Quran/17/12

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/17 > Quran/17/11 > Quran/17/12 > Quran/17/13

Quran/17/12


 1. and we have made the night and day two signs, and we erased the sign of the night and made the sign of the day visible that you may seek bounty from your lord and may know the number of years and the account [ of time ]. and everything we have set out in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/17/12 (0)

 1. wajaaaalna allayla waalnnahara ayatayni famahawna ayata allayli wajaaaalna ayata alnnahari mubsiratan litabtaghoo fadlan min rabbikum walitaaalamoo aaadada alssineena waalhisaba wakulla shay-in fassalnahu tafseelan <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (1)

 1. and we have made the night and the day (as) two signs. then we erased (the) sign (of) the night, and we made (the) sign (of) the day visible, that you may seek bounty from your lord, and that you may know (the) number (of) the years, and the account. and every thing - we have explained it (in) detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (2)

 1. and we have established the night and the day as two symbols; and thereupon we have effaced the symbol of night and set up [ in its place ] the light giving symbol of day, so that you might seek to obtain your sustainer's bounty and be aware of the passing years and of the reckoning [ that is bound to come ]. for clearly, most clearly, have we spelt out everything! <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (3)

 1. and we appoint the night and the day two portents. then we make dark the portent of the night, and we make the portent of the day sight-giving, that ye may seek bounty from your lord, and that ye may know the computation of the years, and the reckoning; and everything have we expounded with a clear expounding. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (4)

 1. we have made the night and the day as two (of our) signs: the sign of the night have we obscured, while the sign of the day we have made to enlighten you; that ye may seek bounty from your lord, and that ye may know the number and count of the years: all things have we explained in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (5)

 1. we have made the night and the day as two (of our) signs: the sign of the night have we obscured, while the sign of the day we have made to enlighten you; that ye may seek bounty from your lord, and that ye may know the number and count of the years: all things have we explained in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (6)

 1. and we have made the night and the day two signs, then we have made the sign of the night to pass away and we have made the sign of the day manifest, so that you may seek grace from your lord, and that you might know the numbering of years and the reckoning; and we have explained everything with distinctness. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (7)

 1. we have made the night and the day as two signs. we blotted out the sign of night and made the sign of the day illuminating, so that you may seek the bounty of your lord and learn to compute the seasons and the years. we have set everything forth in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (8)

 1. we made the nighttime and the daytime as two signs. then, we blotted out the sign of nighttime and we made the sign of daytime for one who perceives that you be looking for grace from your lord and that you know the number of years and the reckoning. and we explained everything distinctly, with a decisive explanation. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (9)

 1. we have granted night and daylight as twin signs. we blot out the sign of night, and grant the sign of daylight to see by so you may seek bounty from your lord and know how to count the years and other such reckoning. everything have we set forth in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (10)

we made the day and night as two signs. so we made the sign of the night devoid of light, and we made the sign of the day ˹perfectly˺ bright, so that you may seek the bounty of your lord and know the number of years and calculation ˹of time˺. and we have explained everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (11)

 1. we have ordained night and day as two miracles. we have darkened the night and made the day visible, so that you will seek to acquire abundance from your lord, and so that you may know the number of years and the count of time. we have made everything very clear. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (12)

 1. we made the night and the day two outward and visible signs of an inward and spiritual grace. we effaced the light from the entity of the night and put it out in obscure darkness to hide things from view. we made the day a visible entity for objects to be perceptible by the sense of sight in order to betake yourselves to providence, for his bounty, and in order to know the number of the years. also to reckon the time occupied by the sun in its apparent passage through the signs of the zodiac and the period of the earth's revolution round the sun forming a natural unit of time and you be able to compute time and determine it by calculation. and everything did we expound and make plain and abounding in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (13)

 1. and we made the night and the day as two signs, so we erased the sign of night and we made the sign of day to see-in, that you may seek bounty from your lord, and that you may know the number of the years and the count. and everything we have detailed completely. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (14)

 1. we made the night and the day as two signs, then darkened the night and made the daylight for seeing, for you to seek your lord's bounty and to know how to count the years and calculate. we have explained everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (15)

