Difference between revisions of "Talk:themselves"

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search
(Created page with " <!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat"> <html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewpo...")
 
m (Quick edit: appended Category:Glosbe (pid:7556))
 
Line 1: Line 1:
  
<!DOCTYPE HTML SYSTEM "about:legacy-compat">
+
==[[Category:Glosbe]][[:Category:Glosbe|Glosbe]]'s example sentences of [[themselves]] [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]==
<html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/><meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/><meta content="&amp;copy; 2013 Glosbe Pafieniuk i Stawinski sp. j." name="copyright"/><meta content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE" name="SKYPE_TOOLBAR"/><meta value="notranslate" name="google"/><meta content="en" id="X-fromLang" name="X-fromLang"/><meta content="true" id="X-topword" name="X-topword"/><meta content="ha" id="X-destLang" name="X-destLang"/><meta content="themselves" id="X-phrase" name="X-phrase"/><link href="/resources/apple-touch-icon-57x57.png?v=2" sizes="57x57" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-60x60.png?v=2" sizes="60x60" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-72x72.png?v=2" sizes="72x72" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-76x76.png?v=2" sizes="76x76" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-114x114.png?v=2" sizes="114x114" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-120x120.png?v=2" sizes="120x120" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-144x144.png?v=2" sizes="144x144" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-152x152.png?v=2" sizes="152x152" rel="apple-touch-icon"/><link href="/resources/apple-touch-icon-180x180.png?v=2" sizes="180x180" rel="apple-touch-icon"/><link sizes="32x32" href="/resources/favicon-32x32.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="192x192" href="/resources/android-chrome-192x192.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="96x96" href="/resources/favicon-96x96.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link sizes="16x16" href="/resources/favicon-16x16.png?v=2" type="image/png" rel="icon"/><link href="/resources/manifest.json?v=2" rel="manifest"/><link color="#5bbad5" href="/resources/safari-pinned-tab.svg?v=2" rel="mask-icon"/><meta content="Glosbe" name="apple-mobile-web-app-title"/><meta content="Glosbe" name="application-name"/><meta content="#da532c" name="msapplication-TileColor"/><meta content="/resources/mstile-144x144.png?v=2" name="msapplication-TileImage"/><meta content="#ffffff" name="theme-color"/><script>
+
# Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar [[themselves]]:
      window.siteUrl = "/";
+
##''Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in '''[[themselves]]''' help us to store up any spiritual treasures in heaven.'' <br> Jehobah bai hana mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.executionContext = "/";
+
##''On the contrary, they “recommend ['''[[themselves]]'''] as God’s ministers . . . through glory and dishonor, through bad report and good report; as [according to opponents] deceivers and yet [in reality] truthful.” —2 Corinthians 6:4, 8.'' <br> Akasin haka, suna “koɗa ['''[[kansu]]'''] masu-hidimar Allah . . . ta wurin daraja da ƙanƙanci, ta wurin mugun ambato da kyakkyawan ambato kamar [’yan adawa] masu-ruɗi [da gaske] mu ke, masu gaskiya ne kuwa.”—2 Korinthiyawa 6:4, 8. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.siteHost = "glosbe.com";
+
##''The psalmist sang: “By the word of Jehovah the heavens '''[[themselves]]''' were made, and by the spirit of his mouth all their army.”'' <br> Marubucin wannan zabura ya rera waƙa: “Da maganar Ubangiji aka yi sammai; rundunansu duka kuma da lumfashin bakinsa.” [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.logged=false;
+
##''If elders make '''[[themselves]]''' available to fellow believers and enjoy being with them, the sheep will be more likely to ask for assistance when needed.'' <br> Idan dattawa suka nuna cewa '''[[suna]]''' a shirye '''[[su]]''' taimaka wa ’yan’uwansu kuma suna jin daɗin kasancewa tare da su, zai yi wa ’yan’uwa a cikin ikilisiyarsu sauƙi su nemi taimako daga wurinsu. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.phrasesAutosuggestUrl = "/ajax/phrasesAutosuggest";
+
##''(Numbers 12:3) Yet, it seems that Korah envied Moses and Aaron and resented their prominence, and this led him to say —wrongly— that they had arbitrarily and selfishly lifted '''[[themselves]]''' up above the congregation. —Psalm 106:16.'' <br> (Litafin Lissafi 12:3) Duk da haka, kamar dai Kora ya yi kishin Musa da Haruna kuma ya yi fushi da ganin sun shahara, wannan ya sa ya faɗā cikin—kuskure—cewa sun ɗaga '''[[kansu]]''' fiye da jama’a.—Zabura 106:16. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.hide_a_d = false;
+
##''WHEN the elders consider whether a Bible student qualifies to participate in the field ministry, they ask '''[[themselves]]''', ‘Do the person’s expressions show that he believes that the Bible is the inspired Word of God?’'' <br> SA’AD DA dattawa suke nema su tsai da shawara ko ɗalibin Littafi Mai Tsarki ya ƙware ya soma wa’azi, suna tambayar '''[[kansu]]''', ‘Shin furucin ɗalibin ya nuna ya gaskata cewa Allah ne ya hure Littafi Mai Tsarki?’ [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
      window.google_analytics_uacct = "UA-13110733-11";
+
##''12 Those who ignore warnings issued by the faithful slave inevitably cause harm to '''[[themselves]]''' and to their loved ones.'' <br> 12 Tabbas ne cewa waɗanda suke watsi da gargaɗin da bawan nan mai aminci yake bayarwa suna jawo wa '''[[kansu]]''' da ƙaunatattunsu lahani. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
    </script><title>themselves - translation - English-Hausa Dictionary - Glosbe</title><meta content="themselves,English,Hausa,dictionary,translation" name="keywords"/><meta content="themselves translation in English-Hausa dictionary" name="description"/><link href="https://glosbe.com/en/ha/themselves?tmmode=MUST&stem=false" hreflang="x-default" rel="alternate"/><meta content="website" property="og:type"/><meta content="https://glosbe.com/fb_logo.png" property="og:image"/><meta content="https://glosbe.com" property="og:url"/><meta content="Glosbe" property="og:site_name"/><meta content="100009366509468,1652235182" property="fb:admins"/><meta content="270673349614237" property="fb:app_id"/><link rel="publisher" href="https://plus.google.com/115615389468755918533"/><link href="/OpenSearch.aspx?from=en&dest=ha" title="Dictionary (English → Hausa)" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"/><script>
+
##''At one point, Paul and four other Christians went to the temple to cleanse '''[[themselves]]''' ceremonially.'' <br> A wani lokaci, Bulus da wasu Kiristoci guda huɗu, suka tafi haikali domin su tsarkaka '''[[kansu]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver = {};
+
##''6:7) Those who commit immorality displease Jehovah and hurt their spouse and '''[[themselves]]'''.'' <br> 6:7) Mutanen da suke yin zina suna ɓata wa Jehobah rai kuma suna ɓata wa '''[[kansu]]''' da abokin aurensu rai. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit = [];
+
##''Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces '''[[themselves]]''' may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.”'' <br> Habakkuk yana da hali da ya kamata mu yi koyi da shi, don ya ce: “Gama ko da shi ke itacen ɓaure ba za ya yi fure ba, ba kuwa ’ya’ya a cikin kuringar anab ba; wahalar zaitun ta zama banza, gonaki ba '''[[su]]''' bada abinci ba: ko da za a raba tumaki da wurin zamansu, ba a iske shanu a dangwalinsu ba; duk da haka zan yi murna cikin Ubangiji; zan yi murna a cikin Allah mai-cetona.” [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  function loadAfterInit(scriptIdOrUrl) {
+
##''So one day Jesus told them a story to show them how wrong it was to brag about '''[[themselves]]'''.'' <br> Wata rana Yesu ya ba su wani labari da ya nuna musu cewa ba daidai ba ne '''[[su]]''' yi fahariya. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  window.fbeaver.scriptsToLoadAfterInit.push(scriptIdOrUrl);
+
##''4:1–6:7) These sins included those of the priests '''[[themselves]]'''.'' <br> 4:1–6:7) Waɗannan zunuban sun ƙunshi na firistocin da '''[[kansu]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
  }
+
##''We read: “It came about in the time of Solomon’s growing old that his wives '''[[themselves]]''' had inclined his heart to follow other gods; and his heart did not prove to be complete with Jehovah.”'' <br> Littafi Mai Tsarki ya ce: “Gama ya zama, lokacin da [Sulemanu] ya tsufa, matansa '''[[suka]]''' juyar da zuciyatasa zuwa bin waɗansu alloli; zuciyatasa ba ta kamilta zuwa ga Ubangiji Allahnsa” ba. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
</script><script>var adsenseAdClientId = "ca-pub-3314662261394816", isVulgar = hide_a_d || false;</script><script>var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={};$jscomp.ASSUME_ES5=!1;$jscomp.ASSUME_NO_NATIVE_MAP=!1;$jscomp.ASSUME_NO_NATIVE_SET=!1;$jscomp.SIMPLE_FROUND_POLYFILL=!1;$jscomp.defineProperty=$jscomp.ASSUME_ES5||"function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(c,e,g){c!=Array.prototype&&c!=Object.prototype&&(c[e]=g.value)};$jscomp.getGlobal=function(c){return"undefined"!=typeof window&&window===c?c:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:c};$jscomp.global=$jscomp.getGlobal(this);
+
##''“He wouldn’t have died,” they convince '''[[themselves]]''', “if only I had made him go to the doctor sooner” or “made him see another doctor” or “made him take better care of his health.”'' <br> “Da bai mutu ba,” sukan tabbatas da '''[[kansu]]''', “in da a ce na kai shi wajen likita da sauri” ko kuwa “kai shi wajen wani likita dabam” ko kuwa “sa shi kula da lafiyarsa fiye da haka.” [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
