Difference between revisions of "Talk:deny"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOen <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:7129))
 
Line 1: Line 1:
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[deny]] [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="deny" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[deny]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''Jehovah does not '''[[deny]]''' us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.'' <br> Jehobah bai '''[[hana]]''' mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''At times, that may be hard to '''[[deny]]'''.'' <br> A wasu lokatai, wannan gaskiya '''[[ne]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''He did not '''[[deny]]''' Job’s obedience to Jehovah; rather, he questioned Job’s motives'' <br> Bai '''[[musanta cewa]]''' Ayuba yana da aminci ba, amma ya ce ba da zuciya ɗaya yake hakan ba [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''Even his opposers, who tried to find fault with him on every occasion, could not '''[[deny]]''' the fact that he performed miracles.'' <br> Har ma ’yan hamayya da suke nemansa da a kowane lokaci, ba za su iya cewa bai yi mu’ujiza ba. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''Perhaps they '''[[deny]]''' that Jesus ever lived or they reject that he was anointed with holy spirit.'' <br> Wataƙila sun '''[[yi musun]]''' cewa Yesu ya taɓa rayuwa ko kuma sun ƙi cewa an shafa shi da ruhu mai tsarki. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''3 Today, many religions and Bible scholars '''[[deny]]''' that the hope of living forever on earth is a Christian teaching.'' <br> 3 A yau, addinai da yawa da masana na Littafi Mai Tsarki sun ce '''[[Yesu bai]]''' koyar da begen yin rayuwa a duniya har abada ba. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''If in faith we sincerely ask him for holy spirit, it is inconceivable that he would '''[[deny]]''' us this gift.'' <br> Idan tare da bangaskiya muka roƙi ruhu mai tsarki, '''[[babu shakka]]''' zai ba mu kyauta. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>Deny in Hausa - English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="deny,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="deny translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/deny?tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''So the government decided to '''[[deny]]''' reentry permits to missionaries who left the country for any reason.'' <br> Saboda haka, gwamnatin ta yanke shawarar '''[[hana]]''' takardar izinin sake shiga ƙasar ga duk wani mai wa’azi na ƙasashen waje da ya bar ƙasar. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''Did all these kingdoms, or governments of men, really belong to Satan?— Well, Jesus did not '''[[deny]]''' that they were Satan’s.'' <br> Shin dukan waɗannan mulkoki, ko kuma gwamnatocin mutane, da gaske na Shaiɗan ne?— Yesu '''[[bai]]''' yi jayayya cewa na Shaiɗan ne ba. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''The priests do not know what to do, for they cannot '''[[deny]]''' that this wonderful miracle really happened.'' <br> Firistocin ba su san abin da za su yi ba, domin ba za su iya '''[[musanta]]''' cewa wannan mu’ujiza ta faru ba. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''(James 1:17) Is it reasonable to believe that our generous God would keep to himself and thereby '''[[deny]]''' us the gift of knowing who he is and of drawing close to him?'' <br> (Yaƙubu 1:17) Ya dace mu gaskata cewa Allahnmu mai karimci zai nisanta kansa daga wurinmu, kuma ya '''[[ƙi]]''' ba mu damar sanin ko shi wanene kuma mu kusance shi? [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''8 Although most religions that claim to be Christian '''[[deny]]''' the hope of everlasting life on earth, Satan did not always succeed in obscuring the truth.'' <br> 8 Ko da yake yawancin addinan da suke da’awar cewa su Kiristoci ne '''[[ba]]''' sa koyar da begen rai na har abada a duniya, ba a koyaushe ba ne Shaiɗan yake nasara wajen ɓoye gaskiya. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''Jehovah has no desire to '''[[deny]]''' us our freedom of choice or the use of our thinking faculties.'' <br> Jehobah ba ya son ya '''[[hana]]''' mu dama da muke da ita na zaɓe da kuma amfani da tunaninmu. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(l,d,r,u,t){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var m=new XMLHttpRequest;m.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(l)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(d)+"&l="+encodeURIComponent(r)+"&s="+encodeURIComponent(t),!0);m.send()}}catch(v){"console"in window&&console.error(v)}}})();(function(l,d){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?d(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],d):d(l.glosbeAds={})})(this,function(l){function d(c,b){function a(){this.constructor=c}w(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function r(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function u(){try{var c=
+
##''Although you try to '''[[deny]]''' it —since it seems so unfair —there is nothing you can do.”'' <br> Ko da ka yi ƙoƙarin '''[[musanta cewa]]''' hakan ya faru, ba abin da za ka iya yi.” [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function t(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function m(){x||(x=""+(1+Math.floor(100*Math.random())));return x}function v(c){var b=0;A.forEach(function(a,h){return b=a[0]<c?h:b});return A[b][1]}var w=function(c,b){w=
+
##''Did he '''[[deny]]''' them?'' <br> Ya '''[[ɓoye]]''' su a '''[[zuciyarsa]]''' ne? [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return w(c,b)},q=function(){function c(b,a,h){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=h}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var h=this.window;h[b]=h[b]||a;return h[b]};return c}(),y=[{name:"prebidAndAmazon",
