Difference between revisions of "Talk:denied"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with " <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewpo...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:7131))
 
Line 1: Line 1:
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[denied]] [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="denied" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[denied]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''(1 Timothy 2:4) Those who for many years were '''[[denied]]''' the opportunity to hear the good news are now hearing it!'' <br> (1 Timoti 2:4) Waɗanda aka '''[[hana]]''' su damar sauraron bishara shekaru da yawa yanzu suna saurara! [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''(1 Timothy 2:3, 4) On the other hand, an understanding of Bible truth is '''[[denied]]''' to those not rightly disposed, no matter how intelligent or educated they may be.'' <br> (1 Timothawus 2:3, 4) A wata sassa kuma, an '''[[hana]]''' waɗanda ba su da zuciyar kirki fahimtar gaskiyar Littafi Mai Tsarki, ko yaya basirarsu ko iliminsu yake. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''* In Israel, poverty '''[[denied]]''' no one the blessing of atonement or the privilege of making peace with God.'' <br> * A Isra’ila, talauci '''[[bai hana]]''' kowa samun albarkar neman gafarar zunubi ba ko kuma yin sulhu da Allah. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''If his heart secretly became enticed upon beholding heavenly bodies, such as the moon, and if his ‘hand kissed his mouth,’ perhaps throwing a kiss with his hand in an idolatrous act, he would be an idolater who '''[[denied]]''' God.'' <br> Idan a zuciyarsa ya yi sha’awar halittu na sama, kamar su wata, kuma in bakinsa ‘ya yi wa hannunsa sumba’ wataƙila ta wurin nuna alama da hannunsa kamar yana bautar gunki, zai zama mai bautar gunki wanda ya '''[[ƙi]]''' Allah. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''God had '''[[denied]]''' the earlier generation of rebels entrance into Canaan, so he did the same with Moses and Aaron.'' <br> Allah ya '''[[hana]]''' ’yan tawaye na dā su shiga cikin Ka’ana, shi ya sa ya yi hakan ga Musa da Haruna. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''(Luke 24:34; 1 Corinthians 15:4-8) Why did Jesus give such special attention to the apostle who had so vigorously '''[[denied]]''' Him?'' <br> (Luka 24:34; 1 Korinthiyawa 15:4-8) Me ya sa Yesu ya mai da hankali a kan wannan manzon da ya yi '''[[musun saninsa]]'''? [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''(John 11:24) True, the Sadducees of the time '''[[denied]]''' the resurrection.'' <br> 11:24) Hakika, Sadukiyawa na lokacin ba su gaskata da tashin matattu '''[[ba]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>Denied in Hausa, translation, English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="denied,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="denied translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/denied?tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''John, however, '''[[denied]]''' that he was and instead directed them to someone else, of whom he said: “The lace of [his] sandals I am not fit to untie.”'' <br> Amma Yohanna ya ce '''[[ba]]''' shi ba ne kuma ya nuna musu wani, wanda game da shi ya ce: “Maɓallin takalmansa ban isa in kwance shi ba.” [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''Yet, just a few hours later, Peter three times '''[[denied]]''' even knowing Jesus!'' <br> Awoyi kaɗan bayan haka, sau uku Bitrus ya '''[[musanta]]''' sanin Yesu! [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''Afterward, Peter was very sorry that he had '''[[denied]]''' knowing Jesus.'' <br> Daga baya, Bitrus ya yi baƙin ciki ƙwarai domin ya ce '''[[bai]]''' san Yesu ba. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''5 Certain professed Christians of the first century C.E. '''[[denied]]''' that Jesus came in the flesh.'' <br> 5 Wasu da suke da’awar cewa su Kiristoci ne a ƙarni na farko A.Z., sun '''[[musanta]]''' cewa Yesu ya bayyana a jiki. