Difference between revisions of "Talk:acceptable"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with " <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewpo...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:9283))
 
Line 1: Line 1:
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[acceptable]] [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="acceptable" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[acceptable]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''6 How can we be sure that a certain form of recreation is '''[[acceptable]]''' for a Christian?'' <br> 6 Ta yaya za mu tabbata cewa ga irin '''[[nishaɗin]]''' da ya '''[[dace]]''' da Kirista? [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''(Romans 14:7, 8) In setting priorities, we therefore apply Paul’s counsel: “Quit being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove to yourselves the good and '''[[acceptable]]''' and perfect will of God.”'' <br> (Romawa 14:7, 8) A wurin kafa abubuwa da suka fi muhimmanci, ya kamata mu bi umurnin Bulus: “Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar halinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah ke so, wato nufinsa kyakkyawa, '''[[abin karɓa]]''', cikakke kuma.” [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''However, Christians must “keep on making sure of what is '''[[acceptable]]''' to the Lord.”'' <br> Amma, dole ne Kiristoci su ci gaba da “gwada abin da ke na '''[[yarda]]''' ga Ubangiji.” [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''Rather, Acts 10:34, 35 states: “God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is '''[[acceptable]]''' to him.”'' <br> Maimako, Ayukan Manzanni 10:34, 35 ta ce: “Allah ba mai-tara ba ne: amma a cikin kowacce al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, '''[[abin karɓa]]''' ne gareshi.” [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''Dishonesty is so widespread today that people often view lying, cheating, and stealing as '''[[acceptable]]''' ways to avoid punishment, to make money, or to move ahead.'' <br> Rashin gaskiya ruwan dare ne a yau har ma mutane sukan ɗauki yin ƙarya, zamba, da sata kamar '''[[karɓaɓɓen]]''' abu don kada a hukunta su, don su samu kuɗi, ko kuma su samu ci gaba. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''5 Indeed, the Mosaic Law included rules and regulations on practically every aspect of the Israelites’ life, outlining what was clean and '''[[acceptable]]''' and what was not.'' <br> 5 Hakika, Dokar Musa ta ƙunshi dokoki da farillai a kan kowane fannin rayuwa na Isra’ilawa, ya faɗi abin da ke da tsabta da aka '''[[amince]]''' da shi da '''[[abin]]''' da ba shi da tsabta. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''9:26, 27) Be assured, though, that when we live up to Bible standards, our sacrifices bring much joy and satisfaction to us, and they are “especially '''[[acceptable]]'''” to Jehovah.'' <br> 9:26, 27) Za mu iya kasancewa da tabbaci cewa idan muka yi rayuwar da ta jitu da ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki, sadaukarwar da muke yi za ta sa mu farin ciki kuma Jehobah zai '''[[amince]]''' da ita. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>acceptable - translation - English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="acceptable,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="acceptable translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''8 Since Jehovah set out such details in the Law to instruct the Israelites on how to become clean, holy, and '''[[acceptable]]''' to him, does it not behoove Christians today to consider carefully how they measure up in this regard?'' <br> 8 Tun da Jehovah ya haɗa irin wannan umurnai cikin Doka ya koyar da Isra’ilawa yadda za su kasance da tsabta, tsarki, da '''[[amincewarsa]]''', bai dace Kiristoci a yau su bincika a hankali yadda za su cika wannan farillan ba? [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''21 Your conscience may allow you to enjoy a certain form of entertainment that you view as “lawful,” or '''[[acceptable]]'''.'' <br> 21 Lamirinka zai iya ƙyale ka ka more wani irin nishaɗi da a wurin ka ba shi da ‘'''[[laifi]]'''.’ [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''What is '''[[acceptable]]''' to God regarding true worship?'' <br> Menene ke '''[[gamsar]]''' da Allah game da bauta ta gaskiya? [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''(John 17:16; James 4:4) He has presented his whole self “a sacrifice living, holy, '''[[acceptable]]''' to God” without reserve or condition.'' <br> (Yahaya 17:16; Yakubu 4:4) Ya miƙa jikinsa “hadaya rayayyiya, tsattsarka, '''[[abar karɓa]]''' ga Allah” babu ragi ko domin wani lada ba. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''That is why the apostle Paul said: “Keep on making sure of what is '''[[acceptable]]''' to the Lord.” —Ephesians 5:10.'' <br> Shi ya sa manzo Bulus ya ce: Ku riƙa “gwada abin da ke na '''[[yarda]]''' ga Ubangiji.”—Afisawa 5:10. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''5:10) At baptism we make a request to God for a good conscience so as to be '''[[acceptable]]''' to him.'' <br> 5:10) Sa’ad da muka yi baftisma mun roƙi Allah ya ba mu lamiri mai kyau don ya '''[[amince]]''' da mu. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(p,n,u,w,v){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var q=new XMLHttpRequest;q.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(p)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(n)+"&l="+encodeURIComponent(u)+"&s="+encodeURIComponent(v),!0);q.send()}}catch(x){"console"in window&&console.error(x)}}})();(function(p,n){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?n(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],n):n(p.glosbeAds={})})(this,function(p){function n(c,b){function a(){this.constructor=c}y(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function u(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function w(){try{var c=
+
##''I then understood the scripture that says: ‘God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is '''[[acceptable]]''' to him.’ —Acts 10:34-35.'' <br> A lokacin ne na fahimci nassin nan da ya ce: ‘Allah ba mai tara ba ne, amma a cikin kowace al’umma wanda yake tsoron sa, yana aika adalci kuma, '''[[abin]]''' karɓe ne a gare shi.’—Ayyukan Manzanni 10:34-35. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function v(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function q(){return""+(1+Math.floor(100*Math.random()))}function x(c){var b=0;A.forEach(function(a,g){return b=a[0]<c?g:b});return A[b][1]}var y=function(c,b){y=Object.setPrototypeOf||
+
##''Is it Scripturally '''[[acceptable]]''' for a Christian to place his hand on the Bible and swear to tell the whole truth in court?'' <br> Daidai ne bisa '''[[Nassi]]''' Kirista ya dafa Hannunsa a kan Littafi Mai Tsarki don ya yi rantsuwa a kotu domin ya faɗi gaskiya? [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return y(c,b)},t=function(){function c(b,a,g){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=g}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var g=this.window;g[b]=g[b]||a;return g[b]};return c}(),z=[{name:"prebidAndAmazon",partnersCount:2,
