Search results

Jump to: navigation, search
 • #: ''[[ya]]/[[tooka]] [[bikulli]] [[sahirin]] [[aaaleemin]] <> "[[su]] [[zo]] [[maka]] [[da]] [[duka]] [[matsafi]], [[ # 1 [[sahirin]]
  21 KB (1,923 words) - 17:55, 5 September 2017
 • #: ''[[waqala]] [[firaaawnu]] [[i]]/[[toonee]] [[bikulli]] [[sahirin]] [[aaaleemin]] <> [[kuma]] [[fir'auna]] [[ya]] [[ce]]: "[[ku]] [[zo]] [[m # 1 [[sahirin]]
  25 KB (2,361 words) - 17:06, 5 September 2017
 • ...enika]] [[talqaf]] [[ma]] [[sanaaaoo]] [[innama]] [[sanaaaoo]] [[kaydu]] [[sahirin]] [[wala]] [[yuflihu]] [[alssahiru]] [[haythu]] [[ata]] <> "[[kuma]] [[ka] # 1 [[sahirin]]
  68 KB (7,163 words) - 14:09, 5 September 2017
 • Na uku: Sahirin yin Sallah bai wadatar ba ana bukatar Ruhi na sallah da ambaton Allah da sa
  159 KB (26,412 words) - 02:56, 19 September 2017