Quran/22/27

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/22 > Quran/22/26 > Quran/22/27 > Quran/22/28

Quran/22/27


 1. and proclaim to the people the hajj [ pilgrimage ]; they will come to you on foot and on every lean camel; they will come from every distant pass - <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/22/27 (0)

 1. waaththin fee alnnasi bialhajji ya/tooka rijalan waaaala kulli damirin ya/teena min kulli fajjin aaameeqin <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (1)

 1. and proclaim to [ the ] mankind [ of ] the pilgrimage; they will come to you (on) foot and on every lean camel; they will come from every mountain highway distant. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (2)

 1. hence, [ o muhammad, ] proclaim thou unto all people the [ duty of ] pilgrimage: they will come unto thee on foot and on every [ kind of ] fast mount, coming from every far-away point [ on earth ], <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (3)

 1. and proclaim unto mankind the pilgrimage. they will come unto thee on foot and on every lean camel; they will come from every deep ravine, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (4)

 1. "and proclaim the pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (5)

 1. "and proclaim the pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (6)

 1. and proclaim among men the pilgrimage: they will come to you on foot and on every lean camel, coming from every remote path, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (7)

 1. call mankind to the pilgrimage. they will come to you, on foot, and on every kind of lean camel, by every distant track <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (8)

 1. announce to humanity the pilgrimage to makkah. they will approach thee on foot and on every thin camel. they will approach from every deep ravine <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (9)

 1. "proclaim the pilgrimage among mankind: they will come to you on foot and on every lean [ beast of burden ]; "let them come from every deep ravine, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (10)

call ˹all˺ people to the pilgrimage. they will come to you on foot and on every lean camel from every distant path, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (11)

 1. "and proclaim the pilgrimage to all people: they will come to you on foot and on every kind of swift and lean mount, through distant passes; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (12)

 1. "and proclaim pilgrimage to the people; they shall come to you on foot and mounted upon the back of every lean and exhausted beast of burden from every deep, distant and far away places". <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (13)

 1. and call out to mankind with the pilgrimage, they will come to you walking and on every transport, they will come from every deep enclosure. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (14)

 1. proclaim the pilgrimage to all people. they will come to you on foot and on every kind of swift mount, emerging from every deep mountain pass <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (15)

 1. and proclaim thou among mankind the pilgrimage; they shall come unto thee on foot and on any lean mount, coming from every deep defile. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (16)

 1. announce the pilgrimage to the people. they will come to you on foot and riding along distant roads on lean and slender beasts, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (17)

 1. announce the hajj to mankind. they will come to you on foot and on every sort of lean animal, coming by every distant road <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (18)

 1. publicly proclaim the (duty of) pilgrimage for all humankind, that they come to you on foot and on lean camels, coming from every far-away point, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (19)

 1. and proclaim the ḥajj to people: they shall come to you on foot and on lean camels coming from distant places, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (20)

 1. "and proclaim amongst men the pilgrimage; they will come to you on foot and on every kind of camel, lean from journeys through distant mountain and deep ravines, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (21)

 1. and announce to mankind the pilgrimage; they shall come up (hurriedly) to you on foot and upon every slender (conveyance); they shall definitely come up from every deep ravine. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (22)

 1. (we commanded abraham), "call people for hajj - an act of worship accomplished by visiting the sacred sites in mecca." they will come on foot and on lean camels from all the distant quarters <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (23)

 1. and announce among people about (the obligation of) hajj, so that they should come to you on foot, and on every camel turned lean, traveling through every distant hilly pathway, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (24)

 1. "and announce to mankind the duty of pilgrimage. they will come to you on foot, and on every kind of fast mount, coming from every far-away point on earth." <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (25)

 1. "and proclaim (the duties of pilgrimage) among men: they will come to you on foot and on every kind of camel, (turned) lean because of travels through deep and distant mountain roads; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (26)

 1. and proclaim to the people the hajj [ pilgrimage ]; they will come to you on foot and on every lean camel; they will come from every distant pass - <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (27)

 1. and make a proclamation of hajj (pilgrimage) to mankind: they will come to you on foot and on lean camels from every distant quarter, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (28)

 1. call all the people for hajj. let them arrive on foot or mounted on lean camels. they will respond and arrive from all directions. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (29)

 1. and proclaim the hajj (pilgrimage) aloud amongst the people. they will approach you on foot and (mounted) on all lean camels, coming by distant tracks- <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (30)

 1. and proclaim to mankind the hajj (the annual, world muslim congregation). people will come to you on foot and on every zamir (a means of conveyance specially capable to run very fast) - these will approach from all routes, distant and difficult - <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (31)

 1. and announce the pilgrimage to humanity. they will come to you on foot, and on every transport. they will come from every distant point. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (32)

 1. and inform humanity concerning hajj. they will come like you on foot, and on every mode of transportation, coming from every distant land,  <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (33)

