Category:Glosbe/todo/w

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Contents

TODO

"wade", "wag", "wage", "wages", "wagon", "wagons", "wail", "wails", "wait", "waiting", "wake", "waking up", "walk", "walked", "wall", "walls", "wane", "want", "wanted", "wants", "war", "warmth", "warn", "warning", "warnings", "warns", "wars", "was", "wash", "wasp", "wasps", "waste", "wastes", "water", "watermelon", "watermelons", "waters", "wave", "waves", "way", "ways", "we", "weakened", "wealth", "wean", "wear", "wearing", "wears", "weather", "weaver", "weavers", "weaving", "web", "website", "websites", "week", "weekend", "weekends", "weeks", "weep", "weight", "weights", "welcome", "welfare", "welfares", "well", "wells", "went", "were", "west", "western", "what", "whatever", "when", "where", "wherein", "whether", "which", "whichever", "while", "whip", "whips", "whiskers", "whisper", "whispers", "whistle", "whistles", "whistling", "white", "who", "whoever", "whom", "whose", "why", "wicked", "wide", "wife", "wildlife", "will", "willed", "wills", "wind", "window", "windows", "winds", "wine", "winter", "winters", "wisdom", "wise", "wish", "with", "withdrawn", "within", "without", "witness", "witnesses", "woman", "women", "wonder", "wonderful", "wonders", "woo", "word", "worded", "words", "wore", "work", "workers", "works", "world", "worldly", "worlds", "worship", "worshipper", "worshippers", "worships", "would", "wrist", "wrists", "writing", "writings", "written", "wrong", "wronged", "wrote", "waddle", "waist", "waists", "waiver", "waivers", "walk around", "warner", "warners", "watchman", "watchmen", "watery", "weighty", "well-founded", "well-known", "welt", "welts", "westerner", "westerners", "whisperer", "whisperers", "whistleblower", "whistleblowers", "whistleblowing", "whore", "whores", "wick", "willingly", "willpower", "willy-nilly", "wink", "winnow", "winnowers", "winnowing", "winnowings", "wisdoms", "wise up", "woe", "woeful", "womb", "wombs", "workaholic", "worldwide", "worshiper", "wrangling", "wrath", "wraths", "writ", "wrongdoers"

TODO Hausa

"wa", "wa'adi", "wa'adodi", "wa'adoji", "wa'azi", "wa'azta", "waannai", "wabai", "wabce", "wabcece", "wabceciya", "wabcewa", "wabi", "wabili", "wabto", "wacaniya", "waccan", "wacce", "wace", "wacila", "waciloli", "wad'a", "wad'a'i", "wad'ancan", "wad'anda", "wad'annan", "wad'ansu", "wad'ari", "wad'arta", "wad'ayi", "wad'd'ara", "wad'd'are", "wada", "wada'i", "wadace", "wadaci", "wadancan", "wadanda", "wadannan", "wadanni", "wadansu", "wadarce", "wadari", "wadarta", "wadata", "wadatacce", "wadatu", "wadaye", "wadayi", "wadda", "waddara", "waddare", "wadiyyi", "wafce", "wafcece", "wafceciya", "wafcewa", "wafci", "waga", "wagambari", "wagga", "wagge", "wagunoni", "wagunu", "waha", "wahal da", "wahala", "wahalar da", "wahalhalu", "wahami", "wahamta", "wahayi", "wahimta", "wai", "waibuwa", "waiga", "waige", "waila", "waina", "waiwaya", "waiwayo", "wajaba", "wajabta", "wajaijai", "wajajjaga", "waje", "wajeje", "wajen", "wajen d'ima jiki", "wajen dima jiki", "wajen ɗima jiki", "wajiba", "wajibai", "wajibi", "wajibobi", "wajiji", "wajila-wajila", "wajiri", "wajiya", "wajoko", "wakaikai", "wakana", "wakilai", "wakili", "wakilin suna", "walaha", "walk'iya", "walkiya", "wallafa", "walwala", "walwalar", "walƙiya", "wancan", "wanda", "wanda aka fi so", "wandering about", "wanduna", "wanene", "wani", "wani abu", "wanke kaina", "wannan", "wanne", "wanzamai", "wanzami", "wanzanci", "ware", "wari", "warin", "warin baki", "warkewa", "warn off", "wartsake", "warurruka", "warwad'a", "warwada", "warwaji", "warwara", "warwasa", "warwaɗa", "wasa", "wasan dab'e", "wasan dabe", "wasan daɓe", "wasan k'wallon doki", "wasan k'wallon kwando", "wasan kulki", "wasan kwallon doki", "wasan kwallon kwando", "wasan kwando", "wasan zari ruga", "wasan ƙwallon doki", "wasan ƙwallon kwando", "wasanni", "washe gari", "wasik'a", "wasik'ar jaki", "wasik'u", "wasika", "wasikar jaki", "wasiku", "wasiyya", "wasiƙa", "wasiƙar jaki", "wasiƙu", "wassafa", "wasu", "wasuwasi", "waswasi", "wata", "wata-wata", "watak'ila", "watakila", "watau", "wataƙila", "wato", "watsa", "watsi", "watsi da", "wauta", "wawa", "wayar komai da ruwanka", "wayau", "waye", "wayewar gari", "wayi gari", "wayi gari da", "wayo", "wayoyin komai da ruwan ka", "waƙa", "waƙilin suna", "waɗa", "waɗa'i", "waɗancan", "waɗanda", "waɗannan", "waɗansu", "waɗari", "waɗarta", "waɗayi", "waɗɗara", "waɗɗare", "wednesday", "well-liked", "well founded", "wotd", "wuce gona da iri", "wulakanta", "wulam", "wulliya", "wundi", "wundiya", "wundiyoyi", "wuni", "wuni-wuni", "wuntsila", "wuntsile", "wuntsilo", "wurare", "wurga", "wurge", "wurgo", "wurgu", "wuri", "wuridi", "wurin", "wurin d'ima jiki", "wurin dima jiki", "wurin ɗima jiki", "wuriya", "wurja-wurja", "wurjanjan", "wurk'ila", "wurk'ile", "wurk'ilili", "wurk'ilo", "wurkila", "wurkile", "wurkilili", "wurkilo", "wurshi", "wurudi", "wurwuri", "wurƙila", "wurƙile", "wurƙilili", "wurƙilo", "wushefe", "wushirya", "wuta", "wutace", "wutar lantarki", "wutoci", "wutsai", "wutsattsari", "wutsiya", "wutsiyoyi", "wutsuba", "wuya", "wuyace", "wuyar", "wuyar sani", "wuyata", "wuyaye", "wuyoyi"

Glosbe's example sentences of wick

 1. wick. <> Mugun, Shaitan, Shaiɗan, halaka miyagu, kwance, miyagu, miyagun, mugaye, mugayen ruhohi, mugun, mugunta, muguwar, zamanin.
  1. Striking examples of Jehovah’s pattern of dealing with wicked ones are found in the Bible book of Amos. <> Da akwai misalai na musamman na yadda Jehovah yake bi da miyagu cikin littafin Amos a Littafi Mai Tsarki.
  2. The wicked were gone. <> An halaka miyagu.
  3. Because “the whole world is lying in the power of the wicked one,” we are surrounded by negative forces that can wear us down and erode our Christian balance. <> Saboda “duniya duka kuwa tana hannun Mugun” abubuwan da za su iya nauyaya mu suna iya gajiyar da mu kuma su ɓata daidaitawarmu na Kirista.
  4. Our expectations are based, not on a naive readiness to believe anything, but on solid Scriptural evidence that compels us to remain vigilant, awake, watchful and, yes, in expectation of this wicked system’s end. w15 8/15 2:8, 9 <> Mun san cewa ƙarshen ya kusa ba don mun amince da duk abin da mutane suke faɗa ba, amma don Littafi Mai Tsarki ya nuna hakan kuma shi ya sa muke yin tsaro kuma muna zaman jira. w15 8/15 2:8, 9
  5. A key point in understanding the question of evil is to recognize that Jehovah did not create a wicked world. <> Abu na farko ga fahimtar batun mugunta fahimtar cewa Jehovah bai halicce duniya ta mugunta ba.
  6. “The weeds” are those who profess to be Christians but prove themselves to be “sons of the wicked one” because they cling to the world of which the Devil is ruler. <> “Zawan” waɗanda suke da’awar su Kiristoci ne amma sun nuna kansu “ ’ya’yan Mugun” domin sun manne wa duniya, wadda Iblis ne mai mulkinta.
  7. 16 We can be confident that when Jehovah executes his judgment upon the present wicked system of things, the “great crowd” of true worshippers, who “have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb,” will be spared. <> 16 Muna da tabbacin cewa sa’ad da Jehobah zai zartar da hukuncinsa a kan wannan zamanin, “taro mai-girma” na masu bauta ta gaskiya, waɗanda “suka wanke rigunansu, suka faranta su cikin jinin Ɗan ragon kuma,” za su tsira.
  8. “The whole world is lying in the power of the wicked one.”—1 John 5:19 <> “Duniya duka kuwa tana kwance cikin Shaitan.”—1 Yohanna 5:19
  9. Abraham considered it unthinkable that Jehovah could ever act unjustly—putting the righteous to death with the wicked. <> Ibrahim ya san cewa ba zai taɓa yiwu ba Jehobah ya yi rashin adalci, ta wajen kashe masu aminci tare da miyagu.
  10. In time, “Jehovah of armies” is to rock “the heavens and the earth and the sea and the dry ground,” causing the entire present wicked system of things to be shaken out of existence.—Hebrews 12:26, 27. <> Da shigewar lokaci “Ubangiji mai-runduna” zai raurawar da “sammai, da duniya, da teku, da sandararriyar ƙasa,” wanda hakan zai halakar da wannan mugun zamani.—Ibraniyawa 12:26, 27.
  11. 19 The removal of Satan, his demons, and the wicked world is near. <> 19 Lokacin da za a kawar da Shaiɗan, aljanunsa da muguwar duniya ta kusa.
  12. Because in reality “the whole world is lying in the power of the wicked one”—Satan—and he does not want it to change.—1 John 5:19. <> Domin a gaskiya “duniya duka kuwa tana kwance cikin Shaiɗan,” kuma ba ya son a canja ta.—1 Yohanna 5:19.
  13. By means of His spirit, Word, and organization, Jehovah delivers us “from the wicked one.” <> Jehobah yana yin amfani da ruhunsa da Littafi Mai Tsarki da kuma ƙungiyarsa don ya “cece mu daga mugun.”
  14. Considering all the pain and sorrow that the Devil has caused, we gladly stand up for Jehovah’s sovereignty and reject Satan’s wicked rule. <> Muna farin cikin goyon bayan sarautar Jehobah kuma mu ƙi na Shaiɗan, domin mun san cewa Shaiɗan ya jawo mana matsaloli masu yawa.
  15. 19 Soon this wicked system of things will end, and the Messianic Kingdom will take full control of mankind’s affairs. <> 19 Ba da daɗewa ba wannan mugun zamani zai ƙare, kuma Mulkin Almasihu zai ja-goranci harkokin ’yan adam.
  16. (Isaiah 11:9; Matthew 5:5) How heartwarming it is to know that soon all the wicked will be gone, leaving only those who practice genuine Christian love! <> (Ishaya 11:9; Matta 5:5) Dubi yadda yake daɗaɗa zuciya a san cewa jim kaɗan dukan mugunta ba za su kasance kuma ba, a bar waɗanda suke kiyaye ƙauna ta gaske ta Kirista!
  17. Twice in his letter to the Ephesians, the apostle Paul mentioned an essential factor in standing firm against Satan’s machinations and succeeding in our wrestling against wicked spirit forces. <> Sau biyu a cikin wasiƙarsa zuwa ga Afisawa, manzo Bulus ya ambata wani muhimmin abu da zai taimaka mana mu dage da kissoshin Shaiɗan da kuma famanmu da mugayen ruhohi.
  18. “WHEN the righteous become many, the people rejoice; but when anyone wicked bears rule, the people sigh.” <> “SA’AD da masu adalci suke mulki, jama’a sukan yi murna, amma sa’ad da mugaye suke mulki, jama’a sukan yi nishi.”
  19. But wicked men and impostors will advance from bad to worse, misleading and being misled.” <> Amma miyagun mutane da masu-hila za su daɗa mugunta gaba gaba, suna ruɗi ana ruɗinsu.”
  20. “Just a little while longer, and the wicked one will be no more; and you will certainly give attention to his place, and he will not be. <> “In an jima kaɗan, sa’annan mai-mugunta ba shi: hakika, da anniya za ka duba wurin zamansa, ba kuwa za ya kasance ba.

[17-08-22 20:30:09:347 PDT]

Glosbe's example sentences of willingly

 1. willingly. <> Da yardan rai, Yardan rai, da son rai, da son ransa, da, kansu, miƙa, ransa, sadaukarwa, son rai, son, yardan rai, yardar rai.
  1. We can be confident that when we offer ourselves willingly in God’s service and do our best to serve him whole-souled, there is always a place for us in his arrangement. <> Muna da tabbaci cewa sa’ad da muka ba da kanmu da son rai a hidimar Allah kuma muka yi iya ƙoƙarinmu mu bauta masa da dukan zuciyarmu, a koyaushe za mu kasance da hakki a tsarinsa.
  2. Satan wants you to be so terrified of death that you would willingly barter your integrity for some hollow promise of safety. <> Shaiɗan yana so ka ji tsoron mutuwa har ka yi musanyar amincinka da alkawarin ceto da ba za a iya cikawa ba.
  3. 3:10) Moved by love for God, they decided to ‘test Jehovah out’ by willingly offering their time, energy, and resources to support his interests in a country where there is a greater need for Kingdom proclaimers. <> 3:10) Da yake suna ƙaunar Jehobah sosai, sai suka gwada shi ta wajen ba da lokacinsu da kuzarinsu da kuma dukiyarsu don su goyi bayan wa’azin da ake yi a ƙasarsu inda ake bukatar masu wa’azin Mulki sosai.
  4. As “unpaid laborers,” the other sheep willingly expend their physical strength and their resources in support of the worldwide preaching work that Christ assigned to his anointed followers on earth.—Acts 1:8; Revelation 12:17. <> Kamar masu “ɗawainiya,” waɗansu tumaki sun ba da kansu da dukiyarsu don goyon bayan aikin wa’azi da Yesu ya ba mabiyansa shafaffu su yi a duniya.—Ayukan Manzanni 1:8; Ru’ya ta Yohanna 12:17.
  5. “Your People Will Offer Themselves Willingly” <> ‘Mutanenka Za Su Ba da Kansu Hadaya da Yardan rai
  6. Do you willingly spend your time and energy in teaching interested ones and helping them to become disciples of Jesus Christ? <> Da yardan rai kana ba da lokacinka da ƙarfinka a koya wa waɗanda suke da marmari kuma suke son ka taimake su su zama almajiran Yesu Kristi?
  7. (Acts 20:28) Even so, their shepherding work and other acts of loving-kindness in behalf of the congregation are carried out, “not under compulsion, but willingly.” <> (Ayukan Manzanni 20:28) Duk da haka, aikinsu na kiwo da kuma wasu ayyukan ƙauna ta alheri domin ikilisiya suna yi ne “ba kamar na tilas ba, amma da yardan rai.”
  8. Indeed, he foretold that on the day of his Son’s “military force,” young men and women would “offer themselves willingly” in Christ’s service. <> Hakika, ya ce a “ranar ikon” Ɗansa, matasa maza da mata za su “bada kansu” ga hidimar Kristi.
  9. 13, 14. (a) Why may we be sure that Jehovah willingly supplies his holy spirit to his people? <> 13, 14. (a) Me ya sa za mu tabbata cewa Jehobah yana ba mutanensa ruhunsa mai tsarki da yardan rai?
  10. How grateful we are that Jesus through his teachings and conduct willingly revealed his Father to us! <> Muna godiya sosai cewa Yesu yana son ya bayyana mana Ubansa ta koyarwarsa da kuma halinsa!
  11. PEOPLE willingly make sacrifices for the things that are important to them. <> MUTANE suna sadaukarwa saboda abubuwan da ke da muhimmanci a gare su.
  12. Ne 11:1, 2—They willingly supported a special theocratic arrangement (w06 2/1 11 ¶6; w98 10/15 22 ¶13) <> Ne 11:1, 2—Sun amince su goyi bayan hidimar Jehobah da yardar rai (w06 2/1 30 sakin layi na 6; w98 11/1 17 sakin layi na 13)
  13. They are to love as Jesus did, and he willingly laid down his life in behalf of his friends. <> Ya kamata su ƙaunaci juna kamar yadda Yesu ya ƙaunaci almajiransa, kuma ya ba da ransa da son rai domin abokansa.
  14. By willingly submitting ourselves to Jehovah’s sovereignty, we demonstrate that we are mild-tempered. <> Idan muka miƙa kai ga ikon mallaka na Jehovah, muna nuna cewa muna da tawali’u.
  15. (Isaiah 43:23) In addition, offerings that were not made willingly and out of love had no value in Jehovah’s eyes. <> (Ishaya 43:23) Ƙari ga haka, hadayun da aka yi don dole wadda ba ƙauna ce ta motsa wanda ya yi ta ba, ba ta da tamani a idanun Jehobah.
  16. 11:17) Similarly, Jesus willingly accepted that he was to die, but it was Jehovah who was the Author of the ransom arrangement. <> 11:17) Hakanan ma, Yesu da son ransa ya yarda cewa zai mutu, amma Jehobah ne ya tsai da yadda za a miƙa fansar.
  17. Even so, he prayed to God: “I have meditated on all your activity; I willingly kept myself concerned with the work of your own hands.” <> Duk da haka, ya yi addu’a ga Allah: “Ina tunani da dukan al’amuranka: ina bimbini a kan ayyukan hannuwanka.”
  18. The psalmist David explains: “I have remembered days of long ago; I have meditated on all your activity; I willingly kept myself concerned with the work of your own hands.”—Psalm 143:5. <> Mai Zabura Dauda ya yi bayani: “Ina tuna da kwanakin dā; ina tunani da dukan al’amuranka: ina bimbini a kan ayyukan hannuwanka.”—Zabura 143:5.
  19. (Acts 20:28) These elders are spiritually mature men who take the lead in the congregation and shepherd, “not under compulsion, but willingly before God; not for love of dishonest gain, but eagerly.” <> (Ayyukan Manzanni 20:28) Waɗannan dattawan mutane ne da suke da dangantaka mai kyau da Allah, kuma suna yi wa ikilisiya ja-gora ‘ba da tilas ba, amma da yardan rai, . . . ba kuwa domin riba mai-ƙazanta ba.’
  20. Just as Jehonadab wholeheartedly accepted Jehu’s invitation to get up into the chariot with him, the “great crowd” willingly support Jesus Christ, the modern-day Jehu, and his anointed followers.—Revelation 7:9. <> Kamar yadda Yehonadab ya karɓi gayyatar Yehu da zuciya ɗaya ya hau karusarsa, “ƙasaitaccen taro” da son rai suke taimakon Yesu Kristi, Yehu na zamani, da kuma mabiyansa shafaffu.—Wahayin Yahaya 7:9.

[17-08-22 20:30:09:903 PDT]

Glosbe's example sentences of willpower

 1. willpower. <> namu ƙwazo, niyya, niyyarmu, tsarki, willpower.
  1. Thus far, however, the combination of advanced science and sheer willpower has not extended human life much beyond the 70 or 80 years that Moses mentioned 3,500 years ago.—Psalm 90:10. <> Thus far, however, the combination of advanced science and sheer willpower has not extended human life much beyond the 70 or 80 years that Moses mentioned 3,500 years ago.—Psalm 90:10.
  2. 10 Learning to do without can strengthen our willpower. <> 10 Koyon mu yi amfani da ɗan abin da muke da shi zai iya ƙarfafa niyyarmu.
  3. We cannot develop faith simply by our own willpower. <> Tun da yake ba za mu iya samun bangaskiya da ƙarfinmu ba, muna bukatar mu roƙi Allah ya ba mu ruhunsa mai tsarki. Me ya sa?
  4. Learning to live a simple life, free of the excess baggage of self-indulgence—in whatever form—calls for willpower and self-control. <> Koyon yin rayuwa mai sauƙi ba tare da tattara abubuwa da ba su da amfani ba ko da menene, yana bukatar niyya da kuma kamewa.
  5. 6 We cannot create faith within ourselves by our own willpower. <> 6 Ba za mu iya ƙago bangaskiya ba da kanmu ta namu ƙwazo.
  6. 6 We cannot develop faith simply by our own willpower. <> 6 Tun da yake ba za mu iya karfafa bangaskiyarmu da kanmu ba, muna bukatar mu roki Allah ya ba mu ruhunsa mai tsarki. Me ya sa?

[17-08-22 20:30:10:366 PDT]

Glosbe's example sentences of willy-nilly

 1. willy-nilly. <> Willi, Willie, Willy, sa’ad, sun.
  1. How did Willi feel about this? <> Yaya Willi ya ji game da wannan?
  2. Because of declining health, Willi’s wife needed constant care for many years. <> Domin rashin lafiya, matar Willi tana bukatar a kula da ita koyaushe har shekaru da yawa.
  3. Our daughter, Willy, at age seven <> ’Yarmu Willy, sa’ad da take ’yar shekara bakwai
  4. Willie, quoted earlier, observed: “Those who have done well usually visited the country first and scouted out places where, realistically, they could be happy. <> Willie da aka yi maganarsa ɗazu ya lura cewa: “Waɗanda suka yi nasara sun ziyarci ƙasar da farko kuma suka nemi wuraren da za su fi yin farin ciki da gaske.
  5. Others, such as Willi, imitate Christ. <> Wasu, kamar Willi, sun yi koyi da Kristi.
  6. When I embraced my daughter to say good-bye, Willy asked, “Will you be back soon, Mommy?” <> Sa’ad da na rungumi ’ya ta don na ce mata sai an jima, sai Willy ta tambaye ni, “Inna, za ki dawo da wuri?”
  7. MY PAST: I was the 11th child born to my parents, Willie and Lucy. <> RAYUWATA TA DĀ: Ni ne ɗa na 11 da iyaye na, Willie da Lucy suka haifa.

[17-08-22 20:30:10:492 PDT]

Glosbe's example sentences of wink

 1. wink. <> idanunta, ido, munin, runtsa, runtsi ido, ƙibce, ƙifce.
  1. 10:10—How does “the one winking his eye” cause pain? <> 10:10—Ta yaya ne “mai-ƙibce da ido” yana sa ɓacin zuciya?
  2. The winking of an eye would indicate that David’s enemies were deriving pleasure from the success of their spiteful plans against him. <> Idan maƙiyan Dauda suka runtsa idanunsu, zai nuna cewa suna jin daɗin nasarar da suke samu daga mugun shiri da suke yi a kansa.
  3. Furthermore, rather than taking a stand for Bible-based morality, many churches are either winking at or actively supporting immoral practices like fornication and homosexuality. <> Bugu da ƙari, maimakon su dage a kan ɗabi’a ta Littafi Mai Tsarki, coci da yawa ko suna ƙyale ko kuma suna tallafa wa ayyukan fajirci kamar su fasikanci da kuma luwaɗi.
  4. Love finds no pleasure in unrighteousness, so we do not wink at immorality of any kind. <> Ƙauna ba ta murna da rashin adalci, saboda haka ba za mu rage munin kowacce irin lalata ba.
  5. 35:19—What is the meaning of David’s request not to let those hating him wink their eye? <> 35:19—Menene ma’anar roƙon da Dauda ya yi sa’ad da ya ce kada a bar waɗanda ke ƙinsa ba dalili su runtsi ido?
  6. He underscores the word “friend” with a wink as he takes something out of his pocket and extends his hand toward Brian. <> Sai ya kashe ido, ya ciro wani abu daga aljihunsa kuma ya miƙa wa Brian.
  7. (Ecclesiastes 5:10) Granted, greed may be good for making money, but it invariably winks at corruption and illegality. <> (Mai-Wa’azi 5:10) Hakika, haɗama wataƙila za ta yi kyau wajen neman kuɗi, amma tana rufe idanunta ga rashawa da taka doka.
  8. “A good-for-nothing man” may not only resort to “crookedness of speech” but also try to hide his motives with body language, such as “winking his eye.” <> “Mutumin wofi” ba ya “tafiya da gamtsin baki” kaɗai, amma yana ƙoƙarin ya nuna nufinsa sa’ad da ya yi magana da jikinsa, kamar “ƙifce da idanunsa.”

[17-08-22 20:30:11:310 PDT]

Glosbe's example sentences of winnow

 1. winnow. <> ka, manomi, sheƙa, yadda.
  1. 19, 20. (a) Describe the ancient threshing and winnowing process. (b) Why are the wicked likened to chaff? <> 19, 20. (a) Ka kwatanta yadda ake sussuke da kuma sheƙa hatsi a Isra’ila ta dā. (b) Me ya sa aka kwatanta mugaye da ƙaiƙayi?
  2. Boaz oversaw the winnowing of his grain, which grew into a great heap. <> Boaz ya lura da yadda ake yin sheƙar hatsinsa har ya yi yawan gaske.
  3. Next, a winnowing shovel was used to pick up the whole mixture and toss it into the air against the wind. <> Bayan haka, sai a yi amfani da tebur na sheƙa don a rairaye duka, iska kuma ta kwashe ƙaiƙayin.
  4. Here, the phrase “measured off” literally means to “sift,” much in the same way that a farmer winnows out the chaff to leave behind the grain. <> A nan kalmar nan “bincike” na nufin “rairaya,” irin wanda manomi yake yi ya fitar da hatsi.
  5. We read: “The one that had received the one talent came forward and said, ‘Master, I knew you to be an exacting man, reaping where you did not sow and gathering where you did not winnow. <> Mu karanta: “Wanda ya karɓi [talanti] guda, ya zo, ya ce, Ubangiji, na sani kai mutum marar-siyasa ne, ka kan girbi wurin da ba ka shuka ba, ka kan tattara wurin da ba ka rigaya ka watsa ba.
  6. The Hebrew term rendered “measure off” can mean to “sift,” or “winnow,” much the way a farmer winnows out the useless chaff in his quest for the valuable grain. <> Kalmar Ibrananci da aka fassara “bincike” za ta iya kasance a “rairaye” ko kuma “sheƙa,” kamar yadda manomi yake sheƙa ƙaiƙayi daga tsaba.

[17-08-22 20:30:11:443 PDT]

Glosbe's example sentences of winnowers

 1. winnowers. <> ka, manomi, sheƙa, yadda.
  1. 19, 20. (a) Describe the ancient threshing and winnowing process. (b) Why are the wicked likened to chaff? <> 19, 20. (a) Ka kwatanta yadda ake sussuke da kuma sheƙa hatsi a Isra’ila ta dā. (b) Me ya sa aka kwatanta mugaye da ƙaiƙayi?
  2. Boaz oversaw the winnowing of his grain, which grew into a great heap. <> Boaz ya lura da yadda ake yin sheƙar hatsinsa har ya yi yawan gaske.
  3. Next, a winnowing shovel was used to pick up the whole mixture and toss it into the air against the wind. <> Bayan haka, sai a yi amfani da tebur na sheƙa don a rairaye duka, iska kuma ta kwashe ƙaiƙayin.
  4. Here, the phrase “measured off” literally means to “sift,” much in the same way that a farmer winnows out the chaff to leave behind the grain. <> A nan kalmar nan “bincike” na nufin “rairaya,” irin wanda manomi yake yi ya fitar da hatsi.
  5. We read: “The one that had received the one talent came forward and said, ‘Master, I knew you to be an exacting man, reaping where you did not sow and gathering where you did not winnow. <> Mu karanta: “Wanda ya karɓi [talanti] guda, ya zo, ya ce, Ubangiji, na sani kai mutum marar-siyasa ne, ka kan girbi wurin da ba ka shuka ba, ka kan tattara wurin da ba ka rigaya ka watsa ba.
  6. The Hebrew term rendered “measure off” can mean to “sift,” or “winnow,” much the way a farmer winnows out the useless chaff in his quest for the valuable grain. <> Kalmar Ibrananci da aka fassara “bincike” za ta iya kasance a “rairaye” ko kuma “sheƙa,” kamar yadda manomi yake sheƙa ƙaiƙayi daga tsaba.

[17-08-22 20:30:11:703 PDT]

Glosbe's example sentences of winnowing

 1. winnowing. <> ka, manomi, sheƙa, yadda.
  1. 19, 20. (a) Describe the ancient threshing and winnowing process. (b) Why are the wicked likened to chaff? <> 19, 20. (a) Ka kwatanta yadda ake sussuke da kuma sheƙa hatsi a Isra’ila ta dā. (b) Me ya sa aka kwatanta mugaye da ƙaiƙayi?
  2. Boaz oversaw the winnowing of his grain, which grew into a great heap. <> Boaz ya lura da yadda ake yin sheƙar hatsinsa har ya yi yawan gaske.
  3. Next, a winnowing shovel was used to pick up the whole mixture and toss it into the air against the wind. <> Bayan haka, sai a yi amfani da tebur na sheƙa don a rairaye duka, iska kuma ta kwashe ƙaiƙayin.
  4. Here, the phrase “measured off” literally means to “sift,” much in the same way that a farmer winnows out the chaff to leave behind the grain. <> A nan kalmar nan “bincike” na nufin “rairaya,” irin wanda manomi yake yi ya fitar da hatsi.
  5. We read: “The one that had received the one talent came forward and said, ‘Master, I knew you to be an exacting man, reaping where you did not sow and gathering where you did not winnow. <> Mu karanta: “Wanda ya karɓi [talanti] guda, ya zo, ya ce, Ubangiji, na sani kai mutum marar-siyasa ne, ka kan girbi wurin da ba ka shuka ba, ka kan tattara wurin da ba ka rigaya ka watsa ba.
  6. The Hebrew term rendered “measure off” can mean to “sift,” or “winnow,” much the way a farmer winnows out the useless chaff in his quest for the valuable grain. <> Kalmar Ibrananci da aka fassara “bincike” za ta iya kasance a “rairaye” ko kuma “sheƙa,” kamar yadda manomi yake sheƙa ƙaiƙayi daga tsaba.

[17-08-22 20:30:11:872 PDT]

Glosbe's example sentences of winnowings

 1. winnowings. <> ka, manomi, sheƙa, yadda.
  1. 19, 20. (a) Describe the ancient threshing and winnowing process. (b) Why are the wicked likened to chaff? <> 19, 20. (a) Ka kwatanta yadda ake sussuke da kuma sheƙa hatsi a Isra’ila ta dā. (b) Me ya sa aka kwatanta mugaye da ƙaiƙayi?
  2. Boaz oversaw the winnowing of his grain, which grew into a great heap. <> Boaz ya lura da yadda ake yin sheƙar hatsinsa har ya yi yawan gaske.
  3. Next, a winnowing shovel was used to pick up the whole mixture and toss it into the air against the wind. <> Bayan haka, sai a yi amfani da tebur na sheƙa don a rairaye duka, iska kuma ta kwashe ƙaiƙayin.
  4. Here, the phrase “measured off” literally means to “sift,” much in the same way that a farmer winnows out the chaff to leave behind the grain. <> A nan kalmar nan “bincike” na nufin “rairaya,” irin wanda manomi yake yi ya fitar da hatsi.
  5. We read: “The one that had received the one talent came forward and said, ‘Master, I knew you to be an exacting man, reaping where you did not sow and gathering where you did not winnow. <> Mu karanta: “Wanda ya karɓi [talanti] guda, ya zo, ya ce, Ubangiji, na sani kai mutum marar-siyasa ne, ka kan girbi wurin da ba ka shuka ba, ka kan tattara wurin da ba ka rigaya ka watsa ba.
  6. The Hebrew term rendered “measure off” can mean to “sift,” or “winnow,” much the way a farmer winnows out the useless chaff in his quest for the valuable grain. <> Kalmar Ibrananci da aka fassara “bincike” za ta iya kasance a “rairaye” ko kuma “sheƙa,” kamar yadda manomi yake sheƙa ƙaiƙayi daga tsaba.

