrations that separated people? <> 5 Me ke cikin misalan Yesu da ya ware mutane?
  7. Normally, each woman would need a separate oven for all the baking she had to do. <> Yadda ya dace, kowacce mace za ta bukaci murhu dabam don dukan dahuwa da za ta yi.
  8. (John 17:15, 16) Why is separateness from the world so important? <> (Yohanna 17:15, 16) Me ya sa kasancewa a ware daga duniya yake da muhimmanci haka?
  9. (1 Timothy 5:8) If such a man refuses to change his ways, the wife would have to decide whether she needs to protect her welfare and that of her children by obtaining a legal separation. <> (1 Timothawus 5:8) Idan irin wannan mutumin ya ƙi canja halayensa, matar za ta iya yanke shawarar ko tana so ta kāre kanta da na ’ya’yanta ta wajen rabuwa.
  10. (Hebrews 3:12; Psalm 33:6; Isaiah 55:11) One Bible scholar commented: “God does not separate himself from his Word. <> (Ibraniyawa 3:12; Zabura 33:6; Ishaya 55:11) Wani manazarcin Littafi Mai Tsarki ya ce: “Allah ba ya ware kansa daga Kalmarsa.
  11. (b) What does the Bible say about separation? <> (b) Mene ne Littafi Mai Tsarki ya ce game da rabuwa?
  12. Regarding the expression “we all,” one Bible handbook gives the meaning as “not all, one by one, separately, but all together.” <> Game da furcin nan “dukanmu,” wani littafi na Littafi Mai Tsarki ya ba da ma’anar “ba jam’i ba, ɗai-ɗai, dabam dabam, amma tare.”
  13. 12, 13. (a) What conditions or circumstances cannot separate us from God’s love? <> 12, 13. (a) Wane yanayi ne ba zai iya raba mu da ƙaunar Allah ba?
  14. Jesus had complete faith that his disciples would be safe in the hands of the Father, who is absolutely pure and clean and entirely separated from all sinfulness.—Matthew 23:9. <> Yesu yana da cikakken tabbaci cewa almajiran suna kāre a hannun Uban, wanda yake da cikakken tsabta kuma yana da cikakken kebewa daga zunubi.—Matta 23:9.
  15. They work long hours at their separate jobs. <> Kowannensu yana yin sa’o’i da yawa a wurin aiki.
  16. Also, flirting that leads a married person into adultery can cruelly separate children from parents and innocent partners from marriage mates. <> Kuma, kwarkwasa da ke sa wanda ya yi aure ya yi zina za ta iya raba yara daga iyayensu da kuma ma’aurata marasa laifi daga abokan aurensu.
  17. 3:19, 20) For that reason, Jehovah established in the meantime a priesthood within Israel, separate from any kingship, to offer animal sacrifices for sins that the Israelites would inevitably commit. <> 3:19, 20) Saboda haka, Jehobah ya naɗa firistoci cikin Isra’ila, ba don su riƙa yin sarauta ba, amma don su riƙa miƙa hadayun dabbobi don zunuban mutane.
  18. Of course, it is up to the parents to decide if a separate study is needed for each child. <> Hakika, iyaye ne za su tsai da shawara ko za su yi nazari da kowanne yaro.
  19. Keeping our “minds on maintaining fine works” is “fine and beneficial” because it helps us to be fruitful in God’s service and keeps us separate from the wicked world. <> Mai da ‘hankalin mu lizimci nagargarun ayyuka’ yana da “kyau . . . kuma da amfani” saboda hakan zai taimake mu mu sami sakamako mai kyau a hidimar Allah kuma mu kasance dabam daga wannan muguwar duniya.
  20. Can Anything “Separate Us From God’s Love”? <> Da Akwai Abin da Zai Iya “Raba Mu da Ƙaunar Allah”?

[17-08-22 00:53:51:076 EDT]

Glosbe's example sentences of separated

 1. separated. <> Raba, a, awaki, bambanci, dabam dabam, dabam, daga, lokaci, raba, rabuwa, ware.
  1. The answer can be found in a touching illustration that Jesus used on two separate occasions. <> Za a sami amsa daga cikin wani kwatanci da Yesu ya yi amfani da shi a wasu lokatai biyu.
  2. He was to remain separate from the Canaanites. <> Zai kasance da bambanci daga Kan’aniyawan.
  3. In worship, “holy” applies to that which is separated from common use, or held sacred. <> A bauta, “tsarki” yana nufin abin da aka kebe daga amfani na yau da kullum, ko kuma da aka rike don bauta.
  4. Obviously, he is not talking about separating literal sheep from literal goats. <> Hakan ya nuna cewa tumaki da awaki da ya ambata ba na zahiri ba ne.
  5. Once again, Evelyn had to write a letter agreeing to our separation. <> Hakan yana nufin cewa matata za ta sake rubuta wata wasiƙar da za ta nuna cewa ta amince mu rabu na ɗan lokaci.
  6. 5 What was it about Jesus’ illustrations that separated people? <> 5 Me ke cikin misalan Yesu da ya ware mutane?
  7. Normally, each woman would need a separate oven for all the baking she had to do. <> Yadda ya dace, kowacce mace za ta bukaci murhu dabam don dukan dahuwa da za ta yi.
  8. (John 17:15, 16) Why is separateness from the world so important? <> (Yohanna 17:15, 16) Me ya sa kasancewa a ware daga duniya yake da muhimmanci haka?
  9. (1 Timothy 5:8) If such a man refuses to change his ways, the wife would have to decide whether she needs to protect her welfare and that of her children by obtaining a legal separation. <> (1 Timothawus 5:8) Idan irin wannan mutumin ya ƙi canja halayensa, matar za ta iya yanke shawarar ko tana so ta kāre kanta da na ’ya’yanta ta wajen rabuwa.
  10. (Hebrews 3:12; Psalm 33:6; Isaiah 55:11) One Bible scholar commented: “God does not separate himself from his Word. <> (Ibraniyawa 3:12; Zabura 33:6; Ishaya 55:11) Wani manazarcin Littafi Mai Tsarki ya ce: “Allah ba ya ware kansa daga Kalmarsa.
  11. (b) What does the Bible say about separation? <> (b) Mene ne Littafi Mai Tsarki ya ce game da rabuwa?
  12. Regarding the expression “we all,” one Bible handbook gives the meaning as “not all, one by one, separately, but all together.” <> Game da furcin nan “dukanmu,” wani littafi na Littafi Mai Tsarki ya ba da ma’anar “ba jam’i ba, ɗai-ɗai, dabam dabam, amma tare.”
  13. 12, 13. (a) What conditions or circumstances cannot separate us from God’s love? <> 12, 13. (a) Wane yanayi ne ba zai iya raba mu da ƙaunar Allah ba?
  14. Jesus had complete faith that his disciples would be safe in the hands of the Father, who is absolutely pure and clean and entirely separated from all sinfulness.—Matthew 23:9. <> Yesu yana da cikakken tabbaci cewa almajiran suna kāre a hannun Uban, wanda yake da cikakken tsabta kuma yana da cikakken kebewa daga zunubi.—Matta 23:9.
  15. They work long hours at their separate jobs. <> Kowannensu yana yin sa’o’i da yawa a wurin aiki.
  16. Also, flirting that leads a married person into adultery can cruelly separate children from parents and innocent partners from marriage mates. <> Kuma, kwarkwasa da ke sa wanda ya yi aure ya yi zina za ta iya raba yara daga iyayensu da kuma ma’aurata marasa laifi daga abokan aurensu.
  17. 3:19, 20) For that reason, Jehovah established in the meantime a priesthood within Israel, separate from any kingship, to offer animal sacrifices for sins that the Israelites would inevitably commit. <> 3:19, 20) Saboda haka, Jehobah ya naɗa firistoci cikin Isra’ila, ba don su riƙa yin sarauta ba, amma don su riƙa miƙa hadayun dabbobi don zunuban mutane.
  18. Of course, it is up to the parents to decide if a separate study is needed for each child. <> Hakika, iyaye ne za su tsai da shawara ko za su yi nazari da kowanne yaro.
  19. Keeping our “minds on maintaining fine works” is “fine and beneficial” because it helps us to be fruitful in God’s service and keeps us separate from the wicked world. <> Mai da ‘hankalin mu lizimci nagargarun ayyuka’ yana da “kyau . . . kuma da amfani” saboda hakan zai taimake mu mu sami sakamako mai kyau a hidimar Allah kuma mu kasance dabam daga wannan muguwar duniya.
  20. Can Anything “Separate Us From God’s Love”? <> Da Akwai Abin da Zai Iya “Raba Mu da Ƙaunar Allah”?

[17-08-22 00:53:52:988 EDT]

Glosbe's example sentences of series

 1. series. <> Talifin da, abubuwa, bangon gaba, da, dabam dabam, dabam, hakan, jerin, jigon, talifin, talifofi na nan gaba, talifofi, talifofin nan na, ya, yawa.
  1. A future article in this series will consider how the ransom sacrifice of Jesus provides escape from sin, as well as what we must do in order to benefit from the ransom. <> A talifi na gaba, za a tattauna yadda hadayar da Yesu ya yi za ta kawar da zunubi da kuma abin da ya kamata mu yi don mu amfana daga fansar.
  2. First, John beholds the glorified Jesus Christ and receives a series of messages that he is to ‘write in a scroll and send to the seven congregations.’ <> Na farko, Yohanna ya ga Yesu Kristi da aka ɗaukaka kuma ya karɓi saƙonni da zai ‘rubuta cikin littafi, ya aika zuwa ga ikilisiyoyin nan bakwai.’
  3. What questions will we consider in the final article of this series on Zephaniah’s prophecy? <> Waɗanne tambayoyi ne za mu bincika a talifi na ƙarshe na wannan tsarin annabcin Zafaniya?
  4. The Watchtower series “Learn From God’s Word” has been designed to help publishers do this. <> An shirya talifofin nan na Hasumiyar Tsaro “Ka Koya Daga Kalmar Allah” don ya taimaki masu shela su yi hakan.
  5. For example, from 2008 to 2010, the public edition of this magazine carried a series of 12 articles that had the theme “What We Learn From Jesus.” <> Alal misali, daga shekara ta 2008 zuwa 2010, wannan mujalla ta wa’azi na ɗauke da tsarin talifofi 12 mai jigo “Abin da Muka Koya Daga Wurin Yesu.”
  6. In fact, when commenting on the refusal of children of Jehovah’s Witnesses to give homage to the flag or to swear the oath of allegiance in U.S. schools, the book The American Character stated: “That these daily rituals are religious has been at last affirmed by the Supreme Court in a series of cases.” <> Hakika, sa’ad da yake magana a kan sara wa tuta da kuma rantsuwar aminci da ’ya’yan Shaidun Jehobah suka ƙi yi a makaranta, littafin nan The American Character ya ce: “Kotun Ƙoli ta ƙasa ta tabbata cewa waɗannan abubuwa da ake yi kullum bauta ce a ƙararraki masu yawa.”
  7. These articles discuss why Jehovah allowed Satan to subject Job to a series of trials and what helped Job to keep his integrity. <> Waɗannan talifofin sun tattauna abin da ya sa Jehobah ya ƙyale Shaiɗan ya jarraba Ayuba a hanyoyi dabam-dabam da kuma abin da ya taimaka wa Ayuba ya riƙe amincinsa.
  8. Paul outlined what series that included hope? <> Bulus ya tsara waɗanne abubuwa ne da sun haɗa da sa zuciya?
  9. Job suffered a series of personal hardships that seemed unfair. <> Ayuba ya fuskanci matsaloli dabam-dabam kuma ya ji kamar ana masa rashin adalci.
  10. It is our prayer that this new series will enable many more to “come to an accurate knowledge of truth.”—1 Tim. <> Muna addu’a cewa wannan sabon talifin zai taimaki mutane da yawa su “kawo ga sanin gaskiya.”—1 Tim.
  11. There was a series of debates or speeches by those supposed comforters, and Job often responded. <> An yi mahawara ko maganganu da yawa na waɗancan da wai su masu ta’aziyya ne, sau da yawa kuma Ayuba yana amsawa.
  12. 2 Through the prophet Isaiah, Jehovah inspired a series of prophecies directly related to his Son. <> 2 Ta bakin annabi Ishaya, Jehobah ya hure annabce-annabce da yawa kai tsaye game da Ɗansa.
  13. New Series to Appear in The Watchtower <> Sabon Talifin da Zai Soma Fita a Cikin Hasumiyar Tsaro
  14. During his final night in the prison while he was fast asleep between his two guards, Peter experienced a series of amazing events. <> Sa’ad da Bitrus yake barci tsakanin masu gadi biyu a kurkuku a dare na ƙarshe, wani abu mai ban mamaki ya faru da shi.
  15. Then using the cover series of The Watchtower, invite the audience to give suggestions on an interest-arousing question to ask, and then invite suggestions on a scripture to read. <> Ta wajen yin amfani da jigon da ke bangon gaba na Hasumiyar Tsaro da kuma talifofi na farko, ka sa masu sauraro su faɗi tambayar da za su yi wadda za ta jawo hankalin mutane, sa’an nan su faɗi nassin da za su karanta.
  16. Offer: This series of articles discusses the fascinating story of the Bible’s survival. <> Abin da Za Ka Ce: Waɗannan jerin talifofin sun tattauna yadda mutane suka kasa halaka Littafi Mai Tsarki.
  17. A later lesson in this series will explain why God allows suffering.—Read Isaiah 11:4. <> Wani darasi da zai bayyana a talifofi na nan gaba zai bayyana dalilin da ya sa Allah ya ƙyale shan wahala.—Karanta Ishaya 11:4.
  18. However, by a series of progressive actions, God caused his promise to come true, thereby proving himself worthy of the unique and illustrious name Jehovah. <> Ta yin hakan, ya nuna cewa shi kaɗai ne ya isa a ƙira shi da wannan sunan, wato Jehobah.
  19. Do the same for the cover series of Awake! <> Ka yi hakan da jigon Awake!
  20. During a series of Christian conventions from 1922 to 1928, for instance, judgment messages on Satan’s wicked system of things rang out clearly. <> Lokacin taron gunduma dabam dabam na Kirista daga shekara ta 1922 zuwa ta 1928, alal misali, aka sanar da saƙon hukunci bisa mugun tsarin abubuwa na Shaiɗan a fili.

[17-08-22 00:53:55:215 EDT]

Glosbe's example sentences of serious

 1. serious. <> babban, laifi, mai tsanani, masu tsanani, mugun, muhimmanci, ne, shawara, zunubai.
  1. If someone who has strayed from the flock admits that he has committed serious sin, how may it be possible to help him? <> Idan mutumin da ya bar garke ya faɗi cewa ya yi mugun zunubi, ta yaya zai yiwu a taimaka masa?
  2. I developed several serious health problems. <> Na yi fama da cututtuka masu tsanani dabam-dabam.
  3. Since our last visit, some may have been affected by serious illness, loss of a job, or the death of a loved one. <> Tun ziyararmu na ƙarshe, wataƙila wasu sun yi mugun rashin lafiya, sun rasa aikinsu, ko kuma sun yi rashin wani wanda suke ƙauna.
  4. For example, a person might deceive himself into thinking that if he goes through some of the motions of formal worship, he can get away with committing immorality or engaging in other serious wrongdoing. <> Alal misali, mutum yana iya ruɗar kansa ta wajen yin tunanin cewa idan yana cika wasu farillai na bauta, yana iya guje wa horon yin lalata, ko kuwa yin wasu zunubi masu tsanani.
  5. Job 24:2—Why was moving a boundary marker a serious offense? <> Ayu 24:2—Me ya sa cin filin wani babban laifi ne?
  6. If we ignore that counsel, we increase the likelihood of becoming involved in serious immorality and losing God’s favor. <> Idan muka yi banza da wannan gargaɗi, zai kasance da sauƙi mu soma lalata kuma mu yi rashin tagomashin Allah.
  7. • Why is accepting a marriage proposal so serious? <> • Me ya sa yin na’am da batun aure ba a bin wasa ba ne?
  8. Even at 12 years of age, Jesus asked serious questions. <> Yesu ma ya yi tambayoyi masu muhimmanci sa’ad da yake ɗan shekara 12.
  9. (b) What are some lies that Satan promotes regarding serious sins, and how may we combat them? <> (b) Waɗanne ƙarairayi ne Shaiɗan yake ɗaukakawa game da mugayen zunubai, kuma ta yaya za mu iya tsayayya da su?
  10. Such an oath is a serious matter. <> Irin rantsuwar nan batu ne mai tsanani.
  11. (Ephesians 5:3) To safeguard our heart, there are serious dangers we must avoid. <> (Afisawa 5:3) Don mu kiyaye zuciyarmu, akwai wasu haɗari masu tsanani da dole mu guje musu.
  12. Being ruled by a human king led to serious problems for Israel, especially when that king proved unfaithful. <> Sarautar mutum ta jawo wa Isra’ila matsaloli masu tsanani, musamman idan sarkin ya kasance marar aminci.
  13. • Some Christians have faced what serious challenge after getting married, and what should they strive to do? <> • Waɗanne ƙalubale masu tsanani ne wasu Kiristoci suke fuskanta bayan sun yi aure, kuma menene ya kamata su yi ƙoƙari su yi?
  14. How does our reporting serious wrongdoing help to preserve the spirit of the congregation? <> Idan mun kai ƙarar wani da ya yi laifi wajen dattawa, ta yaya hakan zai sa a kāre ikilisiyar?
  15. After serious consideration, I decided to put my ministry before my music, left the music school, and took up the challenge of serving in an area where there was a real need for Kingdom preachers.” <> Sai na tsai da shawara na daɗa ƙwazo a hidimata, na bar makarantar kuma na ƙaura zuwa inda ake bukatar masu shelar Mulki sosai.”
  16. Achan’s theft was not a minor offense—it led to serious consequences <> Satar da Akan ya yi ba ɗan ƙarami laifi ba ne, domin ta jawo babban ɓarna
  17. How may children learn to be serious? <> Ta yaya yara za su koya mai da hankali ga abubuwa da suka fi muhimmanci a rayuwa?
  18. 2:20, 21) With Paul’s serious observation in mind, how can we today avoid becoming too preoccupied with our “own interests”? <> 2:20, 21) Ta wurin tuna da wannan abin da Bulus ya lura da shi, ta yaya mu a yau za mu guji shagala ainun da ‘biɗan’ namu abubuwa?
  19. 11, 12. (a) In what ways do some who become involved in serious wrongdoing compound the problem? <> 11, 12. (a) A waɗanne hanyoyi ne wasu da suka yi mugun zunubi suke daɗa matsalarsu?
  20. David’s example can surely instill courage in Christians today who may fall into serious sin. <> Misalin Dauda zai ƙarfafa Kiristoci a yau da suka yi zunubi mai tsanani.

[17-08-22 00:53:55:381 EDT]

Glosbe's example sentences of servant

 1. servant. <> Bayinka, bara, baran, bawan, bawansa, bayi, bayin Allah, bayin, bayinsa, masu.
  1. Do not forget, Jehovah protects his servants by ‘not letting them be tempted beyond what they can bear.’ <> Kada ka manta, Jehobah yana kāre bayinsa ta ‘ƙin barin a yi musu jaraba wadda ta fi ƙarfinsu.’
  2. (Job 14:15) Job felt sure that Jehovah longed for the day when He would resurrect His faithful servant. <> (Ayuba 14:15) Ayuba ya tabbata cewa Jehobah yana marmarin ta da amintaccen bawansa daga mutuwa.
  3. (Isaiah 63:9) As a faithful servant of Jehovah, you can be sure, then, that when you are pained, Jehovah is pained. <> (Ishaya 63:9; Litafi Mai-Tsarki) Da yake kai bawan Jehobah ne mai aminci, ka tabbata cewa sa’ad da ka ƙuntata Jehobah ma ya ƙuntata.
  4. In view of Satan’s bitter hatred of Jehovah and His servants, we can be sure that the Devil was pleased that a thorn kept on slapping Paul. <> Saboda ƙiyayyar Shaiɗan mai tsanani ga Jehovah da bayinsa, za mu tabbata cewa Iblis ya ji daɗi cewa ƙaya ta ci gaba da marin Bulus.
  5. So the servant remained “silent to know whether Jehovah had made his trip successful or not.”—Ge 24 Verses 16, 21. <> Saboda haka baran ya yi “shuru, domin shi sakankance ko Ubangiji ya arzuta tafiyarsa, ko ba ya yi ba.”—Ayoyi na 16, 21.
  6. (Numbers 15:38-40) As Jehovah’s present-day servants, we stand out as different from the world because we observe divine laws and principles. <> (Litafin Lissafi 15:38-40) Mu bayin Jehovah na zamani, mun kasance dabam da duniya domin muna kiyaye dokokin Allah da kuma ƙa’idodinsa.
  7. Why will God’s faithful servants see the salvation of Jehovah? <> Me ya sa bayin Allah masu aminci za su ga ceton Jehovah?
  8. Your servants have come . . . out of regard for the name of Jehovah your God, because we have heard about his fame and about all he did.—Josh. <> Bayinka sun zo sabili da sunan Ubangiji Allahnka: gama mun ji labarin ɗaukakarsa, da dukan abin da ya yi.—Josh.
  9. Some ten years ago, while living in France, they began reading articles about serving where there is a greater need and talking to full-time servants. <> Sa’ad da suke ƙasar Faransa, shekaru goma da suka shige, sun soma karanta talifofin da suka yi magana a kan yin ƙaura zuwa inda ake bukatar masu shela da kuma ji ta baƙin masu hidima ta cikakken lokaci.
  10. At the great tribulation, Jehovah’s servants will have what confidence, and what should we be determined to do now? <> A lokacin ƙunci mai girma, bayin Jehobah suna da wane tabbaci, kuma menene ya kamata mu kuɗiri aniyar yi?
  11. Naaman found it difficult to accept instructions from a lowly servant <> Ya yi wa Na’aman wuya ya yarda da umurnin da wani talaka ya ba shi
  12. How does Jehovah show appreciation for the loyalty of his servants? <> Ta yaya Jehovah yake nuna godiya ga amincin bayinsa?
  13. God’s Word assures us that he deeply cares for all his servants. <> Kalmar Allah ta tabbatar mana cewa yana kula da dukan bayinsa sosai.
  14. What lessons are to be learned from the patience and endurance of Jehovah and of his faithful servants? <> Waɗanne darussa za mu koya daga haƙuri da kuma jimirin Jehobah da na bayinsa masu aminci?
  15. When training ministerial servants, elders today should have future needs in mind. <> Sa’ad da suke koyar da bayi masu hidima, dattawa a yau ya kamata su tuna da bukatu na nan gaba.
  16. When the servant asked her for a drink, she gave him one. <> Da bawan ya roƙe ta ta ba shi ruwa, sai ta ba shi.
  17. How does Jehovah view his servants? <> Yaya ne Jehobah yake ɗaukan bayinsa?
  18. (Acts 2:11) Thus, that new nation, a spiritual nation, became the “servant” that would declare Jehovah’s glory to the nations and supply food at the proper time. <> (Ayukan Manzanni 2:11) Da haka, wannan sabuwar al’umma, al’umma ta ruhaniya ta zama ‘bara’ da zai yi shelar ɗaukakar Jehovah ga al’ummai kuma ya ba da abinci a lotonsa.
  19. At times faithful servants in the past, such as Moses and Jeremiah, felt unqualified for their assignments. <> Amintattun bayin Allah na dā kamar su Musa da Irmiya, sun taɓa jin cewa ba za su iya yin aikin da Allah ya ba su ba.
  20. (Acts 4:24-27; Luke 23:1-12)* Yes, there was a conspiracy against God’s anointed servant Jesus in the first century. <> (Ayyukan Manzanni 4:24-27; Luka 23:1-12)* Hakika, an ƙulla wa Yesu bawan da Allah ya zaɓa a ƙarni na farko.

[17-08-22 00:53:55:668 EDT]

Glosbe's example sentences of servants

 1. servants. <> Bayinka, bara, baran, bawan, bawansa, bayi, bayin Allah, bayin, bayinsa, masu.
  1. Do not forget, Jehovah protects his servants by ‘not letting them be tempted beyond what they can bear.’ <> Kada ka manta, Jehobah yana kāre bayinsa ta ‘ƙin barin a yi musu jaraba wadda ta fi ƙarfinsu.’
  2. (Job 14:15) Job felt sure that Jehovah longed for the day when He would resurrect His faithful servant. <> (Ayuba 14:15) Ayuba ya tabbata cewa Jehobah yana marmarin ta da amintaccen bawansa daga mutuwa.
  3. (Isaiah 63:9) As a faithful servant of Jehovah, you can be sure, then, that when you are pained, Jehovah is pained. <> (Ishaya 63:9; Litafi Mai-Tsarki) Da yake kai bawan Jehobah ne mai aminci, ka tabbata cewa sa’ad da ka ƙuntata Jehobah ma ya ƙuntata.
  4. In view of Satan’s bitter hatred of Jehovah and His servants, we can be sure that the Devil was pleased that a thorn kept on slapping Paul. <> Saboda ƙiyayyar Shaiɗan mai tsanani ga Jehovah da bayinsa, za mu tabbata cewa Iblis ya ji daɗi cewa ƙaya ta ci gaba da marin Bulus.
  5. So the servant remained “silent to know whether Jehovah had made his trip successful or not.”—Ge 24 Verses 16, 21. <> Saboda haka baran ya yi “shuru, domin shi sakankance ko Ubangiji ya arzuta tafiyarsa, ko ba ya yi ba.”—Ayoyi na 16, 21.
  6. (Numbers 15:38-40) As Jehovah’s present-day servants, we stand out as different from the world because we observe divine laws and principles. <> (Litafin Lissafi 15:38-40) Mu bayin Jehovah na zamani, mun kasance dabam da duniya domin muna kiyaye dokokin Allah da kuma ƙa’idodinsa.
  7. Why will God’s faithful servants see the salvation of Jehovah? <> Me ya sa bayin Allah masu aminci za su ga ceton Jehovah?
  8. Your servants have come . . . out of regard for the name of Jehovah your God, because we have heard about his fame and about all he did.—Josh. <> Bayinka sun zo sabili da sunan Ubangiji Allahnka: gama mun ji labarin ɗaukakarsa, da dukan abin da ya yi.—Josh.
  9. Some ten years ago, while living in France, they began reading articles about serving where there is a greater need and talking to full-time servants. <> Sa’ad da suke ƙasar Faransa, shekaru goma da suka shige, sun soma karanta talifofin da suka yi magana a kan yin ƙaura zuwa inda ake bukatar masu shela da kuma ji ta baƙin masu hidima ta cikakken lokaci.
  10. At the great tribulation, Jehovah’s servants will have what confidence, and what should we be determined to do now? <> A lokacin ƙunci mai girma, bayin Jehobah suna da wane tabbaci, kuma menene ya kamata mu kuɗiri aniyar yi?
  11. Naaman found it difficult to accept instructions from a lowly servant <> Ya yi wa Na’aman wuya ya yarda da umurnin da wani talaka ya ba shi
  12. How does Jehovah show appreciation for the loyalty of his servants? <> Ta yaya Jehovah yake nuna godiya ga amincin bayinsa?
  13. God’s Word assures us that he deeply cares for all his servants. <> Kalmar Allah ta tabbatar mana cewa yana kula da dukan bayinsa sosai.
  14. What lessons are to be learned from the patience and endurance of Jehovah and of his faithful servants? <> Waɗanne darussa za mu koya daga haƙuri da kuma jimirin Jehobah da na bayinsa masu aminci?
  15. When training ministerial servants, elders today should have future needs in mind. <> Sa’ad da suke koyar da bayi masu hidima, dattawa a yau ya kamata su tuna da bukatu na nan gaba.
  16. When the servant asked her for a drink, she gave him one. <> Da bawan ya roƙe ta ta ba shi ruwa, sai ta ba shi.
  17. How does Jehovah view his servants? <> Yaya ne Jehobah yake ɗaukan bayinsa?
  18. (Acts 2:11) Thus, that new nation, a spiritual nation, became the “servant” that would declare Jehovah’s glory to the nations and supply food at the proper time. <> (Ayukan Manzanni 2:11) Da haka, wannan sabuwar al’umma, al’umma ta ruhaniya ta zama ‘bara’ da zai yi shelar ɗaukakar Jehovah ga al’ummai kuma ya ba da abinci a lotonsa.
  19. At times faithful servants in the past, such as Moses and Jeremiah, felt unqualified for their assignments. <> Amintattun bayin Allah na dā kamar su Musa da Irmiya, sun taɓa jin cewa ba za su iya yin aikin da Allah ya ba su ba.
  20. (Acts 4:24-27; Luke 23:1-12)* Yes, there was a conspiracy against God’s anointed servant Jesus in the first century. <> (Ayyukan Manzanni 4:24-27; Luka 23:1-12)* Hakika, an ƙulla wa Yesu bawan da Allah ya zaɓa a ƙarni na farko.

[17-08-22 00:53:58:511 EDT]

Glosbe's example sentences of serve

 1. serve. <> Hidima, Yin hidima, bauta wa, bauta, hidima, hidimar, kasance, ne, yin.
  1. We can be confident that when we offer ourselves willingly in God’s service and do our best to serve him whole-souled, there is always a place for us in his arrangement. <> Muna da tabbaci cewa sa’ad da muka ba da kanmu da son rai a hidimar Allah kuma muka yi iya ƙoƙarinmu mu bauta masa da dukan zuciyarmu, a koyaushe za mu kasance da hakki a tsarinsa.
  2. From 1979 to 1998, he served as a circuit overseer. <> Daga 1979 zuwa 1998, ya yi hidima ta mai kula mai ziyara na ɗa’ira.
  3. (b) What shows that David never regretted serving God? <> (b) Menene ya nuna cewa Dauda bai taɓa nadamar bauta wa Allah ba?
  4. He and his wife, Maureen, say that one of the blessings they are enjoying at Warwick is “meeting and working with the many wonderful brothers and sisters who have spent their life serving Jehovah at Bethel.” <> Shi da matarsa Maureen sun ce aiki a Warwick albarka ce domin “suna haɗuwa da kuma aiki tare da ’yan’uwa maza da mata masu kirki da suka daɗe sosai suna hidima a Bethel.”
  5. (1 Corinthians 15:45) Unlike Adam, who turned out to be a selfish, self-serving father, Jesus is the ideal father. <> (1 Korantiyawa 15:45) Ba kamar Adamu wanda ya zama uba mai son kai ba, Yesu ne uba da ya dace.
  6. Serving in several countries taught me a lot about Jehovah <> Yin hidima a ƙasashe dabam-dabam ya sa na koyi abubuwa da yawa game da Jehobah
  7. (1 Peter 2:12) Even if those who do not serve Jehovah fail to recognize or approve of our chaste conduct, we can be certain that our heavenly Father sees, approves, and even rejoices in our efforts to follow his direction.—Proverbs 27:11; Hebrews 4:13. <> (1 Bitrus 2:12) Idan ma waɗanda ba sa bauta wa Jehovah suka ƙi su yabi halayenmu masu kyau, za mu tabbata cewa Ubanmu na sama yana gani, yana yarda, har ma yana farin ciki ganin muna ƙoƙari mu bi umurninsa.—Karin Magana 27:11; Ibraniyawa 4:13.
  8. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  9. 20 Christians are privileged to serve “the happy God.” <> 20 Kiristoci suna da gatar bauta wa ‘Allah mai fari ciki.’
  10. Serving in Taiwan has given me the opportunity to taste that deep joy many times.” <> Hidima a ƙasar Taiwan tana sa ni farin ciki saboda wannan canji da mutane suke yi.”
  11. Finally, from 1980 until 2005, I served again as a district overseer. <> A ƙarshe, na sake yin hidimar mai kula da gunduma daga shekara ta 1980 zuwa 2005.
  12. 19 What about all the people who did not serve or obey Jehovah because they never knew about him? <> 19 To mutanen da ba su bauta wa Jehobah ba kuma ba su yi masa biyayya ba domin ba su san shi ba fa?
  13. For that reason, he spoke favorably of serving Jehovah as a single person. <> Saboda haka, ya yi magana sosai game da bauta wa Jehobah a matsayin marar aure.
  14. Mary wrote to me from Virginia, where she had moved, and said that if I was determined to serve Jehovah, I could come and live with her. <> Mary ta rubuto mini wasiƙa daga Virginia, inda ta koma, kuma ta ce idan na ƙudurta na bauta wa Jehobah, zan iya zuwa na zauna tare da ita.
  15. An apathetic response, a complaint, or an unkind remark by a householder only serves to allow our peaceful message to ‘return to us.’ <> Mai gida da ya nuna ba ya so, yana ƙara, ko kuma yin baƙar magana, yana sa saƙonmu na salama ya ‘komo mana ne.’
  16. What purpose does the Kingdom Ministry School serve? <> Menene amfanin Makarantar Hidima ta Mulki?
  17. I have served in eight different congregations, and I have always found true friends. <> Na yi hidima a ikilisiyoyi takwas, kuma a cikinsu na samu abokai na gaske.
  18. “I WAS very happy when I was appointed as an elder,” says Nick, who has served as an overseer for seven years. <> “NA YI farin ciki sosai sa’ad da aka naɗa ni dattijo,” in ji Nick wanda yake hidima na dattijo shekara bakwai yanzu.
  19. Sad to say, occasionally some Christians lose their sense of urgency and come to believe that by serving God they are missing out on something good. <> Abin baƙin ciki kuwa, wasu lokaci Kiristoci sukan manta da yanayin gaggawa kuma su gaskata da cewa bauta wa Allah da suke yi suna hasarar wani abu.
  20. Some ten years ago, while living in France, they began reading articles about serving where there is a greater need and talking to full-time servants. <> Sa’ad da suke ƙasar Faransa, shekaru goma da suka shige, sun soma karanta talifofin da suka yi magana a kan yin ƙaura zuwa inda ake bukatar masu shela da kuma ji ta baƙin masu hidima ta cikakken lokaci.

