Quran/6/146

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/6 > Quran/6/145 > Quran/6/146 > Quran/6/147

Quran/6/146


 1. and to those who are jews we prohibited every animal of uncloven hoof; and of the cattle and the sheep we prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [ by ] that we repaid them for their injustice. and indeed, we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/6/146 (0)

 1. waaaala allatheena hadoo harramna kulla thee thufurin wamina albaqari waalghanami harramna aaalayhim shuhoomahuma illa ma hamalat thuhooruhuma awi alhawaya aw ma ikhtalata biaaathmin thalika jazaynahum bibaghyihim wa-inna lasadiqoona <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (1)

 1. and to those who are jews we forbade every (animal) with claws, and of the cows and the sheep we forbade to them their fat except what carried their backs or the entrails or what (is) joined with the bone. that (is) their recompense for their rebellion. and indeed, we [ surely ] are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (2)

 1. and [ only ] unto those who followed the jewish faith did we forbid all beasts that have claws; and we forbade unto them the fat of both oxen and sheep, excepting that which is in their backs or entrails or that which is within the bone: thus did we requite them for their evildoing-for, behold, we are true to our word!" <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (3)

 1. unto those who are jews we forbade every animal with claws. and of the oxen and the sheep forbade we unto them the fat thereof save that upon the backs or the entrails, or that which is mixed with the bone. that we awarded them for their rebellion. and lo! we verily are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (4)

 1. for those who followed the jewish law, we forbade every (animal) with undivided hoof, and we forbade them that fat of the ox and the sheep, except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with a bone: this in recompense for their wilful disobedience: for we are true (in our ordinances). <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (5)

 1. for those who followed the jewish law, we forbade every (animal) with undivided hoof, and we forbade them that fat of the ox and the sheep, except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with a bone: this in recompense fo r their wilful disobedience: for we are true (in our ordinances). <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (6)

 1. and to those who were jews we made unlawful every animal having claws, and of oxen and sheep we made unlawful to them the fat of both, except such as was on their backs or the entrails or what was mixed with bones: this was a punishment we gave them on account of their rebellion, and we are surely truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (7)

 1. we forbade the jews all animals with claws and the fat of sheep [ and goats ] and oxen, except what is on their backs and in their intestines and what adheres to their bones. that is the penalty we imposed on them for their disobedience. and we assuredly are true to our word. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (8)

 1. and to those who became jews, we forbade every possessor of claws. and of the cows and the herd of sheep, we forbade them their fat, but what their backs carried or entrails or what mingled with bone. thus, we gave them recompense for their insolence and we are, truly, ones who are sincere. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (9)

 1. we have forbidden those who are jews everything having a claw, and in the case of cattle, sheep and goats, we have forbidden them their tallow, unless it is located in their backs or intestines, or what is mingled with their bones. that is how we have rewarded them because of their insolence. we are truthful; <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (10)

for those who are jewish, we forbade every animal with undivided hoofs and the fat of oxen and sheep except what is joined to their backs or intestines or mixed with bone. in this way we rewarded them for their violations. and we are certainly truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (11)

 1. we forbade the jews all animals that have claws and we forbade them the fat of both cattle and sheep, except what is on their backs and in their intestines or what sticks to their bones: thus, we punish them for their injustice. we are true to our word. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (12)

 1. and to those imbued with jewish doctrines and principles we forbade every animal with undivided hoof -camels, rabbits, hares- and of the oxen and the sheep we forbade them only their fat except the fat covering their backs and their entrails and the fat attached to the bones. this prohibition was imposed on them in requital of their vice and corruption. this is the truth we justly declare. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (13)

 1. and for the jews we have forbidden all that have claws; and from the cattle and the sheep we forbade their fat except what is attached to the back, or entrails, or mixed with bone. that is a punishment for their rebellion, and we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (14)

 1. we forbade for the jews every animal with claws, and the fat of cattle and sheep, except what is on their backs and in their intestines, or that which sticks to their bones. this is how we penalized them for their disobedience: we are true to our word. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (15)

