Difference between revisions of "Talk:hands"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with " <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewpo...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:22849))
 
Line 1: Line 1:
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[hands]] [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="hands" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[hands]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''“The heavens are declaring the glory of God; and of the work of his '''[[hands]]''' the expanse is telling,” David wrote.'' <br> “Sammai suna bayyanawar ɗaukakar Allah; sararin sama kuma yana nuna aikin '''[[hannuwansa]]''',” Dauda ya rubuta. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''They “shall long enjoy the work of their '''[[hands]]'''.”—Isaiah 65:22, Revised Standard Version; Genesis 2:15.'' <br> “Za su daɗe suna jin daɗin aikin '''[[hannuwansu]]'''.”—Ishaya 65:22; Farawa 2:15. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''Think about how heartrending it must have been for him to bind Isaac’s '''[[hands]]''' and feet and have him lie on the altar that Abraham himself had built.'' <br> Ka yi tunanin irin baƙin ciki da ya yi sa’ad da yake ɗaure '''[[hannayen]]''' da ƙafafun Ishaƙu kuma ya sa shi ya kwanta a kan bagadin da Ibrahim ya gina da hannunsa. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''Be positive: The key to coping with chronic illness without losing joy is often in your own '''[[hands]]'''.'' <br> Ka kasance da ra’ayi mai kyau: Sau da yawa ya rage naka ne ko za ka ci gaba da farin ciki yayin da kake jimrewa da rashin lafiya mai '''[[tsanani]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''For instance, as babes, both Moses and Jesus escaped death at the '''[[hands]]''' of a tyrannical ruler.'' <br> Alal misali, sa’ad da yake jariri, Musa da Yesu sun tsira daga '''[[hannun]]''' mugun sarkin da ya so ya kashe su. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''Draw close to your heavenly Father through prayer, and learn to leave yourself in his caring '''[[hands]]'''.'' <br> Ka yi addu’a a gare shi kuma ka dogara gare shi gabaki ɗaya. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''It is proper to pray that Jehovah “firmly establish . . . the work of our '''[[hands]]'''” and bless our efforts in the ministry.'' <br> Ya dace mu yi addu’a Jehobah ya “tabbatar mana da aikin '''[[hannuwanmu]]'''” kuma ya albarkace ƙoƙarce-ƙoƙarcenmu a hidima. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>Hands in Hausa - English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="hands,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="hands translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''Let the stealer steal no more, but rather let him do hard work, doing with his '''[[hands]]''' what is good work, that he may have something to distribute to someone in need.”'' <br> Mai-yin sata kada shi ƙara yin sata: amma gwamma shi yi aiki, da '''[[hannuwansa]]''' yana aika abin da ya ke da kyau, domin shi kasance da abin da za shi ɗiba shi bayar ga wanda ya rasa.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''Slanderers will suffer calamity at the '''[[hands]]''' of “a mighty man.”'' <br> Masu tsegumi za su sha wahala a '''[[hannun]]''' “manyan mutane.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''3:1, 2) Many Israelites think that Jehovah will not deliver David from calamity at the '''[[hands]]''' of Absalom and his cohorts.'' <br> 3:1, 2) Isra’ilawa da yawa suna ji cewa Jehobah ba zai ceci Dauda daga masifa a '''[[hannun]]''' Absalom da magoyan bayansa ba. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''Washing the '''[[hands]]''' with soap and water can prevent illness and actually save lives.'' <br> Wanke '''[[hannu]]''' da sabulu kāriya ce daga cututtuka kuma zai kāre rayuka. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''1-3. (a) What threat did the Israelites face at the '''[[hands]]''' of the Egyptians?'' <br> 1-3. (a) Wace barazana Isra’ilawa suka fuskanta a '''[[hannun]]''' Masarawa? [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''I left the shrine and put myself in Jehovah’s '''[[hands]]'''.'' <br> Na bar wurin bautar kuma na '''[[miƙa]]''' kaina ga Jehobah. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>(function(){window.onerror=function(p,n,u,w,v){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var q=new XMLHttpRequest;q.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(p)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(n)+"&l="+encodeURIComponent(u)+"&s="+encodeURIComponent(v),!0);q.send()}}catch(x){"console"in window&&console.error(x)}}})();(function(p,n){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?n(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],n):n(p.glosbeAds={})})(this,function(p){function n(c,b){function a(){this.constructor=c}y(c,b);c.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function u(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-gid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",c));return""+c}catch(b){return"10001"}}function w(){try{var c=
+
##''He whirls again, this time rotating high in the air, his feet and '''[[hands]]''' in fluid movement to deliver precisely aimed blows to a startled opponent.'' <br> Ya juya kuma, ya yi tsalle sosai, ƙafafunsa da '''[[hannunsa]]''' suka juya tare don su kai naushi ga abokin faɗa. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function v(){try{var c=localStorage.getItem("roxot-deep");null===c&&(c=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",c));return""+c}catch(b){return"101"}}function q(){return""+(1+Math.floor(100*Math.random()))}function x(c){var b=0;A.forEach(function(a,g){return b=a[0]<c?g:b});return A[b][1]}var y=function(c,b){y=Object.setPrototypeOf||
+
##''(Daniel 7:13, 14) It is by means of this heavenly Kingdom in the '''[[hands]]''' of Christ Jesus that God will enable lovers of righteousness to enjoy the countless good things that he purposed when he put our first human parents in Paradise.'' <br> (Daniel 7:13, 14) Ta wurin wannan Mulki na sama ne cikin '''[[hannun]]''' Kristi Yesu, Allah zai ba da dama ga masu ƙaunar adalci su more abubuwa masu kyau da ya nufa lokacin da ya saka iyayenmu na farko cikin Aljanna. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var c in b)b.hasOwnProperty(c)&&(a[c]=b[c])};return y(c,b)},t=function(){function c(b,a,g){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=g}c.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};c.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var g=this.window;g[b]=g[b]||a;return g[b]};return c}(),z=[{name:"prebidAndAmazon",partnersCount:2,
+
##''“Now that we have left the primary doctrine about the Christ, let us press on to maturity, not laying a foundation again, namely, repentance from dead works, and faith toward God, the teaching on baptisms and the laying on of the '''[[hands]]''', the resurrection of the dead and everlasting judgment.” —Heb.'' <br> “Domin wannan fa bari mu daina zancen ruknai na Kristi, mu nace bi zuwa kamala; kada a sake kafa tushe na tuba ga barin matattun ayyuka, na bangaskiya ga Allah kuma,na koyaswar baptisma, na ɗibiyar hunnuwa, na tsahin matattu, da na hukumci maramatuƙa.”—Ibran. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