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''The restorative effects of silence cannot be '''[[denied]]'''.'' <br> Wurin da babu surutu yana da '''[[kyau]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''Why, even Moses was '''[[denied]]''' entry to that land because of his reaction to the bad spirit of the congregation of Israel!'' <br> Jehobah ya '''[[hana]]''' Musa ma shiga wannan ƙasar saboda yadda ya aikata sa’ad da Isra’ilawa suka yi laifi. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(l,d,r,u,t){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var m=new XMLHttpRequest;m.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(l)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(d)+"&l="+encodeURIComponent(r)+"&s="+encodeURIComponent(t),!0);m.send()}}catch(v){"console"in window&&console.error(v)}}})();(function(l,d){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?d(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],d):d(l.glosbeAds={})})(this,function(l){function d(c,b){function a(){this.constructor=c}w(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function r(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function u(){try{var c=
+
##''In a few cases, government agencies have even '''[[denied]]''' citizenship to individuals solely on the grounds that they are Jehovah’s Witnesses!'' <br> A wani yanayi, ma’aikatan gwamnati sun '''[[ƙi ba]]''' mutane izinin zaman ƙasa domin su Shaidun Jehobah ne! [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function t(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function m(){x||(x=""+(1+Math.floor(100*Math.random())));return x}function v(c){var b=0;A.forEach(function(a,h){return b=a[0]<c?h:b});return A[b][1]}var w=function(c,b){w=
+
##''On that same night, Peter '''[[denied]]''' Jesus three times.'' <br> A daren nan, Bitrus ya '''[[yi musun sanin]]''' Yesu sau uku. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return w(c,b)},q=function(){function c(b,a,h){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=h}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var h=this.window;h[b]=h[b]||a;return h[b]};return c}(),y=[{name:"prebidAndAmazon",
+
##''Eli '''[[denied]]''' doing so.'' <br> Amma Eli ya '''[[ce bai]]''' kira shi ba. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
partnersCount:2,prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),x=null,D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=y[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=y[Math.floor(Math.random()*y.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");
+
##''For example, in speaking about the government’s refusal to register “same-sex marriages,” an editorial in Canada’s mainstream newspaper The Globe and Mail declares: “In the year 2000, it is grotesque that a loving and committed couple should be '''[[denied]]''' their fondest wish because they happen to be of the same sex.”'' <br> Alal misali, wajen magana game da “auren jinsi ɗaya” da gwamnati ta ƙi rajista, wani labari cikin jaridar Canada The Globe and Mail ya ce: “A shekara ta 2000, ba shi da kyau mutane biyu da suke ƙaunar juna kuma suka yi alkawari, a '''[[hana]]''' su abin da suke so domin sun kasance jinsi ɗaya.” [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==
+
##''The brothers were driven from their homes and '''[[denied]]''' employment.'' <br> Aka kore ’yan’uwan daga gidajensu kuma aka '''[[hana]]''' su aiki. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a}function c(a){if(!n.adsFetched){if(!a&&(n.hbBiddingPartnersWithBids++,n.hbBiddingPartnersWithBids<n.configType.partnersCount))return;n.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,h=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();h&&h.pubads().refresh()})}}function f(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function e(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var g=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;
+
