Quran/27/36

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/27 > Quran/27/35 > Quran/27/36 > Quran/27/37

Quran/27/36


 1. so when they came to solomon, he said, "do you provide me with wealth? but what allah has given me is better than what he has given you. rather, it is you who rejoice in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/27/36 (0)

 1. falamma jaa sulaymana qala atumiddoonani bimalin fama ataniya allahu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyyatikum tafrahoona <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (1)

 1. so when came (to) sulaiman he said, "will you provide me with wealth? but what allah has given me (is) better than what he has given you. nay, you in your gift rejoice. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (2)

 1. now when [ the queen's messenger ] came unto solomon, he said: "do you people mean to add to my wealth? but that which god has given me is [ so much ] better than all that he has given you! nay, it is [ only such as ] you that would rejoice in this gift of yours! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (3)

 1. so when (the envoy) came unto solomon, (the king) said: what! would ye help me with wealth? but that which allah hath given me is better than that which he hath given you. nay it is ye (and not i) who exult in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (4)

 1. now when (the embassy) came to solomon, he said: "will ye give me abundance in wealth? but that which allah has given me is better than that which he has given you! nay it is ye who rejoice in your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (5)

 1. now when (the embassy) came to solomon, he said: "will ye give me abundance in wealth? but that which god has given me is better than that which he has given you! nay it is ye who rejoice in your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (6)

 1. so when he came to sulaiman, he said: what! will you help me with wealth? but what allah has given me is better than what he has given you. nay, you are exultant because of your present; <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (7)

 1. so when [ the envoy ] came to solomon he said, what! are you offering me wealth? but that which god has given me is better than that which he has given you. yet you rejoice in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (8)

 1. so when they drew near solomon, he said: are you furnishing me relief with wealth? what god gave me is better than what he gave you. nay! it is you who should be glad with your present! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (9)

 1. when it reached solomon, he said; "will you furnish me with wealth? what god has given me is better than what he has given you; nevertheless you seem quite happy with your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (10)

when the chief-envoy came to him, solomon said, “do you offer me wealth? what allah has granted me is far greater than what he has granted you. no! it is you who rejoice in ˹receiving˺ gifts. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (11)

 1. so when her messengers gained an audience with solomon [ and presented the gift ], solomon said, "do you bring me wealth, when what god has given me is better than what he has given you? it is people like you who will rejoice in a gift like this. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (12)

 1. and when the envoys presented sulayman with the present he said: "do you provide me with wealth!" "what allah has conferred on me of his grace that abounds in me far excels all that he has bestowed on you. in fact, it is you - people- who would rejoice with such a gift beyond a common joy". it is evident, said sulayman, that they rejoice at worldly gains whereas we rejoice at inviting to the path of allah, for which cause we are ready to fight <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (13)

 1. so when they came to solomon he said: "are you providing me with wealth what god has provided for me is far better than what he has given you. now you are happy with your gift!" <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (14)

 1. when her envoy came to solomon, solomon said, 'what! are you offering me wealth? what god has given me is better than what he has given you, though you rejoice in this gift of yours. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (15)

 1. then when he came unto sulaiman, he said: are ye going to add riches to me. then that which allah hath vouchsafed unto me is better than that which he hath vouchsafed unto you. aye! it is ye who exult in your present. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (16)

 1. so, when the envoys came to solomon he said: "do you wish to increase my wealth? yet what god has given me is better than what he has given you. no. be gratified in your present. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (17)

 1. when it reached sulayman he said, &acute;would you give me wealth when what allah has given me is better than what he has given you? no, rather it is you who delight in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (18)

 1. when he (the envoy with the present) came to solomon, he (solomon) said: "do you mean to help me with wealth? what god has granted me (of prophethood, kingdom, and wealth) is much more and better than all that he has given you. it is only (people such as) you who would rejoice in this gift of yours. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (19)

 1. so when he came to solomon, he said, 'are you aiding me with wealth? what allah has given me is better than what he has given you. rather you are exultant over your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (20)

 1. and when the envoy came to solomon, he (solomon) said, "do you offer me wealth, when what allah has given me is better than what he has given to you? nay, it is you (not i) who rejoice (exult) in your gifts. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (21)

 1. so, as soon as he (the envoy) came to sulayman, (solomon) he said, "would you supply me with wealth? then what allah has brought me is more charitable (i.e., better) than what he has brought you. no indeed, (but) you exult with your present. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (22)

 1. when her messengers came to soloman, he said, "have you brought me wealth? what god has given to me is far better than what he has given to you, but you are happy with your gifts. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (23)

 1. so when he (the envoy) came to sulaiman, he said, .are you extending a financial aid to me? so what allah has given me is much better than what he has given to you. but you yourselves are proud of your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (24)