+
##''Only those who ignore the facts can '''[[deny]]''' it!'' <br> Sai dai waɗanda suka ƙi gaskiya ne kawai za '''[[su musanci]]''' hakan! [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
partnersCount:2,prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),x=null,D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=y[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=y[Math.floor(Math.random()*y.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");
+
##''(1 Peter 2:1-3) And who can '''[[deny]]''' that wine contributes to joy on festive occasions?'' <br> (1 Bitrus 2:1-3) Kuma wa zai '''[[musanta]]''' cewa ruwan anab yana ƙara farin ciki a lokacin biki? [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==
+
##''Even the religious leaders, who hated Jesus, did not '''[[deny]]''' this miracle.'' <br> Har shugabannin addinai, da ba sa ƙaunar Yesu, ba su '''[[musanci]]''' wannan mu’ujiza ba. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a}function c(a){if(!n.adsFetched){if(!a&&(n.hbBiddingPartnersWithBids++,n.hbBiddingPartnersWithBids<n.configType.partnersCount))return;n.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,h=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();h&&h.pubads().refresh()})}}function f(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function e(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var g=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;
+
##''He likely had to '''[[deny]]''' himself many things that would consume his time and attention, limiting how much he could train.'' <br> Wataƙila '''[[zai]]''' yi watsi da abubuwa da yawa da za su ɓata masa lokaci, wato abubuwan da ba za su ba shi damar horar da kansa ba. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
b.sizes.forEach(function(h){if(void 0===c){var e=h.constraints;0<e.x&&e.x>a.screenWidth||0<e.y&&e.y>a.screenHeight||e.maxX&&e.maxX<a.screenWidth||e.maxY&&e.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:h})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=g;var p=window,z=p.pbjs,k=p.googletag,p=p.apstag,n=a;k.cmd.push(function(){0<n.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();g.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});
+
##''Orthodox Christians, for example, often '''[[deny]]''' that they actually worship the icons before which they bow, kneel, and pray.'' <br> Alal misali, Kiristocin Orthodox, sau da yawa sun '''[[ƙi yarda]]''' cewa ainihi siffofi da suke yi wa sujjada, suke durƙusa wa, ko kuma suke yi wa addu’a ne suke bauta wa. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",n.configType.name);if(B){var a=m();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2",
+
##''Others, unable to accept that God could permit suffering even if he does not cause it, have chosen to '''[[deny]]''' that suffering exists.'' <br> Wasu, ba su yarda da cewa Allah ya ƙyale wahala ba, ko idan shi yake haddasa ta, sun '''[[ƙi]]''' cewa ana wahala ma sam. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"0").setTargeting("priceTier","tier0");"99"===a&&k.pubads().setTargeting("priceTier","tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&n.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var d=g.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},
+
##''Can anyone reasonably '''[[deny]]''' that things have got much worse?'' <br> Shin akwai mutumin da '''[[zai]]''' ce mugunta ba ta daɗa ƙaruwa? [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);z.que.push(function(){z.addAdUnits(d);z.requestBids({bidsBackHandler:f,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var l=g.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);p.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});p.fetchBids({slots:l,timeout:4E3},e)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,f){var e=a.googletag;
+
##''They '''[[deny]]''' Jehovah God’s universal sovereignty and his authority and ability to select the King that is the best ruler for mankind.'' <br> '''[[Ba]]''' su '''[[yarda ba cewa]]''' Jehovah Allah ne mamallakin dukan sararin samaniya, ba su kuma yarda ba cewa yana da iko da iyawar ya zaɓi Sarki da ya fi ma ’yan Adam kyau. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
e.cmd.push(function(){e.display(b)});c=null;for(var g=0;g<a.matchingSlotConfigs.length;g++)if(a.matchingSlotConfigs[g].name===b){c=a.matchingSlotConfigs[g];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&f&&f.parentNode&&f.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,f=b.getSlotElementId(),e=document.getElementById(f),g=window.googletag;0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed||(g.destroySlots([b]),b.destroyed=
+
##''Job refused to '''[[deny]]''' everything for which he had lived.'' <br> Ayuba ya ƙi ya '''[[musanta]]''' duka abubuwan da ya yi rayuwa a kansu. [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
!0,c.find(function(a){if(a.name!==f)return!1;var b=(e.getAttribute("data-adTier")||"tier0").replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier3"===b)return!1;var c=a.config.adManager.path.replace("general-au",b);e.setAttribute("data-adTier",b);a=g.defineSlot(c,a.config.adManager.sizes,f).addService(g.pubads());B?(c=m(),g.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",
+
##''He wrote: “So that I do not become satisfied and '''[[deny]]''' you and say, ‘Who is Jehovah?’”'' <br> Ya ce: “Kada in ƙoshi, in '''[[musance]]''' ka, in ce, Wanene Ubangiji?” [https://glosbe.com/en/ha/deny?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
c).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",b).setTargeting("experiment3","0"),"99"===c&&g.pubads().setTargeting("priceTier",b)):(g.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?g.pubads().setTargeting("priceTier",
 