##''10 Upon reading Jehovah’s command to Adam, many today would say that Adam was '''[[denied]]''' the freedom to do what he wanted.'' <br> 10 Sa’ad da mutane da yawa a yau suka karanta dokar da Jehobah ya ba Adamu da Hauwa’u, suna tunani cewa Allah ya '''[[hana]]''' su yin abin da suka ga dama. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
b.sizes.forEach(function(h){if(void 0===c){var e=h.constraints;0<e.x&&e.x>a.screenWidth||0<e.y&&e.y>a.screenHeight||e.maxX&&e.maxX<a.screenWidth||e.maxY&&e.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:h})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=g;var p=window,z=p.pbjs,k=p.googletag,p=p.apstag,n=a;k.cmd.push(function(){0<n.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();g.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});
+
##''Peter even '''[[denied]]''' Jesus three times.'' <br> Har Bitrus ma ya '''[[yi musun]]''' Yesu sau uku. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",n.configType.name);if(B){var a=m();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2",
+
##''If we are repeatedly '''[[denied]]''' love and justice, we may feel worthless and hopeless.'' <br> Idan aka '''[[ƙi]]''' nuna mana ƙauna da adalci a kai a kai, hakan yana iya rage mutuncinmu kuma ya sa mu ji ba mu da bege. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"0").setTargeting("priceTier","tier0");"99"===a&&k.pubads().setTargeting("priceTier","tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&n.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var d=g.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},
+
##''What, though, has happened when governments have '''[[denied]]''' legal recognition or have tried to restrict our basic freedoms?'' <br> Amma mene ne yake faruwa sa’ad da gwamnatoci suka '''[[ƙi]]''' yi mana rajista ko kuma suka yi ƙoƙarin danne mana ’yancinmu? [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);z.que.push(function(){z.addAdUnits(d);z.requestBids({bidsBackHandler:f,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var l=g.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);p.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});p.fetchBids({slots:l,timeout:4E3},e)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,f){var e=a.googletag;
+
##''Another '''[[denied]]''' even knowing him.'' <br> Wani kuma ya '''[[musanci]]''' saninsa. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
e.cmd.push(function(){e.display(b)});c=null;for(var g=0;g<a.matchingSlotConfigs.length;g++)if(a.matchingSlotConfigs[g].name===b){c=a.matchingSlotConfigs[g];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&f&&f.parentNode&&f.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,f=b.getSlotElementId(),e=document.getElementById(f),g=window.googletag;0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed||(g.destroySlots([b]),b.destroyed=
+
##''To attend the Ministerial Training School in Canada, Yugu resigned from his secular work because his employer '''[[denied]]''' his request for a leave.'' <br> Don ya halarci Makarantar Koyar da Masu Hidima a Kanada, Yugu ya ajiye aikin da yake yi domin mai kamfanin ya '''[[hana]]''' shi ɗaukan hutu. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
!0,c.find(function(a){if(a.name!==f)return!1;var b=(e.getAttribute("data-adTier")||"tier0").replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier3"===b)return!1;var c=a.config.adManager.path.replace("general-au",b);e.setAttribute("data-adTier",b);a=g.defineSlot(c,a.config.adManager.sizes,f).addService(g.pubads());B?(c=m(),g.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",
+
##''Just as Peter had '''[[denied]]''' his Lord three times, Jesus now gave him the opportunity to affirm his love three times before his fellows.'' <br> Kamar dai yadda Bitrus ya '''[[musunci Ubangijinsa]]''' sau uku, Yesu ya ba shi zarafin nuna yadda yake ƙaunarsa sau uku a gaban mabiyansa. [https://glosbe.com/en/ha/denied?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
c).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",b).setTargeting("experiment3","0"),"99"===c&&g.pubads().setTargeting("priceTier",b)):(g.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?g.pubads().setTargeting("priceTier",
 
