Difference between revisions of "Talk:restrain"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with "<html><img align=right src="FILE"/></html>Category:TODOCategory:GlosbeTODOen <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/>...")
(No difference)

Revision as of 14:45, 8 November 2019

<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> Restrain in Hausa - English-Hausa Dictionary - Glosbe

restrain   

IPA: rəlstreɪn, rɪlstreɪn; Type: verb;
(transitive) To control or keep in check.
(transitive) To deprive of liberty.
(transitive) To restrict or limit.
To control or keep in check.
To deprive of liberty.
To restrict or limit.
to control or keep in check
to deprive of liberty
to restrict or limit
restrain (someone)
to confine by any ligature.
prevent (someone or something) from doing something; "security guards restrained the reporter from throwing another shoe"
prevent the action or expression of; "hold back your anger"; "keep your cool"; "she struggled to restrain her impatience at the delays"
restrict (someone or something) so as to make free movement difficult
to close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement; "This holds the local until the express passengers change trains"; "About a dozen animals were held inside the stockade"; "The illegal immigrants were held at a detention center"; "The terrorists held the journalists for ransom"

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.
    Show declension of restrain

Restrain  

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Example sentences with "restrain", translation memory

add example
en • How can fear of God restrain us from sinning?
ha • Ta yaya tsoron Allah zai kiyaye mu daga zunubi?
en Why did David restrain himself from taking vengeance?
ha Me ya sa Dauda ya kame kansa daga yin ramako?
en For a brief time, the apostle was caught in the snare of fear of man and allowed it to restrain him from taking a courageous course. —Matt.
ha Jin tsoron mutum yana kama da tarko, kuma wannan tarkon ya kama Bitrus na ɗan lokaci. A wannan lokacin, bai kasance da gaba gaɗin yin abin da ya dace ba.—Mat.
en How did Jehovah restrain David from taking a false step, and what does He do for us today?
ha Ta yaya Jehobah ya taimaka wa Dauda don kada ya yi zunubi, kuma mene ne yake mana a yau?
en Fear of God will restrain us from mistreating those over whom we have power.
ha Tsoron Allah zai hana mu zaluntar wadanda muke da iko a kansu.
en 12. (a) How did Joseph restrain his emotions in dealing with his brothers?
ha 12. (a) Ta yaya Yusufu ya kame kansa a lokacin da yake tare da ’yan’uwansa?
en Clearly, it is important to restrain the tongue.
ha Babu shakka, yana da muhimmanci mu kame bakinmu.
en What factors make it difficult for some to restrain the tongue?
ha Me ya sa zai yi wa wasu wuya su kame bakinsu?
en Joshua declared: “My lord Moses, restrain them!”
ha Joshua ya ce: “Ya ubangijina Musa, ka hana su!”
en The two men could scarcely restrain the people from offering sacrifices to them.
ha Da kyar Bulus da Barnaba suka hana mutanen yin hadayu a gare su.
en Jehovah used Abigail to restrain David from taking a false step.
ha Jehobah ya yi amfani da Abigail don ya hana Dauda yin zunubi.
en 10 How can we restrain our eyes from concentrating on immoral things?
ha 10 Ta yaya za mu iya hana idonmu mai da hankali ga abubuwa na lalata?
en The two humble Christians could barely restrain the people from sacrificing to them. —Acts 14:11-18.
ha Waɗannan Kiristoci masu tawali’u sun sha da ƙyar don su hana mutanen yi musu hadaya. —Ayyukan Manzanni 14: 11-18.
en Will he retaliate, or will he restrain himself and walk away?
ha Zai rama ne, ko kuwa zai kame kansa kuma ya yi tafiyarsa?
en As we come to “hate what is bad, and love what is good,” we restrain our feet “from every bad path.” —Amos 5:15; Psalm 119:101.
ha Yayin da muka “ƙi mugunta, [muka] ƙaunaci nagarta,” za mu guje wa “kowace hanyar mugunta.”—Amos 5:15; Zabura 119:101.
en He was so deeply moved by Mary and Martha’s anguish that he could not restrain a grief-stricken groan, and he “gave way to tears.”
ha Ya yi baƙin ciki sosai sa’ad da Maryamu da Martha suke kuka da bai iya riƙe zafin da yake ji a ransa ba, kuma “ya yi kuka.”
en How did authorities in Denmark try to restrain the preaching work?
ha Ta yaya hukuma a ƙasar Denmark ta yi ƙoƙarin hana yin wa’azi?
en 31:28) If for some reason friction arises in the relationship, loving-kindness moves the husband to restrain his tongue from humiliating his wife.
ha 31:28) Idan don wasu dalilai matsala ta taso a cikin dangantakar, ƙauna ta alheri za ta motsa mijin ya kame harshensa daga wulakanta matarsa.
en 16 The fact that we treasure our relationship with God and are grateful for his gift of marriage ought to restrain us from making hasty decisions regarding divorce.
ha 16 Daraja dangantakarmu da Allah da kuma nuna godiya don baiwar yin aure da ya tanadar mana zai hana mu yin hanzarin kashe aurenmu.
en Moreover, no one can restrain the life force from departing at death, nor can anyone be discharged from the war that death wages against mankind.
ha Bugu da ƙari, babu mutumin da zai iya hana mutuwa, ko kuma ya guje wa mutuwa.
en (b) In what situations must we restrain our emotions?
ha (b) A waɗanne yanayi ne za mu kame kanmu?
en We have further limitations, and reflecting on these should restrain us from being quick to find fault with others.
ha Muna da karin iyaka, kuma yin bimbini bisa wadannan ya kamata ya hana mu hanzarin kushe wa wasu.
en What should restrain Christians from making hasty decisions regarding divorce?
ha Me ya sa bai kamata Kiristoci su yi hanzarin kashe aurensu ba?
Showing page 1. Found 23 sentences matching phrase "restrain".Found in 9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.