Quran/21/33

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/21 > Quran/21/32 > Quran/21/33 > Quran/21/34

Quran/21/33


 1. and it is he who created the night and the day and the sun and the moon; all [ heavenly bodies ] in an orbit are swimming. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/21/33 (0)

 1. wahuwa allathee khalaqa allayla waalnnahara waalshshamsa waalqamara kullun fee falakin yasbahoona <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (1)

 1. and he (is) the one who created the night and the day, and the sun and the moon; each in an orbit floating. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (2)

 1. and [ fail to see that ] it is he who has created the night and the day and the sun and the moon - all of them floating through space! <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (3)

 1. and he it is who created the night and the day, and the sun and the moon. they float, each in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (4)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (5)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (6)

 1. and he it is who created the night and the day and the sun and the moon; all (orbs) travel along swiftly in their celestial spheres. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (7)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon, each gliding in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (8)

 1. and it is he who created the nighttime and the daytime, the sun and the moon, each swimming in orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (9)

 1. he is the one who has created night and daylight, and the sun and the moon; each floats along in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (10)

and he is the one who created the day and the night, the sun and the moon-each travelling in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (11)

 1. and it is he who created the night and the day and the sun and the moon; each floating in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (12)

 1. and he is it who created the night and the day, the sun and the moon, each describing its own orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (13)

 1. he is the one who created the night and the day, and the sun and the moon, each swimming in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (14)

 1. it is he who created night and day, the sun and the moon, each floating in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (15)

 1. and he it is who hath created the night and the day, and the sun and the moon, each in an orb floating. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (16)

 1. it is he who created night and day, the sun and the moon, revolving on its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (17)

 1. it is he who created night and day and the sun and moon, each one swimming in a sphere. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (18)

 1. it is he who has created the night and the day and the sun and the moon. every one (of such celestial bodies) floats in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (19)

 1. it is he who created the night and the day, the sun and the moon, each swimming in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (20)

 1. he it is who created the night and the day, and the sun and the moon, they float each in their orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (21)

 1. and he (is) the one who created the night and the daytime, and the sun and the moon, each swimming in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (22)

 1. it is god who has created the night, the day, the sun, and moon and has made them swim in a certain orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (23)

 1. he is the one who has created the night and the day, and the sun and the moon, each floating in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (24)

 1. and he it is who created the night and the day, and the sun and the moon. they swim along each in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (25)

 1. and it is he who created the night and the day, and the sun and the moon: all (the heavenly bodies) go along, each in its rounded path. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (26)

 1. and it is he who created the night and the day and the sun and the moon; all [ heavenly bodies ] in an orbit are swimming. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (27)

 1. he is the one who has created the night and the day and the sun and the moon: all (the celestial bodies) move swiftly in an orbit of their own. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (28)

 1. and he is the one who created the night and the day, and the sun and the moon. each is afloat in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (29)

 1. and (allah) is he who created the night and the day, and (also) the sun and the moon. all (heavenly bodies) are continually floating fast in their respective orbits. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (30)

 1. and he it is who created the night and the day; and the sun and the moon. all (these) move swiftly in an orbit (in space) <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (31)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon; each floating in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (32)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon each float along in its orbit.  <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (33)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon. each of them is floating in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (34)

 1. and he is the one who created the night and the day, and the sun and the moon each one floating (and moving) in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (35)

 1. and he is the one who has created the night and the day, and the sun and the moon, each swimming in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (36)

 1. and he it is who created the night and the day, the sun and the moon. all in orbit float. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (37)

 1. he is the one who has created the night and the day (by ordering the earth to turn around itself,) and the sun and the moon which turn on their orbit and float (in the space.) <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (38)

 1. and it is he who created the night and the day, and the sun and the moon; each one floats in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (39)

 1. it is he who created the night and the day, and the sun and the moon; each floating in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (40)

 1. and he it is who created the night and the day and the sun and the moon. all float in orbits. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (41)

 1. and he is who created the night and the daytime, and the sun and the moon, every/all in (an) orbit/circuit floating. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (42)

 1. and he it is who created the night and the day, and the sun and the moon, each gliding along smoothly in its orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (43)

 1. and he is the one who created the night and the day, and the sun and the moon; each floating in its own orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (44)

 1. and it is he who created the night and the day and the sun and the moon. each one is floating in a circumference. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (45)

 1. and it is he who created the night and the day, the sun and the moon. they are all gliding along smoothly in (their respective) orbits. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (46)