$jscomp.polyfill=function(c,e,g,k){if(e){g=$jscomp.global;c=c.split(".");for(k=0;k<c.length-1;k++){var h=c[k];h in g||(g[h]={});g=g[h]}c=c[c.length-1];k=g[c];e=e(k);e!=k&&null!=e&&$jscomp.defineProperty(g,c,{configurable:!0,writable:!0,value:e})}};$jscomp.underscoreProtoCanBeSet=function(){var c={a:!0},e={};try{return e.__proto__=c,e.a}catch(g){}return!1};
+
##''21 Individuals who do not conduct '''[[themselves]]''' in harmony with divine requirements are ‘vessels lacking honor.’'' <br> 21 Mutane da ba sa bi da '''[[kansu su]]''' jitu da farillan Allah ba ‘kaya ne don ƙasƙantaccen aiki.’ [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
$jscomp.setPrototypeOf="function"==typeof Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf:$jscomp.underscoreProtoCanBeSet()?function(c,e){c.__proto__=e;if(c.__proto__!==e)throw new TypeError(c+" is not extensible");return c}:null;$jscomp.polyfill("Object.setPrototypeOf",function(c){return c||$jscomp.setPrototypeOf},"es6","es5");$jscomp.findInternal=function(c,e,g){c instanceof String&&(c=String(c));for(var k=c.length,h=0;h<k;h++){var l=c[h];if(e.call(g,l,h,c))return{i:h,v:l}}return{i:-1,v:void 0}};
+
##''Indeed, the admonition in the Christian Greek Scriptures was written primarily to guide and strengthen anointed ones to maintain integrity and keep '''[[themselves]]''' worthy of their heavenly calling.'' <br> Hakika, gargaɗi da ke rubuce cikin Nassosin Kiristoci na Hellenanci an rubuta shi ne musamman domin a yi wa shafaffu ja-gora da kuma ƙarfafa su domin su riƙe amincinsu kuma su tabbatar da '''[[kansu]]''' sun cancanci wannan kira na samaniya. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
$jscomp.polyfill("Array.prototype.find",function(c){return c?c:function(c,g){return $jscomp.findInternal(this,c,g).v}},"es6","es3");
+
##''For the love of money is a root of all sorts of injurious things, and by reaching out for this love some have been led astray from the faith and have stabbed '''[[themselves]]''' all over with many pains.” —1 Timothy 6:9, 10.'' <br> Gama son kuɗi asalin kowace irin mugunta ne: waɗansu kuwa garin begen samu sun ratse daga imani, sun huda '''[[kansu]]''' da baƙinciki mai-yawa.”—1 Timothawus 6:9, 10. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
(function(){window.onerror=function(c,e,g,k,h){window.onerror=null;try{if(window.XMLHttpRequest){var l=new XMLHttpRequest;l.open("GET","/jserr?e="+encodeURIComponent(c)+"&p="+encodeURIComponent(window.location.toString())+"&a="+encodeURIComponent(navigator.userAgent)+"&u="+encodeURIComponent(e)+"&l="+encodeURIComponent(g)+"&s="+encodeURIComponent(h),!0);l.send()}}catch(t){"console"in window&&console.error(t)}}})();(function(c,e){"object"===typeof exports&&"undefined"!==typeof module?e(exports):"function"===typeof define&&define.amd?define(["exports"],e):e(c.glosbeAds={})})(this,function(c){function e(d,b){function a(){this.constructor=d}u(d,b);d.prototype=null===b?Object.create(b):(a.prototype=b.prototype,new a)}function g(){try{var d=localStorage.getItem("roxot-gid");null===d&&(d=""+(1+Math.floor(1E4*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-gid",d));return""+d}catch(b){return"10001"}}function k(){try{var d=
+
##''Paul urged Christian women to “adorn '''[[themselves]]''' in well-arranged dress, with modesty and soundness of mind” —a principle that applies with equal force to men.'' <br> Bulus ya aririci Kiristoci mata su “'''[[yafa]]''' tufafi na ladabi tare da [filako] da hankali,” wannan mizanin ya shafi maza ma. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
localStorage.getItem("roxot-sid");null===d&&(d=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-sid",d));return""+d}catch(b){return"101"}}function h(){try{var d=localStorage.getItem("roxot-deep");null===d&&(d=""+(1+Math.floor(100*Math.random())),localStorage.setItem("roxot-deep",d));return""+d}catch(b){return"101"}}function l(){return""+(1+Math.floor(100*Math.random()))}function t(d){var b=0;x.forEach(function(a,f){return b=a[0]<d?f:b});return x[b][1]}var u=function(d,b){u=Object.setPrototypeOf||
+
##''5:12 —What is the thought behind the expression “his eyes are like doves by the channels of water, which are bathing '''[[themselves]]''' in milk”?'' <br> 5:12—Menene ma’anar kalmar “idanunsa kamar kurciyoyi a bakin rafufuka; '''[[Wankakku]]''' ne da madara”? [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
{__proto__:[]}instanceof Array&&function(a,b){a.__proto__=b}||function(a,b){for(var f in b)b.hasOwnProperty(f)&&(a[f]=b[f])};return u(d,b)},r=function(){function d(b,a,f){this.window=b;this.config=a;this.isRequestedByUser=f}d.prototype.installScript=function(b){var a=document.createElement("script");a.src=b;a.async=!0;this.window.document.head.appendChild(a)};d.prototype.initializeWindowObject=function(b,a){var f=this.window;f[b]=f[b]||a;return f[b]};return d}(),w=[{name:"prebidAndAmazon",partnersCount:2,
+
##''Such teaching calls to mind what the Bible foretold: “There will be a period of time when they will not put up with the healthful teaching, but, in accord with their own desires, they will accumulate teachers for '''[[themselves]]''' to have their ears tickled.” —2 Timothy 4:3.'' <br> Irin wannan koyarwa ya tuna mana abin da Littafi Mai Tsarki ya annabta: “Kwanaki za su zo inda ba za su daure da koyarwa mai-lafiya ba; amma bisa ga ƙaiƙayin kunnuwa za su tattara wa '''[[kansu]]''' masu-koyarwa bisa ga sha’awoyinsu.”—2 Timothawus 4:3. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
prebid:!0,amazon:!0}],y=10>11*Math.random(),C=function(d){function b(){var a=null!==d&&d.apply(this,arguments)||this;a.screenWidth=0;a.screenHeight=0;a.adsFetched=!1;a.hbBiddingPartnersWithBids=0;a.matchingSlotConfigs=[];a.configType=w[0];a.addExperimentTargeting=20>100*Math.random();a.init=function(){a.screenHeight=window.innerHeight;a.screenWidth=window.innerWidth;a.configType=w[Math.floor(Math.random()*w.length)];a.installScript("https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js");a.googletag=a.initializeWindowObject("googletag",
+
##''(Matthew 19:27) Peter and the other apostles had truly disowned '''[[themselves]]'''.'' <br> (Matiyu 19:15-27) Hakika, Bitrus da sauran manzannin sun riga sun ƙi '''[[kansu]]'''. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
{cmd:[]});a.configType.prebid&&(a.installScript("/prebid.js"),a.initializeWindowObject("pbjs",{que:[]}));a.configType.amazon&&(a.installScript("//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"),a.initializeWindowObject("apstag",{init:function(){window.apstag._Q.push(["i",arguments])},fetchBids:function(){window.apstag._Q.push(["f",arguments])},setDisplayBids:function(){},targetingKeys:function(){return[]},_Q:[]}));a.configure()};a.configure=function(){function b(a){return void 0!==a}function d(a){if(!q.adsFetched){if(!a&&
+
##''They may also want to allow their children to make some decisions for '''[[themselves]]''' and then commend them when the decision works out well.'' <br> Za su iya ƙyale yaransu su tsai da wasu shawarwari da '''[[kansu]]''' kuma su yaba musu idan shawarar ta yi nasara. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
(q.hbBiddingPartnersWithBids++,q.hbBiddingPartnersWithBids<q.configType.partnersCount))return;q.adsFetched=!0;var b=window;b.googletag&&b.googletag.cmd.push(function(){var a=b.apstag,f=b.pbjs,d=b.googletag;a&&a.setDisplayBids&&a.setDisplayBids();f&&f.setTargetingForGPTAsync&&f.setTargetingForGPTAsync();d&&d.pubads().refresh()})}}function c(){m.cmd.push(function(){d(!1)})}function B(a){m.cmd.push(function(){d(!1)})}var e=a.config.adPlacementConfigs.map(function(b){var f;b.sizes.forEach(function(d){if(void 0===
+
##''So they decided to have a spiritual discussion every day to help prove '''[[themselves]]''' ready.'' <br> Sai suka tsai da shawara su riƙa tattaunawa game da abubuwa na ruhaniya kowace rana don ya taimaka musu '''[[su]]''' kasance da shiri. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
f){var c=d.constraints;0<c.x&&c.x>a.screenWidth||0<c.y&&c.y>a.screenHeight||c.maxX&&c.maxX<a.screenWidth||c.maxY&&c.maxY<a.screenHeight||(f={name:b.name,config:d})}});return f}).filter(b);a.matchingSlotConfigs=e;var n=window,p=n.pbjs,m=n.googletag;n=n.apstag;var q=a;m.cmd.push(function(){0<q.configType.partnersCount&&m.pubads().disableInitialLoad();e.forEach(function(a){var b=a.config;m.defineSlot(b.adManager.path,b.adManager.sizes,a.name).addService(m.pubads())});m.pubads().enableSingleRequest();
+
##''All who desire divine approval today must exercise similar faith, dedicate '''[[themselves]]''' to Jehovah God, and undergo Christian baptism in symbol of an unreserved dedication to the Most High God.'' <br> Dole ne dukan waɗanda suke son samun amincewar Allah a yau su kasance da irin wannan bangaskiyar, '''[[su]]''' keɓe '''[[kansu]]''' ga Jehovah Allah, kuma su yi baftisma ta Kirista alamar keɓe kai babu ragi ga Allah Mafi Girma. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
m.pubads().setTargeting("headerBidding",q.configType.name);if(y){var a=l();m.pubads().setTargeting("roxot-group-id",g()).setTargeting("roxot-sector-id",k()).setTargeting("roxot-deep",h()).setTargeting("roxot-event-group-id",l()).setTargeting("roxot-event",a).setTargeting("roxot-event-deep",l()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2",
+
##''6 Once illicit desires take root in their treacherous hearts, two people who are attracted to each other may find '''[[themselves]]''' discussing matters that they should be sharing only with their spouse.'' <br> 6 Da zarar muguwar sha’awar ta shiga zuciyar mutane biyu da suke son juna, za '''[[su]]''' soma faɗa wa juna wasu batutuwan da suka shafi abokin aurensu. [https://glosbe.com/en/ha/themselves?page=1&tmmode=MUST&stem=false#translationExamples]<br><br>
"0").setTargeting("priceTier","tier0")}else m.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("priceTier","tier0");m.pubads().addEventListener("slotOnload",function(a){var b=a.slot;a=a.slot.getHtml();0<a.indexOf("glosbeAds")&&0<a.indexOf("unfilled")&&q.adSlotEmpty(b)});m.enableServices()});if(a.configType.prebid){var r=e.map(function(a){a=a.config;if(a.headerBidding)return{code:a.adManager.path,mediaTypes:{banner:{sizes:a.headerBidding.sizes}},bids:a.headerBidding.bids}}).filter(b);p.que.push(function(){p.addAdUnits(r);
 
