Quran/10/22

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/21 > Quran/10/22 > Quran/10/23

Quran/10/22


 1. it is he who enables you to travel on land and sea until, when you are in ships and they sail with them by a good wind and they rejoice therein, there comes a storm wind and the waves come upon them from everywhere and they assume that they are surrounded, supplicating allah , sincere to him in religion, "if you should save us from this, we will surely be among the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/22 (0)

 1. huwa allathee yusayyirukum fee albarri waalbahri hatta itha kuntum fee alfulki wajarayna bihim bireehin tayyibatin wafarihoo biha jaat-ha reehun aaasifun wajaahumu almawju min kulli makanin wathannoo annahum oheeta bihim daaaawoo allaha mukhliseena lahu alddeena la-in anjaytana min hathihi lanakoonanna mina alshshakireena <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (1)

 1. he (is) the one who enables you to travel in the land and the sea, until, when you are in the ships and they sail with them with a wind good, and they rejoice therein comes to it a wind stormy, and comes to them the waves from every place, and they assume that they are surrounded with them. they call allah sincerely to him (in) the religion, (saying), "if you save us from this, surely we will be among the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (2)

 1. he it is who enables you to travel on land and sea. and [ behold what happens ] when you go to sea in ships: [ they go to sea in ships, ] and they sail on in them in a favourable wind, and they rejoice thereat until there comes upon them a tempest, and waves surge towards them from all sides, so that they believe themselves to be encompassed [ by death; and then ] they call unto god, [ at that moment ] sincere in their faith in him alone, "if thou wilt but save us from this, we shall most certainly be among the grateful!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (3)

 1. he it is who maketh you to go on the land and the sea till, when ye are in the ships and they sail with them with a fair breeze and they are glad therein, a storm-wind reacheth them and the wave cometh unto them from every side and they deem that they are overwhelmed therein; (then) they cry unto allah, making their faith pure for him only: if thou deliver us from this, we truly will be of the thankful. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (4)

 1. he it is who enableth you to traverse through land and sea; so that ye even board ships;- they sail with them with a favourable wind, and they rejoice thereat; then comes a stormy wind and the waves come to them from all sides, and they think they are being overwhelmed: they cry unto allah, sincerely offering (their) duty unto him saying, "if thou dost deliver us from this, we shall truly show our gratitude!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (5)

 1. he it is who enableth you to traverse through land and sea; so that ye even board ships;- they sail with them with a favourable wind, and they rejoice thereat; then comes a stormy wind and the waves come to them from all sides, and they think they are being overwhelmed: they cry unto god, sincerely offering (their) duty unto him saying, "if thou dost deliver us from this, we shall truly show our gratitude!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (6)

 1. he it is who makes you travel by land and sea; until when you are in the ships, and they sail on with them in a pleasant breeze, and they rejoice, a violent wind overtakes them and the billows surge in on them from all sides, and they become certain that they are encompassed about, they pray to allah, being sincere to him in obedience: if thou dost deliver us from this, we will most certainly be of the grateful ones. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (7)

 1. it is god who enables you to travel on land and sea. and when you are sailing on ships and rejoicing in the favourable wind, a storm arrives, and the waves surge upon those on board from every side and they think they are encompassed, then they make a fervent appeal to god, saying in all sincerity, if you deliver us from this, we will surely be of the thankful. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (8)

 1. he it is who sets you in motion through dry land and the sea until when you had been in boats and they ran them with the good wind and they were glad in it. a tempest wind drew near them. waves drew near from every place, and they thought that they were enclosed by it. they called to god, ones who are sincere and devoted in their way of life to him saying: if thou wert to rescue us from this, we will, certainly, be of the ones who are thankful. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (9)

 1. he is the one who sends you travelling along on land and at sea until when you are on board a ship, and sailing along under a fair wind and they feel happy about it, a stormy wind comes upon them and waves reach at them from all sides and they think they are being surrounded by them. they appeal to god sincerely, (offering their ] religion to him: "if you will save us from this, we will be grateful!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (10)

he is the one who enables you to travel through land and sea. and it so happens that you are on ships, sailing with a favourable wind, to the passengers' delight. suddenly, the ships are overcome by a gale wind and those on board are overwhelmed by waves from every side, and they assume they are doomed. they cry out to allah ˹alone˺ in sincere devotion, “if you save us from this, we will certainly be grateful.” <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (11)