[17-08-22 00:53:59:098 EDT]

Glosbe's example sentences of serving

 1. serving. <> Hidima, Yin hidima, bauta wa, bauta, hidima, hidimar, kasance, ne, yin.
  1. We can be confident that when we offer ourselves willingly in God’s service and do our best to serve him whole-souled, there is always a place for us in his arrangement. <> Muna da tabbaci cewa sa’ad da muka ba da kanmu da son rai a hidimar Allah kuma muka yi iya ƙoƙarinmu mu bauta masa da dukan zuciyarmu, a koyaushe za mu kasance da hakki a tsarinsa.
  2. From 1979 to 1998, he served as a circuit overseer. <> Daga 1979 zuwa 1998, ya yi hidima ta mai kula mai ziyara na ɗa’ira.
  3. (b) What shows that David never regretted serving God? <> (b) Menene ya nuna cewa Dauda bai taɓa nadamar bauta wa Allah ba?
  4. He and his wife, Maureen, say that one of the blessings they are enjoying at Warwick is “meeting and working with the many wonderful brothers and sisters who have spent their life serving Jehovah at Bethel.” <> Shi da matarsa Maureen sun ce aiki a Warwick albarka ce domin “suna haɗuwa da kuma aiki tare da ’yan’uwa maza da mata masu kirki da suka daɗe sosai suna hidima a Bethel.”
  5. (1 Corinthians 15:45) Unlike Adam, who turned out to be a selfish, self-serving father, Jesus is the ideal father. <> (1 Korantiyawa 15:45) Ba kamar Adamu wanda ya zama uba mai son kai ba, Yesu ne uba da ya dace.
  6. Serving in several countries taught me a lot about Jehovah <> Yin hidima a ƙasashe dabam-dabam ya sa na koyi abubuwa da yawa game da Jehobah
  7. (1 Peter 2:12) Even if those who do not serve Jehovah fail to recognize or approve of our chaste conduct, we can be certain that our heavenly Father sees, approves, and even rejoices in our efforts to follow his direction.—Proverbs 27:11; Hebrews 4:13. <> (1 Bitrus 2:12) Idan ma waɗanda ba sa bauta wa Jehovah suka ƙi su yabi halayenmu masu kyau, za mu tabbata cewa Ubanmu na sama yana gani, yana yarda, har ma yana farin ciki ganin muna ƙoƙari mu bi umurninsa.—Karin Magana 27:11; Ibraniyawa 4:13.
  8. The wine in the cup also serves as a reminder that Jesus’ shed blood would be the basis for providing “forgiveness of sins,” thus opening the way for the partakers to be called to heavenly life as joint heirs with Christ. <> Ruwan inabin cikin ƙoƙo kuma za ta kasance da tunasarwa cewa jinin Yesu da aka zubar shi ne tushen samun “gafarar zunubai,” saboda haka ya buɗe hanya domin a kira masu ci zuwa rayuwa a samaniya su zama magada tare da Kristi.
  9. 20 Christians are privileged to serve “the happy God.” <> 20 Kiristoci suna da gatar bauta wa ‘Allah mai fari ciki.’
  10. Serving in Taiwan has given me the opportunity to taste that deep joy many times.” <> Hidima a ƙasar Taiwan tana sa ni farin ciki saboda wannan canji da mutane suke yi.”
  11. Finally, from 1980 until 2005, I served again as a district overseer. <> A ƙarshe, na sake yin hidimar mai kula da gunduma daga shekara ta 1980 zuwa 2005.
  12. 19 What about all the people who did not serve or obey Jehovah because they never knew about him? <> 19 To mutanen da ba su bauta wa Jehobah ba kuma ba su yi masa biyayya ba domin ba su san shi ba fa?
  13. For that reason, he spoke favorably of serving Jehovah as a single person. <> Saboda haka, ya yi magana sosai game da bauta wa Jehobah a matsayin marar aure.
  14. Mary wrote to me from Virginia, where she had moved, and said that if I was determined to serve Jehovah, I could come and live with her. <> Mary ta rubuto mini wasiƙa daga Virginia, inda ta koma, kuma ta ce idan na ƙudurta na bauta wa Jehobah, zan iya zuwa na zauna tare da ita.
  15. An apathetic response, a complaint, or an unkind remark by a householder only serves to allow our peaceful message to ‘return to us.’ <> Mai gida da ya nuna ba ya so, yana ƙara, ko kuma yin baƙar magana, yana sa saƙonmu na salama ya ‘komo mana ne.’
  16. What purpose does the Kingdom Ministry School serve? <> Menene amfanin Makarantar Hidima ta Mulki?
  17. I have served in eight different congregations, and I have always found true friends. <> Na yi hidima a ikilisiyoyi takwas, kuma a cikinsu na samu abokai na gaske.
  18. “I WAS very happy when I was appointed as an elder,” says Nick, who has served as an overseer for seven years. <> “NA YI farin ciki sosai sa’ad da aka naɗa ni dattijo,” in ji Nick wanda yake hidima na dattijo shekara bakwai yanzu.
  19. Sad to say, occasionally some Christians lose their sense of urgency and come to believe that by serving God they are missing out on something good. <> Abin baƙin ciki kuwa, wasu lokaci Kiristoci sukan manta da yanayin gaggawa kuma su gaskata da cewa bauta wa Allah da suke yi suna hasarar wani abu.
  20. Some ten years ago, while living in France, they began reading articles about serving where there is a greater need and talking to full-time servants. <> Sa’ad da suke ƙasar Faransa, shekaru goma da suka shige, sun soma karanta talifofin da suka yi magana a kan yin ƙaura zuwa inda ake bukatar masu shela da kuma ji ta baƙin masu hidima ta cikakken lokaci.

[17-08-22 00:53:59:253 EDT]

Glosbe's example sentences of session

 1. session. <> Gwaji na, ake, gwada yadda za, gwaji, kammala, lokacin, nazari, sashen, sa’ad, yi.
  1. Though the youths readily complied and enjoyed such sessions, their influence on one another eventually led them to cut their ties with the congregation. <> Ko da yake matasan sun yarda kuma sun ji daɗinsa, rinjayarsu a kan juna ya sa suka daina tarayya da ikilisiyar.
  2. During one of my binge-drinking sessions, I staggered out of a hotel and into the path of a speeding car. <> A wata fitan shan giya da na yi, na fito daga hotal ina tangaɗi sai na faɗa gaban wata motar da ke kan gudu.
  3. ▪ Approach your Bible reading session in a prayerful and focused frame of mind. <> ▪ Ka riƙa yin addu’a sa’ad da kake son ka karanta Littafi Mai Tsarki kuma ka mai da hankali ga karatun.
  4. Children learn to enjoy study sessions when these come wrapped in love. <> Yara suna jin daɗin yin nazari sa’ad da aka yi hakan cikin ƙauna.
  5. After we have established a study, prayer and meditation regarding the Bible student’s specific needs will help us to conduct each session in an effective manner.—Romans 12:12. <> Bayan mun soma nazarin, addu’a da bimbini game da ainihin bukatun ɗalibin Littafi Mai Tsarki zai taimake mu mu gudanar da kowane nazari da kyau.—Romawa 12:12.
  6. You may want to have these sessions during your Family Worship evening. <> Kuna iya yin waɗannan gwaji a lokacin Bautarku ta Iyali da yamma.
  7. Instructions are also conveyed to the congregations through traveling overseers or through letters or training sessions attended by brothers having congregation responsibilities. <> Ana kuma ba da umurni ga ikilisiyoyi ta wurin masu kula masu ziyara ko kuma ta wurin wasiƙu ko kuma koyarwa da ake wa ’yan’uwa da suke da hakkoki a cikin ikilisiya.
  8. During one session, the young ones were asked to sit in a special section. <> Sa’ad da ake ba da wani jawabi, an gaya wa matasa su zauna a wani bangare na musamman da aka keɓe.
  9. Allow yourself plenty of time for each study session. <> Ka keɓe lokaci mai yawa don yin kowanne nazari.
  10. Practice sessions promote progress in the field ministry <> Gwaji na sa a samu ci gaba a hidimar fage
  11. Amid insults, we walked to our cars and drove to Cape Girardeau, Missouri, for the remaining sessions of the assembly. <> Taron suna ta zage-zage, sa’ad da muka taka zuwa wurin da motocinmu suke kuma muka tafi birnin Cape Girardeau, Missouri, don kammala sauran sashen taron da’irar.
  12. After the sessions, I joined some others and played tag with the children. <> Bayan sashen, ni da wasu muka yi wasa tare da yara.
  13. Use Family Worship sessions to help your children understand the issues involved so that they can meet those challenges courageously. <> Ka taimaka wa yaranka su fahimci batun da kyau a Ibada ta Iyali don su kasance da ƙarfin hali sa’ad da suka fuskanci yanayin.
  14. He must have found intense delight in meditating on the many heavenly sessions of instruction he had received from Jehovah. <> Ya yi farin ciki sosai na bimbini a kan koyarwa da Jehovah ya koyar da shi lokacin da yake sama.
  15. Perhaps after the next regular study session, some time could be spent in a profitable discussion of this subject as covered in another publication of Jehovah’s Witnesses, such as the brochure Should You Believe in the Trinity? <> Wataƙila bayan nazari na gaba, za a ɗauki lokaci a tattauna wannan batun yadda aka bayyana a wani littafin Shaidun Jehovah, mujallar nan Ya Kamata Ka Gaskata da Dunƙulin-Alloli-Uku?
  16. Include a brief demonstration of a publisher discussing one of these features with his student at the end of a study session. <> Ka sa wani mai shela ya gwada yadda za a tattauna ɗaya cikin waɗannan shawara da ɗalibinsa bayan sun kammala nazari.
  17. Bible Students from surrounding areas came for the talks and question-and-answer sessions. <> Ɗaliban Littafi Mai Tsarki da suke kewayen suna taro don su saurari jawabai da kuma sashen tambayoyi ana ba da amsoshi.
  18. Along with such practice sessions, consider some of the practical lessons taught by Bible examples. <> Tare da irin wannan gwaji, ka yi la’akari da wasu darussa masu kyau da misalan Littafi Mai Tsarki suka koya mana.
  19. Check in with the receptionist and director of activities when you arrive for the scheduled session. <> Ku sami mai karɓan baƙi da kuma manajan a duk lokacin da kuka je gudanar da nazari.
  20. For instance, why not incorporate practice sessions for the ministry? <> Alal misali, me zai sa ba za ka haɗa hakan da gwada yadda za a gabatar da hidimar fage ba?

[17-08-22 00:53:59:443 EDT]

Glosbe's example sentences of sessions

 1. sessions. <> Gwaji na, ake, gwada yadda za, gwaji, kammala, lokacin, nazari, sashen, sa’ad, yi.
  1. Though the youths readily complied and enjoyed such sessions, their influence on one another eventually led them to cut their ties with the congregation. <> Ko da yake matasan sun yarda kuma sun ji daɗinsa, rinjayarsu a kan juna ya sa suka daina tarayya da ikilisiyar.
  2. During one of my binge-drinking sessions, I staggered out of a hotel and into the path of a speeding car. <> A wata fitan shan giya da na yi, na fito daga hotal ina tangaɗi sai na faɗa gaban wata motar da ke kan gudu.
  3. ▪ Approach your Bible reading session in a prayerful and focused frame of mind. <> ▪ Ka riƙa yin addu’a sa’ad da kake son ka karanta Littafi Mai Tsarki kuma ka mai da hankali ga karatun.
  4. Children learn to enjoy study sessions when these come wrapped in love. <> Yara suna jin daɗin yin nazari sa’ad da aka yi hakan cikin ƙauna.
  5. After we have established a study, prayer and meditation regarding the Bible student’s specific needs will help us to conduct each session in an effective manner.—Romans 12:12. <> Bayan mun soma nazarin, addu’a da bimbini game da ainihin bukatun ɗalibin Littafi Mai Tsarki zai taimake mu mu gudanar da kowane nazari da kyau.—Romawa 12:12.
  6. You may want to have these sessions during your Family Worship evening. <> Kuna iya yin waɗannan gwaji a lokacin Bautarku ta Iyali da yamma.
  7. Instructions are also conveyed to the congregations through traveling overseers or through letters or training sessions attended by brothers having congregation responsibilities. <> Ana kuma ba da umurni ga ikilisiyoyi ta wurin masu kula masu ziyara ko kuma ta wurin wasiƙu ko kuma koyarwa da ake wa ’yan’uwa da suke da hakkoki a cikin ikilisiya.
  8. During one session, the young ones were asked to sit in a special section. <> Sa’ad da ake ba da wani jawabi, an gaya wa matasa su zauna a wani bangare na musamman da aka keɓe.
  9. Allow yourself plenty of time for each study session. <> Ka keɓe lokaci mai yawa don yin kowanne nazari.
  10. Practice sessions promote progress in the field ministry <> Gwaji na sa a samu ci gaba a hidimar fage
  11. Amid insults, we walked to our cars and drove to Cape Girardeau, Missouri, for the remaining sessions of the assembly. <> Taron suna ta zage-zage, sa’ad da muka taka zuwa wurin da motocinmu suke kuma muka tafi birnin Cape Girardeau, Missouri, don kammala sauran sashen taron da’irar.
  12. After the sessions, I joined some others and played tag with the children. <> Bayan sashen, ni da wasu muka yi wasa tare da yara.
  13. Use Family Worship sessions to help your children understand the issues involved so that they can meet those challenges courageously. <> Ka taimaka wa yaranka su fahimci batun da kyau a Ibada ta Iyali don su kasance da ƙarfin hali sa’ad da suka fuskanci yanayin.
  14. He must have found intense delight in meditating on the many heavenly sessions of instruction he had received from Jehovah. <> Ya yi farin ciki sosai na bimbini a kan koyarwa da Jehovah ya koyar da shi lokacin da yake sama.
  15. Perhaps after the next regular study session, some time could be spent in a profitable discussion of this subject as covered in another publication of Jehovah’s Witnesses, such as the brochure Should You Believe in the Trinity? <> Wataƙila bayan nazari na gaba, za a ɗauki lokaci a tattauna wannan batun yadda aka bayyana a wani littafin Shaidun Jehovah, mujallar nan Ya Kamata Ka Gaskata da Dunƙulin-Alloli-Uku?
  16. Include a brief demonstration of a publisher discussing one of these features with his student at the end of a study session. <> Ka sa wani mai shela ya gwada yadda za a tattauna ɗaya cikin waɗannan shawara da ɗalibinsa bayan sun kammala nazari.
  17. Bible Students from surrounding areas came for the talks and question-and-answer sessions. <> Ɗaliban Littafi Mai Tsarki da suke kewayen suna taro don su saurari jawabai da kuma sashen tambayoyi ana ba da amsoshi.
  18. Along with such practice sessions, consider some of the practical lessons taught by Bible examples. <> Tare da irin wannan gwaji, ka yi la’akari da wasu darussa masu kyau da misalan Littafi Mai Tsarki suka koya mana.
  19. Check in with the receptionist and director of activities when you arrive for the scheduled session. <> Ku sami mai karɓan baƙi da kuma manajan a duk lokacin da kuka je gudanar da nazari.
  20. For instance, why not incorporate practice sessions for the ministry? <> Alal misali, me zai sa ba za ka haɗa hakan da gwada yadda za a gabatar da hidimar fage ba?

[17-08-22 00:53:59:726 EDT]

Glosbe's example sentences of set

 1. set. <> Keɓewa, al’amuran, kafa, ku, kyau, misali, sasanta, suka, tsara, ya kafa, ya, yantar.
  1. And when we have balanced expectations and set reachable goals, our spiritual activities will bring us more satisfaction and joy. <> Kuma sa’ad da muka kafa makasudai da za mu iya cim ma, ayyukanmu na ruhaniya zai kawo mana ƙarin gamsuwa da farin ciki.
  2. The Israelites were to do what in preparation for being set free? <> Mene ne aka ce Isra’ilawa su yi kafin a ’yantar da su?
  3. 5:23, 25) Indeed, Jesus’ treatment of his followers sets the standard for how Christian men need to treat their wives. <> 5:23, 25) Hakika, yadda Yesu ya bi da mabiyansa misali ne ga yadda maza Kirista suke bukatar su bi da matansu.
  4. They immediately set out for Bethlehem, and when they found Joseph and Mary and the infant Jesus, “they made known the message that they had been told concerning this young child.” <> Nan da nan, sai suka je Bai’talami kuma sa’ad da suka ga Yusufu da Maryamu tare da jaririn, wato Yesu, sai suka “ba da labarin batun da aka faɗa musu a kan wannan yaro.”
  5. Dedication signifies a setting apart for a sacred purpose. <> Keɓewa na nufin a ware domin tsarkaken nufi.
  6. Instead of considering what God requires of them and accepting the help he has provided, they are inclined to “set their minds on the things of the flesh.” <> Maimakon su yi la’akari da abin da Allah yake bukata kuma su amince da taimakon da ya tanadar, suna mai da hankali ga “al’amuran jiki.”
  7. 12. (a) What poor example did some first-century Christians set? <> 12. (a) Wane mummunar misali ne wasu Kiristoci a ƙarni na farko suka nuna?
  8. But why not set aside part of the day for the ministry? <> Amma, me ya sa ba za ku ɗan fita wa’azi ba?
  9. 14 How, then, can we use patience and kindness in “setting things straight”? <> 14 Ta yaya za mu yi haƙuri da kuma kirki sa’ad da muke amfani da Littafi Mai Tsarki don mu sasanta da wani?
  10. Because his heart was set on missionary work, Ramon had once turned down a chance to go to Bethel in the United States. <> A dā an gayyace Ramon zuwan Bethel da ke United States amma ya ƙi zuwa don yana son ya zama mai wa’azi a ƙasar waje.
  11. Our daughters have told us that the examples we and their grandparents set helped them to obey Jesus’ command to ‘keep seeking first the Kingdom,’ even when they had difficult financial situations. <> Yesu ya ba da umurni cewa ‘ku fara biɗan Mulkin’ Allah. Yaranmu sun gaya mana cewa misalinmu da na iyayenmu ne ya taimaka musu su yi biyayya ga wannan umurnin ko a lokacin da suke fuskantar matsalar kuɗi.
  12. Moses set a fine example of mildness <> Musa ya kafa misali mai kyau na tawali’u
  13. One of these requested 300 sets of the books The Harp of God and Deliverance to put in prison libraries. <> A sakamakon haka, ɗaya daga cikin ma’aikatan ya ce a ba shi jerin littattafan The Harp of God da kuma Deliverance guda dari uku don a saka a laburare da ke gidajen yari.
  14. Moreover, Jesus drew attention to the fundamental truth that the Creator of all things, Jehovah God, alone has the right to set the standards of good and bad.—Matt. <> Bugu da ƙari, Yesu ya jawo hankali ga wannan muhimmiyar gaskiya cewa Mahaliccin dukan abubuwa, Jehobah Allah kaɗai ne yake da ikon cewa ga abubuwa masu kyau da marar kyau.—Mat.
  15. If the parents are Christians, they also help their children set and reach spiritual goals in accord with their age and abilities. <> Idan iyayen Kiristoci ne, za su kuma taimaka wa yaransu su kafa da kuma cim ma maƙasudai na ruhaniya daidai da shekarunsu da kuma iyawarsu.
  16. If you apply the truth in your life, you will be set free from bondage to falsehood, superstition, and ignorance. <> Idan kuwa ka yi amfani da gaskiya cikin rayuwanka, zaka yantu daga kuncin ƙarya, kamfi, da kuma jahilci.
  17. Jesus set the pattern in helping others to get to know God, as he said in prayer: “I have made your name manifest to the men whom you gave me out of the world.” <> Yesu ya kafa misalin taimakon mutane su san Allah, kamar yadda ya ce a cikin addu’arsa: “Na bayana sunanka ga mutane waɗanda ka ba ni daga cikin duniya.”
  18. In addition, a regular schedule of Bible reading is set out for us in connection with the Theocratic Ministry School held in all the congregations of Jehovah’s Witnesses throughout the world. <> Ƙari ga haka, an tsara mana karatun Littafi Mai Tsarki da ake yi cikin Makarantar Hidima ta Allah a dukan ikilisiyoyin Shaidun Jehovah na duniya.
  19. How did Jesus set the greatest human example of self-sacrificing love? <> Ta yaya Yesu ya kafa misali mafi girma na ƙauna ta sadaukar da kai?
  20. (b) What do we learn from the example that Jesus set? <> (b) Mene ne muka koya daga misalin da Yesu ya kafa?

[17-08-22 00:53:59:896 EDT]

Glosbe's example sentences of seven

 1. seven. <> [[Babi Na Bakwai]], Iyalinmu, bakwai bakwai, bakwai, da, guda bakwai, maza.
  1. Chapter Seven <> Babi Na Bakwai
  2. “I WAS very happy when I was appointed as an elder,” says Nick, who has served as an overseer for seven years. <> “NA YI farin ciki sosai sa’ad da aka naɗa ni dattijo,” in ji Nick wanda yake hidima na dattijo shekara bakwai yanzu.
  3. In the right hand of the One seated upon the throne is a scroll sealed with seven seals. <> A hannun dama na Wanda yake zaune a kan kursiyin akwai littafin da aka hatimce da hatimai guda bakwai.
  4. In the branch offices, there are Branch Committees of about three to seven members to oversee the work in the lands under their jurisdiction. <> A ofisoshin rassa, akwai Kwamiti na Reshe da mutanen da suke ciki sun kai uku ko bakwai da suke kula da aiki da ake yi a ƙasashe da ke ƙarƙashinsu.
  5. First, John beholds the glorified Jesus Christ and receives a series of messages that he is to ‘write in a scroll and send to the seven congregations.’ <> Na farko, Yohanna ya ga Yesu Kristi da aka ɗaukaka kuma ya karɓi saƙonni da zai ‘rubuta cikin littafi, ya aika zuwa ga ikilisiyoyin nan bakwai.’
  6. A very unlikely one—“seven shepherds, yes, eight dukes”! <> Jehobah zai yi amfani da wata hanya da ba a saba ba.
  7. A Legacy That Has Lasted Seven Generations <> Abin da Tsara Bakwai na Iyalinmu Suka Gāda
  8. For seven and a half years he rules in Heʹbron. <> Ya yi sarauta a Hebron na shekara bakwai da rabi.
  9. Up to seven times?” <> har so bakwai?”
  10. (Deuteronomy 17:14, 17) Despite that clear direction, Solomon acquired seven hundred wives and three hundred concubines. <> (Kubawar Shari’a 17:14, 17) Duk da wannan doka da take a bayyane, Sulemanu ya samo wa kansa mata ɗari bakwai, da ƙwaraƙwarai ɗari uku.
  11. (1 Kings 3:4) The altar was only about seven feet [2.2 m] square, much smaller than the magnificent altar that would be erected in the courtyard of Solomon’s temple. <> (1 Sarakuna 3:4) Bagaden tsawonsa da faɗinsa kafa bakwai bakwai ne, bai kai babban bagade da aka yi a farfajiyar haikalin Sulemanu ba.
  12. In his case, these times meant seven years of 360 days each, or 2,520 days. <> A nasa batun, waɗannan lokatan suna nufin shekaru bakwai masu kwana 360 kowacce, ko kuwa kwanaki 2,520.
  13. (b) What does it mean to forgive our brother “up to seventy-seven times”? <> (b) Menene ake nufi da mu gafarta wa ɗan’uwanmu “bakwai bakwai so saba’in”?
  14. All the changes that took place in the appearance of King Nebuchadnezzar required that the “seven times” be of a far longer duration than seven literal days. <> Duka canje-canjen da suka bayyana a fasalin Sarki Nebuchadnezzar sun nuna cewa ‘lokatai bakwai’ ɗin sun wuce kwana bakwai kawai.
  15. All seven justices of the court ruled in favor of the Witnesses. <> Duka alƙalai bakwai na kotun sun yanke hukunci da ya kyautata wa Shaidun.
  16. In God’s eyes, the number six, being short of the Biblically complete, or perfect, seven, points to imperfection. <> A wurin Allah, lambar nan shida, da bai cika ba a azanci na Littafi Mai Tsarki, ko kuma bai kai bakwai ba, yana nufin ajizanci.
  17. He and the seven members of his family occupied themselves with the doing of God-given work, which included building an ark. <> Nuhu da matarsa da ’ya’yansu maza uku da matansu sun mai da hankali ga yin aikin da Allah ya ba su, kuma hakan ya ƙunshi gina jirgi.
  18. In a vision of “the Lord’s day,” the apostle John saw “seven golden lampstands, and in the midst of the lampstands someone like a son of man” who “had in his right hand seven stars.” <> A cikin wahayi na “ranar Ubangiji,” manzo Yohanna ya ga “fitilu guda bakwai na zinariya; a cikin tsakiyar fitilu kuma ga wani mai-kama da ɗan mutum” wanda “cikin hannunsa na dama kuma yana da taurari bakwai.”
  19. It took us seven weeks on a cargo ship to get there. <> Mun yi makonni bakwai a cikin jirgin ruwa kafin mu kai ƙasar.
  20. It is my privilege to serve along with the seven-man Branch Committee that oversees the work here. <> Gata ne na yi hidima tare da mutane shida a matsayin Kwamitin Reshe da ke kula da aiki a nan.

[17-08-22 00:54:00:702 EDT]

Glosbe's example sentences of seventh

 1. seventh. <> BAKWAI, Biritaniya, bakwai na, bakwai, na bakwai, ta bakwai.
  1. In the seventh month of 537 B.C.E. (Tishri, corresponding to September/October), the faithful returnees offered their first sacrifice. <> A watan bakwai na shekara ta 537 K.Z., (watan Tishri, wanda ya yi daidai da Satumba/Oktoba), masu aminci da suka koma Urushalima sun yi hadayarsu ta farko.
  2. In the seventh year of exile, 611 B.C.E., the elderly ones of Israel come to Ezekiel “to inquire of Jehovah.” <> A shekara ta 611 K.Z., wato shekaru bakwai da zuwa bauta, dattawan Isra’ila sun zo wurin Ezekiel domin su ‘nemi shawara daga Ubangiji.’
  3. What are the men to do on the seventh day? <> 2. Menene mutanen za su yi a kwana ta bakwai?
  4. 15:1; 16:1) These two visions give details of further Kingdom judgments connected with the third woe and the blowing of the seventh trumpet.—Rev. <> Yoh. 15:1; 16:1) Waɗannan wahayi biyu sun ba da bayani dalla-dalla game da hukunci na Mulki da ke tattare da busa ƙaho na bakwai da kuma annoba na uku.—R. Yoh.
  5. 7 First, let us look back to the seventh century B.C.E. <> 7 Bari mu fara tattauna abin da ya faru a ƙarni na bakwai kafin zamanin Kristi.
  6. The inauguration must have taken place in the seventh month of the year 1026 B.C.E. <> Wataƙila an yi keɓewar a watan bakwai na shekara ta 1026 K.Z.
  7. 7 What is the relationship between the seventh head of the wild beast and the immense image? <> 7 Wace irin dangantaka ce ke tsakanin kai na bakwai na dabbar da babbar sifar?
  8. (Genesis 2:2) The apostle Paul indicated that this seventh “day” is thousands of years long, for it was still ongoing in his day. <> (Farawa 2:2) Manzo Bulus ya nuna cewa wannan “rana” ta bakwai shekaru dubbai ne, domin har yanzu tana ci gaba.
  9. 1:10) It was not until World War I that the seventh head began operating as a united world power. <> Yoh. 1:10) A lokacin Yaƙin Duniya na ɗaya ne Biritaniya da Amirka suka haɗa kai a matsayin masu mulkin duniya.
  10. (Exodus 9:17) Moses now announced the seventh plague—hail that devastated the land. <> (Fitowa 9:17) Sai Musa ya sanar da annoba ta bakwai, wato, ƙanƙara da ta halaka ƙasar.
  11. On the seventh day, they went around the city seven times, and God caused Jericho’s formidable walls to fall. <> A rana ta bakwai, sun zagaya birnin sau bakwai kuma Allah ya sa garun birnin ya faɗi.
  12. Regarding our preaching work during the first world war, one brother wrote: “God’s servants were energetically distributing the seventh volume of Studies in the Scriptures, entitled The Finished Mystery. <> Wani ɗan’uwa ya rubuta game da aikinmu na wa’azi a lokacin yaƙin duniya na ɗaya, kuma ya ce: “Bayin Allah da ƙwazo sun rarraba littafi na bakwai na Studies in the Scriptures, mai jigo The Finished Mystery.
  13. 8 At times, the seventh head of the beast has displayed ironlike characteristics. <> 8 A wasu lokatai, mulkin Biritaniya da Amirka ya nuna cewa yana da ƙarfi kamar ƙarfe.
  14. When Paul spoke of God’s resting from His work, he was apparently referring to what is stated at Genesis 2:2, where we read: “By the seventh day God came to the completion of his work that he had made, and he proceeded to rest on the seventh day from all his work that he had made.” <> Yayin da Bulus ya ce Allah ya huta daga Aikinsa, lalle yana magana ne game da abin da ke Farawa 2:2, inda ya ce: “A kan rana ta bakwai fa Allah ya gama aikinsa wanda ya yi; ya huta fa a kan rana ta bakwai daga dukan aikinsa da ya yi.”
  15. 5 In order to answer that question, we must remember the purpose of the seventh day. <> 5 Domin mu amsa wannan tambayar, wajibi ne mu tuna cewa Jehobah ya zaɓi rana ta bakwai don dalili na musamman.
  16. THE OPENING OF THE SEVENTH SEAL LEADS TO SEVEN TRUMPET BLASTS <> BUƊE HATIMI NA BAKWAI YA KAI GA BUSA ƘAHO NA BAKWAI
  17. What further evidence does Paul furnish that the seventh day was ongoing in his day? <> Yaya abin da Bulus ya faɗa ya nuna cewa Kiristoci na ƙarni na farko sun yi hidimarsu a rana ta bakwai?
  18. Brother Russell intended to write a seventh volume, which would explain the Bible books of Ezekiel and Revelation. <> Ɗan’uwa Russell ya yi niyyar ya rubuta kundi na bakwai, wanda zai yi bayani a kan littattafan Littafi Mai-Tsarki na Ezekiel da Ru’ya ta Yohanna.
  19. Well, the Bible does say that when Jehovah finished his creative work on the sixth creative day, “he proceeded to rest on the seventh day from all his work that he had made.” <> To, Littafi Mai Tsarki ya ce sa’ad da Jehovah ya gama ayyukansa na halitta a rana ta shida ta halitta, sai “ya huta fa a kan rana ta bakwai daga dukan aikinsa da ya yi.”
  20. From the perspective of Bible prophecy, then, the seventh world power did not become established in the late 1700’s when Britain first began its rise to prominence. <> Saboda haka, abin da muka karanta a cikin annabci na Littafi Mai Tsarki ya koya mana cewa masu mulki na bakwai ba su bayyana ba a ƙarshen ƙarni na 17 ba sa’ad da Biritaniya ta fara zama mulki mai iko sosai.