p.requestBids({bidsBackHandler:c,timeout:4E3})})}if(a.configType.amazon){var t=e.map(function(a){var b=a.config;return{slotID:a.name,slotName:b.adManager.path,sizes:b.adManager.sizes}}).filter(b);n.init({pubID:"a4e1e904-5742-451f-aca0-c9d90b1d9c39",adServer:"googletag"});n.fetchBids({slots:t,timeout:4E3},B)}0<a.configType.partnersCount&&setTimeout(function(){return d(!0)},4E3)};a.display=function(b,c,d){var f=a.googletag;f.cmd.push(function(){f.display(b)});c=null;for(var e=0;e<a.matchingSlotConfigs.length;e++)if(a.matchingSlotConfigs[e].name===
 
b){c=a.matchingSlotConfigs[e];break}return c?("parent"===c.config.sticky&&d&&d.parentNode&&d.parentNode.setAttribute("style","position: sticky; top: 0px;"),c.config):null};a.adSlotEmpty=function(b){var c=a.matchingSlotConfigs,d=b.getSlotElementId(),f=document.getElementById(d),e=window.googletag;if(!(0>b.getHtml().indexOf("glosbeAds")||b.destroyed)){var n=f.getAttribute("data-adTier")||"tier0",p=n.replace("2","3").replace("1","2").replace("0","1");if("tier0"!==n)return!1;e.destroySlots([b]);b.destroyed=
 
!0;c.find(function(a){if(a.name!==d)return!1;var b=a.config.adManager.path.replace("general-au",p);f.setAttribute("data-adTier",p);a=e.defineSlot(b,a.config.adManager.sizes,d).addService(e.pubads());y?(b=l(),e.pubads().setTargeting("roxot-group-id",g()).setTargeting("roxot-sector-id",k()).setTargeting("roxot-deep",h()).setTargeting("roxot-event-group-id",l()).setTargeting("roxot-event",b).setTargeting("roxot-event-deep",l()).setTargeting("roxot-minutes",(new Date).getUTCMinutes().toString()).setTargeting("roxot-hours",
 
(new Date).getUTCHours().toString()).setTargeting("roxot-day",(new Date).getUTCDay().toString()).setTargeting("experiment2","0").setTargeting("priceTier",p).setTargeting("experiment3","0"),"99"===b&&e.pubads().setTargeting("priceTier",p)):(e.pubads().setTargeting("experiment2","1").setTargeting("headerBidding","tier"),.5>Math.random()?e.pubads().setTargeting("priceTier",p).setTargeting("experiment3","1"):e.pubads().setTargeting("priceTier","tier0").setTargeting("experiment3","2"));e.display(a);e.pubads().refresh([a]);
 
return!0})}};return a}e(b,d);return b}(r),D=function(c){function b(){return null!==c&&c.apply(this,arguments)||this}e(b,c);b.prototype.init=function(){this.installScript("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js");this.adsbygoogle=this.initializeWindowObject("adsbygoogle",[])};b.prototype.display=function(a,b,c){var d=this,f=window.innerWidth,e=window.innerHeight;b=this.config.adPlacementConfigs.find(function(b){return b.name===a});if(!b)return null;var g=!1,v=null;b.sizes.forEach(function(a){var b=
 
a.constraints;g||0<b.x&&b.x>f||0<b.y&&b.y>e||b.maxX&&b.maxX<f||b.maxY&&b.maxY<e||!a.adSenseSlotId||(v=a,g=!0,d.createAd(a.adSenseSlotId,a.slotSize.x,a.slotSize.y,c))});return v};b.prototype.createAd=function(a,b,c,d){var f=window.document.createElement("ins");f.setAttribute("class","adsbygoogle");f.setAttribute("style","display:inline-block;width:"+b+"px;height:"+c+"px");f.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-3314662261394816");f.setAttribute("data-ad-slot",""+a);d.appendChild(f);a=window.document.createElement("script");
 
