Quran/100/3

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/100 > Quran/100/2 > Quran/100/3 > Quran/100/4

Quran/100/3


 1. and the chargers at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/100/3 (0)

 1. faalmugheerati subhan <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (1)

 1. and the chargers (at) dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (2)

 1. rushing to assault at morn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (3)

 1. and scouring to the raid at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (4)

 1. and push home the charge in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (5)

 1. and push home the charge in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (6)

 1. then those that make raids at morn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (7)

 1. as they gallop to make raids at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (8)

 1. by the ones who are raiders in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (9)

 1. and racing [ home ] by morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (10)

launching raids at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (11)

 1. raiding at early dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (12)

 1. en route to launch an attack on allah's enemies at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (13)

 1. charging in the morning. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (14)

 1. who make dawn raids, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (15)

 1. and raiding at dawn <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (16)

 1. then those charging in the morning <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (17)

 1. raiding at full gallop in the early dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (18)

 1. rushing to make sudden raids at morn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (19)

 1. by the raiders at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (20)

 1. and those who make incursions in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (21)

 1. then (by) the morning raiders, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (22)

 1. while running during a raid at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (23)

 1. then those that invade at morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (24)

 1. charging, ambushing at dawn. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (25)

 1. and raid (the enemy camp) with force in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (26)

 1. and the chargers at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (27)

 1. making raids in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (28)

 1. dashing to assault by dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (29)

 1. then they attack (the enemy) at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (30)

 1. so those who make assault (in war) at dawn; <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (31)

 1. raiding at dawn. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (32)

 1. and push home the charge in the morning,  <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (33)

 1. then raid by the dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (34)

 1. and the attackers in the morning <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (35)

 1. charging in the morning. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (36)

 1. then raiding at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (37)

 1. &hellip;. raiders in the morning, &hellip;.. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (38)

 1. and by oath of those who raid at dawn. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (39)

 1. by the dawnraiders, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (40)

 1. and those suddenly attacking at morn! <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (41)

 1. so the raiders/fast attacking horses (in) mornings/daybreaks. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (42)

 1. making raids at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (43)

 1. invading (the enemy) by morning. <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (44)

 1. then devastate at morning <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (45)

 1. and those that make raids at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (46)

 1. and scouring to the raid at dawn <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (47)

 1. by the dawn-raiders <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (48)

 1. and those who make incursions in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (49)

 1. and by those which make a sudden incursion on the enemy early in the morning, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (50)

 1. and those that scour to the attack at morn! <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (51)

 1. as they gallop to the raid at dawn <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (52)

 1. by those which sour to raid at dawn, <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (53)

 1. "attacking at dawn," <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3

Quran/100/3 (54)

 1. then those that raid at dawn <> sa'an nan masu yin hari a lokacin asuba. = [ 100:3 ] sa'an nan suna kai hari a lokacin asuba. --Qur'an 100:3


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 sa
 2. 3 an
 3. 2 nan
 4. 1 masu
 5. 1 yin
 6. 2 hari
 7. 4 a
 8. 2 lokacin
 9. 2 asuba
 10. 1 100
 11. 1 3
 12. 1 39
 13. 1 suna
 14. 1 kai
 15. 1 faalmugheerati
 16. 1 subhan
 17. 18 and
 18. 36 the
 19. 2 chargers
 20. 31 at
 21. 27 dawn
 22. 2 rushing
 23. 10 to
 24. 3 assault
 25. 5 morn
 26. 2 scouring
 27. 9 raid
 28. 3 push
 29. 4 home
 30. 3 charge
 31. 17 in
 32. 19 morning
 33. 9 then
 34. 13 those
 35. 5 that
 36. 9 make
 37. 8 raids
 38. 2 as
 39. 3 they
 40. 3 gallop
 41. 12 by
 42. 1 ones
 43. 6 who
 44. 1 are
 45. 5 raiders
 46. 1 racing
 47. 1 91
 48. 1 93
 49. 1 launching
 50. 5 raiding
 51. 3 early
 52. 1 en
 53. 1 route
 54. 1 launch
 55. 3 attack
 56. 2 on
 57. 1 allah
 58. 1 s
 59. 1 enemies
 60. 4 charging
 61. 1 full
 62. 2 sudden
 63. 2 incursions
 64. 1 while
 65. 1 running
 66. 1 during
 67. 1 invade
 68. 1 ambushing
 69. 4 enemy
 70. 1 camp
 71. 1 with
 72. 1 force
 73. 2 making
 74. 1 dashing
 75. 2 so
 76. 1 war
 77. 1 attackers
 78. 2 hellip
 79. 1 oath
 80. 1 of
 81. 1 dawnraiders
 82. 1 suddenly
 83. 3 attacking
 84. 1 fast
 85. 1 horses
 86. 1 mornings
 87. 1 daybreaks
 88. 1 invading
 89. 1 devastate
 90. 1 dawn-raiders
 91. 2 which
 92. 1 incursion
 93. 1 scour
 94. 1 sour
 95. 2 quot