Quran/106/4

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/106 > Quran/106/3 > Quran/106/4 > Quran/107/1

Quran/106/4


 1. who has fed them, [ saving them ] from hunger and made them safe, [ saving them ] from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/106/4 (0)

 1. allathee ataaamahum min jooaain waamanahum min khawfin <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (1)

 1. the one who feeds them [ from ] (against) hunger and gives them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (2)

 1. who has given them food against hunger, and made them safe from danger. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (3)

 1. who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (4)

 1. who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger). <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (5)

 1. who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger). <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (6)

 1. who feeds them against hunger and gives them security against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (7)

 1. who provided them with food lest they go hungry and saved them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (8)

 1. who fed them against hunger and secured them against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (9)

 1. who feeds them against famine and secures them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (10)

who has fed them against hunger and made them secure against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (11)

 1. who has fed them after hunger, and made then safe after fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (12)

 1. he saved them from hunger and gave them the security they longed for. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (13)

 1. the one who fed them from hunger, and protected them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (14)

 1. who provides them with food to ward off hunger, safety to ward off fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (15)

 1. who hath fed them against hunger; and hath rendered them secure from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (16)

 1. who provided them against destitution and gave them security against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (17)

 1. who has preserved them from hunger and secured them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (18)

 1. who has provided them with food against hunger, and made them safe from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (19)

 1. who has fed them [ and saved them ] from hunger, and secured them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (20)

 1. who feeds them against hunger, and makes them safe against fear? <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (21)

 1. who has fed them against hunger and secured them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (22)

 1. and has made them secure from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (23)

 1. who gave them food against hunger, and gave them security against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (24)

 1. who has given them freedom from want, and has made them secure against fear. ('ta'm' = feeding = taking care = fulfilling needs = freeing from want). <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (25)

 1. (the one) who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger). <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (26)

 1. who has fed them, [ saving them ] from hunger and made them safe, [ saving them ] from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (27)

 1. who provided them food in the days of famine and made them secure against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (28)

 1. who feeds them, and protects them from (famine and) hunger. and secures them from (danger and) fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (29)

 1. who has fed them in hunger (i.e., provided them sustenance in starving conditions) and secured them from fear (of foes i.e., blessed them with secure and peaceful life). <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (30)

 1. to that (allah) who provided them food against hunger, and kept them safe against fear (of every lawlessness). <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (31)

 1. who has fed them against hunger, and has secured them against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (32)

 1. who provides them with food against hunger, and with security against fear of danger.  <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (33)

 1. who fed them against hunger, and secured them against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (34)

 1. the one who fed them in hunger and made them safe from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (35)

 1. the one who fed them from hunger, and protected them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (36)

 1. who provided them food against hunger and security against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (37)

 1. the same lord who provides them with food when they are hungry and with security when they are in danger. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (38)

 1. the one who gave them food in hunger, and bestowed them safety from a great fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (39)

 1. who fed them from hunger and secured them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (40)

 1. who feeds them against hunger, and gives them security against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (41)

 1. who fed them from starvation/hunger, and secured them from fear/fright. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (42)

 1. who has fed them against hunger, and has given them security against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (43)

 1. for he is the one who fed them after hunger, and provided them with security after fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (44)

 1. who gave them food in hunger, and bestowed them security from a big fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (45)

 1. who has fed them against hunger, and given them peace and security against all fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (46)

 1. (he) who has fed them against hunger, and has made them safe from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (47)

 1. who has fed them against hunger and secured them from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (48)

 1. who feeds them against hunger and makes them safe against fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (49)

 1. who supplieth them with food against hunger, and hath rendered them secure from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (50)

 1. and secured them against alarm. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (51)

 1. who fed them in the days of famine and shielded them from all peril. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (52)

 1. who provided them with food lest they should go hungry, and with security lest they should fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (53)

 1. "who has fed them, protecting them from hunger, and has made them safe from fear." <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4

Quran/106/4 (54)

 1. who has fed them in hunger and given them security from fear. <> wanda ya ciyar da su (ya hana su) daga yunwa, kuma ya amintar da su daga wani tsoro. = [ 106:4 ] saboda shi ne wanda ya ciyar da su bayan yunwa, kuma ya ba sutsaro bayan far gaba. --Qur'an 106:4


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 wanda
 2. 5 ya
 3. 2 ciyar
 4. 3 da
 5. 4 su
 6. 1 hana
 7. 2 daga
 8. 2 yunwa
 9. 2 kuma
 10. 1 amintar
 11. 1 wani
 12. 1 tsoro
 13. 1 106
 14. 1 4
 15. 1 saboda
 16. 1 shi
 17. 1 ne
 18. 2 bayan
 19. 1 ba
 20. 1 sutsaro
 21. 1 far
 22. 1 gaba
 23. 1 allathee
 24. 1 ataaamahum
 25. 2 min
 26. 1 jooaain
 27. 1 waamanahum
 28. 1 khawfin
 29. 11 the
 30. 7 one
 31. 51 who
 32. 7 feeds
 33. 104 them
 34. 40 from
 35. 49 against
 36. 44 hunger
 37. 59 and
 38. 3 gives
 39. 49 fear
 40. 23 has
 41. 5 given
 42. 17 food
 43. 12 made
 44. 11 safe
 45. 7 danger
 46. 5 hath
 47. 24 fed
 48. 6 provides
 49. 18 with
 50. 17 security
 51. 8 of
 52. 9 provided
 53. 3 lest
 54. 6 they
 55. 2 go
 56. 3 hungry
 57. 3 saved
 58. 11 secured
 59. 4 famine
 60. 2 secures
 61. 7 secure
 62. 4 after
 63. 1 then
 64. 3 he
 65. 6 gave
 66. 1 longed
 67. 2 for
 68. 2 protected
 69. 3 to
 70. 2 ward
 71. 2 off
 72. 2 safety
 73. 2 rendered
 74. 1 destitution
 75. 1 preserved
 76. 3 91
 77. 3 93
 78. 2 makes
 79. 1 freedom
 80. 2 want
 81. 1 ta
 82. 1 m
 83. 1 feeding
 84. 1 taking
 85. 1 care
 86. 1 fulfilling
 87. 1 needs
 88. 1 freeing
 89. 2 saving
 90. 9 in
 91. 2 days
 92. 1 protects
 93. 2 i
 94. 2 e
 95. 1 sustenance
 96. 1 starving
 97. 1 conditions
 98. 1 foes
 99. 1 blessed
 100. 1 peaceful
 101. 1 life
 102. 1 that
 103. 1 allah
 104. 1 kept
 105. 1 every
 106. 1 lawlessness
 107. 1 same
 108. 1 lord
 109. 2 when
 110. 2 are
 111. 2 bestowed
 112. 2 a
 113. 1 great
 114. 1 starvation
 115. 1 fright
 116. 1 is
 117. 1 big
 118. 1 peace
 119. 2 all
 120. 1 supplieth
 121. 1 alarm
 122. 1 shielded
 123. 1 peril
 124. 2 should
 125. 2 quot
 126. 1 protecting