a.innerText="(window['adsbygoogle'] = window.adsbygoogle || []).push({})";d.appendChild(a)};return b}(r),x=[[0,0],[200,1],[320,2],[728,3]];r=function(){function c(b){this.providerNameSet=!1;var a=window.location.search;if(a){var c=a.indexOf("adProvider=");if(0<c)try{window.localStorage&&window.localStorage.setItem("adProvider",a.substr(c+11))}catch(A){}}a=this.getProvider(b);c=a.isRequestedByUser;this.providerName=a.choosenProvider.provider;switch(this.providerName){case "AdManager":this.adsDisplayingService=
 
new C(window,b,c);break;case "AdSense":this.adsDisplayingService=new D(window,b,c);break;default:throw Error("Unknown ads displaying service");}this.adsDisplayingService.init();var d=this;setTimeout(function(){d.displayProviderName()},5E3)}c.prototype.display=function(b,a,c){if(c){if(this.countAdsOnTheSameScreenWithAd(c)>=t(window.innerWidth))return null;if(b=this.adsDisplayingService.display(b,a,c))c.classList.add("adSlotDisplaying"),c.classList.add("adContainer"),a="width:"+b.slotSize.x+"px;height:"+
 
b.slotSize.y+"px;margin:auto;margin-bottom:10px;text-align:center;",b.clearStyles&&(a+="background: none; box-shadow: none;"),c.setAttribute("style",a)}};c.prototype.getProvider=function(b){var a,c=!0;(a=this.getProviderByCookie(b))||(a=this.getProviderByLocalStorageKey(b));a||(c=!1,a=this.getProviderFromConfiguration(b));this.storeChoosenProviderInCookie(a);return{choosenProvider:a,isRequestedByUser:c}};c.prototype.getProviderByCookie=function(b){var a;try{var c=/adProvider[^;]+/.exec(document.cookie),
 
d=decodeURIComponent(c?c.toString().replace(/^[^=]+./,""):"");d&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===d}))}catch(A){}return a};c.prototype.storeChoosenProviderInCookie=function(b){document.cookie="adProvider="+b.provider};c.prototype.getProviderByLocalStorageKey=function(b){var a;try{if(window.localStorage){var c=window.localStorage.getItem("adProvider");c&&(a=b.adProviders.find(function(a){return a.provider===c}))}}catch(v){}return a};c.prototype.getProviderFromConfiguration=function(b){var a,
 
c=0;b.adProviders.forEach(function(a){return c+=a.weight});var d=0,e=Math.random();b.adProviders.forEach(function(b){d<e&&(a=b);d+=b.weight/c});a||(a=b.adProviders[0]);return a};c.prototype.displayProviderName=function(){if(!this.providerNameSet){var b=document.getElementById("adProvider");b&&(b.innerText=this.providerName.replace("Ad",""));this.providerNameSet=!0}};c.prototype.countAdsOnTheSameScreenWithAd=function(b){if(!window)return 0;var a=window.document.querySelectorAll(".adSlotDisplaying"),
 
c=window.innerHeight,d=b.getBoundingClientRect();b=[];for(var e=0;e<a.length;e++)b.push(a.item(e));return b.filter(function(a){if(a.classList.contains("sticky"))return!0;a=a.getBoundingClientRect();return Math.min(Math.abs(a.bottom-d.bottom),Math.abs(a.top-d.top),Math.abs(a.bottom-d.top),Math.abs(a.top-d.bottom))<=c}).length};return c}();var z=new r({adProviders:[{provider:"AdManager",weight:1}],adPlacementConfigs:[{name:"topBanner",sizes:[{constraints:{x:970,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,
 
90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/970x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/728x0"},adSenseSlotId:"1168743101",headerBidding:{sizes:[[728,90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600524"}}]}},{constraints:{x:468,
 
y:60},slotSize:{x:468,y:100},adManager:{sizes:[[468,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/468x0"},adSenseSlotId:"4006213617",headerBidding:{sizes:[[468,60]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945218}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:320,y:0},slotSize:{x:320,y:100},adManager:{sizes:[[320,100]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/320x0"},adSenseSlotId:"5517970012",headerBidding:{sizes:[[320,100]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945227}},
 
{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600526"}}]}},{constraints:{x:234,y:0},slotSize:{x:234,y:230},adManager:{sizes:[[234,60]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"},{constraints:{x:0,y:0},slotSize:{x:728,y:90},adManager:{sizes:[[728,90]],path:"/172492972/general-au/AFT-top-banner/unknown"},adSenseSlotId:"1168743101"}]},{name:"rightSidebarFirstBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},sticky:"parent",adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/336x280"},
 
adSenseSlotId:"7469147210",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945230}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601565"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/160x600"},adSenseSlotId:"8877179519",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945232}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600527"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,
 
y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-first/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"rightSidebarSecondBanner",sizes:[{constraints:{x:1320,y:0},slotSize:{x:336,y:280},adManager:{sizes:[[336,280]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/336x280"},adSenseSlotId:"2759746016",headerBidding:{sizes:[[336,280],[300,250]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601566"}}]}},{constraints:{x:850,y:0},slotSize:{x:160,y:600},adManager:{sizes:[[160,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/160x600"},
 
adSenseSlotId:"5033807475",headerBidding:{sizes:[[160,600]],bids:[{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601570"}}]}},{constraints:{x:768,y:0},slotSize:{x:120,y:600},adManager:{sizes:[[120,600]],path:"/172492972/general-au/AFT-sidebar-second/120x600"},adSenseSlotId:"6783053219"}]},{name:"wordDetailsPageBottom",sizes:[{constraints:{x:728,y:0},slotSize:{x:728,y:280},clearStyles:!0,adSenseSlotId:"3454993033",adManager:{sizes:[[336,280],[728,90]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/728x0"},headerBidding:{sizes:[[728,
 
90]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945233}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"600529"}}]}},{constraints:{x:320,y:0,maxX:727},slotSize:{x:320,y:250},adManager:{sizes:[[300,100],[300,250],[320,50]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/320x0-727x0"},adSenseSlotId:"3235555082",headerBidding:{sizes:[[320,100],[300,250]],bids:[{bidder:"oftmedia",params:{placementId:14945228}},{bidder:"sovrn",params:{tagid:"601569"}}]}},{constraints:{x:234,y:0,maxX:319},slotSize:{x:234,y:60},adManager:{sizes:[[234,
 
60]],path:"/172492972/general-au/BFT-footer/234x0"},adSenseSlotId:"4719394011"}]}]});window.glosbeads=function(c,b){z.display(c,c,b)};c.GlosbeAds=r;c.glosbeAds=z;Object.defineProperty(c,"__esModule",{value:!0})});
 
</script><noscript><style>.jsonly{display:none !important}.nojsvisible{display:block !important}</style></noscript><link href="/resources/css/bundle-e945d4e1c8.min.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
 
    <!--[if IE 7]>     
 
  <link rel="stylesheet" href="/resources/css-conditional/fontello-ie7.css"/>
 
<![endif]-->
 
    <!--[if lt IE 9]>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
 
      <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
 
    <![endif]-->
 
    <script src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js" async="async"></script></head><body><div class="navbar navbar-inverse headerNavbar"><div class="navbar-inner"><div id="headerContainer" class="container"><a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse" class="btn btn-navbar jsonly"><span class="fa-menu"></span></a><a id="logo" class="brand sprite sprite-glosbe3_logo" href="/"><span>Glosbe</span></a><div id="topCollapseNavContainer" class="nav-collapse collapse"><ul class="nav pull-right"><li><div><a rel="nofollow" class="btn dropdown-toggle btn-small btn-inverse" href="/locale"><span>English</span></a></div></li><li id="nav-recent-dictionaries-link"><a rel="nofollow" href="/settings"><span class="fa-cog">&nbsp;</span></a></li><li><a rel="nofollow" class="navbar-link " href="/loginRedirectInternal?returnurl=http%3a%2f%2fglosbe.com%2fen%2fha%2fthemselves%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse">Log in</a></li></ul></div></div></div><div class="top-page-stmt" id="cookie-statement"><span>Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.</span><a rel="nofollow" href="/settings/accept-cookie?source=%2fen%2fha%2fthemselves%3ftmmode%3dMUST%26stem%3dfalse" id="close-cc-bar">Got it</a></div></div><div class="container"><div class="breadcrumb"><div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Dictionary</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en" rel="v:url" property="v:title">Dictionary English</a><span class="divider">/</span><span rel="v:child"><span typeof="v:Breadcrumb" class=""><a href="/en/ha" rel="v:url" property="v:title">English-Hausa Dictionary</a></span></span></span></span></span></div></div><div class="adContainer" id="topBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("topBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("topBanner", "topBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="container"><div class="row-fluid"><div class="span3"><div class="sidebar-nav"><div class="contentBox sidebar"><div class="visible-phone" id="languageSwapPhone"><strong>English
 
