Quran/75/15

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Category:Quran > Quran/75 > Quran/75/14 > Quran/75/15 > Quran/75/16

Quran/75/15


 1. even if he presents his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15
  Arabic Audio:
  Saheeh International English Translation Audio:

Quran/75/15 (0)

 1. walaw alqa maaaatheerahu <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (1)

 1. even if he presents his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (2)

 1. even though he may veil himself in excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (3)

 1. although he tender his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (4)

 1. even though he were to put up his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (5)

 1. even though he were to put up his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (6)

 1. though he puts forth his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (7)

 1. in spite of all the excuses he may offer. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (8)

 1. and although he would cast his excuses, <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (9)

 1. although he may proffer his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (10)

despite the excuses they come up with. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (11)

 1. in spite of any excuses he presents. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (12)

 1. and of no import shall be his excuse. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (13)

 1. even though he puts forth his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (14)

 1. despite all the excuses he may put forward. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (15)

 1. although he may put forth his pleas. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (16)

 1. whatever the excuses he may offer. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (17)

 1. in spite of any excuses he might offer. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (18)

 1. even though he puts forth his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (19)

 1. though he should offer his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (20)

 1. though he puts forth his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (21)

 1. even though he cast forth his (ready) excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (22)

 1. even though they make excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (23)

 1. even though he may offer his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (24)

 1. even though he were to put forward all his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (25)

 1. even though he may give his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (26)

 1. even if he presents his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (27)

 1. even though he shall plead with excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (28)

 1. even though he makes up excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (29)

 1. even though he will offer all his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (30)

 1. even if he put forward his excuses (regarding ignorance of the law of god). <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (31)

 1. even as he presents his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (32)

 1. even though he were to put forth his excuses.  <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (33)

 1. even though he might make up excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (34)

 1. even if he presents his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (35)

 1. even though he puts forth his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (36)

 1. even though he may put up excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (37)

 1. even though he may bring many excuses to justify his behavior. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (38)

 1. and even if he presents all the excuses he has, none will be listened to. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (39)

 1. even though he offers his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (40)

 1. though he put up excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (41)

 1. and even if he threw (gave) his apologies/excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (42)

 1. even though he puts forward his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (43)

 1. no excuses will be accepted. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (44)

 1. and if he brings all excuses he has, even then he will not be heard. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (45)

 1. (no excuse will be accepted from him) even though he puts forth his (all possible) excuses, (to prove his innocence). <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (46)

 1. though he may put forth his excuses (to cover his evil deeds). <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (47)

 1. even though he offer his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (48)

 1. and even if he thrusts forward his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (49)

 1. and though he offer his excuses, they shall not be received. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (50)

 1. and even if he put forth his plea. . . . <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (51)

 1. plead as he may with his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15

Quran/75/15 (52)

 1. though he will put forward his excuses. <> kuma ko da ya jefa uzurorinsa (ba za a saurare shi ba). = [ 75:15 ] babu wani uzurorin da za a saura wa. an haramta wa muhammad daga yin bayanin alqur'an --Qur'an 75:15


Words counts (sorted by count)

<sort2 type="ol" order="desc">
 1. 1 kuma
 2. 1 ko
 3. 2 da
 4. 1 ya
 5. 1 jefa
 6. 1 uzurorinsa
 7. 2 ba
 8. 2 za
 9. 2 a
 10. 1 saurare
 11. 1 shi
 12. 1 75
 13. 1 15
 14. 1 babu
 15. 1 wani
 16. 1 uzurorin
 17. 1 saura
 18. 2 wa
 19. 1 an
 20. 1 haramta
 21. 1 muhammad
 22. 1 daga
 23. 1 yin
 24. 1 bayanin
 25. 1 alqur
 26. 1 rsquo
 27. 1 anwalaw
 28. 1 alqa
 29. 1 maaaatheerahu
 30. 32 even
 31. 9 if
 32. 51 he
 33. 6 presents
 34. 38 his
 35. 49 excuses
 36. 29 though
 37. 12 may
 38. 1 veil
 39. 1 himself
 40. 4 in
 41. 4 although
 42. 1 tender
 43. 4 were
 44. 8 to
 45. 12 put
 46. 7 up
 47. 7 puts
 48. 11 forth
 49. 3 spite
 50. 6 of
 51. 7 all
 52. 6 the
 53. 8 offer
 54. 8 and
 55. 1 would
 56. 2 cast
 57. 1 proffer
 58. 2 despite
 59. 3 they
 60. 1 come
 61. 3 with
 62. 2 any
 63. 3 no
 64. 1 import
 65. 3 shall
 66. 6 be
 67. 2 excuse
 68. 6 forward
 69. 1 pleas
 70. 1 whatever
 71. 2 might
 72. 1 should
 73. 1 ready
 74. 2 make
 75. 1 give
 76. 2 plead
 77. 1 makes
 78. 6 will
 79. 1 regarding
 80. 1 ignorance
 81. 1 law
 82. 1 god
 83. 2 as
 84. 1 bring
 85. 1 many
 86. 1 justify
 87. 1 behavior
 88. 2 has
 89. 1 none
 90. 1 listened
 91. 1 offers
 92. 1 threw
 93. 1 gave
 94. 1 apologies
 95. 2 accepted
 96. 1 brings
 97. 1 then
 98. 2 not
 99. 1 heard
 100. 1 from
 101. 1 him
 102. 1 possible
 103. 1 prove
 104. 1 innocence
 105. 1 cover
 106. 1 evil
 107. 1 deeds
 108. 1 thrusts
 109. 1 received
 110. 1 plea