Quran/6/60

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/6 > Quran/6/59 > Quran/6/60 > Quran/6/61

Quran/6/60


 1. and it is he who takes your souls by night and knows what you have committed by day. then he revives you therein that a specified term may be fulfilled. then to him will be your return; then he will inform you about what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

 1. Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/6/60 (0)

 1. wahuwa allathee yatawaffakum biallayli wayaaalamu ma jarahtum bialnnahari thumma yabaaathukum feehi liyuqda ajalun musamman thumma ilayhi marjiaaukum thumma yunabbi-okum bima kuntum taaamaloona <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (1)

 1. and he (is) the one who takes your (soul) by the night and he knows what you committed by the day. then he raises you up therein, so that is fulfilled (the) term specified. then to him will be your return then he will inform you about what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (2)

 1. and he it is who causes you to be [ like ] dead at night, and knows what you work in daytime; and he brings you back to life each days in order that a term set [ by him ] be fulfilled. in the end, unto him you must return: and then he will make you understand all that you were doing [ in life ]. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (3)

 1. he it is who gathereth you at night and knoweth that which ye commit by day. then he raiseth you again to life therein, that the term appointed (for you) may be accomplished. and afterward unto him is your return. then he will proclaim unto you what ye used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (4)

 1. it is he who doth take your souls by night, and hath knowledge of all that ye have done by day: by day doth he raise you up again; that a term appointed be fulfilled; in the end unto him will be your return; then will he show you the truth of all that ye did. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (5)

 1. it is he who doth take your souls by night, and hath knowledge of all that ye have done by day: by day doth he raise you up again; that a term appointed be fulfilled; in the end unto him will be your return; then will he show you the truth of all that ye did. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (6)

 1. and he it is who takes your souls at night (in sleep), and he knows what you acquire in the day, then he raises you up therein that an appointed term may be fulfilled; then to him is your return, then he will inform you of what you were doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (7)

 1. it is he who gathers you in at night and knows all that you do by day; then he raises you up during the day so that an appointed term may be completed. then to him you shall return and he will declare to you all that you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (8)

 1. it is he who gathers you to himself by nighttime and he knows what you were busy with by daytime. again, he raises you up in it so that the term, that which is determined, is decided. again, to him is your return. again, he will tell you of what you had been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (9)

 1. he is the one who gathers you (all) in at night. he knows what you have accomplished by day; then he revives you in it so a stated period may be fulfilled. then your return will be unto him, when he will notify you about whatever you have been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (10)

he is the one who calls back your souls by night and knows what you do by day, then revives you daily to complete your appointed term. to him is your ˹ultimate˺ return, then he will inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (11)

 1. it is he who calls your souls back by night and knows what you have done by day and he brings you back to life each day until your fixed term is fulfilled. in the end, you must return to him, and then he will make you understand all that you were doing [ in life ]. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (12)

 1. and he is it who disembodies your souls at night during sleep and knows fully well all that you have done by day when he actuates you; a process continuing up to a predetermined point of time, then back to him shall you return when he informs you of all that your minds and your souls had impelled you to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (13)

 1. and he is the one who takes you at night, and he knows what you have done during the day, then he sends you back to it until a fixed span; then to him is your return and he will inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (14)

 1. it is he who calls your souls back by night, knowing what you have done by day, then raises you up again in the daytime until your fixed term is fulfilled. it is to him that you will return in the end, and he will tell you what you have done. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (15)

 1. and he it is who taketh your souls by night, and knoweth that which ye earn by day. then he raiseth you therein, that there may be fulfilled the term allotted. thereafter unto him shall be your return; and then he shall declare unto you that which ye have been working. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (16)

 1. it is he indeed who sends you to death at night, and knows what you do in the day, then makes you rise with it again in order that the fixed term of life be fulfilled. then to him you will be returned when he will tell you what you did. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (17)

 1. it is he who takes you back to himself at night, while knowing the things you perpetrate by day, and then wakes you up again, so that a specified term may be fulfilled. then you will return to him. then he will inform you about what you did. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (18)

 1. he it is who recalls your souls at night (while you sleep, a state comparable to death), and he knows what you already worked in the daytime. then he raises you to life therein (the next daytime) so that the term appointed by him is fulfilled. (he causes you to die after the completion of this term, and, just as he raises you again to life each day after sleep, he resurrects you from that death when the appointed time is due.) your final return is to him; and then he will make you understand what you were doing (and call you to account for it). <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (19)