b).setTargeting("experiment3","1"):g.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));g.display(a);g.pubads().refresh([a]);return!0}))};return a}d(b,c);return b}(q),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}d(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var f=this,e=window.innerWidth,
 
g=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var d=!1,l=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=a.constraints;d||0<b.x&&b.x>e||0<b.y&&b.y>g||b.maxX&&b.maxX<e||b.maxY&&b.maxY<g||!a.adSenseSlotId||(l=a,d=!0,f.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return l};b.prototype.createAd=function(a,b,c,f){var e=window.document.createElement("ins");e.setAttribute("class","adsbygoogle");e.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+
 
b+"px;height:"+c+"px");e.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");e.setAttribute("data-ad-slot",""+a);f.appendChild(e);a=window.document.createElement("script");a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";f.appendChild(a)};return b}(q),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],q=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",
 
a.substr(c+11))}catch(d){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var f=this;setTimeout(function(){f.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=
 
v(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));
 
this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),d=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");d&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===d}))}catch(f){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=
 
window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(d){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var d=0,f=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){d<f&&(a=b);d+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",
 
""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),c=window.innerHeight,d=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var f=0;f<a.length;f++)b.push(a.item(f));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-d.bottom),Math.abs(a.top-d.top),Math.abs(a.bottom-d.top),Math.abs(a.top-d.bottom))<=c}).length};return c}(),
 