+
##''(Psalm 24:3, 4) To be '''[[acceptable]]''' to Jehovah, who is the very embodiment of holiness, one must be clean and holy.'' <br> (Zabura 24:3, 4) Don Jehovah ya '''[[amince]]''' da mutum, wanda shi mai tsarki ne, dole mutum ya kasance da tsabta da tsarki. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=z[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=z[Math.floor(Math.random()*z.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",
+
##''If we want our worship to be '''[[acceptable]]''' to God, we must be swift about correcting any infractions of God’s laws.'' <br> Idan muna so Allah ya '''[[amince]]''' da '''[[bautarmu]]''', dole ne mu yi hanzari mu daidaita kowane dokokin Allah da muka karya. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==a}function c(a){if(!r.adsFetched){if(!a&&
+
##''Let us consider some Bible principles that can help us determine “the good and '''[[acceptable]]''' and perfect will of God” when we are deciding what to wear. —Rom.'' <br> Bari mu tattauna wasu ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki da za su taimaka mana mu san “nufinsa kyakkyawa, '''[[abin karɓa]]''', cikakke kuma” sa’ad da muke so mu saka tufafi.—Rom. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
(r.hbBiddingPartnersWithBids++,r.hbBiddingPartnersWithBids<r.configType.partnersCount))return;r.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,g=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();g&&g.pubads().refresh()})}}function e(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function d(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var f=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;b.sizes.forEach(function(g){if(void 0===
+
##''11 Paul admonished fellow believers: “Present your bodies a sacrifice living, holy, '''[[acceptable]]''' to God, a sacred service with your power of reason.”'' <br> 11 Bulus ya aririci ’yan’uwa masu bi: “Ku miƙa jikunanku hadaya mai-rai mai-tsarki, '''[[abin karɓa]]''' ga Allah, bautarku mai-ruhaniya ke nan.” [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
c){var d=g.constraints;0<d.x&&d.x>a.screenWidth||0<d.y&&d.y>a.screenHeight||d.maxX&&d.maxX<a.screenWidth||d.maxY&&d.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:g})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=f;var l=window,m=l.pbjs,k=l.googletag,l=l.apstag,r=a;k.cmd.push(function(){0<r.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();f.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",
+
##''Imitate Jesus —Render '''[[Acceptable]]''' Worship to God'' <br> Ka Yi Koyi da Yesu, Ka '''[[Bauta]]''' Wa Allah Yadda Yake So [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
r.configType.name);if(B){var a=q();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",u()).setTargeting("roxot-sector-id",w()).setTargeting("roxot-deep",v()).setTargeting("roxot-event-group-id",q()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",q()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",
+
##''(1 Corinthians 5:8) For our worship to be '''[[acceptable]]''' to God, sincerity is not only desirable but also essential.'' <br> (1 Korinthiyawa 5:8) Domin Allah ya '''[[karɓi]]''' bautarmu, sahihanci ba ana bukatarsa ba ne kawai amma ya zama wajibi. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&r.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var n=f.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);m.que.push(function(){m.addAdUnits(n);
+
##''Excuses That Are Not '''[[Acceptable]]''' to God'' <br> Hujjoji da Jehobah Ba Ya '''[[Amincewa]]''' da Su [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
m.requestBids({bidsBackHandler:e,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var p=f.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);l.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});l.fetchBids({slots:p,timeout:4E3},d)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,e){var d=a.googletag;d.cmd.push(function(){d.display(b)});c=null;for(var f=0;f<a.matchingSlotConfigs.length;f++)if(a.matchingSlotConfigs[f].name===
+
##''Bear in mind Paul’s words: “I entreat you by the compassions of God, brothers, to present your bodies a sacrifice living, holy, '''[[acceptable]]''' to God, a sacred service with your power of reason.'' <br> Ka tuna da kalmomin Bulus: “Ina roƙonku ’yan’uwa, saboda yawan jinƙai na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayyiya, tsattsarka, '''[[abar karɓa]]''' ga Allah. Domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
b){c=a.matchingSlotConfigs[f];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&e&&e.parentNode&&e.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,e=b.getSlotElementId(),d=document.getElementById(e),f=window.googletag;if(!(0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed)){var l=d.getAttribute("data-adTier")||"tier0",m=l.replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier0"!==l)return!1;f.destroySlots([b]);b.destroyed=
+
##''Regardless of a person’s hope, being baptized in water in the name of the Father and of the Son and of the holy spirit is a necessary step that one must take in order to be '''[[acceptable]]''' to God.'' <br> Ko da wane bege ne mutum yake da shi, yin baftisma cikin ruwa cikin sunan Uba da na Ɗa da na ruhu mai-tsarki mataki ne mai muhimmanci da dole ne mutum ya ɗauka domin Allah ya '''[[amince]]''' da shi. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
!0;c.find(function(a){if(a.name!==e)return!1;var b=a.config.adManager.path.replace("general-au",m);d.setAttribute("data-adTier",m);a=f.defineSlot(b,a.config.adManager.sizes,e).addService(f.pubads());B?(b=q(),f.pubads().setTargeting("roxot-group-id",u()).setTargeting("roxot-sector-id",w()).setTargeting("roxot-deep",v()).setTargeting("roxot-event-group-id",q()).setTargeting("roxot-event",b).setTargeting("roxot-event-deep",q()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",
+
##''Thankfully, God’s love extends to all who want to do his will, for the Bible tells us: “God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is '''[[acceptable]]''' to him.” —Acts 10:34, 35.'' <br> Abin godiya, ƙaunar Allah ta kai wajen duka waɗanda suke so su yi nufinsa, domin Littafi Mai Tsarki ya ce mana: “Allah ba mai-tara ba ne: amma a cikin kowace al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, '''[[abin karɓa]]''' ne '''[[gareshi]]'''.”—Ayukan Manzanni 10:34, 35. [https://glosbe.com/en/ha/acceptable?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",m).setTargeting("experiment3","0"),"99"===b&&f.pubads().setTargeting("priceTier",m)):(f.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?f.pubads().setTargeting("priceTier",m).setTargeting("experiment3","1"):f.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));f.display(a);f.pubads().refresh([a]);
 