[17-08-22 20:30:12:043 PDT]

Glosbe's example sentences of wisdoms

 1. wisdoms. <> Hikima ta, Hikima, hikima, hikimar, hikimarsa, hikimarsu, ko, take.
  1. We benefit from their wisdom and are inspired by their example of faith. <> Muna amfana daga hikimarsu kuma muna son mu yi koyi da bangaskiyarsu.
  2. Fear of God is the foundation of true wisdom. <> Tsoron Allah shi ne tushen hikima ta gaskiya.
  3. 21 Godly wisdom is a gift from Jehovah, one that we should safeguard. <> 21 Hikima ta Allah kyauta ce daga wajen Jehovah, wadda ya kamata mu kiyaye.
  4. Ana, who lives in Brazil, states: “When there were problems, such as when my grandparents were ill, my parents would ask Jehovah to give them the strength to cope with the situation and the wisdom to make good decisions. <> Wata ’yar’uwa mai suna Ana da ke zama a Brazil ta ce: “Sa’ad da muke fuskantar matsaloli kamar a lokacin da kakannina suke rashin lafiya, iyayena sukan roƙi Jehobah ya ba su ƙarfin jurewa da kuma hikima don su bi da yanayin yadda ya dace.
  5. How may we acquire wisdom from above? <> Ta yaya za mu samu hikima da take zuwa daga sama?
  6. Of course, Jehovah will not give you miraculous insight and wisdom. <> Hakazalika, idan ka yi irin wannan addu’ar, Jehobah zai amsa maka, ko kai yaro ne ko babba.
  7. Solomon said: “My son, . . . safeguard practical wisdom and thinking ability.” <> Sulemanu ya ce: “Dana, . . . ka kiyaye sahihiyar hikima da hankali kuma.”
  8. How is Jehovah’s wisdom seen in his use of human penmen? <> Ta yaya aka ga hikimar Jehovah a wajen yin amfani da marubuta mutane?
  9. The Bible states: “God continued giving Solomon wisdom and understanding in very great measure and a broadness of heart, like the sand that is upon the seashore. <> Littafi Mai Tsarki ya ce: “Allah ya ba [Sulemanu] hikima da ganewa ƙwarai da gaske, da buɗaɗɗiyar zuciya, kamar yashin da ke a bakin teku.
  10. “Jesus went on progressing in wisdom and in physical growth and in favor with God and men.”—LUKE 2:52. <> “Yesu kuwa yana yin gaba a cikin hikima da girma, da kuma tagomashi wurin Allah da wurin mutane.”—LUK. 2:52.
  11. All these creations give evidence of Jehovah’s Godship and of his qualities, such as his power, wisdom, and love. <> Waɗannan abubuwan sun nuna cewa Allah ne ya halicce mu kuma sun bayyana ikonsa da hikimarsa da kuma ƙaunarsa.
  12. 19 James included being reasonable in the description of what reflects the wisdom from above. <> 19 Yaƙub ya ambata sanin ya kamata a cikin kwatancin da ya bayar na abubuwan da ke nuna hikima na sama.
  13. How does seawater show Jehovah’s wisdom? <> Ta yaya ruwan teku ke nuna hikimar Jehovah?
  14. We prayed to Jehovah for wisdom in reaching our goal and set a specific date for making ourselves available to serve Jehovah to a fuller extent.” <> Mun yi addu’a ga Jehobah don samun hikima na cim ma makasudinmu, kuma muka kafa ainihin ranar da za mu soma yi wa Jehobah hidima yadda ya kamata.”
  15. How do we obtain godly wisdom? <> Ta yaya za mu samu hikima ta Allah?
  16. Since Jehovah’s wisdom is revealed in his Word, we must put forth the effort to find it by carefully studying the Bible, particularly the recorded words of Jesus, and by meditating on what we read. <> Tun da yake an bayyana hikimar Jehobah a Kalmarsa, dole ne mu yi iyakar ƙoƙarinmu mu samu hikima ta wajen yin nazarin Littafi Mai Tsarki da kyau, musamman kalmomin Yesu, da kuma yin bimbini a kan abin da muka karanta.
  17. Show us just how to count our days in such a way that we may bring a heart of wisdom in.” <> Ka koya mana mu ƙididdiga kwanukanmu, da za mu samo zuciya mai-hikima.”
  18. Association with them and regular attendance at congregation meetings will continually remind you of the wisdom of Jehovah’s righteous standards and will encourage you to live by them. <> Yin cuɗanya da su da kuma halartan taron ikilisiya a kai a kai zai ci gaba da tuna maka hikima na mizanan adalci na Jehobah kuma zai ƙarfafa ka ka yi rayuwar da ta jitu da su.
  19. Everywhere Abel looked, he saw evidence of the profound love, wisdom, and goodness of Jehovah God, the one who created all things. <> Duk inda Habila ya juya, sai ya ga halittu da suke nuna cewa Jehobah wanda ya halicci dukan abubuwa, Allah ne mai ƙauna da hikima da kuma nagarta.
  20. Human wisdom and mightiness provide no protection during “the day of Jehovah.”—Jeremiah 49:7, 22. <> Hikima da ikon ’yan adam ba za su kāre mu a “ranar Ubangiji” ba.—Irmiya 49:7, 22.

[17-08-22 20:30:12:232 PDT]

Glosbe's example sentences of wise up

 1. wise up. <> da, gina, hikima ya, hikima, jitu, kan, masu hikima, rufe, ruwa, su, tattara, wa, yi.
  1. (Proverbs 12:18) To encourage children to open up, wise parents endeavor to be good listeners. <> (Misalai 12:18) Don a ƙarfafa yara su yi magana, iyaye masu hikima suna ƙoƙari su zama masu sauraro da kyau.
  2. In fact, “even anyone foolish, when keeping silent, will be regarded as wise; anyone closing up his own lips, as having understanding.” <> Hakika, “ko wawa, lokacinda ya kame bakinsa, a kan maishe shi mai-hikima: sa’anda ya rufe leɓunansa kuma, ana ganinsa mai-hankali ne.”
  3. We wisely avoid piling up debts that can enslave us to this system and limit our freedom to do God’s work. <> Zai dace mu guje wa cin basussukan da za su sa mu zama bayin wannan duniyar kuma su rage damar da muke da ita na yin aikin Allah.
  4. “The truly wise woman has built up her house,” says the Bible. <> “Kowace mace mai-hikima ta kan gina ɗakinta,” in ji Littafi Mai Tsarki.
  5. Proverbs 14:1 reminds us: “The truly wise woman has built up her house, but the foolish one tears it down with her own hands.” <> Misalai 14:1 ta tunasar da mu cewa: “Kowace mace mai-hikima ta kan gina ɗakinta: Amma mai-wauta ta kan rushe shi da hannuwa nata.”
  6. “The truly wise woman has built up her house,” says Proverbs 14:1, “but the foolish one tears it down with her own hands.” <> Littafin Misalai 14:1 ya ce: “Kowace mace mai-hikima ta kan gina ɗakinta: amma mai-wauta ta kan rushe shi da hannuwa nata.”
  7. 16 Love for the people we teach will move us to heed the Bible’s wise warning: “Knowledge puffs up, but love builds up.” <> 16 Ƙaunar mutane da muke koyar da su za ta motsa mu mu yi biyayya ga gargaɗi na Littafi Mai Tsarki: “Ilimi kuwa ya kan sa kumbura, amma ƙauna ta kan yi gini.”
  8. In the Bible, the ant is depicted as being “wise” because of saving up “food supplies even in the harvest” for future use.—Proverbs 6:6-8; 30:24, 25. <> A cikin Littafi Mai Tsarki, an kwatanta tururuwa a matsayin abu maihikima” domin tana “tattara abincinta da kaka” saboda nan gaba.—Misalai 6:6-8; 30:24, 25.
  9. “The truly wise woman has built up her house, but the foolish one tears it down with her own hands.”—Prov. <> “Kowace mace mai-hikima ta kan gina ɗakinta: Amma mai-wauta ta kan rushe shi da hannuwa nata.”—Mis.
  10. Such a “truly wise woman” cooperates closely with her husband to build up the family. <> Irin wannan “mace mai-hikima” tana ba da hadin kai ga mijinta su gina iyalinsu.
  11. Today, we know that Word as the Holy Bible, and we are wise to check that our beliefs and standards measure up to it.—John 17:17. <> A yau mun sani cewa wannan Magana ita ce Littafi Mai Tsarki, kuma hikima ce mu tabbata cewa imaninmu da mizananmu sun jitu da ita.—Yahaya 17:17.
  12. 3 “Foolishness is tied up with the heart of a boy,” observed wise King Solomon. <> 3 Sarki Sulemanu mai hikima ya lura da cewa “wauta tana nan ƙunshe a zuciyar yaro.”
  13. Today, wise parents cultivate similar priorities as they bring their children up in this spiritually impoverished world. <> Abin da iyaye da yawa a yau suka fi mai da wa hankali ke nan a wannan duniyar da babu ruwan yawancin mutane da Allah.
  14. 71:18) Younger ones, be wise and draw on this source of knowledge as you would draw up water from a deep well.—Prov. <> 71:18) Matasa ku kasance da hikima kuma ku yi amfani da wannan tushen ilimi kamar yadda za ku amfana ta wajen jawo ruwa daga rijiya mai zurfi.—Mis.
  15. If you do, you can truly live up to the heartwarming words recorded at Proverbs 27:11: “Be wise, my son, and make my heart rejoice, that I may make a reply to him that is taunting me.” <> Idan haka ne, kana yin biyayya ga kalmomi masu daɗaɗa rai da ke rubuce a Misalai 27:11 “Ɗana, ka yi hikima, ka fa faranta zuciyata: domin in mayarda magana ga wanda ya zarge ni.”
  16. Wise King Solomon provides the answer: “My son, if you will receive my sayings and treasure up my own commandments with yourself, so as to pay attention to wisdom with your ear, that you may incline your heart to discernment; if, moreover, you call out for understanding itself and you give forth your voice for discernment itself, if you keep seeking for it as for silver, and as for hid treasures you keep searching for it, in that case you will understand the fear of Jehovah, and you will find the very knowledge of God.”—Proverbs 2:1-5. <> Idan ka yi za ka san abin da ake nufi da tsoron Ubangiji. Za ka yi nasara a kan koyon sanin Allah.”—Karin Magana 2:1-5.
  17. Wise King Solomon wrote: “An answer, when mild, turns away rage, but a word causing pain makes anger to come up.”—Proverbs 15:1. <> Sulemanu Sarki mai hikima ya rubuta: “Mayarda magana da taushi ya kan juyadda hasala: amma magana mai-zafi ta kan tone fushi.”—Misalai 15:1.

[17-08-22 20:30:13:216 PDT]

Glosbe's example sentences of woe

 1. woe. <> Kaito, Kaiton, Kaitona, da, kaito, matsalolin.
  1. Truly, there has been much woe for mankind, particularly since 1914. <> Da gaske, da akwai kaito da yawa ga mutane, musamman ma tun daga shekara ta 1914.
  2. The Second Woe <> Kaito na Biyu
  3. 15:1; 16:1) These two visions give details of further Kingdom judgments connected with the third woe and the blowing of the seventh trumpet.—Rev. <> Yoh. 15:1; 16:1) Waɗannan wahayi biyu sun ba da bayani dalla-dalla game da hukunci na Mulki da ke tattare da busa ƙaho na bakwai da kuma annoba na uku.—R. Yoh.
  4. Instead, the Bible foretold: “Woe for the earth . . . because the Devil has come down to you, having great anger, knowing that he has a short period of time.”—Revelation 12:7, 9, 12. <> Maimakon haka, Littafi Mai Tsarki ya ce: “Kaiton duniya . . . domin Shaiɗan ya sauko wajenku, hasala mai-girma kuwa gareshi, domin ya sani sauran zarafinsa kaɗan ne.”—Ru’ya ta Yohanna 12:7, 9, 12.
  5. (Romans 1:28-32) It is just as the prophet Isaiah declared: “Woe to those who are saying that good is bad and bad is good, those who are putting darkness for light and light for darkness, those who are putting bitter for sweet and sweet for bitter! <> (Romawa 1:28-32) Daidai yake kamar yadda annabi Ishaya ya sanar: “Kaiton waɗannan da ke ce da mugunta nagarta; nagarta kuma mugunta su ke ce da ita; waɗanda su kan sa duhu maimakon haske, haske kuma maimakon duhu: su sa ɗaci madadin zaƙi, zaƙi kuma madadin ɗaci!
  6. The First of Five Dramatic Woes <> Na Farko Cikin Kaito Biyar na Bala’i
  7. We must revive in ourselves the burning conviction of Paul, who cried out: ‘Woe to me if I do not preach the Gospel.’” <> Wajibi ne mu kasance da ƙwazo kamar Bulus wanda ya ce: ‘Kaitona fa in ban yi wa’azin bishara ba.’”
  8. Doing so, you can escape many of the woes and anxieties that millions suffer today. <> Yin haka zai sa ka kauce wa masifu da alhini da miliyoyin mutane suke fama da su a yau.
  9. He knew that he himself as King of that Kingdom, along with his resurrected spirit-begotten brothers, would deal with the root causes of mankind’s woes—sin and the Devil. <> Ya san cewa a matsayinsa na Sarkin wannan Mulkin, tare da ’yan’uwansa shafaffu da aka ta da daga matattu, za su kawar da tushen matsalolin ’yan Adam, wato, zunubi da Iblis.
  10. The prophet Isaiah spoke of those in such darkness when he wrote: “Woe to those who are saying that good is bad and bad is good, those who are putting darkness for light and light for darkness, those who are putting bitter for sweet and sweet for bitter!” <> Annabi Ishaya ya yi maganar waɗanda suke cikin irin wannan duhu sa’ad da ya rubuta: “Kaiton waɗannan da ke ce da mugunta nagarta; nagarta kuma mugunta su ke ce da ita; waɗanda su kan sa duhu maimakon haske, haske kuma maimakon duhu: su sa ɗaci madadin zaƙi, zaƙi kuma madadin ɗaci!”
  11. Moreover, Habakkuk records five woes to be taken up against the Chaldean foe.—Habakkuk 2:4. <> Bugu da ƙari, Habakkuk ya rubuta kaito guda biyar da za su faɗa wa Kaldiyawa.—Habakkuk 2:4.
  12. (Hebrews 5:14) Recall, however, Jehovah’s words through the prophet Isaiah: “Woe to those who are saying that good is bad and bad is good!” <> (Ibraniyawa 5:14) Amma ka tuna kalaman da Jehobah ya faɗa ta bakin annabi Ishaya: “Kaiton waɗannan da ke ce da mugunta nagarta; nagarta kuma mugunta.”
  13. Health problems, financial woes, emotional distress, and other obstacles can make each passing day a trial. <> Matsalolin rashin lafiya, rashin kuɗi, baƙin ciki, da wasu tangarɗa za su iya sa kowacce rana ta kasance gwaji.
  14. 12 The last days are indeed filled with woe, just as the Bible foretold. <> 12 Hakika zamanin ƙarshe yana cike da kaito, kamar yadda Littafi Mai Tsarki ya faɗa.
  15. 19 A prelude to the fifth woe sternly warns against the worship of carved images. <> 19 Buɗewan jawabin kaito na biyar ya bada gargaɗi sosai game da bautar gumaka.
  16. The Third Woe and the Issue of Bloodguilt <> Kaito na Uku da Zancen Laifin Kisa
  17. Whereas the first four trumpet blasts are proclamations exposing the spiritually dead condition of Christendom, the last three are woes in that they have to do with specific events. <> Ko da yake ƙaho huɗu da aka soma busawa sanarwa ce ta fallasa matacciyar yanayin Kiristendom, gudu uku na ƙarshe kaito ne domin suna magana ne game da wasu abubuwa da za su faru.
  18. Woe is certain upon the one who is greedy of dishonest gain, loving violence, practicing immorality, or engaging in idolatry. <> Kaito zai faɗa wa masu cin riba marar kyau, masu son mugunta, yin lalata, ko kuwa bauta wa gumaka.
  19. Woe to those wise in their own eyes and discreet even in front of their own faces!”—Isaiah 5:20, 21. <> Kaiton waɗanda ke maida kansu masu-hikima, suna ganin kansu masu-hankali!”—Ishaya 5:20, 21.
  20. (Revelation 12:7-10, 12) Since then, mankind’s woes have severely increased. <> (Ru’ya ta Yohanna 12:7-10, 12) Tun daga lokacin, matsalolin ’yan Adam suka ƙaru sosai.

[17-08-22 20:30:14:041 PDT]

Glosbe's example sentences of womb

 1. womb. <> Jaririn, budurwa, ciki, cikin ciki, cikin mahaifar, cikin, cikinta, mahaifa, mahaifar.
  1. For example, researchers have learned that a baby in the womb is able to sense and respond to external stimuli. <> Alal misali, masu bincike sun gano cewa jaririn da ke cikin ciki yana jin abin da ke faruwa a waje kuma ya aikata bisa ga hakan.
  2. This Hebrew term, which Jehovah applies to himself, is related to the word for “womb” and can be described as “motherly compassion.” <> Wannan kalmar Ibrananci, da Jehovah ya yi amfani da ita wa kansa, tana da nasaba da kalmar “mahaifa” kuma za a iya ce da ita “juyayi na uwa.”
  3. Soon thereafter, Elizabeth greeted Mary with the words: “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb!” <> Bayan haka, Elizabeth ta gaida Maryamu da waɗannan kalaman: “Mai-albarka ki ke cikin mata, abin haihuwa na cikinki kuma mai-albarka ne.”
  4. He transferred the life of his only-begotten heavenly Son to Mary’s womb to be born as a perfect human. <> Ya mai da ran Ɗansa makaɗaici cikin mahaifar Maryamu don ta haife shi kamili.
  5. 15 The Creator continued his questioning: “Who barricaded the sea with doors, which began to go forth as when it burst out from the womb; when I put the cloud as its garment and thick gloom as its swaddling band, and I proceeded to break up my regulation upon it and to set a bar and doors, and I went on to say, ‘This far you may come, and no farther; and here your proud waves are limited’?”—Job 38:8-11. <> 15 Mahalicci ya ci gaba da tambayarsa: “Wanene kuwa ya kukkulle teku da ƙyamare, sa’anda ya fasu, sai ka ce fitowa ya yi daga cikin ciki. Sa’anda na rufe shi da hadari kamar riga, duhu kuwa baƙi ƙirin ya zama masa tsumman haihuwa, na sa masa iyakata kuma, na sa sama makublai da ƙyamare, na ce, inda za ka zo ke nan, ba za ka wuce ba; a nan fa raƙuman ruwanka masu-alfarma za su tsaya?” Ayuba 38:8-11.
  6. This child would be God’s own Son, whose life God would transfer from the heavens to the womb of Mary. <> Wannan yaron zai kasance Ɗan Allah, wanda Allah zai tura ransa daga sammai zuwa mahaifar Maryamu.
  7. The Life-Giver who was responsible for Job’s formation in the womb can certainly restore him to life after he has died.—Job 10:8, 9; 31:15. <> Wanda ke ba da rai kuma ya tsara Ayuba a cikin mahaifa, babu shakka zai iya ta da shi bayan ya mutu.—Ayuba 10:8, 9; 31:15.
  8. Second, how does Jehovah view the unborn—as unique individuals or as mere collections of cells and tissue in a woman’s womb? <> Na biyu, yaya Jehobah yake ɗaukan jaririn da ke cikin ciki, a matsayin cikakken mutum ne ko kuma ƙwayoyin halitta a cikin mace?
  9. Well, according to the Mosaic Law, causing the death of a baby in its mother’s womb was wrong. <> In ji Dokar Musa, haddasa mutuwar jariri a cikin uwarsa ba daidai ba ne.
  10. By his holy spirit, God transferred his Son’s life from heaven to earth, causing conception in the womb of the virgin girl Mary. <> Ta hanyar ruhunsa mai tsarki, Allah ya tura ran Ɗansa daga sama zuwa duniya, kuma ya sa wata budurwa mai suna Maryamu ta ɗauki cikinsa.
  11. He would transfer the life of his Son from heaven to the womb of Mary and then use his active force, or holy spirit, to “overshadow” Mary, shielding the child from any taint of sin. <> Zai mai da ran Ɗansa daga sama zuwa cikin mahaifar Maryamu kuma ya yi amfani da ruhunsa mai tsarki ya “inuwantadda” Maryamu, wanda hakan zai kāre yaron daga samun zunubi.
  12. An angel told Mary that she would “conceive in [her] womb and give birth to a son.” <> Mala’ika ya gaya wa Maryamu cewa za ta yi “ciki, za [ta] haifi da.”
  13. She may be able to hear her baby’s heartbeat or feel its movements in the womb. <> Tana iya jin bugun zuciyar jaririn ko kuma sa’ad da yake motsi cikin ciki.
  14. Two thousand years ago, an angel told a young Jewish woman named Mary: “You will conceive in your womb and give birth to a son, and you are to call his name Jesus. <> Shekara dubu biyu da ta shige, mala’ika ya gaya wa wata budurwa mai suna Maryamu: “Za ki yi ciki, ki haifi ɗa, ki kuma sa masa suna Yesu.
  15. At Isaiah 49:15, we read: “Can a woman forget her nursing child, that she should not have compassion [ra·chamʹ] on the son of her womb? <> A Ishaya 49:15, mun karanta: “Ya yiwu mace ta manta da ɗanta mai-shan mama, har da ba za ta yi juyayin [ra·chamʹ] ɗan cikinta ba?
  16. Both the father, Adam, and the mother, Eve, contributed a part of themselves that developed within Eve’s womb into a fully formed new person—the first human baby. <> Baba, Adamu, da mama, Hauwa’u, suka ba da gudummawa daga jikinsu da ya girma a cikin Hauwa’u ya zama sabon mutum—ɗan mutum na farko.
  17. Elizabeth heard Mary’s greeting and immediately felt the infant in her womb leap for joy. <> Sa’ad da Alisabatu ta ji muryar Maryamu, nan da nan jaririn da ke cikin cikinta ya motsa don murna.
  18. In the splendors of holiness, from the womb of the dawn, you have your company of young men just like dewdrops.”—Psalm 110:3. <> Kamar yadda raɓa take da sassafe, haka samarinka za su zo wurinka a tsarkakan tsaunuka.”—Zabura 110:3.
  19. (2 Corinthians 7:1) God treasures even the life of a baby developing in the womb. <> (2 Korintiyawa 7:1) Allah yana daraja ɗan tayin da ke cikin ciki.
  20. The son who was then growing in her womb would one day show the same spirit, saying: “What I teach is not mine, but belongs to him that sent me.” <> Jaririn da ke girma a cikin mahaifarta ya nuna irin wannan halin sa’ad da ya girma, ya ce: “Abin da ni ke koyarwa ba nawa ba ne, amma nasa ne wanda ya aiko ni.”

[17-08-22 20:30:14:266 PDT]

Glosbe's example sentences of wombs

 1. wombs. <> Jaririn, budurwa, ciki, cikin ciki, cikin mahaifar, cikin, cikinta, mahaifa, mahaifar.
  1. For example, researchers have learned that a baby in the womb is able to sense and respond to external stimuli. <> Alal misali, masu bincike sun gano cewa jaririn da ke cikin ciki yana jin abin da ke faruwa a waje kuma ya aikata bisa ga hakan.
  2. This Hebrew term, which Jehovah applies to himself, is related to the word for “womb” and can be described as “motherly compassion.” <> Wannan kalmar Ibrananci, da Jehovah ya yi amfani da ita wa kansa, tana da nasaba da kalmar “mahaifa” kuma za a iya ce da ita “juyayi na uwa.”
  3. Soon thereafter, Elizabeth greeted Mary with the words: “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb!” <> Bayan haka, Elizabeth ta gaida Maryamu da waɗannan kalaman: “Mai-albarka ki ke cikin mata, abin haihuwa na cikinki kuma mai-albarka ne.”
  4. He transferred the life of his only-begotten heavenly Son to Mary’s womb to be born as a perfect human. <> Ya mai da ran Ɗansa makaɗaici cikin mahaifar Maryamu don ta haife shi kamili.
  5. 15 The Creator continued his questioning: “Who barricaded the sea with doors, which began to go forth as when it burst out from the womb; when I put the cloud as its garment and thick gloom as its swaddling band, and I proceeded to break up my regulation upon it and to set a bar and doors, and I went on to say, ‘This far you may come, and no farther; and here your proud waves are limited’?”—Job 38:8-11. <> 15 Mahalicci ya ci gaba da tambayarsa: “Wanene kuwa ya kukkulle teku da ƙyamare, sa’anda ya fasu, sai ka ce fitowa ya yi daga cikin ciki. Sa’anda na rufe shi da hadari kamar riga, duhu kuwa baƙi ƙirin ya zama masa tsumman haihuwa, na sa masa iyakata kuma, na sa sama makublai da ƙyamare, na ce, inda za ka zo ke nan, ba za ka wuce ba; a nan fa raƙuman ruwanka masu-alfarma za su tsaya?” Ayuba 38:8-11.
  6. This child would be God’s own Son, whose life God would transfer from the heavens to the womb of Mary. <> Wannan yaron zai kasance Ɗan Allah, wanda Allah zai tura ransa daga sammai zuwa mahaifar Maryamu.
  7. The Life-Giver who was responsible for Job’s formation in the womb can certainly restore him to life after he has died.—Job 10:8, 9; 31:15. <> Wanda ke ba da rai kuma ya tsara Ayuba a cikin mahaifa, babu shakka zai iya ta da shi bayan ya mutu.—Ayuba 10:8, 9; 31:15.
  8. Second, how does Jehovah view the unborn—as unique individuals or as mere collections of cells and tissue in a woman’s womb? <> Na biyu, yaya Jehobah yake ɗaukan jaririn da ke cikin ciki, a matsayin cikakken mutum ne ko kuma ƙwayoyin halitta a cikin mace?
  9. Well, according to the Mosaic Law, causing the death of a baby in its mother’s womb was wrong. <> In ji Dokar Musa, haddasa mutuwar jariri a cikin uwarsa ba daidai ba ne.
  10. By his holy spirit, God transferred his Son’s life from heaven to earth, causing conception in the womb of the virgin girl Mary. <> Ta hanyar ruhunsa mai tsarki, Allah ya tura ran Ɗansa daga sama zuwa duniya, kuma ya sa wata budurwa mai suna Maryamu ta ɗauki cikinsa.
  11. He would transfer the life of his Son from heaven to the womb of Mary and then use his active force, or holy spirit, to “overshadow” Mary, shielding the child from any taint of sin. <> Zai mai da ran Ɗansa daga sama zuwa cikin mahaifar Maryamu kuma ya yi amfani da ruhunsa mai tsarki ya “inuwantadda” Maryamu, wanda hakan zai kāre yaron daga samun zunubi.
  12. An angel told Mary that she would “conceive in [her] womb and give birth to a son.” <> Mala’ika ya gaya wa Maryamu cewa za ta yi “ciki, za [ta] haifi da.”
  13. She may be able to hear her baby’s heartbeat or feel its movements in the womb. <> Tana iya jin bugun zuciyar jaririn ko kuma sa’ad da yake motsi cikin ciki.
  14. Two thousand years ago, an angel told a young Jewish woman named Mary: “You will conceive in your womb and give birth to a son, and you are to call his name Jesus. <> Shekara dubu biyu da ta shige, mala’ika ya gaya wa wata budurwa mai suna Maryamu: “Za ki yi ciki, ki haifi ɗa, ki kuma sa masa suna Yesu.
  15. At Isaiah 49:15, we read: “Can a woman forget her nursing child, that she should not have compassion [ra·chamʹ] on the son of her womb? <> A Ishaya 49:15, mun karanta: “Ya yiwu mace ta manta da ɗanta mai-shan mama, har da ba za ta yi juyayin [ra·chamʹ] ɗan cikinta ba?
  16. Both the father, Adam, and the mother, Eve, contributed a part of themselves that developed within Eve’s womb into a fully formed new person—the first human baby. <> Baba, Adamu, da mama, Hauwa’u, suka ba da gudummawa daga jikinsu da ya girma a cikin Hauwa’u ya zama sabon mutum—ɗan mutum na farko.
  17. Elizabeth heard Mary’s greeting and immediately felt the infant in her womb leap for joy. <> Sa’ad da Alisabatu ta ji muryar Maryamu, nan da nan jaririn da ke cikin cikinta ya motsa don murna.
  18. In the splendors of holiness, from the womb of the dawn, you have your company of young men just like dewdrops.”—Psalm 110:3. <> Kamar yadda raɓa take da sassafe, haka samarinka za su zo wurinka a tsarkakan tsaunuka.”—Zabura 110:3.
  19. (2 Corinthians 7:1) God treasures even the life of a baby developing in the womb. <> (2 Korintiyawa 7:1) Allah yana daraja ɗan tayin da ke cikin ciki.
  20. The son who was then growing in her womb would one day show the same spirit, saying: “What I teach is not mine, but belongs to him that sent me.” <> Jaririn da ke girma a cikin mahaifarta ya nuna irin wannan halin sa’ad da ya girma, ya ce: “Abin da ni ke koyarwa ba nawa ba ne, amma nasa ne wanda ya aiko ni.”

[17-08-22 20:30:15:802 PDT]

Glosbe's example sentences of worldwide

 1. worldwide. <> [[2005 SERVICE YEAR REPORT OF JEHOVAH’S WITNESSES WORLDWIDE]], A duniya duka, a dukan duniya, a faɗin duniya, a, dukan duniya, faɗin duniya, gudummawa a, na dukan duniya, wa’azi, ƙungiyar.
  1. What angelic support do Jehovah’s Witnesses receive in their worldwide ministry? <> Wane taimako na mala’iku ne Shaidun Jehobah suke samu a hidimarsu na dukan duniya?
  2. The Boy Scouts are a worldwide organization founded in 1908 in Great Britain by a lieutenant general of the British army, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. <> Wani laftanan mai suna Robert Stephenson Smyth Baden-Powell ne ya kafa ƙungiyar a shekara ta 1908, a ƙasar Biritaniya. Kuma an san da zaman wannan ƙungiyar faɗin duniya.
  3. As “unpaid laborers,” the other sheep willingly expend their physical strength and their resources in support of the worldwide preaching work that Christ assigned to his anointed followers on earth.—Acts 1:8; Revelation 12:17. <> Kamar masu “ɗawainiya,” waɗansu tumaki sun ba da kansu da dukiyarsu don goyon bayan aikin wa’azi da Yesu ya ba mabiyansa shafaffu su yi a duniya.—Ayukan Manzanni 1:8; Ru’ya ta Yohanna 12:17.
  4. It is provided as part of a worldwide Bible educational work supported by voluntary donations. <> Sashe ne na aikin ilimantarwa na Littafi Mai Tsarki a dukan duniya wanda ake tallafa wa da gudummawar da aka ba da da son rai.
  5. RELIGIOUS LEADERS sometimes predict tragic worldwide events to warn mankind and gather followers. <> SHUGABANNAN ADDINAI sukan annabta aukuwar munanan abubuwa a faɗin duniya don su gargaɗi mutane kuma su sami mabiya da yawa.
  6. (Ephesians 5:1, 2) Let us consider ways in which children, congregation overseers, and individual Christians can care for the needs of senior members of our worldwide brotherhood. <> (Afisawa 5:1, 2) Bari mu yi la’akari da hanyoyin da yara, masu kula a cikin ikilisiya, da kuma kowane Kirista za su iya kula da bukatun tsofaffi da suke cikin ’yan’uwancinmu a dukan duniya.
  7. The book Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2, was released at the “Guided by God’s Spirit” District Conventions of Jehovah’s Witnesses, held worldwide from May 2008 through January 2009. <> An fito da littafin nan Questions Young People Ask—Answers That Work, Littafi na 2 a Taron Gunduma na Shaidun Jehobah mai jigo, “Ruhun Allah Yana Yi Mana Ja-gora” da aka yi a dukan duniya daga watan Mayu 2008 zuwa Janairu 2009.
  8. When the last days began in 1914, there were only a few thousand servants of Jehovah worldwide. <> Bayin Jehobah wajen dubu biyar ne kawai a faɗin duniya a lokacin da aka soma kwanaki na ƙarshe a shekara ta 1914.
  9. (John 6:44) God draws honesthearted people to him by means of the Kingdom message proclaimed worldwide by his servants. <> (Yohanna 6:44) Allah yana jawo mutane masu zuciyar kirki wurinsa ta saƙon Mulkin da bayinsa suke yi a dukan duniya.
  10. In the 1999 service year, the number of pioneers worldwide reached 738,343—a wonderful demonstration of ‘zeal for fine works.’—Titus 2:14. <> A shekarar hidima ta 1999, adadin majagaba a dukan duniya ya kai 738,343—kyakkyawar misali na ‘himmar nagargarun ayyuka.’—Titus 2:14.
  11. The Witnesses are preaching worldwide—in 236 lands. <> Shaidu suna yin wa’azi a dukan duniya a ƙasashe 236.
  12. Additionally, do we discuss as a family how we can use our finances to support the worldwide work through our donations? <> Ƙari ga haka, muna tattauna yadda za mu tallafa wa aikin wa’azi ta wajen ba da gudummawa a matsayin iyali?
  13. As the ranks of the Bible Students grew, so did the number and size of Memorial gatherings worldwide. <> Yayin da adadin Ɗaliban Littafi Mai Tsarki yake ƙaruwa, adadi da girman wuraren da ake taron Tuna Mutuwar Yesu a faɗin duniya ma sun ƙaru.
  14. (b) What potential for further increase do you see in the worldwide field and locally? <> (b) Waɗanne alamu na ƙaruwa kake gani cikin fage na dukan duniya da kuma a yankinku?
  15. Show the Latest News About Jehovah’s Witnesses: This will help Bible students and others you are calling on to develop appreciation for the worldwide scope of our work and our Christian unity. <> Ku Nuna wa Mutane Labarai na Kwanan Nan Game da Shaidun Jehobah: Hakan zai taimaka wa ɗaliban Littafi Mai Tsarki da kuma wasu da kuke musu wa’azi su fahimci cewa muna aikin wa’azi ne a faɗin duniya kuma muna hakan cikin haɗin kai.
  16. Encourage all to pray for members of our worldwide brotherhood who have been affected by various trials, even mentioning them by name if possible.—2 Cor. <> Ka ƙarfafa ’yan’uwa su riƙa addu’a a madadin ’yan’uwanmu da ke fama da jarabobi dabam-dabam, idan zai yiwu, su ambaci sunayensu sa’ad da suke addu’a.—2 Kor.
  17. Attendees, and indeed God’s people worldwide, joyfully embraced that exhortation. <> A sakamako, waɗanda suka halarci taron da kuma bayin Jehobah baki ɗaya suka soma wa’azi da ƙwazo sosai.
  18. 2005 SERVICE YEAR REPORT OF JEHOVAH’S WITNESSES WORLDWIDE <> 2005 SERVICE YEAR REPORT OF JEHOVAH’S WITNESSES WORLDWIDE
  19. (John 17:4) Witnesses of Jehovah worldwide agree.—See the box “How to ‘Bear Fruit With Endurance,’” on page 21. <> (Yohanna 17:4) Shaidun Jehovah a dukan duniya sun yi na’am da wannan.—Ka dubi akwati “Yadda Za a Ba da ’Ya’ya da Haƙuri,” a shafi na 29.
  20. Worldwide, there are still individuals with “a fine and good heart” who upon hearing the word of God will “retain it and bear fruit with endurance.” <> A duniya duka, har yanzu akwai mutane masu “zuciya mai-gaskiya mai-kyau” waɗanda bayan sun ji maganar Allah suka “riƙe ta, da haƙuri kuma suna bada amfani.”