prebid:!0,amazon:!0}],B=10>11*Math.random(),D=function(c){function b(){var a=null!==c&&c.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=z[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=z[Math.floor(Math.random()*z.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",
+
##''“I SHALL wash my '''[[hands]]''' in innocency itself, and I will march around your altar, O Jehovah.”'' <br> “YA Ubangiji, na wanke '''[[hannuwana]]''' don in nuna ba ni da laifi, da ibada nakan taka, ina kewaya bagadenka.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==a}function c(a){if(!r.adsFetched){if(!a&&
+
##''Good hygienic habits include washing our '''[[hands]]''' with soap and water before eating or handling food, after using the toilet, and after washing or changing a baby.'' <br> Tsabta kuma ta ƙunshi wanke '''[[hannunmu]]''' da sabulu kafin mu ci abinci ko kuma mu taɓa abinci, bayan mun je bayan gida da kuma bayan mun yi wa jaririn da ya yi ba haya wanka. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
(r.hbBiddingPartnersWithBids++,r.hbBiddingPartnersWithBids<r.configType.partnersCount))return;r.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,c=b.pbjs,g=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();c&&c.setTargetingForGPTAsync&&c.setTargetingForGPTAsync();g&&g.pubads().refresh()})}}function e(){k.cmd.push(function(){c(!1)})}function d(a){k.cmd.push(function(){c(!1)})}var f=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var c;b.sizes.forEach(function(g){if(void 0===
+
##''Jehovah’s approval is seen in how he blesses his people with increase, guidance in important decisions, better comprehension of Bible truths, safeguards against annihilation at the '''[[hands]]''' of their enemies, and peace of mind and heart. —Isa.'' <br> Ana ganin alamar cewa Jehobah ya amince da rukunin bawan a yadda yake yi wa mutanensa albarka ta wajen sa adadin mutanensa su ƙaru da yadda yake ja-gorance su su tsai da shawarwari masu muhimmanci da yadda yake sa su fahimci koyarwar Littafi Mai Tsarki sosai da yadda yake kāre su don kada magabtansu su halaka su da kuma yadda yake ba su kwanciyar hankali.—Isha. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
c){var d=g.constraints;0<d.x&&d.x>a.screenWidth||0<d.y&&d.y>a.screenHeight||d.maxX&&d.maxX<a.screenWidth||d.maxY&&d.maxY<a.screenHeight||(c={name:b.name,config:g})}});return c}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=f;var l=window,m=l.pbjs,k=l.googletag,l=l.apstag,r=a;k.cmd.push(function(){0<r.configType.partnersCount&&k.pubads().disableInitialLoad();f.forEach(function(a){var b=a.config;k.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(k.pubads())});k.pubads().enableSingleRequest();k.pubads().setTargeting("headerBidding",
+
##''(Deuteronomy 6:8, 9) This does not mean that parents should literally write God’s laws on doorposts and gates, tie a copy of them on the '''[[hands]]''' of their children, and place one between their eyes.'' <br> (Maimaitawar Shari’a 6:8, 9) Wannan ba ya nufin cewa iyaye su rubuta dokokin Allah a zahiri a ƙofofinsu, ko su ɗaura a '''[[hannun]]''' ’ya’yansu, kuma su ɗaura ɗaya a goshinsu. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
r.configType.name);if(B){var a=q();k.pubads().setTargeting("roxot-group-id",u()).setTargeting("roxot-sector-id",w()).setTargeting("roxot-deep",v()).setTargeting("roxot-event-group-id",q()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",q()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",
+
##''The Philistines were guilty of taking Israelite exiles, or captives, and selling them to the Edomites, and some Israelites came into the '''[[hands]]''' of Tyrian slave traders.'' <br> Filistiya suna da alhakin kwasan Isra’ilawa zuwa bauta, suka sayar da su ga Edomawa, wasu Isra’ilawa kuma suka ƙarasa a '''[[hannun]]''' mutanen Taya masu cinikin bayi. [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"tier0")}else k.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");k.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&r.adSlotEmpty(b)});k.enableServices()});if(a.configType.prebid){var n=f.map(function(a){a=a.config;return a.headerBidding?{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},bids:a.headerBidding.bids}:void 0}).filter(b);m.que.push(function(){m.addAdUnits(n);
+
##''After these, John caught sight of “a great crowd . . . out of all nations and tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes; and there were palm branches in their '''[[hands]]'''.”'' <br> Bayan wannan, Yohanna ya ga “taro mai-girma, . . . daga cikin kowane iri, da dukan ƙabilai da al’ummai da harsuna, suna tsaye gaban kursiyin da gaban Ɗan ragon, suna yafe da fararen riguna, da ganyayen dabino cikin '''[[hannuwansu]]'''.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
m.requestBids({bidsBackHandler:e,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var p=f.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);l.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});l.fetchBids({slots:p,timeout:4E3},d)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return c(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,e){var d=a.googletag;d.cmd.push(function(){d.display(b)});c=null;for(var f=0;f<a.matchingSlotConfigs.length;f++)if(a.matchingSlotConfigs[f].name===
+
##''On this the outlaws, with '''[[hands]]''' raised upward and often also with their feet, were bound or nailed.”'' <br> A kan wannan ake kafa ko kuma ɗaure '''[[hannu]]''' da ƙafafuwansu masu laifi a sama.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
b){c=a.matchingSlotConfigs[f];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&e&&e.parentNode&&e.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,e=b.getSlotElementId(),d=document.getElementById(e),f=window.googletag;if(!(0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed)){var l=d.getAttribute("data-adTier")||"tier0",m=l.replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier0"!==l)return!1;f.destroySlots([b]);b.destroyed=
+
##''Washing his '''[[hands]]''', he states: “I am innocent of the blood of this man.”'' <br> Ya wanke '''[[hannuwansa]]''' ya ce: “Baratace ni ke daga jinin wannan mai-adalci.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
!0;c.find(function(a){if(a.name!==e)return!1;var b=a.config.adManager.path.replace("general-au",m);d.setAttribute("data-adTier",m);a=f.defineSlot(b,a.config.adManager.sizes,e).addService(f.pubads());B?(b=q(),f.pubads().setTargeting("roxot-group-id",u()).setTargeting("roxot-sector-id",w()).setTargeting("roxot-deep",v()).setTargeting("roxot-event-group-id",q()).setTargeting("roxot-event",b).setTargeting("roxot-event-deep",q()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",
+
##''You must then follow Jesus’ advice: “If ever your hand makes you stumble, cut it off; it is finer for you to enter into life maimed than with two '''[[hands]]''' to go off into Gehenna.”'' <br> Sai ka bi shawarar Yesu: “In kuwa hannunka na sa ka laifi, to, yanke shi. Zai fiye maka ka shiga rai dungu, da ka shiga [Jahannama] da '''[[hannu]]''' biyu.” [https://glosbe.com/en/ha/hands?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",m).setTargeting("experiment3","0"),"99"===b&&f.pubads().setTargeting("priceTier",m)):(f.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?f.pubads().setTargeting("priceTier",m).setTargeting("experiment3","1"):f.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));f.display(a);f.pubads().refresh([a]);
 