return!0})}};return a}n(b,c);return b}(t),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}n(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var e=this,d=window.innerWidth,f=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var l=!1,m=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=
 
a.constraints;l||0<b.x&&b.x>d||0<b.y&&b.y>f||b.maxX&&b.maxX<d||b.maxY&&b.maxY<f||!a.adSenseSlotId||(m=a,l=!0,e.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return m};b.prototype.createAd=function(a,b,c,e){var d=window.document.createElement("ins");d.setAttribute("class","adsbygoogle");d.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+b+"px;height:"+c+"px");d.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");d.setAttribute("data-ad-slot",""+a);e.appendChild(d);a=window.document.createElement("script");
 
a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";e.appendChild(a)};return b}(t),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],t=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",a.substr(c+11))}catch(h){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=
 
new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var e=this;setTimeout(function(){e.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=x(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+
 
b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),
 
h=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");h&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===h}))}catch(e){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(h){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,
 
c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var h=0,e=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){h<e&&(a=b);h+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),
 
c=window.innerHeight,h=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var e=0;e<a.length;e++)b.push(a.item(e));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-h.bottom),Math.abs(a.top-h.top),Math.abs(a.bottom-h.top),Math.abs(a.top-h.bottom))<=c}).length};return c}(),C=new t({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,
 
90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,
 
y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},
 
{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},
 
adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,
 
y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},
 
adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,
 
90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,
 
60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};p.GlosbeAds=t;p.glosbeAds=C;Object.defineProperty(p,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2facceptable%3fpage%3d1%26tmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2facceptable%3fpage%3d1%26tmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved October 28, 2019, 5:34 pm via glosbe (pid: 9283)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:ar&apos;)">Hausa - Arabic</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:ha&apos;)">Hausa - Hausa</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="absolute link in Hausa" href="/en/ha/absolute%20link">absolute link</a></li><li class=""><a title="absolute positioning in Hausa" href="/en/ha/absolute%20positioning">absolute positioning</a></li><li class=""><a title="abstract in Hausa" href="/en/ha/abstract">abstract</a></li><li class=""><a title="abundance in Hausa" href="/en/ha/abundance">abundance</a></li><li class=""><a title="accept in Hausa" href="/en/ha/accept">accept</a></li><li class=""><a title="acceptable use policy in Hausa" href="/en/ha/acceptable%20use%20policy">acceptable use policy</a></li><li class=""><a title="access in Hausa" href="/en/ha/access">access</a></li><li class=""><a title="access code in Hausa" href="/en/ha/access%20code">access code</a></li><li class=""><a title="access control list in Hausa" href="/en/ha/access%20control%20list">access control list</a></li><li class=""><a title="access key in Hausa" href="/en/ha/access%20key">access key</a></li><li class=""><a title="access permissions in Hausa" href="/en/ha/access%20permissions">access permissions</a></li><li class=""><a title="access point in Hausa" href="/en/ha/access%20point">access point</a></li><li class=""><a title="access provider in Hausa" href="/en/ha/access%20provider">access provider</a></li><li class=""><a title="Access Services in Hausa" href="/en/ha/Access%20Services">Access Services</a></li><li class=""><a title="access violation in Hausa" href="/en/ha/access%20violation">access violation</a></li><li class=""><a title="accessibility in Hausa" href="/en/ha/accessibility">accessibility</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">acceptable </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">acceptable</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">acceptable </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/gX34831_eng-04820bd9.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/gX34831_eng-04820bd9.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to acceptable " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/RP128091_wikipedia-commons-1-12-En-us-acceptable.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/RP128091_wikipedia-commons-1-12-En-us-acceptable.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to acceptable " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/2B31652_En-us-acceptable.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/2B31652_En-us-acceptable.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to acceptable " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/X9228389_acceptable.mp3.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/X9228389_acceptable.mp3.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to acceptable " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">IPA:</span><span> æk.ˈsɛp.tə.bəl; </span><span class="defmeta">Type:</span><span> adjective, noun; </span></div><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Capable, worthy, or sure of being accepted or received with pleasure; pleasing to a receiver; gratifying; agreeable; welcome; as, an acceptable present, one acceptable to us.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Barely worthy, less than excellent; passable.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Capable, worthy, or sure of being accepted or received with pleasure; pleasing to a receiver; gratifying; agreeable; welcome; as, an <i>acceptable</i> present, one <i>acceptable</i> to us.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Barely worthy, less than excellent; passable.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">capable, worthy or sure of being accepted</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Barely worthy, less than excellent.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">adequate for the purpose; &quot;the water was acceptable for drinking&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">judged to be in conformity with approved usage; &quot;acceptable English usage&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">meeting requirements; &quot;the step makes a satisfactory seat&quot;; &quot;I would kill for a decent cup of coffee&quot;; &quot;a decent wage&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">worthy of acceptance or satisfactory; &quot;acceptable levels of radiation&quot;; &quot;performances varied from acceptable to excellent&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">the lowest passing grade.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">the lowest academic passing grade.</div><center><button class="btn hide-3rd-toggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span></button></center></div><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%85%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%BE">अच्छा</a>
 
