Search results

Jump to: navigation, search
 • ...odayaushe]] ana abu. kullum-kullum. <> {{cx|manner}} In a [[consistent]] [[manner]]. {{cx|frequency}} [[constantly]]; [[always]].
  390 bytes (39 words) - 23:33, 14 March 2019
 • # kalma mai nuna faruwar abu a cikin wasa ko raha. <> in a [[playful]] manner. in jest.
  113 bytes (19 words) - 14:21, 14 March 2019
 • # gutsurawa kucin-kucin don kowa ya samu. <> distributing evenly in a fair manner.
  289 bytes (42 words) - 15:49, 11 March 2019
 • # If something is done '''openly''', then it is an [[open]] manner, [[visibly]], not [[covertly]]. <> [[a fili]], [[ƙarara]]. {{synonyms|obvi
  271 bytes (32 words) - 01:38, 15 March 2019
 • # in a [[free]] manner, without [[restriction]]. <> yin abu da ka ka ko da kanki ba tare da tilast
  340 bytes (45 words) - 00:23, 15 March 2019
 • # in a [[flexible]] manner.
  462 bytes (53 words) - 00:18, 15 March 2019
 • # In a plain manner; [[simply]]; basically. <> mai sauƙin gani ko ganewa.
  418 bytes (54 words) - 01:52, 15 March 2019
 • # In a [[righteous]] manner. <> ta hanyar [[adalci]].
  530 bytes (70 words) - 02:19, 15 March 2019
 • # [[flattery]], manner of a courtier. [[insincerity]], [[sycophancy]] ([[ɗan fadanci]] = [[sycoph
  574 bytes (75 words) - 16:24, 11 March 2019
 • # do work in a quick and careless manner. <> aikata wani abu sama-sama kuma ba da kyau ba.
  379 bytes (43 words) - 01:26, 14 March 2019
 • # {{cx|noun}} [[iri]] <> [[brand]], [[kind]], [[type]], [[manner]], [[quality]], [[strain]];
  381 bytes (36 words) - 12:51, 4 March 2019
 • # {{cx|noun}} [[iri]] <> [[brand]], [[kind]], [[type]], [[manner]], [[quality]], [[strain]]; [[bugun]] [[tafireta]] <> [[type]], [[typewrite
  432 bytes (41 words) - 14:27, 4 March 2019
 • [[undisciplined]]: Lacking in [[discipline]]; uncontrolled in behavior or manner.
  315 bytes (30 words) - 02:54, 25 August 2017
 • # In a [[conceivable]] manner, [[possibly]]. <> abin da za'a iya yin [[tunani]] ko [[gani]] ko [[yarda]]
  655 bytes (94 words) - 23:32, 14 March 2019
 • ...abu a hankali a hankali. <> doing something in [[calm]] and [[collected]] manner.
  378 bytes (48 words) - 10:46, 14 March 2019
 • # {{countable}} An '''idiom''' is a way of [[expressing]] oneself or manner of [[speaking]].
  565 bytes (67 words) - 12:38, 4 March 2019
 • # In a [[conscious]] manner; [[knowingly]], [[volitionally]]. <> {{cx|aware}} [[a sane]], {{cx|awake}}
  439 bytes (43 words) - 23:32, 14 March 2019
 • ...[kamar haka]], da haka kuma, da misalin haka <> in [[like]] or [[similar]] manner
  710 bytes (88 words) - 14:01, 4 March 2019
 • ...ng is done '''hastily''', it is done [[quickly]]; it is done in a [[fast]] manner. <> yin abu cikin gaggawa.
  626 bytes (83 words) - 12:32, 4 March 2019
 • # [[a fakaice]], a hankali <> In a [[cautious]] manner.
  341 bytes (36 words) - 23:23, 14 March 2019

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)