 1. the envoys reached solomon with the gift and a letter from the queen. solomon said, "what! do you want to please me with a gift of vanity? allah has given me better than what he has given you (material wealth and guidance). nay, it is you who may exult in your gift." (historically, the gift was studded with precious jewels and diamonds. solomon, being a prophet of god and a powerful emperor expected the queen to denounce her hostile intentions in the region and to reflect about the one true god). <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (25)

 1. so, when (the ministers) came to sulaiman (solomon), he said: "will you give me a lot of wealth? but what allah has given me is better than what he has given to you! really! it is you who take joy in your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (26)

 1. so when they came to solomon, he said, "do you provide me with wealth? but what allah has given me is better than what he has given you. rather, it is you who rejoice in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (27)

 1. when the envoys of the queen came to solomon, he said: "do you want to provide me wealth? the wealth which allah has given me is far more than what he has given you. you may very well keep your presents. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (28)

 1. when the envoys arrived (with their gifts), sulaiman said, "do you wish to increase my wealth (and get me to postpone my invasion)? what allah has granted me is far superior to what he gave you. no! keep your gifts and delight in them!" <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (29)

 1. so when that (messenger) came to sulayman (solomon, he) said (to him [ i.e., the messenger ]): 'do you want to help me with wealth, whereas what allah has given me is better than this (wealth) which he has given you? it is rather you who take pleasure (and) pride in your gifts. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (30)

 1. so when (the messengers with the royal gift) came to sulaiman, he said: “will you provide me aid and assistance in the form of wealth and provisions? so, what allah has given me is better than what he has given you. nay, you rejoice in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (31)

 1. when he came to solomon, he said, 'are you supplying me with money? what god has given me is better than what he has given you. it is you who delight in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (32)

 1. so when the messenger came solomon said, “you give me riches? but that which god has given me is better than that which he has given you. no, it is you who rejoice in your gift.  <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (33)

 1. now, when (the envoy of the queen) came to solomon, he said: "do you want to aid me with wealth? whatever allah has granted me is much more than what he has given you. (keep for yourselves) your gift in which you are exulting. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (34)

 1. so when he came to solomon, he (solomon) said: do you help me with wealth? what god gave me is better than what he gave you, yet you are happy about your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (35)

 1. so when they came to solomon he said: "are you providing me with wealth? what god has provided for me is far better than what he has given you. now you are happy with your gift!" <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (36)

 1. then, when the queen's envoy came to solomon, the latter said, "are you helping me with wealth? but what allah has given me is better than what he has given you! nay, it is you yourself that would rejoice in your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (37)

 1. when the messengers presented the gifts, solomon said: "do you want to buy me with this world's wealth? don't you know that what god has given me is much better than the wealth that you are impressed with?" <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (38)

 1. so when the envoy came to sulaiman, he said, "are you helping me with wealth? what allah has bestowed upon me is better than what he has given you; rather it is you who are delighted at your gift." <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (39)

 1. but when he came to solomon, he said: 'is it wealth that you would give me, when allah has given me that which is better than he has given to you? no, but instead you rejoice in your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (40)

 1. so when (the envoy) came to solomon, he said: will you help me with wealth? but what allah has given me is better than that which he has given you. nay, you are exultant because of your present. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (41)

 1. so when (he) came (to) soliman, he said: "do you extend/spread me with property/wealth ? so what god gave me, (is) better than what he gave you, but you with your present, you be happy ." <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (42)

 1. so when the queen's envoy came to solomon, he said, `do you presume to help me with your wealth? but that which allah has given me is better than that which he has given you. nay, you take pride in your gift; <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (43)

 1. when the hoopoe returned to solomon (he told him the news), and he responded (to sheba's people): "are you giving me money? what god has given me is far better than what he has given you. you are the ones to rejoice in such gifts." <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (44)

 1. then when he came to sulaiman he said, 'do you help me with wealth? but that which allah has given me is better than that which he has given to you. nay, it is you who rejoice in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (45)

 1. so when he (- the queen's envoy) came (with the present) to solomon he (- solomon) said, `do you mean to help me with (your) wealth? well, what allah has given me is far better than what he has given you. you seem to be rather proud of your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (46)

 1. so when (the messengers with the present) came to sulaiman (solomon), he said: "will you help me in wealth? what allah has given me is better than that which he has given you! nay, you rejoice in your gift!" <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (47)

 1. but when he came to solomon he said, 'what, would you succour me with wealth, and what god gave me is better than what he has given you? nay, but instead you rejoice in your gift! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (48)