 1. he enables you to travel on land and sea, until-while they are sailing on ships and rejoicing in favorable winds-a storm arrives, and waves come towards them from all directions, so that you think you are facing death. then they cry out to god in all sincerity, claiming faith in him alone: "if you save us from this, we will be truly thankful!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (12)

 1. it is he who enables you to travel by land and sea and when you are on board a ship and a gentle breeze arises and the sails catch it and cause the vessel to move through the water before the wind, people rejoice beyond a common joy*. but when the light wind changes to a brisk gale** and waves rise in billows tossing them in every direction and they think they are enclosed by danger on all sides and they are bereaved of hope, they invoke allah with an unconscious common feeling of an intuitive cognition and belief in him, reasoning high exclusively of providence to the end that if he delivers them from this catastrophe they would be indeed thankful. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (13)

 1. he is the one who carries you on land and on the sea. and when you are on the ships and we drive them with a good wind which they rejoice with, a strong gust comes to it and the waves come to them from all sides, and they think that they are finished, they implore god with loyalty and devotion to his system: "if you save us from this, we will be of the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (14)

 1. it is he who enables you to travel on land and sea until, when you are sailing on ships and rejoicing in the favouring wind, a storm arrives: waves come at those on board from all sides and they feel there is no escape. then they pray to god, professing sincere devotion to him, 'if you save us from this we shall be truly thankful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (15)

 1. he it is who enableth you to travel by land and sea until when ye are in ships and they run away with them with a goodly wind and they rejoice thereat, there cometh upon them a tempestuous wind and there cometh unto them a billow from every side, and they imagine that they are encompassed therein, they cry unto allah making there faith pure for him: if thou deliverest us from this. we would surely be of those who are thankful. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (16)

 1. it is he who enables you to travel over land and sea. when you sail in ships in a favourable breeze, you rejoice. but when a gale begins to blow and the waves dash against them from every side they realise that they have been caught in it, (and) they call on god in all faith: "if you save us from this we shall ever be grateful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (17)

 1. it is he who conveys you on both land and sea so that when some of you are on a boat, running before a fair wind, rejoicing at it, and then a violent squall comes upon them and the waves come at them from every side and they realise there is no way of escape, they call on allah, making their deen sincerely his: &acute;if you rescue us from this, we will truly be among the thankful.&acute; <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (18)

 1. he it is who conveys you on the land and the sea. and when you are in the ship, and the ships run with their voyagers with a fair breeze, and they rejoice in it, there comes upon them a tempest, and waves surge towards them from all sides, so that they are sure that they are encompassed (by death with no way out), they call upon god, sincerely believing in him alone (as the only deity, lord, and sovereign): "if you save us from this, we will most certainly be among the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (19)

 1. it is he who carries you across land and sea. when you are in the ships, and they sail with them with a favourable wind, rejoicing in it, there comes upon them a tempestuous wind and waves assail them from every side, and they think that they are besieged, they invoke allah putting exclusive faith in him, 'if you deliver us from this, we will surely be among the grateful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (20)

 1. he it is who makes you travel in the land and sea, until when you are in the ships, and these carry them afloat with a favourable wind, and they rejoice therein, there comes to them a violent wind, and there comes to them a wave from every side, and they <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (21)

 1. he is the (one) who makes you to travel on the land and the sea till, when you are in the ships, and the ships run with them with a good wind, and they exult with it, there comes to them (i.e., the ships) a tempestuous wind, and waves come on them from every place, and they expect that they are encompassed. they invoke allah, making the religion his faithfully, "indeed if you deliver us from these, (i.e., the wind and the waves) indeed we will definitely be of the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (22)

 1. when you are rejoicing in a boat, a favorable breeze and a violent storm arises with waves surrounding you from all sides. thinking that you will not survive, you start to pray sincerely to god. in prayer, you say, "if you rescue us from this we shall certainly be grateful". <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (23)

 1. he is the one who enables you to travel on land and at sea, until when you are aboard the boats, and they sail with those on board, under a favorable wind, and they are pleased with it, there comes upon them a violent wind, and the wave comes upon them from every direction, and they think that they are surrounded from all sides, they pray to allah, having faith in him alone, (and say,) .if you deliver us from this, we shall be grateful indeed. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (24)