b).setTargeting("experiment3","1"):g.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));g.display(a);g.pubads().refresh([a]);return!0}))};return a}d(b,c);return b}(q),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}d(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var f=this,e=window.innerWidth,
 
g=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var d=!1,l=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=a.constraints;d||0<b.x&&b.x>e||0<b.y&&b.y>g||b.maxX&&b.maxX<e||b.maxY&&b.maxY<g||!a.adSenseSlotId||(l=a,d=!0,f.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return l};b.prototype.createAd=function(a,b,c,f){var e=window.document.createElement("ins");e.setAttribute("class","adsbygoogle");e.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+
 
b+"px;height:"+c+"px");e.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");e.setAttribute("data-ad-slot",""+a);f.appendChild(e);a=window.document.createElement("script");a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";f.appendChild(a)};return b}(q),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],q=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",
 
a.substr(c+11))}catch(d){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var f=this;setTimeout(function(){f.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=
 
v(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));
 
this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),d=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");d&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===d}))}catch(f){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=
 
window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(d){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var d=0,f=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){d<f&&(a=b);d+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",
 
""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),c=window.innerHeight,d=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var f=0;f<a.length;f++)b.push(a.item(f));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-d.bottom),Math.abs(a.top-d.top),Math.abs(a.bottom-d.top),Math.abs(a.top-d.bottom))<=c}).length};return c}(),
 
C=new q({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},
 
adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,
 
100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},
 
{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",
 
headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,
 
280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",
 
sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,
 
100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};l.GlosbeAds=q;l.glosbeAds=C;Object.defineProperty(l,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2fdenied%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2fdenied%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved July 31, 2019, 11:41 am via glosbe (pid: 7131)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="deliverable in Hausa" href="/en/ha/deliverable">deliverable</a></li><li class=""><a title="delivery in Hausa" href="/en/ha/delivery">delivery</a></li><li class=""><a title="democracy in Hausa" href="/en/ha/democracy">democracy</a></li><li class=""><a title="demon in Hausa" href="/en/ha/demon">demon</a></li><li class=""><a title="demote in Hausa" href="/en/ha/demote">demote</a></li><li class=""><a title="Denmark in Hausa" href="/en/ha/Denmark">Denmark</a></li><li class=""><a title="deny in Hausa" href="/en/ha/deny">deny</a></li><li class=""><a title="depart from in Hausa" href="/en/ha/depart%20from">depart from</a></li><li class=""><a title="dependent in Hausa" href="/en/ha/dependent">dependent</a></li><li class=""><a title="deploy in Hausa" href="/en/ha/deploy">deploy</a></li><li class=""><a title="Deployment Image Servicing and Management in Hausa" href="/en/ha/Deployment%20Image%20Servicing%20and%20Management">Deployment Image Servicing and Management</a></li><li class=""><a title="depth of field in Hausa" href="/en/ha/depth%20of%20field">depth of field</a></li><li class=""><a title="descendant in Hausa" href="/en/ha/descendant">descendant</a></li><li class=""><a title="descendants in Hausa" href="/en/ha/descendants">descendants</a></li><li class=""><a title="description in Hausa" href="/en/ha/description">description</a></li><li class=""><a title="desert in Hausa" href="/en/ha/desert">desert</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">denied </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">denied</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">denied </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/tc169042_wikipedia-commons-b-bc-En-us-denied.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/tc169042_wikipedia-commons-b-bc-En-us-denied.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to denied " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">Type:</span><span> verb; </span></div><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Simple past tense and past participle of deny.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>simple past tense and past participle of [i]deny</i>[/i]</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Past partciple of the verb to deny.</div><center><button class="btn hide-3rd-toggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span></button></center></div><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 3:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E6%8B%92%E7%B5%95">拒絕</a>
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E5%90%A6%E8%AE%A4">否认</a>
 
    vi:<a href="/vi/vi/t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i">từ chối</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ƙí</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E5%90%A6%E8%AE%A4">否认</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">músùntáa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    vi:<a href="/vi/vi/t%E1%BB%AB%20ch%E1%BB%91i">từ chối</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Tsame hannu</div></li></ul></div></div></div><div id="simmilarPhrases"><div class="adContainer" id="simmilarPhrasesBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("simmilarPhrasesBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("simmilarPhrasesBanner", "simmilarPhrasesBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="similarPhrasesContainer colapsedTable"><h3>Similar phrases in dictionary English Hausa.
 