  
    <a title="Hausa English" class="btn btn-mini" href="/ha/en"><i class="fa-exchange"></i></a>
+
 
       
+
<small>Retrieved August 19, 2019, 6:27 pm via glosbe (pid: 7556)</small>
        Hausa</strong><a input="" from="" lang="en" class=" jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><div class="searchBoxSmall" dir="ltr" id="search_bar"><div class="hidden-phone" id="languageSwap">
 
      English
 
      <a title="Press CTRL+SPACE to swap" class="btn btn-mini" href="/ha/en" id="languageSwapLink"><i class="fa-exchange"></i></a> Hausa
 
    </div><div class="" id="search_container"><form class="dictionariesListContainer" autocomplete="off" method="get" action="/en/ha"><div class="search-buttons"><div class="btn-group"><button title="search" class="btn btn-primary" id="navigateToWordButton">
 
&nbsp;
 
<i class="fa-search "></i></button><button data-toggle="dropdown" class="btn dropdown-toggle btn-primary jsonly"><span class="caret"></span></button><ul id="recentDictionariesDropdown" class="dropdown-menu pull-right"><li><a href="javascript:searchInDict(&apos;en:ha&apos;)">English - Hausa</a></li></ul></div></div><div class="search-input-container"><input id="wordinput" name="q" placeholder="English - Hausa Dictionary" maxlength="2000" x-webkit-grammar="builtin:search" x-webkit-speech="x-webkit-speech" autocapitalize="off" autocorrect="off" type="text"/></div></form></div><div class="clearfix-gl"></div><div id="keyboard_container"></div><a input="" from="" lang="en" class="hidden-phone sidebar-keyboard jsonly sprite sprite-keyboard keyboard" title="show online keyboard, English" href="javascript:;"></a></div><nav><div class="hidden-phone " id="wordListWidget"><ul id="wordListContainer" lang="en" dir="ltr" class="nav nav-list"><li class=""><a title="the first in Hausa" href="/en/ha/the%20first">the first</a></li><li class=""><a title="the next day in Hausa" href="/en/ha/the%20next%20day">the next day</a></li><li class=""><a title="them in Hausa" href="/en/ha/them">them</a></li><li class=""><a title="theme in Hausa" href="/en/ha/theme">theme</a></li><li class=""><a title="theme pack in Hausa" href="/en/ha/theme%20pack">theme pack</a></li><li class=""><a title="there in Hausa" href="/en/ha/there">there</a></li><li class=""><a title="there are in Hausa" href="/en/ha/there%20are">there are</a></li><li class=""><a title="there is in Hausa" href="/en/ha/there%20is">there is</a></li><li class=""><a title="there is not in Hausa" href="/en/ha/there%20is%20not">there is not</a></li><li class=""><a title="thesaurus in Hausa" href="/en/ha/thesaurus">thesaurus</a></li><li class=""><a title="these in Hausa" href="/en/ha/these">these</a></li><li class=""><a title="they in Hausa" href="/en/ha/they">they</a></li><li class=""><a title="thick in Hausa" href="/en/ha/thick">thick</a></li><li class=""><a title="thief in Hausa" href="/en/ha/thief">thief</a></li><li class=""><a title="thigh in Hausa" href="/en/ha/thigh">thigh</a></li><li class=""><a title="thin in Hausa" href="/en/ha/thin">thin</a></li></ul><div class="clearfix-gl"></div></div></nav></div></div></div><div id="scrollSpyContent" data-target="#phrasePageNav" data-spy="scroll" class="span7"><div><div lang="en" id="wordDetailsContainer" class="wordDetails dest-lang-ltr from-lang-ltr"><article><div class="contentBox"><div id="phraseTranslation" class="tpac"><div class=""><header id="pageHeader"><h1 class="text-info" id="phraseHeaderId"><span dir="ltr">themselves </span><span class="titlesmall"> in Hausa</span></h1><h2 id="phraseSubHeaderId">translation and definition &quot;<span dir="ltr">themselves</span>&quot;,
 
      English-Hausa Dictionary &nbsp;online</h2></header><div class="clearfix-gl"></div><div id="add-translation-container"></div><h3><span class="" dir="ltr">themselves </span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/9i141072_wikipedia-commons-5-5a-En-us-themselves.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/9i141072_wikipedia-commons-5-5a-En-us-themselves.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to themselves " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span>&nbsp;<span class="audioPlayer-container"><span data-url-ogg="/fb_aud/ogg/i331082_En-us-themselves.ogg.cvrt.ogg" data-url-mp3="/fb_aud/mp3/i331082_En-us-themselves.ogg.cvrt.mp3" class="audioPlayer"></span><a title="Listen to themselves " class="audioPlayerTrigger" href="javascript:;"><i class="fa-play-circled2"></i></a></span></h3><div class="defmetas"><span class="defmeta">IPA:</span><span> ðɛmˈsɛlvz, /ðɛmˈsɛlvz/; </span><span class="defmeta">Type:</span><span> pronoun; </span></div><div class="meaningContainer hide-3rd"><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(the reflexive case of they, the third-person plural personal pronoun) The people previously mentioned, as the object of a verb or following a preposition, where the people are also the subject of the verb; also used for emphasis.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(reflexively): <i>They’ve hurt <b>themselves</b>.</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(after a preposition): <i>They fought among <b>themselves</b>.</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(for emphasis): <i>They are going to try climbing Mount Everest <b>themselves</b>.</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">The person of unspecified gender previously mentioned, as the object of a verb or following a preposition, where the person is also the subject of the verb; also used for emphasis.</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(reflexively): <i>Would whoever stole my phone please make <b>themselves</b> known.</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(after a preposition): <i>They’ve brought this on <b>themselves</b>.</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">(for emphasis): <i>The children did this <b>themselves</b>.</i></div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>The reflexive case of <b>they</b>, the third-person plural personal pronoun.</i> The group of people, animals, or objects previously mentioned, as the object of a verb or following a preposition ( <i>also used for emphasis</i>).</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener "><i>The reflexive case of <b>they</b>, the third-person singular personal pronoun.</i> The single person previously mentioned, as the object of a verb or following a preposition ( <i>also used for emphasis</i>).</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">the reflexive case of they, the third-person plural personal pronoun</div><div data-meaning-id="" data-translation-id="" class="phraseMeaning show-user-name-listener ">the persons of unspecified gender previously mentioned, as the object of a verb or following a preposition</div><center><button class="btn hide-3rd-toggle btn-mini"><span><i class="fa-down-open"></i> &nbsp;more </span></button></center></div><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 10:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/eux">eux</a>
 
    gv:<a href="/gv/gv/adsyn">adsyn</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%B5%E0%A5%87">वे</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">súu</div></li><li><small class="through-data">(through 7:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/eux">eux</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%B5%E0%A5%87">वे</a>
 
    id:<a href="/id/id/mereka">mereka</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">su</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    tl:<a href="/tl/tl/kaniya">kaniya</a>
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">shíi</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/euch">euch</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ku</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/euch">euch</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kai</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/euch">euch</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ke</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    tl:<a href="/tl/tl/kaniya">kaniya</a>
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">’ítá</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    tl:<a href="/tl/tl/kaniya">kaniya</a>
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ʼítá</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    pt:<a href="/pt/pt/se">se</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">in</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kée</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kúu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    lt:<a href="/lt/lt/pats">pats</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">miji</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    sw:<a href="/sw/sw/binafsi">binafsi</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Kebabben abu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/uns">uns</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    id:<a href="/id/id/diri">diri</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">tsaya</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kái</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">shi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    id:<a href="/id/id/diri">diri</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">miƙe tsaye</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ruwa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    pt:<a href="/pt/pt/se">se</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">idan</div></li></ul></div><a class="btn jsonly" href="javascript:;" onclick="jQuery(this).next(&apos;.additional-data&apos;).slideToggle();" id="additionalDataToggle"><i class="fa-chevron-down"></i>&nbsp;
 
            <i style="display:none;" class="fa-chevron-up"></i>&nbsp;
 