 1. and unto those who are judaised we forbade every animal with cloven hoof; and of the bullock and the goats we forbade unto them the fat thereof, save that which is borne on their backs or entrails or that which sticketh to the bone. thus we requited them for their rebellion, and verily we are the truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (16)

 1. we made unlawful for the jews all animals with claws or nails, and the fat of the oxen and sheep, except that on their backs or their intestines, or which remains attached to their bones. this was the punishment for their insubordination; and what we say is true. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (17)

 1. we made haram for the jews every animal with an undivided hoof, and in respect of cattle and sheep, we made their fat haram for them, except what is attached to their backs or guts or mixed up with bone. that is how we repaid them for their insolence. and we certainly speak the truth. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (18)

 1. and for those who are jews we have made unlawful all beasts with claws, and of oxen and sheep we have made unlawful for them their fat, save that which is in their backs or entrails, or that which is mixed with the bone. thus did we recompense them for their continuous rebellion. and we are indeed true (in all our decrees and deeds). <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (19)

 1. to the jews we forbade every animal having an undivided hoof, and of oxen and sheep we forbade them their fat, except what is borne by their backs or the entrails or what is attached to the bones. we requited them with that for their rebelliousness, and we indeed speak the truth. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (20)

 1. to those who were jews did we prohibit everything that hath a solid (undivided) hoof; and of oxen and sheep did we prohibit to them the fat, save what the backs of both do bear, or their entrails, or what is mixed with bone; this in recompense for their r <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (21)

 1. and to the ones who judaized we have prohibited everything with (literally: possessing, equipped with, owning) claws; and of the bovine and the sheep we have prohibited them the fat of them, except what their backs bear, or the entrails, or what is mixed up with bone (s); (by) that we recompensed them for their inequity; and surely we indeed are sincere. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (22)

 1. we made unlawful for the jews all the claw-footed animals, fat of the cows, sheep and goats except what is found on their backs, intestines and whatever is mixed with their bones. thus, did we recompense them for their rebellion and we are certainly truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (23)

 1. for those who are jews we prohibited all that has claws. of cows and goats, we prohibited for them their fats, except that which is borne by their backs or the entrails, or what is attached to a bone. thus we recompensed them for their transgression. we are definitely truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (24)

 1. for those who are jewish, we had prohibited some edibles, such as animals with undivided hoof, the fat of the cow and the sheep, except that which is carried on their backs or on their intestines, or what is mixed-up in the bone. but that was only a temporary retribution for their disobedience (4:160). we are indeed true to our word. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (25)

 1. and for those who followed the judaic (jewish) law, we did not permit (animals) with undivided hoof, and we did not permit them the fat of the ox and the sheep, except what adheres to their backs or their insides (intestines), or is mixed with bone: this is to adjust for their willful disobedience: for we are true (in our laws). <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (26)

 1. and to those who are jews we prohibited every animal of uncloven hoof; and of the cattle and the sheep we prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [ by ] that we repaid them for their injustice. and indeed, we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (27)

 1. for those who are jews, we forbade every animal with undivided hoofs and the fat of oxen and sheep except what is attached to their backs or their intestines or is mixed with their bones. this was the punishment we had inflicted for their wilful disobedience. what we said is true. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (28)

 1. for those who became jews, we had forbidden all animals clad with claws. we forbade them the fat of the ox and the goat, except what the animal carries around its back and the fat that sticks to the bones. we did that to punish them for their rebellion, and we certainly tell the truth. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (29)

 1. and we forbade the jews every (beast) having claws, and we forbade them the fat of the cow and the goat, except that (fat) which coats their backs or lines their entrails, or which is attached to the bones. this we awarded them as a punishment for their rebellion. and assuredly, we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (30)

 1. and unto those who haadoo (became jews) we prohibited (through their man-written literature) all (animals) who have hoofs (in undivided form). and (through this very literature) out of the oxen and the sheep, we prohibited to them the fat of these two except what the backs of these two (animals) held (under their skin) or their entrails or that which fully adhered to the bone. this is (the permanent) punishment-reward we gave them for their rebellion (for accepting books, other than al-kitab, as the source for allah's verdicts). and verily, we are definitely truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (31)