    mi:<a href="/mi/mi/pai">pai</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mai kyau</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E5%85%85%E5%88%86">充分</a>
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E5%8D%81%E5%88%86">十分</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ìsá</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/correct">correct</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%A0%E0%A5%80%E0%A4%95">ठीक</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">madaidaici</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ro:<a href="/ro/ro/convenabil">convenabil</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mài àr̃àháa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    tr:<a href="/tr/tr/uygun">uygun</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Abun da ake iya amfani da shi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ur:<a href="/ur/ur/%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%81">پسندیدہ</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Dan gata</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E3%81%8B">か</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kóo</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ur:<a href="/ur/ur/%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%81">پسندیدہ</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ɗan gata</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    la:<a href="/la/la/amicus">amicus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">aboki</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    la:<a href="/la/la/amicus">amicus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ƙawa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E8%BF%91">近</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kúsá</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E8%BF%91">近</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kusa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/correct">correct</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">daidai</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    la:<a href="/la/la/amicus">amicus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">àbōkī</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    sl:<a href="/sl/sl/velik">velik</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">babba</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    tr:<a href="/tr/tr/uygun">uygun</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Sakayau</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%80">काफ़ी</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kofi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/compatible">compatible</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Mai zaunawa daidai</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%80">काफ़ी</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">shayi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    tr:<a href="/tr/tr/uygun">uygun</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">da ke akwai</div></li></ul></div><a class="btn jsonly" href="javascript:;" onclick="jQuery(this).next(&apos;.additional-data&apos;).slideToggle();" id="additionalDataToggle"><i class="fa-chevron-down"></i>&nbsp;
 
            <i style="display:none;" class="fa-chevron-up"></i>&nbsp;
 
            Show declension of acceptable</a><div class="table nojsvisible additional-data" style="display:none;"><div><b>acceptable</b> ( <i>comparative</i> <b>more acceptable</b>, <i>superlative</i> <b>most acceptable</b>)<br/></div><div>adjective <br/>acceptable (<i>comparative</i> <b>more acceptable</b>, <i>superlative</i> <b>most acceptable</b>)<br/></div></div><h3><span class="" dir="ltr">Acceptable </span></h3><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%85%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%BE">अच्छा</a>
 
    mi:<a href="/mi/mi/pai">pai</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mai kyau</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E5%85%85%E5%88%86">充分</a>
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E5%8D%81%E5%88%86">十分</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ìsá</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/correct">correct</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%A0%E0%A5%80%E0%A4%95">ठीक</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">madaidaici</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ro:<a href="/ro/ro/convenabil">convenabil</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mài àr̃àháa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    tr:<a href="/tr/tr/uygun">uygun</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Abun da ake iya amfani da shi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ur:<a href="/ur/ur/%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%81">پسندیدہ</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Dan gata</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E3%81%8B">か</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kóo</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ur:<a href="/ur/ur/%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%81">پسندیدہ</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ɗan gata</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    la:<a href="/la/la/amicus">amicus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">aboki</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    la:<a href="/la/la/amicus">amicus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ƙawa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E8%BF%91">近</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kúsá</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E8%BF%91">近</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kusa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/correct">correct</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">daidai</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    la:<a href="/la/la/amicus">amicus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">àbōkī</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    sl:<a href="/sl/sl/velik">velik</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">babba</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    tr:<a href="/tr/tr/uygun">uygun</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Sakayau</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%80">काफ़ी</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kofi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/compatible">compatible</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Mai zaunawa daidai</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%80">काफ़ी</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">shayi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    tr:<a href="/tr/tr/uygun">uygun</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">da ke akwai</div></li></ul></div></div></div><div id="simmilarPhrases"><div class="adContainer" id="simmilarPhrasesBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("simmilarPhrasesBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("simmilarPhrasesBanner", "simmilarPhrasesBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="similarPhrasesContainer colapsedTable"><h3>Similar phrases in dictionary English Hausa.
 
