Difference between revisions of "Talk:denying"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOen <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:7131))
 
Line 1: Line 1:
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[denying]] [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="denying" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[denying]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''Regional cooperation is crucial to disrupting those attacks and '''[[denying]]''' them the capability to plan and carry them out in the future.'' <br> Hadin kai tsakanin yankuna na da muhimmacin wajen dakile wadannan hare-hare da '''[[hana]]''' aukuwar su a nan gaba. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''(1 John 3:5) Far from '''[[denying]]''' the Devil’s power over mankind, Jesus actually confirmed it by speaking of him as “the ruler of the world,” describing him as “a murderer” and “a liar.” —John 14:30; 8:44; The New Jerusalem Bible.'' <br> (1 Yohanna 3:5) Maimakon ya '''[[musanta]]''' ikon da Iblis yake da shi bisa ’yan Adam, Yesu ya tabbatar da hakan sa’ad da ya kira shi “sarkin duniya,” kuma ya kwatanta shi da “mai-kisan kai” da kuma “maƙaryaci.”—Yohanna 14:30; 8:44. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''Few hearts are so obdurate, as not to melt under the mighty energy of patient, self-'''[[denying]]''', burning love.”'' <br> Mutane ƙalilan ne kawai za su ci gaba da taurara zuciyarsu sa’ad da aka yi haƙuri, sadaukarwa, kuma aka nuna ƙauna sosai.” [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''Why did the Sadducees fall into the error of '''[[denying]]''' the resurrection of the dead?'' <br> Me ya sa Sadukiyawa suka faɗa cikin kuskuren '''[[ƙin gaskatawa]]''' da tashin matattu? [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##'''''[[Denying]]''' that these are “the last days,” they say in their heart, “Jehovah will not do good, and he will not do bad.”'' <br> Suna '''[[musu]]''' cewa waɗannan “kwanaki na ƙarshe” ne, suna cewa a zuciyarsu, “Ubangiji ba zai yi alheri ba, ba kuma zai yi mugunta ba.” [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''Avoid '''[[denying]]''' the feeling or judging yourself harshly for feeling the way you do.”'' <br> '''[[Kada]]''' ka yi fushi da kanka domin kana jin hakan.” [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''A child can be taught by means of punishment —perhaps sending him to his room or '''[[denying]]''' him a favorite activity.'' <br> Za a iya koyar da yaro ta hanyar horo, wataƙila ta korar shi zuwa ɗakinsa ko kuma '''[[hana]]''' shi yin wani abin da yake sha’awar yi. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>denying - translation - English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="denying,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="denying translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/denying?tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''One Bible scholar explained that the expression “bitterly angry” involves “giving them either bitter words, or blows, and '''[[denying]]''' them their affection, care, provision, protection, and assistance.”'' <br> Wani masanin Littafi Mai Tsarki ya ba da bayanin wannan furcin cewa fushi “sosai” ya ƙunshi “yi musu baƙar magana, ko dūka, da kuma '''[[ƙin]]''' kula da su, yi musu tanadi, kāriya da taimako.” [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''The vast majority of mankind are not, some even '''[[denying]]''' that God exists.'' <br> Yawancin mutane ba su motsa ba, wasu ma suna '''[[musun]]''' wanzuwar Allah. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''(Ephesians 1:18) We can illustrate it this way: To admire the beauty and design in nature and deny the existence of a Great Designer is as illogical as admiring a magnificent painting and at the same time '''[[denying]]''' the existence of the artist who transformed a blank canvas into a masterpiece.'' <br> (Afisawa 1:18) Za mu iya kwatanta yanayin haka: Idan mutum yana sha’awar halitta da kyan su amma yana musun akwai Mahaliccinsu Mai Girma daidai yake da yin sha’awar wani hoto da aka zana da kyau kuma aka yi '''[[musun]]''' cewa babu wanda ya zana shi. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''For the vast majority of the Witnesses, '''[[denying]]''' their faith was out of the question.'' <br> Yawancin Shaidu sun '''[[ƙi]]''' su saɓi imaninsu. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''15 Centuries later, the apostle Peter sinned grievously by '''[[denying]]''' Jesus.'' <br> 15 Ƙarnuka bayan haka, manzo Bitrus ya yi mugun zunubi ta wajen '''[[musanta]]''' Yesu. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''5:3) By rejecting Jehovah’s guidelines, such a man is '''[[denying]]''' Jehovah’s sovereignty, rejecting His headship.'' <br> 5:3) Ta wajen ƙin umurnin Jehobah, wannan mutumin yana '''[[ƙin]]''' ikon mallakar Jehovah ne, kuma yana ƙin shugabancinsa. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(l,d,r,u,t){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var m=new XMLHttpRequest;m.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(l)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(d)+"&l="+encodeURIComponent(r)+"&s="+encodeURIComponent(t),!0);m.send()}}catch(v){"console"in window&&console.error(v)}}})();(function(l,d){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?d(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],d):d(l.glosbeAds={})})(this,function(l){function d(c,b){function a(){this.constructor=c}w(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function r(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function u(){try{var c=
+
##''(Nehemiah 2:1-3) So devastated was Peter after '''[[denying]]''' Jesus that he “wept bitterly.”'' <br> (Nehemiah 2:1-3) Bitrus ya yi baƙin ciki ƙwarai bayan ya yi '''[[musun sanin]]''' Yesu domin wannan “ya yi kuka mai-zafi.” [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function t(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function m(){x||(x=""+(1+Math.floor(100*Math.random())));return x}function v(c){var b=0;A.forEach(function(a,h){return b=a[0]<c?h:b});return A[b][1]}var w=function(c,b){w=
+
##''There is no '''[[denying]]''' that it is a challenge to start preaching from house to house and to keep on preaching right to the end. —Matt.'' <br> Babu '''[[shakka]]''', yana da wuya a soma wa’azi na gida gida kuma a ci gaba da wa’azi har zuwa ƙarshe.—Mat. [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return w(c,b)},q=function(){function c(b,a,h){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=h}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var h=this.window;h[b]=h[b]||a;return h[b]};return c}(),y=[{name:"prebidAndAmazon",
+
##''But is flatly '''[[denying]]''' any need for direction the answer?'' <br> Amma '''[[ƙin]]''' ja-goranci ne zai magance matsalar? [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
partnersCount:2,prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),x=null,D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=y[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=y[Math.floor(Math.random()*y.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");
+
##''Even so, instead of '''[[denying]]''' God’s existence, Charles Darwin said: “The safest conclusion seems to me that the whole subject is beyond the scope of man’s intellect.”'' <br> Charles Darwin bai yi '''[[musu cewa]]''' Allah '''[[bai]]''' wanzu ba, amma ya ce: “’Yan Adam ba za su iya fahimtar kome game da Allah ba.” [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==
+
##''In what ways did Jesus demonstrate that he forgave the apostle Peter for '''[[denying]]''' Him three times?'' <br> A wace hanya ce Yesu ya nuna cewa ya gafarta wa manzo Bitrus domin '''[[musun Saninsa]]''' da ya yi sau uku? [https://glosbe.com/en/ha/denying?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
a}function c(a){if(!n.adsFetched){if(!a&&(n.hbBiddingPartnersWithBids++,n.hbBiddingPartnersWithBids<n.configType.partnersCount))return;n.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,h=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();h&&h.pubads().refresh()})}}function f(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function e(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var g=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;
 