 1. for the jews we forbade everything with claws. as of cattle and sheep: we forbade them their fat, except what adheres to their backs, or the entrails, or what is mixed with bone. this is how we penalized them for their inequity. we are indeed truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (32)

 1. for those who were jewish, we made forbidden every animal with an undivided hoof. and we made forbidden to them fat of the ox and the sheep, except what adheres to their backs or their entrails, or what is mixed up with bone. that is their reward for their outright rejection, for indeed we are truthful.  <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (33)

 1. and to those who had judaized we have forbidden all beasts with claws, and the fat of oxen and sheep except the fat which is either on their backs or their entrails, or that which sticks to the bones. thus did we requite them for their rebellion. surely we state the truth. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (34)

 1. and to those who are jewish, we forbade everything that have claws, and from the cows and from the sheep we forbade them their fat except what their backs carried or the intestines or what is mixed with bone. that is how we punished them for their aggression and we are certainly truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (35)

 1. and for those who are jewish we have made unlawful all that have claws; and from the cattle and the sheep we made unlawful their fat except what is attached to the back, or entrails, or mixed with bone. that is a punishment for their rebellion, and we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (36)

 1. and to those who were jews we had forbidden every animal having claws. and of oxen and sheep we had forbidden to them the fat of both, except such as was on their backs or in the entrails or what was mixed with bones. this was a punishment we gave them on account of their rebellion, and we are indeed truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (37)

 1. as to the jews, i forbade some extra food articles as a punishment for their rebellion. these items were: all animals with claws and the fat of oxen and goats except what is on their backs, their internal organs, or attached to their bones. these are the truth that i reveal to you. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (38)

 1. and for the jews we forbade all animals with claws; and forbade them the fat of oxen and sheep except which is on their backs or joined to their intestines or to the bone; we awarded this to them for their rebellion; and indeed, surely, we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (39)

 1. we forbade the jews all with undivided hoofs and the fat of sheep and cattle, except what is on their backs and entrails, and what is mixed with their bones. as such we recompensed them for their transgress ions. indeed, we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (40)

 1. and to those who are jews we forbade every animal having claws and of oxen and sheep we forbade them the fat thereof, except such as was on their backs or the entrails or what was mixed with bones. this was a punishment we gave them on account of their rebellion, and we are surely truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (41)

 1. and on those who repented/guided/(the jews), we forbade every (thing) of nails/claws , and from the cows and the sheep and goats , we forbade on them their (b)'s fat/grease, except what their (b)'s backs bore , or the intestines/guts , or what (was) mixed/mingled with bones, that we rewarded/reimbursed them because of their oppression/transgression, and we are truthful (e). <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (42)

 1. and to those who are jews we forbade all animals having claws; and of the oxen and the sheep and goats did we forbid them their fats, save that which their backs bear or the entrails or that which is mixed with the bones. with that did we recompense them for their rebellion. and most surely we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (43)

 1. for those who are jewish we prohibited animals with undivided hoofs; and of the cattle and sheep we prohibited the fat, except that which is carried on their backs, or in the viscera, or mixed with bones. that was a retribution for their transgressions, and we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (44)

 1. and to the jews we forbade every animal having hoofs and the fat of cow and goat we forbade them but what their backs or intestines carry or what is attached to their bones. we recompensed them for their contumacy, and undoubtedly, we are surely the truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (45)

 1. and as for those who judaised, we forbade them every animal having claws, we forbade them the fat of the oxen and that of the goats (and of the sheep) except that (fat) which their backs or entrails bear or which cleaves to a bone. that is how we punished them for their transgression; and we are always true to our words. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (46)

 1. and unto those who are jews, we forbade every (animal) with undivided hoof, and we forbade them the fat of the ox and the sheep except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with a bone. thus we recompensed them for their rebellion (committing crimes like murdering the prophets, eating of riba (usury), etc.). and verily, we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (47)

 1. and to those of jewry we have forbidden every beast with claws; and of oxen and sheep we have forbidden them the fat of them, save what their backs carry, or their entrails, or what is mingled with bone; that we recompensed them for their insolence; surely we speak truly. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (48)