C=new q({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},
 
adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,
 
100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},
 
{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",
 
headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,
 
280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",
 
sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,
 
100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};l.GlosbeAds=q;l.glosbeAds=C;Object.defineProperty(l,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2fdeny%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2fdeny%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved July 31, 2019, 11:34 am via glosbe (pid: 7129)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="delivery in Hausa" href="/en/ha/delivery">delivery</a></li><li class=""><a title="democracy in Hausa" href="/en/ha/democracy">democracy</a></li><li class=""><a title="demon in Hausa" href="/en/ha/demon">demon</a></li><li class=""><a title="demote in Hausa" href="/en/ha/demote">demote</a></li><li class=""><a title="Denmark in Hausa" href="/en/ha/Denmark">Denmark</a></li><li class="active current"><a title="deny in Hausa" href="/en/ha/deny">deny</a></li><li class=""><a title="depart from in Hausa" href="/en/ha/depart%20from">depart from</a></li><li class=""><a title="dependent in Hausa" href="/en/ha/dependent">dependent</a></li><li class=""><a title="deploy in Hausa" href="/en/ha/deploy">deploy</a></li><li class=""><a title="Deployment Image Servicing and Management in Hausa" href="/en/ha/Deployment%20Image%20Servicing%20and%20Management">Deployment Image Servicing and Management</a></li><li class=""><a title="depth of field in Hausa" href="/en/ha/depth%20of%20field">depth of field</a></li><li class=""><a title="descendant in Hausa" href="/en/ha/descendant">descendant</a></li><li class=""><a title="descendants in Hausa" href="/en/ha/descendants">descendants</a></li><li class=""><a title="description in Hausa" href="/en/ha/description">description</a></li><li class=""><a title="desert in Hausa" href="/en/ha/desert">desert</a></li><li class=""><a title="desert date in Hausa" href="/en/ha/desert%20date">desert date</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">deny </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">deny</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">deny </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/lL35914_eng-09bb3932.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/lL35914_eng-09bb3932.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to deny " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/2Z32205_En-us-deny.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/2Z32205_En-us-deny.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to deny " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/tr151799_wikipedia-commons-e-e3-En-us-deny.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/tr151799_wikipedia-commons-e-e3-En-us-deny.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to deny " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/AR204998_deny.mp3.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/AR204998_deny.mp3.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to deny " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">IPA:</span><span> dɪˈnaɪ, /dɪˈnaɪ/; </span><span class="defmeta">Type:</span><span> verb; </span></div><ul><li data-translation-id="-8930661953958147953" class="phraseMeaning show-user-name-listener"><div class="pull-right"><div class="btn-group"><button data-toggle="dropdown" class="btn btn-mini dropdown-toggle"><i class="fa-ellipsis-vert"></i></button><ul class="dropdown-menu pull-right"><li><a class="copy-to-clip">Copy to clipboard</a></li><li><a href="/translation?id=-8930661953958147953">Details / edit</a></li></ul></div></div><div class="pull-right"><div class="source hover-small"><aside><div authorUrl="/source/2913" authorName="World-Loanword-Database-WOLD" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__2913@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__2913@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">World-Loanword-Database-WOLD</span></div></aside></div></div><div class="text-info"><strong class=" phr">músùntáa</strong></div></li><li data-translation-id="5770054662031629688" class="phraseMeaning show-user-name-listener"><div class="pull-right"><div class="btn-group"><button data-toggle="dropdown" class="btn btn-mini dropdown-toggle"><i class="fa-ellipsis-vert"></i></button><ul class="dropdown-menu pull-right"><li><a class="copy-to-clip">Copy to clipboard</a></li><li><a href="/translation?id=5770054662031629688">Details / edit</a></li></ul></div></div><div class="pull-right"><div class="source hover-small"><aside><div authorUrl="/source/2913" authorName="World-Loanword-Database-WOLD" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__2913@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__2913@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">World-Loanword-Database-WOLD</span></div></aside></div></div><div class="text-info"><strong class=" phr">ƙí</strong></div></li></ul><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To not allow.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To assert that something is not true.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To not allow.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To assert that something is not true.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To disallow</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">to refuse to give or grant something to someone</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To prevent from scoring.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To disclaim connection with, responsibility for, etc.; to refuse to acknowledge; to disown; to abjure; to disavow.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To refuse (to do or accept something).</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">to not allow</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">to assert that something is not true</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To refuse strongly and solemnly to own or acknowledge.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">To reject the truth or validity of something.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">declare untrue; contradict; &quot;He denied the allegations&quot;; &quot;She denied that she had taken money&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">deny formally (an allegation of fact by the opposing party) in a legal suit</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">deny oneself (something); restrain, especially from indulging in some pleasure; &quot;She denied herself wine and spirits&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">refuse to accept or believe; &quot;He denied his fatal illness&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">refuse to grant, as of a petition or request; &quot;The dean denied the students&#39; request for more physics courses&quot;; &quot;the prisoners were denied the right to exercise for more than 2 hours a day&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">refuse to let have; &quot;She denies me every pleasure&quot;; &quot;he denies her her weekly allowance&quot;</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">refuse to recognize or acknowledge; &quot;Peter denied Jesus&quot;</div><center><button class="btn hide-3rd-toggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span></button></center></div><a class="btn jsonly" href="javascript:;" onclick="jQuery(this).next(&apos;.additional-data&apos;).slideToggle();" id="additionalDataToggle"><i class="fa-chevron-down"></i>&nbsp;
 