 1. and we have appointed the night and the day as two signs; then we blurred the sign of the night and made the sign of the day illuminating that ye may seek grace from your lord, and that ye may know the number of the years and the reckoning; and everything we have detailed in full details. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (16)

 1. we have created night and day as two signs, then we efface the sign of the night, and make the sign of the day resplendent that you may seek the bounty of your lord, and know the computation of years and numbers. we have expounded most distinctly everything. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (17)

 1. we made the night and day two signs. we blotted out the sign of the night and made the sign of the day a time for seeing so that you can seek favour from your lord and will know the number of years and the reckoning of time. we have made all things very clear. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (18)

 1. (as in the life of humankind, "days" and "nights" alternate in the world also.) we have made the night and the day two signs (manifesting the truth of god's power, knowledge, and absolute sovereignty, and his grace on you). we have obscured the sign of the night (made it dark) and we have made the sign of the day illuminating (therefore a means for you) to see, that you may seek bounty from your lord and that you may know the computation of (time) the years and the reckoning; we set out all things in clear detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (19)

 1. we made the night and the day two signs. then we effaced the sign of the night, and made the sign of the day lightsome that you may seek grace from your lord and that you may know the number of years and the calculation [ of time ], and we have elaborated everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (20)

 1. we made the night and the day two signs; and we make dark the sign of the night and make the sign of the day sight-giving, that you may seek the bounty of your lord, and that you may calculate the years and the reckoning; and we have expounded everything <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (21)

 1. and we have made the night and the day (time) as two signs; so we have erased the sign of the night and we have made the sign of the day-time a beholder (i.e., when man can behold) that you may seek grace from your lord, and that you may know the number of the years and the reckoning. and everything we have expounded with (a distinct) expounding. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (22)

 1. we have made the day and night each as evidence (of our existence). the night is invisible and the day is visible so that you may seek favors from your lord and determine the number of years and mark the passing of time. for everything we have given a detailed explanation. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (23)

 1. we have made the night and the day two signs, then we made the sign of night marked by darkness and the sign of day bright, so that you may seek grace from your lord, and that you may know how to number the years and how to compute, and we have expounded everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (24)

 1. (right and wrong have been made distinct as day and night.) we have appointed the night and the day as two of our signs. the sign of the night we have made darkness (of ignorance) while the sign of the day we have made brightness (of guidance). you shall seek the bounty from your lord, and be aware of the passing years and make your calendars. (6:97), (10:5). (reckon every day, month and year to see what you have gained and what you have lost in your self-development). we have given you much detail in this brief statement. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (25)

 1. and, we have fixed the night and the day as two signs: the sign of the night we have hidden away, whereas the sign of the day, we have made to give you light; so that you may seek the bounty from your lord, and that you may know the number (of days) and count of the years: and all things we have fully explained (in detail). <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (26)

 1. and we have made the night and day two signs, and we erased the sign of the night and made the sign of the day visible that you may seek bounty from your lord and may know the number of years and the account [ of time ]. and everything we have set out in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (27)

 1. we have made the night and the day as two signs. we enshrouded the night with darkness and gave light to the day, to enable you to seek the bounty of your lord, and that you may compute the years and count the numbers. thus, we have set forth all things in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (28)

 1. we appointed both the night and the day as signs. one of the signs [[_]] the night [[_]] we made dim, while we made the day bright and full of light, so that you may seek the blessings of your lord, and so that you may count the years and have a measure of time. thus, we have explained everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (29)

 1. and we have made the night and the day two signs (of our might). then we made the sign of the night dark and we made the sign of the day bright so that you might look for your lord's bounty (provision) and that you might work out the number of years and do reckoning, and we have made everything clear in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (30)

 1. and we have appointed the night and the day as two (of our) signs. and the sign of the night we have made dark, and the sign of the day we have made brightening, that you may seek bounty from your nourisher-sustainer; and that you may know the number of the years and the reckoning. and we have provided details to all things - complete details. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (31)

 1. we have made the night and the day two wonders. we erased the wonder of the night, and made the wonder of the day revealing, that you may seek bounty from your lord, and know the number of years, and the calculation. we have explained all things in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (32)

