Difference between revisions of "Talk:building"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOen <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/>...")
(No difference)

Revision as of 06:44, 4 December 2019

<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> Building in Hausa - English-Hausa Dictionary - Glosbe

building      

IPA: ˈbɪldɪŋ; Type: noun, verb;
(uncountable) The act or process of building.
A closed structure with walls and a roof.
Present participle of build.
The act or process of building.
A closed structure with walls and a roof.
present participle of [i]build[/i]
The process of constructing.
act or process of building
closed structure with walls and a roof
one building (hall, temple, shrine, room)
(act of) building (temple, monument, etc.)
Structure with a roof and walls, such as a house or factory.
a structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place; "there was a three-story building on the corner"; "it was an imposing edifice"
the act of constructing something; "during the construction we had to take a detour"; "his hobby was the building of boats"
the commercial activity involved in repairing old structures or constructing new ones; "their main business is home construction"; "workers in the building trades"
the occupants of a building; "the entire building complained about the noise"

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.
    Show declension of building

Building

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Picture dictionary

Similar phrases in dictionary English Hausa. (3)

build
Gina, gínàa, kafàà, yā ginā̀
building block
Tubalin assasa bayani
Building Blocks Organizer
Mai tsara tubalan gini

Example sentences with "building", translation memory

add example
en Early in life, he learned the building trade, becoming known as “the carpenter.”
ha Tun yana yaro, ya koyi aikin gini, kuma an san cewa shi “masassaƙi” ne.
en You have always been proud of this building.
ha Ka daɗe kana alfahari da ginin.
en This is not a school, but under this arrangement volunteers are taught various skills so that they can assist with building projects.
ha Wannan ba makaranta ba ce, amma ana koya wa waɗanda suke wannan aikin yadda ake ayyuka dabam-dabam na gini don su taimaka wajen gine-gine.
en A woman who had passed by a Kingdom Hall construction project each day concluded that the workers were Jehovah’s Witnesses and that the building was to be a Kingdom Hall.
ha Wata mata da ta saba wucewa kowace rana a inda ake gina wata Majami’ar Mulki ta kammala a zuciyarta cewa Shaidun Jehobah ne ma’aikatan kuma Majami’ar Mulki ce suke ginawa.
en During the decades that Noah spent building that ark, he was also “a preacher of righteousness.”
ha A wajen shekaru arba’in ko hamsin da Nuhu ya yi yana gina wannan jirgin, ya zama “mai-shelan adalci.”
en (Acts 2:5, 6, 41) If people today claim to speak in tongues but do so within the confines of a church building, how can the practice serve as a public sign to multitudes of unbelievers?
ha (Ayyukan Manzanni 2:5, 6, 41, Littafi Mai Tsarki) Idan mutane a yau suna da’awar cewa suna yin harsuna dabam-dabam amma suna yin hakan ne kawai a cikin ginin coci, ta yaya hakan zai iya kasancewa alama a fili ga marasa bi masu yawa?
en On the other hand, building appreciation for all that Jehovah has done for us will deter us from behaving without understanding and leaving him.
ha A wata sassa kuma, nuna godiya don dukan abin da Jehobah ya yi mana zai hana mu aikatawa da rashin fahimi kuma ba za mu bar shi ba.
en Location: Anywhere within the Regional Building Committee’s assigned region.
ha • Wuri: Duk inda aka tura Rukunin da ke Gina Majami’un Mulki.
en Confident of divine backing, the Jews quickly swing into action, resuming their building work despite the ban by the Persian king.
ha Saboda suna da tabbacin cewa Jehobah zai taimaka musu, Yahudawan suka ci gaba da aikin ginin duk da cewa sarkin Fasiya ya hana su yin hakan.
en Would he have the courage to take on the task of building the temple?