[17-08-22 00:54:02:011 EDT]

Glosbe's example sentences of several

 1. several. <> da yawa, da, dabam-dabam, dabam, mai tsanani, raba, sau da yawa, sau, sosai, tsanani, tsananin, yawa sun, yawa.
  1. 15 For example, a family head may face severe pressure in providing materially for “those who are his own.” <> 15 Alal misali, shugaban iyali yana iya fuskantar matsi mai tsanani na biyan bukatun iyalinsa.
  2. Serving in several countries taught me a lot about Jehovah <> Yin hidima a ƙasashe dabam-dabam ya sa na koyi abubuwa da yawa game da Jehobah
  3. I developed several serious health problems. <> Na yi fama da cututtuka masu tsanani dabam-dabam.
  4. Interestingly, for several centuries after Christ, many professed Christians were called Quartodecimans, meaning “Fourteenthers,” because they commemorated Jesus’ death once a year, on Nisan 14. <> Ƙarnuka da yawa bayan Kristi, da yawa da suke da’awar su Kiristoci ne ana kiransu, “ ’yan sha huɗu,” domin suna bikin mutuwar Yesu sau ɗaya a shekara, a ranar 14 ga Nisan.
  5. On Tuesday, when we packed up to start our visit to a congregation, I had to go down and up the 54 steps several times to take our luggage down! <> A ranar Talata, sa’ad da muka kintsa don mu ziyarci wata ikilisiya, nakan hawa da sauka sau da yawa don in kai kayanmu ƙasa!
  6. 4 Hence, in the churches of Christendom, the privilege of being a minister has been severely restricted. <> 4 Saboda haka, a cocin Kiristendam, gata na zama mai hidima na da iyaka sosai.
  7. As I mentioned in the introduction, the first month in Borculo was difficult, but Jehovah blessed me with several Bible studies. <> Kamar yadda na ambata ɗazu, na sha wahala sosai a ƙauyen Borculo, amma Jehobah ya sa na yi nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane da yawa.
  8. They challenged God’s guidance several times. <> Sun ƙalubalanci yadda Allah yake musu ja-gora sau da yawa.
  9. Initially, finding work proved hard, and several times they had to move from one apartment to another. <> Da farko, samun aiki ya yi musu wuya, kuma sun ƙaura sau da yawa daga wani gida zuwa wani.
  10. Where several congregations share the Kingdom Hall and a meeting cannot be rescheduled, the meeting may be canceled. <> A wurin da ikilisiyoyi da yawa suke amfani da Majami’ar Mulki guda kuma ba za su iya canja ranar taron a makon ba, suna iya soke taron.
  11. Reports from the field indicate, however, that some who request a Bible study have not been contacted for several weeks. <> Amma rahotanni daga yankuna da dama sun nuna cewa ba a je neman waɗanda suka ce a zo a yi nazari da su ba har bayan makonni da yawa.
  12. Yet, during the conference several representatives grumbled about one prime minister’s remarks, which were said to be a hate-filled attack on the Jews. <> Duk da haka, a lokacin wannan taron wakilai da yawa sun yi ta gunaguni game da abin da wani firayim minista ya faɗa, wanda suka ce cike yake da ƙiyayya ga Yahudawa.
  13. (1 John 2:15-17) Some first-century Christians who pursued riches severely complicated their lives. <> (1 Yahaya 2:15-17) Wasu Kiristoci a ƙarni na farko da suke biɗan arziki sun dagula rayuwarsu.
  14. Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces themselves may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.” <> Habakkuk yana da hali da ya kamata mu yi koyi da shi, don ya ce: “Gama ko da shi ke itacen ɓaure ba za ya yi fure ba, ba kuwa ’ya’ya a cikin kuringar anab ba; wahalar zaitun ta zama banza, gonaki ba su bada abinci ba: ko da za a raba tumaki da wurin zamansu, ba a iske shanu a dangwalinsu ba; duk da haka zan yi murna cikin Ubangiji; zan yi murna a cikin Allah mai-cetona.”
  15. Further medical tests revealed that Joel also had a serious heart malformation and a severe form of rickets. <> Ƙarin gwaji ya nuna cewa Joel yana da ciwon kirji mai tsanani da kuma cuta mai tsanani na rashin bitamin D.
  16. If our trials become severe, we can be sure that God is aware of our suffering and will help us, for we are precious to him.—Ps. <> Ko da gwajin da muke fuskanta yana da tsanani, muna da tabbaci cewa Allah ya san wahalar da muke sha kuma zai taimaka mana, don muna da tamani a gare shi.—Zab.
  17. Several days before Jesus was impaled, the disciples came to him and asked him about the future. <> Akwai lokacin da almajiran Yesu suka zo wurinsa kuma suka tambaye shi game da abubuwan da za su faru a gaba.
  18. There were many paths, and we got lost several times. <> Akwai hanyoyi da yawa, kuma mun ɓace sau da yawa.
  19. 30:19, 20) Some situations involve several Bible principles, and ultimately, the person seeking advice has to make his own decision. <> Sha 30:19, 20) Akwai ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki da yawa da suka yi magana game da wasu yanayi, kuma wanda yake neman shawara ne zai zaɓa wanda zai bi.
  20. Job’s distress was so severe that he thought of life as hard, arduous compulsory labor. <> Domin tsananin wahalarsa, Ayuba yana ganin rayuwa kwanakin bauta ne.

[17-08-22 00:54:04:629 EDT]

Glosbe's example sentences of severe

 1. severe. <> da yawa, da, dabam-dabam, dabam, mai tsanani, raba, sau da yawa, sau, sosai, tsanani, tsananin, yawa sun, yawa.
  1. 15 For example, a family head may face severe pressure in providing materially for “those who are his own.” <> 15 Alal misali, shugaban iyali yana iya fuskantar matsi mai tsanani na biyan bukatun iyalinsa.
  2. Serving in several countries taught me a lot about Jehovah <> Yin hidima a ƙasashe dabam-dabam ya sa na koyi abubuwa da yawa game da Jehobah
  3. I developed several serious health problems. <> Na yi fama da cututtuka masu tsanani dabam-dabam.
  4. Interestingly, for several centuries after Christ, many professed Christians were called Quartodecimans, meaning “Fourteenthers,” because they commemorated Jesus’ death once a year, on Nisan 14. <> Ƙarnuka da yawa bayan Kristi, da yawa da suke da’awar su Kiristoci ne ana kiransu, “ ’yan sha huɗu,” domin suna bikin mutuwar Yesu sau ɗaya a shekara, a ranar 14 ga Nisan.
  5. On Tuesday, when we packed up to start our visit to a congregation, I had to go down and up the 54 steps several times to take our luggage down! <> A ranar Talata, sa’ad da muka kintsa don mu ziyarci wata ikilisiya, nakan hawa da sauka sau da yawa don in kai kayanmu ƙasa!
  6. 4 Hence, in the churches of Christendom, the privilege of being a minister has been severely restricted. <> 4 Saboda haka, a cocin Kiristendam, gata na zama mai hidima na da iyaka sosai.
  7. As I mentioned in the introduction, the first month in Borculo was difficult, but Jehovah blessed me with several Bible studies. <> Kamar yadda na ambata ɗazu, na sha wahala sosai a ƙauyen Borculo, amma Jehobah ya sa na yi nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane da yawa.
  8. They challenged God’s guidance several times. <> Sun ƙalubalanci yadda Allah yake musu ja-gora sau da yawa.
  9. Initially, finding work proved hard, and several times they had to move from one apartment to another. <> Da farko, samun aiki ya yi musu wuya, kuma sun ƙaura sau da yawa daga wani gida zuwa wani.
  10. Where several congregations share the Kingdom Hall and a meeting cannot be rescheduled, the meeting may be canceled. <> A wurin da ikilisiyoyi da yawa suke amfani da Majami’ar Mulki guda kuma ba za su iya canja ranar taron a makon ba, suna iya soke taron.
  11. Reports from the field indicate, however, that some who request a Bible study have not been contacted for several weeks. <> Amma rahotanni daga yankuna da dama sun nuna cewa ba a je neman waɗanda suka ce a zo a yi nazari da su ba har bayan makonni da yawa.
  12. Yet, during the conference several representatives grumbled about one prime minister’s remarks, which were said to be a hate-filled attack on the Jews. <> Duk da haka, a lokacin wannan taron wakilai da yawa sun yi ta gunaguni game da abin da wani firayim minista ya faɗa, wanda suka ce cike yake da ƙiyayya ga Yahudawa.
  13. (1 John 2:15-17) Some first-century Christians who pursued riches severely complicated their lives. <> (1 Yahaya 2:15-17) Wasu Kiristoci a ƙarni na farko da suke biɗan arziki sun dagula rayuwarsu.
  14. Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces themselves may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.” <> Habakkuk yana da hali da ya kamata mu yi koyi da shi, don ya ce: “Gama ko da shi ke itacen ɓaure ba za ya yi fure ba, ba kuwa ’ya’ya a cikin kuringar anab ba; wahalar zaitun ta zama banza, gonaki ba su bada abinci ba: ko da za a raba tumaki da wurin zamansu, ba a iske shanu a dangwalinsu ba; duk da haka zan yi murna cikin Ubangiji; zan yi murna a cikin Allah mai-cetona.”
  15. Further medical tests revealed that Joel also had a serious heart malformation and a severe form of rickets. <> Ƙarin gwaji ya nuna cewa Joel yana da ciwon kirji mai tsanani da kuma cuta mai tsanani na rashin bitamin D.
  16. If our trials become severe, we can be sure that God is aware of our suffering and will help us, for we are precious to him.—Ps. <> Ko da gwajin da muke fuskanta yana da tsanani, muna da tabbaci cewa Allah ya san wahalar da muke sha kuma zai taimaka mana, don muna da tamani a gare shi.—Zab.
  17. Several days before Jesus was impaled, the disciples came to him and asked him about the future. <> Akwai lokacin da almajiran Yesu suka zo wurinsa kuma suka tambaye shi game da abubuwan da za su faru a gaba.
  18. There were many paths, and we got lost several times. <> Akwai hanyoyi da yawa, kuma mun ɓace sau da yawa.
  19. 30:19, 20) Some situations involve several Bible principles, and ultimately, the person seeking advice has to make his own decision. <> Sha 30:19, 20) Akwai ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki da yawa da suka yi magana game da wasu yanayi, kuma wanda yake neman shawara ne zai zaɓa wanda zai bi.
  20. Job’s distress was so severe that he thought of life as hard, arduous compulsory labor. <> Domin tsananin wahalarsa, Ayuba yana ganin rayuwa kwanakin bauta ne.

[17-08-22 00:54:04:764 EDT]

Glosbe's example sentences of sew

 1. sew. <> cefane, ɗinka, ɗinki, ɗinkin.
  1. (Matthew 17:20) A huge camel trying to squeeze through the eye of a sewing needle—how well that illustrates the difficulty facing a rich person who tries to serve God while holding on to a materialistic life-style! <> (Matta 17:20) Babban raƙumi da yake fama ya shiga kan allurar ɗinki—ya bayyana wahalar mai arziki da yake ƙoƙarin ya bauta wa Allah kuma ya bi salon rayuwa na son abin duniya!
  2. They therefore take time to sew on buttons, repair zippers, and wash and iron the clothes they are going to wear to the convention. <> Domin wannan, sai suka fara ɗinka maɓallai, zik, kuma su wanke, su yi gugar rigunansu da za su yafa a taron.
  3. As she walked home, Roxana saw a “Help Wanted” sign for experienced operators of industrial sewing machines, and she applied for a job. <> Yayin da take tafiya gida, Roxana ta ga wata alama da aka sa “Ana Neman Masu Aiki” da suka ƙware a aikin ɗinki, sai ta saka takardar neman aiki.
  4. An organization that aids the disabled offered to teach me sewing. <> Wata kungiya da ke tallafa wa nakasassu sun ce za su koya min ɗinki.
  5. My first assignment at Bethel was in the Bindery, sewing books together. <> Aikin da na fara yi a Bethel shi ne a wurin da ake saka bayan littattafai kuma an ba ni aikin ɗinkin littattafai.
  6. Sarai no doubt managed the tasks traditionally done by women of that culture: kneading flour, baking bread, spinning wool, sewing garments. <> Babu shakka Saraya ta yi ayyuka da mata suke yi a al’adarsu: curi, gasa gurasa, burga wulu, ɗinkin tufafi.
  7. I express my artistic nature through painting, sewing, quilting, embroidering, and making ceramics. <> Ina gwada fasaha ta ta yin zane-zane da ɗinki da zanen gado da yin tangaran.
  8. Can we do some shopping or sewing for an elderly widow we know? <> Za mu iya zuwan cefane wa gwauruwa tsohuwa da muka sani?
  9. After graduating from school, I found employment in a French fashion house, where I took pride in designing and sewing elegant gowns for ladies of high society. <> Bayan na gama makaranta, na samu aiki a gidan ɗinki na Faransa, inda na yi farin cikin koyon ɗinka tufafi masu kyau na bukukuwa na mata masu arziki.

[17-08-22 05:47:38:945 EDT] Logging output too large. Truncating output.

[17-08-22 05:49:52:258 EDT]

Glosbe's example sentences of strings

 1. strings. <> bala’i, da, kalmomi, kaɗenku, kuge, molaye, muzika, nasarori, taken, tattare, zare, ɗaura.
  1. (Ezekiel 2:3) “Look!” said Jehovah, “you are to them like a song of sensuous loves, like one with a pretty voice and playing a stringed instrument well.” <> (Ezekiel 2:3) “Ga shi kuwa,” Jehovah ya ce, “kai a garesu kamar waƙar ƙauna ne, waƙar wanda ya ke da murya mai-daɗi, ya kuwa iya muzika ƙwarai.”
  2. Remove from me the turmoil of your songs; and the melodious sound of your stringed instruments may I not hear. <> Ku yi shiru da yawan hargowar waƙoƙinku. Ba na so in saurari kaɗe-kaɗenku da bushe-bushenku.
  3. What string of tragedies had brought shame and loss of glory to Shiloh? <> Waɗanne bala’i ne suka jawo wa Shiloh kunya da kuma rashin ɗaukaka?
  4. At 2 Chronicles 29:25, we read: “He [that is, Hezekiah] had the Levites stationed at the house of Jehovah, with cymbals, with stringed instruments and with harps, by the commandment of David and of Gad the king’s visionary and of Nathan the prophet, for it was by the hand of Jehovah that the commandment was by means of his prophets.” <> Littafin 2 Labarbaru 29:25 ya ce: ‘Ya sa [wato, Hezekiya] Lawiyawa cikin gidan Ubangiji, da kuge da molaye, da giraya, bisa ga umurnin Dauda, da na Gad mai-gani na sarki, da Nathan annabi kuma: gama umurni daga wurin Ubangiji ne ta wurin annabawansa.’
  5. 6 Dress and Grooming: Foreign merchants traveling on the road could easily recognize Jesus’ family and other Jewish worshippers who were traveling to and from the festivals because of the fringed edges on their garments and the blue string above the fringe. <> 6 Adonmu da Tufafi: Attajirai da suke tafiya a hanyar za su gane iyalin Yesu da wasu Yahudawa masu bauta da suke zuwa da kuma dawowa daga idin saboda tuntayen da suka sa a shafin rigarsu da kuma shuɗin zare dake saman tuntayen.
  6. 15 The Israelites were to make “fringed edges upon the skirts of their garments” and to “put a blue string above the fringed edge of the skirt.” <> 15 An umurci Isra’ilawa su “sa tuntaye a shafin rigarsu” kuma “cikin kowane tuntu na shafin rigarsu za su ɗaura shuɗin zare.”
  7. In a short time, he is able to string words together and form sentences. <> Ba da daɗewa ba, zai iya haɗa kalmomi tare kuma su zama jimloli.
  8. But do not let your child postpone bedtime indefinitely with an endless string of requests. <> Amma kada ka bar yaronka ya canja lokacin barci na dindindin don roƙon abubuwa.
  9. His place is stuffed with bags and boxes of dried herbs and roots, leaves tied together with strings, and thick chunks of bark—all belonging to Luke’s elderly aunt, who is an herbalist. <> Fadarsa tana cike da buhunan da akwatunan saiwa da ganye da aka ɗaura da igiya, da kuma bawon itatuwa duka na innar Luke ce, wadda take ba da maganin gargajiya.
  10. Although we would never accept treatment from a witch doctor, might we tie a string around the wrist of our newborn, with the thought that it might somehow protect the child from harm? <> Ko da yake ba za mu amince da magani daga wajen boka ba, to za mu ɗaura laya a hannun jariri, da tunanin cewa za ta tsare jaririn daga lahani?
  11. Soon you will acquire a string of spiritual pearls of wisdom—a delightful possession.—Ps. <> Ba da daɗewa ba, za ka samu tarin hikima kamar lu’u ’lu’u, wadda dukiya ce mai kawo murna.—Zab.
  12. At Psalm 33:3, David wrote: “Do your best at playing on the strings along with joyful shouting.” <> A Zabura 33:3, Dauda ya rubuta: “[“Ku yi iyakar ƙoƙarinku,” NW] ku kyauta taken da babban amo.”
  13. In 2004, after Florida was hit by a string of four hurricanes in two months, the chairman of Florida’s Emergency Operations Committee checked to ensure that their supplies were being used properly. <> A shekara ta 2004 bayan jerin mahaukaciyar gugguwa da ruwan sama da aka yi a Florida sau huɗu a cikin wata biyu, shugaban Kwamitin Ba da Agaji na Florida ya kai ziyara don ya tabbatar da cewa an yi amfani da kayan da suka kai yadda ya kamata.
  14. 2 That was just part of a string of tragedies. <> 2 Wannan dai ɗaya ne cikin bala’in da suka fuskanta.
  15. Later, the Israelites bring the ark of the covenant to Jerusalem “with joyful shouting and with the sounding of the horn and with . . . playing aloud on stringed instruments and harps.”—1 Chronicles 15:28. <> (1 Tarihi 12:38) Bayan haka, Isra’ilawa suka ɗauki akwatin alkawari zuwa Urushalima “suna ta sowa, suna ta busa ƙaho, suna kaɗa kuge da molaye, da garayu.”—1 Tarihi 15:28.
  16. The UN’s reputation has been deeply dented by its inadequate response to a string of humanitarian crises. <> Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɓata sunanta ta wajen kasa magance tarzomar ’yan Adam a kai a kai.
  17. They came off victorious in the ensuing battle and returned to Jerusalem “with rejoicing” and “with stringed instruments and with harps and with trumpets to the house of Jehovah.” <> Sun ci yaƙin kuma suka koma Urushalima “da murna” da “molaye da girayu da ƙafoni zuwa gidan Ubangiji.”
  18. Later, when the ark of the covenant was brought up to Jerusalem, “David . . . said to the chiefs of the Levites to station their brothers the singers with the instruments of song, stringed instruments and harps and cymbals, playing aloud to cause a sound of rejoicing to arise.”—1 Chron. <> Daga baya sa’ad da aka kai akwatin alkawari zuwa Urushalima, “Dauda . . . ya yi magana da manya na Leviyawa su sanya ’yan’uwansu mawaƙa, tare da kayan musika, su molo da giraya da kuge, suna kiɗi da ƙarfi, suna tada murya da murna.”—1 Laba.
  19. 10 Even where higher education is free, there may be strings attached. <> 10 Har ma inda makarantun gaba da sakandare kyauta ne, ana iya samun wasu matsaloli tattare da ita.
  20. In the eighth century B.C.E., evil King Sennacherib of Assyria won a string of victories over several nations. <> A ƙarni na takwas K.Z., mugun Sarkin Assuriya, Sennakerib, ya ci nasarori da yawa bisa al’ummai masu yawa.

[17-08-22 05:49:52:419 EDT]

Glosbe's example sentences of stroke

 1. stroke. <> addabar, bugun, ciwon gazawar jiki, cutar shanyewar jiki, gazawar jiki, inna, shanye, zartar, ƙwaƙwalwa.
  1. Three years later, he had a second stroke and died peacefully on Wednesday, June 9, 2010. <> Shekaru uku bayan haka, cutar shan inna ta sake addabar shi kuma ya mutu a ranar Laraba, 9 ga watan Yuni, 2010.
  2. Because of a stroke, she cannot speak as well as she used to; still, she knows her Bible. <> Domin ciwon gazawar jiki, ba ta iya yin magana yadda take yi ba, duk da haka ta san Littafi Mai Tsarki.
  3. About three years earlier, Crystal had suffered a stroke that had left her badly disabled. <> Shekaru uku kafin haka, Crystal ta wahala da bugun zuciya da ya naƙasa ta sosai.
  4. For a while he progressed well; then his condition deteriorated and he suffered a stroke. <> Bayan haka, sai ya ɗan samu sauƙi, amma daga baya sai yanayinsa ya daɗa muni kuma jikinsa ya shanye.
  5. “We had a wonderful bond of communication,” explains Joan, whose husband recently suffered a stroke. <> “Muna magana sosai da ya sa muka yi kusa da juna,” in ji Joan, wadda mijinta yanzu yake wahalar gazawar jiki.
  6. In a stroke of perfect justice, he will use her political paramours as his instrument of execution. <> Wajen zartar da cikakkiyar shari’a, zai yi amfani da abokanta na siyasa ya zartar da hukunci.
  7. 23 Does this not prove that cancer, strokes, heart attacks, and even death will have been eliminated? <> 23 Wannan bai ba da tabbacin cewa, za a halaka ciwon daji, gazawar jiki, da kuma bugun zuciya ba?
  8. We had just immigrated to Germany when, only a week later, my father suffered a stroke and fell into a coma. <> Mun yi mako ɗaya ke nan da ƙaura zuwa ƙasar Jamus, sai mahaifina ya kamu da cutar shanyewar jiki har ya yi dogon suma.
  9. 24 Thus in a few deft strokes, God’s Word paints a realistic picture of parenthood. <> 24 Wannan labarin ya bayyana abin da iyaye suke fuskanta yayin da suke rainon yara.
  10. (James 1:17) But consider how great a treasure is lost when a stroke robs a loved one of the ability to utter intelligible speech. <> (Yaƙub 1:17) Amma ka yi tunanin girman hasara da ake yi sa’ad da gazawar jiki ta sa wanda muke ƙauna bai iya magana ba.
  11. Was it a heart attack or a stroke? <> Ciwon zuciya ce, ko kuma gazawar jiki?
  12. Perhaps he had suffered some form of stroke. <> Wataƙila ya samu wani irin ciwon gazawar jiki.
  13. But a few years ago, I suffered a slight stroke and went to live with my son James and his family. <> Shekaru da suka shige, ɓangaren jikina ya ɗan shanye kuma na je na zauna da ɗana James da iyalinsa.
  14. One householder explained to Linda, a Witness, that her husband had suffered a stroke and needed her attention. <> Wata ta bayyana wa Linda, Mashaidiya, cewa jikin mijinta ya shanye kuma yana bukatar ta kula da shi.
  15. At age 12, she suffered a stroke and was diagnosed with a brain tumor. <> Ta yi ciwon shan inna da na ƙwaƙwalwa sa’ad da take ’yar shekara sha biyu.
  16. Since then, she has undergone surgery twice, received radiation treatment, and suffered two more strokes, which left her with limited movement on her left side and limited vision. <> Tun lokacin, an yi mata aiki sau biyu, da kuma jinyar kansar ƙwaƙwalwa, kuma ta sake yin ciwon shan inna sau biyu da ya naƙasa gefen jikinta na hagu kuma ta daina gani sosai.
  17. Moreover, “in his hot displeasure,” as if with a great stroke of lightning, “he will disturb them.”—Psalm 2:5. <> Ƙari ga haka, “da hasalarsa” kamar haskakawar walƙiya zai “razanar da su.”—Zabura 2:5.
  18. Masturbation is the stroking or rubbing of the genital organs, commonly resulting in orgasm. <> Tsarance shafa al’aura ne da sau da yawa yana sa mutum ya kawo.

[17-08-22 05:49:52:635 EDT]

Glosbe's example sentences of strokes

 1. strokes. <> addabar, bugun, ciwon gazawar jiki, cutar shanyewar jiki, gazawar jiki, inna, shanye, zartar, ƙwaƙwalwa.
  1. Three years later, he had a second stroke and died peacefully on Wednesday, June 9, 2010. <> Shekaru uku bayan haka, cutar shan inna ta sake addabar shi kuma ya mutu a ranar Laraba, 9 ga watan Yuni, 2010.
  2. Because of a stroke, she cannot speak as well as she used to; still, she knows her Bible. <> Domin ciwon gazawar jiki, ba ta iya yin magana yadda take yi ba, duk da haka ta san Littafi Mai Tsarki.
  3. About three years earlier, Crystal had suffered a stroke that had left her badly disabled. <> Shekaru uku kafin haka, Crystal ta wahala da bugun zuciya da ya naƙasa ta sosai.
  4. For a while he progressed well; then his condition deteriorated and he suffered a stroke. <> Bayan haka, sai ya ɗan samu sauƙi, amma daga baya sai yanayinsa ya daɗa muni kuma jikinsa ya shanye.
  5. “We had a wonderful bond of communication,” explains Joan, whose husband recently suffered a stroke. <> “Muna magana sosai da ya sa muka yi kusa da juna,” in ji Joan, wadda mijinta yanzu yake wahalar gazawar jiki.
  6. In a stroke of perfect justice, he will use her political paramours as his instrument of execution. <> Wajen zartar da cikakkiyar shari’a, zai yi amfani da abokanta na siyasa ya zartar da hukunci.
  7. 23 Does this not prove that cancer, strokes, heart attacks, and even death will have been eliminated? <> 23 Wannan bai ba da tabbacin cewa, za a halaka ciwon daji, gazawar jiki, da kuma bugun zuciya ba?
  8. We had just immigrated to Germany when, only a week later, my father suffered a stroke and fell into a coma. <> Mun yi mako ɗaya ke nan da ƙaura zuwa ƙasar Jamus, sai mahaifina ya kamu da cutar shanyewar jiki har ya yi dogon suma.
  9. 24 Thus in a few deft strokes, God’s Word paints a realistic picture of parenthood. <> 24 Wannan labarin ya bayyana abin da iyaye suke fuskanta yayin da suke rainon yara.
  10. (James 1:17) But consider how great a treasure is lost when a stroke robs a loved one of the ability to utter intelligible speech. <> (Yaƙub 1:17) Amma ka yi tunanin girman hasara da ake yi sa’ad da gazawar jiki ta sa wanda muke ƙauna bai iya magana ba.
  11. Was it a heart attack or a stroke? <> Ciwon zuciya ce, ko kuma gazawar jiki?
  12. Perhaps he had suffered some form of stroke. <> Wataƙila ya samu wani irin ciwon gazawar jiki.
  13. But a few years ago, I suffered a slight stroke and went to live with my son James and his family. <> Shekaru da suka shige, ɓangaren jikina ya ɗan shanye kuma na je na zauna da ɗana James da iyalinsa.
  14. One householder explained to Linda, a Witness, that her husband had suffered a stroke and needed her attention. <> Wata ta bayyana wa Linda, Mashaidiya, cewa jikin mijinta ya shanye kuma yana bukatar ta kula da shi.
  15. At age 12, she suffered a stroke and was diagnosed with a brain tumor. <> Ta yi ciwon shan inna da na ƙwaƙwalwa sa’ad da take ’yar shekara sha biyu.
  16. Since then, she has undergone surgery twice, received radiation treatment, and suffered two more strokes, which left her with limited movement on her left side and limited vision. <> Tun lokacin, an yi mata aiki sau biyu, da kuma jinyar kansar ƙwaƙwalwa, kuma ta sake yin ciwon shan inna sau biyu da ya naƙasa gefen jikinta na hagu kuma ta daina gani sosai.
  17. Moreover, “in his hot displeasure,” as if with a great stroke of lightning, “he will disturb them.”—Psalm 2:5. <> Ƙari ga haka, “da hasalarsa” kamar haskakawar walƙiya zai “razanar da su.”—Zabura 2:5.
  18. Masturbation is the stroking or rubbing of the genital organs, commonly resulting in orgasm. <> Tsarance shafa al’aura ne da sau da yawa yana sa mutum ya kawo.

[17-08-22 05:49:53:930 EDT]

Glosbe's example sentences of stroll

 1. stroll. <> tafiya, yawo, zagaya.
  1. Only after they had a fine meal, a pleasant stroll, a long talk, and a good rest did the prophet feel that the right moment had arrived to anoint Saul. <> Bayan sun ci abinci, suka ɗan zagaya, suka tattauna kuma suka huta sosai ne Sama’ila ya ga cewa ya dace ya shafe Saul.
  2. And how safe is it to stroll barefoot along a beach where one may see used syringes left behind by drug addicts and others? <> Babu damuwa ne mu yi tafiya babu takalmi a kan yashin bakin teku inda ake ganin allurai da ’yan ƙwaya da wasu suka yi amfani da su suka jefar?
  3. Man can walk on the moon, but in many places he cannot without fear stroll on the streets of this planet. <> Mutum yana iya yin tafiya a duniyar wata, amma a wurare da yawa ba zai iya yin tafiya a tituna na wannan duniya babu tsoro ba.
  4. (Luke 2:8-12) Notice that the shepherds were actually living out of doors, not just strolling outside during the day. <> (Luka 2:8-12) Ka lura cewa makiyaya suna kwana a fili, ba kawai suna fita yawo ba da rana.

[17-08-22 05:49:54:075 EDT]

Glosbe's example sentences of strolls

 1. strolls. <> tafiya, yawo, zagaya.
  1. Only after they had a fine meal, a pleasant stroll, a long talk, and a good rest did the prophet feel that the right moment had arrived to anoint Saul. <> Bayan sun ci abinci, suka ɗan zagaya, suka tattauna kuma suka huta sosai ne Sama’ila ya ga cewa ya dace ya shafe Saul.
  2. And how safe is it to stroll barefoot along a beach where one may see used syringes left behind by drug addicts and others? <> Babu damuwa ne mu yi tafiya babu takalmi a kan yashin bakin teku inda ake ganin allurai da ’yan ƙwaya da wasu suka yi amfani da su suka jefar?
  3. Man can walk on the moon, but in many places he cannot without fear stroll on the streets of this planet. <> Mutum yana iya yin tafiya a duniyar wata, amma a wurare da yawa ba zai iya yin tafiya a tituna na wannan duniya babu tsoro ba.
  4. (Luke 2:8-12) Notice that the shepherds were actually living out of doors, not just strolling outside during the day. <> (Luka 2:8-12) Ka lura cewa makiyaya suna kwana a fili, ba kawai suna fita yawo ba da rana.