 1. it is he who takes your souls by night, and he knows what you do by day, then he reanimates you therein so that a specified term may be completed. then to him will be your return, whereat he will inform you concerning what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (20)

 1. he it is who gathers you to himself at night, and knows what you have committed in the day; then he raises you up again, that your appointed time may be fulfiled; in the end unto him is your return, and then will he inform you of the truth of what you hav <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (21)

 1. and he is (the one) who takes you up by night, and he knows whatever you indulge in by daytime; thereafter he makes you rise again therein that a stated term may be decreed; thereafter to him will be your return; thereafter he will fully inform you of whatever you were doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (22)

 1. it is he who keeps you alive in your sleep at night and knows all that you do during the day. he wakes you up from your sleep to complete your worldly life, after which you will all return to him. he will let you know all about what you had done in your worldly life. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (23)

 1. he is the one who recalls your souls by night, and knows what you do by day; then he makes you rise up therein, so that a fixed term may be fulfilled. thereafter, to him are you to return; then he will tell you what you have been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (24)

 1. he suspends your consciousness during sleep at night, and knows what you do by day, when awake. he resurrects you every morning until your life span is completed. death is, likewise, a temporary suspension of consciousness and afterward to him is your return (39:42). then, he will inform you of what you really accomplished. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (25)

 1. it is he, who takes your souls by the night and (he) has knowledge of all that you have done by day: by day he raises you up again; that a term appointed will be fulfilled; in the end to him will be your return; then he will show you the truth of all that you did. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (26)

 1. and it is he who takes your souls by night and knows what you have committed by day. then he revives you therein that a specified term may be fulfilled. then to him will be your return; then he will inform you about what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (27)

 1. he is the one who takes your souls at night (makes you go to sleep) and knows what you do during the day, then next day raises you up again to complete your allotted span of life. to him you shall all return, then he will notify you of all that you have done." <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (28)

 1. it is he who takes possession of your soul at night, and he knows everything you do by day. then he lets you wake up for the next day. (this happens) till you complete the prescribed period [[_]] (your life span). finally, towards him is your ultimate destination. at that time, he will tell you everything you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (29)

 1. and he is the one who takes your souls by night and knows whatever you earn by day, and then wakes you up in the day, so that the appointed term (of your life) may be completed. then to him will you return. then (on the day of reckoning) he will unfold to you (all those actions) which you used to do (during this term of life). <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (30)

 1. and he it is who completes (over) you (a term) by the night and he knows what you openly did during the day, afterwards he revives you during this (day-time) so that gets completed the prescribed period (allotted to you as your life-span). afterwards to him is your return. thereafter he will inform you about what you had been doing (in your actions and beliefs). <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (31)

 1. it is he who takes you by night, and he knows what you earn by day. then he raises you up in it, until a fixed term is fulfilled. then to him is your return, then he will inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (32)

 1. it is he who takes your souls by night, and has knowledge of all that you have done by day. and by day, he raises you up again, that a term appointed is fulfilled. in the end, to him will be your return, and then will he show you the truth of all that you did.  <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (33)

 1. he recalls your souls by night, and knows what you do by day; and then he raises you back each day in order that the term appointed by him is fulfilled. then to him you will return whereupon he will let you know what you have been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (34)

 1. he is the one who takes you at night (during sleep) and knows what you did during the day, then he raises you in it until a limited time is finished, then your return is to him, then he informs you of what you were doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (35)

 1. and he is the one who seizes you during the night, and he knows what you have done during the day, then he sends you back again to complete an appointed term; then to him is your return and he will inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (36)

 1. and he it is who takes your souls at night. and he knows what you strive for in the day, then raises you up therein to fulfill an appointed term. then to him is your return, when he will inform you of what you had been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (37)

 1. god is the one who puts you to "death" every night [ or whenever you go to sleep. ] he knows every detail of what you have done during the day [ or when you have been awake. ] god, then, returns you back to life [ when you finish your sleep ] and lets you live till the pre-determined moment of your [ final ] death. once you die, you will return to your lord and he will make you review your deeds [ in your worldly life. ] <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (38)