 1. he it is who enables you to travel in the land and the sea. when you board the ships, the ships sail with the voyagers with a favorable breeze. and they rejoice therein. if a stormy wind comes and the waves surround them, they think they are overwhelmed. then they implore god, in all sincerity turning to his universal laws, saying, "if you only save us this time, we will truly show our gratitude." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (25)

 1. it is he, who enables you to travel by land and sea; so that when you get into ships&mdash; they (the ships) sail with them by the right wind, and they become happy with it; then comes a stormy wind and the waves come to them from every side, and they think they are being overcome: then they cry to allah, truly offering (their) duty to him, saying, "if you save us from this, we shall truly show our thanks!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (26)

 1. it is he who enables you to travel on land and sea until, when you are in ships and they sail with them by a good wind and they rejoice therein, there comes a storm wind and the waves come upon them from everywhere and they assume that they are surrounded, supplicating allah , sincere to him in religion, "if you should save us from this, we will surely be among the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (27)

 1. he is the one who enables you to travel through the land and by the sea; until when you are on board a ship, as the ship sails with a favorable wind and they feel happy about it; but when there comes a stormy wind and the waves reach them from all sides and they think they are being overwhelmed: then they pray to allah with their sincere devotion, saying, "if you deliver us from this, we shall become your true thankful devotees!" <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (28)

 1. he lets you move about in the world, by land and by sea. as they sail by ship well pleased by the favorable winds, suddenly the weather turns nasty and the waves come slapping about from all directions. they feel overwhelmed. at such a time they abandon all others and call allah exclusively. pleading solely to him, they say, "if only you rescue us now, we would stay grateful forever." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (29)

 1. he is the one who (enables) you to travel through land and sea, until when you board the vessels, and they (the vessels), carrying the passengers, sail with the favourable wind, they rejoice over it. but (all of a sudden) a violent wind overtakes them (the vessels), and (the mounting) waves surge (towards) those (aboard) from all sides. and they start thinking that they are (now) besieged by them (the waves. at that time) they call out to allah (with the mind) that they sincerely devote their din (religion) to him alone (and submit: 'o allah,) if you deliver us from this (monstrous torment), we shall certainly become amongst (your) grateful servants.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (30)

 1. he it is who enables you to travel through the land and the sea, till when you are in the ships and (the vessels) started sailing with these (passengers) with a favourable wind and (riders) became very happy with this (vessel), (there) came to this (vessel) a wind, very stormy and came to them the waves from all positions and they became sure that it (the vessel) is overwhelmed and encircled along with them, they invoked allah, keeping pure for him the religion: “surely if you rescued us from this, truly, we become out of those who are grateful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (31)

 1. it is he who transports you across land and sea. until, when you are on ships, sailing in a favorable wind, and rejoicing in it, a raging wind arrives. the waves surge over them from every side, and they realize that they are besieged. thereupon they pray to god, professing sincere devotion to him: 'if you save us from this, we will be among the appreciative.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (32)

 1. he is the one who enables you to traverse through land and sea, before the coming of you being in the crafts. they sail with them with a favorable wind, and they rejoice. but then comes a stormy wind, and the waves come to them from all sides, and when they think they are being overwhelmed they cry to god sincerely, offering their devotion to him saying, “if you deliver us from this, we will truly show our gratitude.”  <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (33)

 1. he it is who enables you to journey through the land and the sea. and so it happens <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (34)

 1. he is the one who makes you go in the land and the sea until when you were on board the ships and they sailed with them with a nice wind and they were happy with it, then a strong wind came to it and the waves came to them from every side and they thought they were surrounded by it, they called on god being sincere to him in the religion (saying): if you save us from this, we shall be of the thankful ones. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (35)

 1. he is the one who carries you on land and on the sea. and when you are on the ships and we drive them with a good wind which they rejoice with, a strong gust comes to them and the waves come to them from all sides, and they think that they are finished, they implore god with loyalty and devotion to his system: "if you save us from this, we will be of the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (36)

 1. he it is who facilitates your movement by land and sea and you get into the ship. and the ship sails on with a pleasant breeze blowing and with people rejoicing the ride, until a violent wind overtakes them and the billows surge in on them from all sides, and they become certain that they are engulfed therein. they then pray to allah in all sincerity and obedience to him, "if you do deliver us from this, we will most certainly be grateful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (37)