[17-08-22 05:49:54:964 EDT]

Glosbe's example sentences of strongly

 1. strongly. <> -, da, fushi, gaya, haramta, rushe, sosai, tir, tsauta, ya yi fushi, ya ƙi, ya, yaƙe, ƙarfi.
  1. Although false religion has often strongly supported the wars of the nations, true worshippers refuse to do so. <> Ko da yake addinin ƙarya ya goyi bayan yaƙe-yaƙe sau da yawa, masu bauta ta gaskiya sun ƙi yin haka.
  2. As a warning, Jesus strongly condemned the hypocritical practices of the religious leaders of that time. <> Yesu ya yi tir da munafuncin da malaman addini suke yi a lokacin.
  3. On the occasion at Bethany when Mary, Lazarus’ sister, anointed Jesus with perfumed oil, Judas strongly objected. <> A wani lokaci a Betanya sa’ad da Maryamu, ’yar’uwar Li’azaru, ta shafa wa Yesu turare, Yahuza ya yi fushi.
  4. Why do many parents today feel strongly about having their children enjoy a good life when they grow up? <> Me ya sa iyaye da yawa a yau suke son ’ya’yansu su more rayuwa mai kyau sa’ad da suka girma?
  5. (John 8:32) “The sword of the spirit, that is, God’s word,” is indispensable in warding off false teachings and “overturning strongly entrenched things.” <> (Yohanna 8:32) “Takobin ruhu, watau maganar Allah” yana da muhimmanci wajen watsar da koyarwan ƙarya da kuma “rushe wurare masu-ƙarfi.”
  6. 4 Unbelieving Relatives: Although we strongly desire that our unbelieving relatives learn the truth, we show patience by waiting for the right time to share our faith with them, being careful not to overwhelm them with too much information. <> 4 Dangogin da Ba Masu Bi Ba Ne: Ko da yake muna ɗoki sosai cewa dangogin mu da ba masu bi ba ne su koyi gaskiya, muna nuna haƙuri ta jiran lokacin da ya dace don mu tattauna abin da muka gaskata da su, muna mai da hankali don kada mu cika su da bayanai da yawa.
  7. Because my first love for Jehovah burned so strongly within me, I boldly but bluntly preached to them. <> Nakan yi musu wa’azi gaba gaɗi amma ba da basira ba. Ina ƙwazo saboda yadda na so Jehobah tun farko.
  8. Does it show that we genuinely long to live in a clean and orderly new world of righteousness, which we so strongly recommend to others? <> Yana nuna muna son mu rayu cikin sabuwar duniya ta adalci mai tsabta da aka tsara sosai, wadda muke gaya wa wasu game da ita?
  9. What “strongly entrenched things” can the truth of God’s Word overturn? <> Waɗanne abubuwa “masu ƙarfi” ne gaskiyar Kalmar Allah za ta iya rushewa?
  10. Jehovah strongly censured those who flouted his direction by offering lame, sick, or blind animals for sacrifice.—Mal. <> Jehobah ya ƙi karɓan hadayar waɗanda suka ƙi yin biyayya da umurninsa ta wajen miƙa dabbobi naƙasassu, marasa lafiya, ko kuma makafi.—Mal.
  11. True, we are engaged in a spiritual warfare to overturn “strongly entrenched things” and “reasonings.” <> Gaskiya, muna cikin yaƙi na ruhaniya da za mu “rushe wurare masu-ƙarfi” da “zace-zace.”
  12. (John 2:23; 8:30) The crowds in general and the religious leaders in particular also reacted strongly—but negatively. <> (Yohanna 2:23; 8:30) Jama’a galibi da kuma shugabannin addini musamman sun yi fushi.
  13. One wants to use a particular type of fertilizer, but the other disagrees strongly and feels that the plants do not need any help. <> Ɗaya yana son ya yi amfani da wani irin taki, amma ɗayan ya nace cewa shuke-shuken ba sa bukatar taki.
  14. If you care about such injustices, be assured that God feels even more strongly about them. <> Idan ka damu da irin wannan rashin adalci, ka tabbata cewa abin ya ma fi damun Allah.
  15. Indeed, you will be strongly motivated to do your utmost to resist wrongdoing if you have dedicated your life to Jehovah and have agreed to do his will. <> Hakika, za ka motsa ka yi iya ƙoƙarinka ka ƙi abin da ba shi da kyau idan ka keɓe ranka ga Jehobah kuma ka yarda ka yi nufinsa.
  16. That is why Jehovah strongly condemns spirit mediums and those who inquire of the dead.—Deuteronomy 18:10-12; Zechariah 10:2. <> Dalili ke nan da Jehovah ya haramta duba da kuma magana da matattu.—Kubawar Shari’a 18:10-12; Zechariah 10:2.
  17. Why does Jehovah warn us so strongly against these practices? <> Don minene kam Jehovah yake galgadas da mu haka da tsanani game da irin al’adun nan?
  18. Elihu also strongly rebuked Job’s false friends. <> Elihu ya tsauta wa abokan ƙarya na Ayuba sosai.
  19. • What can the message of the Bible accomplish as to “strongly entrenched things”? <> • Menene saƙon Littafi Mai Tsarki zai cim ma a batun abubuwa “masu-ƙarfi”?
  20. Can “the sword of the spirit” overturn such a strongly entrenched belief? <> “Takobin ruhu” zai iya rushe irin wannan imani mai ƙarfi kuwa?

[17-08-22 05:49:55:535 EDT]

Glosbe's example sentences of struck

 1. struck. <> burge, farat, mamakin, masa, nan, shekararhidima, ta auko wa, ya addabe, ya buga, ya bugi, ya faɗa masa, ya kashe, ya.
  1. I was particularly struck by a slide presentation of extermination camps, showing piles of bodies. <> Bidiyon sansanin share dangi inda aka nuna tarin gawawwaki musamman ne ya sa ni baƙin ciki sosai.
  2. When I was in my early teens, two Bible passages struck me. <> Sa’ad da nake matashi, ayoyin Littafi Mai Tsarki guda biyu sun burge ni.
  3. For example, when a great famine struck Judea in the first century, the Christian congregation immediately took action to come to the aid of its members. <> Alal misali, sa’ad da aka yi wata babbar yunwa a Yahudiya a ƙarni na farko, nan da nan ikilisiyar Kirista ta ba da taimako ga ’yan’uwa.
  4. (b) Describe Job’s life before the tragedies struck. <> (b) Ka kwatanta rayuwar Ayuba kafin bala’in ya faɗa masa.
  5. The apostle Peter, under the inspiration of holy spirit, unmasked their dishonesty and hypocrisy, and Jehovah struck them dead.—Acts 5:1-10. <> Da taimakon ruhu mai tsarki manzo Bitrus ya tona asirin rashin gaskiyarsu da riyarsu, kuma Jehobah ya kashe su.—Ayukan Manzanni 5:1-10.
  6. Anything Ruth learned from Mahlon or Naomi about the loving and merciful God of Israel, Jehovah, surely struck her as a marked contrast. <> Babu shakka, abin da Ruth ta koya daga Mahlon ko Naomi game da Jehobah Allah na Isra’ila mai ƙauna da kuma jin ƙai ne ya shafe ta sosai.
  7. Many lands during the last service year were struck by disasters, and frequently the first on the scene to render aid were Jehovah’s Witnesses. <> Bala’i ya faɗā wa ƙasashe da yawa a cikin shekararhidima da ta shige, kuma sau da yawa Shaidun Jehovah ne suke zuwa da farko don su bada taimako.
  8. 3 After God’s rest day began, however, disaster struck. <> 3 Wasu cikin halittun Allah suka yi masa tawaye bayan ya soma hutu.
  9. Similarly, when a massive earthquake and resulting tsunami struck eastern Japan, many brothers and sisters suffered great losses. <> Hakazalika, a lokacin da aka yi wata gagarumar girgizar ƙasa da tsunami a gabashin Japan, ’yan’uwanmu da yawa sun yi asarar kayayyakinsu.
  10. 5 The great day of Jehovah that struck Jerusalem was an indication of the judgment to come upon apostate Christendom in our time. <> 5 Babbar ranar Jehobah da ta auko wa Urushalima alama ce ta hukunci da za a wa ridaddun Kiristendom a zamaninmu.
  11. “Jehovah struck Nabal,” states the Bible, “so that he died.” <> “Sai Ubangiji ya buga Nabal” in ji Littafi Mai Tsarki, “har ya mutu.”
  12. When Eliab, the oldest son, enters, Samuel is immediately struck by his appearance. <> Sa’ad da Eliab, ɗa na fari ya shigo, surarsa ta jawo hankalin Sama’ila farat ɗaya.
  13. You will be struck by passages that previously did not say as much to you. <> Za ka yi mamakin wuraren da dā ba ka yi wani tunani a kansu ba.
  14. When soldiers and other men came to arrest Jesus, Peter drew a sword and struck one of the men, cutting off an ear. <> Lokacin da sojoji da wasu mutane suka zo su kama Yesu, Bitrus ya zaro takobi ya yanke kunnen wani mutum.
  15. Then came the howl of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck. <> Sai muka ji ƙarar fashewar bama-bamai da kuma rushewar gidaje wadda somawar ta’addanci ne ke nan.
  16. That very night, “Jehovah struck every firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh sitting on his throne to the firstborn of the captive who was in the prison hole, and every firstborn of beast.” <> A wannan daren, “Ubangiji ya bugi dukan ’ya’yan fāri cikin ƙasar Masar, daga ɗan fāri na Fir’auna da ke zaune bisa kursiyinsa, zuwa ɗan fāri na ɗamrarren da ke cikin kurkuku; da dukan ’ya’yan fāri na bisashe.”
  17. The patriarch Job of ancient times was struck with one calamity after another. <> Ayuba uban iyali da ya rayu a zamanin dā ya fuskanci bala’i iri-iri.
  18. Those who study ancient Hebrew Bible manuscripts, such as the Dead Sea Scrolls, are struck by the many occurrences of the Tetragrammaton—the four Hebrew letters that represent God’s name. <> Masanan rubuce-rubucen Littafi Mai Tsarki na Ibrananci na dā, kamar Littattafai na Tekun Gishiri sun yi mamakin ganin cewa baƙaƙen nan huɗu, wato YHWH, da suke wakiltar sunan Allah sun bayyana a wurare da yawa a cikin littattafan.
  19. Thousands of Witnesses share in relief work, helping fellow believers rebuild homes that have been struck by disasters. <> Dubban Shaidu suna yin aikin kai agaji, ta wajen taimaka wa ’yan’uwa masu bi su sake gina gidajensu da suka rushe domin wasu bala’o’in da suka faru.
  20. As a result, Jehovah struck him with leprosy.—2 Chron. <> A sakamakon haka, Jehobah ya addabe shi da kuturta.—2 Laba.

[17-08-22 05:49:57:828 EDT]

Glosbe's example sentences of structure

 1. structure. <> [[Shiri na Tsarin Allah]], ake tafiyar da, ake, da, gine, ginin, kuma, rushe, taro, tsarin, tsarinsu da, ƙarfi.
  1. She was sitting on the porch of a modest country home—a wood and cinder-block structure with a rusted tin roof. <> Tana zaune a kan dakali a gaban wani gida da aka gina da katako da kuma bulo kuma rufin ya riga ya yi tsatsa.
  2. One of Solomon’s grandest achievements was the construction of Jehovah’s temple—a magnificent structure in Jerusalem that would serve as a center of worship in Israel. <> Ɗaya daga cikin abubuwa mafi girma da Sulemanu ya cim ma shi ne gina haikalin Jehobah, gini ne mai girma a Urushalima da zai kasance cibiyar bauta a Isra’ila.
  3. How is it structured, directed, and funded? <> Yaya aka tsara ƙungiyar nan, ta yaya ake tafiyar da ita, kuma ta yaya ake samun kuɗin da ake gudanar da ayyukanta?
  4. Inside each of those cells is a tiny ropelike structure known as DNA (deoxyribonucleic acid). <> Akwai wani abu a cikin kowanne ƙwayoyin halitta da ake kira matattarin sanin asalin halitta, wato DNA.
  5. The temple sanctuary and other main structures were constructed in eight years. <> An gina mazaunin haikalin da wasu gine-gine a cikin shekara takwas.
  6. The emphasis is placed on the Bible instruction that takes place within the building rather than on the structure itself. <> Ana mai da hankali ne ga koyarwar Littafi Mai Tsarki da ake yi a wurin ba ga fasalin ginin ba.
  7. The complementary nature of these two psalms is seen in their structure as well as in their content. <> Za mu ga kamanin waɗannan zabura guda biyu daga tsarinsu da kuma abin da ke ciki.
  8. Professor of biochemistry Michael Behe, who has spent most of his life studying the complex internal functions of living cells, explained that those who teach the evolution of cell structure have no basis for their claims. <> Farfesan Michael Behe, wanda ya yi amfani da rayuwarsa yana nazartar yanayin ƙwayar halitta, ya bayyana cewa koyarwar waɗanda suke koyar da ra’ayin bayyanau ba ta da tushe.
  9. They have peered into the genetic structure of living things. <> Sun kuma yi nazarin tsarin ƙwayoyin halittu na abubuwa masu rai.
  10. In our day, Jehovah’s arrangement for approach to him is not centered on a physical structure. <> Yadda Jehobah ya tsara a bauta masa a yau ba a haikali na zahiri ba ne.
  11. The whole structure will be demolished, down to its foundation. <> Za a rushe dukan shirin, har tushensa.
  12. Theocratic in Structure <> Shiri na Tsarin Allah
  13. This allows us to understand the structure of the language, enabling us to speak it properly. <> Hakan zai sa mu fahimci tsarin yaren, kuma mu yi yaren daidai.
  14. Would it be wise to run around frantically in order to retrieve material things from the blazing structure that is about to collapse? <> Hikima ce a yi ƙoƙarin fitar da kayayyaki daga gidan da yake son ya fāɗi?
  15. Thanks to the wisdom of Jehovah’s “celestial laws,” the heavens are beautifully organized into structured galaxies that, in turn, are grouped into clusters that, in turn, combine to form superclusters. <> Godiya ta tabbata ga hikimar “ka’idodin sammai” na Jehovah, taurarin an tsara su dami dami, kuma damin aka tara su cikin manyan dami, kuma aka tara manyan a cikin dami mafiya girma.
  16. (Matthew 24:45-47; Proverbs 13:20; Hebrews 10:23-25) Thus he makes progress in a structured process of education. <> (Matiyu 24:45-47; Karin Magana 13:20; Ibraniyawa 10:23-25) Da haka yana ci gaba a tsarin koyarwa da aka shirya.
  17. 5 Our attitude toward the Kingdom Hall—both the physical structure and the spiritual activities taking place there—should denote proper respect. <> 5 Ya kamata halinmu a taro ya nuna cewa muna daraja Majami’ar Mulki da kuma ayyuka na ibada da ake yi a wajen.
  18. He may be able to look beyond the surface problems and see that the structure is sound and that the house can be restored. <> Yana iya ƙin mai da hankali ga yanayin gidan daga waje domin ya lura cewa ginin yana da ƙwari kuma zai gyaru.
  19. Even a fresh coat of paint would not change the fact that the house is not structurally sound. <> Ko sabon fenti ba zai canja gaskiyar cewa gidan ba shi da ƙarfi ba.
  20. Just as an iron structure mixed with clay is weaker than solid iron, so too the Anglo-American World Power is weaker than the power from which it emerged. <> Kamar yadda ginin da aka yi da yumɓu da ƙarfe ba zai kai wanda aka yi da ƙarfe zalla ƙarfi ba, hakan ma Mulkin Biritaniya da Amirka ba zai kai Roma ƙarfi ba.

[17-08-22 05:49:58:441 EDT]

Glosbe's example sentences of structures

 1. structures. <> [[Shiri na Tsarin Allah]], ake tafiyar da, ake, da, gine, ginin, kuma, rushe, taro, tsarin, tsarinsu da, ƙarfi.
  1. She was sitting on the porch of a modest country home—a wood and cinder-block structure with a rusted tin roof. <> Tana zaune a kan dakali a gaban wani gida da aka gina da katako da kuma bulo kuma rufin ya riga ya yi tsatsa.
  2. One of Solomon’s grandest achievements was the construction of Jehovah’s temple—a magnificent structure in Jerusalem that would serve as a center of worship in Israel. <> Ɗaya daga cikin abubuwa mafi girma da Sulemanu ya cim ma shi ne gina haikalin Jehobah, gini ne mai girma a Urushalima da zai kasance cibiyar bauta a Isra’ila.
  3. How is it structured, directed, and funded? <> Yaya aka tsara ƙungiyar nan, ta yaya ake tafiyar da ita, kuma ta yaya ake samun kuɗin da ake gudanar da ayyukanta?
  4. Inside each of those cells is a tiny ropelike structure known as DNA (deoxyribonucleic acid). <> Akwai wani abu a cikin kowanne ƙwayoyin halitta da ake kira matattarin sanin asalin halitta, wato DNA.
  5. The temple sanctuary and other main structures were constructed in eight years. <> An gina mazaunin haikalin da wasu gine-gine a cikin shekara takwas.
  6. The emphasis is placed on the Bible instruction that takes place within the building rather than on the structure itself. <> Ana mai da hankali ne ga koyarwar Littafi Mai Tsarki da ake yi a wurin ba ga fasalin ginin ba.
  7. The complementary nature of these two psalms is seen in their structure as well as in their content. <> Za mu ga kamanin waɗannan zabura guda biyu daga tsarinsu da kuma abin da ke ciki.
  8. Professor of biochemistry Michael Behe, who has spent most of his life studying the complex internal functions of living cells, explained that those who teach the evolution of cell structure have no basis for their claims. <> Farfesan Michael Behe, wanda ya yi amfani da rayuwarsa yana nazartar yanayin ƙwayar halitta, ya bayyana cewa koyarwar waɗanda suke koyar da ra’ayin bayyanau ba ta da tushe.
  9. They have peered into the genetic structure of living things. <> Sun kuma yi nazarin tsarin ƙwayoyin halittu na abubuwa masu rai.
  10. In our day, Jehovah’s arrangement for approach to him is not centered on a physical structure. <> Yadda Jehobah ya tsara a bauta masa a yau ba a haikali na zahiri ba ne.
  11. The whole structure will be demolished, down to its foundation. <> Za a rushe dukan shirin, har tushensa.
  12. Theocratic in Structure <> Shiri na Tsarin Allah
  13. This allows us to understand the structure of the language, enabling us to speak it properly. <> Hakan zai sa mu fahimci tsarin yaren, kuma mu yi yaren daidai.
  14. Would it be wise to run around frantically in order to retrieve material things from the blazing structure that is about to collapse? <> Hikima ce a yi ƙoƙarin fitar da kayayyaki daga gidan da yake son ya fāɗi?
  15. Thanks to the wisdom of Jehovah’s “celestial laws,” the heavens are beautifully organized into structured galaxies that, in turn, are grouped into clusters that, in turn, combine to form superclusters. <> Godiya ta tabbata ga hikimar “ka’idodin sammai” na Jehovah, taurarin an tsara su dami dami, kuma damin aka tara su cikin manyan dami, kuma aka tara manyan a cikin dami mafiya girma.
  16. (Matthew 24:45-47; Proverbs 13:20; Hebrews 10:23-25) Thus he makes progress in a structured process of education. <> (Matiyu 24:45-47; Karin Magana 13:20; Ibraniyawa 10:23-25) Da haka yana ci gaba a tsarin koyarwa da aka shirya.
  17. 5 Our attitude toward the Kingdom Hall—both the physical structure and the spiritual activities taking place there—should denote proper respect. <> 5 Ya kamata halinmu a taro ya nuna cewa muna daraja Majami’ar Mulki da kuma ayyuka na ibada da ake yi a wajen.
  18. He may be able to look beyond the surface problems and see that the structure is sound and that the house can be restored. <> Yana iya ƙin mai da hankali ga yanayin gidan daga waje domin ya lura cewa ginin yana da ƙwari kuma zai gyaru.
  19. Even a fresh coat of paint would not change the fact that the house is not structurally sound. <> Ko sabon fenti ba zai canja gaskiyar cewa gidan ba shi da ƙarfi ba.
  20. Just as an iron structure mixed with clay is weaker than solid iron, so too the Anglo-American World Power is weaker than the power from which it emerged. <> Kamar yadda ginin da aka yi da yumɓu da ƙarfe ba zai kai wanda aka yi da ƙarfe zalla ƙarfi ba, hakan ma Mulkin Biritaniya da Amirka ba zai kai Roma ƙarfi ba.

[17-08-22 05:50:01:103 EDT]

Glosbe's example sentences of struggle

 1. struggle. <> fama, faman, famar, fuskantar, jayayya, kokari, kokawa, kokuwarmu, suna neman, wuya, yi.
  1. Explaining why we have such a struggle, Paul wrote: “All have sinned and fall short of the glory of God.” <> Ya bayyana dalilin da ya sa dukanmu muke wannan famar: “Dukan mutane sun yi zunubi, sun kasa kuma ga darajar Allah.”
  2. It can leave an individual with a guilty conscience and a struggle to erase immoral scenes from his mind. <> Zai iya sa lamirin mutum ya dinga damunsa kuma ya riƙa faman kawar da hotunan lalata daga zuciyarsa.
  3. Similarly, at this late hour, when in a spiritual sense the world around us sleeps soundly, we might face our greatest struggle to stay awake. <> Haka nan kuma, a wannan lokaci na ƙarshe, da duniya da ta kewaye mu take share barci na ruhaniya, ya kamata mu dage mu yi tsaro.
  4. (Romans 7:22-24) Biblical examples should strengthen our determination never to give up in our struggle to gain greater self-control. <> (Romawa 7:22-24) Misalan Littafi Mai Tsarki ya kamata su ƙarfafa ƙudurinmu na cewa ba za mu taɓa kasala ba a kokawarmu mu ƙara kamewa.
  5. 15 Some years after the Christians in Ephesus destroyed their books on magic, the apostle Paul wrote them: “We have a struggle . . . against the wicked spirit forces.” <> 15 Bayan wasu shekaru da Kiristoci a Afisas suka halaka littattafansu na sihiri, manzo Bulus ya rubuta musu: ‘kokuwarmu . . . da mugayen ruhohi ne.’
  6. Offer emotional support to those who struggle with the anxieties of life <> ta wajen ƙarfafa waɗanda suke fuskantar matsaloli
  7. Would it have been a struggle for you to control your temper? <> Shin zai yi maka wuya ka yi hakan?
  8. Similarly, we have an obligation toward those who are still struggling in the “waters” of this wicked world. <> Hakazalika, muna da hakki ga wadanda har yanzu suna kokari a cikin “ruwa” na wannan muguwar duniya.
  9. During prayer, I do not have to struggle to verbalize the words, but I “hear” them clearly formed in my mind. <> Sa’ad da nake addu’a, ba na bukatar furta kalamin, amma ina “jinsu” dalla-dalla a cikin zuciyata.
  10. These men are struggling with an addiction!” <> Yaya za ka ce haka bayan ka san cewa suna neman su daina shaye-shaye!”
  11. For most of them, it is difficult; yet the struggle is more than balanced by the joy of helping immigrants and refugees to learn the truth found in God’s Word. <> Ga yawancinsu, abu ne mai wuya, duk da haka, sun sami lada domin ƙoƙarinsu, domin farin cikin da suka samu na taimaka wa mutanen da suka ƙaura da kuma ’yan gudun hijira su koyi gaskiyar da ke cikin Kalmar Allah.
  12. Like all of us, though, Jonah was an imperfect human struggling with a great many faults. <> Kamar kowannenmu, Yunana ajizi ne da yake kokawa da kasawa.
  13. And regarding this verse, Bible scholar Heinrich Meyer states: “In this way is described that eager, irresistible striving and struggling after the approaching Messianic kingdom . . . <> Kuma manazarcin Littafi Mai Tsarki Heinrich Meyer, ya ce game da wannan ayar: “Haka aka kwatanta ɗoki, kokawa da fama da ake yi game da mulkin Almasihu da ke zuwa . . .
  14. Yet, obviously in these and other religious struggles and fights, something was terribly wrong. <> Duk da haka, a bayyane yake cewa a waɗannan da wasu jayayya da yaƙe-yaƙe na addinai, akwai abin da ba daidai ba.
  15. (1 Peter 1:15, 16) One Christian woman who has struggled with depression and discouragement found comfort in the account about Moses’ experience at the thornbush. <> (1 Bitrus 1:15, 16) Wata mace Kirista da ta yi fama da baƙin ciki da kasala ta sami ƙarfafa daga labarin Musu da kurmi mai cin wuta.
  16. Struggling with Spanish, he gave the public talk and then conducted the Watchtower Study. <> Ko da yake yana faman koyon harshen Sfanisanci, ya ba da jawabi ga jama’a kuma ya gudanar da Nazarin Hasumiyar Tsaro.
  17. (1 Thessalonians 5:14) And a growing number of us struggle through severe economic hardships. <> (1 Tasalonikawa 5:14) Da yawa a tsakaninmu na fama domin tattalin arziki.
  18. We may face persecution, experience financial anxieties, struggle with depression, get sick, and suffer in other ways. <> Za mu iya fuskantar tsanani, damuwar rashin kuɗi, fama da baƙin ciki, ciwo, har da wahala a wasu hanyoyi.
  19. Researchers struggle to define prejudice. <> Wasu mutane sun ce nuna bambanci ya ƙunshi ƙin jinin wani saboda inda ya fito.
  20. Rather, for the most part, it is, as The World Book Encyclopedia puts it, “about both great and ordinary people” and their “struggles, hopes, failures, and triumphs.” <> Amma, Kundin Sani ya ce Littafi Mai Tsarki “ya yi magana game da attajirai da talakawa, kuma ya yi magana game da famansu da kasawarsu da kuma nasararsu.”

[17-08-22 05:50:01:388 EDT]

Glosbe's example sentences of struggles

 1. struggles. <> fama, faman, famar, fuskantar, jayayya, kokari, kokawa, kokuwarmu, suna neman, wuya, yi.
  1. Explaining why we have such a struggle, Paul wrote: “All have sinned and fall short of the glory of God.” <> Ya bayyana dalilin da ya sa dukanmu muke wannan famar: “Dukan mutane sun yi zunubi, sun kasa kuma ga darajar Allah.”
  2. It can leave an individual with a guilty conscience and a struggle to erase immoral scenes from his mind. <> Zai iya sa lamirin mutum ya dinga damunsa kuma ya riƙa faman kawar da hotunan lalata daga zuciyarsa.
  3. Similarly, at this late hour, when in a spiritual sense the world around us sleeps soundly, we might face our greatest struggle to stay awake. <> Haka nan kuma, a wannan lokaci na ƙarshe, da duniya da ta kewaye mu take share barci na ruhaniya, ya kamata mu dage mu yi tsaro.
  4. (Romans 7:22-24) Biblical examples should strengthen our determination never to give up in our struggle to gain greater self-control. <> (Romawa 7:22-24) Misalan Littafi Mai Tsarki ya kamata su ƙarfafa ƙudurinmu na cewa ba za mu taɓa kasala ba a kokawarmu mu ƙara kamewa.
  5. 15 Some years after the Christians in Ephesus destroyed their books on magic, the apostle Paul wrote them: “We have a struggle . . . against the wicked spirit forces.” <> 15 Bayan wasu shekaru da Kiristoci a Afisas suka halaka littattafansu na sihiri, manzo Bulus ya rubuta musu: ‘kokuwarmu . . . da mugayen ruhohi ne.’
  6. Offer emotional support to those who struggle with the anxieties of life <> ta wajen ƙarfafa waɗanda suke fuskantar matsaloli
  7. Would it have been a struggle for you to control your temper? <> Shin zai yi maka wuya ka yi hakan?
  8. Similarly, we have an obligation toward those who are still struggling in the “waters” of this wicked world. <> Hakazalika, muna da hakki ga wadanda har yanzu suna kokari a cikin “ruwa” na wannan muguwar duniya.
  9. During prayer, I do not have to struggle to verbalize the words, but I “hear” them clearly formed in my mind. <> Sa’ad da nake addu’a, ba na bukatar furta kalamin, amma ina “jinsu” dalla-dalla a cikin zuciyata.
  10. These men are struggling with an addiction!” <> Yaya za ka ce haka bayan ka san cewa suna neman su daina shaye-shaye!”
  11. For most of them, it is difficult; yet the struggle is more than balanced by the joy of helping immigrants and refugees to learn the truth found in God’s Word. <> Ga yawancinsu, abu ne mai wuya, duk da haka, sun sami lada domin ƙoƙarinsu, domin farin cikin da suka samu na taimaka wa mutanen da suka ƙaura da kuma ’yan gudun hijira su koyi gaskiyar da ke cikin Kalmar Allah.
  12. Like all of us, though, Jonah was an imperfect human struggling with a great many faults. <> Kamar kowannenmu, Yunana ajizi ne da yake kokawa da kasawa.
  13. And regarding this verse, Bible scholar Heinrich Meyer states: “In this way is described that eager, irresistible striving and struggling after the approaching Messianic kingdom . . . <> Kuma manazarcin Littafi Mai Tsarki Heinrich Meyer, ya ce game da wannan ayar: “Haka aka kwatanta ɗoki, kokawa da fama da ake yi game da mulkin Almasihu da ke zuwa . . .
  14. Yet, obviously in these and other religious struggles and fights, something was terribly wrong. <> Duk da haka, a bayyane yake cewa a waɗannan da wasu jayayya da yaƙe-yaƙe na addinai, akwai abin da ba daidai ba.
  15. (1 Peter 1:15, 16) One Christian woman who has struggled with depression and discouragement found comfort in the account about Moses’ experience at the thornbush. <> (1 Bitrus 1:15, 16) Wata mace Kirista da ta yi fama da baƙin ciki da kasala ta sami ƙarfafa daga labarin Musu da kurmi mai cin wuta.
  16. Struggling with Spanish, he gave the public talk and then conducted the Watchtower Study. <> Ko da yake yana faman koyon harshen Sfanisanci, ya ba da jawabi ga jama’a kuma ya gudanar da Nazarin Hasumiyar Tsaro.
  17. (1 Thessalonians 5:14) And a growing number of us struggle through severe economic hardships. <> (1 Tasalonikawa 5:14) Da yawa a tsakaninmu na fama domin tattalin arziki.
  18. We may face persecution, experience financial anxieties, struggle with depression, get sick, and suffer in other ways. <> Za mu iya fuskantar tsanani, damuwar rashin kuɗi, fama da baƙin ciki, ciwo, har da wahala a wasu hanyoyi.
  19. Researchers struggle to define prejudice. <> Wasu mutane sun ce nuna bambanci ya ƙunshi ƙin jinin wani saboda inda ya fito.
  20. Rather, for the most part, it is, as The World Book Encyclopedia puts it, “about both great and ordinary people” and their “struggles, hopes, failures, and triumphs.” <> Amma, Kundin Sani ya ce Littafi Mai Tsarki “ya yi magana game da attajirai da talakawa, kuma ya yi magana game da famansu da kasawarsu da kuma nasararsu.”