[17-08-22 20:30:16:218 PDT]

Glosbe's example sentences of worshiper

 1. worshiper. <> Bauta ta, Ibada ta, bauta masa, bauta wa, bauta, bautar, bautarmu, bautarsa, masu bauta wa, masu bauta, sujjada.
  1. 9 Easter supposedly commemorates the resurrection of Christ, but reputable sources link it with false worship. <> 9 Ista an ce wai bikin tashin Kristi daga matattu ne, amma tushe masu tabbaci sun haɗa ta da bautar ƙarya.
  2. (Hosea 1:4; 4:9) This warning has significance for us because Jehovah will hold an accounting against those practicing immorality and engaging in unclean worship today. <> (Yusha’u 1:4; 4:9) Wannan gargaɗin yana da ma’ana a gare mu domin Jehobah zai hukunta waɗanda suke yin lalata kuma suke saka hannu a bauta marar tsarki a yau.
  3. 15 min: Family Worship That Refreshes. <> Minti 15: Ibada ta Iyali Mai Armashi.
  4. Does not the presence of such devoted worshipers beautify Jehovah’s house? <> Shin bayyanar irin waɗannan masu bauta ba ta kyawanta gidan Jehovah ne?
  5. What place does obedience to God’s laws have in our worship, in our daily life, in our decision-making, and in our relationships with others? <> Wane wuri ne biyayya ga dokokin Allah yake da shi a bautarmu, a rayuwarmu ta yau da kullum, a tsai da shawara da muke yi, da cikin dangantakarmu da wasu?
  6. (Romans 2:29; Revelation 18:1-5) From 1919 onward, pure worship has been restored to its proper place in the lives of genuine Christians. <> (Romawa 2:29; Ru’ya ta Yohanna 18:1-5) Daga shekara ta 1919 A.Z., zuwa gaba, tsarkakkiyar bauta an mai da ita wajen da ta dace a rayukan Kiristoci na gaskiya.
  7. How does the Bible’s warning about valueless things apply to our worship? <> Ta yaya gargaɗin Littafi Mai Tsarki game da ayyukan banza ya shafi bautar mu?
  8. We are drawn closer to our Christian brothers in united worship and are strengthened to do God’s will. <> Muna jawo kusa kusa da ’yan’uwanmu Kiristoci a haɗaɗɗiyar bauta kuma muna samun ƙarfafa ta yin nufin Allah.
  9. As he guides them to the pure worship of God, they experience peace similar to that described in the Bible: “My people must dwell in a peaceful abiding place and in residences of full confidence and in undisturbed resting-places.” <> Yayin da yana kai su zuwa bauta mai tsarki na Allah, suna samun salama da ke kama da wadda aka kwatanta cikin Littafi Mai-Tsarki: “Mutanena za su zauna a cikin mazauni na salama, a cikin tabbatattun mazaunai, da cikin mahutaye masu-lafiya.”
  10. What does Isaiah show will be the future of any who turn against God and his worship? <> Menene Ishaya ya nuna cewa kowa da ya juya wa Allah baya da kuma bautarsa zai fuskanta a nan gaba?
  11. For example, a person might deceive himself into thinking that if he goes through some of the motions of formal worship, he can get away with committing immorality or engaging in other serious wrongdoing. <> Alal misali, mutum yana iya ruɗar kansa ta wajen yin tunanin cewa idan yana cika wasu farillai na bauta, yana iya guje wa horon yin lalata, ko kuwa yin wasu zunubi masu tsanani.
  12. We asked them: “How can Christians worship Jesus, the cross, Mary, and other idols when that is against the Ten Commandments?” <> Muka tambaye su: “Me ya sa Kiristoci suke bauta wa Yesu da Maryamu da gicciye da dai sauran gumaka duk da cewa hakan ya saɓa wa Dokoki Goma?”
  13. (b) As stated at Revelation 7:11, 12, who observe the great crowd and share with them in worship? <> (b) Yadda aka rubuta a Ru’ya ta Yohanna 7:11, 12, wa ke lura da taro mai girma kuma suna sujjada tare da su?
  14. To many, “faith” simply means having a religious belief or following a form of worship. <> Ga mutane da yawa, “bangaskiya” kasancewa ce da imani na addini ko kuma bin fasalin wata bauta.
  15. Your Family Worship evening can do much to make you and your loved ones fine Kingdom citizens <> Bauta ta Iyali da yamma za ta iya taimaka maka da iyalinka ku zama ’yan Mulki masu kirki
  16. 15, 16. (a) What evidence is there that Jehovah has provided physical protection for his worshipers as a group? <> 15, 16. (a) Wane tabbaci ne da akwai cewa Jehovah ya kāre rukunin masu bauta masa a zahiri?
  17. Thus, he was able to give them encouragement and incentive to worship Jehovah. <> Da hakan, ya samu damar ƙarfafa su kuma ya nuna musu dalilan bauta wa Jehobah.
  18. 9 That Jehovah hates false worship is clearly seen from what happens to Babylon the Great. <> 9 Abin da zai faru da Babila Babba ya nuna cewa Jehobah ya tsane bautar ƙarya.
  19. Will they remain loyal to the God they worship? <> Za su kasance da aminci ga Allahn da suke bauta masa?
  20. The July 1, 1945, issue of The Watchtower encouraged “all worshipers of Jehovah who seek eternal life in his new world of righteousness to respect the sanctity of blood and to conform themselves to God’s righteous rulings concerning this vital matter.” <> Hasumiyar tsaro ta 1 ga Yuli ta shekara ta 1945, ta ba da umurni ga “dukan masu bauta wa Jehobah da suke neman rai madawwami a cikin sabuwar duniya mai adalci, su yi biyayya ga tsarkakar jini su kuma bi tafarkin Allah na adalci game da wannan al’amari.”

[17-08-22 20:30:16:460 PDT]

Glosbe's example sentences of wrangling

 1. wrangling. <> husuma, jayayya.
  1. ‘He will not wrangle, nor cry aloud . . . <> Ba za shi yi husuma ba, ba kuwa za shi tada murya ba . . .
  2. Debates, arguments, and wrangling are the norm among those who look at life in a fleshly way. <> Musu da jayayya abubuwa ne na kullum tsakanin waɗanda suke ɗaukan rayuwa a hanya ta jiki.

[17-08-22 20:30:17:689 PDT]

Glosbe's example sentences of wrath

 1. wrath. <> Fushin, fushi, fushin, fushinsa, hasala, su.
  1. 26:21) So when a situation tries your self-control, be “slow about speaking, slow about wrath.” <> 26:21) Saboda haka, sa’ad da wani yanayi ya gwada kame kanka, ka yi “jinkirin yin magana, [da] jinkirin yin fushi.”
  2. Saved From God’s Wrath <> Ceto Daga Fushin Allah
  3. We too need to listen to Jehovah and to his Son: “He that exercises faith in the Son has everlasting life; he that disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him.”—John 3:36. <> Mu ma muna bukatar mu saurari Jehovah da Ɗansa: “Wanda yana bada gaskiya ga Ɗan yana da rai na har abada; amma wanda ba ya yi biyayya ga Ɗan ba, ba za shi ganin rai ba, amma fushin Allah yana bisansa zaune.”—Yohanna 3:36.
  4. He is thereby equipped to heed the counsel found at Ephesians 4:26, 29: “Be wrathful, and yet do not sin . . . <> Ta hakan yana shirye ya yi biyayya ga gargaɗin da ke Afisawa 4:26, 29: “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi . . .
  5. 4:8) Noteworthy in this regard is the apostle Paul’s counsel, apparently based on Psalm 4:4: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.”—Eph. <> 4:8) Abu na musamman game da wannan shi ne gargaɗin manzo Bulus, wanda wataƙila ya ɗauko ne daga Zabura 4:4: “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi: kada rana ta faɗi kuna kan fushinku: kada kuwa ku ba Shaiɗan dama.”—Afis.
  6. Remember the inspired counsel: “Be swift about hearing, slow about speaking, slow about wrath.” <> Ka tuna da huraren gargaɗi: “Yi hanzarin ji, shi yi jinkirin yin magana, shi yi jinkirin yin fushi.”
  7. 9. (a) Who are the “vessels of wrath made fit for destruction”? <> 9. (a) Su wanene “tukwane na fushi shiryayyu ga halaka”?
  8. The boy being taunted by his schoolmates is sorely tempted to lash out at them, but he remembers this admonition: “Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to the wrath; for it is written: ‘Vengeance is mine; I will repay, says Jehovah.’” <> Yaron da abokan makarantarsa suke zagi ya ji kamar ya rama, amma sai ya tuna wannan gargaɗin: “Kada ku ɗauka ma kanku fansa, ƙaunatattu, amma ku kauce ma fushi: gama an rubuta, ɗaukar fansa tawa ce; ni zan yi sakamako, in ji Ubangiji.”
  9. We will no longer react to perceived injustices with outbursts of “malicious bitterness and anger and wrath and screaming and abusive speech.” <> Ba za mu ƙara aikata ga abin da muke jin cewa rashin gaskiya ne da “ɗacin zuciya, da hasala, da fushi, da hargowa, da zage-zage.”
  10. On the other hand, those in authority risked Jehovah’s wrath if they dealt unjustly or arrogantly with his people. <> A wani bangare kuma, wadanda aka ba su iko za su fuskanci fushin Jehovah idan suka bi da mutanensa cikin rashin adalci da kuma mugunta.
  11. On the other hand, those who stubbornly oppose God end up as “vessels of wrath made fit for destruction.”—Rom. <> Akasin haka, waɗanda suka ƙi yin biyayya ga Jehobah sun zama “tukwane na fushi shiryayyu ga halaka.”—Rom.
  12. 20 When Jehovah’s wrath breaks out upon this wicked system of things, how happy we will be that we have exercised faith in the ransom and have shown an ongoing appreciation for it! <> 20 Sa’ad da Jehobah ya zubo da fushinsa a kan wannan zamani, za mu yi farin cikin cewa mun ba da gaskiya a fansar kuma mun ci gaba da nuna godiya a gare ta!
  13. He states: “Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to the wrath; for it is written: ‘Vengeance is mine; I will repay, says Jehovah.’” <> Ya ce: “Kada ku ɗauka ma kanku fansa, ƙaunatattu, amma ku kauce ma fushi: gama an rubuta, Ɗaukar fansa tawa ce; ni zan yi sakamako, in ji Ubangiji.”
  14. 7 Being kind to those in our family involves following the admonition of the apostle Paul: “Really put them all away from you, wrath, anger, badness, abusive speech, and obscene talk out of your mouth.” <> 7 Yi wa waɗanda suke cikin iyalinmu alheri ya ƙunshi bin gargaɗin manzo Bulus: “Ku kawarda dukan waɗannan; fushi, hasala, ƙeta, tsegumi, alfasha daga cikin bakinku.”
  15. 16 “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.” <> 16 “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi: kada rana ta faɗi kuna kan fushinku: kada kuwa ku ba Shaiɗan dama.”
  16. 3:15) Had the brother mentioned above allowed the householder’s wrath and unkindness to cause him to become angry, the man’s attitude would not likely have softened as it did; he might have become even angrier. <> 3:15; LMT) Da a ce ɗan’uwan da aka ambata a baya ya ƙyale fushi da rashin kirki na maigidan su ba shi haushi, mai yiwuwa halin mutumin ba zai canja ba; kuma da ya ƙara yin fushi.
  17. 17:9) Paul advised the Ephesians: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.” <> 17:9) Bulus ya shawarci mutanen Afisa: “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi: kada rana ta faɗi kuna kan fushinku: kada kuwa ku ba Shaiɗan dama.”
  18. He was warning of a coming judgment, a day of wrath; and he put the religious leaders on notice that if they were to escape during that day, they would need to produce fruit that proved their repentance. <> Yana gargaɗi game da hukunci na nan gaba, wato, ranar hasala; kuma ya gaya wa shugabannin addinai cewa idan suna so su tsira daga wannan rana, dole ne su kasance da halaye da za su nuna cewa sun tuba.
  19. To escape God’s future day of wrath, we must keep on showing our deep appreciation for “the ransom paid by Christ Jesus.”—Rom. 3:24; read Philippians 2:12. <> Don mu tsira daga ranar fushi na Allah na nan gaba, dole ne mu ci gaba da nuna godiya sosai ga “fansa da ke cikin Yesu Kristi.”—Rom. 3:24; karanta Filibiyawa 2:12.
  20. Abusive speech, ridicule, contempt, and hateful wrath are wrong. <> Baƙar magana, ba’a, raini, da kuma ƙiyayya ba su da kyau.

[17-08-22 20:30:17:876 PDT]

Glosbe's example sentences of wraths

 1. wraths. <> Fushin, fushi, fushin, fushinsa, hasala, su.
  1. 26:21) So when a situation tries your self-control, be “slow about speaking, slow about wrath.” <> 26:21) Saboda haka, sa’ad da wani yanayi ya gwada kame kanka, ka yi “jinkirin yin magana, [da] jinkirin yin fushi.”
  2. Saved From God’s Wrath <> Ceto Daga Fushin Allah
  3. We too need to listen to Jehovah and to his Son: “He that exercises faith in the Son has everlasting life; he that disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him.”—John 3:36. <> Mu ma muna bukatar mu saurari Jehovah da Ɗansa: “Wanda yana bada gaskiya ga Ɗan yana da rai na har abada; amma wanda ba ya yi biyayya ga Ɗan ba, ba za shi ganin rai ba, amma fushin Allah yana bisansa zaune.”—Yohanna 3:36.
  4. He is thereby equipped to heed the counsel found at Ephesians 4:26, 29: “Be wrathful, and yet do not sin . . . <> Ta hakan yana shirye ya yi biyayya ga gargaɗin da ke Afisawa 4:26, 29: “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi . . .
  5. 4:8) Noteworthy in this regard is the apostle Paul’s counsel, apparently based on Psalm 4:4: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.”—Eph. <> 4:8) Abu na musamman game da wannan shi ne gargaɗin manzo Bulus, wanda wataƙila ya ɗauko ne daga Zabura 4:4: “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi: kada rana ta faɗi kuna kan fushinku: kada kuwa ku ba Shaiɗan dama.”—Afis.
  6. Remember the inspired counsel: “Be swift about hearing, slow about speaking, slow about wrath.” <> Ka tuna da huraren gargaɗi: “Yi hanzarin ji, shi yi jinkirin yin magana, shi yi jinkirin yin fushi.”
  7. 9. (a) Who are the “vessels of wrath made fit for destruction”? <> 9. (a) Su wanene “tukwane na fushi shiryayyu ga halaka”?
  8. The boy being taunted by his schoolmates is sorely tempted to lash out at them, but he remembers this admonition: “Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to the wrath; for it is written: ‘Vengeance is mine; I will repay, says Jehovah.’” <> Yaron da abokan makarantarsa suke zagi ya ji kamar ya rama, amma sai ya tuna wannan gargaɗin: “Kada ku ɗauka ma kanku fansa, ƙaunatattu, amma ku kauce ma fushi: gama an rubuta, ɗaukar fansa tawa ce; ni zan yi sakamako, in ji Ubangiji.”
  9. We will no longer react to perceived injustices with outbursts of “malicious bitterness and anger and wrath and screaming and abusive speech.” <> Ba za mu ƙara aikata ga abin da muke jin cewa rashin gaskiya ne da “ɗacin zuciya, da hasala, da fushi, da hargowa, da zage-zage.”
  10. On the other hand, those in authority risked Jehovah’s wrath if they dealt unjustly or arrogantly with his people. <> A wani bangare kuma, wadanda aka ba su iko za su fuskanci fushin Jehovah idan suka bi da mutanensa cikin rashin adalci da kuma mugunta.
  11. On the other hand, those who stubbornly oppose God end up as “vessels of wrath made fit for destruction.”—Rom. <> Akasin haka, waɗanda suka ƙi yin biyayya ga Jehobah sun zama “tukwane na fushi shiryayyu ga halaka.”—Rom.
  12. 20 When Jehovah’s wrath breaks out upon this wicked system of things, how happy we will be that we have exercised faith in the ransom and have shown an ongoing appreciation for it! <> 20 Sa’ad da Jehobah ya zubo da fushinsa a kan wannan zamani, za mu yi farin cikin cewa mun ba da gaskiya a fansar kuma mun ci gaba da nuna godiya a gare ta!
  13. He states: “Do not avenge yourselves, beloved, but yield place to the wrath; for it is written: ‘Vengeance is mine; I will repay, says Jehovah.’” <> Ya ce: “Kada ku ɗauka ma kanku fansa, ƙaunatattu, amma ku kauce ma fushi: gama an rubuta, Ɗaukar fansa tawa ce; ni zan yi sakamako, in ji Ubangiji.”
  14. 7 Being kind to those in our family involves following the admonition of the apostle Paul: “Really put them all away from you, wrath, anger, badness, abusive speech, and obscene talk out of your mouth.” <> 7 Yi wa waɗanda suke cikin iyalinmu alheri ya ƙunshi bin gargaɗin manzo Bulus: “Ku kawarda dukan waɗannan; fushi, hasala, ƙeta, tsegumi, alfasha daga cikin bakinku.”
  15. 16 “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.” <> 16 “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi: kada rana ta faɗi kuna kan fushinku: kada kuwa ku ba Shaiɗan dama.”
  16. 3:15) Had the brother mentioned above allowed the householder’s wrath and unkindness to cause him to become angry, the man’s attitude would not likely have softened as it did; he might have become even angrier. <> 3:15; LMT) Da a ce ɗan’uwan da aka ambata a baya ya ƙyale fushi da rashin kirki na maigidan su ba shi haushi, mai yiwuwa halin mutumin ba zai canja ba; kuma da ya ƙara yin fushi.
  17. 17:9) Paul advised the Ephesians: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state, neither allow place for the Devil.” <> 17:9) Bulus ya shawarci mutanen Afisa: “Ku yi fushi, amma kada ku yi zunubi: kada rana ta faɗi kuna kan fushinku: kada kuwa ku ba Shaiɗan dama.”
  18. He was warning of a coming judgment, a day of wrath; and he put the religious leaders on notice that if they were to escape during that day, they would need to produce fruit that proved their repentance. <> Yana gargaɗi game da hukunci na nan gaba, wato, ranar hasala; kuma ya gaya wa shugabannin addinai cewa idan suna so su tsira daga wannan rana, dole ne su kasance da halaye da za su nuna cewa sun tuba.
  19. To escape God’s future day of wrath, we must keep on showing our deep appreciation for “the ransom paid by Christ Jesus.”—Rom. 3:24; read Philippians 2:12. <> Don mu tsira daga ranar fushi na Allah na nan gaba, dole ne mu ci gaba da nuna godiya sosai ga “fansa da ke cikin Yesu Kristi.”—Rom. 3:24; karanta Filibiyawa 2:12.
  20. Abusive speech, ridicule, contempt, and hateful wrath are wrong. <> Baƙar magana, ba’a, raini, da kuma ƙiyayya ba su da kyau.

[17-08-22 20:30:18:624 PDT]

Glosbe's example sentences of wrongdoers

 1. wrongdoers. <> Masu Zunubi, laifi, miyagu, suka yi laifi, tuba, wanda, zunubi, zunubin.
  1. Jehovah is merciful to repentant wrongdoers. <> Jehobah mai jinƙai ne ga masu laifi da suka tuba.
  2. As an example, when a wrongdoer asked to be remembered after Jesus came into his Kingdom, Jesus said: “You will be with me in Paradise.” <> Alal misali, lokacin da wani mai laifi ya gaya wa Yesu ya tuna da shi in ya shiga cikin Mulkinsa, Yesu ya ce: “Za ka kasance tare da ni a Firdausi.”
  3. (Titus 2:2) All of this is done in love and is not intended to punish the wrongdoer. <> (Titus 2:2) Ana yin duka wannan ne cikin ƙauna ba wai don a horar da wanda ya yi zunubin ba.
  4. (Isaiah 48:17; 1 John 5:3) Second, withdrawing from an unrepentant wrongdoer protects us and the rest of the congregation from spiritual and moral contamination and upholds the congregation’s good name. <> (Ishaya 48:17; 1 Yohanna 5:3) Na biyu, janye wa daga mai laifi da ya ƙi tuba zai kāre mu da ikilisiya daga haɗari na ruhaniya da kuma na ɗabi’a kuma ya kāre suna mai kyau na ikilisiya.
  5. It is God’s purpose to take action against wrongdoers. <> Nufin Allah ne ya yi maganin masu yin laifi.
  6. There will be an unhappy outcome for an unrepentant wrongdoer. <> Mugu da ya ƙi tuba zai samu sakamako ta baƙin ciki.
  7. Of course, truly repentant wrongdoers are lovingly helped to ‘make straight paths for their feet.’—Hebrews 12:12, 13; Proverbs 28:13; Galatians 6:1. <> Hakika, waɗanda suka tuba da gaske ana taimaka masu su ‘miƙa karabsu domin sawayensu.’—Ibraniyawa 12:12, 13; Misalai 28:13; Galatiyawa 6:1.
  8. But what happens when a wrongdoer proves to be incorrigibly wicked? <> Amma menene yake faruwa sa’ad da mai laifi ya nuna shi ya wuci gyara?
  9. Granted, the wrongdoer may reap bitter fruitage, as did King David. <> Babu shakka, mai zunubin ƙila ya fuskanci sakamakon zunubi, kamar yadda Sarki Dauda ya yi.
  10. 10 The prophet’s next words fit both Judah’s wrongdoers and wicked ones of our day. <> 10 Kalmomin annabin na gaba sun dace da miyagu na Yahuza da miyagu na zamaninmu.
  11. Ps 37:1, 2—Maintain focus on serving Jehovah, not on the apparent success of wrongdoers (w03 12/1 9-10 ¶3-6) <> Za 37:1, 2—Ka mai da hankali ga bautarka ga Jehobah, ba ga nasarar da miyagu suke yi ba (w03 12/1 21-22 sakin layi na 3-6)
  12. 15 If you feel that you have been the victim of an injustice and find it difficult to forgive a wrongdoer who has repented, it would be good to realize that the offender too is a victim. <> 15 Idan wani da ya ɓata maka rai ya tuba, amma duk da haka, yana maka wuya ka gafarta masa, ka tuna cewa shi ma yana da nasa matsaloli.
  13. 14 So, then, what should a repentant wrongdoer do? <> 14 Saboda haka, menene ya kamata mai zunubi da ya tuba ya yi?
  14. (b) What help is available to a wrongdoer? <> (b) Wane taimako ne mai zunubi zai iya samu?
  15. • How can elders display Christ’s mental attitude toward wrongdoers? <> • Ta yaya dattawa za su nuna hali irin na Kristi ga waɗanda suka yi laifi?
  16. He hates unrighteousness, and in due time he brings unrepentant wrongdoers to justice. w14 7/15 1:3, 10-12 <> Yana yin tir da mugunta kuma zai hukunta masu zunubi da suka ƙi tuba. w14 7/15 1:3, 10-12
  17. Love Helps Wrongdoers Return to Jehovah <> Ƙauna Tana Taimakon Masu Zunubi Su Koma ga Jehobah
  18. Or will you recognize that Jehovah may allow time for repentance on the part of wrongdoers and that he will ultimately correct the wrongs and act in a just way? <> Ko kuma za ka fahimci cewa Jehobah yana ba wa wanda ya yi kuskuren dama don ya tuba, kuma a ƙarshe Jehobah zai daidaita al’amarin a lokacin da ya dace?
  19. In order to receive mercy, a wrongdoer must completely abandon his sinful course and bring his life into harmony with the high standards of Jehovah’s elevated worship. <> Domin a yi masa jinƙai, mai zunubi dole ne ya kawar da tafarkinsa na zunubi kuma ya daidaita rayuwarsa da mizanai masu girma na bauta mai ɗaukaka ta Jehobah.
  20. If the elders bring the wrongdoer to his senses and he repentantly accepts reproof and correction, he no longer endangers the spirit of the congregation. <> Idan dattawa suka taimaka wa wanda ya yi zunubi ya fahimci cewa zunubin da ya yi mai tsanani ne sosai, kuma ya tuba, ikilisiyar za ta kasance da salama.


Glosbe's example sentences of wakili

 1. wakili. <> An ambassador, Steward, representative, steward, stewards, stewardship.
  1. Yesu ya ce: “Wanene fa wakili mai-aminci, mai-azanci, wanda ubangijinsa za ya sanya shi bisa iyalin gidansa, domin shi raba musu abincinsu a lotonsa? <> Jesus stated: “Who really is the faithful steward, the discreet one, whom his master will appoint over his body of attendants to keep giving them their measure of food supplies at the proper time?
  2. Ya kira bawan “wakili” kuma ya kira “mallaka tasa” “iyalin gidansa.” <> He called the slave asteward” and referred to the “domestics” as “his body of attendants.”
  3. Za mu samu ƙarin bangaskiya daga karanta Littafi Mai Tsarki kullum da kuma kyakkyawan nazarin Nassosi da taimakon littattafai da “wakili mai-aminci” yake tanadin. <> Increased faith can result from daily Bible reading and diligent study of the Scriptures with the help of publications provided through “the faithful steward.”
  4. Sakin layi na 2: A farko, Yesu ya ba da wani kwatanci inda ya kira ‘bawan’ “wakili.”—Luk 12:42-44. <> Paragraph 2: On an earlier occasion, Jesus related a similar illustration in which he referred to the “slave” as a “steward” and to the “domestics” as “his body of attendants.”—Luke 12:42-44.
  5. (b) Wace tambaya game da wakili ne za mu amsa? <> (b) What questions about stewardship will we consider?
  6. 18 Ya kamata kowa ya tambayi kansa, ‘wane irin wakili ne ni?’ <> 18 Each of us can ask, ‘How do I view my stewardship?’
  7. 16 Domin mu ci gaba da samun kāriya na tsayayya wa miyagun ruhohi, muna bukatar mu karanta kuma mu yi nazarin Kalmar Allah a kai a kai, kuma mu yi amfani da littattafai da “wakili mai-aminci” ke tanadinsu. <> 16 For continued protection against the wicked spirit forces, we need, among other things, to read and study God’s Word regularly, making good use of publications provided through “the faithful steward.”
  8. “Abin da [Yesu] ya ke da shi” da “wakili” yake lura da shi ya ƙunshi dukiya, da tsarin ayyuka na ruhaniya, da kuma aikin wa’azi <> The “belongings” supervised by the “steward” include material assets, spiritual programs, and the preaching activity
  9. Saboda haka, dukan wanda yake bauta wa Allah wakili ne. Allah ya amince da kuma daraja mu, kuma yana son mu yi amfani da dukan baiwar da ya ba mu. <> Accordingly, all who serve God are stewards, and with their stewardship comes honor, trust, and responsibility.
  10. Yawancin Kiristoci masu aminci a yau ba sa cikin wannan “wakili mai-aminci.” <> Most faithful Christians now alive are not members of that faithful steward class.
  11. Kai ‘Wakili na Alherin Allah’ Ne? <> Are You aSteward of God’s Undeserved Kindness’?
  12. ‘Mallakar’ da aka naɗa wakili mai aminci ya kula da su su ne abubuwa na Ubangiji da ke duniya, waɗanda suka haɗa da talakawan Mulki a duniya da kayayyakin da ake amfani da su wajen yin wa’azin bishara. <> The “belongings” that the faithful steward is appointed to care for are the Master’s royal interests on earth, which include the Kingdom’s earthly subjects and the material facilities used in preaching the good news.
  13. Wakili yana magana da gaba gaɗi da kuma mutunci a madadin gwamnatinsa. <> An ambassador or an envoy speaks boldly and with dignity on behalf of his government.
  14. Dole ne wakili ya kasance da aminci idan yana son ya yi aikinsa da kyau, kuma ya faranta ran ubangidansa. <> Faithfulness is essential to be an effective, successful steward.
  15. Alal misali, da yake amsa tambayar da Bitrus ya yi ne Yesu ya yi maganar “wakili mai-aminci.” <> For example, it was in response to a statement by Peter that Jesus spoke about “the faithful steward.”
  16. Kai Wakili Ne Mai Riƙon Amana! <> You Are a Trusted Steward!
  17. 2. (a) Wanene “bawan nan mai-aminci, mai-hikima,” ko kuma “wakili mai-aminci”? <> 2. (a) Who is “the faithful and discreet slave,” or “the faithful steward”?
  18. “Ba da aiki” yana nufin a ba mutum wani abu, naɗa mutum ya zama wakili, ko kuma ba da hakki ko iko. <> “To delegate” means “to entrust to another; to appoint as one’s representative; to assign responsibility or authority.”
  19. Duk halaye masu kyau da kuma iyawar da wakili yake da su duk banza ne idan ba ya biyayya ga ubangidansa, kuma ba ya aiki tuƙuru. <> A steward may have many fine qualities and abilities, yet none of them would matter if he was irresponsible or disloyal to his master.
  20. Da suke a tare a ƙasan dutsen, Isra’ilawa suka ji “Kalmomi Goma” daga tsakiyar wuta da gajimare sa’ad da Jehovah yake magana da su ta wurin wakili mala’ika. <> Assembled at the foot of the mountain, the Israelites even heard “the Ten Words” from the midst of the fire and the cloud as Jehovah spoke to them through an angelic representative.

[17-08-23 03:05:19:846 PDT]

Glosbe's example sentences of wakilin suna

 1. wakilin suna. <> The pronoun, a, elders, pronoun, pronouns, substitute.
  1. (Zabura 23:4) Yanzu Dauda ya nuna ya shaƙu da Jehobah har yana kiransa da wakilin suna “ka.” <> (Psalm 23:4) David now speaks more intimately, addressing Jehovah with the pronoun “you.”
  2. Jam’in wakilin suna “mu” na nuna cewa wani yana tare da Jehobah. <> The plural pronoun “us” indicates that there is another person with Jehovah.
  3. 6:8a—Me ya sa aka yi amfani da wakilin suna “zan” da “mu” a nan? <> 6:8a—Why are the pronouns “I” and “us” used here?
  4. Ta wajen yin amfani da wakilin suna “mu,” Luka ya nuna cewa yana wajen a lokacin da wasu abubuwa suka faru. <> By using such pronouns as “we” and “us,” Luke indicates that he was present when certain events occurred.
  5. Wakilin suna “zan” na nuni ga Jehobah Allah. <> The pronoun “I” stands for Jehovah God.
  6. A yau, rukunin wakilin Jehobah suna ba da alama a duk lokacin da ake bukatar canji. <> Today, Jehovah’s steward class gives a clear signal whenever it is time to make a move.
  7. Sa’ad da aka ce wani wakilin ikilisiyar Kirista ya yi jana’iza, dattawa suna iya ba da shawarwari masu kyau da kuma taimako na ruhaniya domin dukan shirye-shiryen su jitu da ƙa’idodi na Nassi. <> When a representative of the Christian congregation is asked to conduct a funeral, the appointed elders can offer helpful suggestions and provide spiritual support so that all the arrangements harmonize with Scriptural guidelines.
  8. Wani majagaba wanda wakilin mai kula da da’ira ne mai suna Curt, ya yarda ya ziyarci wata ikilisiyar da ake yin tafiyar sa’o’i biyu da minti talatin kafin a kai ta. <> Curt, who is a pioneer and a substitute circuit overseer, agreed to visit a congregation two and a half hours from his home.