            Show declension of themselves</a><div class="table nojsvisible additional-data" style="display:none;"><div><i>nieodm.</i>&nbsp; <i>nieodmienny</i><br/></div><div><b>themselves</b> <i>personal pronoun</i><br/></div><div>pronoun <br/>themselves (<i>personal pronoun</i>)<br/></div></div><h3><span class="" dir="ltr">Themselves </span></h3><div class="less-reliable well well-small"><h3>Less reliable translations <a rel="nofollow" href="/reader-faq#second-step"><i class="fa-help-circled"></i></a></h3><div>We don't have straight translations, but we <em>think</em> one of translations given below may be right. Be careful.</div><ul><li><small class="through-data">(through 10:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/eux">eux</a>
 
    gv:<a href="/gv/gv/adsyn">adsyn</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%B5%E0%A5%87">वे</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">súu</div></li><li><small class="through-data">(through 7:
 
   
 
    fr:<a href="/fr/fr/eux">eux</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%B5%E0%A5%87">वे</a>
 
    id:<a href="/id/id/mereka">mereka</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">su</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    tl:<a href="/tl/tl/kaniya">kaniya</a>
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">shíi</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/euch">euch</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ku</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/euch">euch</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kai</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/euch">euch</a>
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ke</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    tl:<a href="/tl/tl/kaniya">kaniya</a>
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">’ítá</div></li><li><small class="through-data">(through 2:
 
   
 
    tl:<a href="/tl/tl/kaniya">kaniya</a>
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ʼítá</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    pt:<a href="/pt/pt/se">se</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">in</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kée</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kúu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    lt:<a href="/lt/lt/pats">pats</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">miji</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    sw:<a href="/sw/sw/binafsi">binafsi</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">Kebabben abu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    de:<a href="/de/de/uns">uns</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">mu</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    id:<a href="/id/id/diri">diri</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">tsaya</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">kái</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    id:<a href="/id/id/dia">dia</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">shi</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    id:<a href="/id/id/diri">diri</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">miƙe tsaye</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    hi:<a href="/hi/hi/%E0%A4%86%E0%A4%AA">आप</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">ruwa</div></li><li><small class="through-data">(through 1:
 
   
 