(1)
 
</h3><dl id="simmilarPhrasesTable" class="dl-horizontal colapsedTable"><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/deny">deny</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">músùntáa, ƙí</dd></div></dl></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/denied?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "denied", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9031637042343533467"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Timothy 2:4) Those who for many years were </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> the opportunity to hear the good news are now hearing it!</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Timoti 2:4) Waɗanda aka </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> su damar sauraron bishara shekaru da yawa yanzu suna saurara!</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9018417795671110763"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">(1 Timothy 2:3, 4) On the </span><span class="tm-p-">other hand, an understanding of Bible truth is </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> to those not rightly disposed, no matter how </span><span class="tm-p-hide1">intelligent or educated they may be.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Timothawus 2:3, 4) A wata sassa kuma, an </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> waɗanda ba su da zuciyar kirki fahimtar gaskiyar </span><span class="tm-p-hide1">Littafi Mai Tsarki, ko </span><span class="tm-p-hide0">yaya basirarsu ko iliminsu yake.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6822681286669508430"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">* In Israel, poverty </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> no one the blessing of atonement or the privilege of making peace with God.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">* A Isra’ila, talauci </span><span class="tm-p-em">bai hana</span><span class="tm-p-"> kowa samun albarkar neman gafarar zunubi ba ko kuma yin sulhu da Allah.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6686620651220847325"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">If his heart secretly became enticed upon beholding heavenly bodies, such as the moon, and if his ‘hand kissed </span><span class="tm-p-hide1">his mouth,’ perhaps throwing </span><span class="tm-p-">a kiss with his hand in an idolatrous act, he would be an idolater who </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> God.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Idan a zuciyarsa ya yi sha’awar halittu na sama, kamar su wata, kuma in bakinsa ‘ya yi wa hannunsa </span><span class="tm-p-hide1">sumba’ wataƙila ta wurin </span><span class="tm-p-">nuna alama da hannunsa kamar yana bautar gunki, zai zama mai bautar gunki wanda ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> Allah.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6377621144007040989"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">God had </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> the earlier generation of rebels entrance into Canaan, so he did the same with </span><span class="tm-p-hide1">Moses and Aaron.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Allah ya </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> ’yan tawaye na dā su shiga cikin Ka’ana, shi ya sa ya yi hakan </span><span class="tm-p-hide1">ga Musa da Haruna.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6157616414965179543"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">(Luke 24:34; 1 Corinthians </span><span class="tm-p-">15:4-8) Why did Jesus give such special attention to the apostle who had so vigorously </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> Him?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">(Luka 24:34; 1 Korinthiyawa 15:4-8) </span><span class="tm-p-">Me ya sa Yesu ya mai da hankali a kan wannan manzon da ya yi </span><span class="tm-p-em">musun saninsa</span><span class="tm-p-">?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6128413865449132520"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(John 11:24) True, the Sadducees of the time </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> the resurrection.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">11:24) Hakika, Sadukiyawa na lokacin ba su gaskata da tashin matattu </span><span class="tm-p-em">ba</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-5908113100885464744"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">John, however, </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> that he was and instead directed them to someone else, of whom he said: </span><span class="tm-p-hide1">“The lace of [his] </span><span class="tm-p-hide0">sandals I am not fit to untie.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma Yohanna ya ce </span><span class="tm-p-em">ba</span><span class="tm-p-"> shi ba ne kuma ya nuna musu wani, wanda game da shi </span><span class="tm-p-hide1">ya ce: “Maɓallin takalmansa </span><span class="tm-p-hide0">ban isa in kwance shi ba.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-5452943938134503295"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Yet, just a few hours later, Peter three times </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> even knowing Jesus!</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Awoyi kaɗan bayan haka, sau uku Bitrus ya </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> sanin Yesu!</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-5126342768163644003"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Afterward, Peter was very sorry that he had </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> knowing Jesus.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Daga baya, Bitrus ya yi baƙin ciki ƙwarai domin ya ce </span><span class="tm-p-em">bai</span><span class="tm-p-"> san Yesu ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-4386045474326303790"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">5 Certain professed Christians of the first century C.E. </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> that Jesus came in the flesh.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">5 Wasu da suke da’awar </span><span class="tm-p-">cewa su Kiristoci ne a ƙarni na farko A.Z., sun </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> cewa Yesu ya bayyana a jiki.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-3353204224394638592"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The restorative effects of silence cannot be </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wurin da babu surutu yana da </span><span class="tm-p-em">kyau</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2972351495664343827"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Why, even Moses was </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> entry to that land because of his reaction to the bad spirit </span><span class="tm-p-hide1">of the congregation of Israel!