Quran/10/14

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/13 > Quran/10/14 > Quran/10/15

Quran/10/14


 1. then we made you successors in the land after them so that we may observe how you will do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/14 (0)

 1. thumma jaaaalnakum khala-ifa fee al-ardi min baaadihim linanthura kayfa taaamaloona <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (1)

 1. then we made you successors in the earth after them so that we may see how you do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (2)

 1. and thereupon we made you their successors on earth, so that we might behold how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (3)

 1. then we appointed you viceroys in the earth after them, that we might see how ye behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (4)

 1. then we made you heirs in the land after them, to see how ye would behave! <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (5)

 1. then we made you heirs in the land after them, to see how ye would behave! <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (6)

 1. then we made you successors in the land after them so that we may see how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (7)

 1. then we made you their successors in the land, so that we might observe how you would conduct yourselves. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (8)

 1. again, we made you viceregents on the earth after them that we look on how you would do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (9)

 1. then we placed you as overlords on earth after them, so we might see how you would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (10)

then we made you their successors in the land to see how you would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (11)

 1. we then made you their successors on earth, so we could see what you would do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (12)

 1. then we brought you people into existence and made you the successors to see how you would act and whether or not you would behave like people of sense. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (13)

 1. then we made you successors on earth after them to see how you would perform. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (14)

 1. later we made you their successors in the land, to see how you would behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (15)

 1. then we appointed you as successors in the land after them, that we might see how ye would work. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (16)

 1. then we appointed you leaders in the land after them to see how you behaved. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (17)

 1. then we appointed you after them to be khalifs on the earth so we might observe how you would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (18)

 1. then we made you successors after them on the earth, so that we might behold how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (19)

 1. then we made you successors on the earth after them that we may observe how you will act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (20)

 1. then we made you vicegerents (or their successors) in the earth after them, that we may see how you will act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (21)

 1. thereafter we have made you succeeding (each other) in the earth even after them, that we may look how you would do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (22)

 1. we have made you their successors in the land so that we could see how you behaved. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (23)

 1. then we made you (their) successors in the land, so that we see how you would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (24)

 1. now, we have made you their successors in the land, to behold how you behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (25)

 1. then after them, we made you the successors generations after generations to take over the land, to see how you will behave! <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (26)

 1. then we made you successors in the land after them so that we may observe how you will do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (27)

 1. then, we made you their successors in the land so that we may observe how you would conduct yourselves. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (28)

 1. after them, we had you inherit the earth, to see how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (29)

 1. then, after them, we made you (their) successors in the land so that we might observe how you would behave (now). <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (30)

 1. then we made you generations after generations in the earth after them, that we might see how you would work . <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (31)

 1. then we made you successors on earth after them, to see how you would behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (32)

 1. then we made you heirs in the land after them, to see how you would behave.  <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (33)

 1. now we have appointed you as their successors in the earth to see how you <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (34)

 1. then we made you successors on the earth after them to see how you do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (35)

 1. then we made you successors on the earth after them to see how you would perform. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (36)

 1. then we made you their successors on the earth to see how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (37)

 1. now, after them, i have put you in charge on earth to see how you will do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (38)

 1. then we appointed you as caliphs in the earth after them, in order that we might see what deeds you perform. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (39)

 1. after them we made you their successors in the earth, so that we might see how you would do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (40)

 1. then we made you rulers in the land after them, so that we might see how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (41)

 1. then we made/put you (as) caliphs/successors and replacers/leaders in the earth/planet earth from after them to see how you do . <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (42)

 1. then, we made you their successors in the earth after them that we might see how you would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (43)

 1. then we made you inheritors of the earth after them, to see how you will do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (44)

 1. then we made you to succeed after them, that we may see how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (45)

 1. then we made you inherit the land after these (generations) that we might see how you would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (46)

 1. then we made you follow after them, generations after generations in the land, that we might see how you would work! <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (47)

 1. then we appointed you viceroys in the earth after them, that we might behold how you would do. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (48)

 1. then we made you their successors in the earth after them, that we may see how ye will act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (49)

 1. afterwards did we cause you to succeed them in the earth; that we might see how ye would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (50)