 1. we have made the night and the day as two signs. the sign of the night we have obscured, while the sign of the day we have made to enlighten you, that you may seek bounty from your lord, and that you may count and know the number of years. all things have we explained in detail.  <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (33)

 1. we have made night and day as two signs. we made the sign of the night devoid of light, and made the sign of the day radiant that you may seek the bounty of your lord and know the computation of years and numbers. thus we have expounded everything in detail to keep everything distinct from the other. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (34)

 1. and we made the night and the day two signs, then we darkened the sign of the night, and made sign of the day visible so that you look for a bounty from your master and that you know the number of years and the count (of other things). and we explained everything in full detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (35)

 1. and we made the night and the day as two signs, so we erased the sign of night and we made the sign of day to see-in, that you may seek bounty from your lord, and that you may know the number of the years and the count. and everything we have detailed completely. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (36)

 1. and we have made the night and the day as two signs. we efface the sign of the night and make the sign of the day clear, so that you may seek favour from your lord, know the calendar and keep accounts. and we have explained everything in details. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (37)

 1. i offer the night and the day as two miracles of mine to you. i have prevailed darkness at night and lighted the day so that you may look for your god given blessings. they also are used by you as a mean of calculation and the basis for keeping track of time. see how in detail i explain everything (in qur'an.) <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (38)

 1. and we created the night and the day as two signs - we therefore kept the sign of the night indistinct, and the sign of the day visible - so that you may seek the munificence of your lord, and know the calculation of the years, and the accounting; and we have explained all things in detail, distinctively. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (39)

 1. we appointed the night and the day as two signs. then, we blotted out the sign of the night and made the sign of the day to see, so that you seek the bounty of your lord and that you know the number of years and the reckoning. and we have clearly distinguished everything. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (40)

 1. and we made the night and the day two signs, then we have made the sign of the night to pass away and we have made the sign of the day manifest, so that you may seek grace from your lord, and that you may know the numbering of years and the reckoning. and we have explained everything with distinctness. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (41)

 1. and we made/put the night and the daytime (as) two signs/evidences , so we wiped out/erased/eliminated the night's sign/evidence , and we made/put the daytime's sign/evidence manifest/clearly visible to the eye and understanding , to wish/desire grace/favour from your lord, and to know the years' number, and the counting/calculating, and every thing we detailed/explained it detailing/explaining . <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (42)

 1. and we have made the night and the day two signs, and the sign of the night we have made dark, and the sign of the day we have made sight-giving, that you make seek bounty from your lord, and that you may know the computation of years and the process of reckoning. and everything we have explained with a detailed explanation. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (43)

 1. we rendered the night and the day two signs. we made the night dark, and the day lighted, that you may seek provisions from your lord therein. this also establishes for you a timing system, and the means of calculation. we thus explain everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (44)

 1. and we made night and day, as two signs, then put the signs of the night blotted and the sign of the day shining. that you may seek grace of allah and that you may know the numbering of years, and the reckoning. and we have explained well every thing separately. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (45)

 1. and we have made the night and the day (such as they became) two signs, (in a way that) we obliterated the sign of the night (- darkness of ignorance and disbelief) and we displayed the sign of the day as sight - giving that you may seek the bounty of your lord and that you may learn (from the alternation of night and day) the computation of years and (the science of) all sorts of counting and measuring. we have clearly explained every thing in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (46)

 1. and we have appointed the night and the day as two ayat (signs etc.). then, we have made dark the sign of the night while we have made the sign of day illuminating, that you may seek bounty from your lord, and that you may know the number of the years and the reckoning. and we have explained everything (in detail) with full explanation. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (47)

 1. we have appointed the night and the day as two signs; then we have blotted out the sign of the night, and made the sign of the day to see, and that you may seek bounty from your lord, and that you may know the number of the years, and the reckoning; and everything we have distinguished very distinctly. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (48)

 1. we made the night and the day two signs; and we blot out the sign of the night and make the sign of the day visible, that ye may seek after plenty from your lord, and that ye may number the years and the reckoning; and we have detailed everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (49)