[17-08-22 05:50:03:994 EDT]

Glosbe's example sentences of stubborn

 1. stubborn. <> Taurin, da, daina taurin kai, taurin kai, taurin.
  1. The ones who had not begun learning this lesson “were more likely to be lonely, easily frustrated and stubborn. <> Waɗanda ba su soma koyon wannan halin ba “za su fi kaɗaitawa, su fi baƙin ciki da kuma taurin kai.
  2. In Jeremiah’s day, Jehovah said of them: “They did not listen, neither did they incline their ear, but they went walking in the counsels in the stubbornness of their bad heart, so that they became backward in direction and not forward.” <> A zamanin Irmiya Jehobah ya ce musu: “Ba su kula ba, ba su kuwa karkata kunne ba, amma suka bi nasu shawara da taurin zuciyassu mai-mugunta, suka yi baya baya, ba su yi gaba ba.”
  3. Still, their stubborn allegations that Job’s suffering was deserved may have influenced his view of God’s justice.—Job 34:5; 35:2. <> Duk da haka, zargin da suka yi cewa Ayuba ya cancanci wahalar da yake sha, wataƙila shi ne ya canja ra’ayinsa game da adalcin Allah.—Ayuba 34:5; 35:2.
  4. The goats are stubborn people who reject Christ’s brothers and do nothing to support God’s rule. <> Awakin sūne mutane masu-taurin kai wadanda suka ƙi da yan’uwan Kristi kuma basu yin wani abu don goyon bayan sarautar Allah ba.
  5. In effect, these rebels are like stubborn squatters who not only claim property that is not theirs but also misuse and ruin it. <> ’Yan tawayen nan suna kama ne da mazauna gidan wani waɗanda suke da’awar cewa su ke da ginin kuma suna lalata gidan.
  6. Can you see how you can be like Naaman?— If you are ever stubborn like he was, you can change. <> Ka ga yadda za ka iya yin koyi da Na’aman?— Idan kana da taurin kai kamar Na’aman, za ka iya canjawa.
  7. Even though their suffering was often a result of their own stubbornness, Isaiah wrote concerning Jehovah: “During all their distress it was distressing to him.” <> Ko da yake wahalarsu sau da yawa domin taurin kansu ne, Ishaya ya rubuta game da Jehobah: “Cikin dukan ƙuncinsu ya ƙuntata.”
  8. He is stubborn no more but is willing to obey the true God. <> Ya daina yin taurin kai kuma ya soma yin biyayya ga Allah na gaskiya.
  9. HAVE you ever been stubborn and refused to obey?—* Perhaps you watched a TV program that your mother or father said you shouldn’t watch. <> KA TAƁA yin taurin kai kuma ka ƙi yin biyayya?—* Mai yiwuwa ka kalli wani shiri a talabijin wanda mamarka ko babanka ya hana ka kallo.
  10. Stubborn Manasseh refused to heed repeated warnings from Jehovah, the God whose miracle had enabled his birth.—Verses 3-10. <> Manassa mai taurin kai ya ƙi bin gargaɗin da Jehobah ya yi masa a kai a kai, duk da cewa mu’ujizar da Allah ya yi na ƙara tsawon ran Hezekiya ne ya kai ga haihuwarsa.—Ayoyi 3-10.
  11. Let’s see how he was helped not to be stubborn anymore. <> Bari mu ga yadda aka taimake shi don ya daina taurin kai.
  12. This stubborn people practiced idolatry, even bringing their disgusting idols right into Jehovah’s temple! <> Waɗannan mutane masu taurin kai suna bauta wa gumaka, har suna kawo gumakansu abin ƙyama cikin haikalin Jehovah!
  13. He Was Stubborn but Finally Obeyed <> Ya Yi Taurin Kai Amma Daga Baya Ya Yi Biyayya
  14. Really, though, I was out of control—aggressive, proud, ambitious, and stubborn. <> Hakika, ni gagararre ne a lokacin, mamugunci, mai fahariya, dogon buri, ga rashin jin magana.
  15. In his due time, Jehovah demonstrated his divine power and expressed his sovereignty over stubborn Pharaoh. <> Jehobah ya nuna ikonsa kuma ya tabbatar wa Fir’auna mai taurin kai cewa shi ke sarauta bisansa a daidai lokacin da ya ƙayyade.
  16. How thankful we are that Jehovah is not like human rulers, whose pride makes them stubborn and insensitive! <> Muna godiya cewa Jehobah ya bambanta da sarakuna ’yan Adam, waɗanda ba su da tausayi kuma suna da taurin kai saboda fahariya!
  17. You can accept help and not be stubborn anymore. <> Za ka iya karɓan shawara kuma ka daina yin taurin kai.
  18. Nevertheless, imperfections have at times caused some to manifest a stubbornness for their own views. <> Duk da haka, a wasu lokatai ajizanci ya sa wasu sun nace wa ra’ayoyinsu.
  19. Such stubbornness would reveal a measure of pride, and the Bible says: “Pride is before a crash.” <> Irin wannan taurin kai yana bayyana girman kai ne, kuma Littafi Mai Tsarki ya ce: “Bayan girman kai sai halaka.”
  20. The unresponsiveness of the people had to do with their stubborn attitude of heart.—Matthew 13:10-15. <> Mutanen nan sun ƙi gaskata da Yesu ne saboda taurin kai.—Matta 13:10-15.

[17-08-22 05:50:04:163 EDT]

Glosbe's example sentences of student

 1. student. <> makaranta, nazarin, sun, ƊALIBIN, Ɗalibai, Ɗaliban, ɗaliba, ɗaliban, ɗalibin, ɗalibinka.
  1. 20 Men and women who are diligent students of God’s Word, who are zealous preachers of the good news, who are flawless in their integrity, and who are loyal supporters of the Kingdom are a great blessing to the congregation. <> 20 Maza da mata masu nazarin Kalmar Allah sosai, masu shelar bishara da himma, masu aminci sosai, da waɗanda suke tallafa wa Mulkin cikin aminci albarka ne sosai ga ikilisiya.
  2. From that time onward, reported The Watch Tower in 1922, the Bible Students stepped up their preaching activities. <> An faɗi a Hasumiyar Tsaro ta shekara ta 1922 cewa Ɗaliban Littafi Mai Tsarki sun daɗa ƙwazo a wa’azi.
  3. Numerous enduring friendships have been formed between students and their teachers. <> Ɗalibai da waɗanda suka koyar da su sun ƙulla abota da ya jure.
  4. (1 Corinthians 3:10-13; 1 Peter 1:6, 7) To help your Bible student develop the qualities required in order to stand up to the tests that he may encounter, you need to assist him by building with fire-resistant materials. <> (1 Korinthiyawa 3:10-13; 1 Bitrus 1:6, 7) Don ka taimaki ɗalibinka da yake nazarin Littafi Mai Tsarki ya samu halayen da yake bukata don ya tsayayya wa gwajin da zai fuskanta, ya kamata ka taimake shi ya kasance mai ƙarfi a ruhaniya.
  5. HISTORY: SEMINARY STUDENT; VIOLENT TEMPER <> TARIHI: ƊALIBIN MAKARANTAR KOYAR DA ADDINI, MAI SAURIN FUSHI
  6. Years later she took a job in Magdeburg, and in 1930 she was baptized as a Bible Student, as Jehovah’s Witnesses were then known. <> Bayan wasu shekaru, ta sami aiki a Magdeburg, kuma ta yi baftisma a shekara ta 1930 ta zama Ɗaliban Littafi Mai Tsarki, yadda aka san Shaidun Jehovah a lokacin.
  7. As students in the Theocratic Ministry School or as participants in the Service Meeting, prepare well, rehearse in advance, and try hard not to cancel your assignments. <> A matsayin ɗaliban Makarantar Hidima ta Allah ko kuma waɗanda suke aiki a Taron Hidima, ka shirya da kyau, ka riƙa maimaitawa tun da wuri, kuma ka yi ƙoƙari ka yi aikinka.
  8. Some of these Bible students entered the full-time service themselves. <> Wasu cikin waɗannan ɗaliban na Littafi Mai Tsarki sun shiga hidima na cikakken lokaci da kansu.
  9. The Bible Students adopted the distinctive name Jehovah’s Witnesses. <> Ɗaliban Littafi Mai Tsarki sun ɗauki suna na musamman Shaidun Jehovah.
  10. In parading their prowess, they often treat classmates and other students unkindly, erroneously thinking that this in itself somehow makes them superior. <> Wajen nuna iyawarsu, sau da yawa ba sa yi wa ’yan ajinsu da wasu abokan makaranta kirki, suna tunani cewa wannan zai sa su fi wasu.
  11. One student said to Tiffany: “Now I know why you Jehovah’s Witnesses go from door to door; it’s because you know so much about the Bible.” <> Wata ɗaliba ta ce wa Tiffany: “Yanzu na san abin da ya sa ku Shaidun Jehovah ku ke tafiya ƙofa zuwa ƙofa; saboda kun san Littafi Mai-Tsarki ainun.”
  12. 4 The Bible Students understood that it was not enough for them to inform relatives, close friends, and church members of their stand on false religion. <> 4 Ɗaliban Littafi Mai Tsarki sun fahimci cewa suna bukatar su gaya wa duniya gabaki ɗaya game da matakin da suka ɗauka ba kawai su gaya wa ‘yan’uwansu ko abokansu ko kuma membobin cocinsu ba.
  13. What changes did the Bible student have to make? <> Waɗanne canje-canje ne ɗalibin Littafi Mai Tsarkin ya yi?
  14. 6. (a) When helping a Bible student, how can we imitate the example of Philip? <> 6. (a) Sa’ad da muke taimakon ɗalibin Littafi Mai Tsarki, ta yaya za mu bi misalin Filibus?
  15. At the 1919 Cedar Point, Ohio, U.S.A., convention of the Bible Students (known today as Jehovah’s Witnesses), 50-year-old J. <> A taron gunduma na Ɗaliban Littafi Mai Tsarki (da aka san su da Shaidun Jehovah a yau) na shekarar 1919 a Cedar Point, Ohio, Amirka, J.
  16. At the end of a subheading or a chapter, ask your Bible student to summarize in a few sentences what he has just learned. <> A ƙarshen kowane kan magana ko babi, ka sa ɗalibinka ya faɗi abin da ya koya.
  17. “There’s nothing more satisfying than to see how Bible students change their life as they come to know Jehovah. <> Ganin waɗanda kake yin nazarin Littafi Mai Tsarki da su suna canja salon rayuwarsu yayin da suke koyo game da Jehobah, abin farin ciki ne.
  18. After we arrived at Gilead School, Brother Knorr told us that students enrolled in French-language classes, as we were, would be sent to Africa. <> Da muka isa Makarantar Gilead, Ɗan’uwa Nathan Knorr ya gaya mana cewa za a tura ɗaliban da suke ajin koyon Faransanci a Afirka, don su yi hidima.
  19. The desire to see my husband and daughter became so strong that I went to the guards, asked for the form with the declaration that stated that I would no longer be a Bible Student, and signed it. <> Na yi sha’awar ganin mijina da ’ya ta sosai har na je wajen masu gadin, na ce su ba ni fam ɗin da ya ce na ƙi imani ta, kuma na sa hannu.
  20. After we have established a study, prayer and meditation regarding the Bible student’s specific needs will help us to conduct each session in an effective manner.—Romans 12:12. <> Bayan mun soma nazarin, addu’a da bimbini game da ainihin bukatun ɗalibin Littafi Mai Tsarki zai taimake mu mu gudanar da kowane nazari da kyau.—Romawa 12:12.

[17-08-22 05:50:04:524 EDT]

Glosbe's example sentences of students

 1. students. <> makaranta, nazarin, sun, ƊALIBIN, Ɗalibai, Ɗaliban, ɗaliba, ɗaliban, ɗalibin, ɗalibinka.
  1. 20 Men and women who are diligent students of God’s Word, who are zealous preachers of the good news, who are flawless in their integrity, and who are loyal supporters of the Kingdom are a great blessing to the congregation. <> 20 Maza da mata masu nazarin Kalmar Allah sosai, masu shelar bishara da himma, masu aminci sosai, da waɗanda suke tallafa wa Mulkin cikin aminci albarka ne sosai ga ikilisiya.
  2. From that time onward, reported The Watch Tower in 1922, the Bible Students stepped up their preaching activities. <> An faɗi a Hasumiyar Tsaro ta shekara ta 1922 cewa Ɗaliban Littafi Mai Tsarki sun daɗa ƙwazo a wa’azi.
  3. Numerous enduring friendships have been formed between students and their teachers. <> Ɗalibai da waɗanda suka koyar da su sun ƙulla abota da ya jure.
  4. (1 Corinthians 3:10-13; 1 Peter 1:6, 7) To help your Bible student develop the qualities required in order to stand up to the tests that he may encounter, you need to assist him by building with fire-resistant materials. <> (1 Korinthiyawa 3:10-13; 1 Bitrus 1:6, 7) Don ka taimaki ɗalibinka da yake nazarin Littafi Mai Tsarki ya samu halayen da yake bukata don ya tsayayya wa gwajin da zai fuskanta, ya kamata ka taimake shi ya kasance mai ƙarfi a ruhaniya.
  5. HISTORY: SEMINARY STUDENT; VIOLENT TEMPER <> TARIHI: ƊALIBIN MAKARANTAR KOYAR DA ADDINI, MAI SAURIN FUSHI
  6. Years later she took a job in Magdeburg, and in 1930 she was baptized as a Bible Student, as Jehovah’s Witnesses were then known. <> Bayan wasu shekaru, ta sami aiki a Magdeburg, kuma ta yi baftisma a shekara ta 1930 ta zama Ɗaliban Littafi Mai Tsarki, yadda aka san Shaidun Jehovah a lokacin.
  7. As students in the Theocratic Ministry School or as participants in the Service Meeting, prepare well, rehearse in advance, and try hard not to cancel your assignments. <> A matsayin ɗaliban Makarantar Hidima ta Allah ko kuma waɗanda suke aiki a Taron Hidima, ka shirya da kyau, ka riƙa maimaitawa tun da wuri, kuma ka yi ƙoƙari ka yi aikinka.
  8. Some of these Bible students entered the full-time service themselves. <> Wasu cikin waɗannan ɗaliban na Littafi Mai Tsarki sun shiga hidima na cikakken lokaci da kansu.
  9. The Bible Students adopted the distinctive name Jehovah’s Witnesses. <> Ɗaliban Littafi Mai Tsarki sun ɗauki suna na musamman Shaidun Jehovah.
  10. In parading their prowess, they often treat classmates and other students unkindly, erroneously thinking that this in itself somehow makes them superior. <> Wajen nuna iyawarsu, sau da yawa ba sa yi wa ’yan ajinsu da wasu abokan makaranta kirki, suna tunani cewa wannan zai sa su fi wasu.
  11. One student said to Tiffany: “Now I know why you Jehovah’s Witnesses go from door to door; it’s because you know so much about the Bible.” <> Wata ɗaliba ta ce wa Tiffany: “Yanzu na san abin da ya sa ku Shaidun Jehovah ku ke tafiya ƙofa zuwa ƙofa; saboda kun san Littafi Mai-Tsarki ainun.”
  12. 4 The Bible Students understood that it was not enough for them to inform relatives, close friends, and church members of their stand on false religion. <> 4 Ɗaliban Littafi Mai Tsarki sun fahimci cewa suna bukatar su gaya wa duniya gabaki ɗaya game da matakin da suka ɗauka ba kawai su gaya wa ‘yan’uwansu ko abokansu ko kuma membobin cocinsu ba.
  13. What changes did the Bible student have to make? <> Waɗanne canje-canje ne ɗalibin Littafi Mai Tsarkin ya yi?
  14. 6. (a) When helping a Bible student, how can we imitate the example of Philip? <> 6. (a) Sa’ad da muke taimakon ɗalibin Littafi Mai Tsarki, ta yaya za mu bi misalin Filibus?
  15. At the 1919 Cedar Point, Ohio, U.S.A., convention of the Bible Students (known today as Jehovah’s Witnesses), 50-year-old J. <> A taron gunduma na Ɗaliban Littafi Mai Tsarki (da aka san su da Shaidun Jehovah a yau) na shekarar 1919 a Cedar Point, Ohio, Amirka, J.
  16. At the end of a subheading or a chapter, ask your Bible student to summarize in a few sentences what he has just learned. <> A ƙarshen kowane kan magana ko babi, ka sa ɗalibinka ya faɗi abin da ya koya.
  17. “There’s nothing more satisfying than to see how Bible students change their life as they come to know Jehovah. <> Ganin waɗanda kake yin nazarin Littafi Mai Tsarki da su suna canja salon rayuwarsu yayin da suke koyo game da Jehobah, abin farin ciki ne.
  18. After we arrived at Gilead School, Brother Knorr told us that students enrolled in French-language classes, as we were, would be sent to Africa. <> Da muka isa Makarantar Gilead, Ɗan’uwa Nathan Knorr ya gaya mana cewa za a tura ɗaliban da suke ajin koyon Faransanci a Afirka, don su yi hidima.
  19. The desire to see my husband and daughter became so strong that I went to the guards, asked for the form with the declaration that stated that I would no longer be a Bible Student, and signed it. <> Na yi sha’awar ganin mijina da ’ya ta sosai har na je wajen masu gadin, na ce su ba ni fam ɗin da ya ce na ƙi imani ta, kuma na sa hannu.
  20. After we have established a study, prayer and meditation regarding the Bible student’s specific needs will help us to conduct each session in an effective manner.—Romans 12:12. <> Bayan mun soma nazarin, addu’a da bimbini game da ainihin bukatun ɗalibin Littafi Mai Tsarki zai taimake mu mu gudanar da kowane nazari da kyau.—Romawa 12:12.

[17-08-22 05:50:04:894 EDT]

Glosbe's example sentences of studied

 1. studied. <> TALIFOFIN, Talifofin, Yin nazarin, na, nazari, nazarin, nazarinmu, nazarinsu, yin nazari.
  1. PURPOSE OF STUDY ARTICLES <> MANUFAR TALIFOFIN NAZARI
  2. 3 Another factor in effective study is that we should not choose to sit in the most comfortable chair or sofa. <> 3 Wani abu kuma domin ingantaccen nazari shi ne kada mu zauna a kan kujera mai sukuni ko kushin.
  3. (b) On what will our study focus? <> (b) Za mu mai da hankali a kan mene ne a nazarinmu?
  4. □ Congregation Bible Study: <> □ Nazarin Littafi Mai Tsarki na Ikilisiya:
  5. Mature Christians from the local congregation of Jehovah’s Witnesses studied the Bible with me and helped me to see the importance of applying its principles. <> Kiristoci da suka manyanta a ikilisiyar Shaidun Jehobah da ke yankin suka yi nazarin Littafi Mai Tsarki da ni kuma suka taimaka mini in ga muhimmancin yin amfanin da ƙa’idodinsa.
  6. Why was it to no avail that the Jewish religious leaders read and studied the Bible? <> Me ya sa karatu da kuma nazarin Littafi Mai Tsarki da shugabannan addinin Yahudawa suke yi bai kasance da amfani ba?
  7. And we pray that Jehovah will bless you, the reader, as you make good use of the new study edition of The Watchtower. <> Kuma addu’armu ita ce Jehobah zai ci gaba da yi wa kai mai karatu albarka, yayin da ka ke amfani da sabuwar fitowar Hasumiyar Tsaro na nazari.
  8. 10 Many Christians follow this advice by reading the daily text and comments and by reading the Bible or studying early in the morning. <> 10 Kiristoci da yawa suna bin shawarar nan ta wajen karanta ayar kowace rana da kalami da kuma ta wajen karatun Littafi Mai Tsarki ko kuma yin nazari da sassafe kowace rana.
  9. Why should we put forth diligent effort to study the deeper things of God’s Word? <> Me ya sa ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi nazarin abubuwa masu wuya na Kalmar Allah?
  10. They felt a part of the study, and it gave them a chance to express themselves. <> Suka ji nazarin ya shafe su, kuma ya ba su zarafin su faɗi ra’ayinsu.
  11. After considering the day’s text, we prepare a few paragraphs in one of the publications scheduled for congregation study during the week.” <> Bayan mun bincika nassin yini, sai mu ɗan bincika sakin layi na littattafan da ake nazarinsu a ikilisiya a makon.”
  12. As I mentioned in the introduction, the first month in Borculo was difficult, but Jehovah blessed me with several Bible studies. <> Kamar yadda na ambata ɗazu, na sha wahala sosai a ƙauyen Borculo, amma Jehobah ya sa na yi nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane da yawa.
  13. 19. (a) Why has Jehovah provided us with fine tools for Bible study? <> 19. (a) Me ya sa Jehovah ya yi mana tanadin kayayyakin aiki masu kyau don nazarin Littafi Mai Tsarki?
  14. If you would welcome further information or would like to have someone call at your home to conduct a free Bible study with you, please write to Jehovah’s Witnesses, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, or to the appropriate address listed on page 2. <> Idan za ka so ƙarin bayani ko kuma za ka so wani ya zo gidanka yana nazari da kai, don Allah ka rubuta wa Watch Tower P.M.B. 1090, Benin City 300001, Edo State, Nigeria, ko kuma zuwa ga adireshi da ya dace a shafi na 2.
  15. A study of the Bible may convince you that the Fulfiller of promises is worthy of your trust. <> Yin nazarin Littafi Mai Tsarki zai iya sa ka gaskata cewa Mai Cika alkawura ya cancanci mu amince da shi.
  16. As Christians, what responsibility do we have, and what Bible study aid is especially designed for our use in our ministry? <> Wane hakki ne mu Kiristoci muke da shi, kuma wane littafi ne na Littafi Mai Tsarki aka shirya da za mu yi amfani da shi a hidimarmu?
  17. Do you have good spiritual feeding habits and regular periods of deep personal study? <> Kana da tsarin cin abinci na ruhaniya mai kyau da kuma lokaci na yin nazari mai zurfi na kanka?
  18. Demonstrate how a study may be started on the first Saturday in June, using the back cover of The Watchtower. <> Ka sa a nuna yadda za a iya amfani da bangon baya na Hasumiyar Tsaro wajen soma nazari a Asabar ta farko a watan Yuni.
  19. 24 Keep on reading, studying, and searching the Bible. <> 24 Ka ci gaba da yin karatu, nazari, da kuma bincika Littafi Mai Tsarki.
  20. Purpose of Study Articles <> Manufar Talifofin Nazari

[17-08-22 05:50:05:385 EDT]

Glosbe's example sentences of studies

 1. studies. <> TALIFOFIN, Talifofin, Yin nazarin, na, nazari, nazarin, nazarinmu, nazarinsu, yin nazari.
  1. PURPOSE OF STUDY ARTICLES <> MANUFAR TALIFOFIN NAZARI
  2. 3 Another factor in effective study is that we should not choose to sit in the most comfortable chair or sofa. <> 3 Wani abu kuma domin ingantaccen nazari shi ne kada mu zauna a kan kujera mai sukuni ko kushin.
  3. (b) On what will our study focus? <> (b) Za mu mai da hankali a kan mene ne a nazarinmu?
  4. □ Congregation Bible Study: <> □ Nazarin Littafi Mai Tsarki na Ikilisiya:
  5. Mature Christians from the local congregation of Jehovah’s Witnesses studied the Bible with me and helped me to see the importance of applying its principles. <> Kiristoci da suka manyanta a ikilisiyar Shaidun Jehobah da ke yankin suka yi nazarin Littafi Mai Tsarki da ni kuma suka taimaka mini in ga muhimmancin yin amfanin da ƙa’idodinsa.
  6. Why was it to no avail that the Jewish religious leaders read and studied the Bible? <> Me ya sa karatu da kuma nazarin Littafi Mai Tsarki da shugabannan addinin Yahudawa suke yi bai kasance da amfani ba?
  7. And we pray that Jehovah will bless you, the reader, as you make good use of the new study edition of The Watchtower. <> Kuma addu’armu ita ce Jehobah zai ci gaba da yi wa kai mai karatu albarka, yayin da ka ke amfani da sabuwar fitowar Hasumiyar Tsaro na nazari.
  8. 10 Many Christians follow this advice by reading the daily text and comments and by reading the Bible or studying early in the morning. <> 10 Kiristoci da yawa suna bin shawarar nan ta wajen karanta ayar kowace rana da kalami da kuma ta wajen karatun Littafi Mai Tsarki ko kuma yin nazari da sassafe kowace rana.
  9. Why should we put forth diligent effort to study the deeper things of God’s Word? <> Me ya sa ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi nazarin abubuwa masu wuya na Kalmar Allah?
  10. They felt a part of the study, and it gave them a chance to express themselves. <> Suka ji nazarin ya shafe su, kuma ya ba su zarafin su faɗi ra’ayinsu.
  11. After considering the day’s text, we prepare a few paragraphs in one of the publications scheduled for congregation study during the week.” <> Bayan mun bincika nassin yini, sai mu ɗan bincika sakin layi na littattafan da ake nazarinsu a ikilisiya a makon.”
  12. As I mentioned in the introduction, the first month in Borculo was difficult, but Jehovah blessed me with several Bible studies. <> Kamar yadda na ambata ɗazu, na sha wahala sosai a ƙauyen Borculo, amma Jehobah ya sa na yi nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane da yawa.
  13. 19. (a) Why has Jehovah provided us with fine tools for Bible study? <> 19. (a) Me ya sa Jehovah ya yi mana tanadin kayayyakin aiki masu kyau don nazarin Littafi Mai Tsarki?
  14. If you would welcome further information or would like to have someone call at your home to conduct a free Bible study with you, please write to Jehovah’s Witnesses, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, or to the appropriate address listed on page 2. <> Idan za ka so ƙarin bayani ko kuma za ka so wani ya zo gidanka yana nazari da kai, don Allah ka rubuta wa Watch Tower P.M.B. 1090, Benin City 300001, Edo State, Nigeria, ko kuma zuwa ga adireshi da ya dace a shafi na 2.
  15. A study of the Bible may convince you that the Fulfiller of promises is worthy of your trust. <> Yin nazarin Littafi Mai Tsarki zai iya sa ka gaskata cewa Mai Cika alkawura ya cancanci mu amince da shi.
  16. As Christians, what responsibility do we have, and what Bible study aid is especially designed for our use in our ministry? <> Wane hakki ne mu Kiristoci muke da shi, kuma wane littafi ne na Littafi Mai Tsarki aka shirya da za mu yi amfani da shi a hidimarmu?
  17. Do you have good spiritual feeding habits and regular periods of deep personal study? <> Kana da tsarin cin abinci na ruhaniya mai kyau da kuma lokaci na yin nazari mai zurfi na kanka?
  18. Demonstrate how a study may be started on the first Saturday in June, using the back cover of The Watchtower. <> Ka sa a nuna yadda za a iya amfani da bangon baya na Hasumiyar Tsaro wajen soma nazari a Asabar ta farko a watan Yuni.
  19. 24 Keep on reading, studying, and searching the Bible. <> 24 Ka ci gaba da yin karatu, nazari, da kuma bincika Littafi Mai Tsarki.
  20. Purpose of Study Articles <> Manufar Talifofin Nazari

[17-08-22 05:50:05:556 EDT]

Glosbe's example sentences of study

 1. study. <> TALIFOFIN, Talifofin, Yin nazarin, na, nazari, nazarin, nazarinmu, nazarinsu, yin nazari.
  1. PURPOSE OF STUDY ARTICLES <> MANUFAR TALIFOFIN NAZARI
  2. 3 Another factor in effective study is that we should not choose to sit in the most comfortable chair or sofa. <> 3 Wani abu kuma domin ingantaccen nazari shi ne kada mu zauna a kan kujera mai sukuni ko kushin.
  3. (b) On what will our study focus? <> (b) Za mu mai da hankali a kan mene ne a nazarinmu?
  4. □ Congregation Bible Study: <> □ Nazarin Littafi Mai Tsarki na Ikilisiya:
  5. Mature Christians from the local congregation of Jehovah’s Witnesses studied the Bible with me and helped me to see the importance of applying its principles. <> Kiristoci da suka manyanta a ikilisiyar Shaidun Jehobah da ke yankin suka yi nazarin Littafi Mai Tsarki da ni kuma suka taimaka mini in ga muhimmancin yin amfanin da ƙa’idodinsa.
  6. Why was it to no avail that the Jewish religious leaders read and studied the Bible? <> Me ya sa karatu da kuma nazarin Littafi Mai Tsarki da shugabannan addinin Yahudawa suke yi bai kasance da amfani ba?
  7. And we pray that Jehovah will bless you, the reader, as you make good use of the new study edition of The Watchtower. <> Kuma addu’armu ita ce Jehobah zai ci gaba da yi wa kai mai karatu albarka, yayin da ka ke amfani da sabuwar fitowar Hasumiyar Tsaro na nazari.
  8. 10 Many Christians follow this advice by reading the daily text and comments and by reading the Bible or studying early in the morning. <> 10 Kiristoci da yawa suna bin shawarar nan ta wajen karanta ayar kowace rana da kalami da kuma ta wajen karatun Littafi Mai Tsarki ko kuma yin nazari da sassafe kowace rana.
  9. Why should we put forth diligent effort to study the deeper things of God’s Word? <> Me ya sa ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi nazarin abubuwa masu wuya na Kalmar Allah?
  10. They felt a part of the study, and it gave them a chance to express themselves. <> Suka ji nazarin ya shafe su, kuma ya ba su zarafin su faɗi ra’ayinsu.
  11. After considering the day’s text, we prepare a few paragraphs in one of the publications scheduled for congregation study during the week.” <> Bayan mun bincika nassin yini, sai mu ɗan bincika sakin layi na littattafan da ake nazarinsu a ikilisiya a makon.”
  12. As I mentioned in the introduction, the first month in Borculo was difficult, but Jehovah blessed me with several Bible studies. <> Kamar yadda na ambata ɗazu, na sha wahala sosai a ƙauyen Borculo, amma Jehobah ya sa na yi nazarin Littafi Mai Tsarki da mutane da yawa.
  13. 19. (a) Why has Jehovah provided us with fine tools for Bible study? <> 19. (a) Me ya sa Jehovah ya yi mana tanadin kayayyakin aiki masu kyau don nazarin Littafi Mai Tsarki?
  14. If you would welcome further information or would like to have someone call at your home to conduct a free Bible study with you, please write to Jehovah’s Witnesses, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483, or to the appropriate address listed on page 2. <> Idan za ka so ƙarin bayani ko kuma za ka so wani ya zo gidanka yana nazari da kai, don Allah ka rubuta wa Watch Tower P.M.B. 1090, Benin City 300001, Edo State, Nigeria, ko kuma zuwa ga adireshi da ya dace a shafi na 2.
  15. A study of the Bible may convince you that the Fulfiller of promises is worthy of your trust. <> Yin nazarin Littafi Mai Tsarki zai iya sa ka gaskata cewa Mai Cika alkawura ya cancanci mu amince da shi.
  16. As Christians, what responsibility do we have, and what Bible study aid is especially designed for our use in our ministry? <> Wane hakki ne mu Kiristoci muke da shi, kuma wane littafi ne na Littafi Mai Tsarki aka shirya da za mu yi amfani da shi a hidimarmu?
  17. Do you have good spiritual feeding habits and regular periods of deep personal study? <> Kana da tsarin cin abinci na ruhaniya mai kyau da kuma lokaci na yin nazari mai zurfi na kanka?
  18. Demonstrate how a study may be started on the first Saturday in June, using the back cover of The Watchtower. <> Ka sa a nuna yadda za a iya amfani da bangon baya na Hasumiyar Tsaro wajen soma nazari a Asabar ta farko a watan Yuni.
  19. 24 Keep on reading, studying, and searching the Bible. <> 24 Ka ci gaba da yin karatu, nazari, da kuma bincika Littafi Mai Tsarki.
  20. Purpose of Study Articles <> Manufar Talifofin Nazari

[17-08-22 05:50:09:353 EDT]

Glosbe's example sentences of stuff

 1. stuff. <> abubuwan, turaren, ƙage.
  1. This is the altar where the priests burn some sweet-smelling stuff called incense. <> Wannan bagadi ne inda firist yake ƙona abubuwa masu ƙamshi da ake kira turaren hayaƙi.
  2. To many, it is the stuff of superstition and fantasy, not to be taken seriously. <> Ga mutane da yawa, wani camfi ne ko kuma wasiƙar jaki, ba abin da za a ɗauka da muhimmanci ba.
  3. One day, Dad pointed to my books and said: “You see all that stuff? <> Wata rana, mahaifina ya nuna min littattafaina sai ya ce: “Ka ga waɗannan abubuwan?
  4. The next morning when the Israelites see this white stuff that has fallen, they ask one another: ‘What is it?’ <> Washegari da Isra’ilawan suka ga wannan farin abin da suka zubo, suka fara tambayar junansu: ‘Menene wannan?’
  5. Will good ever conquer evil, or is such a battle the stuff of fantasy? <> Shin da gaske ne nagarta za ta yi nasara bisa mugunta, ko kuma dai irin wannan yaƙi ƙage ne kawai?

