Quran/13/10

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/13 > Quran/13/9 > Quran/13/10 > Quran/13/11

Quran/13/10


 1. it is the same [ to him ] concerning you whether one conceals [ his ] speech or one publicizes it and whether one is hidden by night or conspicuous [ among others ] by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/13/10 (0)

 1. sawaon minkum man asarra alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakhfin biallayli wasaribun bialnnahari <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (1)

 1. (it is) same (to him) [ of you ] (one) who conceals the speech or (one) who publicizes it and (one) who [ he ] (is) hidden by night or goes freely by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (2)

 1. it is all alike [ to him ] whether any of you conceals his thought or brings it into the open, and whether he seeks to hide [ his evil deeds ] under the cover of night or walks [ boldly ] in the light of day, <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (3)

 1. alike of you is he who hideth the saying and he who noiseth it abroad, he who lurketh in the night and he who goeth freely in the daytime. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (4)

 1. it is the same (to him) whether any of you conceal his speech or declare it openly; whether he lie hid by night or walk forth freely by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (5)

 1. it is the same (to him) whether any of you conceal his speech or declare it openly; whether he lie hid by night or walk forth freely by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (6)

 1. alike (to him) among you is he who conceals (his) words and he who speaks them openly, and he who hides himself by night and (who) goes forth by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (7)

 1. it makes no difference whether you converse in secret or aloud, whether you hide under the cloak of night or walk about freely in the light of day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (8)

 1. it is equal to him whether you kept secret his saying or you published it. or whoever he be, one who conceals himself by nighttime or one who goes about carelessly in the daytime. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (9)

 1. it is all the same for you whether one of you is secretive about what he says or speaks out about it, and whether one keeps to himself night and struts around by day: <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (10)

it is the same ˹to him˺ whether any of you speaks secretly or openly, whether one hides in the darkness of night or goes about in broad daylight. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (11)

 1. it is the same [ to him ] whether one among you will conceal [ his ] speech or speak openly, and whether one is hidden by night or conspicuous [ among others ] by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (12)

 1. indeed, everything that is said or done comes instantaneously to his knowledge whether it be by those of you who do not express their thoughts m words or utter them below their breath or by those of you whose vocal expression is openly avowed, and whether it be said or done by the one who hides under the veil of night or by the other who moves about in daylight. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (13)

 1. it is the same whether any of you openly declares what he says, or conceals it; whether he is hiding in the night or going openly in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (14)

 1. it makes no difference whether any of you speak secretly or aloud, whether you are hiding under cover of night or walking about in the day: <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (15)

 1. equal unto him is he among you who hideth the word and he who publisheth it, and he who hideth himself in the night and he who goeth about freely in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (16)

 1. he who keeps his secret among you is the same to him as he who speaks out publicly, and he who hides himself in the night and walks freely in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (17)

 1. it makes no difference whether you keep secret what you say or voice it out loud, whether you hide in the night or go out in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (18)

 1. (to him) the one who holds his opinion in secret and the one who declares it are the same, and the one who hides himself (and his plans) under cover of night and the one who sallies out in the daylight. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (19)

 1. it is the same [ to him ] whether any of you speaks secretly, or does so loudly, or whether he lurks in the night, or is open to view in daytime. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (20)

 1. alike among you is he who keeps secret his speech and he who broadcasts it; and he who hides by night and he who stalks abroad by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (21)

 1. equal of you is he who keeps his saying secret and who speaks aloud and he who conceals himself in the night and he who sallies by daytime. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (22)

 1. it is all the same to him whether you speak in secret or out loud, try to hide in the darkness of night or walk in the brightness of day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (23)

 1. alike (for him) is he, from among you, who speaks quietly and he who speaks aloud, and he who hides in the night and he who walks out in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (24)

 1. it is all alike to him whether any of you conceals his thoughts or declares them, and whether he seeks to hide under the cover of night or walks boldly in the light of day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (25)

 1. it is the same (to him) whether any of you hides his (the human) speech or says it openly: whether he lies hidden by night or walks out freely by the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (26)

 1. it is the same [ to him ] concerning you whether one conceals [ his ] speech or one publicizes it and whether one is hidden by night or conspicuous [ among others ] by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (27)

 1. it is the same to him whether any of you speak in secret or aloud, whether anyone hides under the darkness of night or walks about in broad daylight. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (28)

 1. it is the same for him whether you whisper or shout out loud, hide in the dead of night or walk in broad daylight! <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (29)

 1. he amongst you who talks in a low voice, and the other who talks in a loud voice, and he who is hidden in (the darkness of) the night, and he who moves about in the day(light), all are alike (to him). <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (30)

 1. (to him, are) equal amongst you that who concealed the statement and that who declared it openly; and that - he is hidden by night and that who moves openly by the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (31)

 1. it is the same; whether one of you conceals his speech, or declares it; whether he goes into hiding by night, or goes out by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (32)