            <i style="display:none;" class="fa-chevron-up"></i>&nbsp;
 
            Show declension of deny</a><div class="table nojsvisible additional-data" style="display:none;"><div><b>deny</b> ( <i>third-person singular simple present</i> <b>denies</b>, <i>present participle</i> <b>denying</b>, <i>simple past and past participle</i> <b>denied</b>)<br/></div><div>deny, denied, denied; he denies; be denying<br/></div><div>verb <br/>deny (<i>third-person singular simple present</i> <b>denies</b>, <i>present participle</i> <b>denying</b>, <i>simple past and past participle</i> <b>denied</b>)<br/></div></div></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/deny?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "deny", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9204093077636600198"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehovah does not </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in </span><span class="tm-p-hide1">themselves help us to </span><span class="tm-p-hide0">store up any spiritual treasures in heaven.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehobah bai </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka </span><span class="tm-p-hide1">mana mu ajiye wa </span><span class="tm-p-hide0">kanmu dukiya na ruhaniya a sama.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8516801128751720620"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">At times, that may be hard to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">A wasu lokatai, wannan gaskiya </span><span class="tm-p-em">ne</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8497610640851046136"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">He did not </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> Job’s obedience to Jehovah; rather, he questioned Job’s motives</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Bai </span><span class="tm-p-em">musanta cewa</span><span class="tm-p-"> Ayuba yana da aminci ba, amma ya ce ba da zuciya ɗaya yake </span><span class="tm-p-hide1">hakan ba</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8100296363147218909"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Even his opposers, who tried to find fault with him on every occasion, could not </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> the fact that he performed miracles.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Har ma ’yan hamayya da suke nemansa da a kowane lokaci, ba za su iya cewa bai yi mu’ujiza ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7659481037157743661"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Perhaps they </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that Jesus ever lived or they reject that he was anointed with holy spirit.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wataƙila sun </span><span class="tm-p-em">yi musun</span><span class="tm-p-"> cewa Yesu ya taɓa rayuwa ko kuma sun ƙi cewa an shafa shi da </span><span class="tm-p-hide1">ruhu mai tsarki.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7426481489157582728"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">3 Today, many religions and Bible scholars </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that the hope of living forever on earth is a Christian teaching.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">3 A yau, addinai da yawa </span><span class="tm-p-">da masana na Littafi Mai Tsarki sun ce </span><span class="tm-p-em">Yesu bai</span><span class="tm-p-"> koyar da begen yin rayuwa a duniya har abada ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7220955869869589742"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">If in faith </span><span class="tm-p-">we sincerely ask him for holy spirit, it is inconceivable that he would </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> us this gift.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Idan tare da bangaskiya muka roƙi ruhu mai tsarki, </span><span class="tm-p-em">babu shakka</span><span class="tm-p-"> zai ba mu kyauta.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6845253097892800475"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">So the government decided to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> reentry permits to missionaries who left the country for any reason.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Saboda haka, gwamnatin ta yanke shawarar </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> takardar izinin sake shiga ƙasar ga duk wani mai wa’azi </span><span class="tm-p-hide1">na ƙasashen waje da </span><span class="tm-p-hide0">ya bar ƙasar.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6463650146953949169"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Did all these kingdoms, </span><span class="tm-p-">or governments of men, really belong to Satan?— Well, Jesus did not </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that they were Satan’s.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Shin dukan waɗannan mulkoki, ko </span><span class="tm-p-">kuma gwamnatocin mutane, da gaske na Shaiɗan ne?— Yesu </span><span class="tm-p-em">bai</span><span class="tm-p-"> yi jayayya cewa na Shaiɗan ne ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-5682929714383000127"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The priests do not know what to do, for they cannot </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that this wonderful miracle really happened.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Firistocin ba su san abin </span><span class="tm-p-">da za su yi ba, domin ba za su iya </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> cewa wannan mu’ujiza ta faru ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-5392730748040309069"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(James 1:17) Is it reasonable </span><span class="tm-p-hide1">to believe that our </span><span class="tm-p-">generous God would keep to himself and thereby </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> us the gift of knowing who he is </span><span class="tm-p-hide1">and of drawing close to him?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Yaƙubu 1:17) Ya dace mu </span><span class="tm-p-hide1">gaskata cewa Allahnmu mai </span><span class="tm-p-">karimci zai nisanta kansa daga wurinmu, kuma ya </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> ba mu damar sanin ko shi wanene kuma mu kusance shi?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-4690434295729320529"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">8 Although most religions that claim to be Christian </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> the hope of everlasting life on earth, Satan </span><span class="tm-p-hide1">did not always succeed </span><span class="tm-p-hide0">in obscuring the truth.