[17-08-22 05:50:09:850 EDT]

Glosbe's example sentences of stuffed

 1. stuffed. <> buhunan.
  1. A five-foot-long [1.5 m] stuffed toy snake wrapped around a broomstick worked well as the copper serpent of Numbers 21:4-9. <> ’Yar tsana na maciji mai inci biyar da aka nannaɗe a jikin ƙwayar tsintsiya ya dace sosai da macijin tagulla da ke Littafin Lissafi 21:4-9.
  2. His place is stuffed with bags and boxes of dried herbs and roots, leaves tied together with strings, and thick chunks of bark—all belonging to Luke’s elderly aunt, who is an herbalist. <> Fadarsa tana cike da buhunan da akwatunan saiwa da ganye da aka ɗaura da igiya, da kuma bawon itatuwa duka na innar Luke ce, wadda take ba da maganin gargajiya.

Glosbe's example sentences of stammering

 1. stammering. <> i’ina.
  1. This is still a challenge for me because I battle with stammering as a result of nervousness. <> Hakan bai da sauƙi, domin faɗuwar gaba tana sa ni i’ina sa’ad da nake magana.

[17-08-22 09:56:41:898 PDT]

Glosbe's example sentences of stern

 1. stern. <> Stern, da fara’a, da, fara’a, gargaɗi sosai, gargaɗi, horanta, mai, sosai, wurinku.
  1. And when I err, do I see Jehovah, not as a God who is aloof and stern, but as a warm, merciful Father who wants to help repentant ones back into his warm embrace?’—Ps. <> Idan na yi kuskure, ina fahimtar cewa Jehobah ba Allah mai tsanantawa ba ne, amma Uba ne mai kula kuma mai jin ƙai da yake so ya taimaki waɗanda suka tuba suka dawo gare shi?’—Zab.
  2. We know that he was not overly serious or stern. <> Mun san cewa shi mai fara’a ne.
  3. On the other hand, we may be stern and unbending in our evaluation of sincere individuals whose personality traits annoy us. <> A wani ɓangare kuma, muna iya kasance da zafin hali da aniya a yadda muke ganin sahihan mutane waɗanda ba ma son halayensu.
  4. In one typical case, an investigator reported that despite stern warnings, the Bible Students he questioned insisted that they would “continue to preach the word of God to the end.” <> Wani mai bincike ya ba da rahoto cewa duk da gargaɗi da aka yi musu, ɗaliban Littafi Mai Tsarki za su “ci gaba da yin wa’azin bishara har zuwa ƙarshe.”
  5. (Matthew 23:37) These poignant words are not those of a stern judge who is eager to punish someone but those of a loving friend who is patient with people. <> (Matta 23:37) Alƙali marar tausayi da yake neman ya hukunta wani ba zai furta waɗannan kalmomi masu ban tausayi ba amma sai aboki mai ƙauna da yake haƙuri da mutane.
  6. (Hebrews 4:13) In addition, when meting out punishment, Jehovah is neither unduly stern nor overly permissive. <> (Ibraniyawa 4:13) Bugu da ƙari, sa’ad da yake yin horo, Jehobah ba ya tsanantawa sosai kuma ba ya ƙyaliya.
  7. Despite the commotion, Jesus was fast asleep in the stern, exhausted after a day of teaching the crowds. <> Duk da rikicewar, Yesu yana barci mai zurfi a bayan jirgin, domin gajiya daga koyar da taro a ranar.
  8. 21 When we meditate on how Jehovah exercises justice, we should not think of him as a cold, stern judge concerned only with passing judgment on wrongdoers. <> 21 Sa’ad da muka yi bimbini bisa yadda Jehovah ya nuna shari’a, bai kamata ba mu yi tunaninsa kamar marar tausayi, alkali mai zalunci da ya damu da hora marasa laifi kawai.
  9. • How do we know that serving God with seriousness does not mean always having a stern appearance or avoiding relaxation? <> • Ta yaya muka san cewa bauta wa Allah da hankali shimfiɗe ba ya nufin cewa ba za mu iya shaƙatawa da kuma kasancewa tare da mutane ba?
  10. Regarding the destruction of Jerusalem, Professor Stern, quoted above, notes that the archaeological remains “are a clear reflection of the biblical sources (2 Kings 25:8; 2 Chronicles 36:18-19) describing the destruction, burning, and collapse of houses and walls.” <> Game da halakar Urushalima, Farfesa Stern, da aka yi ƙaulinsa daga baya, ya lura cewa abubuwan da suka rage “hakika sun jitu da abin da Littafi Mai Tsarki suka faɗa a (2 Sarakuna 25:8; 2 Labarbaru 36:18, 19) game da halaka, ƙonawa, da rushewar gidaje da garu.”
  11. Her husband, Larry, explains: “Our elder daughter was strong-willed and seemed to respond only to stern discipline. <> Maigidanta, Larry, ya ce: “Babbar ɗiyarmu tana da taurin kai sosai kuma tana jin magana ne kawai idan aka horanta ta sosai.
  12. Professor Ephraim Stern of Hebrew University observed that many of these high places were probably “dedicated to Yahweh [Jehovah].” <> Farfesa Ephraim Stern na Jami’ar Hebrew ya lura cewa wataƙila yawancin irin waɗannan wuraren an “keɓe su ne domin Yahweh [Jehobah].”
  13. Your children may react similarly if they come to you for advice but all you have on the “menu” is a list of stern warnings. <> Hakazalika, yaranku za su guje ku idan kuna yawan tsauta musu a duk lokacin da suka zo wurinku.
  14. With a feeling of deep reverence for him, let us heed that stern warning against idolatry. <> Tare da cikakkiyar tsoron shi, bari mu bi wannan gargaɗi mai ƙarfi game da bautar gumaka.
  15. How fitting that Moses gives a stern warning against idol worship! <> Ya dace da Musa ya ba da gargaɗi sosai game da bautar gumaka!
  16. Had Jesus had a stern, overly serious nature, people certainly would not have been drawn to him. <> Da a ce Yesu bai da fara’a, da mutane ba za su kusace shi ba.

[17-08-22 09:56:42:052 PDT]

Glosbe's example sentences of sterns

 1. sterns. <> Stern, da fara’a, da, fara’a, gargaɗi sosai, gargaɗi, horanta, mai, sosai, wurinku.
  1. And when I err, do I see Jehovah, not as a God who is aloof and stern, but as a warm, merciful Father who wants to help repentant ones back into his warm embrace?’—Ps. <> Idan na yi kuskure, ina fahimtar cewa Jehobah ba Allah mai tsanantawa ba ne, amma Uba ne mai kula kuma mai jin ƙai da yake so ya taimaki waɗanda suka tuba suka dawo gare shi?’—Zab.
  2. We know that he was not overly serious or stern. <> Mun san cewa shi mai fara’a ne.
  3. On the other hand, we may be stern and unbending in our evaluation of sincere individuals whose personality traits annoy us. <> A wani ɓangare kuma, muna iya kasance da zafin hali da aniya a yadda muke ganin sahihan mutane waɗanda ba ma son halayensu.
  4. In one typical case, an investigator reported that despite stern warnings, the Bible Students he questioned insisted that they would “continue to preach the word of God to the end.” <> Wani mai bincike ya ba da rahoto cewa duk da gargaɗi da aka yi musu, ɗaliban Littafi Mai Tsarki za su “ci gaba da yin wa’azin bishara har zuwa ƙarshe.”
  5. (Matthew 23:37) These poignant words are not those of a stern judge who is eager to punish someone but those of a loving friend who is patient with people. <> (Matta 23:37) Alƙali marar tausayi da yake neman ya hukunta wani ba zai furta waɗannan kalmomi masu ban tausayi ba amma sai aboki mai ƙauna da yake haƙuri da mutane.
  6. (Hebrews 4:13) In addition, when meting out punishment, Jehovah is neither unduly stern nor overly permissive. <> (Ibraniyawa 4:13) Bugu da ƙari, sa’ad da yake yin horo, Jehobah ba ya tsanantawa sosai kuma ba ya ƙyaliya.
  7. Despite the commotion, Jesus was fast asleep in the stern, exhausted after a day of teaching the crowds. <> Duk da rikicewar, Yesu yana barci mai zurfi a bayan jirgin, domin gajiya daga koyar da taro a ranar.
  8. 21 When we meditate on how Jehovah exercises justice, we should not think of him as a cold, stern judge concerned only with passing judgment on wrongdoers. <> 21 Sa’ad da muka yi bimbini bisa yadda Jehovah ya nuna shari’a, bai kamata ba mu yi tunaninsa kamar marar tausayi, alkali mai zalunci da ya damu da hora marasa laifi kawai.
  9. • How do we know that serving God with seriousness does not mean always having a stern appearance or avoiding relaxation? <> • Ta yaya muka san cewa bauta wa Allah da hankali shimfiɗe ba ya nufin cewa ba za mu iya shaƙatawa da kuma kasancewa tare da mutane ba?
  10. Regarding the destruction of Jerusalem, Professor Stern, quoted above, notes that the archaeological remains “are a clear reflection of the biblical sources (2 Kings 25:8; 2 Chronicles 36:18-19) describing the destruction, burning, and collapse of houses and walls.” <> Game da halakar Urushalima, Farfesa Stern, da aka yi ƙaulinsa daga baya, ya lura cewa abubuwan da suka rage “hakika sun jitu da abin da Littafi Mai Tsarki suka faɗa a (2 Sarakuna 25:8; 2 Labarbaru 36:18, 19) game da halaka, ƙonawa, da rushewar gidaje da garu.”
  11. Her husband, Larry, explains: “Our elder daughter was strong-willed and seemed to respond only to stern discipline. <> Maigidanta, Larry, ya ce: “Babbar ɗiyarmu tana da taurin kai sosai kuma tana jin magana ne kawai idan aka horanta ta sosai.
  12. Professor Ephraim Stern of Hebrew University observed that many of these high places were probably “dedicated to Yahweh [Jehovah].” <> Farfesa Ephraim Stern na Jami’ar Hebrew ya lura cewa wataƙila yawancin irin waɗannan wuraren an “keɓe su ne domin Yahweh [Jehobah].”
  13. Your children may react similarly if they come to you for advice but all you have on the “menu” is a list of stern warnings. <> Hakazalika, yaranku za su guje ku idan kuna yawan tsauta musu a duk lokacin da suka zo wurinku.
  14. With a feeling of deep reverence for him, let us heed that stern warning against idolatry. <> Tare da cikakkiyar tsoron shi, bari mu bi wannan gargaɗi mai ƙarfi game da bautar gumaka.
  15. How fitting that Moses gives a stern warning against idol worship! <> Ya dace da Musa ya ba da gargaɗi sosai game da bautar gumaka!
  16. Had Jesus had a stern, overly serious nature, people certainly would not have been drawn to him. <> Da a ce Yesu bai da fara’a, da mutane ba za su kusace shi ba.

[17-08-22 09:56:42:836 PDT]

Glosbe's example sentences of stood up

 1. stood up. <> Kāre, kāre, suka tashi tsaye, suka, tashi tsaye, tashi, tsaye, tsayin daka, ya je, ya kāre, ɗauki mataki.
  1. Jehovah was listening, and he stood up for Moses. <> Jehobah yana sauraro kuma ya kāre Musa.
  2. “Esther Stood Up for God’s People”: (10 min.) <> “Esther Ta Kāre Mutanen Allah”: (minti 10)
  3. For instance, during a meeting held in Vietnamese, an elderly man stood up and asked for permission to speak. <> Alal misali, a lokacin wani taro a yarenVietnam, wani tsoho ya tashi tsaye yana neman izinin ya yi magana.
  4. When Jesus stood up to read the commission he received from God, he said: “Jehovah’s spirit is upon me, because he anointed me to declare good news to the poor.”—Luke 4:16-18. <> Sa’ad da Yesu ya tashi don ya karanta saƙon da Allah ya ba shi, ya ce: “Ruhun Ubangiji yana bisa na, gama ya shafe ni da zan yi shelar bishara ga talakawa.”—Luka 4:16-18.
  5. Surviving ones of the Israel of God stood up in order to reflect God’s light, fearlessly taking up once again the proclamation of the good news. <> Waɗanda suka tsira na Isra’ila ta Allah suka tashi tsaye domin su haskaka hasken Allah, da zuciya ɗaya suka sake fara shelar bishara.
  6. See the “Imitate Their Faith” articles “He Stood Up for Pure Worship” and “He Watched, and He Waited” in the January 1 and April 1, 2008, issues of The Watchtower. <> Ka duba waɗannan talifofi “Ya Kāre Bauta ta Gaskiya” da “Ya Gani, Kuma Ya Jira” da suka fito a ƙarƙashin jigon nan “Ka Yi Koyi da Bangaskiyarsu” a Hasumiyar Tsaro na Janairu-Maris da kuma Afrilu-Yuni 2008.
  7. Esther Stood Up for God’s People <> Esther Ta Kāre Mutanen Allah
  8. She Stood Up for God’s People—ESTHER <> Ta Kāre Bayin Allah—ESTHER
  9. But even after Esther stood up for God’s people that day, her work was only beginning. <> Ko da yake Esther ta ɗauki mataki don ’yan’uwanta, amma ba ta kammala aikin ba tukun.
  10. When the priests “stood up against Uzziah” and told him to “go out from the sanctuary,” he became enraged against the priests and was struck with leprosy.—2 Chronicles 26:16-20. <> Sa’ad da firistoci ‘suka tasam ma Uzziya’ suka ce masa ya “fita daga wurin nan mai tsarki,” sai ya yi fushi da firistocin sai kuturta ta faso a goshinsa.—2 Tarihi 26:16-20.
  11. Soon he was back in action, once more the bold, faithful prophet who stood up against the wickedness of false worship. <> Ba da daɗewa ba, wannan amintaccen annabi mai gaba gaɗi ya tasar wa bautar ƙarya da ke cike da mugunta.
  12. She Stood Up for God’s People <> Ta Kāre Bayin Allah
  13. 11:13) No doubt, such prophets as Elijah, Jeremiah, and other faithful ones of pre-Christian times who boldly stood up for true worship were likewise helped to endure by keeping their eyes fixed on Jehovah’s promises.—Titus 1:2. <> 11:13) Babu shakka, an taimaki annabawa kamar su Iliya, Irmiya, da wasu masu aminci kafin zamanin Kiristanci, waɗanda da ƙarfin zuciya suka yin tsayin daka don bauta ta gaskiya su jimre ta wajen dogara ga cikar alkawuran Jehobah.—Tit. 1:2.
  14. Indeed, Elijah stood up for pure worship. <> Hakika, Iliya ya kāre bauta ta gaskiya.
  15. He Stood Up for Pure Worship <> Ya Kāre Bauta ta Gaskiya
  16. the man who stood up to the king of Egypt, boldly asking for the Israelites to be freed from slavery? <> mutumin da ya je wurin sarkin Masar kuma ya gaya masa da gaba gaɗi cewa ya ’yantar da Isra’ilawa?
  17. For details, see the article “He Stood Up for Pure Worship,” in the January 1, 2008, issue of The Watchtower. <> Domin ƙarin bayani, dubi talifin nan “Ya Kāre Bauta ta Gaskiya,” a Hasumiyar Tsaro ta Janairu-Maris 2008.
  18. Given the opportunity to explain the prophecy, Tiffany stood up and spoke extemporaneously. <> Da aka ba ta zarafin ta bayyana annabcin, Tiffany ta tashi tsaye ta yi magana sosai babu shiri.
  19. 8 Paul bravely stood up to Satan’s frontal attacks and stated: “I do not consider my own life of any importance to me, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to bear thorough witness to the good news of the undeserved kindness of God.” <> 8 Bulus ya tsayayya wa farmaki na kai tsaye da Shaiɗan ya kai masa, kuma ya ce: “Ban mai da raina wani abu ba, kamar abin tamani a gareni, bisa ga in cika tafiyata, da hidima kuma wadda na karɓa daga wurin Ubangiji Yesu, in shaida bishara ta alherin Allah ke nan.” (A.
  20. Elijah stood up for pure worship. <> Hakika, Iliya ya kāre bauta ta gaskiya.

[17-08-22 09:56:43:940 PDT]

Glosbe's example sentences of storehouse

 1. storehouse. <> ,, Ma’ajiyarmu, rumbun, rumbuna, rumbunan ajiyar, rumbunan, rumbunansa, rumbunsa, ƙunshe, [[• Rumbun]].
  1. “‘Bring all the tenth parts into the storehouse, that there may come to be food in my house; and test me out, please, in this respect,’ Jehovah of armies has said, ‘whether I shall not open to you people the floodgates of the heavens and actually empty out upon you a blessing until there is no more want.’”—Malachi 3:10. <> “Ku kawo dukan zakka a cikin ma’aji, domin abinci ya samu a gidana, ku gwada ni hakanan yanzu, in ji Ubangiji mai-runduna, ko ba zan buɗe muku sakatan sama ba, in zuba muku da albarka, har da ba za a sami wurinda za a karɓa ba.”—Malachi 3:10.
  2. 13 Third, God’s Word is a storehouse of practical wisdom. <> 13 Na uku, Kalmar Allah tana ƙunshe da hikima mai amfani.
  3. Jesus illustrated this point by saying that the land of a certain rich man produced so well that he planned to tear down his storehouses and build bigger ones to hold all his good things. <> Yesu ya ba da wannan misalin cewa gonar wani mai arziki ta yi albarka ƙwarai da ya yi shawara zai rushe rumbunsa ya gina waɗansu manya da zai zuba amfanin gonarsa.
  4. Our storehouse of Bible knowledge and understanding will help us to reject what is wicked and to do what is fine. <> Ma’ajiyarmu ta ilimin Littafi Mai Tsarki da kuma fahimi za ta taimaka mana mu guji abin da ke mugu kuma mu yi abin da ke nagari.
  5. Let both grow together until the harvest; and in the harvest season I will tell the reapers, First collect the weeds and bind them in bundles to burn them up, then go to gathering the wheat into my storehouse.’”—Matt. <> Bar su duka biyu su yi girma tare har kaka: lokacin kaka kuma in ce wa masu-girbi, Ku tattara zawan tukuna, a ɗaure su cikin kaya, domin a ƙone su: amma ku tattara alkama, ku kai rumbuna.’—Mat.
  6. • The storehouse <> • Rumbun
  7. • How is the symbolic wheat of Jesus’ parable being brought into Jehovah’s storehouse? <> • Ta yaya ne ake kai alkama ta alama zuwa cikin rumbun Jehobah?
  8. (b) How is the symbolic wheat being brought into Jehovah’s storehouse? <> (b) Yaya ake kai alkama ta alama cikin rumbun Jehobah?
  9. After warning about covetousness, Jesus spoke about a rich man who is not content with storehouses filled with good things he already has but who tears them down and builds bigger ones in order to lay up more good things. <> Bayan ya yi gargaɗi game da yin ƙyashi, Yesu ya yi magana game da wani mawadaci da bai gamsu da rumbunansa da ke cike da kaya masu kyau ba amma ya rushe su kuma ya gina manya domin ya ƙara tara abubuwa masu kyau.
  10. The anointed sons of the Kingdom, the symbolic wheat, are being brought into Jehovah’s storehouse when they are brought into the restored Christian congregation or when they receive their heavenly reward.—3/15, page 22. <> Shafaffun ’ya’yan Mulkin, alkama ta alama, ana kai su ne zuwa cikin rumbun Jehobah sa’ad da aka shigar da su cikin ikilisiyar Kirista da aka mai ko kuma sa’ad da suka samu ladarsu ta samaniya.—3/15, shafi na 22.
  11. He stated: “Observe intently the birds of heaven, because they do not sow seed or reap or gather into storehouses; still your heavenly Father feeds them. <> Ya ce: “Ku duba tsuntsaye na sama, ba su kan yi shuka ba, ba su kan yi girbi ba, ba su kan tattara cikin rumbuna ba; amma Ubanku na sama yana ciyarda su.
  12. Many think of clouds as the storehouses of snow. <> Mutane da yawa suna tsammanin cewa gizagizai ne rumbunan ajiyar dusar ƙanƙara.
  13. God asked Job: “Have you entered into the storehouses of the snow, or do you see even the storehouses of the hail, which I have kept back for the time of distress, for the day of fight and war?” <> Allah ya tambayi Ayuba: “Ka taɓa shiga rumbunan [dusar ƙanƙara], ka taɓa ganin rumbunan ƙanƙara, waɗanda na ajiye domin kwanakin ƙunci, domin kwanakin faɗa da yaƙi?”
  14. He decided to tear down the storehouses that he had and build bigger ones to store all the excess grain and good things. <> Ya tsai da shawara ya rushe rumbunansa kuma ya gina manya don ya tara hatsi da wadatarsa duka.
  15. Can you imagine going to these storehouses to inventory snowflakes in their infinite variety and to study how they came to be? <> Za ka yi tunanin zuwa rumbunan don ka kiɗaya dusar ƙanƙarar a irin su da ba ya ƙarewa kuma ka yi nazarin yadda suka kasance?
  16. (Malachi 1:6-8) Thus, Jehovah exhorted them to bring the tenth parts of their produce into his storehouse and to test him out to see whether he would not open to them the floodgates of the heavens and actually empty out upon them a blessing until there was no more want. <> (Malachi 1:6-8) Da haka, Jehovah ya gargaɗe su su kawo zakka a cikin ma’ajinsa su gwada shi su ga ko ba zai buɗe musu sakatan sama ba, ya zuba musu albarka har da ba za a sami wurin da za a karɓa ba.
  17. For example, Jesus said: “Observe intently the birds of heaven, because they do not sow seed or reap or gather into storehouses; still your heavenly Father feeds them. <> Alal misali, Yesu ya ce: “Ku duba tsuntsaye na sama, ba su kan yi shuka ba, ba su kan yi girbi ba, ba su kan tattara cikin rumbuna ba; amma Ubanku na sama yana ciyarda su.
  18. Jesus commands his angels: “Go to gathering the wheat into my storehouse.” <> Yesu ya umurci mala’ikunsa cewa: “Ku tattara alkama, ku kai rumbuna.”
  19. For example, Jesus also said: “Ravens neither sow seed nor reap, and they have neither barn nor storehouse, and yet God feeds them. <> Alal misali, Yesu ya ce: “Hankaki! Ai, ba sa shuka, ba sa girbi, ba su da taska ko rumbu, amma kuwa Allah yana cishe su.
  20. This name [Jehovah] was to be Israel’s fortress, an infinite storehouse of hopes and consolations.” <> Wannan sunan [Jehobah] shi ne kāriyar Isra’ila, wato abin ke tanadar musu da bege da kuma ƙarfafa.”

[17-08-22 09:56:44:648 PDT]

Glosbe's example sentences of stork

 1. stork. <> [[Darasi Daga Shamuwa]], SHAMUWA, shamuwa kwatanci, shamuwa tsuntsuwa, shamuwa, zalɓe.
  1. To the Israelites, the stork, and especially the white stork, was a familiar sight as it migrated through Bible lands. <> Ga Isra’ilawa, shamuwa tsuntsuwa ce da aka san ta da ƙaura ta tsakanin ƙasashe na Littafi Mai Tsarki.
  2. The stork’s instinctive behavior illustrates the quality of loyalty in other remarkable ways. <> Halin shamuwa kwatanci ne na aminci a wasu hanyoyi na ban mamaki.
  3. (Jeremiah 7:18, 31) Why did Jeremiah choose the stork as an object lesson for the unfaithful Jews? <> (Irmiya 7:18, 31) Me ya sa Irmiya ya zaɓi shamuwa ya ba da darasi ga Yahudawa marasa aminci?
  4. “EVEN the stork in the heavens—it well knows its appointed times . . . <> ‘I,KO SHAMUWA cikin sama tana sane da kwanakinta . . .
  5. This is fitting, for unlike most other birds, male and female white storks remain paired for life. <> Wannan ya dace, domin ba kamar yawancin tsuntsaye ba, shamuwa namiji da tamace na kasancewa tare duk rayuwarsu.
  6. He was doubtless well aware of the migration of storks through the Promised Land. <> Babu shakka, ya san yadda zalɓe suke wucewa ta Ƙasar Alkawari.
  7. In the spring, over 300,000 white storks have been counted migrating from Africa to Northern Europe by way of the Jordan Valley. <> A lokacin sanyi, an ce fararen zalɓe fiye da 300,000 suna ƙaura daga Afirka zuwa Arewacin Turai ta Kwarin Urdun.
  8. Thus, storks served well as a powerful lesson to the unfaithful and wayward Israelites. <> Da haka, shamuwa misali ne da ya dace ga Isra’ilawa masu taurin kai marasa aminci.
  9. “The stork in the sky knows its seasons,” wrote the prophet Jeremiah. <> Annabi Irmiya ya ce: “Ko zalɓe cikin sama tana sane da kwanakinta.”
  10. (Ephesians 4:24) Yes, the new personality helps us to be loyal, but we can also learn a lesson about loyalty from the stork. <> (Afisawa 4:24) Hakika, sabon mutum na taimaka mana mu kasance da aminci, amma kuma za mu koyi darasi game da aminci daga shamuwa.
  11. After wintering in warmer regions, most storks return year after year, often to the same nest that they have used before. <> Bayan sun je wurare masu ɗumi lokacin sanyi, yawancinsu suna dawowa kowacce shekara, sau da yawa suna komawa ga sheƙarsu ta dā.
  12. A Lesson From the Stork <> Darasi Daga Shamuwa
  13. In another case, when the female stork was shot, the father reared the young.” <> Wani lokaci kuma, sa’ad da aka kashe shamuwa tamace, baban ya yi renon ’yan tsakin.”
  14. (2 Timothy 3:1-5) Will you imitate the stork and take notice of ‘the season’? <> (2 Timotawus 3:1-5) Shin za ka yi koyi da zalɓe kuma ka san alamun zamanin da muke ciki?
  15. Indeed, by instinctively showing faithfulness to its lifelong mate and tender care for its young, the stork lives up to the meaning of its name—“loyal one.” <> Hakika, ta wajen nuna aminci ga abokiyar zama da kula da ’yan tsaki, shamuwa na rayuwa daidai da ma’anar sunanta—“aminiya.”
  16. And may the stork remind you to stay alert to the significance of world events that mark our time. <> A ƙarshe, bari tsuntsuwar nan zalɓe ta tuna mana cewa ya kamata mu riƙa kasancewa a faɗake da yake muna rayuwa a kwanaki na ƙarshe.

[17-08-22 09:56:44:855 PDT]

Glosbe's example sentences of storks

 1. storks. <> [[Darasi Daga Shamuwa]], SHAMUWA, shamuwa kwatanci, shamuwa tsuntsuwa, shamuwa, zalɓe.
  1. To the Israelites, the stork, and especially the white stork, was a familiar sight as it migrated through Bible lands. <> Ga Isra’ilawa, shamuwa tsuntsuwa ce da aka san ta da ƙaura ta tsakanin ƙasashe na Littafi Mai Tsarki.
  2. The stork’s instinctive behavior illustrates the quality of loyalty in other remarkable ways. <> Halin shamuwa kwatanci ne na aminci a wasu hanyoyi na ban mamaki.
  3. (Jeremiah 7:18, 31) Why did Jeremiah choose the stork as an object lesson for the unfaithful Jews? <> (Irmiya 7:18, 31) Me ya sa Irmiya ya zaɓi shamuwa ya ba da darasi ga Yahudawa marasa aminci?
  4. “EVEN the stork in the heavens—it well knows its appointed times . . . <> ‘I,KO SHAMUWA cikin sama tana sane da kwanakinta . . .
  5. This is fitting, for unlike most other birds, male and female white storks remain paired for life. <> Wannan ya dace, domin ba kamar yawancin tsuntsaye ba, shamuwa namiji da tamace na kasancewa tare duk rayuwarsu.
  6. He was doubtless well aware of the migration of storks through the Promised Land. <> Babu shakka, ya san yadda zalɓe suke wucewa ta Ƙasar Alkawari.
  7. In the spring, over 300,000 white storks have been counted migrating from Africa to Northern Europe by way of the Jordan Valley. <> A lokacin sanyi, an ce fararen zalɓe fiye da 300,000 suna ƙaura daga Afirka zuwa Arewacin Turai ta Kwarin Urdun.
  8. Thus, storks served well as a powerful lesson to the unfaithful and wayward Israelites. <> Da haka, shamuwa misali ne da ya dace ga Isra’ilawa masu taurin kai marasa aminci.
  9. “The stork in the sky knows its seasons,” wrote the prophet Jeremiah. <> Annabi Irmiya ya ce: “Ko zalɓe cikin sama tana sane da kwanakinta.”
  10. (Ephesians 4:24) Yes, the new personality helps us to be loyal, but we can also learn a lesson about loyalty from the stork. <> (Afisawa 4:24) Hakika, sabon mutum na taimaka mana mu kasance da aminci, amma kuma za mu koyi darasi game da aminci daga shamuwa.
  11. After wintering in warmer regions, most storks return year after year, often to the same nest that they have used before. <> Bayan sun je wurare masu ɗumi lokacin sanyi, yawancinsu suna dawowa kowacce shekara, sau da yawa suna komawa ga sheƙarsu ta dā.
  12. A Lesson From the Stork <> Darasi Daga Shamuwa
  13. In another case, when the female stork was shot, the father reared the young.” <> Wani lokaci kuma, sa’ad da aka kashe shamuwa tamace, baban ya yi renon ’yan tsakin.”
  14. (2 Timothy 3:1-5) Will you imitate the stork and take notice of ‘the season’? <> (2 Timotawus 3:1-5) Shin za ka yi koyi da zalɓe kuma ka san alamun zamanin da muke ciki?
  15. Indeed, by instinctively showing faithfulness to its lifelong mate and tender care for its young, the stork lives up to the meaning of its name—“loyal one.” <> Hakika, ta wajen nuna aminci ga abokiyar zama da kula da ’yan tsaki, shamuwa na rayuwa daidai da ma’anar sunanta—“aminiya.”
  16. And may the stork remind you to stay alert to the significance of world events that mark our time. <> A ƙarshe, bari tsuntsuwar nan zalɓe ta tuna mana cewa ya kamata mu riƙa kasancewa a faɗake da yake muna rayuwa a kwanaki na ƙarshe.