 1. and publicly proclaim pilgrimage for all mankind so that they come to you on foot and mounted on lean camels from every distant point <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (34)

 1. and announce the pilgrimage (hajj) to the people, they come to you on foot and on every lean camel (or any other ride), coming from every distant area. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (35)

 1. andcall out to the people with the pilgrimage, they will come to you walking and on every transport, they will come from every deep enclosure. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (36)

 1. and proclaim among mankind the duty of performing the pilgrimage. let them come to you on foot and on every means of conveyance. they will come from every distant broad way. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (37)

 1. "call people to come (for the pilgrimage) and they will come on foot, and on exhausted means of transportations from far away." <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (38)

 1. "and publicly announce the pilgrimage to all people &ndash; they will come to you, on foot and on every lean she-camel, coming from every far distant journey." (the announcement by prophet ibrahim reached each and every soul.) <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (39)

 1. proclaim the pilgrimage to the people. they will come to you on foot and on every lean camel, they shall come from every deep ravine; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (40)

 1. and proclaim to men the pilgrimage: they will come to thee on foot and on every lean camel, coming every remote path: <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (41)

 1. and inform/announce in the people with (about) the pilgrimage, they come to you walking and on every lean/thin , they come from every deep/far/long mountain path . <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (42)

 1. and proclaim unto men the pilgrimage. they will come to thee on foot, and on every lean camel, coming by every distant, deep, track. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (43)

 1. "and proclaim that the people shall observe hajj pilgrimage. they will come to you walking or riding on various exhausted (means of transportation). they will come from the farthest locations." <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (44)

 1. and proclaim among people the pilgrimage. they will come to you on foot and on every lean camel coming from every distant track.' <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (45)

 1. (prophet!) call on people to make the pilgrimage, they will come to you on foot and riding on all sorts of lean and fast (means of transport), coming from every distant deep highway (and mount track). <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (46)

 1. and proclaim to mankind the hajj (pilgrimage). they will come to you on foot and on every lean camel, they will come from every deep and distant (wide) mountain highway (to perform hajj). <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (47)

 1. and proclaim among men the pilgrimage, and they shall come unto thee on foot and upon every lean beast, they shall come from every deep ravine <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (48)

 1. 'and proclaim amongst men the pilgrimage; let them come to you on foot and on every slim camel, from every deep pass, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (49)

 1. and proclaim unto the people a solemn pilgrimage; let them come unto thee on foot, and on every lean camel, arriving from every distant road; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (50)

 1. and proclaim to the peoples a pilgrimage: let them come to thee on foot and on every fleet camel, arriving by every deep defile: <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (51)

 1. exhort all men to make the pilgrimage. they will come to you on foot and on the backs of swift camels from every distant quarter; <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (52)

 1. proclaim to all people the duty of pilgrimage. they will come to you on foot and on every kind of fast mount. they will come from every far-away quarter, <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (53)

 1. proclaim to people that they experience the pilgrimage (invite them to the baytullah) so that they come to you from near and far and on every kind of vehicle.” <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (54)

 1. and proclaim among men the pilgrimage; they will come to you on foot and (mounted) on every lean beast, coming from every remote path. <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27

Quran/22/27 (55)

 1. and announce among mankind about the hajj, they will respond to you (by) coming on foot and on every lean/ hidden (means of travel), they will come from every latitude and longitude , <> "kuma ka yi yekuwa ga mutane da wajabcin hajji su je maka suna masu tafiya da ƙafafu da kuma a kan kowane maɗankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi." = [ 22:27 ] "kuma ka zayyana ga mutane da wajabcin aikin hajji. za su zo maka ta hanyan tafiya da qafafu, da kuma a kan kowane hayoyi (dabam dabam na tafiya). za su zo daga wurare masu nisa."