 1. and it is he who removes your souls at night (while asleep) and knows whatever you commit by day; then he raises you again during the day, to complete the term appointed (for you); then it is to him that you are to return - he will then inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (39)

 1. it is he who makes you to die by night, knowing what you have gained by day, and then resurrects you so that an ordained term is realized. to him you shall return, and he will tell you of what you have been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (40)

 1. and he it is who takes your souls at night, and he knows what you earn by day, then he raises you up therein that an appointed term may be fulfilled. then to him is your return, then he will inform you of what you did. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (41)

 1. and he is who makes you die at the night and he knows what you earned/committed at the daytime, then he resurrects/revives you in it to be executed/carried out an identified (specified) term/time, then to him (is) your return, then he informs you with what you were making/doing . <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (42)

 1. and he it is who takes your soul by night and knows what you do by day, then he raises you up again therein, that the appointed term may be completed. then to him is your return. then will he inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (43)

 1. he is the one who puts you to death during the night, and knows even the smallest of your actions during the day. he resurrects you every morning, until your life span is fulfilled, then to him is your ultimate return. he will then inform you of everything you had done. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (44)

 1. and he is the very who takes hold of your souls by night and knows whatever you earn by day, then he raises you in the day so that the appointed term may be completed, then you have to return towards him, then he will tell you what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (45)

 1. it is he who takes your soul by night (in sleep) and he knows what you have done by day, yet he raises you up therein that the term stated (for your life) may be completed. then to him is your return, then he will inform you plainly about your deeds. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (46)

 1. it is he, who takes your souls by night (when you are asleep), and has knowledge of all that you have done by day, then he raises (wakes) you up again that a term appointed (your life period) be fulfilled, then in the end unto him will be your return. then he will inform you what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (47)

 1. it is he who recalls you by night, and he knows what you work by day; then he raises you up therein, that a stated term may be determined; then unto him shall you return, then he will tell you of what you have been doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (48)

 1. he it is who takes you to himself at night, and knows what ye have gained in the day; then he raises you up again, that your appointed time may be fulfilled; then unto him is your return, and then will he inform you of what ye have done. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (49)

 1. and he it is who takes your soul by night and knows what you do by day, then he raises you up again therein, that the appointed term may be completed. then to him is your return. then will he inform you of what you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (50)

 1. it is he who taketh your souls at night, and knoweth what ye have merited in the day: then he awaketh you therein, that the set life-term may be fulfilled: then unto him shall ye return; and then shall be declare to you that which ye have wrought. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (51)

 1. it is he that claims your soul by night, knowing what you have done by day, and then awakens you to fulfil your allotted span of life. then to him shall you return, and he will then declare to you all that you have done. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (52)

 1. it is he who causes you to be like the dead at night, and knows what you do in the daytime. he raises you again to life each day in order that a term set by him be fulfilled. in the end, to him you must return; and then he will tell you all that you have done. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (53)

 1. it is him who makes you experience death (life without the awareness of the biological body) in the night ('sleep is the brother of death' – hadith) and knows what you do in the day... then revives you in the day until a specified lifespan is fulfilled... then you will be returned to him... then he will inform you of what you do (enable you to evaluate your life in terms of its essence). <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (54)

 1. and he it is who takes your souls at night (in sleep) , and he knows what you commit in the day, then he raises you up therein that an appointed term may be accomplished, then unto him is your return, then he will inform you of what you were doing. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60

Quran/6/60 (55)

 1. and he it is who takes you back at night (by taking away your consciousness during your sleep) and he knows how you keep yourselves busy during the day, then he raises you up therein (day, by returning your consciousness) that you may fulfill the appointed term, then towards him is your return, then he will inform you of that which you used to do. <> kuma shi ne wanda yake karɓar rayukanku da dare, kuma yana sanin abin da kuka yaga da rana, sa'an nan yana tayar da ku a cikinsa, domin a hukunta ajali ambatacce sa'an nan kuma zuwa gare shi makomarku take, sa'an nan kuma ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa. = [ 6:60 ] shi ne wanda yak e saka ku mutuwa cikin dare, kuma ya san komai qanqantan abin da kuka aikata da rana. yana tayar da ku ko wace safe, har wa'adin rayuwanku ta cika, sa'annan zuwa gare shi ne makomanku. sa'annan zai sanar da ku kome da kome da kuka aikata.