 1. we have ordained the night and the day for two signs of our power: afterwards we blot out the sign of the night, and we cause the sign of the day to shine forth, that ye may endeavour to obtain plenty from your lord by doing your business therein, and that ye may know the number of years, and the computation of time; and every thing necessary have we explained by a perspicuous explication. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (50)

 1. we have made the night and the day for two signs: the sign of the night do we obscure, but the sign of the day cause we to shine forth, that ye may seek plenty from your lord, and that ye may know the number of the years and the reckoning of time; and we have made everything distinct by distinctiveness. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (51)

 1. we made the night and the day twin marvels. we enshrouded the night with darkness and gave light to the day, so that you might seek the bounty of your lord and learn to count the seasons and the years. we have made all things manifestly plain to you. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (52)

 1. we have made the night and the day as two [ of our ] signs. then we have effaced the sign of the night while the sign of the day we have left enlightened, so that you may seek bounty from your lord, and you may learn to compute the years and be able to reckon. most clearly have we spelled out everything. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (53)

 1. we have made the night and the day as two signs... we removed the sign of the nightdarkness (ignorance) – and made valid the sign of the daybrightness (knowledge)... so that you may seek bounty from your rabb and know the number of years and its calculation... we have explained everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (54)

 1. and we have appointed the night and the day two signs (of our power) ; then we took away the sign of the night (the moon light) , and we made the sign of the day sight- giving that you may seek grace from your lord and that you may know the number of the years and the reckoning and we have explained everything very distinctly. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12

Quran/17/12 (55)

 1. and we have made the night and the day two signs, then we darken the sign of the night and make the sign of the day visible that you may seek the grace of your fosterer and that you may know the numbering of years and (keep) the account (of your works). and we have explained everything in detail. <> kuma mun sanya dare da rana, ayoyi biyu, sa'an nan muka shafe ayar dare, kuma muka sanya ayar rana mai sanyawa a yi gani, domin ku nemi falala daga ubangijinku, kuma domin ku san ƙidayar shekara da lissafi. kuma dukan kome mun bayyana shi daki-dakin bayyanawa. = [ 17:12 ] mun sanya dare da rana ayoyi biyu. sa'annan muka shafe dare da duhu, kuma muka sanya ayar rana da haske, domin ku nemi falala daga ubangijinku. kuma domin ku san qidayar shekara da lissafi. ta haka muka bayyana kome dalla-dalla.