 1. and when he came to solomon, he said, 'do ye proffer me wealth, when what god has given me is better than what he has given you? nay, ye in your gifts rejoice! <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (49)

 1. and when the queen's ambassador came unto solomon, that prince said, will ye present me with riches? verily that which god hath given me, is better than what he hath given you: but ye do glory in your gifts. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (50)

 1. and when the messenger came to solomon, he said, "aid ye me with riches? but what god hath given to me is better than what he hath given you: yet ye glory in your gifts: <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (51)

 1. and when her envoy came to him, solomon said: 'is it gold that you would give me? that which god has bestowed on me is better than all the riches he has given you. yet you glory in your gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (52)

 1. when [ the queen's envoy ] came to solomon, he said: 'is it gold that you would give me? what god has given me is much better than all that he has given you. yet you rejoice with your own gift. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (53)

 1. when (the envoys) came to solomon (with the gift) he said, “you think you can stop me with your gifts? but that which allah gave me is better than that which he has given you! only those like you will rejoice with such gifts!” <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (54)

 1. and when (the messenger of the queen) came to solomon, he (solomon) said: �what! aid you me with wealth? but what allah has given me is better than what he has given you. nay, it is you (and not i) who exult in your present�. <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36

Quran/27/36 (55)

 1. so when be (the envoy) came to sulaiman he said, "what ! will you help me with wealth? but that which allah has given me is better than that which he has given you. no, it is you who are happy with your gift (not i). <> to, a lokacin da ya je wa sulaiman ya ce: "shin, za ku ƙara ni da dukiya ne? to, abin daallah ya ba ni, shi ne mafi alheridaga abin da ya ba ku. a'a, ku nekuke yin farin ciki da kyautarku." = [ 27:36 ] to, a lokacin da (hudahuda) ya koma zuwa ga sulaiman (ya ba shi labari), sai ya ce (wa mutanen saba: "shin, za ku bani dukiya ne? to, abin da allah ya ba ni, shi ne mafi alheri daga abin da ya ba ku. ku ne, kuke yin farin da irin wadannan kyautar."