 1. it is the same whether any of you conceal his speech or declare it openly, whether he lie hidden by night or goes out freely by day.  <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (33)

 1. it is all the same for him whether any of you says a thing secretly, or says it loudly, and whether one hides oneself in the darkness of night, or struts about in broad daylight. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (34)

 1. it is the same whether any of you hides the word or anyone says it loud, or whether anyone hides in the night or goes about in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (35)

 1. it is the same whether any of you openly declares what he says, or conceals it; whether he is hiding in the night or going openly in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (36)

 1. the one among you who speaks secretively, the one who speaks openly, the one who hides by night and the one who moves about freely by day &mdash; they are all the same for allah; nothing can escape his notice. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (37)

 1. it does not matter to him whether you hide your thoughts, declare them, hide yourself in the darkness or show yourself in the daylight. you are constantly under his supervision. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (38)

 1. equal * are the one among you who speaks softly and one who speaks aloud, and one who is hidden during the night and one who walks during the daytime. (* for allah.) <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (39)

 1. similar to yourself is he who conceals his saying, and he who proclaims it, he who hides himself in the night, and he who goes forth by day, <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (40)

 1. alike (to him) among you is he who conceals (the) word and he who speaks openly, and he who hides himself by night and (who) goes forth by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (41)

 1. (it is) equal/alike from you who kept the saying/opinion and belief secret and who publicized/declared with it, and who he is hidden at the night and clear/open at the daytime. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (42)

 1. he among you who utters his word secretly, and he who utters it openly are equal in his knowledge; and also he who hides by night and he who goes forth openly by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (43)

 1. it is the same whether you conceal your thoughts, or declare them, or hide in the darkness of the night, or act in the daylight. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (44)

 1. all are alike, one who among you conceals his talks and one who utters openly, and one who hides himself in the night and one who walks by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (45)

 1. he among you, who conceals his thoughts and he who speaks them aloud, and (also) he who lurks by night and he who goes forth (openly) by day are all alike (in his knowledge). <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (46)

 1. it is the same (to him) whether any of you conceal his speech or declare it openly, whether he be hid by night or go forth freely by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (47)

 1. alike of you is he who conceals his -- saying, and he who proclaims it, he who hides himself in the night, and he who sallies by day; <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (48)

 1. alike among you is he who keeps secret his speech and he who displays it; and he who hides by night and he who stalks abroad by day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (49)

 1. he among you who concealeth his words, and he who proclaimeth them in public; he also who seeketh to hide himself in the night, and he who goeth forth openly in the day, is equal in respect to the knowledge of god. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (50)

 1. alike to him is that person among you who concealeth his words, and he that telleth them abroad: he who hideth him in the night, and he who cometh forth in the day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (51)

 1. it is the same whether you converse in secret or aloud, whether you hide under the cloak of night or walk about in the light of day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (52)

 1. it is all alike [ to him ] whether any of you speaks in secret or aloud, whether he seeks to hide under the cover of the night or walks openly in the light of day. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (53)

 1. whether one conceals his thoughts or reveals it, that which is in the darkness of the night or the brightness of the day, is all the same (for him)! <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (54)

 1. it is alike (for him) whether any of you conceals his speech or speaks openly, and whether he hides himself by night or he who exposes himself during day- time. <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10

Quran/13/10 (55)

 1. he who speaks secretly from among you and he who speaks openly and he who hides himself in the night and (he who) goes forth in the day time, are all equal (to him). <> daidai ne daga gare ku, wanda ya asirta magana da wanda ya bayyana game da ita, da wanda yake shi mai neman ɓoyewa ne da dare, da mai bayyana a cikin tafiyarsa a hanya da rana. = [ 13:10 ] duk daya ne ko ku boye tunanenku, ko ku bayyana su, ko boyewa cikin duhun dare, ko yin wani abu a cikin hasken rana.