ha Shin zai kasance da ƙarfin zuciyar yin wannan aikin gina haikali?
en 6:20) Building one’s life around material things, which can so quickly disappear, often brings disappointment.
ha 6:19, 20) Ba shi da kyau mu daraja kuɗi da dukiya domin idan mun rasa su za mu yi sanyin gwiwa.
en Really, you cannot work at building faith in others without building your own faith at the same time. —Jude 20, 21.
ha Gaskiya, ba za ka iya gina bangaskiyar wasu ba tare da gina taka bangaskiyar ba.—Yahuda 20, 21.
en How did the Israelites respond when David gave them the opportunity to contribute to the building of the temple?
ha Mene ne Isra’ilawa suka yi sa’ad da Dauda ya ba su damar ba da gudummawa don gina haikali?
en The Bible admonishes us: “Let a rotten word not come out of your mouth, but only what is good for building up as the need may be, to impart what is beneficial to the hearers.” —Eph.
ha Littafi Mai Tsarki ya ce: “Kada kowane ruɓaɓɓen zance shi fita daga cikin bakinku, sai irin abin da ke mai-kyau garin ginawa yayin da ake bukata, domin shi ba da alheri ga waɗanda suke ji.”—Afis.
en For example, do you consider a report to be in error that says a mayor built a road even though the actual building of the road was done by his engineers and laborers?
ha Alal misali, za ka ce rahoton nan ƙarya ne idan aka ce magajin gari ya gyara hanya ko da yake ainihin masu gyaran injiniyoyi ne da kuma leburori?
en When asked what this building should be called, Brother Rutherford replied: “Don’t you think we should call it ‘Kingdom Hall,’ since that is what we are doing, preaching the good news of the Kingdom?”
ha Sa’ad da aka tambayi Ɗan’uwa Rutherford sunan da ya kamata a ba wannan ginin, sai ya ce: “Kuna ganin ba zai fi dacewa mu kira shi ‘Majami’ar Mulki’ ba, tun da yake wa’azin bisharar Mulkin muke yi?”
en What kind of speech “is good for building up”?
ha Waɗanne irin kalamai ne ‘masu kyau domin ginawa’?
en If there will be more than one program at the same facility, coordinate the meeting times as well as the arrangements for entering and exiting the building and parking lot.
ha Idan za a yi taro fiye da guda a Majami’ar, ku daidaita lokacin taron da wurin ajiye motoci da kuma yadda za a shiga da fita daga Majami’ar.
en The husband said, “We have been following your building activities very closely, and . . . we have decided that we want to learn about God in this place.”
ha Mijin ya ce, “Mun daɗe muna kallon yadda kuke gina wannan wurin, kuma . . . muna so mu koya game da Allah a cikin wannan ginin.”
en Note that parents are first told to cultivate their own spirituality, building love for Jehovah and taking his words to heart.
ha Ka lura cewa na farko an gaya wa iyaye su ƙarfafa nasu ruhaniya, su ƙaunaci Jehobah kuma su bi kalmominsa.
en Vast Building Program in South Africa
ha Tsarin Gini Mai Girma a Afirka ta Kudu
en 3:2) We show good manners by entering the building in a calm and orderly way when it opens at 8:00 a.m. and by saving seats only for those living in our home or traveling in our vehicle or for our current Bible students.
ha 3:2) Muna nuna ɗabi’a mai kyau idan mun natsu sa’ad da muke shiga da kuma fita daga majami’ar taron, kuma idan muka adana wurin zama don waɗanda muke gida ɗaya tare ko waɗanda muke cikin mota tare da su ko waɗanda muke nazarin Littafi Mai Tsarki da su yanzu.
en An enraged man chased a sister out of a building and kicked her so violently in the spine that she fell and hit her head.
ha Wani mutum cike da fushi ya shure wata ’yar’uwa a kashin bayanta sa’ad da take wa’azi har ta faɗi ta buga kanta a ƙasa.
en Sixteen years later, the building of Jehovah’s temple was at a standstill.
ha Bayan shekara 16 ba a gama gina haikalin Jehobah ba.
en Resourceful preachers around the world set about building their homes on wheels.
ha Masu shela da ke da basira sosai sun gidan gidaje masu taya.
Showing page 1. Found 403 sentences matching phrase "building".Found in 4 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.