    pt:<a href="/pt/pt/se">se</a>
 
    )</small><div class="phr  text-info">idan</div></li></ul></div></div></div></div></article><div class="contentBox"><article id="translationExamples"><div class="pull-right"><a title="enable declension aware search" rel="nofollow" href="/en/ha/themselves?tmmode=MUST&stem=true#translationExamples" class="btn ">stem<s>ming</s></a></div><h3>Example sentences with "themselves", translation memory</h3><div id="tm-table-container"><a data-needlogged="true" data-toggle="modal" class="add-example jsonly" role="button" href="/ajax/addExample?from=en&dest=ha#tm-table-container">add example</a><div id="tm-tab-cont"><div style="clear:both;" id="tmTable"><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9204093077636600198"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> help us to store up any spiritual treasures in heaven.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Jehobah bai hana mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9184122232205296173"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">On the contrary, they “recommend [</span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">] as God’s ministers . . . through glory and dishonor, </span><span class="tm-p-hide1">through bad report and </span><span class="tm-p-hide0">good report; as [according to opponents] deceivers and yet [in reality] truthful.” —2 Corinthians 6:4, 8.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Akasin haka, suna “koɗa [</span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-">] masu-hidimar Allah . . . ta wurin daraja da ƙanƙanci, ta </span><span class="tm-p-hide1">wurin mugun ambato da </span><span class="tm-p-hide0">kyakkyawan ambato kamar [’yan adawa] masu-ruɗi [da gaske] mu ke, masu gaskiya ne kuwa.”—2 Korinthiyawa 6:4, 8.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9183554444103769592"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">The psalmist sang: “By the word of Jehovah the heavens </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> were made, and by the spirit of his mouth all their army.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Marubucin wannan zabura ya rera waƙa: “Da maganar Ubangiji aka yi sammai; rundunansu duka kuma da lumfashin bakinsa.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9178601331420230693"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">If elders make </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> available to fellow believers and enjoy being with them, the sheep will be </span><span class="tm-p-hide1">more likely to ask </span><span class="tm-p-hide0">for assistance when needed.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Idan dattawa suka nuna cewa </span><span class="tm-p-em">suna</span><span class="tm-p-"> a shirye </span><span class="tm-p-em">su</span><span class="tm-p-"> taimaka wa ’yan’uwansu kuma suna jin daɗin kasancewa tare da su, </span><span class="tm-p-hide1">zai yi wa ’yan’uwa </span><span class="tm-p-hide0">a cikin ikilisiyarsu sauƙi su nemi taimako daga wurinsu.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9172369937128233783"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Numbers 12:3) Yet, it seems that Korah envied Moses and Aaron and resented their prominence, </span><span class="tm-p-hide1">and this led him </span><span class="tm-p-">to say —wrongly— that they had arbitrarily and selfishly lifted </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> up above the congregation. —Psalm 106:16.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">(Litafin Lissafi 12:3) Duk da haka, kamar dai Kora ya yi kishin Musa da Haruna </span><span class="tm-p-hide1">kuma ya yi fushi </span><span class="tm-p-">da ganin sun shahara, wannan ya sa ya faɗā cikin—kuskure—cewa sun ɗaga </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> fiye da jama’a.—Zabura 106:16.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9166652962881747658"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">WHEN the elders consider whether </span><span class="tm-p-hide1">a Bible student qualifies </span><span class="tm-p-">to participate in the field ministry, they ask </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">, ‘Do the person’s expressions show that he believes </span><span class="tm-p-hide1">that the Bible is </span><span class="tm-p-hide0">the inspired Word of God?’</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">SA’AD DA dattawa suke nema su tsai da shawara </span><span class="tm-p-hide1">ko ɗalibin Littafi Mai </span><span class="tm-p-">Tsarki ya ƙware ya soma wa’azi, suna tambayar </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-">, ‘Shin furucin ɗalibin ya nuna ya gaskata cewa </span><span class="tm-p-hide1">Allah ne ya hure </span><span class="tm-p-hide0">Littafi Mai Tsarki?’</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9166312967519965361"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">12 Those who </span><span class="tm-p-">ignore warnings issued by the faithful slave inevitably cause harm to </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> and to their loved ones.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">12 Tabbas ne cewa waɗanda suke </span><span class="tm-p-">watsi da gargaɗin da bawan nan mai aminci yake bayarwa suna jawo wa </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> da ƙaunatattunsu lahani.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9147251502199245908"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">At one point, Paul and four other Christians went to the temple to cleanse </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> ceremonially.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">A wani </span><span class="tm-p-">lokaci, Bulus da wasu Kiristoci guda huɗu, suka tafi haikali domin su tsarkaka </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9145875669711293785"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">6:7) Those who commit immorality displease Jehovah and hurt their spouse and </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">6:7) Mutanen da </span><span class="tm-p-">suke yin zina suna ɓata wa Jehobah rai kuma suna ɓata wa </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> da abokin aurensu rai.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9130327082669015139"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of </span><span class="tm-p-hide1">the olive tree may </span><span class="tm-p-">actually turn out a failure, and the terraces </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> may actually produce no food; the flock may </span><span class="tm-p-hide1">actually be severed from </span><span class="tm-p-hide0">the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Habakkuk yana da hali da ya kamata mu yi koyi da shi, don ya ce: “Gama ko da shi ke itacen ɓaure ba za ya yi fure ba, ba kuwa ’ya’ya </span><span class="tm-p-hide1">a cikin kuringar anab </span><span class="tm-p-">ba; wahalar zaitun ta zama banza, gonaki ba </span><span class="tm-p-em">su</span><span class="tm-p-"> bada abinci ba: ko da za a raba </span><span class="tm-p-hide1">tumaki da wurin zamansu, </span><span class="tm-p-hide0">ba a iske shanu a dangwalinsu ba; duk da haka zan yi murna cikin Ubangiji; zan yi murna a cikin Allah mai-cetona.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9097989479656287976"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">So one day </span><span class="tm-p-">Jesus told them a story to show them how wrong it was to brag about </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Wata rana Yesu </span><span class="tm-p-">ya ba su wani labari da ya nuna musu cewa ba daidai ba ne </span><span class="tm-p-em">su</span><span class="tm-p-"> yi fahariya.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9090020571879165159"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">4:1–6:7) These sins included those of the priests </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">4:1–6:7) Waɗannan zunuban sun ƙunshi na firistocin da </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9087384143403904766"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">We read: “It </span><span class="tm-p-hide1">came about in the </span><span class="tm-p-">time of Solomon’s growing old that his wives </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> had inclined his heart to follow other gods; </span><span class="tm-p-hide1">and his heart did </span><span class="tm-p-hide0">not prove to be complete with Jehovah.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Littafi Mai Tsarki ya ce: “Gama </span><span class="tm-p-">ya zama, lokacin da [Sulemanu] ya tsufa, matansa </span><span class="tm-p-em">suka</span><span class="tm-p-"> juyar da zuciyatasa zuwa bin waɗansu alloli; zuciyatasa </span><span class="tm-p-hide1">ba ta kamilta zuwa </span><span class="tm-p-hide0">ga Ubangiji Allahnsa” ba.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9080899235377962831"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">“He wouldn’t have died,” they convince </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">, “if only I had made him go to the doctor </span><span class="tm-p-hide1">sooner” or “made him </span><span class="tm-p-hide0">see another doctor” or “made him take better care of his health.”</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">“Da bai mutu ba,” sukan tabbatas da </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-">, “in da a ce na kai shi wajen likita </span><span class="tm-p-hide1">da sauri” ko kuwa </span><span class="tm-p-hide0">“kai shi wajen wani likita dabam” ko kuwa “sa shi kula da lafiyarsa fiye da haka.”</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9076939437758833023"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">21 Individuals who do not conduct </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> in harmony with divine requirements are ‘vessels lacking honor.’</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">21 Mutane da ba sa bi da </span><span class="tm-p-em">kansu su</span><span class="tm-p-"> jitu da farillan Allah ba ‘kaya ne don ƙasƙantaccen aiki.’</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9068722020052129398"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Indeed, the admonition in the Christian Greek </span><span class="tm-p-hide1">Scriptures was written primarily </span><span class="tm-p-">to guide and strengthen anointed ones to maintain integrity and keep </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> worthy of their heavenly calling.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Hakika, gargaɗi da ke rubuce cikin Nassosin Kiristoci na Hellenanci an rubuta shi ne musamman domin a yi wa </span><span class="tm-p-hide1">shafaffu ja-gora da kuma </span><span class="tm-p-">ƙarfafa su domin su riƙe amincinsu kuma su tabbatar da </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> sun cancanci wannan kira na samaniya.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9055394036271296475"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">For the love of money is a root of all sorts of injurious things, and by reaching out for this </span><span class="tm-p-hide1">love some have been </span><span class="tm-p-">led astray from the faith and have stabbed </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> all over with many pains.” —1 Timothy 6:9, 10.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Gama son kuɗi asalin kowace </span><span class="tm-p-hide1">irin mugunta ne: waɗansu </span><span class="tm-p-">kuwa garin begen samu sun ratse daga imani, sun huda </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> da baƙinciki mai-yawa.”—1 Timothawus 6:9, 10.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9051595801208664717"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">Paul urged Christian women to “adorn </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> in well-arranged dress, with modesty and soundness of mind” —a </span><span class="tm-p-hide1">principle that applies with </span><span class="tm-p-hide0">equal force to men.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Bulus ya aririci Kiristoci mata su “</span><span class="tm-p-em">yafa</span><span class="tm-p-"> tufafi na ladabi tare da [filako] da hankali,” wannan </span><span class="tm-p-hide1">mizanin ya shafi maza ma.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9051461064025571925"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">5:12 —What is </span><span class="tm-p-hide1">the thought behind the </span><span class="tm-p-">expression “his eyes are like doves by the channels of water, which are bathing </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> in milk”?</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">5:12—Menene ma’anar kalmar “idanunsa kamar kurciyoyi a bakin rafufuka; </span><span class="tm-p-em">Wankakku</span><span class="tm-p-"> ne da madara”?</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9048702599413249516"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Such teaching calls to mind what the Bible foretold: “There will be a period of time when they will not put up with the healthful teaching, </span><span class="tm-p-hide1">but, in accord with </span><span class="tm-p-">their own desires, they will accumulate teachers for </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> to have their ears tickled.” —2 Timothy 4:3.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Irin wannan koyarwa ya tuna mana abin da Littafi Mai Tsarki ya annabta: “Kwanaki za su zo inda ba za su </span><span class="tm-p-hide1">daure da koyarwa mai-lafiya </span><span class="tm-p-">ba; amma bisa ga ƙaiƙayin kunnuwa za su tattara wa </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> masu-koyarwa bisa ga sha’awoyinsu.”—2 Timothawus 4:3.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-9031160965865520806"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Matthew 19:27) Peter and the other apostles had truly disowned </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">(Matiyu 19:15-27) Hakika, Bitrus da sauran manzannin sun riga sun ƙi </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-">.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8992781558902318201"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">They may also want to </span><span class="tm-p-">allow their children to make some decisions for </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> and then commend them when the decision works out well.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-">Za su iya ƙyale yaransu su tsai da wasu shawarwari da </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> kuma su yaba musu idan shawarar ta yi nasara.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8987721657112645348"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">So they decided to have a spiritual discussion every day to help prove </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> ready.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide1">Sai suka tsai da shawara su </span><span class="tm-p-">riƙa tattaunawa game da abubuwa na ruhaniya kowace rana don ya taimaka musu </span><span class="tm-p-em">su</span><span class="tm-p-"> kasance da shiri.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8980056887529650698"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-">All who desire divine approval today must exercise similar faith, dedicate </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> to Jehovah God, and undergo Christian baptism in </span><span class="tm-p-hide1">symbol of an unreserved </span><span class="tm-p-hide0">dedication to the Most High God.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">Dole ne dukan waɗanda suke </span><span class="tm-p-hide1">son samun amincewar Allah </span><span class="tm-p-">a yau su kasance da irin wannan bangaskiyar, </span><span class="tm-p-em">su</span><span class="tm-p-"> keɓe </span><span class="tm-p-em">kansu</span><span class="tm-p-"> ga Jehovah Allah, kuma su yi baftisma ta </span><span class="tm-p-hide1">Kirista alamar keɓe kai </span><span class="tm-p-hide0">babu ragi ga Allah Mafi Girma.</span></span></span></div></div><div class="tableRow row-fluid" data-tmbunch-id="-8958046755759696898"><div dir="ltr" lang="en" class="span6"><span><sup class="visible-phone">en </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">6 Once illicit desires take root in their </span><span class="tm-p-hide1">treacherous hearts, two people </span><span class="tm-p-">who are attracted to each other may find </span><span class="tm-p-em">themselves</span><span class="tm-p-"> discussing matters that they should be sharing only with their spouse.</span></span></span></div><div dir="ltr" lang="ha" class="span6"><div class="source "><aside><div authorUrl="/source/140708" authorName="jw2019" class="user-avatar-box"><noscript><img src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/></noscript><img class=" jsonly" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" data-src="//media.glosbe.com/a/_source__140708@glosbe.com-64.png"/><span title="author" class="user-avatar-box-name">jw2019</span></div></aside></div><span><sup class="visible-phone">ha </sup><span class=""><span class="tm-p-hide0">6 Da zarar </span><span class="tm-p-hide1">muguwar sha’awar ta shiga </span><span class="tm-p-">zuciyar mutane biyu da suke son juna, za </span><span class="tm-p-em">su</span><span class="tm-p-"> soma faɗa wa juna wasu batutuwan da suka shafi abokin aurensu.</span></span></span></div></div></div></div></div><div class="pagination"><ul><li><a rel="next nofollow" href="?page=2&tmmode=MUST">Next page &gt;&gt;</a></li></ul></div><div class="muted"><small>Showing page 1. Found 1335 sentences matching phrase "themselves".Found in 7 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. </small></div></article></div></div><div id="phraseActions" class="phraseActions pull-right btn-group hidden-phone jsonly"><a href="#" data-toggle="dropdown" class="btn btn-primary dropdown-toggle" id="phrase-actions-dropdown"><i class=" fa-plus-circled"></i>&nbsp;
 
add translation&nbsp;
 
          <span class="caret"></span></a><ul class="dropdown-menu"><li><a phrase="themselves" dest="ha" from="en" rel="nofollow" class="add-translation-button" href="javascript:;"><i class="fa-plus-circled"></i>&nbsp;add translation</a></li></ul></div>
 