b.sizes.forEach(function(h){if(void 0===c){var e=h.constraints;0<e.x&&e.x>a.screenWidth||0<e.y&&e.y>a.screenHeight||e.maxX&&e.maxX<a.screenWidth||e.maxY&&e.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:h})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=g;var p=window,z=p.pbjs,k=p.googletag,p=p.apstag,n=a;k.cmd.push(function(){0<n.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();g.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});
 
k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",n.configType.name);if(B){var a=m();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2",
 
"0").setTargeting("priceTier","tier0");"99"===a&&k.pubads().setTargeting("priceTier","tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&n.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var d=g.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},
 
bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);z.que.push(function(){z.addAdUnits(d);z.requestBids({bidsBackHandler:f,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var l=g.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);p.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});p.fetchBids({slots:l,timeout:4E3},e)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,f){var e=a.googletag;
 
e.cmd.push(function(){e.display(b)});c=null;for(var g=0;g<a.matchingSlotConfigs.length;g++)if(a.matchingSlotConfigs[g].name===b){c=a.matchingSlotConfigs[g];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&f&&f.parentNode&&f.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,f=b.getSlotElementId(),e=document.getElementById(f),g=window.googletag;0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed||(g.destroySlots([b]),b.destroyed=
 
!0,c.find(function(a){if(a.name!==f)return!1;var b=(e.getAttribute("data-adTier")||"tier0").replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier3"===b)return!1;var c=a.config.adManager.path.replace("general-au",b);e.setAttribute("data-adTier",b);a=g.defineSlot(c,a.config.adManager.sizes,f).addService(g.pubads());B?(c=m(),g.pubads().setTargeting("roxot-group-id",r()).setTargeting("roxot-sector-id",u()).setTargeting("roxot-deep",t()).setTargeting("roxot-event-group-id",m()).setTargeting("roxot-event",
 
c).setTargeting("roxot-event-deep",m()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",b).setTargeting("experiment3","0"),"99"===c&&g.pubads().setTargeting("priceTier",b)):(g.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?g.pubads().setTargeting("priceTier",
 
b).setTargeting("experiment3","1"):g.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));g.display(a);g.pubads().refresh([a]);return!0}))};return a}d(b,c);return b}(q),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}d(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var f=this,e=window.innerWidth,
 
g=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var d=!1,l=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=a.constraints;d||0<b.x&&b.x>e||0<b.y&&b.y>g||b.maxX&&b.maxX<e||b.maxY&&b.maxY<g||!a.adSenseSlotId||(l=a,d=!0,f.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return l};b.prototype.createAd=function(a,b,c,f){var e=window.document.createElement("ins");e.setAttribute("class","adsbygoogle");e.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+
 
b+"px;height:"+c+"px");e.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");e.setAttribute("data-ad-slot",""+a);f.appendChild(e);a=window.document.createElement("script");a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";f.appendChild(a)};return b}(q),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],q=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",
 
a.substr(c+11))}catch(d){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var f=this;setTimeout(function(){f.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=
 
v(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));
 
this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),d=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");d&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===d}))}catch(f){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=
 
window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(d){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var d=0,f=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){d<f&&(a=b);d+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",
 
""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),c=window.innerHeight,d=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var f=0;f<a.length;f++)b.push(a.item(f));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-d.bottom),Math.abs(a.top-d.top),Math.abs(a.bottom-d.top),Math.abs(a.top-d.bottom))<=c}).length};return c}(),
 
C=new q({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},
 
adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,
 
100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},
 
{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",
 
headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,
 
280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",
 
sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,
 
100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};l.GlosbeAds=q;l.glosbeAds=C;Object.defineProperty(l,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2fdenying%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2fdenying%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved July 31, 2019, 11:41 am via glosbe (pid: 7131)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="democracy in Hausa" href="/en/ha/democracy">democracy</a></li><li class=""><a title="demon in Hausa" href="/en/ha/demon">demon</a></li><li class=""><a title="demote in Hausa" href="/en/ha/demote">demote</a></li><li class=""><a title="Denmark in Hausa" href="/en/ha/Denmark">Denmark</a></li><li class=""><a title="deny in Hausa" href="/en/ha/deny">deny</a></li><li class=""><a title="depart from in Hausa" href="/en/ha/depart%20from">depart from</a></li><li class=""><a title="dependent in Hausa" href="/en/ha/dependent">dependent</a></li><li class=""><a title="deploy in Hausa" href="/en/ha/deploy">deploy</a></li><li class=""><a title="Deployment Image Servicing and Management in Hausa" href="/en/ha/Deployment%20Image%20Servicing%20and%20Management">Deployment Image Servicing and Management</a></li><li class=""><a title="depth of field in Hausa" href="/en/ha/depth%20of%20field">depth of field</a></li><li class=""><a title="descendant in Hausa" href="/en/ha/descendant">descendant</a></li><li class=""><a title="descendants in Hausa" href="/en/ha/descendants">descendants</a></li><li class=""><a title="description in Hausa" href="/en/ha/description">description</a></li><li class=""><a title="desert in Hausa" href="/en/ha/desert">desert</a></li><li class=""><a title="desert date in Hausa" href="/en/ha/desert%20date">desert date</a></li><li class=""><a title="design element in Hausa" href="/en/ha/design%20element">design element</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">denying </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">denying</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">denying </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/Hw171281_wikipedia-commons-b-b9-En-us-denying.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/Hw171281_wikipedia-commons-b-b9-En-us-denying.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to denying " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">Type:</span><span> verb; </span></div><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Present participle of deny.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>present participle of [i]deny</i>[/i]</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Who denies.</div><center><button class="btn hide-3rd-toggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span></button></center></div></div></div><div id="simmilarPhrases"><div class="adContainer" id="simmilarPhrasesBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("simmilarPhrasesBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("simmilarPhrasesBanner", "simmilarPhrasesBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="similarPhrasesContainer colapsedTable"><h3>Similar phrases in dictionary English Hausa.
 