(2)
 
</h3><dl id="simmilarPhrasesTable" class="dl-horizontal colapsedTable"><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/accept">accept</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">Yarda da</dd></div><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/acceptable%20use%20policy">acceptable use policy</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">manufa kan shiga yanar-gizo</dd></div></dl></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/acceptable?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "acceptable", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9166473596059260997"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">6 How can we be sure that a certain form of recreation is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> for a Christian?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">6 Ta yaya za mu tabbata cewa ga irin </span><span class="tm-p-em">nishaɗin</span><span class="tm-p-"> da ya </span><span class="tm-p-em">dace</span><span class="tm-p-"> da Kirista?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9102863857170776200"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Romans 14:7, 8) In setting priorities, we therefore apply Paul’s counsel: “Quit being fashioned after this system of things, but be </span><span class="tm-p-hide1">transformed by making your </span><span class="tm-p-">mind over, that you may prove to yourselves the good and </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> and perfect will of God.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Romawa 14:7, 8) A wurin kafa abubuwa da suka fi muhimmanci, ya kamata mu bi umurnin Bulus: “Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar halinku ya sake </span><span class="tm-p-hide1">ta wurin sabunta hankalinku </span><span class="tm-p-">ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah ke so, wato nufinsa kyakkyawa, </span><span class="tm-p-em">abin karɓa</span><span class="tm-p-">, cikakke kuma.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9030392834566949579"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">However, Christians must “keep on making sure of what is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to the Lord.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma, dole ne Kiristoci su ci gaba da “gwada abin da ke na </span><span class="tm-p-em">yarda</span><span class="tm-p-"> ga Ubangiji.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9017623807220835662"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Rather, Acts 10:34, 35 </span><span class="tm-p-hide1">states: “God is not </span><span class="tm-p-">partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to him.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Maimako, Ayukan Manzanni 10:34, 35 ta ce: </span><span class="tm-p-hide1">“Allah ba mai-tara ba </span><span class="tm-p-">ne: amma a cikin kowacce al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, </span><span class="tm-p-em">abin karɓa</span><span class="tm-p-"> ne gareshi.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8910051962621051863"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Dishonesty is so widespread today that </span><span class="tm-p-">people often view lying, cheating, and stealing as </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> ways to avoid punishment, to make money, or to move ahead.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Rashin gaskiya ruwan dare ne a </span><span class="tm-p-hide1">yau har ma mutane </span><span class="tm-p-">sukan ɗauki yin ƙarya, zamba, da sata kamar </span><span class="tm-p-em">karɓaɓɓen</span><span class="tm-p-"> abu don kada a hukunta su, don su </span><span class="tm-p-hide1">samu kuɗi, ko kuma </span><span class="tm-p-hide0">su samu ci gaba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8895441140172075161"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">5 Indeed, the Mosaic Law included </span><span class="tm-p-hide1">rules and regulations on </span><span class="tm-p-">practically every aspect of the Israelites’ life, outlining what was clean and </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> and what was not.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">5 Hakika, Dokar Musa ta ƙunshi dokoki da farillai a </span><span class="tm-p-hide1">kan kowane fannin rayuwa </span><span class="tm-p-">na Isra’ilawa, ya faɗi abin da ke da tsabta da aka </span><span class="tm-p-em">amince</span><span class="tm-p-"> da shi da </span><span class="tm-p-em">abin</span><span class="tm-p-"> da ba shi da tsabta.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8886537093370068669"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">9:26, 27) Be assured, though, that when we live </span><span class="tm-p-hide1">up to Bible standards, </span><span class="tm-p-">our sacrifices bring much joy and satisfaction to us, and they are “especially </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-">” to Jehovah.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">9:26, 27) Za mu iya kasancewa da tabbaci cewa idan muka yi rayuwar da ta jitu </span><span class="tm-p-hide1">da ƙa’idodin Littafi Mai </span><span class="tm-p-">Tsarki, sadaukarwar da muke yi za ta sa mu farin ciki kuma Jehobah zai </span><span class="tm-p-em">amince</span><span class="tm-p-"> da ita.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8653550775209379329"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">8 Since Jehovah set out such details in the </span><span class="tm-p-hide1">Law to instruct the </span><span class="tm-p-">Israelites on how to become clean, holy, and </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to him, does it not behoove Christians today </span><span class="tm-p-hide1">to consider carefully how </span><span class="tm-p-hide0">they measure up in this regard?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">8 Tun da Jehovah ya haɗa irin wannan umurnai cikin Doka </span><span class="tm-p-hide1">ya koyar da Isra’ilawa </span><span class="tm-p-">yadda za su kasance da tsabta, tsarki, da </span><span class="tm-p-em">amincewarsa</span><span class="tm-p-">, bai dace Kiristoci a yau su bincika a </span><span class="tm-p-hide1">hankali yadda za su </span><span class="tm-p-hide0">cika wannan farillan ba?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8631258094399550591"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">21 Your conscience may </span><span class="tm-p-">allow you to enjoy a certain form of entertainment that you view as “lawful,” or </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">21 Lamirinka zai iya </span><span class="tm-p-">ƙyale ka ka more wani irin nishaɗi da a wurin ka ba shi da ‘</span><span class="tm-p-em">laifi</span><span class="tm-p-">.’</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8601367318650614209"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">What is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God regarding true worship?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Menene ke </span><span class="tm-p-em">gamsar</span><span class="tm-p-"> da Allah game da bauta ta gaskiya?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8398320107602284159"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">(John 17:16; James 4:4) </span><span class="tm-p-">He has presented his whole self “a sacrifice living, holy, </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God” without reserve or condition.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Yahaya 17:16; Yakubu 4:4) Ya miƙa jikinsa “hadaya rayayyiya, tsattsarka, </span><span class="tm-p-em">abar karɓa</span><span class="tm-p-"> ga Allah” babu ragi ko domin wani lada ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8360176873769499017"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">That is why </span><span class="tm-p-">the apostle Paul said: “Keep on making sure of what is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to the Lord.” —Ephesians 5:10.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Shi ya sa manzo Bulus ya ce: Ku riƙa “gwada abin da ke na </span><span class="tm-p-em">yarda</span><span class="tm-p-"> ga Ubangiji.”—Afisawa 5:10.