[17-08-22 09:56:45:998 PDT]

Glosbe's example sentences of strait

 1. strait. <> Punta, cikin mugun, cikin, ko, matsala, matsu, mugun yanayi, mugun yanayin, tsanani, yanayi, ƙetare, ƙunci.
  1. If we sometimes find ourselves in sore straits, not knowing what to do, let us follow the fine example set by Jehoshaphat and the people of Judah and turn to Jehovah in prayer with full trust in Him. <> Idan wani lokaci muka samu kanmu cikin matsala mai tsanani, kuma ba mu san abin da za mu yi ba, bari mu bi misali mai kyau da Jehoshaphat da mutanen Yahuda suka kafa kuma mu yi addu’a ga Jehobah kuma mu dogara a gare shi sosai.
  2. MY PAST: I was raised by my mother in Punta Arenas, a pleasant city on the Strait of Magellan near the southern tip of South America. <> RAYUWATA A DĀ: Mahaifiyata ce ta raine ni a birnin Punta Arenas, a Amirka ta Kudu.
  3. (1 Samuel 10:18) Because of deviating from God’s righteous standards, the Israelites were frequently in sore straits. <> (1 Samuila 10:18) Sau da yawa Isra’ilawa sun faɗa cikin matsala domin sun bijire wa mizanan Allah na adalci.
  4. The king ordered that a pontoon bridge of ships be built across the strait of Hellespont. <> Sarkin ya ba da umurni cewa a gina gada ya ƙetare garin.
  5. (Daniel 12:4) The world is in the desperate straits foretold at Isaiah 60:2: “Look! darkness itself will cover the earth, and thick gloom the national groups.” <> (Daniel 12:4) Duniya tana cikin yanayi mai tsanani da aka annabta a Ishaya 60:2: “Duba, duhu za ya rufe duniya, baƙin duhu kuma za ya rufe al’ummai.”
  6. After all, God’s people were “in sore straits,” “hard pressed,” and trembling because of their desperate situation. <> Ko da yaya, mutanen Allah “sun matsu,” “sun damu,” kuma suna rawar jiki domin yanayinsu na ban razana.
  7. There he may have recalled these words of Moses to Israel: “When you are in sore straits and all these words have found you out at the close of the days, then you will have to return to Jehovah your God and to listen to his voice.” <> Wataƙila ya tuna da abin da Musa ya ce wa Isra’ilawa: “Sa’anda kana cikin ƙunci, dukan waɗannan al’amura kuma sun auko maka, cikin kwanaki na ƙarshe za ka juya wurin Ubangiji Allahnka, ka kuma saurara ga muryatasa.”
  8. What had put Jonah in such dire straits? <> Menene ya sa Yunana a cikin wannan mugun yanayi?
  9. “The men of Israel themselves saw that they were in sore straits, because the people were hard pressed; and the people went hiding themselves in the caves and the hollows and the crags and the vaults and the waterpits.” <> “Mazajen Isra’ila suka ga sun matsu, gama jama’a sun damu, sai suka yi ta ɓuya a cikin koganni da sarƙaƙiya, da duwatsu, da ramummuka, da rijiyoyi.”
  10. Sometimes we find ourselves in “sore straits,” perhaps facing persecution, a severe illness, or sudden unemployment. <> A wani lokaci muna fuskantar “ƙunci,” wataƙila saboda tsanani da muke fuskanta, cuta mai tsanani, ko kuma rashin aiki dare ɗaya.
  11. What of a family in dire economic straits or living in a war zone? <> Yaya kuma game da iyali da suke fuskantar wahalar rashin kuɗi ko kuma suna zama a inda ake yaƙi?
  12. What, though, if an older brother or sister in the congregation is in dire straits, perhaps needing financial assistance? <> To, yaya idan wani ɗan’uwa ko ’yar’uwa da ya ko ta tsufa ya ko ta faɗa cikin matsala kuma yana ko tana bukatar taimako na kuɗi?
  13. 5 Many people pray to God only when they are in sore straits. <> 5 Mutane da yawa suna addu’a ga Allah a lokacin da suke cikin matsala kaɗai.
  14. When God’s people were “in sore straits,” however, they would seek Jehovah.—Hosea 4:1–5:15. <> Amma sa’ad da mutanen Allah suke cikin ‘ƙunci’ za su nemi Jehobah.—Yusha’u 4:1–5:15.
  15. 2 What had put Jonah in such dire straits? <> 2 Me ya sa Yunana ya shiga irin wannan mugun yanayin?
  16. Sometimes we may feel outnumbered or in desperate straits. <> A wasu lokatai za mu iya jin cewa mutane da yawa suna gāba da mu ko kuma muna cikin mugun yanayi.

[17-08-22 09:56:46:519 PDT]

Glosbe's example sentences of subservient

 1. subservient. <> ta.
  1. Moreover, by acting like a harlot, false religion has seduced and controlled “the kings of the earth,” using lying doctrines and spiritistic practices to keep the masses in passive subservience to their political masters. <> Bugu da ƙari, ta wajen yi kamar karuwa, addinin ƙarya ta ruɗi kuma ta mulki “sarakunan duniya,” ta yin amfani da koyarwar ƙarya da kuma sihiri don ta sa yawancin mutane su yi duk abin da gwamnati ta ce su yi.

[17-08-22 09:56:47:413 PDT]

Glosbe's example sentences of suffice

 1. suffice. <> isa, zai isa, zai.
  1. For example, if a student finds a subject difficult to grasp or has questions on specific matters because of previously held beliefs, it may suffice to direct his attention to the appropriate section of the appendix and let him consider the subject himself. <> Alal misali, idan ɗalibi ya ce bai gane ba ko kuma yana da tambayoyi a kan wasu abubuwa saboda bangaskiyarsa ta dā, zai fi kyau ka yi amfani da ratayen da ya dace, kuma ka tattauna batun da kanka.
  2. A simple but firm NO may suffice. <> Idan ka ce A’A da gaba gaɗi, hakan ma ya isa.
  3. Just pausing to contemplate the potential “end afterward” may suffice to prevent you from taking a course that can have serious consequences. <> Idan ka dakata, ka yi tunani a kan ‘yadda ƙarshen zai zama’ hakan zai iya hana ka yin tafiya da za ta kai ga mummunan sakamako.
  4. Or would firm, loving admonition from the Scriptures suffice? <> Ko kuma gargaɗi na kai tsaye da aka yi da ƙauna daga Nassosi zai isa?
  5. I calculated that the sale of our house would suffice to pay off the mortgage and provide for us until I received income from my retirement pension. <> Na yi tunani cewa idan na sayar da gidana, zan iya biyan bashi kuma za mu samu kuɗin kula da kanmu kafin a biya ni kuɗin fensho.
  6. 15 While the Abrahamic covenant and the Davidic covenant make it certain that the offspring of the woman would have a kingly function, that role alone would not suffice to bring blessings to people of all nations. <> 15 Alkawarin da aka yi da Ibrahim da kuma alkawarin da aka yi da Dauda sun tabbatar mana cewa waɗanda suka ƙunshi zuriyar macen za su zama sarakuna, amma ba wannan matsayin ne kawai zai sa a albarkaci mutanen dukan al’ummai ba.
  7. Perhaps a firm, simple answer will suffice. <> Mai yiwuwa amsa na kai tsaye zai isa.

[17-08-22 09:56:48:004 PDT]

Glosbe's example sentences of sufficiency

 1. sufficiency. <> abinci, da isashen, da, girma sosai, ilimi, isa, isashen, isasshen, ishe, kawai.
  1. Be sure to get sufficient rest each night so that you can be alert during the program. <> Ku huta sosai a ƙarshen kowace rana domin ku mai da hankali a lokacin taron.
  2. (Luke 9:57-62) This prevents them from giving sufficient time to prayerful and meaningful reflection on God’s word. <> (Luka 9:57-62) Wannan yana hana su ba da isashen lokaci domin addu’a da kuma bimbini mai ma’ana a kan kalmar Allah.
  3. 1 Nourishment: Our literal heart needs to receive sufficient amounts of healthful nourishment. <> 1 Abinci: Muna bukatar mu ci abinci mai lafiya don zuciyarmu ta zama lafiyayya.
  4. In case you live some distance from your parents, might it be sufficient for a fellow Witness or a neighbor to drop by on a regular basis and then let one of the children know how the parents are doing? <> Idan kuna zama a wuri mai nisa daga iyayenku, wani Mashaidi ko kuma maƙwabci zai iya riƙa ziyartarsu a kai a kai kuma ya gaya muku yadda suke.
  5. 4:12) Therefore, before such scriptures are read out loud, the one conducting the meeting should give all in attendance sufficient time to look up these scriptures and to follow along as the verses are read. <> 4:12) Saboda haka, kafin a karanta nassosin, ya kamata wanda yake gudanar da taron ya ba dukan waɗanda suka halarta isashen lokaci su buɗe waɗannan nassosi kuma su riƙa bi sa’ad da ake karanta ayoyin.
  6. He later wrote that what he heard that night “was sufficient, under God, to re-establish [his] wavering faith in the divine inspiration of the Bible.” <> Daga baya ya rubuta cewa abin da ya ji da daddaren “da taimakon Allah ya isa ya ƙarfafa bangaskiyarsa da ta raunana cewa Allah ne ya hure Littafi Mai Tsarki.”
  7. 23 Fear that they lack sufficient knowledge may hold some back from baptism. <> 23 Wasu suna tsoron cewa ba su da isashen ilimi sai su ja da baya a yin baftisma.
  8. Do I prize it sufficiently to make the doing of God’s will the top priority in my life? <> Ina ɗaukansa da girma sosai domin nufin Allah ya zama abu mafi muhimmanci a rayuwata?
  9. Moreover, the attendance at the Memorial of Jesus Christ’s death last year indicates that some ten million people who are not Witnesses of Jehovah were sufficiently interested in the good news to attend this important commemoration. <> Bugu da ƙari, waɗanda suka halarci taron tuna mutuwar Yesu Kristi a shekarar da ta wuce ya nuna cewa kusan mutane miliyan goma da ba Shaidun Jehobah ba ne suna son bisharar nan shi ya sa suka halarci wannan taro mai muhimmanci.
  10. But if elders keep postponing necessary training, sooner or later the congregation will lack sufficient qualified brothers to care for all that needs to be done. <> Idan dattawa suka ci gaba da yin watsi da horar da ’yan’uwa maza, nan ba da daɗewa ba ikilisiya ba za ta kasance da isashen ’yan’uwa da suka ƙware ba.
  11. Eventual rebaptism under certain circumstances (such as a lack of sufficient Bible understanding when one was baptized) is a personal matter. <> Sake baftisma a wasu yanayi (kamar rashin cikakken fahimi na Littafi Mai Tsarki sa’ad da aka yi wa mutum baftisma) batu ne na kai.
  12. The Bible shows that having a clear conscience is not always sufficient. <> Littafi Mai Tsarki ya nuna cewa kasancewa da lamiri mai kyau bai isa ba kawai.
  13. Reading and discussing these Bible texts may be sufficient. <> Karanta da kuma tattauna waɗannan ayoyin Littafi Mai Tsarki ƙila zai isa.
  14. We can be satisfied that the Bible provides sufficient information to guide us through life but also omits enough details so as to require us to have strong faith in its divine Author.—See pages 185 to 187 of the book Draw Close to Jehovah. <> Ya kamata mu gamsu cewa Littafi Mai Tsarki ya ba da isashen bayani da zai yi mana ja-gora a rayuwa kuma ya cire wasu bayanai don mu kasance da bangaskiya mai ƙarfi ga Mawallafinsa.—Ka duba littafin nan Ka Kusaci Jehovah, shafuffuka na 185 zuwa 187.
  15. 6 If we have sufficient food for many days, we can think of brothers who live in poverty or who are affected by disasters. <> 6 Idan muna da isashen abinci na kwanaki da yawa, muna iya tuna da ’yan’uwa da suke cikin talauci ko kuma waɗanda bala’i ya addabe su.
  16. 17 In response to Paul’s prayers, God told him: “My undeserved kindness is sufficient for you; for my power is being made perfect in weakness.” <> 17 Ta wurin amsa addu’o’in Bulus, Allah ya ce masa: “Alherina ya ishe ka: gama cikin kumamanci ikona ya ke cika.”
  17. To maintain our enthusiasm in the ministry, we must plan well, have a good routine of personal study, and get sufficient rest. <> Don mu ci gaba da ƙwazo a hidima, dole ne mu yi shiri da kyau, mu kafa tsari mai kyau na nazari na kanmu kuma mu samu isasshen hutu.
  18. Some experience the pain of hunger or lack sufficient clothing. <> Wasu suna fuskantar yunwa ko rashin isashen tufafi.
  19. Now is the time to make sure that your child has sufficient knowledge of the physical, emotional, and moral aspects of sex. <> Don Matasa: Wannan shi ne lokacin da ya kamata ku tabbata cewa ɗanku yana da cikakken ilimi game da fasalolin zahiri, na motsin zuciya, da kuma na ɗabi’a game da jima’i.
  20. Why is telling a child what is right or wrong not sufficient? <> Me ya sa ake bukatar fiye da gaya wa yaro kawai abin da yake da kyau da abin da ba shi da kyau?

[17-08-22 09:56:49:201 PDT]

Glosbe's example sentences of superstition

 1. superstition. <> camfi, kamfi, sihiri, ƙamfi.
  1. If you apply the truth in your life, you will be set free from bondage to falsehood, superstition, and ignorance. <> Idan kuwa ka yi amfani da gaskiya cikin rayuwanka, zaka yantu daga kuncin ƙarya, kamfi, da kuma jahilci.
  2. Jehovah gave these laws to his people because he loved them and did not want them to become enslaved by fear and superstition. <> Jehovah ya ba mutanensa waɗannan dokoki domin yana ƙaunarsu kuma ba ya so su za ma bayin tsoro da kuma camfi.
  3. Jehovah gave these laws to his people because he loved them and did not want them to become enslaved to fear and superstition. <> Jehovah ya bai wa mutanensa dokar domin yana ƙaunarsu kuma ba ya so su zama bayi ga tsoro da kuma camfi.
  4. Jehovah’s Witnesses do not follow any traditions based on superstitions that spring from the false ideas of the immortal soul and reincarnation, which have no basis in the Bible.—Ecclesiastes 9:5, 10; Ezekiel 18:4, 20. <> Shaidun Jehovah basu bin wasu al’adu masu tushi bisa camfi da ke fitowa daga ra’ayoyin ƙarya na rashin mutuwar kurwa da kuma na sāke haifa wanda ya mutu, waɗanda basu da tushe cikin Littafi Mai-Tsarki.—Mai-Wa’azi 9:5, 10; Ezekiel 18:4, 20.
  5. Within the congregation, Jehovah has nurtured your heart by feeding you spiritually, setting you free from religious falsehoods and superstitions, and by teaching you how to develop the Christlike personality. <> Tun lokacin da ka fara tarayya da ikilisiyar Kirista, Jehobah ya ci gaba da kula da kai ta wajen koya maka kalmarsa, ya ’yantar da kai daga ƙarya da camfi na addini, ya kuma nuna maka yadda za ka koyi halayen Kristi.
  6. Fellow Frenchman Voltaire, for example, felt that religion, far from enlightening people, had been the prime factor in plunging Europe into centuries of ignorance, superstition, and intolerance during the period that some historians call the Dark Ages. <> Alal misali, ɗan Faransa Voltaire, yana ganin cewa maimakon addini ya ilimantar da mutane, ya dulmuya Turai cikin jahilci, da camfi, da kuma rashin jituwa na dogon lokaci, lokacin da wasu ’yan tarihi suka kira Zamanin Jahilci.
  7. (2 Timothy 1:13) They urge readers to love, worship, and serve Jehovah, and they warn against superstition, demonism, and creature worship. <> (2 Timotawus 1:13) Suna motsa masu karatu su ƙaunaci, su bauta, kuma su yi wa Jehobah hidima, kuma sun ba da gargaɗi game da camfi, sihiri da bautar halitta.
  8. Jehovah certainly would not be pleased with any observance that would link Jesus with superstition. <> Hakika, Jehobah ba zai ji daɗin dukan wani biki ba da zai haɗa Yesu da camfi.
  9. Just as a spiderweb holds fast a fly, millions of people are held fast by superstition and falsehood. <> Daidai yadda saƙar gizo yakan riƙe ƙuɗa da ƙarfi, hakannan ma miliyoyin mutane ayau suna ɗaure da ƙarfi cikin ƙamfi da kuma ƙaryanci.
  10. His disciples likely knew that birthday celebrations were connected with superstition. <> Wataƙila almajiransa sun sani cewa bikin ranar haihuwa yana cike da camfi.
  11. The burden of false teachings, superstitions, and human philosophies, to mention just a few. <> Kalilan su ne nauyin koyarwar ƙarya, camfi, da falsafa na ’yan adam.
  12. Gwen: A big obstacle that I had to overcome was superstition. <> Gwen: Ya kasance mini da wuya sosai na shawo kan camfi.
  13. Millions are enslaved to superstitions, rituals, and celebrations that offend our Creator. <> Mutane miliyoyi sun zama bayi ga camfi, al’adu, da bukukuwa da suke ɓata wa Mahaliccinmu rai.
  14. Bible truth liberates us from superstition, confusion, and morbid fear. <> Gaskiyar da ke cikin Littafi Mai Tsarki ta ’yanta mu daga camfi, ruɗuwa, da kuma mugun jin tsoro.
  15. To many, it is the stuff of superstition and fantasy, not to be taken seriously. <> Ga mutane da yawa, wani camfi ne ko kuma wasiƙar jaki, ba abin da za a ɗauka da muhimmanci ba.
  16. We have been liberated from the effects of false teachings, from bondage to superstition, and from servitude to sin. <> An ’yantar da mu daga tasirin koyarwar ƙarya, daga tsoro na camfi, da kuma daga ɗauri na zunubi.
  17. Like prisoners in chains, millions of people are shackled by superstition and the dread of evil spirits. <> Miliyoyin mutane suna kamar mutanen da ke gidan yari don sun shaƙu da sihiri kuma suna tsoron miyagun ruhohi.
  18. Those who live according to Bible knowledge are freed from the superstitions, false teachings, and ignorance that dominate the lives of millions. <> Waɗanda suke rayuwa daidai da sanin Littafi Mai Tsarki sun ’yantu daga camfi, koyarwar ƙarya, da jahilci da ke mallakar rayuwar miliyoyin mutane.
  19. It was a city steeped in idolatry and superstition. <> Birni ne da ke cike da bautar gumaka da camfi.
  20. Divine name: Citing a Jewish superstition as their authority, many Bible translators decided to remove the divine name from the Scriptures. <> Sunan Allah: Mafassara da yawa sun cire sunan Allah daga Littafi Mai Tsarki cikin jituwa da dokar da Yahudawa suka kafa.

[17-08-22 09:56:49:386 PDT]

Glosbe's example sentences of superstitions

 1. superstitions. <> camfi, kamfi, sihiri, ƙamfi.
  1. If you apply the truth in your life, you will be set free from bondage to falsehood, superstition, and ignorance. <> Idan kuwa ka yi amfani da gaskiya cikin rayuwanka, zaka yantu daga kuncin ƙarya, kamfi, da kuma jahilci.
  2. Jehovah gave these laws to his people because he loved them and did not want them to become enslaved by fear and superstition. <> Jehovah ya ba mutanensa waɗannan dokoki domin yana ƙaunarsu kuma ba ya so su za ma bayin tsoro da kuma camfi.
  3. Jehovah gave these laws to his people because he loved them and did not want them to become enslaved to fear and superstition. <> Jehovah ya bai wa mutanensa dokar domin yana ƙaunarsu kuma ba ya so su zama bayi ga tsoro da kuma camfi.
  4. Jehovah’s Witnesses do not follow any traditions based on superstitions that spring from the false ideas of the immortal soul and reincarnation, which have no basis in the Bible.—Ecclesiastes 9:5, 10; Ezekiel 18:4, 20. <> Shaidun Jehovah basu bin wasu al’adu masu tushi bisa camfi da ke fitowa daga ra’ayoyin ƙarya na rashin mutuwar kurwa da kuma na sāke haifa wanda ya mutu, waɗanda basu da tushe cikin Littafi Mai-Tsarki.—Mai-Wa’azi 9:5, 10; Ezekiel 18:4, 20.
  5. Within the congregation, Jehovah has nurtured your heart by feeding you spiritually, setting you free from religious falsehoods and superstitions, and by teaching you how to develop the Christlike personality. <> Tun lokacin da ka fara tarayya da ikilisiyar Kirista, Jehobah ya ci gaba da kula da kai ta wajen koya maka kalmarsa, ya ’yantar da kai daga ƙarya da camfi na addini, ya kuma nuna maka yadda za ka koyi halayen Kristi.
  6. Fellow Frenchman Voltaire, for example, felt that religion, far from enlightening people, had been the prime factor in plunging Europe into centuries of ignorance, superstition, and intolerance during the period that some historians call the Dark Ages. <> Alal misali, ɗan Faransa Voltaire, yana ganin cewa maimakon addini ya ilimantar da mutane, ya dulmuya Turai cikin jahilci, da camfi, da kuma rashin jituwa na dogon lokaci, lokacin da wasu ’yan tarihi suka kira Zamanin Jahilci.
  7. (2 Timothy 1:13) They urge readers to love, worship, and serve Jehovah, and they warn against superstition, demonism, and creature worship. <> (2 Timotawus 1:13) Suna motsa masu karatu su ƙaunaci, su bauta, kuma su yi wa Jehobah hidima, kuma sun ba da gargaɗi game da camfi, sihiri da bautar halitta.
  8. Jehovah certainly would not be pleased with any observance that would link Jesus with superstition. <> Hakika, Jehobah ba zai ji daɗin dukan wani biki ba da zai haɗa Yesu da camfi.
  9. Just as a spiderweb holds fast a fly, millions of people are held fast by superstition and falsehood. <> Daidai yadda saƙar gizo yakan riƙe ƙuɗa da ƙarfi, hakannan ma miliyoyin mutane ayau suna ɗaure da ƙarfi cikin ƙamfi da kuma ƙaryanci.
  10. His disciples likely knew that birthday celebrations were connected with superstition. <> Wataƙila almajiransa sun sani cewa bikin ranar haihuwa yana cike da camfi.
  11. The burden of false teachings, superstitions, and human philosophies, to mention just a few. <> Kalilan su ne nauyin koyarwar ƙarya, camfi, da falsafa na ’yan adam.
  12. Gwen: A big obstacle that I had to overcome was superstition. <> Gwen: Ya kasance mini da wuya sosai na shawo kan camfi.
  13. Millions are enslaved to superstitions, rituals, and celebrations that offend our Creator. <> Mutane miliyoyi sun zama bayi ga camfi, al’adu, da bukukuwa da suke ɓata wa Mahaliccinmu rai.
  14. Bible truth liberates us from superstition, confusion, and morbid fear. <> Gaskiyar da ke cikin Littafi Mai Tsarki ta ’yanta mu daga camfi, ruɗuwa, da kuma mugun jin tsoro.
  15. To many, it is the stuff of superstition and fantasy, not to be taken seriously. <> Ga mutane da yawa, wani camfi ne ko kuma wasiƙar jaki, ba abin da za a ɗauka da muhimmanci ba.
  16. We have been liberated from the effects of false teachings, from bondage to superstition, and from servitude to sin. <> An ’yantar da mu daga tasirin koyarwar ƙarya, daga tsoro na camfi, da kuma daga ɗauri na zunubi.
  17. Like prisoners in chains, millions of people are shackled by superstition and the dread of evil spirits. <> Miliyoyin mutane suna kamar mutanen da ke gidan yari don sun shaƙu da sihiri kuma suna tsoron miyagun ruhohi.
  18. Those who live according to Bible knowledge are freed from the superstitions, false teachings, and ignorance that dominate the lives of millions. <> Waɗanda suke rayuwa daidai da sanin Littafi Mai Tsarki sun ’yantu daga camfi, koyarwar ƙarya, da jahilci da ke mallakar rayuwar miliyoyin mutane.
  19. It was a city steeped in idolatry and superstition. <> Birni ne da ke cike da bautar gumaka da camfi.
  20. Divine name: Citing a Jewish superstition as their authority, many Bible translators decided to remove the divine name from the Scriptures. <> Sunan Allah: Mafassara da yawa sun cire sunan Allah daga Littafi Mai Tsarki cikin jituwa da dokar da Yahudawa suka kafa.

[17-08-22 09:56:49:588 PDT]

Glosbe's example sentences of supplications

 1. supplications. <> Addu’ar, Roƙon, addu’a, kowane loto, mu, roƙe-roƙensu, roƙe, roƙi, roƙo, roƙonsu.
  1. 20:3-5) As a result, “Jehovah got very incensed [at Aaron] to the point of annihilating him; but [Moses] made supplication also in behalf of Aaron at that particular time.” <> 20:3-5) A sakamako, “Ubangiji kuma ya yi fushi da Haruna ƙwarai kamar za ya hallaka shi; [Musa] kuwa yi addu’a domin Haruna kuma a wannan loto.”
  2. (Luke 21:36) Note Jesus’ use of the word “supplication,” which is a very earnest form of prayer. <> (Luk 21:36) Ka lura cewa Yesu ya yi amfani da kalmar nan “roƙo,” wadda take nufin yin addu’a sosai.
  3. (Psalm 51:17) If we supplicate him with a sincere, contrite heart, Jehovah will help us fight temptations.—Philippians 4:6, 7. <> (Zabura 51:17) Idan muka roƙe shi da sahihiyar zuciya, mai tuba, Jehovah zai taimake mu mu tsayayya wa jaraba.—Filibbiyawa 4:6, 7.
  4. When they make supplication, the place in which they are gathered together is shaken, and they are one and all filled with the holy spirit and speak the word of God with boldness. <> Sa’anda suka yi addu’a, wurin da suke a tattare ya raurawa, dukansu suka cika da ruhu mai tsarki, suka yi maganar Allah da ƙarfin zuciya.
  5. So Paul told them: “With every form of prayer and supplication . . . carry on prayer on every occasion in spirit.” <> Saboda haka Bulus ya gaya musu: “Kuna addu’a kowane loto cikin Ruhu da kowace irin addua da roƙo.”
  6. “Do not be anxious over anything,” wrote Paul, “but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” <> Bulus ya rubuta: “Kada ku damu da kome, sai dai a kowane hali ku sanar da Allah bukatunku, ta yin addu’a da roƙo, tare da gode wa Allah. Ta haka salamar Allah, wadda ta fi gaban dukkan fahimta, za ta tsai da zukatanku da tunaninku ga Almasihu Yesu.”
  7. 19 Yes, “the eyes of Jehovah are upon the righteous ones, and his ears are toward their supplication.” <> 19 Hakika, “idanun Ubangiji suna bisa masu-adalci, kunnuwansa kuma suna buɗe ga jin roƙonsu.”
  8. The apostle Peter wrote: “The eyes of Jehovah are upon the righteous ones, and his ears are toward their supplication; but the face of Jehovah is against those doing bad things.”—1 Peter 3:12. <> Manzo Bitrus ya rubuta: “Idanun Ubangiji suna bisa masu-adalci, kunnuwansa kuma suna buɗe ga jin roƙonsu: amma fuskar Ubangiji tana gāba da waɗanda ke aika mugunta.”—1 Bitrus 3:12.
  9. A way to help others “A righteous man’s supplication has a powerful effect.”—James 5:16. <> Hanyar taimaka wa wasu “Addu’ar mai-adalci tana da iko da yawa cikin aikinta.”—Yaƙub 5:16.
  10. At such times, our prayers for God’s help understandably become supplications. <> A irin waɗannan yanayi ne zai dace mu roƙi Jehobah ya taimake mu.
  11. 10:20) He later entreated the congregation in Ephesus to make supplication for him that “ability to speak” might be given him.—Eph. <> 10:20) Daga baya ya roƙi ikilisiyar da ke Afisa cewa su yi masa addu’a don Allah ya ba shi ‘ikon faɗin’ magana da gaba gaɗi.—Afis.
  12. (Matthew 26:39) Because of this godly fear, Jehovah listened favorably to his Son’s supplications, strengthened him, and saved him out of death.—Hebrews 5:7. <> (Matta 26:39) Domin tsoronsa na ibada, Jehovah ya amsa roƙonsa, ya ƙarfafa shi, kuma ya cece shi daga mutuwa.—Ibraniyawa 5:7.
  13. Keep awake, then, all the time making supplication that you may succeed in escaping all these things that are destined to occur, and in standing before the Son of man.” <> Amma a kowane loto sai ku yi tsaro, kuna yin roƙo ku sami ikon da za ku tsere ma dukan waɗannan al’amuran da za su faru, ku tsaya kuma a gaban Ɗan mutum.”
  14. This is also a time to supplicate Jehovah to have his will done on earth as it is in heaven. <> Wannan kuma lokaci ne da ya dace mu roƙi Jehobah ya sa nufinsa ya tabbata a duniya kamar yadda yake a sama.
  15. (Verse 18) Supplicating God was part of the recurring cycle. <> (Aya ta 18) Roƙon Allah abu ne da suka saba yi.
  16. When Jesus faced his greatest test at the end of his earthly life, Jehovah favorably heard his supplications and petitions. <> Sa’ad da Yesu ya fuskanci gwajinsa mafi tsanani a ƙarshen rayuwarsa a duniya, Jehovah ya ji addu’o’insa da roƙe roƙe.
  17. (Exodus 20:4, 5) The Bible clearly says: “In everything by prayer and supplication along with thanksgiving, let your petitions be made known to God.” <> (Fitowa 20:4, 5) Littafi Mai Tsarki ya ce: ‘Cikin kowane abu, ta wurin addu’a da roƙo tare da godiya, ku bar roƙe roƙenku su sanu ga Allah.’
  18. Keep awake, then, all the time making supplication that you may succeed in escaping all these things that must occur and in standing [with approval] before the Son of man.” <> Amma a kowane loto sai ku yi tsaro, kuna yin roƙo ku sami ikon da za ku tsere ma dukan waɗannan al’amuran da za su faru, ku tsaya [da yardar Allah] kuma a gaban Ɗan mutum.”
  19. (Philippians 4:13) Likewise, many Christians today have felt a renewal of spiritual and emotional strength in answer to their supplications. <> (Filibiyawa 4:13) A yau ma, Kiristoci da yawa sun sabonta a ƙarfi na ruhaniya da kuma na jiye-jiye domin sun sami amsar roƙe-roƙensu.
  20. The apostle Paul explains: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.”—Philippians 4:6, 7. <> Manzo Bulus ya yi bayani: “Kada ku yi alhini cikin kowane abu; amma cikin kowane abu, ta wurin addu’a da roƙo tare da godiya, ku bar roƙe roƙenku su sanu ga Allah. Salama kuwa ta Allah, wadda ta fi gaban ganewa duka, za ta tsare zukatanku da tunaninku cikin Kristi Yesu.”—Filibbiyawa 4:6, 7.

[17-08-22 09:56:49:726 PDT]

Glosbe's example sentences of supreme court

 1. supreme court. <> Babban Kotu, Babban Kotun, Kotun Ƙoli, Maɗaukaki, Supreme Court, kotun ƙoli, yanke.
  1. In fact, when commenting on the refusal of children of Jehovah’s Witnesses to give homage to the flag or to swear the oath of allegiance in U.S. schools, the book The American Character stated: “That these daily rituals are religious has been at last affirmed by the Supreme Court in a series of cases.” <> Hakika, sa’ad da yake magana a kan sara wa tuta da kuma rantsuwar aminci da ’ya’yan Shaidun Jehobah suka ƙi yi a makaranta, littafin nan The American Character ya ce: “Kotun Ƙoli ta ƙasa ta tabbata cewa waɗannan abubuwa da ake yi kullum bauta ce a ƙararraki masu yawa.”
  2. Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States <> Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States
  3. (Mark 12:28-31) To ‘defend and legally establish’ our right to preach from house to house, we have presented cases before the courts, including the Supreme Court of the United States. <> (Markus 12:28-31) Don mu ‘kāre’ ’yancinmu na wa’azi gida gida ‘bisa doka,’ mun kai ƙara zuwa kotu, har da Babban Kotu na Amirka.
  4. In December 2009, the Russian Supreme Court upheld a decision that resulted in the liquidation of the local religious organization of Jehovah’s Witnesses in Taganrog, Russia, confiscation of the Kingdom Hall, and a declaration that 34 of our publications were considered to be extremist. <> A watan Disamba na 2009, Kotun Ƙoli na ƙasar Rasha ya yanke hukunci a kan Shaidun Jehobah da ke birnin Taganrog. A sakamako, aka ƙwace wurin taronmu kuma aka ce littattafan da muke bugawa guda talatin da huɗu ba su dace ba.
  5. Justice John Paul Stevens of the U.S. Supreme Court wrote that such influence threatens “not only the legitimacy and quality of Government but also the public’s faith therein.” <> John Paul Stevens, wani alƙali a Kotun Ƙoli ta Amirka ya ruwaito cewa irin wannan tasirin da masu arziki suke da shi a kan shugabanni yana yin barazana ga “cancantar gwamnati da ingancinta da kuma yadda jama’a suke dogara da ita.”
  6. Before long, though, the United States Supreme Court ruled that flag salute was not mandatory. <> Amma, ba da daɗewa ba, Babban Kotu na Amirka ya ba da doka cewa sara wa tuta ba dole ba ne.
  7. In the United States, appeals from lower courts resulted in the Witnesses’ winning 43 cases before the Supreme Court of the United States. <> A cikin United States, afil da aka yi a ƙananan kotuna ya sa Shaidu su ci nasara a shari’a 43 a Babban Kotun United States.
  8. By 1988, the U.S. Supreme Court had reviewed 71 cases involving Jehovah’s Witnesses, two thirds of which were decided in their favor. <> A shekara ta 1988, Babban Kotun Amurka ya maimaita abubuwa 71 da suka shafi Shaidun Jehovah, waɗanda kashi biyu cikin uku an yanke hukunci da ya goyi bayansu.
  9. THE judges of the Jewish supreme court must have been furious. <> ALƘALAN kotun ƙoli na Yahudawa mai yiwuwa sun fusata ƙwarai.
  10. Six months later the Supreme Court of Ukraine announced the verdict. <> Bayan wata 6, sai Kotun Koli na kasar Yukiren ta yanke mini hukuncin kisa kuma aka ce za a harbe ni.
  11. 16 In what would amount to a universal court case over the issue “Who is the Supreme God?,” Jehovah’s chosen people were to attest loud and clear that Jehovah is the one true God. <> 16 Isra’ilawa suna matsayin shaidu a gaban al’umman duniya game da batun wanda ya cancanci ya kasance Allah Maɗaukaki. Jehobah ya zaɓe su don su ba da shaida cewa shi ne Allah na gaskiya.