[17-08-23 03:05:20:439 PDT]

Glosbe's example sentences of walkiya

 1. walkiya. <> beacon, glittering, lightning, rumbling.
  1. Yana ci kawai da wuta, yana walkiya kamar kwasfa a gefen dutse. <> It just kept burning, shining like a beacon on the mountainside.
  2. Tsuntsu dangin marai yana walkiya kamar lu’u lu’ai, zai iya tsayawa wuri daya kamar jirgin sama mai saukar ungulu. <> Hummingbirds, glittering like little winged gems, can hover like helicopters and even fly backward.
  3. (Romawa 1:20) Ka yi tunanin haske mai kashe ido na walkiya da kuma tsawa ta aradu, da fadawa na kogi, da kuma yadda sama take da fadi na ban razana! <> (Romans 1:20) Just think of the blinding flashes and rumbling booms of a thunderstorm, the glorious cascade of a mighty waterfall, the overwhelming vastness of a starry sky!
  4. Yana haskakawa, yana walkiya kamar duwatsu masu daraja, yana haske kamar wuta ko kuma karafa masu tamani—haka kyan Allah mai tsarki yake.—Ezekiel 1:25-28; Ru’ya ta Yohanna 4:2, 3. <> Beaming with light, dazzling as gemstones, glowing like fire or the purest and brightest precious metals—such is the beauty of our holy God.—Ezekiel 1:25-28; Revelation 4:2, 3.
  5. Yana iya tafiya kamar walkiya, kuma ya juya! <> It could move at the speed of lightning, even making right-angled turns!

[17-08-23 03:05:20:586 PDT]

Glosbe's example sentences of wallafa

 1. wallafa. <> ? published by Jehovah’s Witnesses, Published by, Published, Witnesses, literature, material, publication, published by Jehovah’s Witnesses, published, publishing, tracts.
  1. Zai dace a riƙa zuwa da littattafan da aka wallafa da manyan rubutu. <> It may be necessary to bring enlarged copies of the material for some.
  2. Don ƙarin bayani, ka duba babi na 15 na wannan littafin Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa. <> For more information, see chapter 15 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses.
  3. Don ƙarin bayani, ka duba babi na 3 na littafin nan Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa. <> For more information, see chapter 3 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses.
  4. Shaidun Jehobah ne suka wallafa. <> Published by Jehovah’s Witnesses.
  5. An wallafa shi a shekara ta 1944, amma yanzu an daina bugawa. <> Published in 1944, but now out of print.
  6. 8 ga Yuli, 1988 shafi na 10, Shaidun Jehobah ne suka wallafa. <> July 8, 1988, page 10, published by Jehovah’s Witnesses.
  7. Wani batu game da wa’azi da aka wallafa a Hasumiyar Tsaro. <> Ministry-related information from The Watchtower.
  8. Ka duba shafi na 4 na ƙasidar nan Littafi Don Dukan Mutane, Shaidun Jehobah ne suka wallafa ta. <> See chapter 7 of the book The Bible—God’s Word or Man’s? published by Jehovah’s Witnesses.
  9. Sa’ad da suke bukatar taimako, mukan gaya musu su nemi amsar daga littattafanmu da aka wallafa bisa Littafi Mai Tsarki.” <> When they needed help, we always referred them to our Bible-based literature, and we prayed together.”
  10. An wallafa warƙoƙin da aka fitar da su a shekara ta 2013 don su taimaka mana mu yi hakan. <> The tracts that were released in 2013 were designed to help us do just that.
  11. Shaidun Jehobah ne suka wallafa a kusan harsuna 300, wannan mujallar ta tattauna batutuwa 16 kuma ta amsa dukan tambayoyi da aka yi a baya. <> Published by Jehovah’s Witnesses in nearly 300 languages, this brochure discusses 16 basic Bible topics and provides a Scriptural answer to all the questions listed above.
  12. Don ƙarin bayani, ka duba babi na 18 na wannan littafin Menene Ainihi Littafi Mai Tsarki Yake Koyarwa? Shaidun Jehobah ne suka wallafa. <> For more information, see chapter 18 of this book, What Does the Bible Really Teach?, published by Jehovah’s Witnesses.
  13. na 22 ga Yuni, 2004, Shaidun Jehobah ne suka wallafa. <> See the June 22, 2004, issue of Awake! published by Jehovah’s Witnesses.
  14. 12 Tun lokacin da aka wallafa waɗannan talifofin, irin waɗannan wasannin marar kyau sai ƙaruwa suke yi. <> 12 Since those articles were published, this type of heart-corrupting programming has become increasingly available.
  15. Saboda haka, don mu cim ma wannan aikin, mun fassara da kuma wallafa miliyoyin littattafai da mujallu da warƙoƙi da kuma takardun gayyatar mutane zuwa manyan taro da taron Tuna da Mutuwar Yesu. <> For this reason, we stand out as unique with regard to the work we do in translating and publishing Bible literature.
  16. Wani littafin al’adar Yahudawa mai suna Talmud da aka wallafa sama da shekaru 1800 da suka shige ya gargaɗi maza cewa: “Kada su cika yin taɗi da mata don hakan zai kai su ga yin lalata.” <> The Talmud, compiled from the second century C.E. on, gave this warning to men: “Do not converse much with women, as this will ultimately lead you to unchastity.”
  17. Sun fallasa koyarwar ƙarya kuma suka yaɗa na gaskiya, sun wallafa da kuma rarraba littattafai da ke bayyana Littafi Mai Tsarki a dukan duniya. <> Those loyal men and women exposed false doctrines and spread spiritual truths, publishing and distributing Bible literature far and wide.
  18. Wani labari da ya faru a yankin ko wanda aka wallafa a littattafanmu game da wa’azi. <> A local or published field service experience.
  19. An soma wallafa Hasumiyar Tsaro tun shekara ta 1879, kuma hakan ya yiwu da taimakon ruhun Jehobah da kuma albarkarsa. <> As you know, The Watchtower has been in publication since 1879, a feat that has been possible only with Jehovah’s spirit and blessing.
  20. Shin ya kamata mu ɗauka cewa Kirista da ya manyanta ya fi ƙarfin ya karanta littattafan da aka wallafa don matasa ne? <> Should adult Christians feel that it is demeaning for them to read publications directed to young people?

[17-08-23 03:05:20:880 PDT]

Glosbe's example sentences of walwala

 1. walwala. <> agreeable, comfortably, moody teen, pleasant scene.
  1. Wane uba ko uwa ce za su so su ga ɗansu da ke ba da haɗin kai a dā ya zama marar walwala? <> After all, what dad or mom is happy to see a compliant child turn into a moody teen?
  2. Allah ya aikata kamar wanda ya ɗaga ko kuma ture karkiyar da nisa domin dabba ya ci abinci cikin walwala. <> God acted as one who lifts off or pushes back a yoke far enough to enable an animal to eat comfortably.
  3. 4 A ganin ido, kamar yanayi ne na walwala. <> 4 At first glance, this might appear to be a pleasant scene.
  4. Kalmar nan ‘alheri’ tana nufin ba mutane fuska da yin walwala ko kuma ƙayatar da zuciya da kuma azanci. <> The word “pleasantness” is associated with the state or quality of being “agreeable or pleasing to the mind, feelings, or senses.”

[17-08-23 03:05:21:235 PDT]

Glosbe's example sentences of walƙiya

 1. walƙiya. <> bright, flashing, lightning, lightnings, radiantly.
  1. Sun gaskata cewa yana bayyana kansa a cikin iska, ruwan sama, walƙiya, da kuma tsawa. <> He was thought to manifest himself in wind, rain, lightning, and thunder.
  2. Aka yarda mata kuma ta yafa ma kanta linen mai-labshi, mai-walƙiya, mai-tsabta: gama linen nan mai-labshi ayuka masu-adilci na tsarkaka ne,” in ji Ru’ya ta Yohanna 19:7, 8. <> Yes, it has been granted to her to be arrayed in bright, clean, fine linen, for the fine linen stands for the righteous acts of the holy ones,” states Revelation 19:7, 8.
  3. (1 Timothawus 2:9; LMT) Ba abin mamaki ba ne, a littafi Ru’ya ta Yohanna, “linen mai-labshi, mai-walƙiya, mai-tsabta” yana wakiltan ayyuka masu adalci da Allah ya ɗauke su masu tsarki. <> (1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in the book of Revelation, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones whom God considers holy.
  4. Ɗan’uwa Lett ya ce, sashenta na samaniya da ya haɗa da halittu na ruhu yana gudu kamar saurin walƙiya, wato, sauri na tunanin Jehobah. <> Its heavenly part, composed of spirit creatures, moves with lightning speed—the speed of Jehovah’s own thoughts, Brother Lett said.
  5. 10:18—Menene Yesu yake nufi sa’ad da ya gaya wa almajiransa guda saba’in cewa: “Na ga Shaiɗan faɗaɗe kamar walƙiya daga sama”? <> 10:18—What was Jesus referring to when he told the 70 disciples: “I began to behold Satan already fallen like lightning from heaven”?
  6. Dusar ƙanƙara, ƙanƙara, guguwa, iska, da kuma walƙiya, duk suna cikin ma’ajin makamansa. <> Snow, hail, rainstorms, wind, and lightning are all in his arsenal.
  7. Sai mutane biyu da fararen tufafi masu walƙiya suka bayyana. <> Suddenly two men in flashing clothing appear.
  8. Tsakanin tsawa da walƙiya da ƙara mai ƙarfi na ƙaho, Dutsen Sinai ya yi hayaki kuma ya jijjiga. <> Amid thunder and lightning and the loud sound of a horn, Mount Sinai smoked and trembled.
  9. A saman wannan akwati mai tsarki, a wani lokaci gajimare mai haske da walƙiya da ke wakiltar bayanuwar Jehobah Allah yakan bayyana.—Fit. <> Above that sacred chest, a bright, shining cloud sometimes appeared, representing the presence of Jehovah God.—Ex.
  10. Suna da ban wartsakewa, suna walƙiya, kuma sun fi gaban ƙirgawa. <> They are refreshing, bright, and virtually beyond counting for multitude.
  11. Hakika, a wannan ranar, Allah ya sa dutse ya jijjiga, aka yi tsawar aradu da walƙiya. <> In fact, on that day God caused a whole mountain to shake, and there was thunder and lightning.
  12. Aradu sun yi tsawa, an yi walƙiya, da gajimare mai yawa, da kuma ƙara mai girma kamar ta ƙaho. <> There were thunders, lightnings, a heavy cloud, and a very loud sound of a horn.
  13. 3:4) A wata sassa kuwa, ’yan’uwan Kristi shafaffu masu aminci, wato, rukunin Yohanna na zamani sun fahimci wannan alamar kamar walƙiya kuma sun fahimci ainihin ma’anarta. <> 3:4) On the other hand, Christ’s faithful anointed brothers, the modern-day John class, have recognized this sign as if it were a flash of lightning and have understood its true meaning.
  14. 3:18) Bulus yana magana game da lokacin da Musa ya sauƙo daga Dutsen Sinai riƙe da Dokoki Goma da Allah ya ba shi. Kuma a lokacin, fuskar Musa tana walƙiya kamar wuta mai haske sosai domin Jehobah ya yi magana da shi. <> 3:18) When the prophet Moses descended from Mount Sinai with the tablets bearing the Ten Commandments, his face emitted rays because Jehovah had spoken with him.
  15. Da safe kuma kamar ta ɓullo farat ɗaya ne, tana walƙiya “kama da ango mai-fitowa daga cikin ɗakinsa.” <> In the morning, it seems to burst out, beaming radiantly “like a bridegroom when coming out of his nuptial chamber.”
  16. 4 Kafin ya ba da kwatancin gwauruwa da alƙali, Yesu ya ce za a fahimci alamar zuwansa a cikin ikon Mulki “kamar yadda walƙiya” da ke “walkatawa daga wajen wani sashen sama, tana haskakawa har zuwa wancan sashen sama.” <> 4 Leading up to the illustration, Jesus stated that the evidence of his presence in Kingdom power would be as widely discernible “as the lightning” that “shines from one part under heaven to another part under heaven.”
  17. Tsawa da kuma walƙiya ma suna cikin hannunsa, kamar mashi ko kuma kwāri da ke cike da kibiyoyi. <> Thunder and lightning too are in his hand, like a spear or a quiver full of arrows.
  18. 5 Idan mun ‘biɗi ayyukan Allah’ yadda Dauda ya yi, za mu ga tabbacin ikonsa a ko’ina—cikin iska da raƙuman ruwa, a tsawa da walƙiya, cikin manyan koguna da manyan duwatsu. <> 5 If we ‘search for God’s works’ as David did, we will see evidence of his power everywhere—in wind and waves, in thunder and lightning, in mighty rivers and majestic mountains.
  19. 9 Yesu ya ci gaba da cewa almajiransa za su ga alamar kamar yadda za su ga “walƙiya, sa’anda tana walkatawa daga wajen wani sashen sama, tana haskakawa har zuwa wancan sashen sama.” <> 9 Jesus went on to say that his disciples would see the sign just as clearly as they would see “lightning, by its flashing, [which] shines from one part under heaven to another part.”
  20. Bulus ya daɗa cewa sa’ad da Musa ya sauƙo daga Dutsen Sinai da allon duwatsu da ya ƙunshi Dokoki Goma, fuskarsa tana walƙiya da ta sa Isra’ilawa ba su iya kallonsa ba. <> Paul adds that when Moses came down from Mount Sinai with the tablets containing the Ten Commandments, his face was so bright that the Israelites could not gaze intently at it.

[17-08-23 03:05:21:391 PDT]

Glosbe's example sentences of wancan

 1. wancan. <> That, different opinions, different, last, one, opposite, other, that, then, those, upon.
  1. (Leviticus 19:35, 36; Kubawar Shari’a 23:19, 20) Wancan tsarin dokoki mai kyau kuma marar son zuciya babbar albarka ce ga Isra’ila! <> (Leviticus 19:35, 36; Deuteronomy 23:19, 20) That noble and just legal code was a great blessing to Israel!
  2. Anderson, farfesa na ilimin tattalin arziki (1886-1949): “Waɗanda suka tuna kuma suka fahimci yadda duniya take kafin Yaƙin Duniya na ɗaya, suna kewar wancan lokacin sosai. <> Anderson (1886-1949): “Those who have an adult’s recollection and an adult’s understanding of the world which preceded World War I look back upon it with a great nostalgia.
  3. “Abin da ya dace da wannan ba zai dace da wancan ba.” <> “What worked with one child didn’t work for the other.”
  4. Don ya faɗi ainihin matsalarsu, Iliya ya tambayi mutanen: “Har yaushe za ku yi ɗingishi a kan wannan imani da wancan?” <> Getting to the root of their problem, Elijah asked the people: “How long will you be limping upon two different opinions?”
  5. Ba za ka iske shi da ban wahala ba idan ka ci gaba da jin “kada ka” yi wannan ko wancan? <> Would you not find it stressful to keep hearing “you must not” do this or that?
  6. A wancan karon, mun tattauna dalilin da ya sa Shaidun Jehobah suka ce Mulkin Allah ya soma sarauta a shekara ta 1914. <> The last time I was here, we talked about why Jehovah’s Witnesses say that God’s Kingdom began ruling in 1914.
  7. 21 Wancan lambun Jehovah ne kansa ya kafa shi! <> 21 That garden was planted by Jehovah himself!
  8. (Matta 19:25, 26) Hakika, da taimakon Jehobah wasu masu arziki a wancan zamani sun zama Kiristoci shafaffu. <> (Matthew 19:25, 26) Indeed, with Jehovah’s help some wealthy people back then did become anointed Christians.
  9. Zai gaya mini: “Robison, kai ne za ka yi wa waɗanda aka ba wa wannan gadon da wancan gadon wa’azi. <> He would tell me: “Robison, you are responsible for bed such and such.
  10. (Matta 26:27) Yin amfani da “ƙoƙo” ɗaya kawai ba da yawa ba, ba wata matsala ba tun da mutanen 11 ne kawai da hakika suna zama kewaye da tebur ɗaya ne kuma ƙoƙo ɗaya zai isa, daga wannan zuwa wancan. <> (Matthew 26:27) Using just “a cup,” not several cups, posed no problem, since on that occasion only 11 partakers were apparently at a single table and could readily pass the cup from one to another.
  11. “Har yaushe za ku yi ɗingishi a kan wannan imani da wancan?”—1 SARAKUNA 18:21. <> “How long will you be limping upon two different opinions?”—1 KINGS 18:21.
  12. (Yusha’u 13:14) Jehobah bai ceci Isra’ilawa daga mutuwa a wancan lokacin ba, amma zai haɗiye mutuwa har abada kuma ya kawar da nasararta. <> (Hosea 13:14) Jehovah was not going to rescue the Israelites from physical death at that time, but he would eventually swallow up death forever and nullify its victory.
  13. Domin ba za ya ci ko kuma sayar da naman ga wasu domin abinci ba, kashe wancan dabbar babbar hasara ce. <> Because he could not eat the meat or sell it to others for food, killing that animal was a big loss.
  14. Ainihi dai daga wancan lokacin zuwa yanzu, Yesu ya so Mulkin Allah* ne domin abin da Mulkin zai yi ma waɗanda Yesu yake ƙauna, wato Ubansa na samaniya da kuma mabiyansa amintattu. <> Primarily, Jesus was and is interested in God’s Kingdom* because of what it will do for those whom he loves—his heavenly Father and his faithful followers.
  15. Alal misali, tsawon hanyar da take cikin wannan babban ginin dutse inda ake binne sarakunan Masar an yi tunanin tana nuna lokacin da “ƙunci mai-girma” na cikin Matta 24:21 zai fara ne, kamar yadda aka fahimta a wancan lokacin. <> Well, as an example, the length of certain passages in the Great Pyramid was said to indicate the time for the beginning of the “great tribulation” of Matthew 24:21, as it was then understood.
  16. (Matta 23:23) Ga Yesu ba kawai batun ka zaɓi wannan ko wancan ba ne—ko taimakon mutane wajen bukatunsu na jiki ko kuma koya masu batun ruhaniya mai bada rai. <> (Matthew 23:23) With Jesus it was not one or the other—either helping people with their physical needs or teaching them life-giving spiritual matters.
  17. Mutane a wancan zamanin suna shekaru da yawa fiye da mu kafin su mutu. <> People in those early days lived far longer than we do today.
  18. Wani firist da yake tafiya a kan hanyar ya rāɓa ta wancan gefe, ya wuce. <> A priest going down that road went by on the opposite side.
  19. Suna da abinci masu kyau iri-iri a yalwace da za su ci ba tare da sun ci wancan itacen ba. <> They had an abundance of delightful food of all kinds to eat without eating the fruit of that one tree.
  20. MENENE ya bambanta wannan da wancan hoton? <> WHAT is different in this picture?

[17-08-23 03:05:21:557 PDT]

Glosbe's example sentences of wanda

 1. wanda. <> Anyone, Krafzig, One Who, composer, man who, nobody, one who, one, sent, that, the, which, who, whose.
  1. August Krafzig wanda aikinsa shi ne kula da kayan sojoji ya yi farin ciki cewa aikin da aka ba shi bai ƙunshi yin yaƙi ba. <> August Krafzig was grateful that his duties did not put him on the battlefront.
  2. Kalmar Allah ta yi gargaɗi: “Yaro wanda an ƙyale shi za ya jawo ma uwatasa kumya.” <> God’s Word warns: “A boy let on the loose will be causing his mother shame.”
  3. Yadda aka zana Yesu a cikin dukan ƙarnuka ya bambanta daga mai kyau har zuwa wanda ba daidai ba. <> Over the centuries, artistic representations of Jesus have varied from the reasonable to the farfetched.
  4. Akwai Wanda Zai Iya Sanin Gobe? <> Can Anyone See the Future?
  5. Wanda ya zauna cikin birnin nan mutuwa za ya yi ta bakin takobi, da yunwa, da annoba: amma wanda ya fita ya fāɗa cikin hannun Chaldiyawa da ke kewaye ku da yaƙi, shi za ya yi rai, za ya tsira da ransa.” <> The one sitting still in this city will die by the sword and by the famine and by the pestilence; but the one who is going out and who actually falls away to the Chaldeans who are laying siege against you will keep living, and his soul will certainly come to be his as a spoil.”
  6. (1 Korantiyawa 15:45) Ba kamar Adamu wanda ya zama uba mai son kai ba, Yesu ne uba da ya dace. <> (1 Corinthians 15:45) Unlike Adam, who turned out to be a selfish, self-serving father, Jesus is the ideal father.
  7. Suna sa in ji kamar ni ba kome ba ne, ba wanda yake ƙaunata kuma ban da amfani. <> They made me feel worthless, unwanted, and good-for-nothing.
  8. Ka tuna da Musa, wanda surukinsa ya ba shi shawarar yadda zai bi da aikinsa mai girma. <> Consider Moses, whose father-in-law gave him counsel on how to handle his heavy work load.
  9. Wasu da ke karanta Linjila a yau ba sa ganin Bitrus a matsayin mutum mai tsayin daka, wanda za a dogara da shi. <> Even some modern-day readers of the Gospel accounts see little that is rocklike in Peter.
  10. ▪ Ka Yi Koyi da Wanda Ya Yi Mana Alkawarin Rai na Har Abada <> ▪ Imitate the One Who Promises Everlasting Life
  11. Mutanen Madagascar suna yin yare mai daɗi wanda ainihi tushensa daga ƙasashen Malayo da Polynesia ne. <> The Malagasy people spoke a colorful language that is primarily of Malayo-Polynesian origin.
  12. 9:28-30) Idan kamar yadda masana Littafi Mai Tsarki suka ce, wanda ya rubuta Zabura na 111 ya rayu ne bayan da Isra’ila ta dawo daga bauta a Babila, yana da ƙarin dalilai na yaba wa Jehobah don amincinsa da ikonsa. <> 9:28-30) If, as some Bible scholars suggest, the composer of Psalm 111 lived after Israel returned from exile in Babylon, he had further reason to praise Jehovah for His loyalty and power.
  13. A dā, a cikin wannan annabcin, Yesu ya ce: “Amma fa wannan rana da wannan sa’a ba wanda ya sani, ko mala’ikun da ke sama, ko Ɗan, sai dai Uban kaɗai.” <> Earlier, in the same prophecy, Jesus said: “Concerning that day and hour nobody knows, neither the angels of the heavens nor the Son, but only the Father.”
  14. Wani halittar ruhu ɗan tawaye, wanda daga baya aka san shi da Shaiɗan Iblis, ya hudubantar da Hauwa’u cewa idan ta yi biyayya ga Allah ba zai amfane ta ba. <> A rebellious spirit creature, later identified as Satan the Devil, convinced Eve that it was not in her best interests to obey God.
  15. Abin farin ciki, sunan Sulemanu na biyu shi ne Jedidiah, wanda yake nufi “Ƙaunataccen Yahweh.”—2 Sam. <> Interestingly, a second name for Solomon was Jedidiah, which means “Beloved of Jah.”—2 Sam.
  16. Kwanakin baya, ya tuntuɓi wani Balarabe mai shekaru tamanin wanda ya rasa matarsa ba da daɗewa ba. <> Some time ago, he approached an 80-year-old Arab man who had recently lost his wife in death.
  17. Manzo Bitrus ya ce: “Na gane Allah ba mai-tara ba ne: amma a cikin kowace al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, abin karɓa ne gareshi.”—Ayukan Manzanni 10:34, 35. <> The apostle Peter said: “I perceive that God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is acceptable to him.”—Acts 10:34, 35.
  18. Yesu ya ce: “Abincina ke nan, in yi nufin wanda ya aiko ni, in cika aikinsa.” <> Jesus stated: “My food is for me to do the will of him that sent me and to finish his work.”
  19. (2 Sarakuna 14:29; 15:8-30; 17:1-6) Aikin annabci da Hosea ya yi na shekara 59, wanda ya soma a shekara ta 804 K.Z., ya kai wannan lokacin hargitsi. <> (2 Kings 14:29; 15:8-30; 17:1-6) The 59-year-long prophetic career of Hosea, which began in 804 B.C.E., stretches into this time of turmoil.
  20. Tun ziyararmu na ƙarshe, wataƙila wasu sun yi mugun rashin lafiya, sun rasa aikinsu, ko kuma sun yi rashin wani wanda suke ƙauna. <> Since our last visit, some may have been affected by serious illness, loss of a job, or the death of a loved one.

[17-08-23 03:05:21:679 PDT]

Glosbe's example sentences of wanda aka fi so

 1. wanda aka fi so. <> a printed, to.
  1. (Leviticus 18:6-25) Ga mazan Kan’ananwa, har da Shechem, wanda aka fi “ba shi girma” gaba da dukan gidan ubansa, Dinah mace ce da za ta so lalata.—Farawa 34:18, 19. <> (Leviticus 18:6-25) In the eyes of Canaanite men, including Shechem—“the most honorable” of his father’s household—Dinah seemed to be legitimate prey.—Genesis 34:18, 19.
  2. ’Yan’uwan da suka fi so a na’urarsu su saukar da shi daga dandalin jw.org/ha maimakon su karɓi wanda aka buga. <> Those who prefer electronic publications should download a copy from jw.org rather than obtain a printed book.

[17-08-23 03:05:21:912 PDT]

Glosbe's example sentences of wanduna

 1. wanduna. <> suit.
  1. Ina da kwat guda da wanduna uku kawai, kwat ɗin ya yi mini yawa sosai kuma wandunan sun kasa ainun. <> All I had was one suit and a pair of pants—the suit too big, the pants too short!

[17-08-23 03:05:22:073 PDT]

Glosbe's example sentences of wanene

 1. wanene. <> WHO, Who are these, Who are, Who is, Who really is, Who was, Who were, Who, Whom does, is, was, who, whom.
  1. Su wanene suke hamayya da Nehemiya, kuma menene burinsu? <> Who were Nehemiah’s opposers, and what was their goal?
  2. 10, 11. (a) Su wanene dattawa 24, kuma menene ɗaya daga cikinsu ya bayyana wa Yohanna? <> 10, 11. (a) Who are the 24 elders, and what does one of them reveal to John?
  3. Su wanene? <> Who are these?
  4. Ko wanene ya ba da shawara daga cikin Littafi Mai Tsarki, yin biyayya zai iya kai ga yin farin ciki yanzu da kuma nan gaba.—Ibran. <> Regardless of who gives Bible-based counsel, submitting to it can lead to happiness both now and in the future.—Heb.
  5. Wanene cikinmu bai yi rashin wani wanda yake ƙauna don wani ciwo, haɗari, ko bala’i ba? <> Who of us has not lost a loved one to some disease, accident, or disaster?
  6. Ka san ko wanene annabi? <> Do you know what a prophet is?
  7. Yesu ya ce: “Wanene fa wakili mai-aminci, mai-azanci, wanda ubangijinsa za ya sanya shi bisa iyalin gidansa, domin shi raba musu abincinsu a lotonsa? <> Jesus stated: “Who really is the faithful steward, the discreet one, whom his master will appoint over his body of attendants to keep giving them their measure of food supplies at the proper time?
  8. 2:16) Ayar ta yi daidai da abin da annabi Ishaya ya tambayi mutane na zamaninsa: “Wanene ya gwada ruhun Ubangiji, wanene kuwa ya zama mai-ba shi shawara har ya koya masa?” <> 2:16) That verse is based on what the prophet Isaiah asked those of his day: “Who has taken the proportions of the spirit of Jehovah, and who as his man of counsel can make him know anything?”
  9. Wanene ya kafa misali mafi kyau na nuna alheri, kuma yaya za mu iya yin koyi da misalinsu? <> Who set the best examples of gracious giving, and how can we imitate their example?
  10. Da ya ɗimauce, ya tambayi mai bishara Filibbus: “Annabi yana ambaton wanene?” <> Puzzled, he asked the evangelizer Philip: “About whom does the prophet say this?”
  11. WANENE tsakanin mu baya bukatar ƙauna? <> WHO of us does not need to be loved?
  12. 8. (a) Wanene mai shuki yake wakilta? <> 8. (a) Whom does the sower represent?
  13. Almajiransa suka yi mamaki kuma suka yi tambaya: “Wanene wannan fa wanda har iska da teku suna biyayya da shi?”—Markus 4:37-41. <> His disciples were amazed and asked: “Who really is this, because even the wind and the sea obey him?”—Mark 4:37-41.
  14. Wanene Almasihu na gaskiya, kuma menene hidimarsa ta tabbatar? <> Who is the true Messiah, and what did his ministry prove?
  15. 3. Wanene ne wannan da yake kallon Dinah a wannan hoton, kuma wane mugun abu ya yi? <> Who is the man looking at Dinah in the picture, and what bad thing did he do?
  16. Su wanene Yesu ya yi wa magana, kuma ƙila me ya sa masu sauraronsa suka iske shi da wuya su yi abin da aka gaya musu? <> To whom did Jesus speak, and why might his listeners have found it hard to do what was asked of them?
  17. Su wanene za su “haskaka” da fahimi na ruhaniya a lokaci na ƙarshe? <> Who would “shine” with spiritual insight during the time of the end?
  18. Me ya sa za a ce ba mai irin hikimar Sulemanu, kuma wanene Tushen hikimarsa? <> How was Solomon’s wisdom unmatched, and what was its Source?
  19. (Yaƙubu 1:17) Ya dace mu gaskata cewa Allahnmu mai karimci zai nisanta kansa daga wurinmu, kuma ya ƙi ba mu damar sanin ko shi wanene kuma mu kusance shi? <> (James 1:17) Is it reasonable to believe that our generous God would keep to himself and thereby deny us the gift of knowing who he is and of drawing close to him?
  20. Wanene tushen zargin da aka yi wa Yesu? <> Who was behind the reproach that Jesus was subjected to?