return!0})}};return a}n(b,c);return b}(t),E=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}n(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var e=this,d=window.innerWidth,f=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var l=!1,m=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=
 
a.constraints;l||0<b.x&&b.x>d||0<b.y&&b.y>f||b.maxX&&b.maxX<d||b.maxY&&b.maxY<f||!a.adSenseSlotId||(m=a,l=!0,e.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return m};b.prototype.createAd=function(a,b,c,e){var d=window.document.createElement("ins");d.setAttribute("class","adsbygoogle");d.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+b+"px;height:"+c+"px");d.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");d.setAttribute("data-ad-slot",""+a);e.appendChild(d);a=window.document.createElement("script");
 
a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";e.appendChild(a)};return b}(t),A=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]],t=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",a.substr(c+11))}catch(h){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=
 
new D(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new E(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var e=this;setTimeout(function(){e.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=x(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+
 
b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),
 
h=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");h&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===h}))}catch(e){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(h){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,
 
c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var h=0,e=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){h<e&&(a=b);h+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),
 
c=window.innerHeight,h=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var e=0;e<a.length;e++)b.push(a.item(e));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-h.bottom),Math.abs(a.top-h.top),Math.abs(a.bottom-h.top),Math.abs(a.top-h.bottom))<=c}).length};return c}(),C=new t({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,
 