 1. and he it is who has created the night and the day, and the sun and the moon, each in an orbit floating. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (47)

 1. it is he who created the night and the day, the sun and the moon, each swimming in a sky. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (48)

 1. he it is who created the night and the day, and the sun and the moon, each floating in a sky. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (49)

 1. it is he who hath created the night, and the day, and the sun, and the moon; all the celestial bodies move swiftly, each in its respective orb. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (50)

 1. and he it is who hath created the night and the day, and the sun and the moon, each moving swiftly in its sphere. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (51)

 1. it was he who created the night and the day, and the sun and the moon: each moves swiftly in an orbit of its own. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (52)

 1. it is he who has created the night and the day and the sun and the moon: each moves swiftly in its own orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (53)

 1. it is hu who has created the night, the day, the sun and the moon. each traverses its own orbit (in the ocean of wavesenergy)! <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (54)

 1. and he it is who created the night and the day and the sun and the moon. they float, each in an orbit. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33

Quran/21/33 (55)

 1. and we made the sky a guarded roof elevated and inclined (spherical), yet they turn away from its signs. <> kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini da rana da wata dukansu a cikin wani sarari suke iyo. = [ 21:33 ] kuma shi ne wanda ya halitta dare da yini, da rana da wata; kowane yana iyo a gewayar falaki. --Qur'an 21:33


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 kuma
 2. 2 shi
 3. 2 ne
 4. 2 wanda
 5. 2 ya
 6. 2 halitta
 7. 2 dare
 8. 6 da
 9. 2 yini
 10. 2 rana
 11. 2 wata
 12. 1 dukansu
 13. 8 a
 14. 1 cikin
 15. 1 wani
 16. 1 sarari
 17. 1 suke
 18. 2 iyo
 19. 1 21
 20. 1 33
 21. 1 kowane
 22. 1 yana
 23. 1 gewayar
 24. 1 falaki
 25. 1 wahuwa
 26. 1 allathee
 27. 1 khalaqa
 28. 1 allayla
 29. 1 waalnnahara
 30. 1 waalshshamsa
 31. 1 waalqamara
 32. 1 kullun
 33. 1 fee
 34. 1 falakin
 35. 1 yasbahoona
 36. 183 and
 37. 52 he
 38. 56 is
 39. 227 the
 40. 17 one
 41. 54 who
 42. 54 created
 43. 53 night
 44. 50 day
 45. 54 sun
 46. 54 moon
 47. 40 each
 48. 52 in
 49. 22 an
 50. 39 orbit
 51. 16 floating
 52. 2 91
 53. 1 fail
 54. 2 to
 55. 1 see
 56. 1 that
 57. 2 93
 58. 40 it
 59. 12 has
 60. 1 -
 61. 14 all
 62. 6 of
 63. 3 them
 64. 1 through
 65. 3 space
 66. 6 they
 67. 7 float
 68. 6 celestial
 69. 8 bodies
 70. 4 swim
 71. 9 along
 72. 20 its
 73. 3 rounded
 74. 2 course
 75. 1 orbs
 76. 1 travel
 77. 7 swiftly
 78. 6 their
 79. 1 spheres
 80. 3 gliding
 81. 1 nighttime
 82. 3 daytime
 83. 8 swimming
 84. 1 daylight
 85. 3 floats
 86. 1 travelling
 87. 1 describing
 88. 6 own
 89. 3 hath
 90. 2 orb
 91. 1 revolving
 92. 2 on
 93. 2 sphere
 94. 2 every
 95. 1 such
 96. 1 god
 97. 2 made
 98. 1 certain
 99. 3 heavenly
 100. 1 go
 101. 1 path
 102. 3 are
 103. 3 move
 104. 1 afloat
 105. 1 allah
 106. 1 also
 107. 1 continually
 108. 1 fast
 109. 3 respective
 110. 3 orbits
 111. 1 these
 112. 2 moving
 113. 1 by
 114. 1 ordering
 115. 1 earth
 116. 3 turn
 117. 1 around
 118. 1 itself
 119. 1 which
 120. 1 circuit
 121. 2 smoothly
 122. 1 circumference
 123. 3 sky
 124. 1 was
 125. 2 moves
 126. 1 hu
 127. 1 traverses
 128. 1 ocean
 129. 1 waves
 130. 1 energy
 131. 1 we
 132. 1 guarded
 133. 1 roof
 134. 1 elevated
 135. 1 inclined
 136. 1 spherical
 137. 1 yet
 138. 1 away
 139. 1 from
 140. 1 signs