Quran/56/71

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/56 > Quran/56/70 > Quran/56/71 > Quran/56/72

Quran/56/71


 1. and have you seen the fire that you ignite? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/56/71 (0)

 1. afaraaytumu alnnara allatee tooroona <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (1)

 1. do you see the fire, which you ignite? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (2)

 1. have you ever considered the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (3)

 1. have ye observed the fire which ye strike out; <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (4)

 1. see ye the fire which ye kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (5)

 1. see ye the fire which ye kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (6)

 1. have you considered the fire which you strike? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (7)

 1. have you thought about the fire that you kindle. <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (8)

 1. considered you the fire which you strike? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (9)

 1. have you considered the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (10)

have you considered the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (11)

 1. and have you seen the fire that you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (12)

 1. do you see the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (13)

 1. have you noted the fire you kindle <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (14)

 1. consider the fire you kindle- <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (15)

 1. behold! - the fire which ye strike out: <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (16)

 1. consider the fire that you strike (and get by friction). <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (17)

 1. have you thought about the fire that you light? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (18)

 1. have you ever considered the fire that you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (19)

 1. have you considered the fire that you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (20)

 1. have you considered the fire which you strike? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (21)

 1. have you then seen the fire you flare up? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (22)

 1. have you seen the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (23)

 1. now tell me about the fire you kindle: <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (24)

 1. did you consider the fire you strike out? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (25)

 1. do you not see the fire that you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (26)

 1. and have you seen the fire that you ignite? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (27)

 1. have you ever considered the fire that you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (28)

 1. do you ever think about the fire you build (from logs)? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (29)

 1. well, give your view: the fire that you kindle- <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (30)

 1. have you then pondered about the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (31)

 1. have you seen the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (32)

 1. do you see the fire which you kindle?  <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (33)

 1. did you consider the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (34)

 1. what do you think of the fire that you light? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (35)

 1. have you noted the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (36)

 1. do you see the fire that you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (37)

 1. have you ever thought the fire that you "make"? who created its wood [ and its initial spark ] ?.... <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (38)

 1. so what is your opinion regarding the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (39)

 1. have you thought about the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (40)

 1. see you the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (41)

 1. did you see/understand the fire which you strike/ignite? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (42)

 1. have you considered the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (43)

 1. have you noted the fire you ignite? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (44)

 1. tell you then, the fire you kindle. <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (45)

 1. have you given thought to the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (46)

 1. tell me! the fire which you kindle, <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (47)

 1. have you considered the fire you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (48)

 1. have ye considered the fire which ye strike? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (49)

 1. what think ye? the fire which ye strike, <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (50)

 1. what think ye? the fire which ye obtain by friction - <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (51)

 1. observe the fire which you light. <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71

Quran/56/71 (52)

 1. have you seen the fire which you kindle? <> shin, kuma kun ga wuta wannan da kuke ƙyastawa? = [ 56:71 ] shin, kun ga wutan da kuke qyastawa? --Qur'an 56:71


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 2 shin
 2. 1 kuma
 3. 2 kun
 4. 2 ga
 5. 1 wuta
 6. 1 wannan
 7. 2 da
 8. 2 kuke
 9. 1 yastawa
 10. 1 56
 11. 1 71
 12. 1 wutan
 13. 1 qyastawa
 14. 1 afaraaytumu
 15. 1 alnnara
 16. 1 allatee
 17. 1 tooroona
 18. 7 do
 19. 83 you
 20. 9 see
 21. 52 the
 22. 52 fire
 23. 24 which
 24. 4 ignite
 25. 27 have
 26. 5 ever
 27. 12 considered
 28. 31 kindle
 29. 13 ye
 30. 1 observed
 31. 10 strike
 32. 3 out
 33. 5 thought
 34. 6 about
 35. 13 that
 36. 4 and
 37. 6 seen
 38. 3 noted
 39. 4 consider
 40. 1 kindle-
 41. 1 behold
 42. 2 -
 43. 1 get
 44. 2 by
 45. 2 friction
 46. 3 light
 47. 3 then
 48. 1 flare
 49. 1 up
 50. 1 now
 51. 3 tell
 52. 2 me
 53. 3 did
 54. 1 not
 55. 4 think
 56. 1 build
 57. 1 from
 58. 1 logs
 59. 1 well
 60. 1 give
 61. 2 your
 62. 1 view
 63. 1 pondered
 64. 4 what
 65. 1 of
 66. 1 ldquo
 67. 1 make
 68. 1 rdquo
 69. 1 who
 70. 1 created
 71. 2 its
 72. 1 wood
 73. 1 91
 74. 1 initial
 75. 1 spark
 76. 1 93
 77. 1 so
 78. 1 is
 79. 1 opinion
 80. 1 regarding
 81. 1 understand
 82. 1 given
 83. 1 to
 84. 1 obtain
 85. 1 observe