--Qur'an 27:36


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 79 to
 2. 13 a
 3. 2 lokacin
 4. 8 da
 5. 9 ya
 6. 1 je
 7. 2 wa
 8. 13 sulaiman
 9. 2 ce
 10. 2 shin
 11. 2 za
 12. 6 ku
 13. 1 ara
 14. 3 ni
 15. 2 dukiya
 16. 5 ne
 17. 4 abin
 18. 1 daallah
 19. 5 ba
 20. 3 shi
 21. 2 mafi
 22. 1 alheridaga
 23. 1 nekuke
 24. 2 yin
 25. 2 farin
 26. 1 ciki
 27. 1 kyautarku
 28. 1 27
 29. 1 36
 30. 1 hudahuda
 31. 1 koma
 32. 1 zuwa
 33. 1 ga
 34. 1 labari
 35. 1 sai
 36. 1 mutanen
 37. 1 saba
 38. 32 quot
 39. 1 bani
 40. 33 allah
 41. 1 alheri
 42. 1 daga
 43. 1 kuke
 44. 1 irin
 45. 1 wadannan
 46. 1 kyautar
 47. 1 falamma
 48. 1 jaa
 49. 1 sulaymana
 50. 1 qala
 51. 1 atumiddoonani
 52. 1 bimalin
 53. 1 fama
 54. 1 ataniya
 55. 1 allahu
 56. 1 khayrun
 57. 1 mimma
 58. 1 atakum
 59. 1 bal
 60. 1 antum
 61. 1 bihadiyyatikum
 62. 1 tafrahoona
 63. 29 so
 64. 58 when
 65. 46 came
 66. 113 he
 67. 55 said
 68. 13 will
 69. 151 you
 70. 5 provide
 71. 109 me
 72. 53 with
 73. 49 wealth
 74. 27 but
 75. 81 what
 76. 92 has
 77. 85 given
 78. 80 is
 79. 50 better
 80. 53 than
 81. 18 nay
 82. 42 in
 83. 49 your
 84. 41 gift
 85. 25 rejoice
 86. 6 now
 87. 4 91
 88. 60 the
 89. 11 queen
 90. 3 rsquo
 91. 8 s
 92. 6 messenger
 93. 4 93
 94. 6 unto
 95. 51 solomon
 96. 3 ldquo
 97. 21 do
 98. 4 people
 99. 3 mean
 100. 2 add
 101. 4 my
 102. 41 that
 103. 30 which
 104. 26 god
 105. 6 much
 106. 5 all
 107. 29 it
 108. 3 only
 109. 5 such
 110. 4 as
 111. 11 would
 112. 6 this
 113. 17 of
 114. 3 yours
 115. 16 envoy
 116. 1 king
 117. 14 ye
 118. 11 help
 119. 8 hath
 120. 24 and
 121. 4 not
 122. 6 i
 123. 21 who
 124. 6 exult
 125. 2 embassy
 126. 8 give
 127. 2 abundance
 128. 26 are
 129. 3 exultant
 130. 2 because
 131. 13 present
 132. 2 offering
 133. 6 yet
 134. 5 they
 135. 1 drew
 136. 1 near
 137. 1 furnishing
 138. 1 relief
 139. 9 gave
 140. 1 should
 141. 5 be
 142. 1 glad
 143. 3 reached
 144. 1 furnish
 145. 1 nevertheless
 146. 2 seem
 147. 1 quite
 148. 7 happy
 149. 1 chief-envoy
 150. 4 him
 151. 2 offer
 152. 5 granted
 153. 9 far
 154. 1 greater
 155. 8 no
 156. 1 761
 157. 1 receiving
 158. 1 762
 159. 13 gifts
 160. 5 her
 161. 5 messengers
 162. 1 gained
 163. 1 an
 164. 1 audience
 165. 3 presented
 166. 1 bring
 167. 3 like
 168. 6 envoys
 169. 5 sulayman
 170. 1 conferred
 171. 3 on
 172. 1 his
 173. 1 grace
 174. 1 abounds
 175. 1 excels
 176. 3 bestowed
 177. 1 fact
 178. 3 -
 179. 1 people-
 180. 1 beyond
 181. 1 common
 182. 2 joy
 183. 1 evident
 184. 3 at
 185. 1 worldly
 186. 1 gains
 187. 2 whereas
 188. 2 we
 189. 1 inviting
 190. 1 path
 191. 4 for
 192. 1 cause
 193. 1 ready
 194. 1 fight
 195. 2 providing
 196. 2 provided
 197. 2 lsquo
 198. 1 though
 199. 5 then
 200. 1 going
 201. 5 riches
 202. 2 vouchsafed
 203. 1 aye
 204. 2 wish
 205. 2 increase
 206. 1 gratified
 207. 1 acute
 208. 6 rather
 209. 3 delight
 210. 1 prophethood
 211. 1 kingdom
 212. 4 more
 213. 1 aiding
 214. 1 over
 215. 1 soon
 216. 1 supply
 217. 3 brought
 218. 1 charitable
 219. 2 e
 220. 1 indeed
 221. 1 soloman
 222. 1 have
 223. 1 extending
 224. 1 financial
 225. 5 aid
 226. 2 yourselves
 227. 2 proud
 228. 1 letter
 229. 1 from
 230. 5 want
 231. 1 please
 232. 1 vanity
 233. 1 material
 234. 1 guidance
 235. 2 may
 236. 1 historically
 237. 1 was
 238. 1 studded
 239. 1 precious
 240. 1 jewels
 241. 1 diamonds
 242. 1 being
 243. 1 prophet
 244. 1 powerful
 245. 1 emperor
 246. 1 expected
 247. 1 denounce
 248. 1 hostile
 249. 1 intentions
 250. 1 region
 251. 1 reflect
 252. 2 about
 253. 1 one
 254. 1 true
 255. 1 ministers
 256. 1 lot
 257. 1 really
 258. 3 take
 259. 1 very
 260. 2 well
 261. 3 keep
 262. 1 presents
 263. 1 arrived
 264. 1 their
 265. 1 get
 266. 1 postpone
 267. 1 invasion
 268. 1 superior
 269. 1 them
 270. 1 pleasure
 271. 2 pride
 272. 1 royal
 273. 1 8220
 274. 1 assistance
 275. 1 form
 276. 1 provisions
 277. 4 39
 278. 1 supplying
 279. 2 money
 280. 1 whatever
 281. 1 exulting
 282. 1 latter
 283. 2 helping
 284. 1 yourself
 285. 1 buy
 286. 1 world
 287. 1 don
 288. 1 t
 289. 1 know
 290. 1 impressed
 291. 2 rdquo
 292. 1 upon
 293. 1 delighted
 294. 2 instead
 295. 1 soliman
 296. 1 extend
 297. 1 spread
 298. 1 property
 299. 1 presume
 300. 1 hoopoe
 301. 1 returned
 302. 1 told
 303. 1 news
 304. 1 responded
 305. 1 sheba
 306. 1 giving
 307. 1 ones
 308. 1 succour
 309. 1 proffer
 310. 1 ambassador
 311. 1 prince
 312. 1 verily
 313. 3 glory
 314. 2 gold
 315. 1 own
 316. 1 think
 317. 1 can
 318. 1 stop
 319. 1 those