(1)
 
</h3><dl id="simmilarPhrasesTable" class="dl-horizontal colapsedTable"><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/deny">deny</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">músùntáa, ƙí</dd></div></dl></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/denying?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "denying", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7962131897871347803"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Regional cooperation is crucial to disrupting those attacks and </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> them the capability to plan and carry them out in the future.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/133363" authorName="translations.state.gov" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__133363@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__133363@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">translations.state.gov</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Hadin kai tsakanin yankuna na da muhimmacin wajen dakile wadannan hare-hare da </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> aukuwar su a nan gaba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7565016745778226168"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 John 3:5) Far from </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> the Devil’s power over mankind, Jesus actually confirmed it by speaking </span><span class="tm-p-hide1">of him as “the </span><span class="tm-p-hide0">ruler of the world,” describing him as “a murderer” and “a liar.” —John 14:30; 8:44; The New Jerusalem Bible.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(1 Yohanna 3:5) Maimakon ya </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> ikon da Iblis yake da shi bisa ’yan Adam, Yesu ya </span><span class="tm-p-hide1">tabbatar da hakan sa’ad </span><span class="tm-p-hide0">da ya kira shi “sarkin duniya,” kuma ya kwatanta shi da “mai-kisan kai” da kuma “maƙaryaci.”—Yohanna 14:30; 8:44.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-7019905938018561781"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Few hearts are so obdurate, as not to melt under the mighty energy of patient, self-</span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-">, burning love.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Mutane ƙalilan ne kawai za su ci gaba da taurara zuciyarsu sa’ad da aka yi haƙuri, sadaukarwa, kuma aka nuna ƙauna sosai.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-6013428982199560286"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Why did the Sadducees fall into the error of </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> the resurrection of the dead?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Me ya sa Sadukiyawa suka faɗa cikin kuskuren </span><span class="tm-p-em">ƙin gaskatawa</span><span class="tm-p-"> da tashin matattu?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-3966373875481207170"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-em">Denying</span><span class="tm-p-"> that these are “the last days,” they say in their heart, “Jehovah will not do </span><span class="tm-p-hide1">good, and he will </span><span class="tm-p-hide0">not do bad.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Suna </span><span class="tm-p-em">musu</span><span class="tm-p-"> cewa waɗannan “kwanaki na ƙarshe” ne, suna cewa a zuciyarsu, “Ubangiji ba zai yi alheri </span><span class="tm-p-hide1">ba, ba kuma zai </span><span class="tm-p-hide0">yi mugunta ba.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-3388424125933603592"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Avoid </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> the feeling or judging yourself harshly for feeling the way you do.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-em">Kada</span><span class="tm-p-"> ka yi fushi da kanka domin kana jin hakan.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1870974620324249275"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">A child can be </span><span class="tm-p-">taught by means of punishment —perhaps sending him to his room or </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> him a favorite activity.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Za a iya koyar da </span><span class="tm-p-hide1">yaro ta hanyar horo, </span><span class="tm-p-">wataƙila ta korar shi zuwa ɗakinsa ko kuma </span><span class="tm-p-em">hana</span><span class="tm-p-"> shi yin wani abin da yake sha’awar yi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-1545545681803818087"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">One Bible scholar explained that the </span><span class="tm-p-hide1">expression “bitterly angry” involves </span><span class="tm-p-">“giving them either bitter words, or blows, and </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> them their affection, care, provision, protection, and assistance.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Wani masanin Littafi Mai Tsarki ya ba da bayanin wannan furcin cewa </span><span class="tm-p-hide1">fushi “sosai” ya ƙunshi </span><span class="tm-p-">“yi musu baƙar magana, ko dūka, da kuma </span><span class="tm-p-em">ƙin</span><span class="tm-p-"> kula da su, yi musu tanadi, kāriya da taimako.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="2219997547175799963"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The vast majority of mankind are not, some even </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> that God exists.