90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,
 
y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},
 
{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},
 
adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,
 
y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},
 
adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,
 
90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,
 
60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){C.display(c,c,b)};p.GlosbeAds=t;p.glosbeAds=C;Object.defineProperty(p,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2fhands%3fpage%3d1%26tmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2fhands%3fpage%3d1%26tmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved October 18, 2019, 9:10 pm via glosbe (pid: 22849)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:ar&apos;)">Hausa - Arabic</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:en&apos;)">Hausa - English</a></li><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;ha:ha&apos;)">Hausa - Hausa</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="handball in Hausa" href="/en/ha/handball">handball</a></li><li class=""><a title="handkerchief in Hausa" href="/en/ha/handkerchief">handkerchief</a></li><li class=""><a title="handle in Hausa" href="/en/ha/handle">handle</a></li><li class=""><a title="handling in Hausa" href="/en/ha/handling">handling</a></li><li class=""><a title="handout in Hausa" href="/en/ha/handout">handout</a></li><li class=""><a title="hang up in Hausa" href="/en/ha/hang%20up">hang up</a></li><li class=""><a title="hanging indent in Hausa" href="/en/ha/hanging%20indent">hanging indent</a></li><li class=""><a title="happy in Hausa" href="/en/ha/happy">happy</a></li><li class=""><a title="hard in Hausa" href="/en/ha/hard">hard</a></li><li class=""><a title="hard disk in Hausa" href="/en/ha/hard%20disk">hard disk</a></li><li class=""><a title="hard disk drive in Hausa" href="/en/ha/hard%20disk%20drive">hard disk drive</a></li><li class=""><a title="hardness in Hausa" href="/en/ha/hardness">hardness</a></li><li class=""><a title="Hardware and Devices troubleshooter in Hausa" href="/en/ha/Hardware%20and%20Devices%20troubleshooter">Hardware and Devices troubleshooter</a></li><li class=""><a title="hardware failure in Hausa" href="/en/ha/hardware%20failure">hardware failure</a></li><li class=""><a title="hardware interface in Hausa" href="/en/ha/hardware%20interface">hardware interface</a></li><li class=""><a title="hare in Hausa" href="/en/ha/hare">hare</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">hands </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">hands</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">hands </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/wX28499_En-us-hands.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/wX28499_En-us-hands.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to hands " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/CW168123_wikipedia-commons-0-06-En-us-hands.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/CW168123_wikipedia-commons-0-06-En-us-hands.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to hands " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">Type:</span><span> noun, verb; </span></div><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Plural form of hand.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">Third-person singular simple present indicative form of hand.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>plural of [i]hand</i>[/i]</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>third-person singular simple present indicative form of hand</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">The two hands of a human being considered collectively.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">the force of workers available</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(with `in&#39;) guardianship over; in divorce cases it is the right to house and care for and discipline a child; &quot;my fate is in your hands&quot;; &quot;too much power in the president&#39;s hands&quot;; &quot;your guests are now in my custody&quot;; &quot;the mother was awarded custody of the children&quot;</div><center><button class="btn hide-3rd-toggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span></button></center></div><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 15:
 
   
 
    es:<a href="/es/es/brazo">brazo</a>
 
    la:<a href="/la/la/manus">manus</a>
 
    mhr:<a href="/mhr/mhr/%D0%BA%D0%B8%D0%B4">кид</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hannu</div></li><li><small class="through-data">(through 3:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/gens">gens</a>
 
    fr:<a href="/fr/fr/hommes">hommes</a>
 
    pt:<a href="/pt/pt/homens">homens</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mutane</div></li><li><small class="through-data">(through 3:
 
   
 
    es:<a href="/es/es/brazo">brazo</a>
 
    ta:<a href="/ta/ta/%E0%AE%95%E0%AF%88">கை</a>
 
    cs:<a href="/cs/cs/ruka">ruka</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hánnű</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    es:<a href="/es/es/brazo">brazo</a>
 
    la:<a href="/la/la/manus">manus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hannū</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E6%89%8B">手</a>
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E6%89%8B">手</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hánnúu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/actif">actif</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Ƙaddara</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/actif">actif</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Mai aiki</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E4%BA%BA">人</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mùtûm</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E4%BA%BA">人</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mutun</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E4%BA%BA">人</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ɗan Adam</div></li></ul></div><a class="btn jsonly" href="javascript:;" onclick="jQuery(this).next(&apos;.additional-data&apos;).slideToggle();" id="additionalDataToggle"><i class="fa-chevron-down"></i>&nbsp;
 
            <i style="display:none;" class="fa-chevron-up"></i>&nbsp;
 
            Show declension of hands</a><div class="table nojsvisible additional-data" style="display:none;"><div><b>hands</b> <i>pl.</i><br/></div><div>noun <br/>hands <i>pl</i><br/></div></div><h3><span class="" dir="ltr">Hands </span></h3><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 15:
 
   
 
    es:<a href="/es/es/brazo">brazo</a>
 
    la:<a href="/la/la/manus">manus</a>
 
    mhr:<a href="/mhr/mhr/%D0%BA%D0%B8%D0%B4">кид</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hannu</div></li><li><small class="through-data">(through 3:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/gens">gens</a>
 
    fr:<a href="/fr/fr/hommes">hommes</a>
 
    pt:<a href="/pt/pt/homens">homens</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mutane</div></li><li><small class="through-data">(through 3:
 
   
 
    es:<a href="/es/es/brazo">brazo</a>
 
    ta:<a href="/ta/ta/%E0%AE%95%E0%AF%88">கை</a>
 
    cs:<a href="/cs/cs/ruka">ruka</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hánnű</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    es:<a href="/es/es/brazo">brazo</a>
 
    la:<a href="/la/la/manus">manus</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hannū</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E6%89%8B">手</a>
 
    zh:<a href="/zh/zh/%E6%89%8B">手</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">hánnúu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/actif">actif</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Ƙaddara</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/actif">actif</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Mai aiki</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E4%BA%BA">人</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mùtûm</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E4%BA%BA">人</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mutun</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    ja:<a href="/ja/ja/%E4%BA%BA">人</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ɗan Adam</div></li></ul></div></div></div><div id="simmilarPhrases"><div class="adContainer" id="simmilarPhrasesBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("simmilarPhrasesBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("simmilarPhrasesBanner", "simmilarPhrasesBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="similarPhrasesContainer colapsedTable"><h3>Similar phrases in dictionary English Hausa.
 
