Quran/10/60

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/10 > Quran/10/59 > Quran/10/60 > Quran/10/61

Quran/10/60


 1. and what will be the supposition of those who invent falsehood about allah on the day of resurrection? indeed, allah is full of bounty to the people, but most of them are not grateful." <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/10/60 (0)

 1. wama thannu allatheena yaftaroona aaala allahi alkathiba yawma alqiyamati inna allaha lathoo fadlin aaala alnnasi walakinna aktharahum la yashkuroona <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (1)

 1. and what (will be the) assumption (of) those who invent against allah the lie (on) the day (of) the judgment? indeed, allah (is) surely full (of) bounty to the mankind, but most of them (are) not grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (2)

 1. but what do they think-they who attribute their own lying inventions to god-[ what do they think will happen to them ]. on the day of resurrection? behold, god is indeed limitless in his bounty unto men -but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (3)

 1. and what think those who invent a lie concerning allah (will be their plight) upon the day of resurrection? lo! allah truly is bountiful toward mankind, but most of them give not thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (4)

 1. and what think those who invent lies against allah, of the day of judgment? verily allah is full of bounty to mankind, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (5)

 1. and what think those who invent lies against god, of the day of judgment? verily god is full of bounty to mankind, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (6)

 1. and what will be the thought of those who forge lies against allah on the day of resurrection? most surely allah is the lord of grace towards men, but most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (7)

 1. what will they think, those who invent falsehoods about god, on the day of resurrection? god is bountiful to men: yet most of them are not grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (8)

 1. and what is the opinion of those who devise a lie against god on the day of resurrection? truly, god is possessor of grace to humanity, but most of them give not thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (9)

 1. what will be the thought of those who invent a lie about god, on resurrection day? god possesses bounty for mankind, yet most of them are not grateful." <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (10)

what do those who fabricate lies against allah expect on judgment day? surely allah is ever bountiful to humanity, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (11)

 1. what would those people who invent lies about god think on the day of resurrection? god's grace is limitless towards people, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (12)

 1. what shall you do then on the day of resurrection and judgement when you stand before allah indebted and committed for your intentional assertion of falsehood! indeed, allah's grace abounds in people but most of them show indisposition to acknowledge his bounty and display want of gratitude. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (13)

 1. and what will those who invent lies against god think on the day of resurrection god is with great bounty to mankind, but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (14)

 1. what will those people who invent lies about him think on the day of resurrection? god is bountiful towards people, but most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (15)

 1. and what imagine those who fabricate a lie against allah of the day of resurrection? verily allah is the owner of grace unto mankind, but most of them return not thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (16)

 1. what do those who invent lies of god think about the day of reckoning? (will they escape the judgement?) in fact god is gracious to men; but most of them are not grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (17)

 1. what will those who invent lies against allah think on the day of rising? allah shows favour to mankind but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (18)

 1. what do those who falsely attribute (their own inventions) to god think will be (their situation) on the day of resurrection? indeed god has grace and bounty for humankind, but most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (19)

 1. what is the idea of those who fabricate lies against allah [ concerning their situation ] on the day of resurrection? indeed allah is gracious to mankind, but most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (20)

 1. what will those who invent lies concerning allah think on the day of resurrection? verily, allah is truly bountiful towards mankind, but most of them give no thanks! <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (21)

 1. and what will they who fabricate lies against allah surmise on the day of the resurrection? surely allah is indeed the owner of grace upon mankind, but most of them do not thank (him). <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (22)

 1. what do those who ascribe falsehood to god think of the day of judgment? god is generous to the human being, yet many do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (23)

 1. what is the assumption of those who fabricate a lie against allah (about) the day of judgment? indeed allah is gracious to people, but most of them are not grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (24)

 1. does it ever occur to the people who tamper with religion and invent lies concerning allah, that they will have to face him on the resurrection day? allah is infinitely bountiful toward mankind, but the majority of them do not show gratitude in word and action. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (25)

 1. and what do those who make up lies against allah, think of the day of judgment? surely, allah is full of bounty to mankind, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (26)

 1. and what will be the supposition of those who invent falsehood about allah on the day of resurrection? indeed, allah is full of bounty to the people, but most of them are not grateful." <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (27)

 1. what treatment do they think those people will get, who ascribe false things to allah, on the day of resurrection? indeed allah is full of grace to mankind, but most of them are not grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (28)

 1. what do they [[_]] those inventing lies about allah [[_]] think about the day of judgment? allah is very generous to his servants, but most of them are ungrateful! <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (29)

 1. and what do those who fabricate lies against allah think about the day of resurrection? truly, allah is most gracious to the people, but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (30)

 1. and what is the idea of those who invent a lie against allah about the day of resurrection? truly, allah is full of grace to mankind but most of them do not pay thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (31)

 1. what will they think&mdash;those who fabricate lies and attribute them to god&mdash;on the day of resurrection? god is bountiful towards the people, but most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (32)

 1. and what do they think, those who invent lies against god, of the day of accountability? indeed god is full of bounty to humanity, but most of them are ungrateful.  <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (33)