 1. you are the same people who enjoy the pleasant wind which moves your ships in the sea. then, when a strong storm blows upon you from every side, you start begging from the bottom of your heart for a "miracle" and promise that you will be my sincere servants. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (38)

 1. it is he who transports you over the land and the sea; to the extent that when you are in ships - and the ships sail with them with a favourable breeze and they rejoice at it - a gust of strong wind reaches them and waves come to them from every side and they realise that they are surrounded, - thereupon they pray to allah as his sincere bondmen that, "if you rescue us from this, we will surely be thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (39)

 1. it is he who conveys you by land and sea. when you are on board the ship and the ships run with them upon a fair breeze they are joyful. (but when) a strong wind and waves come upon them from every side, and they think they are encompassed, they supplicate to allah, making their religion his sincerely, (saying): 'if you save us from this, we will indeed be among the thankful. ' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (40)

 1. he it is who makes you travel by land and sea; until, when you are in the ships, and they sail on with them in a pleasant breeze, and they rejoice at it, a violent wind overtakes them and the billows surge in on them from all sides, and they deem that they are encompassed about. then they pray to allah, being sincere to him in obedience: if thou deliver us from this, we will certainly be of the grateful ones. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (41)

 1. he is who makes you walk/move/ride in the shore/land and the sea (large body of water) until when you were in the ships, and we flowed/ran with them with a good/enjoyable wind/breeze, and they became happy/rejoiced with it, (then) a stormy/violent wind came to it, and the waves/surges came to them from every place, and they thought/assumed that they are (being) surrounded/encircled with them, they called god faithful/loyal/devoted for him (in) the religion: "if (e) you saved/rescued us from this, we will become (e) from the thankful/grateful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (42)

 1. he it is who enables you to journey through land and sea until when you are on board the ships and they sail with them with a fair breeze and they rejoice in it, there overtakes them (the ships) a violent wind and the waves come on them from every side and they think that they are encompassed, then they call upon allah, in sincere submission to him, saying, `if thou deliver us from this, we will surely be of the thankful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (43)

 1. he is the one who moves you across the land and sea. you get onto the ships, and they sail smoothly in a nice breeze. then, while rejoicing therein, violent wind blows, and the waves surround them from every side. this is when they implore god, sincerely devoting their prayers to him alone: "if you only save us this time, we will be eternally appreciative." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (44)

 1. it is he who conveys you on the land and sea, until when you are in the ship and they sail with them with a fair breeze and they rejoiced there at, there came upon them a hurricane wind and the waves from every side overtook them. and they thought that they were encircled, then at that time, they call allah being purely his bondmen, that if you would save us from this, we shall then surely be thankful. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (45)

 1. he it is who enables you to journey through the land and on the sea. when you are on the ships, and these (means of transport) with those (on board) sail with a fair breeze, while they are taking a joyful pride in them, a violent wind overtakes them, wave (after wave) surges on them from every side, and they feel sure that they are caught in a disaster, (then) they call upon allah with a sincere faith in him (saying), `if you deliver us from this (calamity) we will certainly be of the thankful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (46)

 1. he it is who enables you to travel through land and sea, till when you are in the ships and they sail with them with a favourable wind, and they are glad therein, then comes a stormy wind and the waves come to them from all sides, and they think that they are encircled therein, they invoke allah, making their faith pure for him alone, saying: "if you (allah) deliver us from this, we shall truly be of the grateful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (47)

 1. it is he who conveys you on the land and the sea; and when you are in the ship -- and the ships run with them with a fair breeze, and they rejoice in it, there comes upon them a strong wind, and waves come on them from every side, and they think they are encompassed; they call upon god, making their religion his sincerely: 'if thou deliverest us from these, surely we shall be among the thankful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (48)

 1. he it is who makes you travel in the land and sea, until when ye are in the ships - and these carry them afloat with a favouring wind, and they rejoice therein, there comes to them a violent wind, and there comes to them the wave from every place, and they think that they are encompassed about; then they call on god, sincere in religion towards him, 'if thou dost save from this we will surely be of those who thank.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (49)