--Qur'an 17:12


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 6 kuma
 2. 3 mun
 3. 4 sanya
 4. 4 dare
 5. 6 da
 6. 4 rana
 7. 2 ayoyi
 8. 2 biyu
 9. 2 sa
 10. 3 an
 11. 1 nan
 12. 5 muka
 13. 2 shafe
 14. 3 ayar
 15. 1 mai
 16. 1 sanyawa
 17. 17 a
 18. 1 yi
 19. 1 gani
 20. 4 domin
 21. 4 ku
 22. 2 nemi
 23. 2 falala
 24. 2 daga
 25. 2 ubangijinku
 26. 2 san
 27. 1 idayar
 28. 2 shekara
 29. 2 lissafi
 30. 1 dukan
 31. 2 kome
 32. 2 bayyana
 33. 1 shi
 34. 1 daki
 35. 6 -
 36. 1 dakin
 37. 1 bayyanawa
 38. 1 17
 39. 1 12
 40. 4 rsquo
 41. 1 annan
 42. 1 duhu
 43. 1 haske
 44. 1 qidayar
 45. 1 ta
 46. 1 haka
 47. 1 dalla-dalla
 48. 2 wajaaaalna
 49. 1 allayla
 50. 1 waalnnahara
 51. 1 ayatayni
 52. 1 famahawna
 53. 2 ayata
 54. 1 allayli
 55. 1 alnnahari
 56. 1 mubsiratan
 57. 1 litabtaghoo
 58. 1 fadlan
 59. 1 min
 60. 1 rabbikum
 61. 1 walitaaalamoo
 62. 1 aaadada
 63. 1 alssineena
 64. 1 waalhisaba
 65. 1 wakulla
 66. 1 shay-in
 67. 1 fassalnahu
 68. 1 tafseelan
 69. 288 and
 70. 186 we
 71. 116 have
 72. 91 made
 73. 420 the
 74. 110 night
 75. 105 day
 76. 38 as
 77. 51 two
 78. 51 signs
 79. 19 then
 80. 7 erased
 81. 85 sign
 82. 189 of
 83. 11 visible
 84. 85 that
 85. 88 you
 86. 72 may
 87. 48 seek
 88. 33 bounty
 89. 41 from
 90. 57 your
 91. 47 lord
 92. 41 know
 93. 31 number
 94. 52 years
 95. 3 account
 96. 6 every
 97. 5 thing
 98. 24 explained
 99. 5 it
 100. 41 in
 101. 29 detail
 102. 1 established
 103. 1 symbols
 104. 1 thereupon
 105. 4 effaced
 106. 2 symbol
 107. 6 set
 108. 1 up
 109. 4 91
 110. 3 its
 111. 1 place
 112. 4 93
 113. 9 light
 114. 3 giving
 115. 28 so
 116. 6 might
 117. 47 to
 118. 2 obtain
 119. 1 sustainer
 120. 7 s
 121. 6 be
 122. 2 aware
 123. 3 passing
 124. 21 reckoning
 125. 3 is
 126. 1 bound
 127. 1 come
 128. 17 for
 129. 6 clearly
 130. 3 most
 131. 1 spelt
 132. 15 out
 133. 39 everything
 134. 1 appoint
 135. 1 portents
 136. 11 make
 137. 8 dark
 138. 2 portent
 139. 3 sight-giving
 140. 14 ye
 141. 7 computation
 142. 6 expounded
 143. 9 with
 144. 6 clear
 145. 2 expounding
 146. 9 our
 147. 4 obscured
 148. 7 while
 149. 3 enlighten
 150. 13 count
 151. 12 all
 152. 13 things
 153. 2 pass
 154. 4 away
 155. 3 manifest
 156. 13 grace
 157. 4 numbering
 158. 2 distinctness
 159. 6 blotted
 160. 4 illuminating
 161. 4 learn
 162. 5 compute
 163. 2 seasons
 164. 5 forth
 165. 2 nighttime
 166. 4 daytime
 167. 2 one
 168. 1 who
 169. 1 perceives
 170. 1 looking
 171. 4 distinctly
 172. 1 decisive
 173. 4 explanation
 174. 1 granted
 175. 3 daylight
 176. 2 twin
 177. 3 blot
 178. 1 grant
 179. 6 see
 180. 9 by
 181. 5 how
 182. 3 other
 183. 2 such
 184. 2 devoid
 185. 2 761
 186. 1 perfectly
 187. 2 762
 188. 4 bright
 189. 8 calculation
 190. 16 time
 191. 2 ordained
 192. 2 miracles
 193. 3 darkened
 194. 2 will
 195. 1 acquire
 196. 1 abundance
 197. 4 very
 198. 1 outward
 199. 1 inward
 200. 1 spiritual
 201. 2 entity
 202. 4 put
 203. 2 obscure
 204. 8 darkness
 205. 1 hide
 206. 1 view
 207. 1 objects
 208. 1 perceptible
 209. 1 sense
 210. 2 sight
 211. 2 order
 212. 1 betake
 213. 1 yourselves
 214. 1 providence
 215. 2 his
 216. 4 also