(8)
 
</h3><dl id="simmilarPhrasesTable" class="dl-horizontal colapsedTable"><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/carry%20in%20hand">carry in hand</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">ɗáukàa</dd></div><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/hand">hand</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">hannu, hannū, hánnúu</dd></div><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/Hand">Hand</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">Hannu</dd></div><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/hand%20ball">hand ball</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">hannu</dd></div><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/hand%20grenade">hand grenade</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">gurnet</dd></div><div class="tableRow "><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/left%20hand">left hand</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">hagu</dd></div><div class="tableRow h"><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/palm%20of%20the%20hand">palm of the hand</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">tàafín hánnúu</dd></div><div class="tableRow h"><dt dir="ltr" class="" lang="en"><a href="/en/ha/Panning%20Hand">Panning Hand</a></dt><dd dir="ltr" class="" lang="ha">Manunin magori</dd></div><div class="expandToggleContainer"><button class="btn expandToggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span><span style="display: none;">less&nbsp; <i class="fa-up-open"></i></span></button></div></dl></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/hands?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "hands", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9164645753562361478"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">“The heavens are declaring </span><span class="tm-p-">the glory of God; and of the work of his </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> the expanse is telling,” David wrote.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">“Sammai suna bayyanawar ɗaukakar Allah; sararin sama kuma yana nuna aikin </span><span class="tm-p-em">hannuwansa</span><span class="tm-p-">,” Dauda ya rubuta.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9032388116866116485"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">They “shall long enjoy the work of their </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">.”—Isaiah 65:22, Revised Standard Version; Genesis 2:15.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">“Za su daɗe suna jin daɗin aikin </span><span class="tm-p-em">hannuwansu</span><span class="tm-p-">.”—Ishaya 65:22; Farawa 2:15.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9014357352728626099"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Think about how heartrending it </span><span class="tm-p-">must have been for him to bind Isaac’s </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> and feet and have him lie on the </span><span class="tm-p-hide1">altar that Abraham himself had built.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Ka yi tunanin irin baƙin </span><span class="tm-p-">ciki da ya yi sa’ad da yake ɗaure </span><span class="tm-p-em">hannayen</span><span class="tm-p-"> da ƙafafun Ishaƙu kuma ya sa shi ya </span><span class="tm-p-hide1">kwanta a kan bagadin </span><span class="tm-p-hide0">da Ibrahim ya gina da hannunsa.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8981037933725540022"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Be positive: </span><span class="tm-p-">The key to coping with chronic illness without losing joy is often in your own </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Ka kasance da ra’ayi mai kyau: Sau da yawa ya </span><span class="tm-p-hide1">rage naka ne ko </span><span class="tm-p-">za ka ci gaba da farin ciki yayin da kake jimrewa da rashin lafiya mai </span><span class="tm-p-em">tsanani</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8961482963939871891"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">For instance, as babes, both Moses and Jesus escaped death at the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of a tyrannical ruler.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Alal misali, sa’ad da yake jariri, Musa da Yesu sun tsira daga </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> mugun sarkin da ya so ya kashe su.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8914246867718437514"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Draw close to your heavenly Father through prayer, and learn to leave yourself in his caring </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ka yi addu’a a gare shi kuma ka dogara gare shi gabaki ɗaya.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8838980621317731493"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">It is proper to </span><span class="tm-p-hide1">pray that Jehovah “firmly </span><span class="tm-p-">establish . . . the work of our </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">” and bless our efforts in the ministry.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ya dace mu yi addu’a Jehobah ya “tabbatar mana da aikin </span><span class="tm-p-em">hannuwanmu</span><span class="tm-p-">” kuma ya albarkace ƙoƙarce-ƙoƙarcenmu a hidima.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8804113421707338799"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Let the stealer steal </span><span class="tm-p-hide1">no more, but rather </span><span class="tm-p-">let him do hard work, doing with his </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> what is good work, that he may have </span><span class="tm-p-hide1">something to distribute to </span><span class="tm-p-hide0">someone in need.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Mai-yin sata kada shi ƙara </span><span class="tm-p-">yin sata: amma gwamma shi yi aiki, da </span><span class="tm-p-em">hannuwansa</span><span class="tm-p-"> yana aika abin da ya ke da kyau, </span><span class="tm-p-hide1">domin shi kasance da </span><span class="tm-p-hide0">abin da za shi ɗiba shi bayar ga wanda ya rasa.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8778436102340623114"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Slanderers will suffer calamity at the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of “a mighty man.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Masu tsegumi za su sha wahala a </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> “manyan mutane.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8762417862444486313"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">3:1, 2) Many Israelites </span><span class="tm-p-">think that Jehovah will not deliver David from calamity at the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of Absalom and his cohorts.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">3:1, 2) Isra’ilawa da yawa </span><span class="tm-p-">suna ji cewa Jehobah ba zai ceci Dauda daga masifa a </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> Absalom da magoyan bayansa ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8759896239701551649"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Washing the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> with soap and water can prevent illness and actually save lives.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Wanke </span><span class="tm-p-em">hannu</span><span class="tm-p-"> da sabulu kāriya ce daga cututtuka kuma zai kāre rayuka.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8752052928893144290"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">1-3. (a) What threat did the Israelites face at the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of the Egyptians?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">1-3. (a) Wace barazana Isra’ilawa suka fuskanta a </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> Masarawa?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8715725356085242963"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">I left the shrine and put myself in Jehovah’s </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Na bar wurin bautar kuma na </span><span class="tm-p-em">miƙa</span><span class="tm-p-"> kaina ga Jehobah.