 1. then we caused you to succeed them on the earth, that we might see how ye would act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (51)

 1. then we made you their successors in the land, so that we might observe how you would conduct yourselves. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (52)

 1. then we made you their successors on earth, so that we might see how you behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (53)

 1. then, after them, we made you vicegerents upon the earth, that we might see how you would behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (54)

 1. then we made you successors in the earth after them to see how you behave. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14

Quran/10/14 (55)

 1. then we made you the successors in the earth after them, to see how you act. <> sa'an nan kuma muka sanya ku masu mayewa a cikin ƙasa daga bayansu, domin mu ga yaya kuke aikatawa. = [ 10:14 ] sa'annan muka sanya ku magada 'khala'ifa' a cikin qasa daga bayansu, domin mu ga yadda za kuyi. kowane harafi an lisafta kuma da fasali na ikon allah --Qur'an 10:14


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 sa
 2. 2 an
 3. 1 nan
 4. 2 kuma
 5. 2 muka
 6. 2 sanya
 7. 2 ku
 8. 1 masu
 9. 1 mayewa
 10. 2 a
 11. 2 cikin
 12. 1 asa
 13. 2 daga
 14. 2 bayansu
 15. 2 domin
 16. 2 mu
 17. 2 ga
 18. 1 yaya
 19. 1 kuke
 20. 1 aikatawa
 21. 1 10
 22. 1 14
 23. 3 rsquo
 24. 1 annan
 25. 1 magada
 26. 1 lsquo
 27. 1 khala
 28. 1 ifa
 29. 1 qasa
 30. 1 yadda
 31. 1 za
 32. 1 kuyi
 33. 1 kowane
 34. 1 harafi
 35. 1 lisafta
 36. 1 da
 37. 1 fasali
 38. 1 na
 39. 1 ikon
 40. 1 allahthumma
 41. 1 jaaaalnakum
 42. 1 khala-ifa
 43. 1 fee
 44. 1 al-ardi
 45. 1 min
 46. 1 baaadihim
 47. 1 linanthura
 48. 1 kayfa
 49. 1 taaamaloona
 50. 44 then
 51. 88 we
 52. 43 made
 53. 105 you
 54. 33 successors
 55. 35 in
 56. 49 the
 57. 34 earth
 58. 42 after
 59. 40 them
 60. 17 so
 61. 31 that
 62. 9 may
 63. 42 see
 64. 53 how
 65. 11 do
 66. 4 and
 67. 1 thereupon
 68. 18 their
 69. 16 on
 70. 21 might
 71. 4 behold
 72. 20 act
 73. 7 appointed
 74. 2 viceroys
 75. 7 ye
 76. 13 behave
 77. 3 heirs
 78. 20 land
 79. 26 to
 80. 30 would
 81. 7 observe
 82. 3 conduct
 83. 3 yourselves
 84. 1 again
 85. 1 viceregents
 86. 2 look
 87. 1 placed
 88. 5 as
 89. 1 overlords
 90. 2 could
 91. 2 what
 92. 1 brought
 93. 2 people
 94. 1 into
 95. 1 existence
 96. 1 whether
 97. 2 or
 98. 1 not
 99. 1 like
 100. 2 of
 101. 1 sense
 102. 3 perform
 103. 1 later
 104. 3 work
 105. 2 leaders
 106. 2 behaved
 107. 1 be
 108. 1 khalifs
 109. 7 will
 110. 2 vicegerents
 111. 1 thereafter
 112. 5 have
 113. 1 succeeding
 114. 1 each
 115. 1 other
 116. 1 even
 117. 4 now
 118. 7 generations
 119. 1 take
 120. 1 over
 121. 1 had
 122. 2 inherit
 123. 1 i
 124. 2 put
 125. 1 charge
 126. 2 caliphs
 127. 1 order
 128. 1 deeds
 129. 1 rulers
 130. 1 replacers
 131. 1 planet
 132. 1 from
 133. 1 inheritors
 134. 3 succeed
 135. 1 these
 136. 1 follow
 137. 1 afterwards
 138. 1 did
 139. 1 cause
 140. 1 caused
 141. 1 upon