Difference between revisions of "Talk:pleasure"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with " <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewpo...")
(No difference)

Revision as of 00:38, 14 July 2019

<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> Pleasure in Hausa, translation, English-Hausa Dictionary

pleasure    

IPA: /ˈplɛʒɚ/, /ˈplɛʒə/, ˈplɛʒɚ, ˈplɛʒə; Type: verb, noun, interjection;
(countable) a person or thing that causes enjoyment
(uncountable) one's preference
(formal) (uncountable) the will or desire of someone or some agency in power
(transitive) to give pleasure (especially sexual pleasure) to
(uncountable) a state of being pleased
pleased to meet you
A state of being pleased.
A person, thing or action that causes enjoyment.
One's preference.
The will or desire of someone or some agency in power.
To give or afford pleasure to; to please; to gratify.
To give sexual pleasure to.
To take pleasure; to seek or pursue pleasure.
Enjoyable feeling limited in time caused by a particular event or action.
a state of being pleased
person or thing that causes enjoyment
one's preference
an activity that affords enjoyment; "he puts duty before pleasure"
a formal expression; "he serves at the pleasure of the President"
a fundamental feeling that is hard to define but that people desire to experience; "he was tingling with pleasure"
sexual gratification; "he took his pleasure of her"
something or someone that provides a source of happiness; "a joy to behold"; "the pleasure of his company"; "the new car is a delight"

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.
    Show declension of pleasure

Pleasure  

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Example sentences with "pleasure", translation memory

add example
en Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.
ha Jehobah bai hana mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama.
en (1 John 2:17) Any pleasure derived from it would be temporary at best.
ha (1 Yohanna 2:17) Duk wata annashuwa da za a samu daga cikinta, na ɗan lokaci ne kawai.
en The Bible shows that Jehovah regularly does what he knows will bring pleasure to his worshippers.
ha Littafi Mai Tsarki ya nuna cewa Jehobah yana yin abin da zai sa bayinsa farin ciki.
en In what ways can study bring us great pleasure?
ha A waɗanne hanyoyi ne nazari zai iya sa mu ji daɗi ƙwarai?
en 2 It is a pleasure and a precious privilege to share that Bible-based hope with others, is it not?
ha 2 Gata ce kuma abin farin ciki ne a gaya wa mutane abin da Littafi Mai Tsarki ya ce game da bege, ko ba haka ba?
en Work gives a kind of pleasure that you cannot get from play. —Ecclesiastes 3:22.
ha Aiki yana ba da farin ciki da ba za ka iya samu ba daga wasa.—Mai-Wa’azi 3:22.
en The Bible says: “Happy is the man who fears Jehovah, who takes great pleasure in his commandments.
ha Littafi Mai Tsarki ya ce: “Mai-albarka ne mutum wanda ya ke tsoron Ubangiji, wanda ya ke faranta ransa cikin dokokinsa ƙwarai.
en It was a pleasure to care for their needs for refreshment and comfort.
ha Na yi farin cikin ba su abinci da kuma biyan bukatunsu.
en Think, for example, about the things that give you delight and pleasure.
ha Alal misali, ka yi tunani game da abubuwan da suke sa ka farin ciki da annashuwa.
en It was a delight for him to be in subjection to his Father, and it was a pleasure for Jehovah to have such a Son.
ha Abin farin ciki ne a gare shi ya miƙa kai ga Ubansa, kuma Jehobah yana farin cikin samun irin wannan Ɗa.
en • How should we view the pursuit of pleasure and possessions?
ha • Menene ra’ayinmu game da nishaɗi da biɗan abin duniya?
en A proud person likes to consider himself superior and usually gets selfish pleasure from boasting.
ha Mai fahariya yana so ya fifita kansa fiye da wasu kuma yana jin daɗin ɗaga kai.
en Will he find pleasure in you, or will he receive you kindly? . . .
ha Zai yi murna? Ko za ku sami tagomashi, a wurinsa? . . .
en (1 Timothy 2:4) However, few joys in life can compare with the pleasure of helping someone obey what the Bible teaches.
ha (1 Timothawus 2:4) Abubuwa kaɗan ne a rayuwa za su sa mu farin ciki da za a iya gwadawa da taimaka wa wani ya yi biyayya da abin da Littafi Mai Tsarki yake koyarwa.
en It is according to his good pleasure which he purposed in himself for an administration at the full limit of the appointed times, namely, to gather all things together again in the Christ, the things in the heavens and the things on the earth.”
ha Bisa ga yardarsa da ya nufa a cikinsa zuwa wakilci na cikar wokatai, shi tattara dukan abu cikin Kristi, abubuwan da ke cikin sammai, da abubuwan da ke bisa duniya.”
en The apostle Paul wrote: “[God], for the sake of his good pleasure, is acting within you in order for you both to will and to act.”
ha Manzo Bulus ya rubuta: “Allah ne yana aiki a cikinku da za ku yi nufi har ku aika kuma, zuwa abin da ya gamshe shi.”
en We take increased pleasure in helping others to draw close to Jehovah. —Matt.
ha Za mu ƙara jin daɗin taimaka wa mutane su kusaci Jehobah.—Mat.
en You and your organization made this facility a better place for the community and did it with the most gracious group of people with which we have ever had the pleasure of being acquainted.”
ha Ku da ƙungiyarku kun sa wurin taron nan ya zama wuri mai kyau ga yankin kuma kun yi hakan da rukunin mutane mafi kyau da ba mu taɓa sha’ani da su ba.”
en Few things bring us as much pleasure as a heartfelt letter from someone we hold dear.
ha Abubuwa kadan ne suke ba mu farin ciki kamar wasika daga wajen wanda muke kauna.
en 8 To most people, the expression “the real life” conjures up an image of luxury and pleasure.
ha 8 Ga yawancin mutane, furcin nan “hakikanin rai” yana nufin tara kayan alatu da kuma jin daɗi.
en MANY people read simply for pleasure.
ha MUTANE da yawa suna karatu don jin daɗi ne kawai.
en But if you people offer up to me whole burnt offerings, even in your gift offerings I shall find no pleasure, and on your communion sacrifices of fatlings I shall not look.
ha Sa’ad da kuka kawo mini hadayun ƙonawa da hadayunku na tsaba, ba zan karɓa ba. Ba kuma zan karɓi turkakkun dabbobinku waɗanda kuka miƙa mini hadayun godiya ba.
en 8 Jehovah’s “good pleasure,” or purpose, would be fulfilled by means of “an administration.”
ha 8 “Yardar” Jehobah, za ta cika ta wurin ‘wakilcinsa.’
en (Malachi 3:16; Psalm 10:4) How comforting it is to know that Jehovah finds pleasure in the meditation of our heart! —1 Chronicles 28:9; Psalm 19:14.
ha (Malachi 3:16; Zabura 10:4) Yana da ban ƙarfafa mu san cewa Jehobah yana farin ciki idan muka yi bimbini!—1 Labarbaru 28:9; Zabura 19:14.
en (Ecclesiastes 2:1, 2) Scripturally, whatever happiness pleasure offers is at best temporary.
ha (Mai-Wa’azi 2:1, 2) Bisa ga Nassi, ko wane irin farin ciki ne jin daɗi ke kawowa, ba mai daɗe wa ba ne.
Showing page 1. Found 242 sentences matching phrase "pleasure".Found in 6 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.