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8662247859137442471"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">He whirls again, this time </span><span class="tm-p-">rotating high in the air, his feet and </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> in fluid movement to deliver precisely aimed blows to a startled opponent.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ya juya kuma, ya yi tsalle sosai, ƙafafunsa da </span><span class="tm-p-em">hannunsa</span><span class="tm-p-"> suka juya tare don su kai naushi ga abokin faɗa.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8645272273342006578"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">(Daniel 7:13, 14) It is </span><span class="tm-p-">by means of this heavenly Kingdom in the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of Christ Jesus that God will enable lovers </span><span class="tm-p-hide1">of righteousness to enjoy </span><span class="tm-p-hide0">the countless good things that he purposed when he put our first human parents in Paradise.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Daniel 7:13, 14) Ta wurin wannan Mulki na sama ne cikin </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> Kristi Yesu, Allah zai ba da dama ga </span><span class="tm-p-hide1">masu ƙaunar adalci su </span><span class="tm-p-hide0">more abubuwa masu kyau da ya nufa lokacin da ya saka iyayenmu na farko cikin Aljanna.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8632300972332120340"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">“Now that we have left the primary doctrine about the Christ, let us press on to maturity, not laying a foundation again, namely, repentance from dead works, and faith toward God, the teaching on baptisms and the laying on of the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">, the resurrection of the dead and everlasting judgment.” —Heb.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">“Domin wannan fa bari mu daina zancen ruknai na Kristi, mu nace bi zuwa kamala; kada a sake kafa tushe na tuba ga barin matattun ayyuka, na bangaskiya ga Allah kuma,na koyaswar baptisma, na ɗibiyar hunnuwa, na tsahin matattu, da na hukumci maramatuƙa.”—Ibran.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8599224472361637762"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">“I SHALL wash my </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> in innocency itself, and I will march around your altar, O Jehovah.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">“YA Ubangiji, na wanke </span><span class="tm-p-em">hannuwana</span><span class="tm-p-"> don in nuna ba ni da laifi, da ibada nakan taka, ina kewaya bagadenka.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8492435164051461191"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Good hygienic habits include washing our </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> with soap and water before eating or handling food, after </span><span class="tm-p-hide1">using the toilet, and </span><span class="tm-p-hide0">after washing or changing a baby.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Tsabta kuma ta ƙunshi wanke </span><span class="tm-p-em">hannunmu</span><span class="tm-p-"> da sabulu kafin mu ci abinci ko kuma mu taɓa abinci, </span><span class="tm-p-hide1">bayan mun je bayan </span><span class="tm-p-hide0">gida da kuma bayan mun yi wa jaririn da ya yi ba haya wanka.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8476035215961632384"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehovah’s approval is seen in how he blesses his people with increase, guidance in important decisions, better comprehension of Bible truths, safeguards against annihilation at the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of their enemies, and peace of mind and heart. —Isa.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ana ganin alamar cewa Jehobah ya amince da rukunin bawan a yadda yake yi wa mutanensa albarka ta wajen sa adadin mutanensa su ƙaru da yadda yake ja-gorance su su tsai da shawarwari masu muhimmanci da yadda yake sa su fahimci koyarwar Littafi Mai Tsarki sosai da yadda yake kāre su don kada magabtansu su halaka su da kuma yadda yake ba su kwanciyar hankali.—Isha.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8418083897809422050"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Deuteronomy 6:8, 9) This does not mean that parents should literally write God’s </span><span class="tm-p-hide1">laws on doorposts and </span><span class="tm-p-">gates, tie a copy of them on the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of their children, and place one between their eyes.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Maimaitawar Shari’a 6:8, 9) Wannan ba ya nufin cewa </span><span class="tm-p-hide1">iyaye su rubuta dokokin </span><span class="tm-p-">Allah a zahiri a ƙofofinsu, ko su ɗaura a </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> ’ya’yansu, kuma su ɗaura ɗaya a goshinsu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8344718786405720188"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">The Philistines were guilty of taking </span><span class="tm-p-hide1">Israelite exiles, or captives, </span><span class="tm-p-">and selling them to the Edomites, and some Israelites came into the </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> of Tyrian slave traders.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Filistiya suna da alhakin kwasan </span><span class="tm-p-hide1">Isra’ilawa zuwa bauta, suka </span><span class="tm-p-">sayar da su ga Edomawa, wasu Isra’ilawa kuma suka ƙarasa a </span><span class="tm-p-em">hannun</span><span class="tm-p-"> mutanen Taya masu cinikin bayi.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8342485441158890432"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">After these, John caught sight of “a great crowd . . . out of all nations and tribes and peoples and tongues, </span><span class="tm-p-hide1">standing before the throne </span><span class="tm-p-">and before the Lamb, dressed in white robes; and there were palm branches in their </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Bayan wannan, Yohanna ya ga “taro mai-girma, . . . daga cikin kowane iri, da dukan ƙabilai da al’ummai </span><span class="tm-p-hide1">da harsuna, suna tsaye </span><span class="tm-p-">gaban kursiyin da gaban Ɗan ragon, suna yafe da fararen riguna, da ganyayen dabino cikin </span><span class="tm-p-em">hannuwansu</span><span class="tm-p-">.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8313697173091230945"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">On this the outlaws, with </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> raised upward and often also with their feet, were bound or nailed.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">A kan wannan ake kafa ko kuma ɗaure </span><span class="tm-p-em">hannu</span><span class="tm-p-"> da ƙafafuwansu masu laifi a sama.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8306905090611153637"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Washing his </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-">, he states: “I am innocent of the blood of this man.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Ya wanke </span><span class="tm-p-em">hannuwansa</span><span class="tm-p-"> ya ce: “Baratace ni ke daga jinin wannan mai-adalci.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8282309640726602698"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">You must then follow Jesus’ advice: “If ever your hand makes you stumble, cut </span><span class="tm-p-hide1">it off; it is </span><span class="tm-p-">finer for you to enter into life maimed than with two </span><span class="tm-p-em">hands</span><span class="tm-p-"> to go off into Gehenna.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Sai ka bi shawarar Yesu: “In kuwa hannunka </span><span class="tm-p-hide1">na sa ka laifi, </span><span class="tm-p-">to, yanke shi. Zai fiye maka ka shiga rai dungu, da ka shiga [Jahannama] da </span><span class="tm-p-em">hannu</span><span class="tm-p-"> biyu.”</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="pagination"><ul><li><a rel="next nofollow" href="?page=2&tmmode=MUST">Next page &gt;&gt;</a></li></ul></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 489 sentences matching phrase "hands".Found in 3 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="hands" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-1c2206f17e.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 