[17-08-23 03:05:22:239 PDT]

Glosbe's example sentences of wani

 1. wani. <> Another, One, a, any, anyone, anything as, else, hand, one else, something.
  1. (Ayukan Manzanni 20:35) Ga masu koyar da Kalmar Allah, farin cikin ita ce na sanin cewa muna ba da wani abu mai tamani na dindindin—gaskiya game da Jehovah. <> (Acts 20:35) For teachers of God’s Word, that happiness is the joy of knowing that we are imparting something of genuine and lasting value—the truth about Jehovah.
  2. A wani ɓangare kuma, Lidiya Kirista ce a Fillibi na farko, wadda Littafi Mai Tsarki ya yaba mata don halinta na karimci. (A. <> Lydia, on the other hand, was an early Christian of Philippi whom the Bible commends for her hospitality.
  3. Ka ba masu sauraro dama su faɗi labarai masu daɗi da suka samu a watan Agusta, kuma ka gana da wani mai shela da ya daɗa ƙwazo a wa’azi ko kuma ya soma amfani da wasu hanyoyin yin wa’azi. <> Invite the audience to relate any good experiences they had during August, and interview a publisher who expanded his ministry.
  4. Wani matashi ya bijire daga “hanyoyin adalci.” <> One youth strayed from “the tracks of righteousness.”
  5. Ka ƙi dukan wani nishaɗi da yake nuna ayyukan lalata da Allah ya hana a cikin Kalmarsa. <> Reject any kind of entertainment that graphically portrays degraded, immoral activities that are expressly condemned in God’s Word.
  6. Babu shakka, ka shaida cewa sa’ad da ka nemi ra’ayin Jehobah game da wani batu kuma ka yi ƙoƙari ka bi shawarar, za ka yi nasara. <> Doubtless you have seen that when you seek Jehovah’s will in a matter and strive to work in harmony with it, the results are excellent.
  7. Yawancin addinai na duniya suna koyar da cewa da wani abu a cikin mutum da yake ci gaba da rayuwa bayan jiki ya mutu. <> Most of the world’s religions teach that something inside a person continues living after the body dies.
  8. “Kuna lura a hankali . . . kada wani mai-fasikanci ya kasance, ko kuwa wani marar-ibada.”—IBRANIYAWA 12:15, 16. <> “Carefully watching . . . that there may be no fornicator nor anyone not appreciating sacred things.”—HEBREWS 12:15, 16.
  9. A ce wani Kirista ya soma kallon hotunan batsa a ɓoye. <> Suppose a Christian secretly begins to view pornography.
  10. (1 Bitrus 2:21) Wani aiki guda mai muhimmanci da Allah yake ɗauka da tamani shi ne yaɗa bishara ta Mulkinsa. <> (1 Peter 2:21) One vital work that God values is the spreading of the good news of his Kingdom.
  11. (Ayuba 38:24) Wani marubuci ya kira wannan bincike game da haske “tambayar da ta yi wa kimiyyar zamani wuya.” <> (Job 38:24) One writer called this inquiry about light “a profoundly modern scientific question.”
  12. Ka koyi wani darasi daga wannan misalin? <> Do you see a lesson in this example?
  13. 4 Babu wani a sararin samaniya da ya ƙasƙantar da kansa kamar Ubangiji Mai Ikon Mallaka domin ya taimaki ’yan adam masu zunubi. <> 4 No one else in the universe has humbled himself to the same extent as the Sovereign Lord in order to help sinful humans.
  14. 3 Wani abu kuma domin ingantaccen nazari shi ne kada mu zauna a kan kujera mai sukuni ko kushin. <> 3 Another factor in effective study is that we should not choose to sit in the most comfortable chair or sofa.
  15. (Yohanna 11:41-44) Da wani abin kuma da ya taɓa zuciyar Yesu? <> (John 11:41-44) Was there something else that also touched Jesus’ emotions?
  16. Wani mai kula mai ziyara ya faɗa yadda yake ji bayan ya karanta littafin nan “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom: “Ba zan ɗauki littafin Ayyukan Manzanni kamar yadda nake ɗaukansa a dā kuma ba. <> After reading the book “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, a traveling overseer expressed his feelings as follows: “The book of Acts will never be the same for me.
  17. Ka yi wata tambaya ko kuma ka ambaci wani batun da za ku tattauna idan ka dawo. <> Lay the groundwork for a return visit.
  18. Injiniyar da ya fi ƙwarewa ba zai iya ƙera wani abu da ya yi kyau kuma masu amfani kamar yatsunmu goma ba. <> Even the most trained and capable engineer could not have manufactured anything as beautiful and useful as the ten marvelously designed levers—your fingers and thumbs.
  19. 2 Sammai na ban al’ajabi da Jehovah ya halitta suna shelar ɗaukakarsa kowacce rana da kowane dare ba tare da magana ko kalma, ko wani amon da ake ji ba. <> 2 Without speech, without words, without voice, Jehovah’s awesome created heavens declare his glory, day after day, night after night.
  20. Yana daraja su sosai, kuma ba ya son wani cikinsu ya bijire. <> He does not view them as of little worth, and he does not wish any to drift away.

[17-08-23 03:05:22:500 PDT]

Glosbe's example sentences of wani abu

 1. wani abu. <> a point, a, actions, an, anyone, anything, at things, at, one, other, something a, something.
  1. Hujja dalili ne da aka ba da don a bayyana abin da ya sa aka yi wani abu, da ya sa ba a yi wani abu ba, ko kuma dalilin da ya sa ba za a yi wani abu ba. <> An excuse is a reason given in order to explain why something has been done, has not been done, or will not be done.
  2. A wurare da yawa, mutane sukan kafa wani abu na tuni ko kuma su keɓe wasu ranaku domin su tuna da wani da ya mutu ko kuma wani abu mai muhimmanci. <> In many places, people erect a monument or designate a special day to memorialize, or commemorate, someone or something significant.
  3. Cin gaba da tunani game da abubuwa kamar “da na yi wani abu” ba zai canza wani abu ba, amma zai kumamanta saurin warƙewarka. <> Dwelling upon all kinds of “if onlys” will not change anything, but it may slow down your recovery.
  4. Ta furucinsa, ayyukansa da kuma halinsa, Yesu ya nuna cewa ra’ayinsa ya zo ɗaya da na Ubansa sosai, kuma saboda haka a duk lokacin da muka karanta wani abu game da Yesu, kamar dai muna koyan wani abu game da Ubansa ne. <> Through his words, actions, and attitudes, Jesus perfectly reflected his Father—to the point that we see in Jesus a living portrait of his Father.
  5. Za ka kalli wani abu a telibijin ko kuma wataƙila wani abu a Intane da ka sani cewa ba zai faranta wa Yesu rai ba?— Ka tuna cewa Yesu yana da rai kuma yana ganin dukan abin da muke yi! <> Will you watch TV programs or perhaps look at things on the Internet that you know would not please Jesus?— Remember, Jesus is now alive, and he can see everything we do!
  6. Motsa baki wani lokaci yana nuna girman wani abu ko kuma tsananin wani abu da aka aikata. <> Certain mouth movements may suggest the size of an object or the intensity of an action.
  7. (Yaƙub 1:17) Baya hana mutane da wani abu mai-kyau, ko da zai bukace shi wani abu mai-girma ne ma.—Afisawa 2:4-7. <> (James 1:17) He holds back nothing good from mankind, even at great cost to himself.—Ephesians 2:4-7.
  8. Kafin ka biɗi wani abu ko kuma ka sayi wani abu da zai ci lokacinka, kuɗi, ko kuma kuzari, zai dace ka ‘yi lissafi’ ta wajen yi wa kanka wannan tambayar, ‘Wannan zai kyautata hidimata ga Jehobah ko zai raunana ta?’ <> Before pursuing an endeavor or a purchase that will require an investment of considerable time, money, or energy, it would be good to “calculate the expense” by asking ourselves, ‘Will this improve my service to Jehovah or hinder it?’
  9. Yana da sauƙi motsin wani abu ya ruɗe shi—iska da ke motsa ganyayen itatuwa ko kuma ƙyanwa da ta taka wani abu.—Luka 12:39, 40. <> It is easy to see how he could be deceived by a false alarm—the sound of a gust of wind in the trees or a cat knocking something over.—Luke 12:39, 40.
  10. (1 Timoti 1:11; Galatiyawa 5:22) Ana samun farin ciki na gaske daga wani abu da ake tsammaninsa ko kuma wani nagarin abu da aka samu. <> (1 Timothy 1:11; Galatians 5:22) Joy is the state of true happiness resulting from the expectation or acquisition of something good.
  11. Wani ɗan ƙaramin yaro ya tsinci wani abu a wani fili, wato, bom da ake binnewa a ƙasa, kuma ya makance ya naƙasa. <> A curious little boy picks up an object in a field—a land mine—and is blinded and mutilated for life.
  12. Idan wani abu da wani ɗan’uwa ya ce ko ya yi yana damunka sosai da ba za ka iya yafewa ba, kada ka riƙe shi a zuciyarka. <> If something a brother has said or done disturbs you so much that you cannot simply pass it over, do not let hateful feelings fester in your heart.
  13. Na farko, muna da tabbaci cewa babu wani abu ko wani mutum da zai iya hana Yesu Kristi yin mulki. <> First, we can be confident that nothing and no one can prevent Jesus Christ from ruling.
  14. (Romawa 8:35, 38, 39) Ya kamata sanin hakan ya sa mu yi ƙudiri cewa babu wani abu ko wani mutum da zai raba dangantakarmu da Jehobah, ko ba haka ba? <> (Romans 8:35, 38, 39) Are we not moved to respond in like manner, not allowing anything or anyone to come between us and Jehovah?
  15. (Galatiyawa 6:6) Domin a cim ma wannan, lokacin maimaita darussa, za ka iya tambayarsa ya bayyana wani abu a hanya mai sauƙi, kamar yana bayani ne ga wani wanda bai taɓa jin wannan abu ba. <> (Galatians 6:6) To that end, as a review of your study, you might ask him to explain a point to you in simple terms, as if he were explaining it to someone hearing it for the first time.
  16. Ƙari ga haka, wasu a cikinmu sun taɓa yin addu’a don suna da wata matsala ko kuma suna bukatar wani abu, sai wani ɗan’uwa ko ’yar’uwa ta taimaka musu.—Misalai 12:25; Yaƙub 2:16. <> Also, many of us have prayed to Jehovah about a specific problem or need and have then received the help we needed from a Christian brother or sister.—Proverbs 12:25; James 2:16.
  17. Me ya sa za mu ƙyale wani abu ko wani ya yi mulki cikin zukatanmu? <> Why should we let anything or anyone control in our hearts?
  18. Kowannen su zai iya kasancewa cikin babbar matsala idan ba shi da wani abu ko wani mutum da zai yi masa ja-gora. <> Each in his own way might be in big trouble without a compass—especially if other modern technology is not accessible.
  19. Amma waɗannan ’yan’uwa ajizai ne, shi ya sa ba za su fahimci dalilin da ya sa muka yi wani abu a wani lokaci ba. <> However, those taking the lead among us are imperfect men and could misinterpret our actions.
  20. (Galatiyawa 5:19-21) Saboda haka kafin ka faɗi wani abu game da wani, ka tambayi kanka: ‘Gaskiya ne kuwa? <> (Galatians 5:19-21) Hence, before repeating some news about someone, ask yourself: ‘Is it true?

[17-08-23 03:05:22:766 PDT]

Glosbe's example sentences of wannan

 1. wannan. <> This, Those, What, be, in this, such, that, this, were.
  1. Wannan yana nufin cewa Jehobah ba ya amsa addu’arka kuma ruhunsa ba ya taimakonka ne? <> Does that mean that Jehovah did not respond to your prayers and that his spirit is not helping you?
  2. (Zabura 15:1, 2) Idan mun daraja wannan dangantaka ta gata da Mahaliccinmu, za mu mai da hankali mu yi tafiya babu aibi a gabansa. <> (Psalm 15:1, 2) If we value this privileged relationship with our Creator, we will take care to walk faultlessly in his eyes.
  3. Hakika, babu doka ko mizani da mutum ya kafa, ko yaya hikima da gaskiyar wannan mutumin da zai biya wannan bukata. <> Obviously, no law or standard proposed by any human, no matter how intelligent or sincere, can meet that need.
  4. 6 Abin da ya faru ke nan kuma Isra’ilawa suna bukatar su riƙa tunawa da wannan ranar da aka ’yantar da su daga ƙasar Masar. <> 6 That is what happened, and the Israelites were to remember their liberation in the years to come.
  5. (Zabura 3:8) Da irin wannan zato mai girma a gabanmu, bari mu ci gaba da neman taimakon Allah a ƙididdiga kwanakinmu ga ɗaukakarsa. <> (Psalm 3:8) With such grand prospects before us, let us keep on looking to God for help in counting our days to his glory.
  6. (Yusha’u 1:4; 4:9) Wannan gargaɗin yana da ma’ana a gare mu domin Jehobah zai hukunta waɗanda suke yin lalata kuma suke saka hannu a bauta marar tsarki a yau. <> (Hosea 1:4; 4:9) This warning has significance for us because Jehovah will hold an accounting against those practicing immorality and engaging in unclean worship today.
  7. Wannan gaskiyar ba ta canja ba har lokacin da aka fassara zuwa ɗarurruwan harsuna. <> Those truths remain intact even when translated into hundreds upon hundreds of languages.
  8. Kalaman Bulus ga Afisawa suna a bayane sosai: “Bisa ga alheri an cece ku ta wurin bangaskiya; wannan kuwa ba daga gareku ba ne; kyauta ce ta Allah: ba daga ayyuka ba ne.” <> Paul’s inspired words to the Ephesians are perfectly clear: “By this undeserved kindness, indeed, you have been saved through faith; and this not owing to you, it is God’s gift.
  9. Ta wannan hanyar Jehovah ya koya wa mutanensa game da tanadi mafi muhimmanci don rai—hadayar fansa ta Kristi, wadda take kawo matsayi mai tsabta a gaban Jehovah da kuma begen rai madawwami ga dukan waɗanda suke ƙaunar kuma ke tsoron Allah da gaske. <> By such means Jehovah has taught people about the most important of his provisions for life—Christ’s ransom sacrifice, which brings a clean standing before Jehovah and the hope of everlasting life to all those who truly love and fear God.
  10. (Ayuba 38:24) Wani marubuci ya kira wannan bincike game da haske “tambayar da ta yi wa kimiyyar zamani wuya.” <> (Job 38:24) One writer called this inquiry about light “a profoundly modern scientific question.”
  11. (Ru’ya ta Yohanna 11:15) Saboda haka, dukan abin da muka lura da su game da wannan Mulkin da abin da yake yi, zai jawo mu kusa kusa da Jehovah kansa. <> (Revelation 11:15) So everything that we observe about this Kingdom and what it accomplishes can draw us closer to Jehovah himself.
  12. Ka koyi wani darasi daga wannan misalin? <> Do you see a lesson in this example?
  13. 11:3-10) Sa’ad da ’yar’uwa ta ɗaura ɗankwalin da ya dace a irin wannan yanayin, hakan alama ce ta miƙa kai ga tsarin Allah a cikin ikilisiyar Kirista.—1 Tim. <> 11:3-10) When a sister wears a modest and appropriate head covering in such situations, it is a sign of submission to the theocratic arrangement in the Christian congregation.—1 Tim.
  14. Mutane da yawa suna ji cewa wannan Nassin yana samun cikawa. <> Many feel that this scripture is being fulfilled.
  15. Da’irar ta ƙunshi ikilisiyar Brooklyn Heights wadda ke yin taro a Majami’ar Mulkin da ke Bethel. Akwai ’yan’uwa masu hidima a Bethel da yawa da suka ƙware a wannan ikilisiyar. <> The circuit included the Brooklyn Heights Congregation, which met at the Kingdom Hall at Bethel and had many experienced Bethel family members.
  16. 3:6) Wannan ya saɓa wa yadda Yesu ya bi da gwaje-gwaje uku da ya fuskanta! <> 3:6) What a contrast to Jesus’ reaction to the three temptations!
  17. Idan ɗan’uwa ya soma nuna irin wannan halin, yana iya yin watsi da shawarar da dattawa suka ba shi. <> Infected by this spirit, a brother might chafe at counsel from the elders.
  18. • Ta yaya za mu ƙarfafa tabbacinmu cewa ƙarshen wannan zamani ya kusa? <> • How can we strengthen our conviction that the end of this system of things is near?
  19. Manzo Bitrus ya bayyana cewa ya kamata mu yi marmarin ilimi na Littafi Mai-Tsarki, kuma ya gane cewa za a iya gina irin wannan marmari. <> The apostle Peter explained that we should have a longing for Bible knowledge, and he recognized that such a desire may have to be developed.
  20. 9 Ibrahim ya ci gaba da ƙaunar Jehobah da kuma bauta masa, ko da yake bai san lokacin da wannan alkawarin zai cika ba. <> 9 Despite not knowing how long he would have to wait to see his hope realized, Abraham’s love for and devotion to Jehovah never wavered.

[17-08-23 03:05:23:042 PDT]

Glosbe's example sentences of wanne

 1. wanne. <> What, Which, lesser, one, what, which.
  1. Wanne ’yanci ne mutane na dukan al’ummai suke morewa? <> What liberation are people of all nations experiencing?
  2. Wanne ƙarfafa ne muka samu a littafin Romawa? <> We find what encouragement in the book of Romans?
  3. Amma wanne bambanci ne yake tsakanin yadda ruhun Allah ya yi aiki kafin zamanin Kiristoci da kuma a ƙarni na farko? <> But what is the difference between the way God’s spirit operated in pre-Christian times and the way it worked in the first century?
  4. Wanne cikin halayensa nake gani? <> Which of his qualities do I see?
  5. Wanne cikin taronmu na mako-mako za ka so ka halarta a nan gaba? <> Which of our weekly meetings would you like to attend next?
  6. • Cikin misalai na Nassosi na maza da mata da suka jimre wa ƙayoyi dabam dabam cikin jiki, wanne ne ya motsa ka musamman, kuma me ya sa? <> • Among the Scriptural examples of men and women who endured various thorns in the flesh, which did you find especially moving, and why?
  7. Maimakon haka, Yesu ya ce masa: “Mutum, wanne ya sanya ni alƙali ko mai-raba musu a bisanku?” <> Instead, Jesus said to him: “Man, who appointed me judge or apportioner over you persons?”
  8. Wanne annabci ne zai cika a kan lokaci? <> What future events are sure to happen on time?
  9. A cikin abubuwa ukun nan, wanne ne za ka gaya wa Leah ta yi? <> Which option would you recommend to Leah?
  10. Hezekiya da Hannatu da kuma Yunana sun yi addu’a game da wanne damuwa kuma mene ne za mu iya koya daga wannan? <> What concerns were expressed in the prayers of Hezekiah, Hannah, and Jonah, and what do we learn from this?
  11. Wanne za ka so ka zama? <> Which would you rather be?
  12. Wanne ne cikin halayen Allah ya motsa shi ya halicci sararin samaniya da dukan abubuwa masu rai? <> Which of God’s qualities was fundamental to his creating the universe and all living things?
  13. 13, 14. (a) Wanne dalili ɗaya ne ya sa waɗanda ba su amince da wanzuwar Allah ba da kuma zunubi ba su da hujja? <> 13, 14. (a) What is one reason why those who do not believe in God and in sin are inexcusable?
  14. Wanne lada ne za su samu a nan gaba? <> With what future reward?
  15. Wanne lada ne waɗanda Allah ya sanar da su masu adalci za su samu nan gaba, amma wane ƙarin abu ne suke bukata su yi? <> What reward was placed before those whom God declared righteous, but what did they still need to do?
  16. Wanne ne misali na musamman na ƙaunar Jehovah gare mu? <> What is the most outstanding example of Jehovah’s love for us?
  17. Abin da yake fara furtawa kowacce safiya shi ne, ‘Wanne irin shashanci ne wannan na ƙin ƙarin jini.’ <> ‘What’s this nonsense about no blood?’ was one of his first ‘greetings.’
  18. Wanne bincike ne ka riga ka yi?” <> “What research have you already done?”
  19. Wanne alkawari ne aka yi mana a nan gaba? <> • What refuge is assured us for the future?
  20. Wanne aiki ne da dattawa suke yi ba a yawan lura da shi? <> What lesser-known work do elders do?

[17-08-23 03:05:23:572 PDT]

Glosbe's example sentences of ware

 1. ware. <> apart, isolated, isolating, keep separate, quarantined, separate, separated, separateness, separating, sheep, tablelands cut, the.
  1. 7 Tun lokacin da aka yi tawaye a Adnin, dukan ’yan Adam suna bāre ko a ware daga Jehobah. <> 7 Since the Edenic rebellion, all mankind has been alienated and estranged from Jehovah.
  2. Keɓewa na nufin a ware domin tsarkaken nufi. <> Dedication signifies a setting apart for a sacred purpose.
  3. 8 Dubban mata Kiristoci, marasa aure da masu aure, suna hidimar majagaba da kuma hidima a ƙasashen waje, sun gamsu da bukatu na rayuwa sa’ad da suke yaɗa saƙon Mulkin a yankuna da birane ne ko waɗanda suke a ware. <> 8 Tens of thousands of Christian women, single and married, serve as pioneer ministers and missionaries, being content with life’s necessities as they spread the Kingdom message in territories ranging from bustling cities to isolated regions.
  4. SA’AD da muka ware kanmu daga wannan muguwar duniyar kuma muka soma tarayya da mutanen Jehobah, wataƙila mun yi farin cikin shaida ƙauna da kulawar da Shaidun Jehobah suke nuna wa juna. <> WHEN we first came out of the wicked world and began associating with Jehovah’s people, we were likely delighted to experience the warm love and care that exist among them.
  5. Ba da jimawa ba, lokacin da yake da wata huɗu, Joel ya kamu da cutar namoniya kuma yana bukata ya koma asibiti, inda aka ware shi. <> Before long, when he was four months old, Joel contracted bronchial pneumonia and had to return to the hospital, where he was quarantined.
  6. Akwai itatuwa a ƙasar amma suna a ware, kuma akwai kwari masu zurfi. <> The region consisted mostly of high, sparsely wooded tablelands cut through by deep ravines.
  7. 5 Me ke cikin misalan Yesu da ya ware mutane? <> 5 What was it about Jesus’ illustrations that separated people?
  8. (Yohanna 17:15, 16) Me ya sa kasancewa a ware daga duniya yake da muhimmanci haka? <> (John 17:15, 16) Why is separateness from the world so important?
  9. (Ibraniyawa 3:12; Zabura 33:6; Ishaya 55:11) Wani manazarcin Littafi Mai Tsarki ya ce: “Allah ba ya ware kansa daga Kalmarsa. <> (Hebrews 3:12; Psalm 33:6; Isaiah 55:11) One Bible scholar commented: “God does not separate himself from his Word.
  10. Suna zaune ne a wani gari da ke ware a ƙasar Bolivia tare da ’ya’yansu guda biyar. <> They live in an isolated town in Bolivia with their five children.
  11. Kuna a ware.’ <> You are on your own—isolated.’
  12. Mutanen O’dam, waɗanda wata ƙabila ce da ke ware daga sauran mutane, suna da zama a tsaunukan Sierras a tsakiyar arewacin Mexico, wadda take da nisan mil 150 (kilomita 240) daga ikilisiyar Shaidun Jehobah mafi kusa. <> The O’dam, a very isolated ethnic group, live high in the Sierras in north central Mexico, some 150 miles (240 km) from the nearest congregation of Jehovah’s Witnesses.
  13. (Ru’ya ta Yohanna 18:8) Ka ga abin da ya sa yake da muhimmanci ka ware kanka daga Babila Babba? <> Do you see why it is vital that you separate yourself from every part of Babylon the Great?
  14. Amma, Misalai 18:1 ta ba da gargaɗi: “Wanda ya ware kansa dabam, muradin kansa ya ke biɗa, yana kuwa hauka gāba da sahihiyar hikima duka.” <> However, Proverbs 18:1 cautions: “One isolating himself will seek his own selfish longing; against all practical wisdom he will break forth.”
  15. Ba mu ba ne za mu faɗa ko menene sakamakon zai zama lokacin da Yesu zai zo don ya ware “tumaki” daga “awaki.” <> It is not for us to say what the outcome will be when Jesus comes to separate “the sheep” from “the goats.”
  16. 13. (a) A wane lokaci ne Yesu zai ware tumaki daga awaki? <> 13. (a) When will Jesus judge the people as sheep or goats?
  17. “Ku fito daga cikinsu, ku ware, in ji Ubangiji, Kada ku taɓa kowane abu marar-tsarki.”—2 KORINTHIYAWA 6:17. <> “‘Get out from among them, and separate yourselves,’ says Jehovah, ‘and quit touching the unclean thing.’”—2 CORINTHIANS 6:17.
  18. Za mu kuma iya yin tunanin kwanakin da suke yi suna aiki tuƙuru, suna ware kifayen su sayar kuma su gyara tarun. <> We can also picture toilsome daylight hours as the fish were sorted and sold, the nets mended and cleaned.
  19. Saboda haka, Jehovah ya yi wa mutanensa kashedi su ware kansu daga bautar arna da kuma ayyukan addinansu marasa tsabta.—Leviticus 18:24-28; 1 Sarakuna 11:1, 2. <> Thus, Jehovah warned his servants to keep separate from pagan worshipers and their polluted religious practices.—Leviticus 18:24-28; 1 Kings 11:1, 2.
  20. Abu ɗaya shi ne, ba a gama ware mutane ba tukuna a batun Mulkin. <> For one thing, the separating of people over the Kingdom issue is not yet finished.

[17-08-23 03:05:23:699 PDT]

Glosbe's example sentences of wari

 1. wari. <> 10, 000, it, stink.
  1. Hancin ɗan Adam zai iya ya bambance ƙamshi da wari dabam dabam 10,000. <> The human nose can distinguish some 10,000 different odors.
  2. Sa’ad da suka ajiye manna domin rana ta bakwai, bai cika da tsutsa ba kuma ba ya wari! <> When they save the manna over to the seventh day, it doesn’t get full of worms and it doesn’t stink!
  3. Kifaye suka mutu, kogin ya fara wari. <> The fish died, and the river began to stink.
  4. Ko da yake “man ƙamshi” yana wa marasa adalci wari, yana da ƙamshi mai daɗi ga Jehobah da masu zuciyar kirki. <> While such “fragrance” might be disgusting to unrighteous individuals, it is sweet-smelling to Jehovah and honesthearted ones.
  5. Washegari manna da suka ajiye sai ya cika da tsutsa, ya fara wari! <> The next morning the manna that they have saved is full of worms, and it begins to stink!

[17-08-23 03:05:23:835 PDT]

Glosbe's example sentences of warin

 1. warin. <> cozy, odor, smell of fire, smell of, smell, through.
  1. Ka yi tunanin ’yan kaɗan kawai: ƙamshin abinci da ka fi so, furanni, na ganye, warin hayaƙin wuta. <> Think of just a few: your favorite food cooking, flowers, fallen leaves, the hint of smoke from a cozy fire.
  2. Na zauna a bayan Majami’ar Mulki inda ba wanda yake ganina, sai hankalina ya soma tashi saboda tunanin abubuwan da suka faru a yaƙin Vietnam, wato warin mutane da aka ƙone da jinin mutanen da suka jikkata. <> As I sat behind the Kingdom Hall where no one could see me, the memories of Vietnam—the smell of burned human flesh and the sight of blood and gore—began to overwhelm me.
  3. Ta yin amfani da tunaninka, ka kwatanta ramin—faɗinta, zurfinta, da kuma warin. <> Using your imagination, describe the cistern—its width, depth, and odor.
  4. Ba zan manta da warin tawadar da kuma ƙoƙarin da muka yi a wannan yanayi mai zafi don mu buga waɗannan littattafai da hannunmu ba. <> I still remember the strong smell of ink and the effort required in the intense tropical heat to print all this literature by hand.
  5. Ka yi tunanin warin hayaki ya tashe ka a barci cikin dare. <> Imagine that one night you awake to the smell of smoke.
  6. Warin kwalta ya cika ko’ina kuma ana jin ƙarar kayayyakin aiki. <> The pungent smell of hot tar was in the air; the sounds of woodworking tools reverberated.
  7. Ba sa ma warin hayaƙi. <> There was not even the smell of fire on them.
  8. Me ya za mu ce ta warin Yesu muka zo ga fahimtar Jehobah da kyau? <> Why can we say that through Jesus we come to know Jehovah better?
  9. A ciki suka furta cewa: “Gwaji mai tsanani na dogon lokaci ya wuce, kuma waɗanda aka cece su, a ce an ƙwace su daga tanderun wuta, da ba sa warin wuta ma. <> In it, they stated: “A long hard period of testing lies behind us and those who have been preserved, snatched as it were from the fiery furnace, do not even have the smell of fire on them.

[17-08-23 03:05:24:083 PDT]

Glosbe's example sentences of warkewa

 1. warkewa. <> cure, full recovery, healed, healing, recover, recovering, recovery.
  1. Alal misali, wata mace da ta yi amfani da dukan abin da take da shi wajen yin jinya, ta taɓa tufafin Yesu da fatan warkewa. <> For example, a woman who had spent all her resources to pay for medical treatment touched Jesus’ garment, hoping for a cure.
  2. Wannan zai taimake shi ya sami warkewa na ruhaniya. <> That will aid him in his spiritual recovery.
  3. Ko da yake Littafi Mai Tsarki bai ba da rahoton warkewa ta mu’ujiza ba ga Kiristoci kamarsu Abafroditus, Timothawus, Turufimus, babu shakka Jehovah ya taimake su su jimre. <> Though the Bible reports no miraculous healing of such Christians as Epaphroditus, Timothy, and Trophimus, undoubtedly Jehovah helped them to endure.
  4. Ba a iya samun warkewa ta sarai daga irin wannan bala’in ciwon. <> You never totally recover from such a tragedy that seems so unfair.
  5. 22 Isra’ilawa da suka tuba za su sami warkewa ta ruhaniya kuma za su sake more ƙaunar Allah. <> 22 Repentant Israelites would be healed spiritually and would again enjoy God’s love.
  6. Sa’ad da nake warkewa, mahaifiyata ta kula da ni sosai kuma ba ta yi mini ba’a ba. <> During my recovery, my mother looked after me and did not reproach me.
  7. 18 Mutumin zai iya warkewa kuwa? <> 18 Is there hope for full recovery?
  8. Saboda haka, Bulus ya umurci abokin aikinsa Timoti ya koyar da su cikin tawali’u domin su iya warkewa a ruhaniya kuma su ’yantar da kansu daga tarkon Shaiɗan. <> So Paul urged his coworker Timothy to instruct them with mildness so that they might recover spiritually and get free from Satan’s snare.
  9. A lokacin da wanda aka tsauta wa yake warkewa a ruhaniyance, za a iya kwatanta shi da wanda yake warkewa daga raunin da ya ɗan dakatar da shi daga yin aiki. <> During the time that an individual who has been judicially reproved is healing spiritually, he might be likened to a person recovering from an injury, which temporarily limits his activity.
  10. 11 Abin baƙin ciki ne ƙwarai sa’ad da ma’aurata a iyalin Kirista suka jefi juna da baƙaƙen maganganu, suna ji wa juna ciwo a zuciya da ba sa warkewa da wuri! <> 11 How sad it is when spouses in Christian households hurl cruel words at each other, causing emotional wounds that are not easily healed!

[17-08-23 03:05:24:648 PDT]

Glosbe's example sentences of wartsake

 1. wartsake. <> ,, Refresh, and, refresh, refreshed, refreshes, refreshing, refreshment, rejoice.
  1. Yadda muka bayyana musu imaninmu zai nuna ko wannan ruwan zai wartsake su ko kuma ya shaƙe su. <> Whether they feel refreshed or choked may depend on how we explain our faith to them.
  2. Idan muka yi hakan, ’yan’uwanmu maza da mata za su wartsake sa’ad da suke tare da mu. <> When we do so and put Jehovah’s will to the fore, we become more refreshing associates of our brothers and sisters.
  3. Lokacin da giya ya ƙare, ya mayar da ruwa ya zama giya mai kyau, barasa da take “sa zuciyar mutum ta wartsake.” <> When the wine ran out, he turned water into fine wine, a beverage that “makes the heart of mortal man rejoice.”
  4. Na farko, ka sabonta godiyarka, watau ka wartsake zuciyarka a kai a kai da dalilin da ya sa ka daraja kowacce gaskiya da Jehovah ya koya maka, har da waɗanda ka koya shekaru da yawa da suka shige. <> First, renew your appreciation, that is, refresh your mind regularly as to why you value each truth that Jehovah has taught you, even those you learned many years ago.
  5. Ka Wartsake Iyalinka da Nasiha da Nagarta <> Refresh Your Family With Kindness and Goodness
  6. 32:2) Suna ƙoƙari su yi magana a hanyar da a ƙarshen taron, dukan waɗanda suka halarta za su wartsake da kuma ƙarfafa.—Mat. 11:28; A. <> 32:2) They strive to speak in such a way that at the end of the meeting, all in attendance are refreshed and energized.—Matt.
  7. Maimako su ciyar da mutanensu da abinci na ruhaniya, da hakan su ƙarfafa da kuma wartsake su, limaman suna ƙaiƙaya kunnuwan masu bi da falsafa na ’yan Adam. <> Rather than feeding their flock with spiritual food, thus bringing them comfort and enlightenment, the clergy have tickled the believers’ ears with human philosophy.
  8. Manufarsu don su wartsake mana jiki ne domin ayyuka na ruhaniya. <> Their purpose is to refresh us for renewed spiritual activities.
  9. Yadda ya wartsake ’yan’uwa Kiristoci ya sa Bulus ya yi “farinciki mai-yawa da ta’aziya.”—Fil. <> His being a source of refreshment to fellow Christians has given Paul “much joy and comfort.”—Philem.
  10. (Matta 7:1-5; Luka 9:49, 50) Daga wurinsa sun koya cewa zama shugaba mai ruhaniya ta ƙunshi wartsake wasu, yana nuna tawali’u na azanci da zuciya.—1 Korinthiyawa 16:17, 18; Filibbiyawa 2:3. <> (Matthew 7:1-5; Luke 9:49, 50) From him they learned that being a spiritual leader calls for being refreshing to others, manifesting lowliness of mind and heart.—1 Corinthians 16:17, 18; Philippians 2:3.
  11. Alal misali, Zabura 104:14, 15 ta ce Jehobah yana “fito da abinci daga ƙasa: ruwan anab wanda yana sa zuciyar mutum ta wartsake, da mai domin a sa fuskatasa ta yi sheƙi, da abinci kuma mai-ƙarfafa zuciyar mutum.” <> For instance, Psalm 104:14, 15 states that Jehovah is causing “food to go forth from the earth, and wine that makes the heart of mortal man rejoice, to make the face shine with oil, and bread that sustains the very heart of mortal man.”
  12. A wani lokaci kana so ka ɗan wartsake, amma sai ka fahimci cewa dukan hanyoyin nishaɗin da ake da su a yau ba su da kyau ga ɗabi’a, ruɓaɓɓu ne. <> At times, you want to enjoy some recreation, but you realize that much of the entertainment available today is morally bad, even rotten.
  13. Yaya taron ikilisiya yake wartsake mu? <> How do congregation meetings refresh us?
  14. An ce ruwan anab yana sa “zuciyar mutum ta wartsake.” <> Wine is described as making “the heart of mortal man rejoice.”
  15. 14:3) Ta yaya dattawan Kiristoci a yau za su tabbata cewa sashen da suka gabatar a tarurruka ya wartsake ’yan’uwansu maza da mata kuma ya ƙarfafa su? <> 14:3) How can Christian elders today make sure that their meeting parts indeed lift the spirits of their brothers and sisters and leave them consoled?
  16. Wannan sabon tsari kyauta ce daga Jehobah da ke wartsake mu a ruhaniya, idan muka yi amfani da lokacin yadda ya kamata mu yi.” <> This new arrangement is a gift from Jehovah that spiritually refreshes us—if we use the time in the way we are supposed to.”
  17. Mutane da yawa za su iya faɗa da gaske cewa koyarwar Yesu ta wartsake su kuma taimake su canza rayuwarsu gabaki ɗaya. <> Many can truthfully say that Jesus’ teachings have refreshed them and helped them to turn their lives around.
  18. “Waɗansu tumaki” na Yesu da suke da begen zama a duniya, suna farin cikin bauta da zuciya ɗaya tare da raguwar “Isra’ila na Allah” na zamani, suna taimako a wartsake wasu a ruhaniya. <> Jesus’ “other sheep,” who have an earthly hope, are delighted to serve shoulder to shoulder with the modern-day remnant of “the Israel of God,” helping to refresh others spiritually.
  19. (Matiyu 11:28-30) Sa’ad da muka bi misalin Yesu, mu ma za mu wartsake wasu ta tarayyarmu da su. <> (Matthew 11:28-30) When we follow Jesus’ example, we too can refresh others by our association.
  20. Ka ƙuduri cewa za ka wartsake wasu da ɗabi’arka mai kyau da tarayya mai wartsakewa da kuma halin kirki. <> Be resolved to refresh others through your good manners, joyful association, and fine conduct.