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Yawancin mutane ba su motsa ba, wasu ma suna </span><span class="tm-p-em">musun</span><span class="tm-p-"> wanzuwar Allah.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="3466018814942156988"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Ephesians 1:18) We can illustrate it this way: To admire the beauty and design in nature and deny the existence of a Great Designer is </span><span class="tm-p-hide1">as illogical as admiring </span><span class="tm-p-">a magnificent painting and at the same time </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> the existence of the artist who transformed a </span><span class="tm-p-hide1">blank canvas into a masterpiece.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Afisawa 1:18) Za mu iya kwatanta yanayin haka: Idan mutum yana sha’awar halitta da kyan su amma yana musun akwai Mahaliccinsu Mai Girma daidai </span><span class="tm-p-hide1">yake da yin sha’awar </span><span class="tm-p-">wani hoto da aka zana da kyau kuma aka yi </span><span class="tm-p-em">musun</span><span class="tm-p-"> cewa babu wanda ya zana shi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="3837001732420352312"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">For the vast majority of the Witnesses, </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> their faith was out of the question.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Yawancin Shaidu sun </span><span class="tm-p-em">ƙi</span><span class="tm-p-"> su saɓi imaninsu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="5294756783403597874"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">15 Centuries later, the apostle Peter sinned grievously by </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> Jesus.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">15 Ƙarnuka bayan haka, manzo Bitrus ya yi mugun zunubi ta wajen </span><span class="tm-p-em">musanta</span><span class="tm-p-"> Yesu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="5423146681314060116"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">5:3) By rejecting Jehovah’s guidelines, such a man is </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> Jehovah’s sovereignty, rejecting His headship.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">5:3) Ta wajen ƙin umurnin Jehobah, wannan mutumin yana </span><span class="tm-p-em">ƙin</span><span class="tm-p-"> ikon mallakar Jehovah ne, kuma yana ƙin shugabancinsa.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="6523295454292633107"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Nehemiah 2:1-3) So devastated was Peter after </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> Jesus that he “wept bitterly.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Nehemiah 2:1-3) Bitrus ya yi baƙin ciki ƙwarai bayan ya yi </span><span class="tm-p-em">musun sanin</span><span class="tm-p-"> Yesu domin wannan “ya yi kuka mai-zafi.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="6698851227915790832"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">There is no </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> that it is a challenge to start preaching from house to house and </span><span class="tm-p-hide1">to keep on preaching </span><span class="tm-p-hide0">right to the end. —Matt.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Babu </span><span class="tm-p-em">shakka</span><span class="tm-p-">, yana da wuya a soma wa’azi na gida gida kuma a ci gaba da wa’azi </span><span class="tm-p-hide1">har zuwa ƙarshe.—Mat.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="6744709047531538004"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">But is flatly </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> any need for direction the answer?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Amma </span><span class="tm-p-em">ƙin</span><span class="tm-p-"> ja-goranci ne zai magance matsalar?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="7386455175419872232"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Even so, instead of </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> God’s existence, Charles Darwin said: “The safest conclusion seems to me that </span><span class="tm-p-hide1">the whole subject is </span><span class="tm-p-hide0">beyond the scope of man’s intellect.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Charles Darwin bai yi </span><span class="tm-p-em">musu cewa</span><span class="tm-p-"> Allah </span><span class="tm-p-em">bai</span><span class="tm-p-"> wanzu ba, amma ya ce: “’Yan Adam ba za su iya fahimtar </span><span class="tm-p-hide1">kome game da Allah ba.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="9130532672539407330"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">In what ways did Jesus demonstrate that he forgave the apostle Peter for </span><span class="tm-p-em">denying</span><span class="tm-p-"> Him three times?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">A wace hanya </span><span class="tm-p-">ce Yesu ya nuna cewa ya gafarta wa manzo Bitrus domin </span><span class="tm-p-em">musun Saninsa</span><span class="tm-p-"> da ya yi sau uku?</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 18 sentences matching phrase "denying".Found in 6 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="denying" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 