 1. it is he who hath given you conveniencies for travelling by land and by sea; so that ye be in ships, which sail with them, with a favourable wind, and they rejoice therein. and when a tempestuous wind overtaketh them, and waves come upon them from every side, and they think themselves to be encompassed with inevitable dangers; they call upon god, exhibiting the pure religion unto him, and saying, verily if thou deliver us from this peril, we will be of those who give thanks. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (50)

 1. he it is who enableth you to travel by land and sea, so that ye go on board of ships - which sail on with them, with favouring breeze in which they rejoice. but if a tempestuous gale overtake them, and the billow come on them from every side, and they think that they are encompassed therewith, they call on god, professing sincere religion: - "wouldst thou but rescue us from this, then will we indeed be of the thankful." <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (51)

 1. it is he who guides them by land and sea. they embark: and as the ships set sail, rejoicing in a favourable wind, a raging tempest overtakes them. billows surge upon them from every side and they fear they are encompassed by death. they pray to god with all fervour, saying: 'deliver us from this peril and we will be truly thankful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (52)

 1. he it is who enables you to travel on land and sea. then when you are on board ships, and sailing along in a favourable wind, they feel happy with it, but then a stormy wind comes upon them and waves surge towards them from all sides, so that they believe they are encompassed [ by death ]. [ at that point ] they appeal to god, in complete sincerity of faith in him alone: 'if you will save us from this, we shall certainly be most grateful.' <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (53)

 1. hu enables you to travel on land and sea... when you are sailing in ships, and rejoicing in calm winds, a storm will hit and the waves will surge and strike from all sides! and when they think they are encompassed by the waves and in danger, they will believe that all formations are in allah's hands of power and will pray to him, “if you save us from this, we will surely be of the thankful.” <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (54)

 1. he it is who enables you to traverse through land and sea; so that you are in the ships, and they sail with them with a favourable wind, and they rejoice thereat. then there comes upon them a stormy wind and the waves come on them from all sides, and they think that they are encompassed therewith, they call upon allah, making their faith pure for him,(saying): 'if you deliver us from this, we shall surely be of the grateful ones'. <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22

Quran/10/22 (55)

 1. he it is who makes you travel in the land and the sea, till when you are in the ships, and they sail with them due to a pleasant breeze and they are happy with it, a violent wind comes to it and (with it) a wave comes to them from all sides and they think that they are encompassed therein, (then) they pray to allah making religion exclusively for him, “if you deliver us from this then we will definitely be of those who are grateful.” <> shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu da (kuma) teku, sai idan kun kasance a cikin jirage, su gudana tare da su da iska mai daɗi, kuma su yi farin ciki da ita, sai wata guguwa ta je wa jiragen, kuma taguwar ruwa ta je musu daga kowane wuri, kuma su tabbata cewa su, an kewaye su, sai su kirayi allah, suna masu tsarkake addini gare shi, (suna cewa): lalle ne idanka kuɓutar da mu daga wannan, haƙiƙa muna kasancewa daga masu godiya. = [ 10:22 ] shi ne wanda ya tafiyad da ku a kan tudu da teku. idan kun kasance a cikin girage, kuma kuna shawagi cikin iska mai kyau. sa'annan lokacin da suke jin dadi a cikin ta, sai goguwar iska ta huro, kuma taguwa ta mamaye su kowane gefe. lokacin da kenan za su kira allah, suna masu adu'ar ba da kai na gaskiya gare shi da cewa: "idan ka kubutar da mu daga wannan, to, za mu zama masu godina na kullum."