[17-08-23 03:05:25:655 PDT]

Glosbe's example sentences of wasa

 1. wasa. <> actors, amphitheaters, as, casual, granted, play with, play, playing, plays, serious, sharpened, sport, stadium, stadiums, star, take, together, toying, toys, with playing.
  1. Muna kuma daɗa fahimtar sananniyar gaskiya, kuma muna ƙara wasa hanyoyin da za mu yi amfani da su. <> Also, our appreciation of well-known truths grows, and our awareness of ways in which to use them is sharpened.
  2. • Me ya sa yin na’am da batun aure ba a bin wasa ba ne? <> • Why is accepting a marriage proposal so serious?
  3. Ya kamata lokacin ya zama na farin ciki da bege mai kyau, amma wasu da suke zawarci sun ɓata shi ta yin wasa da lalata. <> That period should be a joyful time, full of hope and anticipation, but some young couples mar it by toying with immorality.
  4. (1 Yahaya 2:3-5) Kada mu ɗauki aikin wa’azi da wasa, domin kada mu nuna cewa ba mu ɗauki hadayar Yesu a bakin kome ba.—Ibraniyawa 10:29. <> (1 John 2:3-5) We would never want to adopt a casual approach to the preaching work, as if we esteemed Jesus’ sacrifice as of ordinary value.—Hebrews 10:29.
  5. Ina kama abubuwa da wuri idan aka yi mini koyo, saboda haka ba da daɗewa ba, na zama gwani a wannan wasa mai kasada. <> I was a quick learner and soon became very successful in this fast and dangerous sport.
  6. Ban da zaɓan abokan kirki, menene kuma kake bukatar ka yi don ka ‘wasa kanka zuwa ibada’? <> Besides choosing the right associations, what must you do to ‘train yourself with godly devotion as your aim’?
  7. 1 A 1 Korintiyawa 7:31, Littafi Mai Tsarki ya kamanta duniya da dandali, inda akwai ’yan wasa da ke yawan canjawa. <> 1 At 1 Corinthians 7:31, the Bible compares the world to a stage with ever-changing scenes and actors.
  8. Wata malama ta soma yi mini wasa da hankali. <> One teacher began playing on my feelings.
  9. Jariri ma zai yi wasa kusa da maciji mai dafi kuma ba zai yi masa kome ba.’ <> Even a baby will not be harmed if it plays near a poisonous snake.’
  10. 6 A cikin ɗakunan wasa, mafāɗa suna fāɗa da juna har mutuwa, ko kuma su yi fāɗa da dabbobin daji, su kashe dabbobin ko dabbobin su kashe su. <> 6 In the amphitheaters, gladiators fought each other to the death or fought wild animals, either killing them or being killed by them.
  11. Alal misali, za ka je ka yi wasa da wasu yara a gidansu. <> For example, you may go to play with other children in their house.
  12. 103:2) Jehobah ya kyautata mana ma, kuma yana da kyau kada mu yi wasa da abin da ya yi a madadinmu. <> 103:2) Jehovah has dealt rewardingly with us too, and we are wise not to take for granted what he has done in our behalf.
  13. Idan ɗan wasa yana son ya cim ma burinsa sosai, wajibi ne ya riƙa cin abinci mai gina jiki. <> Professional athletes must take care of their bodies if they want to have a long career.
  14. Wani lokaci ba ka sonsa ma domin ba za ka iya fita waje ba ka yi wasa. <> Sometimes you may not like the rain because you can’t go outside to play when it rains.
  15. (1 Timothawus 2:8-10) Sa’ad da muka halarci manyan taro a filin wasa marar rumfa, ya kamata mu sa tufafi masu kyau da suka dace da yanayin. <> (1 Timothy 2:8-10) When we attend large conventions held in open-air stadiums, our dress can be appropriate to the weather conditions and still be dignified.
  16. Domin wannan, ta ba ni wani akwati mai ɗauke da abubuwan da zan iya harhaɗa motocin wasa da su da dai makamantansu. <> So she gave me a metal construction kit, which I loved to put together and then tear apart.
  17. Na tafi wurin wata ɗaya kafin wannan lokacin don mu shirya babban filin wasa da aka samu don taron. <> I arrived a month early to help prepare the large soccer stadium for the convention.
  18. Hakika, kana da wani abu wanda ya fi abin wasa tamani. <> Really, you have something that is much more precious than toys.
  19. Na samu zarafin zama fitaccen ɗan wasa.” <> I had an opportunity to become a star.”
  20. MENENE kake so sosai, wasa ko kuma aiki?— Babu laifi a yi wasa. <> WHAT do you like best, to work or to play?— Really, there is nothing wrong with playing.

[17-08-23 03:05:27:156 PDT]

Glosbe's example sentences of wasanni

 1. wasanni. <> games, sports, television programs, theaters.
  1. Za mu guji mugun tuƙi da kuma miyagun wasanni. <> We will avoid reckless driving and violent or dangerous sports.
  2. Silima da wasanni na telibijin suna nuna cewa daidai ne matasa su yi jima’i kafin su yi aure. <> Movies and television programs suggest that it is perfectly acceptable for young people to have sex before marriage.
  3. Ko kuma za a iya ƙarfafa wani matashi ko matashiya da ta iya wasanni ta biɗi hakan a rayuwa. <> Or a young brother or sister who has athletic ability may find that recruiters try to entice him or her into a sports career.
  4. Wasu kuma suna kallon fina-finai da wasanni da kuma wasu shirye-shiryen talabijin da ke ɗaukaka lalata. <> Others have allowed themselves to be entertained by sexually explicit movies, stage shows, or television programs.
  5. Idan irin waɗannan wasanni na talabijin suna ɓata tunanin mutum shekaru 25 da suka shige, wane irin tasiri ne suke da shi a yau? <> If such TV shows corrupted hearts 25 years ago, what impact do they have today?
  6. Yayin da siliman, telibijin, ko wasanni a babban ɗakin wasa ke ɗauke da waɗannan, za mu zauna ne mu ci gaba da kallo? <> When movies, television programs, or theater performances feature those things, do we passively sit and take it all in?
  7. “Kyautar, abu ne da ke shiga ido” in ji Cherie, “kuma masu koya mana wasanni da kuma abokan makaranta sun matsa mini in karɓe ta.” <> “The offer was tempting,” says Cherie, “and coaches and fellow students put a lot of pressure on me to accept it.”
  8. Muna iya ganin hakan a zaɓin da suke yi a batutuwa kamar su aiki da makarantar gaba da sakandare da tara kayan mallaka da kuma yawan lokacin da suke yi suna wasanni da nishaɗi. <> This may be seen in the decisions they make with regard to secular work, higher education, and acquisition of material possessions, as well as the amount of time spent in sports and entertainment.
  9. Idan kana da wani aboki na kusa da yake da wani iyawa na ban mamaki—wataƙila wasanni, fasaha, ko kuma kiɗa—ba za ka yi maganarsa ba ga iyalinka da wasu abokai? <> If you had a close friend with an amazing skill—perhaps in sports, art, or music—would you talk about him to your family and other friends?
  10. Idan muna kallon fim ko kuma wasanni da suke nanata mugunta, son abin duniya, ko kuma lalata, irin waɗannan abubuwa za su zama karɓaɓɓu—sai su zama abin sha’awa. <> If we watch movies or television programs that highlight violence, materialism, or sexual immorality, those things can become acceptable—and then tempting.
  11. (Kolosiyawa 4:12) Kalmar nan “himma” tana iya nufin “mazakuta,” yadda mai wasan motsa jiki yake yi a wasanni na dā. <> (Colossians 4:12) The word rendered “exerting” can suggest “struggling,” as by a gymnast in the ancient games.
  12. AYYUKA DA AKE YI BAYAN AN TASHI DAGA MAKARANTA DA KUMA WASANNI <> EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND HOBBIES
  13. Yoh. 2:24) A yau, yana amincewa da waɗanda suka ƙi saka hannu a cikin “zurfafan al’amura na Shaiɗan,” matasa ko manya, ta hanyar Intane ko wasanni bidiyo na mugunta ko kuma kasancewa da halin ba komi na ’yan Adam. <> 2:24) Today, he likewise approves of those, young or old, who refrain from delving into the “deep things of Satan” by means of the Internet or violent video games or by indulging in permissive human reasonings.
  14. Saboda haka, idan kana yawan gajiya kuma kana alhini, za ka iya amfana don bincika kuzari da kake sakawa a aikinka, yawan lokacin da kake tafiya don shaƙatawa, da kuma yadda kake biɗin wasanni da ayyukan nishaɗi. <> So if you often feel tired and under pressure, you might benefit from reviewing how you meet the demands of secular work, the frequency with which you travel for pleasure, and the intensity with which you pursue sports or other leisure activities.
  15. 5, 6. (a) Me ya sa bai dace ba Kiristoci su dinga zuwa ɗakunan wasanni ko kuma filin wasanni na Romawa? <> 5, 6. (a) Why was it inappropriate for Christians to frequent Roman theaters and amphitheaters?
  16. 8:6) Alal misali, wasu mutane sun soma shan ƙwaya da mugun shan giya, batsa, mugun wasanni, ko kuma ayyukan lalata dabam dabam don su cika sha’awarsu. <> 8:6) For example, some people have turned to drug and alcohol abuse, pornography, extreme sports, or various illicit activities in an effort to excite their senses.
  17. Ka dubi Babi na 6 na wannan littafin domin bayani game da yadda za ka zaɓi wasanni masu kyau. <> See Chapter 6 of this publication for a discussion of how to choose wholesome entertainment.
  18. Ina zuwa motsa jiki da kuma buga ƙwallon mata da dai sauran wasanni a kai a kai. <> I regularly did aerobics and played squash and ladies’ soccer.
  19. Yawancin wasanni na telibijin da kuma wasannin bidiyo sukan gajiyar da mutum, yayin nan kuma karatu da nazarin Kalmar Allah yana wartsakewa da kuma ba da ƙarfi.—Zabura 19:7, 8. <> Many television programs and video games leave a person exhausted, whereas reading and studying God’s Word is refreshing and invigorating.—Psalm 19:7, 8.
  20. “Masu koyar da wasanni a makaranta a koyaushe suna ƙoƙari su sa na yi wasa a ƙungiya. <> “The coaches in school were always trying to get me to play on the team.

Glosbe's example sentences of wayewar gari

 1. wayewar gari. <> a new day, an, dawn, dawning, morning dawn, morning sun peeked, morning.
  1. Har wayewar gari, za ka ga cewa waɗannan mutanen suna fama da talauci da kuma yunwa. <> Even in the dim light of early morning, the poverty and want afflicting these people were plain to see.
  2. Ko ma mene ne, mala’ikan ya sake ta da shi, wataƙila da wayewar gari. <> At any rate, the angel woke him a second time, perhaps at dawn.
  3. Suna fitowa ne kafin rana ta fito, da haka, suna shelar wayewar gari. <> They rise just before the sun appears, and they thus herald the dawn of a new day.
  4. A wasu lokatai nakan yi karatu tun daga dare har wayewar gari. <> Sometimes I would read all night long until the morning sun peeked through the window.
  5. (Ibraniyawa 11:8, 9, 13) Akwai lokacin da ya yi kokawa har kusan wayewar gari da mala’ika don ya sami albarka daga Allah! <> (Hebrews 11:8, 9, 13) Why, on one occasion, he even wrestled all night with an angel to get a blessing from God!
  6. Yadda aka ce, sojoji sun ga cewa sa’ar nan kafin wayewar gari shi ne lokaci mafi kyau na kama magabci ba tsammani. <> Reportedly, soldiers consider the hour before dawn to be the best time to catch an enemy unawares.
  7. Ko ma mene ne, mala’ika ya sake ta da shi, wataƙila da wayewar gari. <> At any rate, the angel woke him a second time, perhaps at dawn.
  8. Kamar Almasihu Tauraro na Assubahi, ya yi shelar wayewar gari, ko kuma sabuwar zamani, ga mutane masu biyayya. <> As the Messianic Daystar, he heralds the dawning of a new day, or era, for obedient mankind.
  9. A kowane wayewar gari, ka tashi kana jin daɗi kuma kana marmarin soma harkokinka na ranar. <> Each morning, you awake feeling rested and eager to begin your day.
  10. Wannan zagayar ce take kawo wayewar gari, sau da yawa gwanin sha’awa. <> This rotation causes the morning dawn, often stunningly beautiful.

[17-08-23 03:34:42:903 PDT]

Glosbe's example sentences of wayi gari

 1. wayi gari. <> relationship.
  1. Saboda da haka, idan mutane suka ƙi shi saboda wani dalili, to, sai a wayi gari wani yana zaune a gadon sarauta. <> However, if people lose confidence in him for any reason, someone else may soon be sitting in the seat of power.
  2. Hakika, abokantaka ba za ta wayi gari ba idan mutum ɗaya ne kawai yake yin magana a kowane lokaci. <> Of course, a close relationship will not last if one person does all the talking.

[17-08-23 03:34:43:171 PDT]

Glosbe's example sentences of wayo

 1. wayo. <> Anyone inexperienced puts, Naive Person, cautious, clever, deceived, experienced, inexperienced, lacking, lacks, naive, pair, ruse, truly cunning, truly valuable, unreasonable.
  1. Ko da yake Shaiɗan yana da wayo sosai. <> To be sure, the Devil can be very clever.
  2. Ba a yi wa Jehobah wayo ta wurin kalmomi da kuma hawaye. <> Jehovah is not deceived by tears or mere words.
  3. Da wayo, Simeon da Levi suka shiga ƙasar Kana kuma suka kashe dukan mazajen, haɗe da Shechem.—Farawa 34:13-27. <> Using a ruse, Simeon and Levi entered the Canaanite city and killed every male, including Shechem.—Genesis 34:13-27.
  4. Littafi Mai Tsarki ya ce: “Marasa-wayo su kan gāji wauta: Amma ana yi ma masu-hankali kambi da ilimi.”—Mis. <> As the Bible says, “the naive will inherit foolishness, but the shrewd are crowned with knowledge.”—Prov.
  5. Mis 7:6-12—Mutane marasa wayo suna yawan faɗawa cikin matsala a ibadarsu (w00-E 11/15 29-30) <> Pr 7:6-12—Those lacking good sense often run into spiritual danger (w00 11/15 29-30)
  6. “Marar Wayo Yana Gaskata Kowace Magana” <> “The Naive Person Believes Every Word”
  7. 10 Ya kamata annabin daga Yahuda ya fahimci cewa wayo ne tsoho annabin yake yi. <> 10 The prophet from Judah should have been able to see through the ruse of the old prophet.
  8. (Galatiyawa 5:19-21; Kubawar Shari’a 18:10-12) Ga wani misali na tabbatacciyar hikima ta Littafi Mai Tsarki: “Marar-wayo yana gaskata kowacce magana: amma mai-hankali ya kan lura da al’amuransa da kyau.” <> (Galatians 5:19-21; Deuteronomy 18:10-12) Here is another example of the Bible’s trustworthy wisdom: “Anyone inexperienced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”
  9. Hakan zai iya faruwa da matasan da har ila ba su san abin da yake da muhimmanci a rayuwa ba saboda rashin wayo. <> This can be the case with youths who because of a lack of experience may not yet fully discern what things in life are truly valuable.
  10. (1 Korantiyawa 15:33) Ka tuna cewa Shaiɗan ya sami Hauwa’u—wadda ita ce ƙarama kuma marar wayo. <> (1 Corinthians 15:33) Remember, Satan singled out Eve—the younger and less experienced of the first human pair.
  11. (Yaƙub 4:7) Wani Kirista ya rubuta zuwa reshe na Shaidun Jehovah a Faransa: “Shaiɗan yana da wayo ƙwarai. <> (James 4:7) A Christian wrote to the branch office of Jehovah’s Witnesses in France: “Satan is truly cunning.
  12. Babu shakka, shi ya sa Jehobah bai ɗauke shi a matsayin manomi mai wayo kawai ba amma mai basira sosai. <> No wonder that in Jehovah’s eyes, Gideon was more than a cautious farmer—he was a shrewd man.
  13. Amma ba shi da wayo da kuma basira. <> He is inexperienced and lacks good judgment.
  14. Sun ce ba ni da wayo kuma ba zan taɓa canjawa ba, kuma wai ina da ƙiba sosai. <> 1] “They say that I’m immature, that I’ll never learn, and that I’m fat.
  15. 10 Shaiɗan yana kai wa marasa wayo hari, kamar yadda ya yi a gonar Adnin. <> 10 As he did in Eden, Satan also today targets the inexperienced.
  16. Ko da ya girmi Dauda kuma ya fi shi wayo, Jonatan ya ɗaukaka shi cikin aminci. <> Despite being much older and more experienced, Jonathan loyally upheld David.
  17. Alal misali, a lambun Adnin, Hauwa’u marar wayo ce ta saurari Shaiɗan, wani baƙo da bai nuna ma ta ƙauna ba. <> For example, in the garden of Eden, inexperienced Eve listened to Satan, a stranger who had shown not a hint of love for her.
  18. “Domin wannan fa kada ku zama marasa wayo.” 5:17. <> “On this account cease becoming unreasonable.”—5:17.
  19. Ka duba talifin nan “Marar Wayo Yana Gaskata Kowace Magana.” <> See the article “The Naive Person Believes Every Word.”
  20. 30 “Marar Wayo Yana Gaskata Kowace Magana” <> 30 “The Naive Person Believes Every Word”

[17-08-23 03:34:43:423 PDT]

Glosbe's example sentences of waƙa

 1. waƙa. <> Song, melody.
  1. Waƙa ta 99 da Addu’a <> Song 99 and Prayer
  2. Waƙa ta 86 da Addu’a <> Song 86 and Prayer
  3. Waƙa ta 108 da Addu’a <> Song 108 and Prayer
  4. Waƙa ta 8 da Addu’a <> Song 8 and Prayer
  5. Waƙa ta 56 da Addu’a <> Song 56 and Prayer
  6. Waƙa ta 113 da Addu’a <> Song 113 and Prayer
  7. Waƙa ta 116 da Addu’a <> Song 116 and Prayer
  8. Waƙa ta 93 da Addu’a <> Song 93 and Prayer
  9. Waƙa ta 149 da Addu’a <> Song 149 and Prayer
  10. Waƙa ta 60 da Addu’a <> Song 60 and Prayer
  11. Waƙa ta 105 da Addu’a <> Song 105 and Prayer
  12. Waƙa ta 98 da Addu’a <> Song 98 and Prayer
  13. Waƙa ta 125 da Addu’a <> Song 125 and Prayer
  14. Waƙa ta 6 da Addu’a <> Song 6 and Prayer
  15. Waƙa ta 103 da Addu’a <> Song 103 and Prayer
  16. Abokantaka na kusa ya kamata ya motsa mu mu rera waƙa kuma mu “furta darajar sunansa.” <> Intimacy with our Deliverer should move us to “make melody to the glory of his name.”
  17. Waƙa ta 47 da Addu’a <> Song 47 and Prayer
  18. Waƙa ta 26 da Addu’a <> Song 26 and Prayer
  19. Waƙa ta 35 da Addu’a <> Song 35 and Prayer
  20. Waƙa ta 50 da Addu’a <> Song 50 and Prayer

[17-08-23 03:34:44:164 PDT]

Glosbe's example sentences of waɗancan

 1. waɗancan. <> Those ruthless, that, the, those.
  1. Maganar Jehovah ta ci gaba da yawaita da yin nasara a waɗancan kwanaki, yadda yake a yau domin miliyoyin Shaidun Jehovah suna aikin wa’azin bishara. <> Jehovah’s word went on growing and prevailing in those days, just as it does today because millions of Jehovah’s Witnesses are doing the work of evangelizers.
  2. Game da Kiristoci na waɗancan zamani, Philip Schaff ya rubuta: “Kowacce ikilisiya tana da nufin hidima, kuma kowane Kirista mai bi mai wa’azi ne.” <> Of Christians in those days, Philip Schaff writes: “Every congregation was a missionary society, and every Christian believer a missionary.”
  3. An yi mahawara ko maganganu da yawa na waɗancan da wai su masu ta’aziyya ne, sau da yawa kuma Ayuba yana amsawa. <> There was a series of debates or speeches by those supposed comforters, and Job often responded.
  4. Amma, lokacin bayyana waɗancan annabce-annabce bai kai ba tukuna, kuma a gabaɗayanta, bayani da aka bayar cikin Studies in the Scriptures ɗin a zaurance ne. <> However, the time to reveal the meaning of those prophecies had not yet come, and in general, the explanation offered in that volume of Studies in the Scriptures was hazy.
  5. Wannan fa, Sauran so ɗaya tukuna, ya bayana alamar kawaswar waɗannan abubuwan da an raurawadda su, watau abubuwan da aka halitta ke nan, domin waɗancan da ba a raurawadda su [Mulkin], su wanzu.” <> Now the expression ‘Yet once more’ signifies the removal of the things being shaken as things that have been made, in order that the things not being shaken [the Kingdom] may remain.”
  6. (1 Korinthiyawa 1:10) Wannan gwaji ne ga waɗancan Kiristoci na farko—musamman ga waɗanda suke na Al’umma da suke da zama a tsakanin Yahudawa! <> (1 Corinthians 1:10) What a test that must have been for those early Christians—especially the Gentiles living in Jewish areas!
  7. Yesu ya yi addu’a ga Jehovah domin dukan Kiristoci na gaskiya, yana cewa: “Kuma ba domin waɗannan [almajiransa na lokacin] kaɗai ni ke yin addu’a ba, amma domin waɗancan kuma da ke bada gaskiya gareni ta wurin maganarsu: domin su duka su zama ɗaya; kamar yadda kai, Uba, kana cikina, ni kuma a cikinka, domin su kuma su zama cikinmu.”—Yohanna 17:20, 21. <> Jesus prayed to Jehovah in behalf of all true Christians, saying: “I make request, not concerning these [his immediate disciples] only, but also concerning those putting faith in me through their word; in order that they may all be one, just as you, Father, are in union with me and I am in union with you, that they also may be in union with us.”—John 17:20, 21.
  8. (1 Korinthiyawa 2:16) Duk da haka, waɗancan Kiristoci na farko ba su fahimci sosai dukan fanni na ƙudurin Jehovah ba. <> (1 Corinthians 2:16) Nevertheless, those early Christians did not fully understand every aspect of Jehovah’s purposes.
  9. Kuma duba waɗancan mutanen da aka ta da su daga matattu! <> And see those people who have been raised from the dead!
  10. Wataƙila waɗancan Yahudawa da Bulus ya ambata suna da irin wannan hujja a kaikaice ko kuma su ruɗi wasu. <> Perhaps the Jews whom Paul mentioned were experienced in such subtle reasoning intended to rationalize or to mislead others.
  11. Waɗancan Chaldiyawa marasa-juyayi ba masu sujada ga Jehovah ba ne. <> Those ruthless Chaldeans are not worshipers of Jehovah.
  12. Abin farin ciki ne ga waɗanda suka tuna da waɗancan lokaci na farko su ga Brazil ta ba da rahoton sabon ƙoli na 607,362 a shekara ta 2003! <> How thrilling it is for any who remember those early days to see that Brazil reported a new peak of 607,362 in 2003!
  13. 9 Ba da daɗewa ba shugabannin addini suka san game da ayyukan waɗancan Kiristoci. <> 9 The activities of those Christians soon came to the attention of the religious leaders.
  14. Me ya sa Shaidun Jehovah kamar waɗancan Kiristoci na farko suke da himma haka? <> Why are Jehovah’s Witnesses, like those early Christians, so zealous?
  15. 1:6) Hakika, kamar yadda Jehobah ya taimaki waɗancan bayinsa na dā su yi yabonsa ga jama’a, Allah zai taimake ka ka yi hadayar yabo. <> 1:6) Yet, just as Jehovah helped those servants of old to praise him publicly, God will help you to offer sacrifices of praise.
  16. Sun bincika kayayyakinsu kuma suka kwashe dukan waɗanda suke na waɗancan ayyuka kuma suka kawar da su. <> They actually went through their things and literally packed all the materials related to such projects and put them out of sight.
  17. 6 Ka taɓa tunanin yadda yake ga waɗancan almajirai na ƙarni na farko da suka saurari Yesu yana koyarwa? <> 6 Have you ever wondered what it must have been like for those first-century disciples who directly heard Jesus teach?
  18. Mace mai-amincin nan da ƙarfi kuma daidai ta gaskata da cewa waɗancan addu’o’in sun taimaka ƙwarai. <> That faithful woman firmly and rightly believes that those prayers made a difference.
  19. 11 Gaskiyar cewa Allah bai ƙyale waɗancan Yahudawa na dā da suka ga “kansu masu-hikima ne” ya sa shi ƙara zama da muhimmanci mu guji dogara ga kanmu wajen zancen nagarta da mugunta. <> 11 The fact that God called to account those ancient Jews who became “wise in their own eyes” makes it all the more important for us to avoid relying on ourselves in determining right and wrong.
  20. (1 Tassalunikawa 2:13) Ga waɗancan Kiristoci—hakika, ga dukan mabiyan Kristi na gaskiya—ba za a gwada tunanin ɗan Adam da mafificiyar hikimar Allah ba. <> (1 Thessalonians 2:13) For those Christians—indeed, for all true followers of Christ—the puny logic of man is no match for the supreme wisdom of God.

[17-08-23 03:34:44:337 PDT]

Glosbe's example sentences of waɗanda

 1. waɗanda. <> Those who, Those, have, of, that have, that, the, those who, those whom, those, who.
  1. (Yusha’u 1:4; 4:9) Wannan gargaɗin yana da ma’ana a gare mu domin Jehobah zai hukunta waɗanda suke yin lalata kuma suke saka hannu a bauta marar tsarki a yau. <> (Hosea 1:4; 4:9) This warning has significance for us because Jehovah will hold an accounting against those practicing immorality and engaging in unclean worship today.
  2. 20 Maza da mata masu nazarin Kalmar Allah sosai, masu shelar bishara da himma, masu aminci sosai, da waɗanda suke tallafa wa Mulkin cikin aminci albarka ne sosai ga ikilisiya. <> 20 Men and women who are diligent students of God’s Word, who are zealous preachers of the good news, who are flawless in their integrity, and who are loyal supporters of the Kingdom are a great blessing to the congregation.
  3. Ta wannan hanyar Jehovah ya koya wa mutanensa game da tanadi mafi muhimmanci don rai—hadayar fansa ta Kristi, wadda take kawo matsayi mai tsabta a gaban Jehovah da kuma begen rai madawwami ga dukan waɗanda suke ƙaunar kuma ke tsoron Allah da gaske. <> By such means Jehovah has taught people about the most important of his provisions for life—Christ’s ransom sacrifice, which brings a clean standing before Jehovah and the hope of everlasting life to all those who truly love and fear God.
  4. Saboda haka, waɗanda suka ci gaba da yin ƙoƙari don su tsare aurensu don suna son su kasance da aminci ga alkawarin aurensu sun cancanci a daraja su kuma a taimake su a ikilisiya ta Kirista. <> Hence, those who keep on working hard to preserve their marriage because they want to remain faithful to their wedding vow deserve respect and loving help from the Christian congregation.
  5. Kamar dai birnin na wakiltar tsari na duniya da ke amfanar waɗanda za su shiga cikin “sabuwar duniya” ta adalci. <> The city seems to represent the earthly administration that benefits those who will make up the righteous “new earth.”
  6. 6 Ɗabi’a Mai Kyau Tana Wartsakewa: A lokacin da mutane da yawa suna “son kansu” kuma ba sa kula da yadda wasu suke ji, yana da ban wartsakewa sosai mu kasance cikin ’yan’uwanmu Kiristoci waɗanda suke ƙoƙarin nuna ɗabi’a mai kyau! <> 6 Good Manners Refresh: At a time when many people are “lovers of themselves” and show a lack of regard for the feelings of others, how refreshing it is to be around fellow Christians who endeavor to display good manners!
  7. 19 Begen tashi daga matattu ya zama tabbata mai ɗaukaka ga shafaffu waɗanda suka kasance da aminci har mutuwarsu. <> 19 The resurrection hope has become a glorious reality for anointed ones who have been faithful unto death.
  8. (1 Bitrus 2:12) Idan ma waɗanda ba sa bauta wa Jehovah suka ƙi su yabi halayenmu masu kyau, za mu tabbata cewa Ubanmu na sama yana gani, yana yarda, har ma yana farin ciki ganin muna ƙoƙari mu bi umurninsa.—Karin Magana 27:11; Ibraniyawa 4:13. <> (1 Peter 2:12) Even if those who do not serve Jehovah fail to recognize or approve of our chaste conduct, we can be certain that our heavenly Father sees, approves, and even rejoices in our efforts to follow his direction.—Proverbs 27:11; Hebrews 4:13.
  9. Amma ya daɗa: “Na sani lallai, waɗanda ke tsoron Allah za su zama lafiya, masu-ibada ke nan.”—M. Wa. <> He added: “I am also aware that it will turn out well with those fearing the true God, because they were in fear of him.”—Eccl.
  10. (Ru’ya ta Yohanna 20:11-13) Waɗanda suka yi abubuwa masu kyau bayan an ta da su daga matattu za su rayu har abada a duniya. <> (Revelation 20:11-13) Those who come back to life and do good things will be able to enjoy life forever on earth.
  11. 2:9, 10) Hakika, Bulus ya ɗauki daraja waɗanda suke da hakki a ikilisiyar Kirista da muhimmanci. <> 2:9, 10) Indeed, Paul had the proper view of authority in the Christian congregation.
  12. Idan kana son yin bishara sosai, waɗanda kake koyar da su za su ga hakan. <> If you keep your love for the good news strong, those whom you teach will sense that love.
  13. (Zabura 65:2; Ayukan Manzanni 10:34, 35) Yana lura da abin da ke zuciyar waɗanda suke roƙonsa. <> (Psalm 65:2; Acts 10:34, 35) He takes note of what is in the heart of those who petition him.
  14. Ku Yi Murna Tare da Waɗanda Suke Fuskantar Gwaje-Gwaje <> Rejoice With Those Facing Trials
  15. Wane tabbaci Bulus ya bayar na waɗanda suka ga tashin Yesu daga matattu? <> What eyewitness proof of Jesus’ resurrection did Paul give?
  16. Sa’ad da muka daraja gidaje da kuma kayan waɗanda suke yankinmu, halinmu zai sa wasu su koyi gaskiyar Littafi Mai Tsarki.—1 Bit. <> When we show respect for the home and property of those in our territory, our conduct may attract some individuals to the truth.—1 Pet.
  17. Ɗalibai da waɗanda suka koyar da su sun ƙulla abota da ya jure. <> Numerous enduring friendships have been formed between students and their teachers.
  18. Saboda haka, ya kamata mu zama “waɗanda su ke da bangaskiya zuwa ceton rai.” <> May we therefore be “the sort that have faith to the preserving alive of the soul.”
  19. “Zawan” waɗanda suke da’awar su Kiristoci ne amma sun nuna kansu “ ’ya’yan Mugun” domin sun manne wa duniya, wadda Iblis ne mai mulkinta. <> “The weeds” are those who profess to be Christians but prove themselves to be “sons of the wicked one” because they cling to the world of which the Devil is ruler.
  20. A wani ɓangare kuma, waɗanda suke da’awa cewa sun yi imani da Allah suna yin abubuwa kamar ba su san da wanzuwarsa ba. <> On the other hand, many who claim to believe in God make decisions as though he did not exist.