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">8 Ko da yake yawancin </span><span class="tm-p-">addinan da suke da’awar cewa su Kiristoci ne </span><span class="tm-p-em">ba</span><span class="tm-p-"> sa koyar da begen rai na har abada </span><span class="tm-p-hide1">a duniya, ba a </span><span class="tm-p-hide0">koyaushe ba ne Shaiɗan yake nasara wajen ɓoye gaskiya.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-4284697465951827219"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehovah has no desire to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> us our freedom of choice or the use of our thinking faculties.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehobah ba ya son ya </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> mu dama da muke da ita na zaɓe da kuma amfani da tunaninmu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-3139634155075995821"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Although you try to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> it —since it seems so unfair —there is nothing you can do.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ko da ka yi ƙoƙarin </span><span class="tm-p-em">musanta cewa</span><span class="tm-p-"> hakan ya faru, ba abin da za ka iya yi.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2821036056417019918"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Did he </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> them?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ya </span><span class="tm-p-em">ɓoye</span><span class="tm-p-"> su a </span><span class="tm-p-em">zuciyarsa</span><span class="tm-p-"> ne?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2631249259706129109"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Only those who ignore the facts can </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> it!</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Sai dai waɗanda suka ƙi gaskiya ne kawai za </span><span class="tm-p-em">su musanci</span><span class="tm-p-"> hakan!</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2522366650881147610"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Peter 2:1-3) And who can </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that wine contributes to joy on festive occasions?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Bitrus 2:1-3) Kuma wa zai </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> cewa ruwan anab yana ƙara farin ciki a lokacin biki?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-2439377793063528505"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Even the religious leaders, who hated Jesus, did not </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> this miracle.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Har shugabannin addinai, da ba sa ƙaunar Yesu, ba su </span><span class="tm-p-em">musanci</span><span class="tm-p-"> wannan mu’ujiza ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1503926629343952734"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">He likely had to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> himself many things that would consume his time and attention, limiting how </span><span class="tm-p-hide1">much he could train.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wataƙila </span><span class="tm-p-em">zai</span><span class="tm-p-"> yi watsi da abubuwa da yawa da za su ɓata masa lokaci, wato abubuwan da </span><span class="tm-p-hide1">ba za su ba </span><span class="tm-p-hide0">shi damar horar da kansa ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1316439418184783400"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Orthodox Christians, for example, often </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that they actually worship the icons before which they bow, kneel, and pray.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Alal misali, Kiristocin Orthodox, sau da yawa sun </span><span class="tm-p-em">ƙi yarda</span><span class="tm-p-"> cewa ainihi siffofi da suke yi wa sujjada, </span><span class="tm-p-hide1">suke durƙusa wa, ko </span><span class="tm-p-hide0">kuma suke yi wa addu’a ne suke bauta wa.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1194105583084231326"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Others, unable to accept that God </span><span class="tm-p-">could permit suffering even if he does not cause it, have chosen to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that suffering exists.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Wasu, ba su </span><span class="tm-p-hide1">yarda da cewa Allah </span><span class="tm-p-">ya ƙyale wahala ba, ko idan shi yake haddasa ta, sun </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> cewa ana wahala ma sam.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1183953172512048200"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Can anyone reasonably </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> that things have got much worse?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Shin akwai mutumin da </span><span class="tm-p-em">zai</span><span class="tm-p-"> ce mugunta ba ta daɗa ƙaruwa?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-970148097544888138"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">They </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> Jehovah God’s universal sovereignty and his authority and ability to select the King that is </span><span class="tm-p-hide1">the best ruler for mankind.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-em">Ba</span><span class="tm-p-"> su </span><span class="tm-p-em">yarda ba cewa</span><span class="tm-p-"> Jehovah Allah ne mamallakin dukan sararin samaniya, ba su kuma yarda ba cewa yana da </span><span class="tm-p-hide1">iko da iyawar ya </span><span class="tm-p-hide0">zaɓi Sarki da ya fi ma ’yan Adam kyau.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-681112608677009941"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Job refused to </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> everything for which he had lived.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ayuba ya ƙi ya </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> duka abubuwan da ya yi rayuwa a kansu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-403198369068753668"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">He wrote: “So that I do not become satisfied and </span><span class="tm-p-em">deny</span><span class="tm-p-"> you and say, ‘Who is Jehovah?’”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ya ce: “Kada in ƙoshi, in </span><span class="tm-p-em">musance</span><span class="tm-p-"> ka, in ce, Wanene Ubangiji?”</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="pagination"><ul><li><a rel="next nofollow" href="?page=2&tmmode=MUST">Next page &gt;&gt;</a></li></ul></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 61 sentences matching phrase "deny".Found in 9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="deny" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 