 1. think how those who invent lies against him will be treated on, the day of judgement? allah is bountiful to men yet most of them do not give <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (34)

 1. what do those who make up lies (and attribute them) to god think about the resurrection day? god is indeed gracious to people, but most of them do not thank. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (35)

 1. and what will those who invent lies about god think on the day of resurrection? god is with great bounty to the people, but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (36)

 1. and what will be the thought of those who forge lies against allah on the day of resurrection? allah is indeed full of grace for mankind, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (37)

 1. what kind of reward these liars (who ascribe their fabrications to the lord) expect to receive from god on the day of resurrection? god is so generous to mankind; what a shame that most of the are so ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (38)

 1. and what do they, who fabricate lies against allah, assume will be their state on the day of resurrection? indeed allah is most munificent upon mankind, but most people are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (39)

 1. what will those who forged falsehood about allah think on the day of resurrection? allah is bountiful to mankind; yet most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (40)

 1. and what think those who forge lies against allah of the day of resurrection? surely allah is bountiful to men, but most of them give not thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (41)

 1. and what (is in the) thought/assumption (on) the resurrection day (of) those who fabricate on god the lie/falsehood ? that god (is owner) of (e) grace/favour/blessing on the people, and but most of them do not thank/be grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (42)

 1. what think those who invent lies against allah of the day of resurrection? surely, allah is gracious towards mankind, but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (43)

 1. does it ever occur to those who fabricate lies about god that they will have to face him on the day of resurrection? certainly, god showers the people with his grace, but most of them are unappreciative. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (44)

 1. and what do they fancy who forge lie against allah, that what will be their position on the day of resurrection? no doubt allah is graceful to people, but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (45)

 1. what do those, who forge lies in the name of allah, think of the day of resurrection? surely, allah is gracious towards mankind but most of them do not thank (him). <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (46)

 1. and what think those who invent lies against allah, on the day of resurrection? (i.e. do they think that they will be forgiven and excused! nay, they will have an eternal punishment in the fire of hell). truly, allah is full of bounty to mankind, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (47)

 1. what will they think, who forge falsehood against god; on the day of resurrection? god is bountiful to men; but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (48)

 1. what will those who forge lies against god think on the resurrection day? verily, god is lord of grace towards men, but most of them do not give thanks! <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (49)

 1. but what will be the opinion of those who devise a lie concerning god, on the day of the resurrection? verily god is indued with beneficence towards mankind; but the greater part of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (50)

 1. but what on the day of resurrection will be the thought of those who invent a lie on the part of god? truly god is full of bounties to man; but most of them give not thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (51)

 1. what will they think, those who invent falsehoods about god, on the day of resurrection? god is bountiful to men: yet most of them do not give thanks. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (52)

 1. but what will they think, those who invent lies against god, on the day of resurrection? god is truly bountiful to mankind, but most of them are ungrateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (53)

 1. what do those, who lie and slander about allah, think about the doomsday period? indeed, allah possesses bounty for the people... but the majority of them are not thankful (they do not duly evaluate this as the blessing of allah). <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (54)

 1. and what imagine those who forge lies against allah, on the day of resurrection verily allah is the lord of bounty to mankind, but most of them are not thankful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60

Quran/10/60 (55)

 1. and what do those who forge a lie against allah guess (regarding) the day of resurrection? allah is certainly graceful to mankind but the majority of them is not grateful. <> kuma mene ne zaton waɗanda suke ƙirƙira ƙarya ga allah, a ranar &iexcl;iyama? lalle haƙiƙa, allah ma, abucin falala ne a kan mutane, amma kuma mafi yawansu ba su godewa. = [ 10:60 ] shin, ko wadanda suke qirqiro qarya dangane da allah sun bata tunanin za su hadu da shi kuwa a ranar alqiyamah? lalle ne, allah mai falalah ne ga mutane, amma akasarinsu basu godewa. sanin allah