[17-08-23 03:34:44:488 PDT]

Glosbe's example sentences of waɗannan

 1. waɗannan. <> The, These, Those, such, that, them that, these, those.
  1. 7 Kada ku manta da kalaman Yesu: “Ubanku na sama ya sani kuna bukatar waɗannan abubuwa duka.” <> 7 Focus on Jesus’ words: “Your heavenly Father knows you need all these things.”
  2. (Kolossiyawa 1:15, 16) Waɗannan sun haɗa da wasu halittun ruhu, sararin samaniya, duniya mai ni’ima, da dukan ire-iren rayuka a duniyarmu. <> (Colossians 1:15, 16) These include other spirit creatures, the universe, the productive earth, and all forms of physical life on our globe.
  3. Ta yaya ne Jehovah ya yi amfani da ‘tsofaffi’ su yi annabci a waɗannan kwanaki na ƙarshe? <> How has Jehovah used “old men” to prophesy in these last days?
  4. Bulus ya ziyarci waɗannan dattawa kafin su zama masu bi ne? <> Did Paul visit those elders before they became believers?
  5. Ka tuna cewa Yesu da aka ta da daga matattu, a gaban wasu manzanni ya gaya wa Bitrus: “Siman, ɗan Yohanna, ka fi waɗannan ƙamnata?” <> Recall that the resurrected Jesus, in the presence of some of the other apostles, said to Peter: “Simon son of John, do you love me?”
  6. Waɗannan masoyan sun nuna kamun kai, ɗabi’a mai kyau, da kuma aminci. <> The young couple display admirable self-control, chasteness, and loyalty.
  7. Hakika, ma’aikacin Habasha da aka ambata a littafin Ayyukan Manzanni yana karanta ɗaya cikin waɗannan annabce-annabcen sa’ad da ruhu mai tsarki ya ja-gorance Filibbus mai wa’azi ya je ya same shi. <> Interestingly, the Ethiopian official mentioned in the book of Acts was reading one of these prophecies when Philip the evangelizer was directed by the spirit to approach him.
  8. Sa’ad da Claire ta kai waɗannan littattafan, likitar ta bayyana yadda bangaskiyar Claire ta burge ta. <> When Claire delivered the books, the doctor explained how impressed she was by Claire’s faith.
  9. (Ayyukan Manzanni 19:6; 1 Korintiyawa 12:10, 28; 14:18) Amma dukan waɗannan kyauta na ruhu mai tsarki na Allah suna da manufa mai kyau. <> (Acts 19:6; 1 Corinthians 12:10, 28; 14:18) But any such gift of God’s holy spirit should logically have a good purpose.
  10. Waɗannan mazan suna taimaka wa garken Allah su ci gaba da yin ƙarfi kuma su bauta wa Allah da aminci. <> With the spiritual assistance of such responsible men, the flock benefits greatly and continues to flourish.
  11. Shin bayyanar irin waɗannan masu bauta ba ta kyawanta gidan Jehovah ne? <> Does not the presence of such devoted worshipers beautify Jehovah’s house?
  12. M. 24:15) Shin za a iya ce waɗannan sun “cancanci” tashi daga mutuwa? <> (Acts 24:15) Can it be said of them that they are “counted worthy” of a resurrection?
  13. Babu shakka, waɗannan abubuwan sun addabi ’yan Adam sosai a shekarun da suka wuce, ko ba haka ba? <> Our world has certainly seen a lot of that kind of trouble in the past century, hasn’t it?
  14. 4 Ƙauna ita ce babban jigo a cikin dukan waɗannan surori da suka ƙunshi furcin ban kwana ta Yesu ga mabiyansa. <> 4 Love is a prominent theme throughout these chapters containing Jesus’ parting counsel to his followers.
  15. Wani hasashe kuma shi ne wai waɗannan ’yan’uwan Yesu ’ya’yan kawunsa ne, ko da yake Nassosin Hellenanci sun yi amfani da kalamai dabam dabam wa “ɗan’uwa,” “ɗan kawu,” da kuma “dangi.” <> Another theory is that these brothers were actually cousins of Jesus, although the Greek Scriptures use distinct words for “brother,” “cousin,” and “relative.”
  16. (Ayukan Manzanni 4:13) Domin ya taɓa zuciyarsu, ya yi amfani da kalmomi da waɗannan mutane za su iya fahimta. <> (Acts 4:13) To reach them, he used language that such people could understand.
  17. Waɗannan abubuwan sun ƙunshi koyarwar ƙarya da ilimin falsafa da kuma ayyuka marasa kyau kamar su yin lalata da shan sigari da yin maye da kuma shan mugayen ƙwayoyi. <> These include its doctrines, philosophies, and harmful practices, such as committing immorality, using tobacco, and abusing alcohol and drugs.
  18. Waɗannan kalmomi sun sa wasu suna tambaya, tun da Littafi Mai Tsarki ya ce Jehobah shi ne mai “amsa addu’o’i.” <> Those words have raised questions in the mind of some, since the Bible says that Jehovah is the “Hearer of Prayer.”
  19. An yi amfani da waɗannan ’yan’uwa mata biyu wajen ƙafa rukunin masu shelar Mulki a wani gari inda babu ikilisiya. <> These two sisters were instrumental in organizing a group of Kingdom publishers in a town where there is no congregation.
  20. Don kada su sa ya lissafa jerin muhimmancin wasu dokoki, ya kammala: “Ga waɗannan doka biyu dukan Attaurat da Annabawa su ke ratayawa.” <> Forestalling any attempt to get him to list in order of importance the other laws, he concluded: “On these two commandments the whole Law hangs, and the Prophets.”

[17-08-23 03:34:44:668 PDT]

Glosbe's example sentences of waɗansu

 1. waɗansu. <> Some, other, others, some.
  1. Labarin ya ce: “Ananan sa’anda suka ji zancen tashin matattu, waɗansu suka yi ba’a.” <> “Well,” says the account, “when they heard of a resurrection of the dead, some began to mock.”
  2. Haka nan ma, “waɗansu tumaki” suna ɗokin jin kalmomin Yesu: “Ku zo, ya ku da Ubana ya yi wa albarka, sai ku gāji mulkin da aka tanadar muku tun daga farkon duniya.” <> Likewise, the “other sheep” eagerly anticipate hearing Jesus’ words: “Come, you who have been blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the founding of the world.”
  3. Ban da taimakawa da suke yi na tattara sauran shafaffu, sun kuma taimaka wa miliyoyin “waɗansu tumaki” su miƙa kai ga Yesu Kristi.—Yahaya 10:16; Wahayin Yahaya 7:4. <> Besides helping to gather the full complement of anointed ones, they have helped millions of “other sheep” to show willing submission to Jesus Christ.—John 10:16; Revelation 7:4.
  4. Shin waɗansu za su kasance cikin wannan rundunan ne? <> Will his armies include others?
  5. Kamar masu “ɗawainiya,” waɗansu tumaki sun ba da kansu da dukiyarsu don goyon bayan aikin wa’azi da Yesu ya ba mabiyansa shafaffu su yi a duniya.—Ayukan Manzanni 1:8; Ru’ya ta Yohanna 12:17. <> As “unpaid laborers,” the other sheep willingly expend their physical strength and their resources in support of the worldwide preaching work that Christ assigned to his anointed followers on earth.—Acts 1:8; Revelation 12:17.
  6. Misalin shekaru saba’in yanzu, waɗansu tumaki ake nema, da suke da bege na duniya. <> For decades now, the search has been for other sheep, whose hope is earthly.
  7. Dukan mutane suna damuwa game da matsalolin lafiyar jiki, don haka za mu iya karanta musu abin da Yesu ya yi, don ya kwatanta abin da zai yi a hanya mai girma a lokacin ikon Sarautarsa: “Sai taro masu-yawa suka zo wurinsa, suna tare da guragu, da makafi, da bebaye, da masu-dungu, da waɗansu kuma dayawa, . . . ya kuwa warkarda su.”—Matta 15:30. <> All people are concerned about health problems, so we can read with them what Jesus did to illustrate what he will do on a much larger scale in Kingdom power: “Great crowds approached him, having along with them people that were lame, maimed, blind, dumb, and many otherwise, . . . and he cured them.”—Matthew 15:30.
  8. Waɗansu mutane suna da’awar cewa Allah yana ƙyale mu mu sha wahala ne don ya jarabce mu, amma hakan ba gaskiya ba ce.—Karanta Yaƙub 1:13. <> Some people claim that he makes us suffer to test us, but this is not true.—Read James 1:13.
  9. Ta hakan, da yawa za su soma hidima ta cikakken lokaci, kuma ’yan’uwa maza da yawa za su “iya su koya ma waɗansu” Kalmar Allah da kyau.—2 Tim. <> Thus more and more will take up the full-time ministry, and more and more will be “qualified to teach others.”—2 Tim.
  10. 23 Ko shafaffu ne ko kuma “waɗansu tumaki,” muna kama da tukwane na ƙasa. <> 23 Whether of the anointed or of theother sheep,” we are like frail earthen vessels.
  11. 11 Dole ne kuma waɗansu tumakin su ƙyale Kalmar Allah da kuma ruhunsa mai tsarki su tsabtace su, ko kuma su tsarkakke su. <> 11 The other sheep must also allow God’s Word and his holy spirit to purify, or sanctify, them.
  12. Littafi Mai Tsarki ya ce “bayan waɗansu kwanaki,” Nehemiya ya roƙi arziki daga sarki domin ya koma Urushalima. <> The Bible says only that “sometime later,” or “at the end of days,” Nehemiah asked for a leave of absence from the king to return to Jerusalem.
  13. (b) Ta taimakon “waɗansu tumaki” ta yaya aikin tara mutane ya ci gaba har wa yau? <> (b) With the support of the “other sheep,” how has the gathering work progressed so far?
  14. Yaya begen waɗansu tumaki yake da nasaba da na shafaffu? <> How is the realization of the hope of the other sheep related to that of the anointed?
  15. Waɗansu suka gaskata abin da aka faɗi, waɗansu ba su gaskata ba.” <> “Some began to believe the things said; others would not believe.”
  16. 2:24) “Waɗansu tumaki” na Yesu masu zumunci kuma fa? <> 2:24) What about Jesus’ peaceable “other sheep”?
  17. Waɗansu suna ɗaukansa tsohon yayi, wanda bai dace ba da rayuwan zamani. <> Some regard it as an old-fashioned notion, one that does not fit in with a modern life-style.
  18. Hakika, “waɗansu tumaki” suna ganin gata ne mai girma su taimaki rukunin bawan nan wajen kula da mallakar Shugabansu.—Yohanna 10:16. <> Indeed, the “other sheep” count it a real privilege to assist the slave class in caring for the Master’s interests.—John 10:16.
  19. Manzo Bulus ya gaya wa Timothawus: “Sai ka danƙa wa amintattun mutane, waɗanda su ma za su koya wa waɗansu.” <> The apostle Paul told Timothy: “These things commit to faithful men, who, in turn, will be adequately qualified to teach others.”
  20. 6 Lokacin Yaƙin Duniya na II, an hana kuma an haramta ayyukan mutanen Allah a Australiya, Canada, da kuma waɗansu ƙasashe da aka san su da renon Britaniya—a Afirka, Asiya, da kuma tsibirai na Caribbiya da na Pacific. <> 6 During World War II, bans and restrictions were imposed on God’s people in Australia, Canada, and other lands identified with the British Commonwealth—in Africa, Asia, and islands of the Caribbean and of the Pacific.

[17-08-23 03:34:45:501 PDT]

Glosbe's example sentences of well-liked

 1. well-liked. <> and, well.
  1. [Spring and well] <> [Spring and well]
  2. Ka duba talifin nan “Do More Than Say: ‘Keep Warm and Well Fed’” (Ka Yi Fiye da Cewa: ‘Ku ji Ɗumi, Ku Ƙoshi’) a fitowar Hasumiyar Tsaro ta 15 ga Oktoba, 1986. <> See the article “Do More Than Say: ‘Keep Warm and Well Fed’” in the October 15, 1986, issue of The Watchtower.

[17-08-23 03:34:45:875 PDT]

Glosbe's example sentences of wuce gona da iri

 1. wuce gona da iri. <> ,, [[When a friendship gets too close]], crossed the line, even under, expressed, extremes, from overstepping, in unrestrained merriment, limits, of overstepping due bounds, of proportion, out, overreact, overstepping his authority, respect them too, the greatest proportions, to extremes, too much, took an.
  1. (Romawa 3:23) Duk da haka mugunta ta yi yawa sosai, kuma tana wuce gona da iri da ya nuna cewa matsalar ba daga ’yan adam kaɗai ba ne. <> (Romans 3:23) Still, the scale of evil, its ubiquity, and its relentlessness seem out of proportion to the malice that can be attributed to humans alone.
  2. (1 Bitrus 4:11) Jehobah ya yi alkawarin cewa zai ba mu ƙarfin da muke bukata don yin nufinsa, amma bai kamata mu wuce gona da iri ba, ta wajen yin abin da bai ce mu yi ba. <> (1 Peter 4:11) Jehovah promises to give us the necessary strength to do his will, but we must not push ourselves beyond our limits, trying to do things he does not expect of us.
  3. Bincika wasu cikin waɗannan zai taimake mu mu ga haɗarin wuce gona da iri. <> An examination of some of these will help us to see the danger of overstepping due bounds.
  4. Saboda haka, Majalisar ta wuce gona da iri sa’ad da ta umurci manzannin su daina wa’azi. <> Thus, the Sanhedrin crossed the line when it ordered the apostles to stop preaching.
  5. Idan wani abokina ya gaya mini yana son ya ɗauki wasu matakan da suka wuce gona da iri don ya rage ƙiba, zan . . . <> If a friend confides in me that she is taking drastic measures to lose weight, what will I do?
  6. Ruth ba ta wuce gona da iri ba sa’ad da ta je wurin Boaz <> Ruth’s motives in seeking out Boaz were pure and unselfish
  7. Ko da yake abin ya ɓata wa Mika’ilu rai, bai wuce gona da iri ba. <> Michael thus refrained from overstepping his authority, even under provocation.
  8. Ƙari ga haka, bai kamata mu riƙa yin abubuwa da suka wuce gona da iri ba. <> Respect also requires that we avoid extremes.
  9. Wata mata mai suna Susan takan ji cewa matan da suke baƙin ciki na dogon lokaci don rasuwar mijinsu suna wuce gona da iri. <> Susan used to feel that widows who for years mourned the loss of their husband expressed excessive grief.
  10. * Ka yi hankali kada ka yi abin da zai wuce gona da iri. <> Be very careful not to overreact.
  11. (Ibraniyawa 4:12, 13) Jehobah ya san kasawarka kuma ba ya son ka wuce gona da iri. <> (Hebrews 4:12, 13) Jehovah understands your limitations and urges you to respect them too.
  12. Idan ba ka mai da hankali ba, za ka riƙa damuwa sosai game da surar jikinka kuma ka ɗauki matakan da za su wuce gona da iri.—1 Sama’ila 16:7. <> It’s easy to go to extremes and worry about your appearance too much.—1 Samuel 16:7.
  13. Ko da yake abin ya ɓata wa Mika’ilu rai, bai wuce gona da iri ba. <> Michael thus refrained from overstepping his authority.
  14. Sa’ad da ya zo ga tsabta ta jiki, mutane suna wuce gona da iri. <> When it comes to physical cleanliness, people can go to extremes.
  15. Saboda haka, kada ka yi canje-canje ya wuce gona da iri, musamman ma a ɗakunan da suka zauna a ciki tun suna ƙanana. <> Try to minimize changes, especially to their old rooms.
  16. Jiya abin ya wuce gona da iri sa’ad da Thomas ya sami wani saƙon barazana a kwamfutarsa cewa . . . <> Yesterday, the bullying took an even more sinister turn when Thomas received an online threat . . .
  17. Hakika, ko da yake Mahalicci yana yi mana tanadi mai yawa, hakan bai ba mu damar yin nishaɗin da zai wuce gona da iri ba. <> Of course, the Creator’s providing so abundantly does not give us license to engage in unrestrained merriment.
  18. Sa’ad da abota ta wuce gona da iri <> When a friendship gets too close
  19. Idan mu masu tawali’u ne, ba za mu wuce gona da iri a ikon da aka ba mu ba. <> Humility restrains us from overstepping our authority.
  20. 7 Muna bukatar ƙa’idodin Jehovah a yau fiye da kowane lokaci domin mugunta ta wuce gona da iri a tarihin ’yan Adam. <> 7 We need Jehovah’s reminders today more than ever before because wickedness has reached the greatest proportions in human history.

[17-08-23 03:34:46:029 PDT]

Glosbe's example sentences of wulakanta

 1. wulakanta. <> abuse, advantage of, been, bowed down, despised, mistreated, mistreatment, misused, of, pattern, treat, treated insolently, treated.
  1. Amma kamar mota ana iya wulakanta wannan kyautar magana. <> Like a motor vehicle, however, the gift of speech can be misused.
  2. Sai ya zama cewa zai riƙa wulakanta ni, bayan haka sai ya roƙe ni in gafarta masa. <> In what became a pattern, he begged me to forgive him.
  3. Isuwa ya wulakanta “gādonsa na haifuwa.” <> Esau “despised the birthright.”
  4. Ya taba tambayar mala’ikunsa su ba da shawara game da hanyoyi da za a wulakanta mugun Sarki Ahab. <> He once asked his angels to suggest various ways to bring about the downfall of wicked King Ahab.
  5. Allah yana “ƙyamar kisan aure.” Ya tsauta wa waɗanda suke wulakanta matarsu kuma suka sake su. <> Our God ‘hates a divorcing,’ and he has uttered strong words against those who abuse and abandon their marriage mates.
  6. 12 Absalom ya mutu a hanya marar kyau, kuma hakan gargaɗi ne ga dukan waɗanda suke wulakanta wasu, musamman shafaffun Allah, kamar Dauda. <> 12 Absalom’s life ends ingloriously—a warning to all who would abuse others, especially God’s anointed ones, such as David.
  7. In ji Times ɗin, “idan aka gwada da zaluntar yaro ko kuma abokiyar aure, wulakanta tsofaffi tana ɗaukan lokaci mai tsawo kafin ta bayyana, dalili kuma shi ne domin tsofaffi suna ɗaukan alhakin haka idan ɗansu ne ko ’yarsu ya ko ta wulakanta su, kuma domin gwamnati ba za ta sami hanyar magance wannan matsalar ba.” <> One reason, says the Times, is that “compared with child or spouse abuse, abuse of the elderly tends to take longer to surface, in part because the elderly feel responsible when the violence is inflicted by their offspring, and also because the government and local administrators have so far failed to address the problem.”
  8. Jehobah da kansa zai hukunta duk wanda ya wulakanta maraya.—Kubawar Shari’a 10:17, 18. <> God himself would execute judgment upon anyone who took advantage of a defenseless child.—Deuteronomy 10:17, 18.
  9. (Zabura 40:1, 2) Hakika, domin ƙarfafawar da ake samu ta Kalmarsa, Jehobah yanzu yana “ta da waɗanda aka wulakanta.” <> (Psalm 40:1, 2) Indeed, by means of the power supplied through his Word, Jehovah is right now “raising up all who are bowed down.”
  10. * Da yake ta san sirrinsa yanzu, Delilah ta sa aka yanke gashin Samson sa’ad da yake barci a kan cinyarta. Sai ta miƙa shi ga maƙiyansa don su wulakanta shi. <> * Knowing that, Delilah had Samson’s hair shaved off while he was asleep on her lap, and then she turned him over to his enemies to do to him whatever they wanted.
  11. Bai kamata mu ƙyale ayyukanmu na yau da kullum su janye mana hankali mu fara wulakanta Kalmar Allah, ko kuma mu fara yin shakkarta ba.—Romawa 3:3, 4. <> We should never allow our daily routine to cause us to become so busy or distracted that we begin to treat God’s Word with indifference, even with misgivings.—Romans 3:3, 4.
  12. A lokacin hidimarsa a duniya, an yi wa Yesu Kristi ba’a, an yi masa dariya, an yi masa tsaki, an wulakanta shi, har ma an tofa ma shi yau. <> During his ministry on earth, Jesus Christ was ridiculed—laughed at, sneered at, made fun of, treated insolently, and even spit upon.
  13. Adadin ƙara da aka kai na waɗanda aka wulakanta ya yi tashin gwauron zabi daga 65 a shekara ta 2002 zuwa 107 a shekara ta 2003. <> The number of reported cases of elder abuse in Canterbury rose dramatically from 65 in 2002 to 107 in 2003.
  14. 7:47-49) An wulakanta mutanen kuma za a iya kwatanta su da “rarraunan kara” ko kuma ‘lagwani mai-hayaƙi’ sa’ad da yake gab da mutuwa. <> (John 7:47-49) The people were treated roughly and could be compared to ‘crushed reeds’ or ‘flaxen wicks’ when they are at their last flicker.
  15. 1:13) Kafin ya zama Kirista, Bulus ya wulakanta Kiristoci. <> 1:13) Before his conversion, Paul’s fury against Christians had been intense.
  16. Sa’ad da Yesu ya ga cewa shugabannan addinai suna wulakanta da kuma cutan talakawa, himmarsa ta motsa shi ya taimaki mutane, ya kuma furta kaito ga shugabannin addinai masu wulakanci.—Mat. <> When Jesus saw the humble people oppressed and exploited by the religious leaders, his zeal moved him to bring relief to the people as well as to utter forceful denunciations against the oppressive religious leaders.—Matt.
  17. Wani mataimakin lauyan gunduma a San Diego ta California, ya ce “wulakanta tsofaffi ita ce babbar matsalar da take damun hukuma a yau.” <> A deputy district attorney in San Diego, California, calls elder abuse “one of the most serious issues facing law enforcement today.”
  18. Kamar yadda aka faɗa, yawancin mugayen yanayi da muke fuskanta a yau, haɗe da wulakanta tsufaffi, sun ba da tabbacin cewa muna rayuwa a “kwanaki na ƙarshe” na wannan zamani. <> As already noted, many of the bad conditions we are experiencing today—including the mistreatment of the elderly—constitute evidence that we are living in “the last days” of this system of things.
  19. Duk da haka, Musa ya zaɓi a ‘wulakanta shi tare da mutanen Allah, da ya ji daɗin nishatsin zunubi domin ’yan kwanaki.’ <> Yet, Moses chose “to be ill-treated with the people of God rather than to have the temporary enjoyment of sin.”
  20. Waɗannan ’yan misalan abubuwa ne da suke faruwa a duniya da suka sa mu yi tambayoyi: Me ya sa ake banza kuma ake wulakanta tsofaffi haka masu yawa? <> This brief sampling of what is happening around the world causes us to ask: Why are so many older ones being neglected and mistreated?

[17-08-23 03:34:46:863 PDT]

Glosbe's example sentences of wuni

 1. wuni. <> days.
  1. Vivianne ta ce: “A ƙarshen kowace rana, sau da yawa nakan ji kamar ban yi kome ba, duk da cewa na wuni ne ina hidimar kula da jaririn!” <> Vivianne says: “By the end of the day, I often feel as if I have accomplished nothing—even though I have been busy caring for the baby constantly!”
  2. Mukan wuni muna aiki, kuma sau da yawa idan dare ya yi muna kwana a kan benci da ke cikin filin. <> Working long days, we often slept on stadium benches at night.

[17-08-23 03:34:46:991 PDT]

Glosbe's example sentences of wuni-wuni

 1. wuni-wuni. <> days.
  1. Vivianne ta ce: “A ƙarshen kowace rana, sau da yawa nakan ji kamar ban yi kome ba, duk da cewa na wuni ne ina hidimar kula da jaririn!” <> Vivianne says: “By the end of the day, I often feel as if I have accomplished nothing—even though I have been busy caring for the baby constantly!”
  2. Mukan wuni muna aiki, kuma sau da yawa idan dare ya yi muna kwana a kan benci da ke cikin filin. <> Working long days, we often slept on stadium benches at night.

[17-08-23 03:34:47:699 PDT]

Glosbe's example sentences of wurare

 1. wurare. <> Remote, Where, area, areas, backgrounds, certain, diverse, locations, parts, place after, places, some, sources.
  1. Kamar mutane a wurare da yawa a duniya, mutanen Tsibiren Solomon sun gaskata cewa ruhohi suna iya taimaka masu ko kuma su cuce su. <> As is the case of people in numerous other parts of the world, inhabitants of the Solomon Islands believe that spirits can either help or harm a person.
  2. 14 A wurare da yawa, mutane suna gani wajibi ne su taimaka wa danginsu ta wajen ba su kyautan kuɗi da wasu abubuwa. <> 14 In many places, people feel obliged to give money and gifts to relatives and friends.
  3. Shin ina ɗaukan dama da nake da shi a wannan wurare da muhimmanci fiye da ƙwarewa don in sami gata a ikilisiya?’—Zabura 68:6; Filibbiyawa 4:5; 1 Bitrus 5:6. <> Do I consider my rights in these areas to be more important than qualifying for service privileges in the congregation?’—Psalm 68:6; Philippians 4:5; 1 Peter 5:6.
  4. 11 Da akwai wurare da yawa da mutane suke zuwa don gargaɗi game da harkokin iyalinsu. <> 11 There are many sources to which people turn for counsel on their family affairs.
  5. Mene ne ya sa waɗannan mutanen da suka fito daga wurare dabam-dabam suke da haɗin kai? <> What has brought this diverse group together?
  6. (4) Yesu ya ba da wani ɓangare na alamar yana cewa: “Za a yi . . . raye-rayen duniya wurare dabam dabam.” <> (4) Jesus gave another part of the sign, saying: “There will be . . . earthquakes in one place after another.”
  7. A wasu wurare a yau, ’yan’uwanmu kullum suna fuskantar wahalar tattalin arziki. <> In some places today, our brothers daily face economic distress.
  8. 6 Halley ya nuna yadda muguntarsu take da yawa, gama a cikin ɗaya irin wurare masu yawan nan, ’yan tona ƙasa sun “gano tuluna da yawa da ke ɗauke da raguwar yara da aka yi hadaya da su ga Ba’al.” <> 6 Halley showed how gross their wickedness had become, for in one of many such areas, archaeologists “found great numbers of jars containing the remains of children who had been sacrificed to Baal.”
  9. RIFKATU sanannen suna ne a wurare da yawa a yau. <> REBEKAH is a common name in many places today.
  10. Alal misali, ka lura da canji da aka yi a wasu wurare masu muhimmanci. <> Consider, for example, the changes that have been made in a number of important areas.
  11. A waɗanne wuri ko wurare na rayuwa ne za ka iya nuna ƙarin gaba gaɗi wajen kāre bauta ta gaskiya? <> In what area(s) of life could you show more courage in defending true worship?
  12. A wurare da yawa mutane suna zama a gidaje da ake tsaronsu. <> In many areas a growing number of people live in high-security buildings.
  13. Kamar yadda furucin waɗannan masu wa’azi ya nuna, ƙaura zuwa wasu wurare don ƙara yin hidima yana bukatar ka dogara sosai ga Jehobah. <> As the expressions of these harvest workers make clear, moving to other locations to expand your ministry requires that you place full trust in Jehovah.
  14. Hakika, a wasu wurare, kaɗan ne kawai suke nuna suna son su koyi game da Jehovah. <> True, in some territories, few seem to want to learn about Jehovah.
  15. Iri na Gaskiya Ya Kai Wurare Masu Nisa <> Seeds of Truth Reach Remote Regions
  16. 12 A shekarun baya bayan nan, mun faɗaɗa hidimarmu ta wajen gamuwa da mutane a wasu wurare ba a gidajensu ba kawai. <> 12 In recent years, we have expanded our ministry by contacting people at places other than their homes.
  17. Waɗannan shugabannan addinai sun camfa furta sunan Allah kamar yadda suka camfa tattauna wasu wurare cikin Littafi Mai Tsarki! <> Those religious leaders were almost as superstitious about discussing certain portions of the Bible as they were about pronouncing the divine name!
  18. Habakuk 3:19 ta ce: “Ubangiji Allah shi ne ƙarfina, ya sa ƙafafuna su zama kamar na bareyi, ya kuma sa ni in yi tafiya a cikin maɗaukakan wurare.” <> Says Habakkuk 3:19: “Jehovah the Sovereign Lord is my vital energy; and he will make my feet like those of the hinds, and upon my high places he will cause me to tread.”
  19. A waɗanne wurare ne za ka kafa iyaka ga maganar da ke fita daga bakinka? <> Where will you choose to set the boundary when it comes to your speech?
  20. 1 Kamar yadda manzo Bulus ya daidaita yadda yake gabatar da bishara don ya rinjayi ko waɗanne irin “mutane,” rukunin bawan nan mai aminci, mai hikima yana amfani da mujallunmu don ya rinjayi mutane daga wurare da kuma imani dabam-dabam. <> 1 Just as the apostle Paul adapted the way he presented the good news in order to gain “people of all sorts,” the faithful and discreet slave class uses our journals to reach people of different backgrounds and beliefs.

[17-08-23 03:34:47:817 PDT]

Glosbe's example sentences of wurga

 1. wurga. <> fling.
  1. Kana iya jefa shi da hankali ko kuma ka wurga shi da ƙarfi har ya ji wa mutum ciwo.—kl-HA shafi na 144. <> You can toss it gently or you can fling it with such force that it causes injury.—Awake!, January 8, 2001, page 10.