Latest revision as of 15:34, 31 July 2019

Glosbe's example sentences of deny [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar deny:
  1. Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.
   Jehobah bai hana mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama. [2]

  2. At times, that may be hard to deny.
   A wasu lokatai, wannan gaskiya ne. [3]

  3. He did not deny Job’s obedience to Jehovah; rather, he questioned Job’s motives
   Bai musanta cewa Ayuba yana da aminci ba, amma ya ce ba da zuciya ɗaya yake hakan ba [4]

  4. Even his opposers, who tried to find fault with him on every occasion, could not deny the fact that he performed miracles.
   Har ma ’yan hamayya da suke nemansa da a kowane lokaci, ba za su iya cewa bai yi mu’ujiza ba. [5]

  5. Perhaps they deny that Jesus ever lived or they reject that he was anointed with holy spirit.
   Wataƙila sun yi musun cewa Yesu ya taɓa rayuwa ko kuma sun ƙi cewa an shafa shi da ruhu mai tsarki. [6]

  6. 3 Today, many religions and Bible scholars deny that the hope of living forever on earth is a Christian teaching.
   3 A yau, addinai da yawa da masana na Littafi Mai Tsarki sun ce Yesu bai koyar da begen yin rayuwa a duniya har abada ba. [7]

  7. If in faith we sincerely ask him for holy spirit, it is inconceivable that he would deny us this gift.
   Idan tare da bangaskiya muka roƙi ruhu mai tsarki, babu shakka zai ba mu kyauta. [8]

  8. So the government decided to deny reentry permits to missionaries who left the country for any reason.
   Saboda haka, gwamnatin ta yanke shawarar hana takardar izinin sake shiga ƙasar ga duk wani mai wa’azi na ƙasashen waje da ya bar ƙasar. [9]

  9. Did all these kingdoms, or governments of men, really belong to Satan?— Well, Jesus did not deny that they were Satan’s.
   Shin dukan waɗannan mulkoki, ko kuma gwamnatocin mutane, da gaske na Shaiɗan ne?— Yesu bai yi jayayya cewa na Shaiɗan ne ba. [10]