 1. to those who were jews did we prohibit everything that hath a solid hoof; and of oxen and sheep did we prohibit to them the fat, save what the backs of both do bear, or the inwards, or what is mixed with bone; with that did we recompense them for their rebellion, for, verily, we are true. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (49)

 1. unto the jews did we forbid every beast having an undivided hoof; and of bullocks and sheep, we forbade them the fat of both; except that which should be on their backs, or their inwards, or which should be intermixed with the bone. this have we rewarded them with, because of their iniquity; and we are surely speakers of truth. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (50)

 1. to the jews did we forbid every beast having an entire hoof, and of both bullocks and sheep we forbade them the fat, save what might be on their backs, or their entrails, and the fat attached to the bone. with this have we recompensed them, because of their transgression: and verily, we are indeed equitable. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (51)

 1. we forbade the jews all animals with undivided hoofs and the fat of sheep and oxen, except what is on their backs and intestines and what is mixed with their bones. such is the penance we imposed on them for their misdeeds. what we declare is true. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (52)

 1. to those who followed the jewish faith did we forbid all animals that have claws; and we forbade them the fat of both oxen and sheep, except that which is in their backs and entrails and what is mixed with their bones. thus did we requite them for their wrongdoing. we are certainly true to our word. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (53)

 1. we have made all clawed animals forbidden to the jews... we have also made forbidden to them the interior fat of cattle and sheep, except what extends to their backs or their entrails or is mixed up with a bone... we have punished them for transgressing... we are indeed truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (54)

 1. and to those who were jews we forbade every (animal) having claws, and of oxen and sheep we forbade unto them the fat of both, save what is upon their backs or the entrails or what is mixed with bones. this (prohibition) we recompensed them for their rebellion, and verily we are truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146

Quran/6/146 (55)

 1. and on those who were jews we had made unlawful every animal having claws, and of oxen and sheep we had made unlawful to them the fat of both, except that which adhered to their backs or the intestines or that mixed with the bone. we rewarded them with that because of their rebellion and we are certainly the truthful. <> kuma a kan waɗanda suka tuba (yahudu) mun haramta dukan mai akaifa, kuma daga shanu da bisashe mun haramta musu kitsattsansu face abin da bayukansu suka ɗauka, ko kuwa kayan ciki, ko kuwa abin da ya garwaya da ƙashi wannan ne muka saka musu saboda zaluncinsu, kuma mu, haƙiƙa, masu gaskiya ne. = [ 6:146 ] kuma a kan wadanda suke yahudawa mun haramta masu cin naman dukan dabbobi masu 'zufuri' akaifa, watau kafaton da ba rabewa; kuma daga naman shanu da awakai mun haramta masu cin kitse, sai idan yana tozonsu ne ko cikin hanji, ko hade da qasusuwa. wannan sakaiya muka yi masu saboda zaluncinsu, kuma mu masu gaskiya ne.