 217. 3 reckon
 218. 1 occupied
 219. 2 sun
 220. 1 apparent
 221. 1 passage
 222. 1 through
 223. 1 zodiac
 224. 1 period
 225. 1 earth
 226. 1 revolution
 227. 1 round
 228. 1 forming
 229. 1 natural
 230. 1 unit
 231. 2 able
 232. 2 determine
 233. 1 did
 234. 1 expound
 235. 2 plain
 236. 1 abounding
 237. 2 see-in
 238. 7 detailed
 239. 2 completely
 240. 2 seeing
 241. 2 calculate
 242. 8 appointed
 243. 1 blurred
 244. 4 full
 245. 4 details
 246. 2 created
 247. 2 efface
 248. 1 resplendent
 249. 3 numbers
 250. 2 can
 251. 3 favour
 252. 1 life
 253. 1 humankind
 254. 4 quot
 255. 2 days
 256. 1 nights
 257. 1 alternate
 258. 1 world
 259. 1 manifesting
 260. 1 truth
 261. 2 god
 262. 3 power
 263. 2 knowledge
 264. 1 absolute
 265. 1 sovereignty
 266. 1 on
 267. 2 therefore
 268. 2 means
 269. 1 lightsome
 270. 1 elaborated
 271. 1 day-time
 272. 1 beholder
 273. 4 i
 274. 1 e
 275. 1 when
 276. 1 man
 277. 1 behold
 278. 4 distinct
 279. 1 each
 280. 3 evidence
 281. 1 existence
 282. 1 invisible
 283. 1 favors
 284. 1 mark
 285. 3 given
 286. 1 marked
 287. 1 right
 288. 1 wrong
 289. 1 been
 290. 3 ignorance
 291. 2 brightness
 292. 1 guidance
 293. 1 shall
 294. 1 calendars
 295. 1 6
 296. 1 97
 297. 1 10
 298. 1 5
 299. 1 month
 300. 1 year
 301. 2 what
 302. 1 gained
 303. 1 lost
 304. 1 self-development
 305. 1 much
 306. 2 this
 307. 1 brief
 308. 1 statement
 309. 1 fixed
 310. 1 hidden
 311. 1 whereas
 312. 1 give
 313. 1 fully
 314. 2 enshrouded
 315. 2 gave
 316. 1 enable
 317. 4 thus
 318. 1 both
 319. 1 dim
 320. 2 blessings
 321. 1 measure
 322. 3 look
 323. 1 provision
 324. 1 work
 325. 2 do
 326. 1 brightening
 327. 1 nourisher-sustainer
 328. 1 provided
 329. 1 8212
 330. 1 complete
 331. 1 wonders
 332. 2 wonder
 333. 1 revealing
 334. 1 radiant
 335. 3 keep
 336. 1 master
 337. 1 calendar
 338. 1 accounts
 339. 1 offer
 340. 1 mine
 341. 1 prevailed
 342. 1 at
 343. 2 lighted
 344. 2 they
 345. 1 are
 346. 1 used
 347. 1 mean
 348. 1 basis
 349. 1 keeping
 350. 1 track
 351. 2 explain
 352. 1 qur
 353. 1 kept
 354. 1 indistinct
 355. 1 munificence
 356. 1 accounting
 357. 1 distinctively
 358. 2 distinguished
 359. 1 evidences
 360. 1 wiped
 361. 1 eliminated
 362. 1 eye
 363. 1 understanding
 364. 1 wish
 365. 1 desire
 366. 2 counting
 367. 1 calculating
 368. 1 detailing
 369. 1 explaining
 370. 1 process
 371. 1 rendered
 372. 1 provisions
 373. 2 therein
 374. 1 establishes
 375. 1 timing
 376. 1 system
 377. 1 shining
 378. 1 allah
 379. 1 well
 380. 1 separately
 381. 1 became
 382. 1 way
 383. 1 obliterated
 384. 1 disbelief
 385. 1 displayed
 386. 1 alternation
 387. 1 science
 388. 1 sorts
 389. 1 measuring
 390. 1 ayat
 391. 1 etc
 392. 1 after
 393. 3 plenty
 394. 1 afterwards
 395. 2 cause
 396. 2 shine
 397. 1 endeavour
 398. 1 doing
 399. 1 business
 400. 1 necessary
 401. 1 perspicuous
 402. 1 explication
 403. 1 but
 404. 1 distinctiveness
 405. 1 marvels
 406. 1 manifestly
 407. 1 left
 408. 1 enlightened
 409. 1 spelled
 410. 1 removed
 411. 1 valid
 412. 1 rabb
 413. 1 took
 414. 1 moon
 415. 1 sight-
 416. 1 darken
 417. 1 fosterer
 418. 1 works