--Qur'an 22:27


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 4 kuma
 2. 2 ka
 3. 1 yi
 4. 1 yekuwa
 5. 2 ga
 6. 2 mutane
 7. 6 da
 8. 2 wajabcin
 9. 2 hajji
 10. 3 su
 11. 1 je
 12. 2 maka
 13. 1 suna
 14. 3 masu
 15. 3 tafiya
 16. 1 afafu
 17. 6 a
 18. 2 kan
 19. 3 kowane
 20. 1 ma
 21. 1 ankwarin
 22. 1 ra
 23. 1 umi
 24. 1 zuwa
 25. 2 daga
 26. 1 rango
 27. 1 mai
 28. 1 zurfi
 29. 1 22
 30. 1 27
 31. 18 quot
 32. 1 zayyana
 33. 1 aikin
 34. 2 za
 35. 2 zo
 36. 1 ta
 37. 1 hanyan
 38. 1 qafafu
 39. 1 hayoyi
 40. 2 dabam
 41. 1 na
 42. 1 wurare
 43. 1 nisa
 44. 1 waaththin
 45. 1 fee
 46. 1 alnnasi
 47. 1 bialhajji
 48. 2 ya
 49. 1 tooka
 50. 1 rijalan
 51. 1 waaaala
 52. 2 kulli
 53. 1 damirin
 54. 1 teena
 55. 1 min
 56. 1 fajjin
 57. 1 aaameeqin
 58. 108 and
 59. 33 proclaim
 60. 77 to
 61. 68 the
 62. 15 mankind
 63. 37 of
 64. 47 pilgrimage
 65. 67 they
 66. 53 will
 67. 68 come
 68. 41 you
 69. 107 on
 70. 50 foot
 71. 84 every
 72. 37 lean
 73. 21 camel
 74. 43 from
 75. 8 mountain
 76. 3 highway
 77. 30 distant
 78. 1 hence
 79. 6 91
 80. 1 o
 81. 1 muhammad
 82. 6 93
 83. 2 thou
 84. 9 unto
 85. 15 all
 86. 25 people
 87. 5 duty
 88. 11 thee
 89. 11 kind
 90. 5 fast
 91. 7 mount
 92. 17 coming
 93. 4 far-away
 94. 5 point
 95. 2 earth
 96. 21 deep
 97. 6 ravine
 98. 12 among
 99. 11 men
 100. 7 mounted
 101. 2 account
 102. 3 journeys
 103. 6 through
 104. 2 highways
 105. 3 remote
 106. 5 path
 107. 7 call
 108. 8 by
 109. 4 track
 110. 11 announce
 111. 3 humanity
 112. 1 makkah
 113. 4 approach
 114. 2 thin
 115. 4 beast
 116. 2 burden
 117. 6 let
 118. 7 them
 119. 1 761
 120. 1 762
 121. 3 swift
 122. 1 passes
 123. 9 shall
 124. 3 upon
 125. 1 back
 126. 3 exhausted
 127. 5 far
 128. 2 away
 129. 2 places
 130. 2 out
 131. 3 with
 132. 4 walking
 133. 4 transport
 134. 2 enclosure
 135. 1 emerging
 136. 3 pass
 137. 2 any
 138. 2 defile
 139. 3 riding
 140. 1 along
 141. 2 roads
 142. 2 slender
 143. 1 beasts
 144. 14 hajj
 145. 1 sort
 146. 1 animal
 147. 2 road
 148. 3 publicly
 149. 5 for
 150. 1 humankind
 151. 6 that
 152. 8 camels
 153. 1 ajj
 154. 3 amongst
 155. 1 ravines
 156. 2 up
 157. 1 hurriedly
 158. 3 conveyance
 159. 1 definitely
 160. 1 we
 161. 1 commanded
 162. 1 abraham
 163. 3 -
 164. 1 an
 165. 1 act
 166. 1 worship
 167. 1 accomplished
 168. 1 visiting
 169. 1 sacred
 170. 1 sites
 171. 2 in
 172. 1 mecca
 173. 1 quarters
 174. 3 about
 175. 1 obligation
 176. 3 so
 177. 1 should
 178. 2 turned
 179. 1 traveling
 180. 1 hilly
 181. 1 pathway
 182. 1 duties
 183. 1 because
 184. 1 travels
 185. 3 make
 186. 1 proclamation
 187. 3 quarter
 188. 2 arrive
 189. 3 or
 190. 2 respond
 191. 1 directions
 192. 1 aloud
 193. 1 tracks
 194. 1 annual
 195. 1 world
 196. 1 muslim
 197. 1 congregation
 198. 1 zamir
 199. 6 means
 200. 1 specially
 201. 1 capable
 202. 1 run
 203. 1 very
 204. 1 these
 205. 1 routes
 206. 1 difficult
 207. 1 8212
 208. 2 inform
 209. 1 concerning
 210. 1 like
 211. 1 mode
 212. 2 transportation
 213. 1 land
 214. 1 other
 215. 1 ride
 216. 1 area
 217. 1 andcall
 218. 1 performing
 219. 1 broad
 220. 1 way
 221. 1 ldquo
 222. 1 transportations
 223. 1 rdquo
 224. 1 ndash
 225. 1 she-camel
 226. 1 journey
 227. 1 announcement
 228. 2 prophet
 229. 1 ibrahim
 230. 1 reached
 231. 1 each
 232. 1 soul
 233. 1 long
 234. 1 observe
 235. 1 various
 236. 1 farthest
 237. 1 locations
 238. 1 sorts
 239. 1 wide
 240. 1 perform
 241. 1 slim
 242. 1 solemn
 243. 2 arriving
 244. 1 peoples
 245. 1 fleet
 246. 1 exhort
 247. 1 backs
 248. 1 experience
 249. 1 invite
 250. 1 baytullah
 251. 1 near
 252. 1 vehicle
 253. 1 hidden
 254. 1 travel
 255. 1 latitude
 256. 1 longitude