Latest revision as of 01:10, 19 October 2019

Glosbe's example sentences of hands [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar hands:
  1. “The heavens are declaring the glory of God; and of the work of his hands the expanse is telling,” David wrote.
   “Sammai suna bayyanawar ɗaukakar Allah; sararin sama kuma yana nuna aikin hannuwansa,” Dauda ya rubuta. [2]

  2. They “shall long enjoy the work of their hands.”—Isaiah 65:22, Revised Standard Version; Genesis 2:15.
   “Za su daɗe suna jin daɗin aikin hannuwansu.”—Ishaya 65:22; Farawa 2:15. [3]

  3. Think about how heartrending it must have been for him to bind Isaac’s hands and feet and have him lie on the altar that Abraham himself had built.
   Ka yi tunanin irin baƙin ciki da ya yi sa’ad da yake ɗaure hannayen da ƙafafun Ishaƙu kuma ya sa shi ya kwanta a kan bagadin da Ibrahim ya gina da hannunsa. [4]

  4. Be positive: The key to coping with chronic illness without losing joy is often in your own hands.
   Ka kasance da ra’ayi mai kyau: Sau da yawa ya rage naka ne ko za ka ci gaba da farin ciki yayin da kake jimrewa da rashin lafiya mai tsanani. [5]

  5. For instance, as babes, both Moses and Jesus escaped death at the hands of a tyrannical ruler.
   Alal misali, sa’ad da yake jariri, Musa da Yesu sun tsira daga hannun mugun sarkin da ya so ya kashe su. [6]

  6. Draw close to your heavenly Father through prayer, and learn to leave yourself in his caring hands.
   Ka yi addu’a a gare shi kuma ka dogara gare shi gabaki ɗaya. [7]

  7. It is proper to pray that Jehovah “firmly establish . . . the work of our hands” and bless our efforts in the ministry.
   Ya dace mu yi addu’a Jehobah ya “tabbatar mana da aikin hannuwanmu” kuma ya albarkace ƙoƙarce-ƙoƙarcenmu a hidima. [8]

  8. Let the stealer steal no more, but rather let him do hard work, doing with his hands what is good work, that he may have something to distribute to someone in need.”
   Mai-yin sata kada shi ƙara yin sata: amma gwamma shi yi aiki, da hannuwansa yana aika abin da ya ke da kyau, domin shi kasance da abin da za shi ɗiba shi bayar ga wanda ya rasa.” [9]

  9. Slanderers will suffer calamity at the hands of “a mighty man.”
   Masu tsegumi za su sha wahala a hannun “manyan mutane.” [10]

  10. 3:1, 2) Many Israelites think that Jehovah will not deliver David from calamity at the hands of Absalom and his cohorts.
   3:1, 2) Isra’ilawa da yawa suna ji cewa Jehobah ba zai ceci Dauda daga masifa a hannun Absalom da magoyan bayansa ba. [11]

  11. Washing the hands with soap and water can prevent illness and actually save lives.
   Wanke hannu da sabulu kāriya ce daga cututtuka kuma zai kāre rayuka. [12]