--Qur'an 10:22


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 4 shi
 2. 3 ne
 3. 2 wanda
 4. 1 yake
 5. 1 tafiyar
 6. 14 da
 7. 3 ku
 8. 117 a
 9. 5 cikin
 10. 2 tudu
 11. 6 kuma
 12. 2 teku
 13. 4 sai
 14. 3 idan
 15. 2 kun
 16. 2 kasance
 17. 1 jirage
 18. 9 su
 19. 1 gudana
 20. 1 tare
 21. 3 iska
 22. 2 mai
 23. 4 i
 24. 1 yi
 25. 1 farin
 26. 1 ciki
 27. 1 ita
 28. 1 wata
 29. 1 guguwa
 30. 5 ta
 31. 2 je
 32. 1 wa
 33. 1 jiragen
 34. 1 taguwar
 35. 1 ruwa
 36. 1 musu
 37. 4 daga
 38. 2 kowane
 39. 1 wuri
 40. 1 tabbata
 41. 3 cewa
 42. 3 an
 43. 1 kewaye
 44. 1 kirayi
 45. 32 allah
 46. 3 suna
 47. 4 masu
 48. 1 tsarkake
 49. 1 addini
 50. 2 gare
 51. 1 lalle
 52. 1 idanka
 53. 1 utar
 54. 3 mu
 55. 2 wannan
 56. 1 ha
 57. 1 muna
 58. 1 kasancewa
 59. 1 godiya
 60. 1 10
 61. 1 22
 62. 1 ya
 63. 1 tafiyad
 64. 1 kan
 65. 1 girage
 66. 1 kuna
 67. 1 shawagi
 68. 1 kyau
 69. 1 sa
 70. 4 rsquo
 71. 1 annan
 72. 2 lokacin
 73. 1 suke
 74. 1 jin
 75. 1 dadi
 76. 1 goguwar
 77. 1 huro
 78. 1 taguwa
 79. 1 mamaye
 80. 1 gefe
 81. 1 kenan
 82. 2 za
 83. 1 kira
 84. 1 adu
 85. 1 ar
 86. 1 ba
 87. 1 kai
 88. 2 na
 89. 1 gaskiya
 90. 2 ldquo
 91. 1 ka
 92. 1 kubutar
 93. 109 to
 94. 1 zama
 95. 1 godina
 96. 1 kullum
 97. 2 rdquo
 98. 1 huwa
 99. 1 allathee
 100. 1 yusayyirukum
 101. 2 fee
 102. 1 albarri
 103. 1 waalbahri
 104. 1 hatta
 105. 1 itha
 106. 1 kuntum
 107. 1 alfulki
 108. 1 wajarayna
 109. 2 bihim
 110. 1 bireehin
 111. 1 tayyibatin
 112. 1 wafarihoo
 113. 1 biha
 114. 1 jaat-ha
 115. 1 reehun
 116. 1 aaasifun
 117. 1 wajaahumu
 118. 1 almawju
 119. 2 min
 120. 1 kulli
 121. 1 makanin
 122. 1 wathannoo
 123. 1 annahum
 124. 1 oheeta
 125. 1 daaaawoo
 126. 1 allaha
 127. 1 mukhliseena
 128. 1 lahu
 129. 1 alddeena
 130. 1 la-in
 131. 1 anjaytana
 132. 1 hathihi
 133. 1 lanakoonanna
 134. 1 mina
 135. 1 alshshakireena
 136. 52 he
 137. 54 is
 138. 185 the
 139. 12 one
 140. 58 who
 141. 23 enables
 142. 142 you
 143. 26 travel
 144. 93 in
 145. 53 land
 146. 251 and
 147. 56 sea
 148. 20 until
 149. 50 when
 150. 93 are
 151. 50 ships
 152. 210 they
 153. 27 sail
 154. 85 with
 155. 110 them
 156. 73 wind
 157. 7 good
 158. 24 rejoice
 159. 14 therein
 160. 29 comes
 161. 69 it
 162. 13 stormy
 163. 44 waves
 164. 104 from
 165. 29 every
 166. 5 place
 167. 3 assume
 168. 52 that
 169. 7 surrounded
 170. 15 call
 171. 12 sincerely
 172. 36 him
 173. 14 religion
 174. 17 saying
 175. 52 if
 176. 21 save
 177. 50 us
 178. 52 this
 179. 13 surely
 180. 54 we
 181. 40 will
 182. 46 be
 183. 9 among
 184. 26 thankful
 185. 62 on
 186. 4 91
 187. 1 behold
 188. 1 what
 189. 3 happens
 190. 5 93
 191. 5 go
 192. 16 favourable
 193. 5 thereat
 194. 22 there
 195. 25 upon
 196. 4 tempest
 197. 11 surge
 198. 6 towards
 199. 34 all
 200. 22 sides
 201. 13 so