--Qur'an 10:60


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 1 mene
 3. 4 ne
 4. 1 zaton
 5. 1 wa
 6. 1 anda
 7. 2 suke
 8. 1 ir
 9. 1 ira
 10. 1 arya
 11. 2 ga
 12. 67 allah
 13. 14 a
 14. 2 ranar
 15. 1 iexcl
 16. 1 iyama
 17. 2 lalle
 18. 1 ha
 19. 2 i
 20. 1 ma
 21. 1 abucin
 22. 1 falala
 23. 1 kan
 24. 2 mutane
 25. 2 amma
 26. 1 mafi
 27. 1 yawansu
 28. 1 ba
 29. 2 su
 30. 2 godewa
 31. 1 10
 32. 1 60
 33. 1 shin
 34. 1 ko
 35. 1 wadanda
 36. 1 qirqiro
 37. 1 qarya
 38. 1 dangane
 39. 2 da
 40. 1 sun
 41. 1 bata
 42. 1 tunanin
 43. 1 za
 44. 1 hadu
 45. 1 shi
 46. 1 kuwa
 47. 1 alqiyamah
 48. 1 mai
 49. 1 falalah
 50. 1 akasarinsu
 51. 1 basu
 52. 1 sanin
 53. 1 wama
 54. 1 thannu
 55. 1 allatheena
 56. 1 yaftaroona
 57. 2 aaala
 58. 1 allahi
 59. 1 alkathiba
 60. 1 yawma
 61. 1 alqiyamati
 62. 1 inna
 63. 1 allaha
 64. 1 lathoo
 65. 1 fadlin
 66. 1 alnnasi
 67. 1 walakinna
 68. 1 aktharahum
 69. 1 la
 70. 1 yashkuroona
 71. 34 and
 72. 55 what
 73. 32 will
 74. 14 be
 75. 95 the
 76. 3 assumption
 77. 148 of
 78. 47 those
 79. 53 who
 80. 23 invent
 81. 28 against
 82. 13 lie
 83. 40 on
 84. 54 day
 85. 8 judgment
 86. 14 indeed
 87. 55 is
 88. 8 surely
 89. 11 full
 90. 15 bounty
 91. 47 to
 92. 26 mankind
 93. 51 but
 94. 53 most
 95. 55 them
 96. 30 are
 97. 41 not
 98. 9 grateful
 99. 37 do
 100. 20 they
 101. 1 think-they
 102. 4 attribute
 103. 8 their
 104. 2 own
 105. 1 lying
 106. 2 inventions
 107. 1 god-
 108. 2 91
 109. 33 think
 110. 1 happen
 111. 2 93
 112. 42 resurrection
 113. 1 behold
 114. 46 god
 115. 2 limitless
 116. 7 in
 117. 4 his
 118. 2 unto
 119. 9 men
 120. 1 -but
 121. 12 ungrateful
 122. 5 concerning
 123. 1 plight
 124. 3 upon
 125. 1 lo
 126. 8 truly
 127. 13 bountiful
 128. 2 toward
 129. 16 give
 130. 17 thanks
 131. 31 lies
 132. 7 verily
 133. 5 thought
 134. 9 forge
 135. 4 lord
 136. 13 grace
 137. 9 towards
 138. 2 falsehoods
 139. 18 about
 140. 6 yet
 141. 2 opinion
 142. 2 devise
 143. 1 possessor
 144. 3 humanity
 145. 2 possesses
 146. 5 for
 147. 2 quot
 148. 10 fabricate
 149. 2 expect
 150. 3 ever
 151. 1 would
 152. 18 people
 153. 2 s
 154. 1 shall
 155. 2 you
 156. 1 then
 157. 3 judgement
 158. 1 when
 159. 1 stand
 160. 1 before
 161. 1 indebted
 162. 1 committed
 163. 1 your
 164. 1 intentional
 165. 1 assertion
 166. 6 falsehood
 167. 1 abounds
 168. 2 show
 169. 1 indisposition
 170. 1 acknowledge
 171. 1 display
 172. 1 want
 173. 2 gratitude
 174. 5 with
 175. 2 great
 176. 10 thankful
 177. 6 him
 178. 2 imagine
 179. 3 owner
 180. 1 return
 181. 1 reckoning
 182. 1 escape
 183. 1 fact
 184. 7 gracious
 185. 1 rising
 186. 1 shows
 187. 2 favour
 188. 1 falsely
 189. 2 situation
 190. 1 has
 191. 1 humankind
 192. 2 idea
 193. 2 no
 194. 1 surmise
 195. 4 thank
 196. 3 ascribe
 197. 3 generous
 198. 1 human
 199. 1 being
 200. 1 many
 201. 2 does
 202. 2 it
 203. 2 occur
 204. 1 tamper
 205. 1 religion
 206. 6 that
 207. 3 have
 208. 2 face
 209. 1 infinitely
 210. 3 majority
 211. 1 word
 212. 1 action
 213. 2 make
 214. 2 up
 215. 1 supposition
 216. 1 treatment
 217. 1 get
 218. 1 false
 219. 1 things
 220. 1 inventing
 221. 1 very
 222. 1 servants
 223. 1 pay
 224. 2 mdash
 225. 1 accountability
 226. 1 how
 227. 1 treated
 228. 1 kind
 229. 1 reward
 230. 1 these
 231. 1 liars
 232. 1 fabrications
 233. 1 receive
 234. 1 from
 235. 2 so
 236. 1 shame
 237. 1 assume
 238. 1 state
 239. 1 munificent
 240. 1 forged
 241. 2 e
 242. 2 blessing
 243. 2 certainly
 244. 1 showers
 245. 1 unappreciative
 246. 1 fancy
 247. 1 position
 248. 1 doubt
 249. 2 graceful
 250. 1 name
 251. 1 forgiven
 252. 1 excused
 253. 1 nay
 254. 1 an
 255. 1 eternal
 256. 1 punishment
 257. 1 fire
 258. 1 hell
 259. 1 indued
 260. 1 beneficence
 261. 1 greater
 262. 2 part
 263. 1 bounties
 264. 1 man
 265. 1 slander
 266. 1 doomsday
 267. 1 period
 268. 1 duly
 269. 1 evaluate
 270. 1 this
 271. 1 as
 272. 1 guess
 273. 1 regarding