[17-08-23 03:34:48:377 PDT]

Glosbe's example sentences of wuri

 1. wuri. <> Location, There, Where, advance, area, early, elsewhere, place, quick, somewhere, sun, surroundings, where.
  1. YESU KRISTI ya ba da gargaɗi tun da wuri game da ƙarshen zamanin Yahudawa da cibiyarsa yake haikalin Urushalima. <> JESUS CHRIST gave advance warning of the end of the Jewish system of things that was centered at the temple in Jerusalem.
  2. Wane wuri ne biyayya ga dokokin Allah yake da shi a bautarmu, a rayuwarmu ta yau da kullum, a tsai da shawara da muke yi, da cikin dangantakarmu da wasu? <> What place does obedience to God’s laws have in our worship, in our daily life, in our decision-making, and in our relationships with others?
  3. Sa’ad da kake tattauna sakin layi na 2, ka ɗan gana da mai kula da hidima, ya faɗa wuri da lokaci da kuma ranaku na makon da za a iya samun mutane a gida a yankin. <> When considering paragraph 2, briefly interview the service overseer regarding where people can be found in the local territory during various times of the day and days of the week.
  4. A gare su duniya ba ta wuce wurin jira ba kawai a kan hanyar zuwa wani wuri. <> They see our globe as little more than a stopover, or stepping-stone, on the way to life somewhere else.
  5. Wuri: Inda ofishin reshe ya zaɓa. <> Location: Determined by the branch office.
  6. Wane wuri ne Iliya ya je, kuma me ya sa wurin yake da muhimmanci? <> Where did Elijah go, and why was that place significant?
  7. A waɗanne wuri ko wurare na rayuwa ne za ka iya nuna ƙarin gaba gaɗi wajen kāre bauta ta gaskiya? <> In what area(s) of life could you show more courage in defending true worship?
  8. Babu wuri a ikilisiya domin ɓata suna da yake ta da ayyukan jiki irin su “hasala” da kuma “tsatsaguwa.” <> There is no room in the congregation for slanderous speech that stirs up such works of the flesh as “dissensions” and “divisions.”
  9. Wane irin wuri ne “Sheol” yake nufi? <> To what kind of place, then, does “Sheol” refer?
  10. Yin biyayya da su yana kawo mana farin ciki da gamsuwa da ba za mu iya samu ba a wani wuri a duniyar nan da ke cike da masifa. <> Obeying them brings us a measure of joy and satisfaction that we could never find elsewhere in this troubled world.
  11. Umurni: Ka yi wannan aikin a inda za ka iya mai da hankalinka wuri ɗaya. <> Instructions: Do this exercise in quiet surroundings.
  12. A matsayin ɗaliban Makarantar Hidima ta Allah ko kuma waɗanda suke aiki a Taron Hidima, ka shirya da kyau, ka riƙa maimaitawa tun da wuri, kuma ka yi ƙoƙari ka yi aikinka. <> As students in the Theocratic Ministry School or as participants in the Service Meeting, prepare well, rehearse in advance, and try hard not to cancel your assignments.
  13. INUWA ba ta tsayawa wuri ɗaya. <> SHADOWS created by the sun do not remain still.
  14. Ina kama abubuwa da wuri idan aka yi mini koyo, saboda haka ba da daɗewa ba, na zama gwani a wannan wasa mai kasada. <> I was a quick learner and soon became very successful in this fast and dangerous sport.
  15. Wuri: Ofishin reshe ne ke zaɓa, galibi a Majami’ar Mulki ko Majami’ar Taro. <> Location: Decided by the branch office; usually at a nearby Kingdom Hall or Assembly Hall.
  16. Mutane da yawa da suke bin addini suna ɗaukan coci wuri mai tsarki ne da bai dace ba domin siyasa. <> Many religious people feel that the church is just too sacred a place for politics.
  17. A alamance, Jehobah yana “tashi da wuri” ya aiki annabawansa su yi wa mutanensa kashedi game da hukuncinsa kuma yana ‘kiyaye maganarsa’ har ta cika.—Irmiya 7:25. <> (Verse 11, footnote) Jehovah figuratively kept “getting up early and sending [his prophets]” to warn his people about his judgments and was “keeping awake” until their fulfillment.—Jeremiah 7:25.
  18. Sa’ad da Allah ya halicci mutumi na farko, wato Adamu, ya saka shi cikin aljanna a duniya, wani wuri mai dabbobi da kuma itatuwa masu kyau. <> God placed the first man, Adam, in the garden of Eden, an earthly paradise filled with abundant wildlife and beautiful vegetation.
  19. A ranakun taro, Joel zai tabbata mun je Majami’ar Mulki da wuri domin yana son ya yi sammako don ya marabci waɗanda suke shigowa cikin majami’ar. <> On meeting days, Joel makes sure that we go to the Kingdom Hall early because he wants to be there in time to give a warm welcome to all those entering the hall.
  20. Sai kuma ya ce: “Sa’ad da kuka ga mummunan aikin saɓo mai banƙyama . . . an tsai da shi a Wuri Mai Tsarki, . . . to, sai waɗanda ke ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu.” <> He also said: “When you catch sight of the disgusting thing that causes desolation . . . standing in a holy place, . . . then let those in Judea begin fleeing to the mountains.”

[17-08-23 03:34:48:791 PDT]

Glosbe's example sentences of wurin

 1. wurin. <> From, There, Through, at, by means, by, gone, the, there, through, where there.
  1. Kuma muhimmin aiki na dukan ayyuka masu kyau shi ne a yabi Jehovah ta wurin yin wa’azin bisharar Mulkinsa. <> And the most important of all fine works is to praise Jehovah by preaching the good news of his Kingdom.
  2. A wurin an nuna cewa Kristi zai zauna a hannun dama na Allah a sama har sai lokacin da zai zama Sarki. <> There it is shown that Christ would sit at God’s right hand in heaven until the time for his becoming King.
  3. Kalaman Bulus ga Afisawa suna a bayane sosai: “Bisa ga alheri an cece ku ta wurin bangaskiya; wannan kuwa ba daga gareku ba ne; kyauta ce ta Allah: ba daga ayyuka ba ne.” <> Paul’s inspired words to the Ephesians are perfectly clear: “By this undeserved kindness, indeed, you have been saved through faith; and this not owing to you, it is God’s gift.
  4. Me ya sa ya kamata mu taimaka da yin aiki a wurin taro in da hali? <> What reasons are there to volunteer to work if our circumstances permit?
  5. 12:13) Za mu iya raba abin da muke da shi da wasu ko da ba shi da yawa, muna tunawa cewa “gwamma a ci abinci na bakulai wurin da ƙauna ta ke, da a ci san kiwo tare da ƙiyayya.” <> 12:13) We can share something simple with others, remembering that “better is a dish of vegetables where there is love than a manger-fed bull and hatred along with it.”
  6. Za a kammala aikin gini “ba ta wurin ƙarfi ba, ba kuwa ta wurin iko ba, amma ta wurin ruhun [Jehobah].” <> The building work will come to completion, “not by a military force, nor by power, but by [Jehovah’s] spirit.”
  7. Hakan ya sa ya kasance mini da sauƙi in ƙaura zuwa wurin.” <> That made it easier for me to go there.”
  8. Ta wurin waye ne yake yin hakan? <> Through whom is he doing so?
  9. Yanayin ya yi wa Kiristocin da ke wurin wuya da kuma haɗari. <> Then things became difficult, yes dangerous, for true Christians there.
  10. An tsara Ka Koya Daga Wurin Babban Malami domin ya taimaki iyaye ko kuma wasu manyan mutane su karanta su tattauna abin da Yesu Kristi ya koyar da yara. <> Learn From the Great Teacher was prepared to help parents or other adults read and discuss the teachings of Jesus Christ with children.
  11. Alal misali, yana ba mutanensa “mafificin girman iko” ta wurin ruhunsa mai tsarki. <> For example, he gives his people “power beyond what is normal” by means of his holy spirit.
  12. “Bangaskiya fa daga wurin ji ne.” <> “Faith follows the thing heard.”
  13. Hakanan ma, Shaidu da yawa sun sha wahala a wurin sarakuna abokan gaba da mabiyansu domin sun ƙi su ci amanar ’yan’uwansu Shaidu ko kuma su faɗi inda suke samun abinci na ruhaniya. <> Likewise, many Witnesses have suffered at the hands of hostile rulers and their minions because of not betraying their fellow Witnesses nor revealing from where they obtained spiritual food.
  14. Idan ana karanta wata aya ku bi karatun ta wurin buɗe naku Littafi Mai Tsarki. <> When a scripture is read, follow along in your Bible.
  15. Ta wurin maganar baki, bayin suna idar da Bisharar.” <> From mouth to mouth, slaves transmitted the Gospel.”
  16. Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar halinku ya sake ta wurin sabonta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah ke so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma.”—Romawa 12:1, 2. <> And quit being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God.”—Romans 12:1, 2.
  17. Bulus ya rubuta zuwa ga ’yan’uwa masu bi: “[Allah] ya rigaya ya ƙadara mu da zaman ’ya’yansa ta wurin Yesu Kristi.” <> Paul wrote to fellow believers: “[God] foreordained us to the adoption through Jesus Christ as sons to himself.”
  18. Maimakon su nemi taimakon Allah, suka “kira zuwa ga Masar, su kan tafi wurin Assyria.”—Hosea 7:11. <> Rather than looking to God for help, “to Egypt they have called; to Assyria they have gone.”—Hosea 7:11.
  19. Ganin wanda yake da imani ɗaya a wurin abin ta’aziyya ne. <> The very presence of a friend who shares the same beliefs can be comforting.
  20. Kamar yadda matar a misalin ta cika aikinta ta wurin amfani da abubuwa da suka dace, haka a yau muna da abubuwa da suka dace, da za mu cika hakkin da Allah ya ba mu domin mu taimake waɗanda suka raunana. <> Just as the woman in the illustration uses helpful tools to accomplish her task, so today we have tools that help us to accomplish our God-given responsibility to assist those who are weak.

[17-08-23 03:34:49:233 PDT]

Glosbe's example sentences of wuriya

 1. wuriya. <> licked.
  1. Aka ce a labarin: “Da wannan, sai wutar Ubangiji ta fāɗo, ta cinye hadaya ta ƙonawa, da itacen, da duwatsu, da ƙura, ta shanye ruwan wuriya.” <> The account says: “At that the fire of Jehovah came falling and went eating up the burnt offering and the pieces of wood and the stones and the dust, and the water that was in the trench it licked up.”

[17-08-23 03:34:49:544 PDT]

Glosbe's example sentences of wurjanjan

 1. wurjanjan. <> heart.
  1. 7 Ka yi tunanin yadda Martha ta damu ƙwarai sa’ad da take aiki wurjanjan. <> 7 We can just imagine the tension rising within Martha’s heart.

[17-08-23 03:34:51:929 PDT]

Glosbe's example sentences of wuta

 1. wuta. <> a fire, burning, electrician, fiery furnace, fiery hell, fiery, fire, flaming fire, power outage, thornbush, with.
  1. “Idan ni mutumin Allah ne” in ji shi “bari wuta ta sauko daga sama, ta cinye ka duk da hamsin ɗin naka.” <> “Well, if I am a man of God,” he said, “let fire come down from the heavens and eat up you and your fifty.”
  2. Yesu ya yi gargaɗi: “Kowane itacen da ba ya fito da ’ya’yan kirki ba a kan sare shi, a jefa a wuta.” <> Jesus warned: “Every tree not producing fine fruit gets cut down and thrown into the fire.”
  3. Da akwai sanyi saboda haka mutanen suka hura wuta. <> It is a cold night, and so the people make a fire.
  4. KA TABA zama a bakin wuta a lokacin sanyin dare? <> HAVE you ever stood near a fire on a cold night?
  5. Hakika, “garkuwa ta bangaskiya” za ta taimaka mana mu “ɓice dukan jefejefe masu-wuta na Mugun.”—Afis. <> Indeed, ‘the large shield of faith will enable us to quench all the wicked one’s burning missiles.’—Eph.
  6. Masanin Turanci na ƙarni na goma sha tara, Charles Bridges ya ce: “Ana kewaye ƙarfen ta wajen zuba garwashin wuta a kansa da kuma a ƙarƙashinsa. <> The 19th-century English scholar Charles Bridges noted: “Surround the intractable metal beneath and above; not only putting it over the fire, but heaping coals of fire upon it.
  7. 10 Wace irin ‘kiban wuta’ ce Shaiɗan yake amfani da ita don ya yi wa bangaskiyarmu zagon ƙasa? <> 10 What “burning missiles” does Satan employ to undermine our faith?
  8. Alal misali, wani ɗan’uwa mai suna Way, da ke gyaran wuta da matarsa Debra, da suka ba shekara 50 baya da ke zama a Kansas sun sayar da gidansu da yawancin abubuwan da suka mallaka kuma suka ƙaura zuwa Wallkill don su riƙa hidima lokaci-lokaci a Bethel. <> For example, Way, an electrician, and Debra, both in their late 50’s, sold their home and most of their belongings in Kansas and moved to Wallkill to serve as commuter Bethelites.
  9. An gana wa Kiristoci azaba, a raye aka ƙone su a wuta, kuma an jefa su ga dabbobi masu kisa. <> Christians were tortured, burned alive, and thrown to wild animals.
  10. 28:19, 20) Idan ba ma koyarwa da kyau, wataƙila ɗalibanmu ba za su tsira daga gwaji na bangaskiyarsu ba, hakan zai sa mu yi hasara sosai har tsirarmu ta kasance kamar ta “wurin tsakiyar wuta.” <> 28:19, 20) If we do not teach well, our student may not survive tests of faith, and we may suffer a loss so painful that our salvation will be “as through fire.”
  11. Ƙari ga haka, ba ta amince da koyarwar wutar jahannama ba domin a ganinta azabtar da mutane a cikin wuta har abada ba adalci ba ne. <> What is more, she could not accept the doctrine of hellfire because she felt that to torture people in a fiery hell would be neither just nor loving.
  12. Da yake an jefa su cikin wuta a alamance, hakan yana nuna cewa za su fuskanci halaka na dindindin. <> Their being thrown symbolically into the fiery furnace indicates that they are headed for eternal destruction.
  13. (1 Bitrus 1:15, 16) Wata mace Kirista da ta yi fama da baƙin ciki da kasala ta sami ƙarfafa daga labarin Musu da kurmi mai cin wuta. <> (1 Peter 1:15, 16) One Christian woman who has struggled with depression and discouragement found comfort in the account about Moses’ experience at the thornbush.
  14. 8 Allah na gaskiya ya amsa ta wajen sa wuta daga sama ta faɗo ta cinye hadayar da bagadin. <> 8 The true God responded by consuming both sacrifice and altar with fire from heaven.
  15. Waɗanda suka jefa su cikin tanderun gagarumar wuta sun halaka amma Ibraniyawa uku masu aminci sun fito da rai—zafin wutar tanderun bai ma ƙone su ba! <> The guards who threw the young men into the fiery furnace perished, but the three faithful Hebrews stepped out alive—not even scorched by the heat of the furnace!
  16. 119:116) Luis, mai ƙera na’urorin kashe wuta da matarsa Quenia, sun yi hidima a Wallkill. <> 119:116) Luis, who designs fire suppression systems, and his wife, Quenia, serve at Wallkill.
  17. Littafi Mai Tsarki ya yi maganar bayyanuwar Ubangiji Yesu “daga sama tare da mala’ikun ikonsa cikin wuta mai-huruwa, yana ɗaukan ramako bisa waɗanda ba su san Allah ba, da waɗanda sun ƙi yin biyayya da bisharar Ubangijinmu Yesu.” <> The Bible speaks of the Lord Jesus coming “from heaven with his powerful angels in a flaming fire, as he brings vengeance upon those who do not know God and those who do not obey the good news about our Lord Jesus.”
  18. Sai lokacin da aka ɗauke wuta muke gane cewa in ban da ita, biranen ’yan Adam za su daina aiki. <> Only an unexpected power outage brings home to us that without power, man’s cities would practically shut down.
  19. Abin da za ka yi la’akari da shi a nan shi ne, a wani lokaci, Littafi Mai Tsarki yakan yi amfani da kalmomin nan, “sammai” da “duniya” da kuma “wuta” a alamance. <> Actually, the Bible sometimes uses the terms “heavens,” “earth,” and “fire” figuratively, as symbols.
  20. Bayan haka, suna zuba shi a cikin tukwane, su zuba ruwan teku kuma su rufe shi, sa’an nan su aza shi a kan wuta na ’yan kwanaki don ya riƙa dahuwa a hankali. <> Then they placed the mass in a covered vat and simmered it with seawater for several more days.

[17-08-23 03:34:52:181 PDT]

Glosbe's example sentences of wutar lantarki

 1. wutar lantarki. <> electric, electricity, have electricity, late, lighting, of electricity, power, the electric, the electrical power, the.
  1. A lokacin, babu wutar lantarki! <> At the time, we did not have electricity!
  2. Mun yi wasu watanni muna zama a wani gida da babu wutar lantarki da ruwan famfo.” <> For months we lived in a house without electricity and running water.”
  3. A wasu ƙasashe, mutane suna ƙoƙarin ƙara tsare kansu ta wajen saka ƙararrawa a gidajensu da ƙara makullai da kuma katanga mai wutar lantarki da zai iya jan mutum. <> In some countries, private citizens try to increase their safety by installing alarm systems in their homes, as well as extra locks and even electric fences.
  4. Beau daga ƙasar Kanada ya ce: “Sa’ad da nake gida, muna yawan samun wutar lantarki da ruwan fanfo, amma yanzu da ƙyar muke samunsu.” <> Beau from Canada tells us: “In your home country, you take for granted such basic services as electricity and running water.
  5. Tun da yara ba su san haɗarin wutar lantarki ba ko kuma hanyoyin mota a cikin gari, ba zai yi wuya ba za su yi haɗari mai tsanani. <> Since young children are unaware of the dangers of electricity or city traffic, they can easily have a serious accident.
  6. Miliyoyin gidaje suka kasance babu wutar lantarki. <> Millions of households lost electricity.
  7. Alal misali, da kyar mu kula da ƙarfin wutar lantarki da ke ba mu haske da kuma zafi ko kuma damar saka fulogi cikin wani abin da muke da shi da ke aiki da lantarki. <> For example, we give little thought to the electrical power that gives us light and heat or to the convenience of plugging in any electrical appliance we may own.
  8. Hukuma suka ba da umurni cewa kada a kunna wutar lantarki kuma hakan ya sa ba ma kunna wuta da dare. <> The authorities imposed a blackout, and we had to turn off all lights at night.
  9. Ƙari ga haka, za a iya kunna na’urar nuna shirin “Eureka Y” ko ba wutar lantarki, ta wajen yin amfani da fitila mai ci da kabad wato, carbide. <> The “Eureka Y” slide projector could be run without electricity by using a carbide lamp.
  10. Yawancin mutane a duniya suna yarda cewa irin man nan da ake samu daga shuƙe-shuƙe kamar fetur da kuma kwal—tushe na musamman na ƙarfin wutar lantarki—suna samun ƙarfi daga rana. <> It is widely held that such fossil fuels as oil and coal—the principal sources of energy for power stations—derive their energy from the sun.
  11. * (Markus 6:3) Wannan ya ƙunshi yin aiki tuƙuru da kuma ƙwarewa, musamman a zamanin da babu ma’aikatar yanka katakai, wajen sayen kayan aiki, da kuma kayan aiki masu amfani da wutar lantarki. <> * (Mark 6:3) This trade involves strenuous work and a variety of skills—especially so in the era before sawmills, supply stores, and power tools.
  12. Shin, rashin wutar lantarki zai zama musu matsala ne? <> Would the lack of electricity be a problem?
  13. ’Yan’uwa na yankin suka soma aiki suna ƙara wutar lantarki, suna saka bututun ruwa, kuma suna simintin daɓen don waɗanda za su zauna a wurin su ji daɗin zama. <> Local Witnesses set to work installing additional lighting, hooking up water pipes, and cementing floors for the comfort of those who were to be accommodated there.
  14. Kuma kamar wutar lantarki ruhun ba shi da motsin zuciya ko tunani. <> Also, like electricity, the spirit has no feeling and cannot think.
  15. 3:1-3) Alal misali, sa’ad da wata guguwar ruwa da iska mai suna Hurricane Sandy ta addabi wani yanki a Birnin New York a watan Oktoba ta shekara 2012, mutanen yankin sun yi rashin wutar lantarki da tanadin ɗumama ɗaki da wasu abubuwa na kyautata rayuwa. <> 3:1-3) Consider what happened when Hurricane Sandy struck New York City late in October 2012.
  16. Ga waɗannan Kiristoci na dā, in ji shi, gicciya, “alamar mutuwa ce da mugunta, kamar yadda wajen sare kai ko kuma kujeran kisa da wutar lantarki suke ga mutanen zamani.” <> To the early Christians, he adds, the cross “must have chiefly denoted death and evil, like the guillotine or the electric chair to later generations.”
  17. Ba a cika samun ruwa da wutar lantarki a wajen. Kari ga haka, Amy tana bukatar ta saba da al’adar mutanen wurin. <> She also had to adjust to local customs, and frequently there was no electricity or water.
  18. Yanzu suna kama ne da abin da yake aiki da lantarki da aka yanke daga tushe da yake samun wutar. <> They were now like an electric appliance cut off from its source of power.
  19. Saboda haka, za a iya kwatanta ruhu mai tsarki da wutan lantarki da ke cikin batir da ake cazawa, amma iko yana kama da wutar da ke kasancewa a cikin batirin. <> Thus, holy spirit might be likened to the electric current that energizes a rechargeable battery, whereas power is more like the latent energy that is then stored in the battery.

[17-08-23 03:34:52:670 PDT]

Glosbe's example sentences of wutsiya

 1. wutsiya. <> tail.
  1. (Ayoyi 28-23) A nan baran ya feɗe biri har wutsiya game da yadda yake neman mace ga ɗan Ibrahim. <> (Ge 24 Verses 28-32) There the servant recounted in detail his search for a wife for Abraham’s son.
  2. 16 A hadaya ta salama, duk kitsen—da ke wajejen hanji, ƙodoji, gefen jikin hanta, da kwankwaso, haɗe da wutsiya mai kitse na tunkiyar—ana miƙa wa Jehovah ta wurin ƙonawa, a sa su yi hayaƙi a kan bagade. <> 16 In the communion sacrifice, all the fat—around the intestines, the kidneys, the appendage upon the liver, and the loins, as well as the fatty tail of the sheep—was offered to Jehovah by being burned, made to smoke on the altar.

[17-08-23 03:34:53:057 PDT]

Glosbe's example sentences of wuya

 1. wuya. <> circumstances, deeper, difficult, found it difficult, hard, problem, tense, trouble.
  1. • Ta yaya ne Irmiya ya yi nasara da sanyin gwiwa duk da cewa aikinsa mai wuya ne? <> • How did Jeremiah conquer discouragement despite having a difficult assignment?
  2. (Ayuba 38:24) Wani marubuci ya kira wannan bincike game da haske “tambayar da ta yi wa kimiyyar zamani wuya.” <> (Job 38:24) One writer called this inquiry about light “a profoundly modern scientific question.”
  3. Wace shawara mai wuya ce Ruth take bukata ta yanke, kuma me ya sa yanke shawarar ya kasance mata da wuya? <> What difficult decision did Ruth have to make, and why was making it so hard?
  4. Mu yi ƙoƙari mu cika alkawarin mu, ko da yana da wuya, sai dai idan muka fahimci cewa ya saɓa wa Nassosi. <> Unless we come to the realization that we have made an unscriptural promise, we should do all we can to fulfill our word, even if it is very difficult to do so.
  5. Yesu ya yi biyayya ga Jehobah a kowane lokaci, ko da yin hakan ya yi masa wuya. <> Even when he grew up and became a man, Jesus always obeyed Jehovah.
  6. 17 Idan kowa a cikin iyalinka Kirista ne, akwai lokacin da yanayin zai zama mai wuya, har ma ana iya magana cikin fushi domin ajizanci. <> 17 Even if everyone in your household is a Christian, there may be times when the family situation becomes tense and words even become harsh because of human imperfection.
  7. Yanayin ya yi wa Kiristocin da ke wurin wuya da kuma haɗari. <> Then things became difficult, yes dangerous, for true Christians there.
  8. Me ya sa ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi nazarin abubuwa masu wuya na Kalmar Allah? <> Why should we put forth diligent effort to study the deeper things of God’s Word?
  9. 10. (a) A waɗanne hanyoyi miji ko kuma mata—ko wadda take da’awar Kirista ce—za ta iya sa rayuwa ta zama da wuya ga wasu cikin iyalin? <> 10. (a) In what ways might a husband or a wife—even one who professes to be a Christian—make life hard for others in the home?
  10. ▪ Ka keɓe lokaci don nassosi masu wuya da kuma bayaninsu don ka fahimce su sosai. <> ▪ Devote time to difficult scriptures and to explanations of them so that you understand them clearly.
  11. Me ya sa tattaunawa yake yi wa iyalai da yawa wuya a yau? <> Why is communication a problem in many families today?
  12. (Ishaya 26:9) Saboda haka, sabuwar duniya tana nufin mutanen da za su miƙa wuya ga sarautar Allah kuma su bi ƙa’idodinsa masu adalci. <> (Isaiah 26:9) The new earth thus refers to a society of people who would submit to God’s rulership and live by his righteous standards.
  13. Abubuwa da yawa suna iya sa faɗin maganar Allah da “gaba gaɗi” ya yi mana wuya. <> A multitude of factors can make it difficult for us to exercise “freeness of speech” and speak the word of God with “boldness.”
  14. Ya yi wa Na’aman wuya ya yarda da umurnin da wani talaka ya ba shi <> Naaman found it difficult to accept instructions from a lowly servant
  15. (Ayukan Manzanni 10:34, 35) Muna da misalai da yawa na Nassi yadda tsoro irin na ibada ya motsa mutane suka yi abin da yake nagari a yanayi masu wuya. <> (Acts 10:34, 35) We have many Scriptural examples that show how godly fear moved individuals to do what was right in various trying circumstances.
  16. Hakika, yana da wuya a sami kalmar da ta yi daidai da kalmar Helenanci a yawancin harsuna domin kalmar ainihi tana kwatanta, ba taushi na waje ba ne ko kuma tawali’u, amma taushi ko kuma tawali’u na ciki; ba yadda halin mutum yake ba, amma yanayin zuciyarsa. <> The fact is that it is difficult to find an exact equivalent for this Greek word in most other languages because the original term describes, not outward gentleness or meekness, but inward mildness and graciousness; not the manner of one’s behavior, but the condition of one’s mind and heart.
  17. Mataki na farko na ƙaunar mutum shi ne ka san mutumin, yana da wuya mu ƙaunaci wanda ba mu sani ba. <> The first step toward loving anyone is to take in knowledge of that one; it is hard to feel deep affection for someone we do not know.
  18. Yana da wuya a gane gaskiya daga ƙarya a kan Intane. <> On the Internet, it can be difficult to distinguish fact from fiction.
  19. Bada daɗewa ba zata zo ga ƙarshenta a lokaci mai-wuya wanda Yesu ya ce: “Gama sa’annan za a yi ƙunci mai-girma, irin da ba a taɓa yi ba tun farkon duniya har yanzu, ba kuwa za a yi ba daɗai.”—Matta 24:21. <> Soon it will come to its end in a time of trouble of which Jesus said: “Then there will be great tribulation such as has not occurred since the world’s beginning until now, no, nor will occur again.”—Matthew 24:21.
  20. Yanzu ka ga abin da ya sa yake da wuya a yi abin da yake da kyau?— Shaiɗan da duniyarsa suna sa yanayi ya yi wuya. <> Do you see now why it is so hard to do good?— Satan and his world make it hard.

[17-08-23 03:34:53:368 PDT]

Glosbe's example sentences of wuyar

 1. wuyar. <> clear, complexity, difficult to, difficult, hard to, hard, puzzling, rare, to, uncomplicated, was.
  1. Kowa a wasu lokatai suna ganin wuyar yin biyayya. <> Everyone at times finds it hard to obey.
  2. (Afisawa 1:9) Bari mu gaya wa wasu wannan asiri mai ban mamaki, mu taimake su su fahimci hikimar Jehovah Allah mai wuyar fahimta! <> (Ephesians 1:9) Let us share this marvelous secret with others, helping them likewise to peer into the unfathomable wisdom of Jehovah God!
  3. Wane nassi ne ya kasance da wuyar fahimta ga masanan Littafi Mai Tsarki, kuma me ya sa? <> What scripture has long intrigued Bible scholars, and why?
  4. A wani lokaci, Yesu ya faɗi aba da take da wuyar fahimta. <> On one occasion, Jesus said something that was difficult to understand.
  5. Bai bar mutane cikin duhu game da Ubansa ta wajen koya musu batu mai wuyar fahimta kamar koyarwar Allah-Uku-Cikin-Ɗaya ba. <> He did not hide his Father in a cloud of mystery by teaching that He was part of an incomprehensible Trinity.
  6. 4 Wadannan kalmomin suna da wuyar fahimtawa. <> 4 These were puzzling, cryptic words.
  7. Irin wannan yanayin yana da wuyar jimrewa, amma yadda Dauda ya aikata ga rashin adalci ya koya mana wani darassi. <> Such a situation can be very difficult to endure, but David’s reaction to injustice teaches us a lesson.
  8. Sau da yawa, Yesu ya yi amfani da taƙaitattun misalai waɗanda ba su da wuyar fahimta. <> Jesus often used short, uncomplicated ones.
  9. Bayan waɗannan umurnai masu ban sha’awa da suka fi gaban fahimtar mutum, waɗannan ƙwayoyin masu wuyar ganewa suke girma a daidai bisa tsari da kuma hanyar da ta dace domin su zama sabon mutum rayayye! <> Following those marvelous instructions, which are beyond human understanding, these cells of stunning complexity develop in just the right order and manner to form a new living person!
  10. Wataƙila ka yi ƙoƙarin karanta Littafi Mai Tsarki amma ka iske yana da wuyar fahimta. <> Perhaps you have tried to read the Bible but have found it hard to understand.
  11. Wani rahoto ya nuna cewa cututtuka 20—da suka haɗa da tarin fuka, zazzabin cizon sauro, kwalara—sun ƙaru a shekarun baya bayan nan, kuma wasu irin cututtuka suna da wuyar magani. <> One report says that 20 well-known diseases—including tuberculosis, malaria, and cholera—have become more common in recent decades, and some types of disease are increasingly difficult to cure by means of drugs.
  12. Kana ganin cewa Allah zai yi tanadin littafin da zai yi wuyar fahimta ko kuwa wanda mutane masu ilimi ne kawai za su iya fahimtarsa? <> Would God provide a book that is impossible to comprehend or that is understandable only to highly educated people?
  13. (Zabura 55:22) Ko da yake Allah ba zai kawar da gwajinmu ba, zai ba mu hikima da za mu iya jimre da su, har ma da waɗanda suke da wuyar jimrewa. <> (Psalm 55:22) Although God may not remove our trials, he can grant us the wisdom to cope with them, even with those that are especially hard to bear.
  14. Wannan ya shafe mu ma a yau. Yaya muke aikatawa sa’ad da muka karanta wani abu a cikin littattafanmu na Kirista wanda “bawan nan mai-aminci mai-hikima” ya wallafa da ke da wuyar fahimta ko kuma bai jitu da ra’ayinmu ba? <> Likewise today, how do we react if we encounter a point in our Christian publications from “the faithful steward” that is hard to understand or that does not match with our thinking?
  15. 6 Mene ne ya kamata mu yi sa’ad da muka ga cewa laifin da aka yi mana yana da wuyar gafartawa? <> 6 What if we find that a certain offense is too difficult for us to overlook?
  16. Domin a kwatanta yadda sanin gaskiyar Kalmar Allah take gata ce mai wuyar samu, ka yi la’akari da tambayar Littafi Mai Tsarki guda kawai: Menene yake faruwa da mutane bayan sun mutu? <> To illustrate what a rare privilege it is to know the truth of God’s Word, consider just one Bible question: What happens to humans at death?
  17. Shawarar nan kada ka dogara ga shugabanni za ta kasance da wuyar sha’ani. <> The advice not to trust in human leaders may be hard to accept.
  18. An ce shi ne littafi mafi kyau a zamaninsa da ya yi magana a kan jijiyoyin jiki, kuma ba da daɗewa ba, an sayar da kofi ɗaya na wannan littafin mai wuyar samu sama da dala dubu 27! <> It is considered the most accurate neuroanatomical work of its time, and a rare copy recently sold for over 27 thousand dollars!
  19. Bayani na biyu, wato “Duk wanda ya bayyana yarda ga sunan Ubangiji, to, yā yi nesa da aikata mugunta” furuci ne da masanan Littafi Mai Tsarki sun yi wuyar fahimta. <> The second proclamation, “Let everyone calling on the name of Jehovah renounce unrighteousness,” has long intrigued Bible scholars.
  20. Ƙari ga haka, wannan furucin “ba a yi wa leɓena kāciya ba” yana da wuyar fahimta, saboda haka, an fassara shi zuwa “ni mai i’ina ne.” (Fit. <> For a similar reason, “I am uncircumcised in lips” is not nearly as clear in most languages as “I speak with difficulty.”—Ex.

[17-08-23 03:34:53:481 PDT]

Glosbe's example sentences of wuyar sani

 1. wuyar sani. <> complexity, is.
  1. Muna godiya sosai ga Jehobah, Babban ‘Mai-Koyar’ da mu, domin yadda yake bayyana koyarwar Littafi Mai Tsarki masu wuyar fahimta ga waɗanda suke so su sani.—Isha. <> How grateful we can be to Jehovah, our “Grand Instructor,” for teaching us how to explain deep Bible truths to those who hunger for them!—Isa.
  2. Wannan kundin sani na kimiyyar ya ce: “Saboda wuyar fahimtar yadda tafiye-tafiyen sarari yake da kuma bambancin da yake tsakanin turari da burbuɗin iska, kamar ba zai yiwu ba a ba da bayani daki-daki a kansa, labarin yadda gizagizai suke ɗiɗɗigowa.” <> The same science encyclopedia says: “Because of the complexity of atmospheric motions and the enormous variability in vapor and particle content of the air, it seems impossible to construct a detailed, general theory of the manner in which clouds and precipitation develop.”
  3. (Kolossiyawa 3:10; 2 Timothawus 2:15) Samun cikakken sani yana bukatar mu karanta a hankali, kuma idan ayar tana da wuyar fahimta, muna bukatar mu karanta ta fiye da sau ɗaya don mu fahimce ta. <> (Colossians 3:10; 2 Timothy 2:15) Gaining accurate knowledge requires that we read carefully, and if a portion is deep, we may need to read it more than once in order to grasp the sense of it.

This category currently contains no pages or media.