 202. 3 believe
 203. 2 themselves
 204. 18 encompassed
 205. 30 by
 206. 5 death
 207. 31 then
 208. 10 unto
 209. 25 god
 210. 14 at
 211. 1 moment
 212. 16 sincere
 213. 17 their
 214. 11 faith
 215. 9 alone
 216. 40 quot
 217. 13 thou
 218. 1 wilt
 219. 10 but
 220. 16 shall
 221. 5 most
 222. 11 certainly
 223. 18 grateful
 224. 1 maketh
 225. 5 till
 226. 7 ye
 227. 9 fair
 228. 19 breeze
 229. 3 glad
 230. 1 storm-wind
 231. 1 reacheth
 232. 7 wave
 233. 3 cometh
 234. 22 side
 235. 2 deem
 236. 9 overwhelmed
 237. 8 cry
 238. 9 making
 239. 6 pure
 240. 9 for
 241. 5 only
 242. 20 deliver
 243. 13 truly
 244. 35 of
 245. 4 enableth
 246. 4 traverse
 247. 14 through
 248. 2 even
 249. 17 board
 250. 8 -
 251. 20 come
 252. 24 think
 253. 12 being
 254. 5 offering
 255. 3 duty
 256. 4 dost
 257. 5 show
 258. 5 our
 259. 4 gratitude
 260. 8 makes
 261. 5 pleasant
 262. 14 violent
 263. 7 overtakes
 264. 5 billows
 265. 7 become
 266. 2 certain
 267. 7 about
 268. 12 pray
 269. 3 obedience
 270. 6 ones
 271. 9 sailing
 272. 11 rejoicing
 273. 7 storm
 274. 4 arrives
 275. 11 those
 276. 1 make
 277. 1 fervent
 278. 3 appeal
 279. 5 sincerity
 280. 1 sets
 281. 1 motion
 282. 1 dry
 283. 1 had
 284. 2 been
 285. 2 boats
 286. 2 ran
 287. 7 were
 288. 2 drew
 289. 2 near
 290. 4 thought
 291. 2 enclosed
 292. 3 called
 293. 2 devoted
 294. 3 way
 295. 1 life
 296. 1 wert
 297. 6 rescue
 298. 1 sends
 299. 2 travelling
 300. 4 along
 301. 11 ship
 302. 2 under
 303. 6 feel
 304. 8 happy
 305. 2 reach
 306. 3 passengers
 307. 1 delight
 308. 2 suddenly
 309. 2 overcome
 310. 4 gale
 311. 1 doomed
 312. 5 out
 313. 1 761
 314. 1 762
 315. 7 devotion
 316. 1 until-while
 317. 8 favorable
 318. 1 winds-a
 319. 2 directions
 320. 1 facing
 321. 1 claiming
 322. 1 gentle
 323. 2 arises
 324. 3 sails
 325. 1 catch
 326. 1 cause
 327. 4 vessel
 328. 3 move
 329. 2 water
 330. 3 before
 331. 3 people
 332. 1 beyond
 333. 2 common
 334. 1 joy
 335. 1 light
 336. 1 changes
 337. 1 brisk
 338. 1 rise
 339. 1 tossing
 340. 2 direction
 341. 2 danger
 342. 1 bereaved
 343. 1 hope
 344. 4 invoke
 345. 1 unconscious
 346. 1 feeling
 347. 1 intuitive
 348. 1 cognition
 349. 1 belief
 350. 1 reasoning
 351. 1 high
 352. 3 exclusively
 353. 1 providence
 354. 1 end
 355. 1 delivers
 356. 1 catastrophe
 357. 4 would
 358. 6 indeed
 359. 3 carries
 360. 2 drive
 361. 6 which
 362. 7 strong
 363. 3 gust
 364. 2 finished
 365. 4 implore
 366. 2 loyalty
 367. 9 his
 368. 2 system
 369. 3 favouring
 370. 3 no
 371. 2 escape
 372. 3 professing
 373. 2 lsquo
 374. 5 run
 375. 1 away
 376. 1 goodly
 377. 5 tempestuous
 378. 2 billow
 379. 1 imagine
 380. 2 deliverest
 381. 4 over
 382. 1 begins
 383. 1 blow
 384. 1 dash
 385. 1 against
 386. 3 realise
 387. 1 have
 388. 2 caught
 389. 1 ever