Latest revision as of 15:41, 31 July 2019

Glosbe's example sentences of denying [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar denying:
  1. Regional cooperation is crucial to disrupting those attacks and denying them the capability to plan and carry them out in the future.
   Hadin kai tsakanin yankuna na da muhimmacin wajen dakile wadannan hare-hare da hana aukuwar su a nan gaba. [2]

  2. (1 John 3:5) Far from denying the Devil’s power over mankind, Jesus actually confirmed it by speaking of him as “the ruler of the world,” describing him as “a murderer” and “a liar.” —John 14:30; 8:44; The New Jerusalem Bible.
   (1 Yohanna 3:5) Maimakon ya musanta ikon da Iblis yake da shi bisa ’yan Adam, Yesu ya tabbatar da hakan sa’ad da ya kira shi “sarkin duniya,” kuma ya kwatanta shi da “mai-kisan kai” da kuma “maƙaryaci.”—Yohanna 14:30; 8:44. [3]

  3. Few hearts are so obdurate, as not to melt under the mighty energy of patient, self-denying, burning love.”
   Mutane ƙalilan ne kawai za su ci gaba da taurara zuciyarsu sa’ad da aka yi haƙuri, sadaukarwa, kuma aka nuna ƙauna sosai.” [4]

  4. Why did the Sadducees fall into the error of denying the resurrection of the dead?
   Me ya sa Sadukiyawa suka faɗa cikin kuskuren ƙin gaskatawa da tashin matattu? [5]

  5. Denying that these are “the last days,” they say in their heart, “Jehovah will not do good, and he will not do bad.”
   Suna musu cewa waɗannan “kwanaki na ƙarshe” ne, suna cewa a zuciyarsu, “Ubangiji ba zai yi alheri ba, ba kuma zai yi mugunta ba.” [6]

  6. Avoid denying the feeling or judging yourself harshly for feeling the way you do.”
   Kada ka yi fushi da kanka domin kana jin hakan.” [7]

  7. A child can be taught by means of punishment —perhaps sending him to his room or denying him a favorite activity.
   Za a iya koyar da yaro ta hanyar horo, wataƙila ta korar shi zuwa ɗakinsa ko kuma hana shi yin wani abin da yake sha’awar yi. [8]

  8. One Bible scholar explained that the expression “bitterly angry” involves “giving them either bitter words, or blows, and denying them their affection, care, provision, protection, and assistance.”
   Wani masanin Littafi Mai Tsarki ya ba da bayanin wannan furcin cewa fushi “sosai” ya ƙunshi “yi musu baƙar magana, ko dūka, da kuma ƙin kula da su, yi musu tanadi, kāriya da taimako.” [9]

  9. The vast majority of mankind are not, some even denying that God exists.
   Yawancin mutane ba su motsa ba, wasu ma suna musun wanzuwar Allah. [10]

  10. (Ephesians 1:18) We can illustrate it this way: To admire the beauty and design in nature and deny the existence of a Great Designer is as illogical as admiring a magnificent painting and at the same time denying the existence of the artist who transformed a blank canvas into a masterpiece.
   (Afisawa 1:18) Za mu iya kwatanta yanayin haka: Idan mutum yana sha’awar halitta da kyan su amma yana musun akwai Mahaliccinsu Mai Girma daidai yake da yin sha’awar wani hoto da aka zana da kyau kuma aka yi musun cewa babu wanda ya zana shi. [11]

  11. For the vast majority of the Witnesses, denying their faith was out of the question.
   Yawancin Shaidu sun ƙi su saɓi imaninsu. [12]

  12. 15 Centuries later, the apostle Peter sinned grievously by denying Jesus.
   15 Ƙarnuka bayan haka, manzo Bitrus ya yi mugun zunubi ta wajen musanta Yesu. [13]

  13. 5:3) By rejecting Jehovah’s guidelines, such a man is denying Jehovah’s sovereignty, rejecting His headship.
   5:3) Ta wajen ƙin umurnin Jehobah, wannan mutumin yana ƙin ikon mallakar Jehovah ne, kuma yana ƙin shugabancinsa. [14]

  14. (Nehemiah 2:1-3) So devastated was Peter after denying Jesus that he “wept bitterly.”
   (Nehemiah 2:1-3) Bitrus ya yi baƙin ciki ƙwarai bayan ya yi musun sanin Yesu domin wannan “ya yi kuka mai-zafi.” [15]

  15. There is no denying that it is a challenge to start preaching from house to house and to keep on preaching right to the end. —Matt.
   Babu shakka, yana da wuya a soma wa’azi na gida gida kuma a ci gaba da wa’azi har zuwa ƙarshe.—Mat. [16]

  16. But is flatly denying any need for direction the answer?
   Amma ƙin ja-goranci ne zai magance matsalar? [17]

  17. Even so, instead of denying God’s existence, Charles Darwin said: “The safest conclusion seems to me that the whole subject is beyond the scope of man’s intellect.”
   Charles Darwin bai yi musu cewa Allah bai wanzu ba, amma ya ce: “’Yan Adam ba za su iya fahimtar kome game da Allah ba.” [18]

  18. In what ways did Jesus demonstrate that he forgave the apostle Peter for denying Him three times?
   A wace hanya ce Yesu ya nuna cewa ya gafarta wa manzo Bitrus domin musun Saninsa da ya yi sau uku? [19]


Retrieved July 31, 2019, 11:41 am via glosbe (pid: 7131)