--Qur'an 6:60


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 5 kuma
 2. 4 shi
 3. 3 ne
 4. 2 wanda
 5. 1 yake
 6. 1 kar
 7. 1 ar
 8. 1 rayukanku
 9. 12 da
 10. 2 dare
 11. 3 yana
 12. 1 sanin
 13. 3 abin
 14. 4 kuka
 15. 1 yaga
 16. 2 rana
 17. 5 sa
 18. 11 an
 19. 3 nan
 20. 2 tayar
 21. 5 ku
 22. 25 a
 23. 1 cikinsa
 24. 1 domin
 25. 1 hukunta
 26. 1 ajali
 27. 1 ambatacce
 28. 2 zuwa
 29. 2 gare
 30. 1 makomarku
 31. 3 take
 32. 2 ya
 33. 1 ba
 34. 1 labari
 35. 1 kasance
 36. 1 kuna
 37. 1 aikatawa
 38. 1 6
 39. 1 60
 40. 1 yak
 41. 1 e
 42. 1 saka
 43. 1 mutuwa
 44. 1 cikin
 45. 1 san
 46. 1 komai
 47. 1 qanqantan
 48. 2 aikata
 49. 1 ko
 50. 1 wace
 51. 1 safe
 52. 1 har
 53. 1 wa
 54. 3 rsquo
 55. 1 adin
 56. 1 rayuwanku
 57. 1 ta
 58. 1 cika
 59. 2 annan
 60. 1 makomanku
 61. 1 zai
 62. 1 sanar
 63. 2 kome
 64. 1 wahuwa
 65. 1 allathee
 66. 1 yatawaffakum
 67. 1 biallayli
 68. 1 wayaaalamu
 69. 1 ma
 70. 1 jarahtum
 71. 1 bialnnahari
 72. 3 thumma
 73. 1 yabaaathukum
 74. 1 feehi
 75. 1 liyuqda
 76. 1 ajalun
 77. 1 musamman
 78. 1 ilayhi
 79. 1 marjiaaukum
 80. 1 yunabbi-okum
 81. 1 bima
 82. 1 kuntum
 83. 1 taaamaloona
 84. 100 and
 85. 175 he
 86. 95 is
 87. 91 the
 88. 12 one
 89. 52 who
 90. 24 takes
 91. 97 your
 92. 6 soul
 93. 70 by
 94. 54 night
 95. 43 knows
 96. 71 what
 97. 267 you
 98. 4 committed
 99. 66 day
 100. 110 then
 101. 27 raises
 102. 29 up
 103. 18 therein
 104. 12 so
 105. 65 that
 106. 25 fulfilled
 107. 42 term
 108. 6 specified
 109. 99 to
 110. 59 him
 111. 69 will
 112. 45 be
 113. 52 return
 114. 25 inform
 115. 7 about
 116. 17 used
 117. 33 do
 118. 49 it
 119. 3 causes
 120. 8 91
 121. 2 like
 122. 8 93
 123. 2 dead
 124. 27 at
 125. 2 work
 126. 48 in
 127. 8 daytime
 128. 2 brings
 129. 12 back
 130. 24 life
 131. 5 each
 132. 1 days
 133. 4 order
 134. 3 set
 135. 10 end
 136. 14 unto
 137. 3 must
 138. 4 make
 139. 3 understand
 140. 24 all
 141. 9 were
 142. 16 doing
 143. 1 gathereth
 144. 3 knoweth
 145. 8 which
 146. 13 ye
 147. 3 commit
 148. 2 raiseth
 149. 22 again
 150. 24 appointed
 151. 6 for
 152. 22 may
 153. 4 accomplished
 154. 2 afterward
 155. 1 proclaim
 156. 4 doth
 157. 25 souls
 158. 2 hath
 159. 5 knowledge
 160. 51 of
 161. 33 have
 162. 20 done
 163. 2 raise
 164. 4 show
 165. 5 truth
 166. 9 did
 167. 15 sleep
 168. 1 acquire
 169. 4 gathers
 170. 19 during
 171. 9 completed
 172. 10 shall
 173. 4 declare
 174. 4 himself
 175. 1 nighttime
 176. 2 busy
 177. 3 with
 178. 2 determined
 179. 1 decided
 180. 9 tell
 181. 6 had
 182. 10 been
 183. 6 revives
 184. 4 stated
 185. 4 period
 186. 10 when