--Qur'an 6:146


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 6 kuma
 2. 21 a
 3. 2 kan
 4. 1 wa
 5. 1 anda
 6. 2 suka
 7. 1 tuba
 8. 1 yahudu
 9. 4 mun
 10. 4 haramta
 11. 2 dukan
 12. 1 mai
 13. 2 akaifa
 14. 2 daga
 15. 2 shanu
 16. 7 da
 17. 1 bisashe
 18. 2 musu
 19. 1 kitsattsansu
 20. 1 face
 21. 2 abin
 22. 1 bayukansu
 23. 1 auka
 24. 4 ko
 25. 2 kuwa
 26. 1 kayan
 27. 1 ciki
 28. 1 ya
 29. 1 garwaya
 30. 1 ashi
 31. 2 wannan
 32. 4 ne
 33. 2 muka
 34. 1 saka
 35. 2 saboda
 36. 2 zaluncinsu
 37. 2 mu
 38. 1 ha
 39. 3 i
 40. 6 masu
 41. 2 gaskiya
 42. 1 6
 43. 1 146
 44. 1 wadanda
 45. 1 suke
 46. 1 yahudawa
 47. 2 cin
 48. 2 naman
 49. 1 dabbobi
 50. 1 lsquo
 51. 1 zufuri
 52. 1 rsquo
 53. 1 watau
 54. 1 kafaton
 55. 1 ba
 56. 1 rabewa
 57. 1 awakai
 58. 1 kitse
 59. 1 sai
 60. 1 idan
 61. 1 yana
 62. 1 tozonsu
 63. 1 cikin
 64. 1 hanji
 65. 1 hade
 66. 1 qasusuwa
 67. 1 sakaiya
 68. 1 yi
 69. 1 waaaala
 70. 1 allatheena
 71. 1 hadoo
 72. 2 harramna
 73. 1 kulla
 74. 1 thee
 75. 1 thufurin
 76. 1 wamina
 77. 1 albaqari
 78. 1 waalghanami
 79. 1 aaalayhim
 80. 1 shuhoomahuma
 81. 1 illa
 82. 2 ma
 83. 1 hamalat
 84. 1 thuhooruhuma
 85. 1 awi
 86. 1 alhawaya
 87. 1 aw
 88. 1 ikhtalata
 89. 1 biaaathmin
 90. 1 thalika
 91. 1 jazaynahum
 92. 1 bibaghyihim
 93. 1 wa-inna
 94. 1 lasadiqoona
 95. 185 and
 96. 74 to
 97. 36 those
 98. 37 who
 99. 62 are
 100. 38 jews
 101. 192 we
 102. 52 forbade
 103. 27 every
 104. 22 animal
 105. 71 with
 106. 30 claws
 107. 80 of
 108. 173 the
 109. 6 cows
 110. 49 sheep
 111. 86 them
 112. 155 their
 113. 59 fat
 114. 42 except
 115. 62 what
 116. 5 carried
 117. 52 backs
 118. 93 or
 119. 33 entrails
 120. 72 is
 121. 4 joined
 122. 31 bone
 123. 58 that
 124. 9 recompense
 125. 75 for
 126. 21 rebellion
 127. 13 indeed
 128. 10 surely
 129. 28 truthful
 130. 3 91
 131. 3 only
 132. 3 93
 133. 10 unto
 134. 5 followed
 135. 12 jewish
 136. 2 faith
 137. 19 did
 138. 5 forbid
 139. 20 all
 140. 3 beasts
 141. 24 have
 142. 11 both
 143. 25 oxen
 144. 1 excepting
 145. 26 which
 146. 22 in
 147. 1 within
 148. 10 thus
 149. 3 requite
 150. 1 evildoing-for
 151. 1 behold
 152. 15 true
 153. 11 our
 154. 6 word
 155. 1 quot
 156. 3 thereof
 157. 9 save
 158. 2 upon
 159. 30 mixed
 160. 3 awarded
 161. 1 lo
 162. 7 verily
 163. 3 law
 164. 17 undivided
 165. 15 hoof
 166. 6 ox
 167. 8 adheres
 168. 7 up
 169. 21 this
 170. 3 wilful
 171. 7 disobedience
 172. 2 ordinances
 173. 1 fo
 174. 2 r
 175. 8 were
 176. 16 made
 177. 10 unlawful
 178. 13 having
 179. 6 such
 180. 11 as
 181. 15 was
 182. 28 on
 183. 24 bones
 184. 9 punishment
 185. 5 gave
 186. 3 account
 187. 16 animals
 188. 9 goats
 189. 16 intestines
 190. 1 penalty
 191. 3 imposed
 192. 2 assuredly
 193. 3 became
 194. 1 possessor
 195. 1 herd
 196. 3 but
 197. 4 mingled
 198. 4 insolence
 199. 2 truly
 200. 2 ones
 201. 2 sincere
 202. 13 forbidden
 203. 6 everything
 204. 1 claw
 205. 1 case
 206. 11 cattle