</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehobah ya </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> Musa ma shiga wannan ƙasar saboda yadda ya aikata sa’ad da Isra’ilawa suka </span><span class="tm-p-hide1">yi laifi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2396286430264002780"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">In a few cases, government agencies have even </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> citizenship to individuals solely on the grounds that they are Jehovah’s Witnesses!</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">A wani yanayi, ma’aikatan gwamnati sun </span><span class="tm-p-em">ƙi ba</span><span class="tm-p-"> mutane izinin zaman ƙasa domin su Shaidun Jehobah ne!</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1949816031241283564"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">On that same night, Peter </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> Jesus three times.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">A daren nan, Bitrus ya </span><span class="tm-p-em">yi musun sanin</span><span class="tm-p-"> Yesu sau uku.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1601583020608750901"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Eli </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> doing so.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma Eli ya </span><span class="tm-p-em">ce bai</span><span class="tm-p-"> kira shi ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1273619013704019884"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">For example, in speaking about the government’s refusal to register “same-sex marriages,” an editorial in Canada’s mainstream newspaper The Globe and Mail declares: “In the year </span><span class="tm-p-hide1">2000, it is grotesque </span><span class="tm-p-">that a loving and committed couple should be </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> their fondest wish because they happen to be of the same sex.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Alal misali, wajen magana game da “auren jinsi ɗaya” da gwamnati ta ƙi rajista, wani labari cikin jaridar Canada The Globe and Mail ya ce: “A shekara ta 2000, ba shi da </span><span class="tm-p-hide1">kyau mutane biyu da </span><span class="tm-p-">suke ƙaunar juna kuma suka yi alkawari, a </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> su abin da suke so domin sun kasance jinsi ɗaya.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-799128972584829448"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The brothers were driven from their homes and </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> employment.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Aka kore ’yan’uwan daga gidajensu kuma aka </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> su aiki.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1079187622051643920"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">10 Upon reading Jehovah’s command </span><span class="tm-p-">to Adam, many today would say that Adam was </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> the freedom to do what he wanted.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">10 Sa’ad da mutane da yawa a yau suka karanta </span><span class="tm-p-hide1">dokar da Jehobah ya </span><span class="tm-p-">ba Adamu da Hauwa’u, suna tunani cewa Allah ya </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> su yin abin da suka ga dama.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1288134031876748580"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Peter even </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> Jesus three times.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Har Bitrus ma ya </span><span class="tm-p-em">yi musun</span><span class="tm-p-"> Yesu sau uku.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1510031829042587101"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">If we are repeatedly </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> love and justice, we may feel worthless and hopeless.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Idan aka </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> nuna mana ƙauna da adalci a kai a kai, hakan yana iya rage mutuncinmu </span><span class="tm-p-hide1">kuma ya sa mu </span><span class="tm-p-hide0">ji ba mu da bege.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1650654604529978431"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">What, though, has happened when governments have </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> legal recognition or have tried to restrict our basic freedoms?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma mene ne yake faruwa sa’ad da gwamnatoci suka </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> yi mana rajista ko kuma suka yi ƙoƙarin danne mana ’yancinmu?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="1857797746876728719"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Another </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> even knowing him.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wani kuma ya </span><span class="tm-p-em">musanci</span><span class="tm-p-"> saninsa.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="2266467785110628074"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">To attend the Ministerial Training School </span><span class="tm-p-">in Canada, Yugu resigned from his secular work because his employer </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> his request for a leave.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Don ya halarci Makarantar </span><span class="tm-p-hide1">Koyar da Masu Hidima </span><span class="tm-p-">a Kanada, Yugu ya ajiye aikin da yake yi domin mai kamfanin ya </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> shi ɗaukan hutu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="2269379336207122552"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Just as Peter had </span><span class="tm-p-em">denied</span><span class="tm-p-"> his Lord three times, Jesus now gave him the opportunity to affirm </span><span class="tm-p-hide1">his love three times </span><span class="tm-p-hide0">before his fellows.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Kamar dai yadda Bitrus ya </span><span class="tm-p-em">musunci Ubangijinsa</span><span class="tm-p-"> sau uku, Yesu ya ba shi zarafin nuna yadda yake ƙaunarsa </span><span class="tm-p-hide1">sau uku a gaban mabiyansa.</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="pagination"><ul><li><a rel="next nofollow" href="?page=2&tmmode=MUST">Next page &gt;&gt;</a></li></ul></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 47 sentences matching phrase "denied".Found in 9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="denied" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 