 390. 5 conveys
 391. 1 both
 392. 1 some
 393. 2 boat
 394. 1 running
 395. 1 squall
 396. 1 deen
 397. 2 acute
 398. 2 voyagers
 399. 3 sure
 400. 1 believing
 401. 5 as
 402. 1 deity
 403. 1 lord
 404. 1 sovereign
 405. 3 across
 406. 1 assail
 407. 3 besieged
 408. 1 putting
 409. 1 exclusive
 410. 6 these
 411. 2 carry
 412. 2 afloat
 413. 1 exult
 414. 4 e
 415. 1 expect
 416. 1 faithfully
 417. 2 definitely
 418. 1 surrounding
 419. 2 thinking
 420. 1 not
 421. 1 survive
 422. 3 start
 423. 1 prayer
 424. 3 say
 425. 2 aboard
 426. 2 pleased
 427. 1 having
 428. 2 surround
 429. 1 turning
 430. 1 universal
 431. 1 laws
 432. 5 time
 433. 3 get
 434. 2 into
 435. 1 mdash
 436. 1 right
 437. 2 thanks
 438. 1 everywhere
 439. 1 supplicating
 440. 1 should
 441. 5 your
 442. 1 true
 443. 1 devotees
 444. 1 lets
 445. 1 world
 446. 1 well
 447. 2 winds
 448. 1 weather
 449. 1 turns
 450. 1 nasty
 451. 1 slapping
 452. 1 such
 453. 1 abandon
 454. 1 others
 455. 1 pleading
 456. 1 solely
 457. 2 now
 458. 1 stay
 459. 1 forever
 460. 4 vessels
 461. 1 carrying
 462. 1 sudden
 463. 1 mounting
 464. 1 mind
 465. 1 devote
 466. 1 din
 467. 1 submit
 468. 1 o
 469. 1 monstrous
 470. 1 torment
 471. 1 amongst
 472. 2 servants
 473. 1 started
 474. 1 riders
 475. 3 became
 476. 2 very
 477. 7 came
 478. 1 positions
 479. 4 encircled
 480. 1 invoked
 481. 1 keeping
 482. 1 8220
 483. 2 rescued
 484. 2 transports
 485. 2 raging
 486. 1 realize
 487. 2 thereupon
 488. 6 39
 489. 2 appreciative
 490. 1 coming
 491. 1 crafts
 492. 3 journey
 493. 1 sailed
 494. 2 nice
 495. 1 facilitates
 496. 1 movement
 497. 1 blowing
 498. 2 ride
 499. 1 engulfed
 500. 1 do
 501. 1 same
 502. 1 enjoy
 503. 2 moves
 504. 2 blows
 505. 1 begging
 506. 1 bottom
 507. 1 heart
 508. 1 miracle
 509. 1 promise
 510. 1 my
 511. 1 extent
 512. 1 reaches
 513. 2 bondmen
 514. 2 joyful
 515. 1 supplicate
 516. 1 walk
 517. 1 shore
 518. 1 large
 519. 1 body
 520. 1 flowed
 521. 1 enjoyable
 522. 2 rejoiced
 523. 2 surges
 524. 1 assumed
 525. 1 faithful
 526. 1 loyal
 527. 1 saved
 528. 1 submission
 529. 1 onto
 530. 1 smoothly
 531. 2 while
 532. 1 devoting
 533. 1 prayers
 534. 1 eternally
 535. 1 hurricane
 536. 1 overtook
 537. 1 purely
 538. 1 means
 539. 1 transport
 540. 1 taking
 541. 1 pride
 542. 1 after
 543. 1 disaster
 544. 1 calamity
 545. 1 --
 546. 1 thank
 547. 1 hath
 548. 1 given
 549. 1 conveniencies
 550. 1 overtaketh
 551. 1 inevitable
 552. 1 dangers
 553. 1 exhibiting
 554. 1 verily
 555. 2 peril
 556. 1 give
 557. 1 overtake
 558. 2 therewith
 559. 1 wouldst
 560. 1 guides
 561. 1 embark
 562. 1 set
 563. 1 fear
 564. 1 fervour
 565. 1 point
 566. 1 complete
 567. 1 hu
 568. 1 calm
 569. 1 hit
 570. 1 strike
 571. 1 formations
 572. 1 s
 573. 1 hands
 574. 1 power
 575. 1 due