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8311295332049411769"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">5:10) At baptism </span><span class="tm-p-">we make a request to God for a good conscience so as to be </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to him.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">5:10) Sa’ad da </span><span class="tm-p-">muka yi baftisma mun roƙi Allah ya ba mu lamiri mai kyau don ya </span><span class="tm-p-em">amince</span><span class="tm-p-"> da mu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8302152499594517795"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">I then understood the scripture that says: ‘God </span><span class="tm-p-hide1">is not partial, but </span><span class="tm-p-">in every nation the man that fears him and works righteousness is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to him.’ —Acts 10:34-35.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">A lokacin ne na fahimci nassin nan da ya ce: ‘Allah ba mai tara ba ne, </span><span class="tm-p-hide1">amma a cikin kowace </span><span class="tm-p-">al’umma wanda yake tsoron sa, yana aika adalci kuma, </span><span class="tm-p-em">abin</span><span class="tm-p-"> karɓe ne a gare shi.’—Ayyukan Manzanni 10:34-35.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8254173725731472899"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Is it Scripturally </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> for a Christian to place his hand on the Bible and swear to </span><span class="tm-p-hide1">tell the whole truth in court?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Daidai ne bisa </span><span class="tm-p-em">Nassi</span><span class="tm-p-"> Kirista ya dafa Hannunsa a kan Littafi Mai Tsarki don ya yi rantsuwa </span><span class="tm-p-hide1">a kotu domin ya faɗi gaskiya?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8227185114622997545"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Psalm 24:3, 4) To be </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to Jehovah, who is the very embodiment of holiness, one must </span><span class="tm-p-hide1">be clean and holy.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Zabura 24:3, 4) Don Jehovah ya </span><span class="tm-p-em">amince</span><span class="tm-p-"> da mutum, wanda shi mai tsarki ne, dole mutum ya </span><span class="tm-p-hide1">kasance da tsabta da tsarki.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8222555061678361359"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">If we want our worship to be </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God, we must be swift about correcting any </span><span class="tm-p-hide1">infractions of God’s laws.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Idan muna so Allah ya </span><span class="tm-p-em">amince</span><span class="tm-p-"> da </span><span class="tm-p-em">bautarmu</span><span class="tm-p-">, dole ne mu yi hanzari mu daidaita kowane dokokin Allah da muka karya.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8092743079233558541"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Let us consider some Bible principles </span><span class="tm-p-">that can help us determine “the good and </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> and perfect will of God” when we are </span><span class="tm-p-hide1">deciding what to wear. —Rom.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Bari mu tattauna wasu ƙa’idodin </span><span class="tm-p-hide1">Littafi Mai Tsarki da </span><span class="tm-p-">za su taimaka mana mu san “nufinsa kyakkyawa, </span><span class="tm-p-em">abin karɓa</span><span class="tm-p-">, cikakke kuma” sa’ad da muke so mu saka tufafi.—Rom.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8083032512592019929"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">11 Paul admonished fellow believers: “Present your bodies a sacrifice living, holy, </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God, a sacred service with your power of reason.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">11 Bulus ya </span><span class="tm-p-">aririci ’yan’uwa masu bi: “Ku miƙa jikunanku hadaya mai-rai mai-tsarki, </span><span class="tm-p-em">abin karɓa</span><span class="tm-p-"> ga Allah, bautarku mai-ruhaniya ke nan.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7994805947800469537"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Imitate Jesus —Render </span><span class="tm-p-em">Acceptable</span><span class="tm-p-"> Worship to God</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ka Yi Koyi da Yesu, Ka </span><span class="tm-p-em">Bauta</span><span class="tm-p-"> Wa Allah Yadda Yake So</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7973461954247426059"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Corinthians 5:8) For our worship to be </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God, sincerity is not only desirable but also essential.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Korinthiyawa 5:8) Domin Allah ya </span><span class="tm-p-em">karɓi</span><span class="tm-p-"> bautarmu, sahihanci ba ana bukatarsa ba ne kawai amma ya zama wajibi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7956090788135758493"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Excuses That Are Not </span><span class="tm-p-em">Acceptable</span><span class="tm-p-"> to God</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Hujjoji da Jehobah Ba Ya </span><span class="tm-p-em">Amincewa</span><span class="tm-p-"> da Su</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7942510296977996946"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Bear in mind Paul’s words: “I entreat you by the </span><span class="tm-p-hide1">compassions of God, brothers, </span><span class="tm-p-">to present your bodies a sacrifice living, holy, </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God, a sacred service with your power of reason.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Ka tuna da kalmomin Bulus: “Ina roƙonku </span><span class="tm-p-hide1">’yan’uwa, saboda yawan jinƙai </span><span class="tm-p-">na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayyiya, tsattsarka, </span><span class="tm-p-em">abar karɓa</span><span class="tm-p-"> ga Allah. Domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7855608993443226758"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Regardless of a person’s hope, being baptized in water in the name of the Father and of the </span><span class="tm-p-hide1">Son and of the </span><span class="tm-p-">holy spirit is a necessary step that one must take in order to be </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to God.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Ko da wane bege ne mutum yake da shi, yin baftisma cikin ruwa cikin sunan Uba da na </span><span class="tm-p-hide1">Ɗa da na ruhu </span><span class="tm-p-">mai-tsarki mataki ne mai muhimmanci da dole ne mutum ya ɗauka domin Allah ya </span><span class="tm-p-em">amince</span><span class="tm-p-"> da shi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7728959226271745052"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Thankfully, God’s love extends to all who want to do his will, for the Bible tells us: “God is </span><span class="tm-p-hide1">not partial, but in </span><span class="tm-p-">every nation the man that fears him and works righteousness is </span><span class="tm-p-em">acceptable</span><span class="tm-p-"> to him.” —Acts 10:34, 35.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Abin godiya, ƙaunar Allah ta kai wajen duka waɗanda suke so su yi nufinsa, domin Littafi Mai Tsarki ya ce mana: “Allah ba </span><span class="tm-p-hide1">mai-tara ba ne: amma </span><span class="tm-p-">a cikin kowace al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, </span><span class="tm-p-em">abin karɓa</span><span class="tm-p-"> ne </span><span class="tm-p-em">gareshi</span><span class="tm-p-">.”—Ayukan Manzanni 10:34, 35.</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="pagination"><ul><li><a rel="next nofollow" href="?page=2&tmmode=MUST">Next page &gt;&gt;</a></li></ul></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "acceptable".Found in 5 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="acceptable" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 