Latest revision as of 15:41, 31 July 2019

Glosbe's example sentences of denied [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar denied:
  1. (1 Timothy 2:4) Those who for many years were denied the opportunity to hear the good news are now hearing it!
   (1 Timoti 2:4) Waɗanda aka hana su damar sauraron bishara shekaru da yawa yanzu suna saurara! [2]

  2. (1 Timothy 2:3, 4) On the other hand, an understanding of Bible truth is denied to those not rightly disposed, no matter how intelligent or educated they may be.
   (1 Timothawus 2:3, 4) A wata sassa kuma, an hana waɗanda ba su da zuciyar kirki fahimtar gaskiyar Littafi Mai Tsarki, ko yaya basirarsu ko iliminsu yake. [3]

  3. * In Israel, poverty denied no one the blessing of atonement or the privilege of making peace with God.
   * A Isra’ila, talauci bai hana kowa samun albarkar neman gafarar zunubi ba ko kuma yin sulhu da Allah. [4]

  4. If his heart secretly became enticed upon beholding heavenly bodies, such as the moon, and if his ‘hand kissed his mouth,’ perhaps throwing a kiss with his hand in an idolatrous act, he would be an idolater who denied God.
   Idan a zuciyarsa ya yi sha’awar halittu na sama, kamar su wata, kuma in bakinsa ‘ya yi wa hannunsa sumba’ wataƙila ta wurin nuna alama da hannunsa kamar yana bautar gunki, zai zama mai bautar gunki wanda ya ƙi Allah. [5]

  5. God had denied the earlier generation of rebels entrance into Canaan, so he did the same with Moses and Aaron.
   Allah ya hana ’yan tawaye na dā su shiga cikin Ka’ana, shi ya sa ya yi hakan ga Musa da Haruna. [6]

  6. (Luke 24:34; 1 Corinthians 15:4-8) Why did Jesus give such special attention to the apostle who had so vigorously denied Him?
   (Luka 24:34; 1 Korinthiyawa 15:4-8) Me ya sa Yesu ya mai da hankali a kan wannan manzon da ya yi musun saninsa? [7]

  7. (John 11:24) True, the Sadducees of the time denied the resurrection.
   11:24) Hakika, Sadukiyawa na lokacin ba su gaskata da tashin matattu ba. [8]

  8. John, however, denied that he was and instead directed them to someone else, of whom he said: “The lace of [his] sandals I am not fit to untie.”
   Amma Yohanna ya ce ba shi ba ne kuma ya nuna musu wani, wanda game da shi ya ce: “Maɓallin takalmansa ban isa in kwance shi ba.” [9]

  9. Yet, just a few hours later, Peter three times denied even knowing Jesus!
   Awoyi kaɗan bayan haka, sau uku Bitrus ya musanta sanin Yesu! [10]