  10. The priests do not know what to do, for they cannot deny that this wonderful miracle really happened.
   Firistocin ba su san abin da za su yi ba, domin ba za su iya musanta cewa wannan mu’ujiza ta faru ba. [11]

  11. (James 1:17) Is it reasonable to believe that our generous God would keep to himself and thereby deny us the gift of knowing who he is and of drawing close to him?
   (Yaƙubu 1:17) Ya dace mu gaskata cewa Allahnmu mai karimci zai nisanta kansa daga wurinmu, kuma ya ƙi ba mu damar sanin ko shi wanene kuma mu kusance shi? [12]

  12. 8 Although most religions that claim to be Christian deny the hope of everlasting life on earth, Satan did not always succeed in obscuring the truth.
   8 Ko da yake yawancin addinan da suke da’awar cewa su Kiristoci ne ba sa koyar da begen rai na har abada a duniya, ba a koyaushe ba ne Shaiɗan yake nasara wajen ɓoye gaskiya. [13]

  13. Jehovah has no desire to deny us our freedom of choice or the use of our thinking faculties.
   Jehobah ba ya son ya hana mu dama da muke da ita na zaɓe da kuma amfani da tunaninmu. [14]

  14. Although you try to deny it —since it seems so unfair —there is nothing you can do.”
   Ko da ka yi ƙoƙarin musanta cewa hakan ya faru, ba abin da za ka iya yi.” [15]

  15. Did he deny them?
   Ya ɓoye su a zuciyarsa ne? [16]

  16. Only those who ignore the facts can deny it!
   Sai dai waɗanda suka ƙi gaskiya ne kawai za su musanci hakan! [17]

  17. (1 Peter 2:1-3) And who can deny that wine contributes to joy on festive occasions?
   (1 Bitrus 2:1-3) Kuma wa zai musanta cewa ruwan anab yana ƙara farin ciki a lokacin biki? [18]

  18. Even the religious leaders, who hated Jesus, did not deny this miracle.
   Har shugabannin addinai, da ba sa ƙaunar Yesu, ba su musanci wannan mu’ujiza ba. [19]

  19. He likely had to deny himself many things that would consume his time and attention, limiting how much he could train.
   Wataƙila zai yi watsi da abubuwa da yawa da za su ɓata masa lokaci, wato abubuwan da ba za su ba shi damar horar da kansa ba. [20]

  20. Orthodox Christians, for example, often deny that they actually worship the icons before which they bow, kneel, and pray.
   Alal misali, Kiristocin Orthodox, sau da yawa sun ƙi yarda cewa ainihi siffofi da suke yi wa sujjada, suke durƙusa wa, ko kuma suke yi wa addu’a ne suke bauta wa. [21]

  21. Others, unable to accept that God could permit suffering even if he does not cause it, have chosen to deny that suffering exists.
   Wasu, ba su yarda da cewa Allah ya ƙyale wahala ba, ko idan shi yake haddasa ta, sun ƙi cewa ana wahala ma sam. [22]

  22. Can anyone reasonably deny that things have got much worse?
   Shin akwai mutumin da zai ce mugunta ba ta daɗa ƙaruwa? [23]

  23. They deny Jehovah God’s universal sovereignty and his authority and ability to select the King that is the best ruler for mankind.
   Ba su yarda ba cewa Jehovah Allah ne mamallakin dukan sararin samaniya, ba su kuma yarda ba cewa yana da iko da iyawar ya zaɓi Sarki da ya fi ma ’yan Adam kyau. [24]

  24. Job refused to deny everything for which he had lived.
   Ayuba ya ƙi ya musanta duka abubuwan da ya yi rayuwa a kansu. [25]

  25. He wrote: “So that I do not become satisfied and deny you and say, ‘Who is Jehovah?’”
   Ya ce: “Kada in ƙoshi, in musance ka, in ce, Wanene Ubangiji?” [26]


Retrieved July 31, 2019, 11:34 am via glosbe (pid: 7129)