 207. 1 tallow
 208. 1 unless
 209. 1 it
 210. 1 located
 211. 6 how
 212. 5 rewarded
 213. 5 because
 214. 7 hoofs
 215. 1 way
 216. 1 violations
 217. 7 certainly
 218. 4 sticks
 219. 2 punish
 220. 2 injustice
 221. 1 imbued
 222. 1 doctrines
 223. 1 principles
 224. 1 -camels
 225. 1 rabbits
 226. 1 hares-
 227. 1 covering
 228. 12 attached
 229. 2 prohibition
 230. 1 requital
 231. 1 vice
 232. 1 corruption
 233. 7 truth
 234. 1 justly
 235. 2 declare
 236. 5 from
 237. 3 back
 238. 2 penalized
 239. 2 judaised
 240. 1 cloven
 241. 1 bullock
 242. 3 borne
 243. 1 sticketh
 244. 2 requited
 245. 2 nails
 246. 1 remains
 247. 1 insubordination
 248. 1 say
 249. 2 haram
 250. 5 an
 251. 1 respect
 252. 2 guts
 253. 2 repaid
 254. 3 speak
 255. 1 continuous
 256. 1 decrees
 257. 1 deeds
 258. 4 by
 259. 1 rebelliousness
 260. 4 prohibit
 261. 2 hath
 262. 2 solid
 263. 2 do
 264. 5 bear
 265. 2 judaized
 266. 11 prohibited
 267. 1 literally
 268. 1 possessing
 269. 1 equipped
 270. 1 owning
 271. 1 bovine
 272. 4 s
 273. 8 recompensed
 274. 2 inequity
 275. 1 claw-footed
 276. 1 found
 277. 1 whatever
 278. 1 has
 279. 2 fats
 280. 4 transgression
 281. 2 definitely
 282. 8 had
 283. 2 some
 284. 1 edibles
 285. 3 cow
 286. 1 mixed-up
 287. 1 temporary
 288. 2 retribution
 289. 1 4
 290. 1 160
 291. 1 judaic
 292. 2 not
 293. 2 permit
 294. 1 insides
 295. 1 adjust
 296. 1 willful
 297. 1 laws
 298. 1 uncloven
 299. 1 inflicted
 300. 1 said
 301. 1 clad
 302. 3 goat
 303. 1 carries
 304. 1 around
 305. 1 its
 306. 1 tell
 307. 4 beast
 308. 1 coats
 309. 1 lines
 310. 1 haadoo
 311. 2 through
 312. 1 man-written
 313. 2 literature
 314. 1 form
 315. 1 very
 316. 1 out
 317. 4 these
 318. 2 two
 319. 1 held
 320. 1 under
 321. 1 skin
 322. 1 fully
 323. 2 adhered
 324. 1 permanent
 325. 1 punishment-reward
 326. 1 accepting
 327. 1 books
 328. 1 other
 329. 1 than
 330. 1 al-kitab
 331. 1 source
 332. 1 allah
 333. 1 8217
 334. 1 verdicts
 335. 1 reward
 336. 1 outright
 337. 1 rejection
 338. 1 either
 339. 1 state
 340. 3 punished
 341. 1 aggression
 342. 1 extra
 343. 1 food
 344. 1 articles
 345. 1 items
 346. 1 internal
 347. 1 organs
 348. 1 reveal
 349. 1 you
 350. 1 transgress
 351. 1 ions
 352. 1 repented
 353. 1 guided
 354. 1 thing
 355. 2 b
 356. 1 grease
 357. 1 bore
 358. 1 reimbursed
 359. 1 oppression
 360. 1 e
 361. 1 most
 362. 1 viscera
 363. 1 transgressions
 364. 2 carry
 365. 1 contumacy
 366. 1 undoubtedly
 367. 1 cleaves
 368. 1 always
 369. 1 words
 370. 1 committing
 371. 1 crimes
 372. 1 like
 373. 1 murdering
 374. 1 prophets
 375. 1 eating
 376. 1 riba
 377. 1 usury
 378. 1 etc
 379. 1 jewry
 380. 2 inwards
 381. 2 bullocks
 382. 2 should
 383. 3 be
 384. 1 intermixed
 385. 1 iniquity
 386. 1 speakers
 387. 1 entire
 388. 1 might
 389. 1 equitable
 390. 1 penance
 391. 1 misdeeds
 392. 1 wrongdoing
 393. 1 clawed
 394. 1 also
 395. 1 interior
 396. 1 extends
 397. 1 transgressing