[17-08-22 09:56:49:872 PDT]

Glosbe's example sentences of supreme courts

 1. supreme courts. <> Babban Kotu, Babban Kotun, Kotun Ƙoli, Maɗaukaki, Supreme Court, kotun ƙoli, yanke.
  1. In fact, when commenting on the refusal of children of Jehovah’s Witnesses to give homage to the flag or to swear the oath of allegiance in U.S. schools, the book The American Character stated: “That these daily rituals are religious has been at last affirmed by the Supreme Court in a series of cases.” <> Hakika, sa’ad da yake magana a kan sara wa tuta da kuma rantsuwar aminci da ’ya’yan Shaidun Jehobah suka ƙi yi a makaranta, littafin nan The American Character ya ce: “Kotun Ƙoli ta ƙasa ta tabbata cewa waɗannan abubuwa da ake yi kullum bauta ce a ƙararraki masu yawa.”
  2. Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States <> Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States
  3. (Mark 12:28-31) To ‘defend and legally establish’ our right to preach from house to house, we have presented cases before the courts, including the Supreme Court of the United States. <> (Markus 12:28-31) Don mu ‘kāre’ ’yancinmu na wa’azi gida gida ‘bisa doka,’ mun kai ƙara zuwa kotu, har da Babban Kotu na Amirka.
  4. In December 2009, the Russian Supreme Court upheld a decision that resulted in the liquidation of the local religious organization of Jehovah’s Witnesses in Taganrog, Russia, confiscation of the Kingdom Hall, and a declaration that 34 of our publications were considered to be extremist. <> A watan Disamba na 2009, Kotun Ƙoli na ƙasar Rasha ya yanke hukunci a kan Shaidun Jehobah da ke birnin Taganrog. A sakamako, aka ƙwace wurin taronmu kuma aka ce littattafan da muke bugawa guda talatin da huɗu ba su dace ba.
  5. Justice John Paul Stevens of the U.S. Supreme Court wrote that such influence threatens “not only the legitimacy and quality of Government but also the public’s faith therein.” <> John Paul Stevens, wani alƙali a Kotun Ƙoli ta Amirka ya ruwaito cewa irin wannan tasirin da masu arziki suke da shi a kan shugabanni yana yin barazana ga “cancantar gwamnati da ingancinta da kuma yadda jama’a suke dogara da ita.”
  6. Before long, though, the United States Supreme Court ruled that flag salute was not mandatory. <> Amma, ba da daɗewa ba, Babban Kotu na Amirka ya ba da doka cewa sara wa tuta ba dole ba ne.
  7. In the United States, appeals from lower courts resulted in the Witnesses’ winning 43 cases before the Supreme Court of the United States. <> A cikin United States, afil da aka yi a ƙananan kotuna ya sa Shaidu su ci nasara a shari’a 43 a Babban Kotun United States.
  8. By 1988, the U.S. Supreme Court had reviewed 71 cases involving Jehovah’s Witnesses, two thirds of which were decided in their favor. <> A shekara ta 1988, Babban Kotun Amurka ya maimaita abubuwa 71 da suka shafi Shaidun Jehovah, waɗanda kashi biyu cikin uku an yanke hukunci da ya goyi bayansu.
  9. THE judges of the Jewish supreme court must have been furious. <> ALƘALAN kotun ƙoli na Yahudawa mai yiwuwa sun fusata ƙwarai.
  10. Six months later the Supreme Court of Ukraine announced the verdict. <> Bayan wata 6, sai Kotun Koli na kasar Yukiren ta yanke mini hukuncin kisa kuma aka ce za a harbe ni.
  11. 16 In what would amount to a universal court case over the issue “Who is the Supreme God?,” Jehovah’s chosen people were to attest loud and clear that Jehovah is the one true God. <> 16 Isra’ilawa suna matsayin shaidu a gaban al’umman duniya game da batun wanda ya cancanci ya kasance Allah Maɗaukaki. Jehobah ya zaɓe su don su ba da shaida cewa shi ne Allah na gaskiya.

[17-08-22 09:56:51:337 PDT]

Glosbe's example sentences of surmount

 1. surmount. <> kafin, sha kansu, sha.
  1. That spirit is available to all of God’s servants, and it helps them to surmount formidable obstacles. <> Dukan bayin Allah suna iya samun wannan ruhun, kuma yana taimaka musu su sha kan tangarɗa masu wuya.
  2. If your experiences in life have taught you to see yourself as an obstacle too daunting even for God’s immense love to surmount, or your good works as too insignificant even for his all-seeing eyes to notice, or your sins as too vast even for the death of his precious Son to cover, you have been taught a lie. <> Idan abin da ka fuskanta a rayuwa ya sa ka ɗauki kanka cewa kai matsala ne ga ƙauna mai zurfi na Allah, ko kuma ayyukanka nagargaru kamar ba su kai abin da idanunsa za su gani ba, ko kuma cewa zunubanka sun yi yawa ainun har da ya fi ƙarfin mutuwar Ɗansa mai tamani ya gafarta, to, an koya maka ƙarya.
  3. And David was not yet king; there would be obstacles and hardships to surmount before he served Jehovah in that way. <> Dauda bai zama sarki ba tukun a lokacin, kuma zai fuskanci matsaloli sosai kafin ya soma bauta wa Jehobah a wannan matsayin.
  4. (Joel 1:4) Advancing like an army, the locusts surmount obstacles, enter into houses, and devour everything in their path. <> (Joel 1:4) Kamar rundunar soja, da gabagaɗi farin suka sha kan tangarɗa, suka shiga cikin gidaje, kuma suka cinye dukan abubuwan da suka gani.
  5. * And David was not yet king; there would be obstacles and hardships to surmount before he served Jehovah in that way. <> Kuma Dauda bai zama sarki ba tukun; matsaloli da wahaloli za su ɓullo kafin ya soma bauta wa Jehobah a wannan matsayin.
  6. What obstacles to unity does Jehovah help us to surmount? <> Waɗanne tangarɗa ga haɗin kai ne Jehobah zai taimaka mana mu sha kansu?
  7. (1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand. <> (1 Tassalunikawa 5:14) Wataƙila “masu-raunanan zukata” sun ga cewa ba su da gaba gaɗi da za su ci gaba ba kuma suna jin suna bukatar taimako domin cikas da suke fuskanta.

[17-08-22 09:56:51:562 PDT]

Glosbe's example sentences of sustainer

 1. sustainer. <> Kula, Taimaka, Taimako, ci, jimre, kiyaye, mu riƙe, rayar, ta, taimaka, ƙarfafa.
  1. Jehovah can sustain us upon “a divan of illness” <> Jehobah zai iya kiyaye mu a ‘shimfiɗa ta rashin lafiya’
  2. She says: “I have come to realize that Jehovah sustains us through trialsome circumstances and that there are far more blessings in our lives than there are trials.” <> Ta ce: “Na fahimta cewa Jehobah yana taimaka mana a lokacin wahala kuma albarkar da muke samu sun fi matsalolin da muke fuskanta.”
  3. Jehovah Sustains His People Today <> Jehobah Yana Kula da Mutanensa a Yau
  4. Never before has there been a time in human history when the earth’s capacity for sustaining life has been threatened. <> Ba lokaci a tarihin ’yan Adam da iyawar duniya na kiyaye rayuwa ta razana.
  5. As clearly reflected in the above letter, belief in the resurrection is a hope that sustains true Christians. <> A yadda wasiƙar sama ta nuna, imani ga tashin matattu shi ne begen da ke ƙarfafa Kiristoci na gaskiya.
  6. Staying loyal has resulted in 47 years of sustained love and respect.” <> Kasancewa da aminci da juna ya sa su ci gaba da soyayya da kuma daraja juna na tsawon shekara arba’in da bakwai.”
  7. If the resurrection hope is to have sustaining power in our life, what must we avoid? <> Idan begen tashin matattu zai zama da ikon ƙarfafa a rayuwarmu, dole mu guje wa menene?
  8. Sustained Upon a Sickbed <> Taimako a Lokacin Ciwo
  9. 3:1, 13) Meditating on Habakkuk’s message and faithful example can help to sustain us as we await Jehovah’s day of judgment.—2 Pet. <> 3:1, 13) Yin bimbini a kan abin da Habakkuk ya faɗa da kuma amincinsa zai taimaka mana mu jimre yayin da muke jiran ranar shari’ar Jehobah.—2 Bit.
  10. Ps 145:14-16—Jehovah supports and sustains his loyal ones (w04 1/15 17-18 ¶10-14) <> Za 145:14-16—Jehobah yana taimaka da kuma kiyaye bayinsa amintattu (w04 2/1 10-11 sakin layi na 10-14)
  11. Only about half a billionth of the sun’s energy reaches our planet, but that is enough to sustain life. <> Zafin rana mitsitsi ne kawai yake isa duniyarmu, hakan kuwa ya isa ya rayar rayuka.
  12. She and her young son were on the brink of starvation, down to their last meal, when God empowered Elijah to perform a miracle so that her supply of flour and oil was miraculously sustained. <> Ita da ɗanta sun kusa shiga lokacin yunwa, saboda abincinsu na ƙarshe ne kawai gare su, sa’ad da AIlah ya ba Iliya ikon yin mu’ujiza don garinta da mai su ciyar da su.
  13. (Amos 1:1; 7:14) In the days of Elijah the prophet, when a famine came upon Israel, Elijah had to depend on the hospitality of a poor widow, whose meager supply of flour and oil were miraculously sustained during the famine. <> (Amos 1:1; 7:14) A zamanin annabi Iliya, sa’ad da aka yi yunwa a ƙasar Isra’ila, Iliya ya dogara ne ga kyautar da wata gwauruwa ta yi masa, wacce ta mu’ujiza garin ta da man ta basu ƙare ba a lokacin yunwar.
  14. • What sustaining hope can we entertain regarding the dead? <> • Wane bege ne mai ƙarfafawa za mu iya riƙewa game da matattu?
  15. If that happens, be sure that Jehovah will sustain you, as he did the psalmist, in whatever trials you may face.—Ps. <> Idan hakan ya faru, ka tabbata cewa Jehobah zai kiyaye ka, yadda ya yi wa mai zabura, a dukan gwaji da kake fuskanta.—Zab.
  16. 10 Gracious speech and good communication help to establish and sustain peaceful relationships. <> 10 Furci mai ƙayatarwa da kuma sadarwa mai kyau suna taimaka mana mu kafa dangantaka na salama kuma mu riƙe ta.
  17. Commit them to memory now, so that they can sustain you if you do not have access to a Bible later. <> Ka yi ƙoƙari ka san waɗannan ayoyin kuma ka tuna da su, domin za su taimaka maka idan ka sami kanka a cikin yanayin da babu Littafi Mai Tsarki.
  18. But the words “I shall be with him in distress” prepare us for future trials and assure us that God will sustain us when this wicked system is destroyed. <> Amma kalmomin nan “cikin ƙunci ina tare da shi” yana shirya mu don gwaji na nan gaba kuma tabbatar mana cewa Allah zai kiyaye mu yayin da aka halaka wannan mugun zamani.
  19. First, think of the ways that Jehovah has sustained you. <> Da farko, ka yi tunanin hanyoyi da Jehobah ya taimaka maka.
  20. “Jehovah Sustains Those Who Are Ill”: (10 min.) <> “Jehobah Yana Taimaka wa Marasa Lafiya”: (minti 10)

[17-08-22 09:56:51:763 PDT]

Glosbe's example sentences of sustainers

 1. sustainers. <> Kula, Taimaka, Taimako, ci, jimre, kiyaye, mu riƙe, rayar, ta, taimaka, ƙarfafa.
  1. Jehovah can sustain us upon “a divan of illness” <> Jehobah zai iya kiyaye mu a ‘shimfiɗa ta rashin lafiya’
  2. She says: “I have come to realize that Jehovah sustains us through trialsome circumstances and that there are far more blessings in our lives than there are trials.” <> Ta ce: “Na fahimta cewa Jehobah yana taimaka mana a lokacin wahala kuma albarkar da muke samu sun fi matsalolin da muke fuskanta.”
  3. Jehovah Sustains His People Today <> Jehobah Yana Kula da Mutanensa a Yau
  4. Never before has there been a time in human history when the earth’s capacity for sustaining life has been threatened. <> Ba lokaci a tarihin ’yan Adam da iyawar duniya na kiyaye rayuwa ta razana.
  5. As clearly reflected in the above letter, belief in the resurrection is a hope that sustains true Christians. <> A yadda wasiƙar sama ta nuna, imani ga tashin matattu shi ne begen da ke ƙarfafa Kiristoci na gaskiya.
  6. Staying loyal has resulted in 47 years of sustained love and respect.” <> Kasancewa da aminci da juna ya sa su ci gaba da soyayya da kuma daraja juna na tsawon shekara arba’in da bakwai.”
  7. If the resurrection hope is to have sustaining power in our life, what must we avoid? <> Idan begen tashin matattu zai zama da ikon ƙarfafa a rayuwarmu, dole mu guje wa menene?
  8. Sustained Upon a Sickbed <> Taimako a Lokacin Ciwo
  9. 3:1, 13) Meditating on Habakkuk’s message and faithful example can help to sustain us as we await Jehovah’s day of judgment.—2 Pet. <> 3:1, 13) Yin bimbini a kan abin da Habakkuk ya faɗa da kuma amincinsa zai taimaka mana mu jimre yayin da muke jiran ranar shari’ar Jehobah.—2 Bit.
  10. Ps 145:14-16—Jehovah supports and sustains his loyal ones (w04 1/15 17-18 ¶10-14) <> Za 145:14-16—Jehobah yana taimaka da kuma kiyaye bayinsa amintattu (w04 2/1 10-11 sakin layi na 10-14)
  11. Only about half a billionth of the sun’s energy reaches our planet, but that is enough to sustain life. <> Zafin rana mitsitsi ne kawai yake isa duniyarmu, hakan kuwa ya isa ya rayar rayuka.
  12. She and her young son were on the brink of starvation, down to their last meal, when God empowered Elijah to perform a miracle so that her supply of flour and oil was miraculously sustained. <> Ita da ɗanta sun kusa shiga lokacin yunwa, saboda abincinsu na ƙarshe ne kawai gare su, sa’ad da AIlah ya ba Iliya ikon yin mu’ujiza don garinta da mai su ciyar da su.
  13. (Amos 1:1; 7:14) In the days of Elijah the prophet, when a famine came upon Israel, Elijah had to depend on the hospitality of a poor widow, whose meager supply of flour and oil were miraculously sustained during the famine. <> (Amos 1:1; 7:14) A zamanin annabi Iliya, sa’ad da aka yi yunwa a ƙasar Isra’ila, Iliya ya dogara ne ga kyautar da wata gwauruwa ta yi masa, wacce ta mu’ujiza garin ta da man ta basu ƙare ba a lokacin yunwar.
  14. • What sustaining hope can we entertain regarding the dead? <> • Wane bege ne mai ƙarfafawa za mu iya riƙewa game da matattu?
  15. If that happens, be sure that Jehovah will sustain you, as he did the psalmist, in whatever trials you may face.—Ps. <> Idan hakan ya faru, ka tabbata cewa Jehobah zai kiyaye ka, yadda ya yi wa mai zabura, a dukan gwaji da kake fuskanta.—Zab.
  16. 10 Gracious speech and good communication help to establish and sustain peaceful relationships. <> 10 Furci mai ƙayatarwa da kuma sadarwa mai kyau suna taimaka mana mu kafa dangantaka na salama kuma mu riƙe ta.
  17. Commit them to memory now, so that they can sustain you if you do not have access to a Bible later. <> Ka yi ƙoƙari ka san waɗannan ayoyin kuma ka tuna da su, domin za su taimaka maka idan ka sami kanka a cikin yanayin da babu Littafi Mai Tsarki.
  18. But the words “I shall be with him in distress” prepare us for future trials and assure us that God will sustain us when this wicked system is destroyed. <> Amma kalmomin nan “cikin ƙunci ina tare da shi” yana shirya mu don gwaji na nan gaba kuma tabbatar mana cewa Allah zai kiyaye mu yayin da aka halaka wannan mugun zamani.
  19. First, think of the ways that Jehovah has sustained you. <> Da farko, ka yi tunanin hanyoyi da Jehobah ya taimaka maka.
  20. “Jehovah Sustains Those Who Are Ill”: (10 min.) <> “Jehobah Yana Taimaka wa Marasa Lafiya”: (minti 10)

[17-08-22 09:56:51:962 PDT]

Glosbe's example sentences of swayings

 1. swayings. <> ba, barin, faɗake, kyaunsa, mallaka, rawa, rinjayarmu, rinjayi, yi.
  1. Hence, we need to guard against being swayed by past wrong views or other factors. <> Saboda haka, ya kamata mu tsare kanmu daga ƙyale ra’ayin da ba daidai ba ko kuma imaninmu na dā ya rinjaye mu.
  2. Worldly standards and guidelines on this matter sway to and fro as though buffeted by winds. <> Mizanan duniya da ja-gora a kan wannan batun na jujjuyawa kamar iska ke hura su.
  3. He will not overlook any type of persuasion that might sway us from our decision to serve God. <> Zai yi amfani da kowace irin rinjaya da za ta sa mu janye daga shawararmu ta bauta wa Allah.
  4. Since Reuben was Jacob’s firstborn, those of his descendants who were swayed by Korah to rebel might have resented that Moses—a descendant of Levi—had administrative authority over them. <> Tun da yake Ra’uba ne ɗan farin Yakubu, waɗanda suke cikin zuriyar da Kora ya ruɗe su su yi tawaye lallai suna fushi da Musa—wanda daga ƙabilar Lawi ne—da yake da iko a kansu.
  5. 26:52) We are not swayed by efforts to involve us in exalting any portion of Satan’s world over another. <> 26:52) Kiristoci na gaskiya sun san cewa babu wata ƙungiya ko gwamnati a duniyar nan da ta fi wani kyau.
  6. They have eagerly availed themselves of this mode of concealing their identity, and have thus perpetuated their sway over the minds and lives of many.” <> A sakamakon haka, aljanu sun samu damar yaudarar mutane da yawa.
  7. Today, Jehovah’s Witnesses are flourishing in Europe where the two great dictatorships once held sway. <> A yau, Shaidun Jehovah suna bunƙasa a Turai inda masu mulkin kama karya suka taɓa mallaka.
  8. Or maybe they were swayed by his physical appearance. <> Wataƙila kuma kyaunsa ne ya sa suka yaudaru.
  9. If we heed Jesus’ warning, ‘we will hold fast what we have,’ and sin will not hold sway among us. <> Idan mun yi biyayya da kashedin Yesu, ‘za mu riƙe abin da muke da shi,’ zunubi ba zai sha kanmu ba.
  10. Unlike many humans with power or influence, Jehovah is not swayed by material wealth or outward appearance. <> Jehovah ba kamar wasu mutane masu iko da tasiri ba, ba ya yarda wadata ko kuma ganin ido ya rinjaye shi.
  11. We are easily swayed by what we consider to be in our own best interests. <> Domin muna barin ra’ayinmu ya rinjaye mu.
  12. The desires of the heart can be very strong, even swaying the conscience. <> Muradin zuciya yana iya kasancewa da ƙarfi, har ya rinjayi lamiri.
  13. Dancers sway to the rhythm of pulsating music. <> Masu rawa suna ta rawa don kiɗan da ake yi.
  14. “Unclean inspired expressions” symbolize demonic propaganda intended to ensure that the kings of the earth are not swayed by the pouring out of the seven bowls of God’s anger but instead are maneuvered into opposition to Jehovah.—Matt. <> “Ƙazaman ruhohi” na nuni ga labarin ƙarya na aljanu don kada zubar da kasakai bakwai na fushin Allah ya rinjayi sarakunan duniya su bi Allah amma don su yi hamayya da Jehobah.—Mat.
  15. 16:16) Human rule will end, and God’s Kingdom will hold sway over the entire earth. <> Yoh. 16:16) Sarautar ’yan Adam za ta zo ƙarshenta, kuma Mulkin Allah zai yi sarauta bisa dukan duniya.
  16. Do not allow a generous host to sway you. <> Kada ka jarabtu domin alfarmar da aka yi maka.
  17. In a world that puts so much emphasis on external beauty, we can find comfort in knowing that Jehovah God is not swayed by outward appearance. <> A wannan duniyar da ake cika damuwa da surar mutum, za mu iya samun ƙarfafa don sanin cewa surar mutum ba ta burge Jehobah Allah.
  18. Geoff Hill, a journalist in Africa, noted: “Apathy or abstention [from voting] holds sway when people feel powerless to change the misery of their lives. . . . <> Goeff Hill, ɗan jarida a Afirka, ya lura cewa: “Halin ko oho da kuma ƙaurace wa zaɓe yana zama ruwan dare gama duniya sa’ad da mutane suke ganin babu yadda za su yi su canja matsalolin rayuwarsu. . . .
  19. Still, Jesus was not swayed. <> Duk da haka, Yesu ya kasance a faɗake.
  20. Additionally, in the privacy of our homes, it may become evident which spirit holds sway. <> Ƙari ga haka, a asirce a gidajenmu, zai iya kasance a bayane irin ruhun da ke rinjayarmu.

[17-08-22 09:56:52:974 PDT]

Glosbe's example sentences of swimming pool

 1. swimming pool. <> iyo.
  1. In time, Mariví was moved to a high-security prison that had a swimming pool. <> Da shigewar lokaci, aka kai Marivi wani kurkuku mai tsaro sosai kuma yana da wurin iyo.

[17-08-22 09:56:54:356 PDT]

Glosbe's example sentences of striking up conversation

 1. striking up conversation. <> soma tattaunawa, soma taɗi, ya soma tattaunawa.
  1. 7 Being observant will also help us to strike up conversations. <> 7 Lura da abubuwan da ke faruwa kusa da mu zai kuma taimaka mana mu soma tattaunawa.
  2. What might a young person do if he is hesitant to strike up conversations about the Bible and Jehovah God? <> Menene matashi zai iya yi idan yana iske shi da wuya ya soma taɗi game da Littafi Mai Tsarki da kuma Jehobah Allah?
  3. How did Philip strike up a conversation with an Ethiopian official, and what attests to the spiritual inclination of this man? <> Ta yaya ne Filibus ya soma tattaunawa da wani ma’aikaci na Habasha, kuma menene ya nuna cewa mutumin yana son bauta ta gaskiya?
  4. 2 Philip found it easy to strike up a conversation, since the Ethiopian official was reading aloud, as was the custom in those days. <> 2 Bai yi wa Filibus wuya ba ya soma tattaunawa da wannan mutumin, domin ma’aikacin daga ƙasar Habasha ya ɗaga murya ne yana karatu, al’adarsu ke nan a dā.
  5. That has helped me to strike up many good conversations.”—Magdalena, diagnosed with systemic lupus erythematosus. <> Hakan ya taimaka mini na soma tattaunawa da mutane da yawa.”—Magdalena, wadda aka gano cewa tana da wata cuta mai suna systemic lupus erythematosus, wata cuta da ke yaƙar garkuwar jiki.

[17-08-22 09:56:54:470 PDT]

Glosbe's example sentences of safe journey

 1. safe journey. <> lafiya, tafiyarsu zuwa.
  1. Rather, Jehovah wanted them to praise him on the basis of “something new” that they would experience themselves, such as their safe journey to Jerusalem, perhaps by a more direct desert route. <> Amma, Jehobah yana son su bauta masa ta ‘wani sabon al’amari’ da za su fahimta da kansu, kamar tafiyarsu zuwa Urushalima, wataƙila ta wata hanya mai hamada.
  2. According to Genesis 33:18, Jacob and his family completed a dangerous journeysafe and sound.” <> In ji Farawa 33:18, Yakubu da iyalinsa sun gama tafiya mai haɗarilafiya.”

TODO

/* "suya", "suƙe", "suɗe"/*, "sack", "sacks", "sacred", "sad", "safe", "safeties", "safety", "said", "sailing", "sake", "sakes", "salad", "salads", "sale", "sales", "salt", "salts", "salty", "same", "satellite", "saturation", "save", "saw", "say", "saying", "says", "scatter", "scattering", "scatters", "schedule", "schedules", "scholar", "scholarship", "scholarships", "school", "scientific", "scientist", "scientists", "scold", "scrape", "scrapes", "scratch", "scratches", "scream", "screams", "screen", "screens", "screw", "screws", "sea", "search", "seas", "season", "seasonings", "seasons", "second", "seconds", "section", "sections", "secure", "see", "seed", "seeds", "seeing", "seek", "seeking", "seeks", "seen", "sees", "seized", "seldom", "sell", "sells", "send", "sending", "sense", "senses", "sensible", "sensitive", "sent", "separate", "separated", "series", "serious", "servant", "servants", "serve", "serving", "session", "sessions", "set", "seven", "seventh", "several", "severe", "sew",


"sex", "sexualities", "sexuality", "shackles", "shall", "shape", "shapes", "shares", "she", "sheep", "shelter", "shelters", "shield", "shields", "shine", "ship", "ships", "shirt", "shoot", "should", "show", "showed", "showing", "showings", "shown", "shows", "shrink", "shrinks", "shut", "shy", "sick", "sickle cell", "sickle cell disease", "sigh", "sighs", "sight", "sights", "sign", "signature", "signatures", "signs", "silence", "silk", "silks", "silver", "similar", "similarly", "simple", "simply", "sin", "since", "single", "singular", "sink", "sinks", "sinned", "sins", "sister", "sisters", "sit", "situation", "situations", "six", "sixth", "sixths", "size", "skating", "skeptic", "skeptics", "skies", "skin", "skinny", "sky", "slave", "slaves", "sleep", "sleeping", "sleeps", "slept", "sliding", "slowly", "smack", "small", "smart", "smarter", "smartphone", "smell", "smells", "smile", "smiles", "smoke", "smokes", "smooth", "snake", "snakes", "sniff", "snow", "snowflakes", "snows", "so", "soap", "soaps", "soccer", "social", "societies", "society", "sodium", "sodomy", "soften", "softens", "software", "soil", "soils", "solar", "soldiers", "sole", "solely", "soles", "some", "somebody", "someone", "something", "sometimes", "son", "song", "songs", "sons", "soon", "sorrow", "sorry", "sought", "soul", "souls", "sound", "sounds", "sour", "source", "sources", "south", "southern", "sovereign", "sovereigns", "spa", "space", "spaces", "sparkle", "sparkles", "spas", "spasm", "speak", "speaker", "speakers", "speaking", "species", "specific", "specifically", "spectacle", "spectacles", "speech", "speeches", "speed", "speeding", "spent", "sperm", "sperms", "spider", "spiders", "spirit", "spirits", "spiritual", "spit", "spits", "splashed", "split", "spoiled", "spoken", "spouse", "spray", "spread", "spreading", "spreads", "spring", "springs", "spy", "square", "squares", "squeeze", "squeezed", "squeezes", "squeezing", "squirrel", "stack", "stacks", "stakeholders", "stall", "stalls", "stampede", "stampedes", "stars", "started", "state", "states", "statistic", "statistics", "steal", "steals", "steward", "stewardess", "stewardesses", "still", "stone", "stones", "stop", "stopped", "stories", "storm", "storms", "story", "stove", "stoves", "straight", "straighter", "straightforward", "straights", "stream", "streams", "street", "streets", "strength", "stretch", "stretched", "stretches", "stretching", "string", "strings", "stroke", "strokes", "stroll", "strolls", "strongly", "struck", "structure", "structures", "struggle", "struggles", "stubborn", "student", "students", "studied", "studies", "study", "stuff", "stuffed",


"subordinate", "subordinates", "subtract", "succeed", "success", "such as", "sue", "suffer", "suffered", "suffering", "suffers", "sufficient", "suggest", "suggested", "suggesting", "suggests", "suicide", "suicides", "suitable", "suited", "suits", "sulphur", "sum", "summer", "summers", "sun", "sunny", "supernatural", "supplement", "supplies", "supply", "supporter", "supporters", "supreme", "sure", "surely", "surgeries", "surgery", "surname", "surnames", "surprised", "surprising", "surrender", "surrenders", "surround", "surrounded", "survey", "surveys", "survival", "sustain", "swallow", "swallows", "sway", "swaying", "swear", "swears", "sweat", "sweep", "sweet", "swift", "swollen", "syllabi", "syllabus", "syllabuses", "sympathies", "sympathy", "system", "sackcloth", "sackcloths", "safeguard", "safeguards", "scald", "scalds", "scatterers", "schizophrenic", "schoolwork", "scraper", "scrapers", "screech", "screeches", "scribe", "scribes", "scripture", "scriptures", "seafood", "secrecy", "sedition", "seditions", "seep", "seizure", "seizures", "selective", "self-doubt", "self-esteem", "self-fulfilling prophecies", "self-fulfilling prophecy", "senate", "senator", "senators", "sensibilities", "separately", "servitude", "servitudes", "sesame", "sesames", "set forth", "severity", "sexual orientation", "shaka", "shopkeeper", "shorn", "shot put", "shyness", "shynesses", "sideburns", "sift", "sightseeing", "sightseeings", "sike", "similitude", "similitudes", "simpleton", "simpletons", "singulars", "skim", "skim milk", "skimmed milk", "sleep deprivation", "sleeplessness", "sleepy", "sloth", "smallpox", "smallpoxes", "smartphones", "snake charmer", "snake charmers", "snooze", "snoozes", "sob", "social media", "socially", "softness", "softwares", "solitary confinement", "solitude", "sorrel", "sorrels", "sowing", "spacious", "spinach", "spinaches", "sprawl", "sprawling", "spread out", "spreaders", "sprite", "sprites", "squat", "squint", "squinter", "squinters", "squints", "stammering", "stern", "sterns", "stirrup", "stood up", "storehouse", "stork", "storks", "strait", "subservient", "suffice", "sufficiency", "sunken", "superstition", "superstitions", "supplications", "supreme court", "supreme courts", "surmount", "sustainer", "sustainers", "swayings", "swimming pool", "swine", "speak hausa", "striking up conversation", "safe journey", "safegaurd"

 • /

This category currently contains no pages or media.