 187. 2 notify
 188. 6 whatever
 189. 3 calls
 190. 1 daily
 191. 6 complete
 192. 1 761
 193. 3 ultimate
 194. 1 762
 195. 8 until
 196. 6 fixed
 197. 1 disembodies
 198. 2 fully
 199. 1 well
 200. 1 actuates
 201. 1 process
 202. 1 continuing
 203. 1 predetermined
 204. 1 point
 205. 7 time
 206. 3 informs
 207. 1 minds
 208. 1 impelled
 209. 3 sends
 210. 6 span
 211. 4 knowing
 212. 2 taketh
 213. 5 earn
 214. 1 there
 215. 4 allotted
 216. 6 thereafter
 217. 1 working
 218. 1 indeed
 219. 9 death
 220. 7 makes
 221. 3 rise
 222. 2 returned
 223. 3 while
 224. 1 things
 225. 1 perpetrate
 226. 4 wakes
 227. 4 recalls
 228. 1 state
 229. 1 comparable
 230. 1 already
 231. 1 worked
 232. 3 next
 233. 4 die
 234. 3 after
 235. 1 completion
 236. 4 this
 237. 1 just
 238. 2 as
 239. 5 resurrects
 240. 2 from
 241. 1 due
 242. 2 final
 243. 1 call
 244. 1 account
 245. 1 reanimates
 246. 1 whereat
 247. 1 concerning
 248. 1 fulfiled
 249. 1 hav
 250. 1 indulge
 251. 1 decreed
 252. 1 keeps
 253. 1 alive
 254. 3 worldly
 255. 2 let
 256. 2 know
 257. 3 are
 258. 1 suspends
 259. 4 consciousness
 260. 2 awake
 261. 4 every
 262. 2 morning
 263. 1 likewise
 264. 1 temporary
 265. 1 suspension
 266. 1 39
 267. 1 42
 268. 1 really
 269. 3 has
 270. 2 go
 271. 3 quot
 272. 1 possession
 273. 3 everything
 274. 2 lets
 275. 1 wake
 276. 1 happens
 277. 2 till
 278. 2 prescribed
 279. 1 finally
 280. 3 towards
 281. 1 destination
 282. 1 on
 283. 1 reckoning
 284. 1 unfold
 285. 1 those
 286. 3 actions
 287. 1 completes
 288. 1 over
 289. 1 openly
 290. 2 afterwards
 291. 1 day-time
 292. 1 gets
 293. 1 life-span
 294. 1 beliefs
 295. 1 whereupon
 296. 1 limited
 297. 1 finished
 298. 1 seizes
 299. 1 strive
 300. 2 fulfill
 301. 2 god
 302. 2 puts
 303. 2 or
 304. 1 whenever
 305. 1 detail
 306. 1 returns
 307. 1 finish
 308. 1 live
 309. 1 pre-determined
 310. 1 moment
 311. 1 once
 312. 1 lord
 313. 1 review
 314. 2 deeds
 315. 1 removes
 316. 2 asleep
 317. 1 -
 318. 2 gained
 319. 1 ordained
 320. 1 realized
 321. 1 earned
 322. 1 executed
 323. 1 carried
 324. 1 out
 325. 1 identified
 326. 1 making
 327. 1 even
 328. 1 smallest
 329. 1 very
 330. 1 hold
 331. 1 yet
 332. 1 plainly
 333. 1 merited
 334. 1 awaketh
 335. 1 life-term
 336. 1 wrought
 337. 1 claims
 338. 1 awakens
 339. 1 fulfil
 340. 1 experience
 341. 1 without
 342. 1 awareness
 343. 1 biological
 344. 1 body
 345. 1 brother
 346. 1 hadith
 347. 1 lifespan
 348. 1 enable
 349. 1 evaluate
 350. 1 terms
 351. 1 its
 352. 1 essence
 353. 1 taking
 354. 1 away
 355. 1 how
 356. 1 keep
 357. 1 yourselves
 358. 1 returning