Latest revision as of 21:34, 28 October 2019

Glosbe's example sentences of acceptable [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar acceptable:
  1. 6 How can we be sure that a certain form of recreation is acceptable for a Christian?
   6 Ta yaya za mu tabbata cewa ga irin nishaɗin da ya dace da Kirista? [2]

  2. (Romans 14:7, 8) In setting priorities, we therefore apply Paul’s counsel: “Quit being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove to yourselves the good and acceptable and perfect will of God.”
   (Romawa 14:7, 8) A wurin kafa abubuwa da suka fi muhimmanci, ya kamata mu bi umurnin Bulus: “Kada ku biye wa zamanin nan, amma ku bar halinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah ke so, wato nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma.” [3]

  3. However, Christians must “keep on making sure of what is acceptable to the Lord.”
   Amma, dole ne Kiristoci su ci gaba da “gwada abin da ke na yarda ga Ubangiji.” [4]

  4. Rather, Acts 10:34, 35 states: “God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is acceptable to him.”
   Maimako, Ayukan Manzanni 10:34, 35 ta ce: “Allah ba mai-tara ba ne: amma a cikin kowacce al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, abin karɓa ne gareshi.” [5]

  5. Dishonesty is so widespread today that people often view lying, cheating, and stealing as acceptable ways to avoid punishment, to make money, or to move ahead.
   Rashin gaskiya ruwan dare ne a yau har ma mutane sukan ɗauki yin ƙarya, zamba, da sata kamar karɓaɓɓen abu don kada a hukunta su, don su samu kuɗi, ko kuma su samu ci gaba. [6]

  6. 5 Indeed, the Mosaic Law included rules and regulations on practically every aspect of the Israelites’ life, outlining what was clean and acceptable and what was not.
   5 Hakika, Dokar Musa ta ƙunshi dokoki da farillai a kan kowane fannin rayuwa na Isra’ilawa, ya faɗi abin da ke da tsabta da aka amince da shi da abin da ba shi da tsabta. [7]

  7. 9:26, 27) Be assured, though, that when we live up to Bible standards, our sacrifices bring much joy and satisfaction to us, and they are “especially acceptable” to Jehovah.
   9:26, 27) Za mu iya kasancewa da tabbaci cewa idan muka yi rayuwar da ta jitu da ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki, sadaukarwar da muke yi za ta sa mu farin ciki kuma Jehobah zai amince da ita. [8]

  8. 8 Since Jehovah set out such details in the Law to instruct the Israelites on how to become clean, holy, and acceptable to him, does it not behoove Christians today to consider carefully how they measure up in this regard?
   8 Tun da Jehovah ya haɗa irin wannan umurnai cikin Doka ya koyar da Isra’ilawa yadda za su kasance da tsabta, tsarki, da amincewarsa, bai dace Kiristoci a yau su bincika a hankali yadda za su cika wannan farillan ba? [9]