  10. Afterward, Peter was very sorry that he had denied knowing Jesus.
   Daga baya, Bitrus ya yi baƙin ciki ƙwarai domin ya ce bai san Yesu ba. [11]

  11. 5 Certain professed Christians of the first century C.E. denied that Jesus came in the flesh.
   5 Wasu da suke da’awar cewa su Kiristoci ne a ƙarni na farko A.Z., sun musanta cewa Yesu ya bayyana a jiki. [12]

  12. The restorative effects of silence cannot be denied.
   Wurin da babu surutu yana da kyau. [13]

  13. Why, even Moses was denied entry to that land because of his reaction to the bad spirit of the congregation of Israel!
   Jehobah ya hana Musa ma shiga wannan ƙasar saboda yadda ya aikata sa’ad da Isra’ilawa suka yi laifi. [14]

  14. In a few cases, government agencies have even denied citizenship to individuals solely on the grounds that they are Jehovah’s Witnesses!
   A wani yanayi, ma’aikatan gwamnati sun ƙi ba mutane izinin zaman ƙasa domin su Shaidun Jehobah ne! [15]

  15. On that same night, Peter denied Jesus three times.
   A daren nan, Bitrus ya yi musun sanin Yesu sau uku. [16]

  16. Eli denied doing so.
   Amma Eli ya ce bai kira shi ba. [17]

  17. For example, in speaking about the government’s refusal to register “same-sex marriages,” an editorial in Canada’s mainstream newspaper The Globe and Mail declares: “In the year 2000, it is grotesque that a loving and committed couple should be denied their fondest wish because they happen to be of the same sex.”
   Alal misali, wajen magana game da “auren jinsi ɗaya” da gwamnati ta ƙi rajista, wani labari cikin jaridar Canada The Globe and Mail ya ce: “A shekara ta 2000, ba shi da kyau mutane biyu da suke ƙaunar juna kuma suka yi alkawari, a hana su abin da suke so domin sun kasance jinsi ɗaya.” [18]

  18. The brothers were driven from their homes and denied employment.
   Aka kore ’yan’uwan daga gidajensu kuma aka hana su aiki. [19]

  19. 10 Upon reading Jehovah’s command to Adam, many today would say that Adam was denied the freedom to do what he wanted.
   10 Sa’ad da mutane da yawa a yau suka karanta dokar da Jehobah ya ba Adamu da Hauwa’u, suna tunani cewa Allah ya hana su yin abin da suka ga dama. [20]

  20. Peter even denied Jesus three times.
   Har Bitrus ma ya yi musun Yesu sau uku. [21]

  21. If we are repeatedly denied love and justice, we may feel worthless and hopeless.
   Idan aka ƙi nuna mana ƙauna da adalci a kai a kai, hakan yana iya rage mutuncinmu kuma ya sa mu ji ba mu da bege. [22]

  22. What, though, has happened when governments have denied legal recognition or have tried to restrict our basic freedoms?
   Amma mene ne yake faruwa sa’ad da gwamnatoci suka ƙi yi mana rajista ko kuma suka yi ƙoƙarin danne mana ’yancinmu? [23]

  23. Another denied even knowing him.
   Wani kuma ya musanci saninsa. [24]

  24. To attend the Ministerial Training School in Canada, Yugu resigned from his secular work because his employer denied his request for a leave.
   Don ya halarci Makarantar Koyar da Masu Hidima a Kanada, Yugu ya ajiye aikin da yake yi domin mai kamfanin ya hana shi ɗaukan hutu. [25]

  25. Just as Peter had denied his Lord three times, Jesus now gave him the opportunity to affirm his love three times before his fellows.
   Kamar dai yadda Bitrus ya musunci Ubangijinsa sau uku, Yesu ya ba shi zarafin nuna yadda yake ƙaunarsa sau uku a gaban mabiyansa. [26]


Retrieved July 31, 2019, 11:41 am via glosbe (pid: 7131)