--Qur'an 13:10


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 1 daidai
 2. 3 ne
 3. 1 daga
 4. 1 gare
 5. 3 ku
 6. 3 wanda
 7. 2 ya
 8. 1 asirta
 9. 1 magana
 10. 6 da
 11. 3 bayyana
 12. 1 game
 13. 1 ita
 14. 1 yake
 15. 1 shi
 16. 2 mai
 17. 1 neman
 18. 1 oyewa
 19. 2 dare
 20. 6 a
 21. 3 cikin
 22. 1 tafiyarsa
 23. 1 hanya
 24. 2 rana
 25. 1 13
 26. 1 10
 27. 1 duk
 28. 1 daya
 29. 4 ko
 30. 1 boye
 31. 1 tunanenku
 32. 1 su
 33. 1 boyewa
 34. 1 duhun
 35. 1 yin
 36. 1 wani
 37. 1 abu
 38. 1 hasken
 39. 1 sawaon
 40. 1 minkum
 41. 1 man
 42. 1 asarra
 43. 1 alqawla
 44. 2 waman
 45. 1 jahara
 46. 1 bihi
 47. 1 huwa
 48. 1 mustakhfin
 49. 1 biallayli
 50. 1 wasaribun
 51. 1 bialnnahari
 52. 60 it
 53. 55 is
 54. 25 same
 55. 34 to
 56. 31 him
 57. 49 of
 58. 61 you
 59. 33 one
 60. 97 who
 61. 17 conceals
 62. 112 the
 63. 12 speech
 64. 69 or
 65. 2 publicizes
 66. 73 and
 67. 83 he
 68. 9 hidden
 69. 45 by
 70. 53 night
 71. 13 goes
 72. 11 freely
 73. 40 day
 74. 12 all
 75. 16 alike
 76. 7 91
 77. 7 93
 78. 56 whether
 79. 17 any
 80. 33 his
 81. 1 thought
 82. 1 brings
 83. 2 into
 84. 3 open
 85. 3 seeks
 86. 12 hide
 87. 1 evil
 88. 1 deeds
 89. 10 under
 90. 5 cover
 91. 9 walks
 92. 2 boldly
 93. 65 in
 94. 6 light
 95. 4 hideth
 96. 6 saying
 97. 1 noiseth
 98. 4 abroad
 99. 1 lurketh
 100. 3 goeth
 101. 6 daytime
 102. 6 conceal
 103. 6 declare
 104. 25 openly
 105. 3 lie
 106. 3 hid
 107. 6 walk
 108. 11 forth
 109. 18 among
 110. 4 words
 111. 18 speaks
 112. 8 them
 113. 21 hides
 114. 15 himself
 115. 3 makes
 116. 3 no
 117. 3 difference
 118. 2 converse
 119. 13 secret
 120. 9 aloud
 121. 2 cloak
 122. 14 about
 123. 9 equal
 124. 2 kept
 125. 1 published
 126. 1 whoever
 127. 4 be
 128. 1 nighttime
 129. 1 carelessly
 130. 8 for
 131. 1 secretive
 132. 4 what
 133. 7 says
 134. 11 out
 135. 5 keeps
 136. 2 struts
 137. 1 around
 138. 1 761
 139. 1 762
 140. 6 secretly
 141. 8 darkness
 142. 4 broad
 143. 8 daylight
 144. 1 will
 145. 4 speak
 146. 2 conspicuous
 147. 2 others
 148. 1 indeed
 149. 1 everything
 150. 8 that
 151. 2 said
 152. 2 done
 153. 1 comes
 154. 1 instantaneously
 155. 4 knowledge
 156. 2 those
 157. 1 do
 158. 2 not
 159. 1 express
 160. 2 their
 161. 6 thoughts
 162. 1 m
 163. 1 utter
 164. 1 below
 165. 1 breath
 166. 1 whose
 167. 1 vocal
 168. 1 expression
 169. 1 avowed
 170. 1 veil
 171. 2 other
 172. 4 moves
 173. 5 declares
 174. 4 hiding
 175. 2 going
 176. 11 are
 177. 1 walking
 178. 1 unto
 179. 4 word
 180. 1 publisheth
 181. 1 as
 182. 1 publicly
 183. 1 keep
 184. 1 say
 185. 3 voice
 186. 5 loud
 187. 2 go
 188. 1 holds
 189. 2 opinion
 190. 1 plans
 191. 3 sallies
 192. 2 does
 193. 1 so
 194. 2 loudly
 195. 2 lurks
 196. 1 view
 197. 1 broadcasts
 198. 2 stalks
 199. 1 try
 200. 2 brightness
 201. 3 from
 202. 1 quietly
 203. 1 human
 204. 1 lies
 205. 1 concerning
 206. 3 anyone
 207. 1 whisper
 208. 1 shout
 209. 1 dead
 210. 2 amongst
 211. 3 talks
 212. 1 low
 213. 1 concealed
 214. 1 statement
 215. 2 declared
 216. 1 8212
 217. 1 thing
 218. 1 oneself
 219. 1 secretively
 220. 1 mdash
 221. 1 they
 222. 2 allah
 223. 1 nothing
 224. 1 can
 225. 1 escape
 226. 1 notice
 227. 1 matter
 228. 2 your
 229. 3 yourself
 230. 1 show
 231. 1 constantly
 232. 1 supervision
 233. 1 softly
 234. 3 during
 235. 1 similar
 236. 2 proclaims
 237. 1 belief
 238. 1 publicized
 239. 1 with
 240. 2 at
 241. 1 clear
 242. 3 utters
 243. 3 also
 244. 1 act
 245. 1 --
 246. 1 displays
 247. 2 concealeth
 248. 1 proclaimeth
 249. 1 public
 250. 1 seeketh
 251. 1 respect
 252. 1 god
 253. 1 person
 254. 1 telleth
 255. 1 cometh
 256. 1 reveals
 257. 1 which
 258. 1 exposes
 259. 1 day-
 260. 2 time