  12. 1-3. (a) What threat did the Israelites face at the hands of the Egyptians?
   1-3. (a) Wace barazana Isra’ilawa suka fuskanta a hannun Masarawa? [13]

  13. I left the shrine and put myself in Jehovah’s hands.
   Na bar wurin bautar kuma na miƙa kaina ga Jehobah. [14]

  14. He whirls again, this time rotating high in the air, his feet and hands in fluid movement to deliver precisely aimed blows to a startled opponent.
   Ya juya kuma, ya yi tsalle sosai, ƙafafunsa da hannunsa suka juya tare don su kai naushi ga abokin faɗa. [15]

  15. (Daniel 7:13, 14) It is by means of this heavenly Kingdom in the hands of Christ Jesus that God will enable lovers of righteousness to enjoy the countless good things that he purposed when he put our first human parents in Paradise.
   (Daniel 7:13, 14) Ta wurin wannan Mulki na sama ne cikin hannun Kristi Yesu, Allah zai ba da dama ga masu ƙaunar adalci su more abubuwa masu kyau da ya nufa lokacin da ya saka iyayenmu na farko cikin Aljanna. [16]

  16. “Now that we have left the primary doctrine about the Christ, let us press on to maturity, not laying a foundation again, namely, repentance from dead works, and faith toward God, the teaching on baptisms and the laying on of the hands, the resurrection of the dead and everlasting judgment.” —Heb.
   “Domin wannan fa bari mu daina zancen ruknai na Kristi, mu nace bi zuwa kamala; kada a sake kafa tushe na tuba ga barin matattun ayyuka, na bangaskiya ga Allah kuma,na koyaswar baptisma, na ɗibiyar hunnuwa, na tsahin matattu, da na hukumci maramatuƙa.”—Ibran. [17]

  17. “I SHALL wash my hands in innocency itself, and I will march around your altar, O Jehovah.”
   “YA Ubangiji, na wanke hannuwana don in nuna ba ni da laifi, da ibada nakan taka, ina kewaya bagadenka.” [18]

  18. Good hygienic habits include washing our hands with soap and water before eating or handling food, after using the toilet, and after washing or changing a baby.
   Tsabta kuma ta ƙunshi wanke hannunmu da sabulu kafin mu ci abinci ko kuma mu taɓa abinci, bayan mun je bayan gida da kuma bayan mun yi wa jaririn da ya yi ba haya wanka. [19]

  19. Jehovah’s approval is seen in how he blesses his people with increase, guidance in important decisions, better comprehension of Bible truths, safeguards against annihilation at the hands of their enemies, and peace of mind and heart. —Isa.
   Ana ganin alamar cewa Jehobah ya amince da rukunin bawan a yadda yake yi wa mutanensa albarka ta wajen sa adadin mutanensa su ƙaru da yadda yake ja-gorance su su tsai da shawarwari masu muhimmanci da yadda yake sa su fahimci koyarwar Littafi Mai Tsarki sosai da yadda yake kāre su don kada magabtansu su halaka su da kuma yadda yake ba su kwanciyar hankali.—Isha. [20]

  20. (Deuteronomy 6:8, 9) This does not mean that parents should literally write God’s laws on doorposts and gates, tie a copy of them on the hands of their children, and place one between their eyes.
   (Maimaitawar Shari’a 6:8, 9) Wannan ba ya nufin cewa iyaye su rubuta dokokin Allah a zahiri a ƙofofinsu, ko su ɗaura a hannun ’ya’yansu, kuma su ɗaura ɗaya a goshinsu. [21]

  21. The Philistines were guilty of taking Israelite exiles, or captives, and selling them to the Edomites, and some Israelites came into the hands of Tyrian slave traders.
   Filistiya suna da alhakin kwasan Isra’ilawa zuwa bauta, suka sayar da su ga Edomawa, wasu Isra’ilawa kuma suka ƙarasa a hannun mutanen Taya masu cinikin bayi. [22]

  22. After these, John caught sight of “a great crowd . . . out of all nations and tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes; and there were palm branches in their hands.”
   Bayan wannan, Yohanna ya ga “taro mai-girma, . . . daga cikin kowane iri, da dukan ƙabilai da al’ummai da harsuna, suna tsaye gaban kursiyin da gaban Ɗan ragon, suna yafe da fararen riguna, da ganyayen dabino cikin hannuwansu.” [23]

  23. On this the outlaws, with hands raised upward and often also with their feet, were bound or nailed.”
   A kan wannan ake kafa ko kuma ɗaure hannu da ƙafafuwansu masu laifi a sama.” [24]

  24. Washing his hands, he states: “I am innocent of the blood of this man.”
   Ya wanke hannuwansa ya ce: “Baratace ni ke daga jinin wannan mai-adalci.” [25]

  25. You must then follow Jesus’ advice: “If ever your hand makes you stumble, cut it off; it is finer for you to enter into life maimed than with two hands to go off into Gehenna.”
   Sai ka bi shawarar Yesu: “In kuwa hannunka na sa ka laifi, to, yanke shi. Zai fiye maka ka shiga rai dungu, da ka shiga [Jahannama] da hannu biyu.” [26]


Retrieved October 18, 2019, 9:10 pm via glosbe (pid: 22849)