  9. 21 Your conscience may allow you to enjoy a certain form of entertainment that you view as “lawful,” or acceptable.
   21 Lamirinka zai iya ƙyale ka ka more wani irin nishaɗi da a wurin ka ba shi da ‘laifi.’ [10]

  10. What is acceptable to God regarding true worship?
   Menene ke gamsar da Allah game da bauta ta gaskiya? [11]

  11. (John 17:16; James 4:4) He has presented his whole self “a sacrifice living, holy, acceptable to God” without reserve or condition.
   (Yahaya 17:16; Yakubu 4:4) Ya miƙa jikinsa “hadaya rayayyiya, tsattsarka, abar karɓa ga Allah” babu ragi ko domin wani lada ba. [12]

  12. That is why the apostle Paul said: “Keep on making sure of what is acceptable to the Lord.” —Ephesians 5:10.
   Shi ya sa manzo Bulus ya ce: Ku riƙa “gwada abin da ke na yarda ga Ubangiji.”—Afisawa 5:10. [13]

  13. 5:10) At baptism we make a request to God for a good conscience so as to be acceptable to him.
   5:10) Sa’ad da muka yi baftisma mun roƙi Allah ya ba mu lamiri mai kyau don ya amince da mu. [14]

  14. I then understood the scripture that says: ‘God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is acceptable to him.’ —Acts 10:34-35.
   A lokacin ne na fahimci nassin nan da ya ce: ‘Allah ba mai tara ba ne, amma a cikin kowace al’umma wanda yake tsoron sa, yana aika adalci kuma, abin karɓe ne a gare shi.’—Ayyukan Manzanni 10:34-35. [15]

  15. Is it Scripturally acceptable for a Christian to place his hand on the Bible and swear to tell the whole truth in court?
   Daidai ne bisa Nassi Kirista ya dafa Hannunsa a kan Littafi Mai Tsarki don ya yi rantsuwa a kotu domin ya faɗi gaskiya? [16]

  16. (Psalm 24:3, 4) To be acceptable to Jehovah, who is the very embodiment of holiness, one must be clean and holy.
   (Zabura 24:3, 4) Don Jehovah ya amince da mutum, wanda shi mai tsarki ne, dole mutum ya kasance da tsabta da tsarki. [17]

  17. If we want our worship to be acceptable to God, we must be swift about correcting any infractions of God’s laws.
   Idan muna so Allah ya amince da bautarmu, dole ne mu yi hanzari mu daidaita kowane dokokin Allah da muka karya. [18]

  18. Let us consider some Bible principles that can help us determine “the good and acceptable and perfect will of God” when we are deciding what to wear. —Rom.
   Bari mu tattauna wasu ƙa’idodin Littafi Mai Tsarki da za su taimaka mana mu san “nufinsa kyakkyawa, abin karɓa, cikakke kuma” sa’ad da muke so mu saka tufafi.—Rom. [19]

  19. 11 Paul admonished fellow believers: “Present your bodies a sacrifice living, holy, acceptable to God, a sacred service with your power of reason.”
   11 Bulus ya aririci ’yan’uwa masu bi: “Ku miƙa jikunanku hadaya mai-rai mai-tsarki, abin karɓa ga Allah, bautarku mai-ruhaniya ke nan.” [20]

  20. Imitate Jesus —Render Acceptable Worship to God
   Ka Yi Koyi da Yesu, Ka Bauta Wa Allah Yadda Yake So [21]

  21. (1 Corinthians 5:8) For our worship to be acceptable to God, sincerity is not only desirable but also essential.
   (1 Korinthiyawa 5:8) Domin Allah ya karɓi bautarmu, sahihanci ba ana bukatarsa ba ne kawai amma ya zama wajibi. [22]

  22. Excuses That Are Not Acceptable to God
   Hujjoji da Jehobah Ba Ya Amincewa da Su [23]

  23. Bear in mind Paul’s words: “I entreat you by the compassions of God, brothers, to present your bodies a sacrifice living, holy, acceptable to God, a sacred service with your power of reason.
   Ka tuna da kalmomin Bulus: “Ina roƙonku ’yan’uwa, saboda yawan jinƙai na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayyiya, tsattsarka, abar karɓa ga Allah. Domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi. [24]

  24. Regardless of a person’s hope, being baptized in water in the name of the Father and of the Son and of the holy spirit is a necessary step that one must take in order to be acceptable to God.
   Ko da wane bege ne mutum yake da shi, yin baftisma cikin ruwa cikin sunan Uba da na Ɗa da na ruhu mai-tsarki mataki ne mai muhimmanci da dole ne mutum ya ɗauka domin Allah ya amince da shi. [25]

  25. Thankfully, God’s love extends to all who want to do his will, for the Bible tells us: “God is not partial, but in every nation the man that fears him and works righteousness is acceptable to him.” —Acts 10:34, 35.
   Abin godiya, ƙaunar Allah ta kai wajen duka waɗanda suke so su yi nufinsa, domin Littafi Mai Tsarki ya ce mana: “Allah ba mai-tara ba ne: amma a cikin kowace al’umma, wanda ya ke tsoronsa, yana aika adalci kuma, abin karɓa ne gareshi.”—Ayukan Manzanni 10:34, 35. [26]


Retrieved October 28, 2019, 5:34 pm via glosbe (pid: 9283)