  <!-- adopts trademark:  ; vulgar:  ; adults:  ; personal:  ; hide: false ; -->
 
  </div></div><div class="span2"><div class="adContainer" id="rightSidebarFirstBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarFirstBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarFirstBanner", "rightSidebarFirstBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div><div class="adContainer" id="rightSidebarSecondBanner"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("rightSidebarSecondBanner");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("rightSidebarSecondBanner", "rightSidebarSecondBanner", containerScript);
 
}
 
</script></div></div></div></div><div id="phrasePageNav"><script>
 
//
 
var adContainer = document.getElementById("phrasePageNav");
 
adContainer.setAttribute('style', 'position: inherit; display: block; padding-top: 2px; background: transparent; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;');// height: ' + (adToShow.height + 2) + "px; padding-top: 2px; border-top: 1px solid black; background: #f0f0f0; width: 100%; box-shadow: none; border-radius: 0; text-align: center;-webkit-backface-visibility: hidden;");
 
 
//</script><div class="adContainer" id="wordDetailsPageBottom"><script>
 
  if (!window.isVulgar) {
 
var containerScript = document.getElementById("wordDetailsPageBottom");
 
window.glosbeAds.glosbeAds.display("wordDetailsPageBottom", "wordDetailsPageBottom", containerScript);
 
}
 
</script></div></div><div class="clearfix-gl"></div><footer class="footer"><div class="container"><nav><div class="row-fluid"><div class="span3"><div>Links</div><a href="/">Home</a><br/><a href="/all-dictionaries">All dictionaries:
 
</a><br/><a href="/all-languages">All languages</a><br/><a href="/transliteration">Transliteration</a><br/><a href="/locale">Interface language</a></div><div class="span3"><div>Advanced</div><a rel="nofollow" href="/recent">Recent changes</a><br/><a rel="nofollow" href="/upload">Upload dictionary</a><br/><a rel="nofollow" href="/a-api">Glosbe API</a><br/><a href="/reader-faq">Reader FAQ</a><br/><a href="/editor-faq">Editor FAQ</a><br/></div><div class="span3"><div>About</div><a rel="nofollow" href="/about">About us</a><br/><a rel="nofollow" href="/partners">Partners</a><br/><a href="http://blog.glosbe.com">Blog</a><br/><a rel="nofollow" href="/contact">Contact</a><br/>
 
 
 
Terms: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/terms_pl.pdf">pl</a><br/>
 
Privacy policy: <a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_en.pdf">en</a>&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://glosbe.com/privacy-policy_pl.pdf">pl</a><br/></div><div class="span3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloud_inside.mobile.glosbedictionary" title="Glosbe Android App" class="sprite sprite-en_generic_rgb_wo_45" id="androidBadge"></a><a href="https://itunes.apple.com/us/app/glosbe-dictionary/id1240097549?mt=8" title="iOS Glosbe App" id="iosBadge"></a><span id="adProvider"></span></div></div></nav></div></footer><script async="async" src="/resources/js/bundle-cbc6d13c65.min.js"></script><script async="async" src="/dict.js"></script><!-- host: host23.glosbe.com ; --></body></html>
 
<html><img align=right src="FILE"/></html>[[Category:TODO]][[Category:GlosbeTODOen]]
 

Latest revision as of 22:27, 19 August 2019

Glosbe's example sentences of themselves [1]

 1. Misalin kalmar da jimlolin turanci da Hausa na kalmar themselves:
  1. Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such activities do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.
   Jehobah bai hana mu yin nishaɗi ba, amma mun sani cewa irin waɗannan ayyukan ba sa taimaka mana mu ajiye wa kanmu dukiya na ruhaniya a sama. [2]

  2. On the contrary, they “recommend [themselves] as God’s ministers . . . through glory and dishonor, through bad report and good report; as [according to opponents] deceivers and yet [in reality] truthful.” —2 Corinthians 6:4, 8.
   Akasin haka, suna “koɗa [kansu] masu-hidimar Allah . . . ta wurin daraja da ƙanƙanci, ta wurin mugun ambato da kyakkyawan ambato kamar [’yan adawa] masu-ruɗi [da gaske] mu ke, masu gaskiya ne kuwa.”—2 Korinthiyawa 6:4, 8. [3]

  3. The psalmist sang: “By the word of Jehovah the heavens themselves were made, and by the spirit of his mouth all their army.”
   Marubucin wannan zabura ya rera waƙa: “Da maganar Ubangiji aka yi sammai; rundunansu duka kuma da lumfashin bakinsa.” [4]

  4. If elders make themselves available to fellow believers and enjoy being with them, the sheep will be more likely to ask for assistance when needed.
   Idan dattawa suka nuna cewa suna a shirye su taimaka wa ’yan’uwansu kuma suna jin daɗin kasancewa tare da su, zai yi wa ’yan’uwa a cikin ikilisiyarsu sauƙi su nemi taimako daga wurinsu. [5]

  5. (Numbers 12:3) Yet, it seems that Korah envied Moses and Aaron and resented their prominence, and this led him to say —wrongly— that they had arbitrarily and selfishly lifted themselves up above the congregation. —Psalm 106:16.
   (Litafin Lissafi 12:3) Duk da haka, kamar dai Kora ya yi kishin Musa da Haruna kuma ya yi fushi da ganin sun shahara, wannan ya sa ya faɗā cikin—kuskure—cewa sun ɗaga kansu fiye da jama’a.—Zabura 106:16. [6]

  6. WHEN the elders consider whether a Bible student qualifies to participate in the field ministry, they ask themselves, ‘Do the person’s expressions show that he believes that the Bible is the inspired Word of God?’
   SA’AD DA dattawa suke nema su tsai da shawara ko ɗalibin Littafi Mai Tsarki ya ƙware ya soma wa’azi, suna tambayar kansu, ‘Shin furucin ɗalibin ya nuna ya gaskata cewa Allah ne ya hure Littafi Mai Tsarki?’ [7]

  7. 12 Those who ignore warnings issued by the faithful slave inevitably cause harm to themselves and to their loved ones.
   12 Tabbas ne cewa waɗanda suke watsi da gargaɗin da bawan nan mai aminci yake bayarwa suna jawo wa kansu da ƙaunatattunsu lahani. [8]

  8. At one point, Paul and four other Christians went to the temple to cleanse themselves ceremonially.
   A wani lokaci, Bulus da wasu Kiristoci guda huɗu, suka tafi haikali domin su tsarkaka kansu. [9]

  9. 6:7) Those who commit immorality displease Jehovah and hurt their spouse and themselves.
   6:7) Mutanen da suke yin zina suna ɓata wa Jehobah rai kuma suna ɓata wa kansu da abokin aurensu rai. [10]

  10. Habakkuk had an exemplary attitude, for he said: “Although the fig tree itself may not blossom, and there may be no yield on the vines; the work of the olive tree may actually turn out a failure, and the terraces themselves may actually produce no food; the flock may actually be severed from the pen, and there may be no herd in the enclosures; yet, as for me, I will exult in Jehovah himself; I will be joyful in the God of my salvation.”
   Habakkuk yana da hali da ya kamata mu yi koyi da shi, don ya ce: “Gama ko da shi ke itacen ɓaure ba za ya yi fure ba, ba kuwa ’ya’ya a cikin kuringar anab ba; wahalar zaitun ta zama banza, gonaki ba su bada abinci ba: ko da za a raba tumaki da wurin zamansu, ba a iske shanu a dangwalinsu ba; duk da haka zan yi murna cikin Ubangiji; zan yi murna a cikin Allah mai-cetona.” [11]

  11. So one day Jesus told them a story to show them how wrong it was to brag about themselves.
   Wata rana Yesu ya ba su wani labari da ya nuna musu cewa ba daidai ba ne su yi fahariya. [12]

  12. 4:1–6:7) These sins included those of the priests themselves.
   4:1–6:7) Waɗannan zunuban sun ƙunshi na firistocin da kansu. [13]

  13. We read: “It came about in the time of Solomon’s growing old that his wives themselves had inclined his heart to follow other gods; and his heart did not prove to be complete with Jehovah.”
   Littafi Mai Tsarki ya ce: “Gama ya zama, lokacin da [Sulemanu] ya tsufa, matansa suka juyar da zuciyatasa zuwa bin waɗansu alloli; zuciyatasa ba ta kamilta zuwa ga Ubangiji Allahnsa” ba. [14]

  14. “He wouldn’t have died,” they convince themselves, “if only I had made him go to the doctor sooner” or “made him see another doctor” or “made him take better care of his health.”
   “Da bai mutu ba,” sukan tabbatas da kansu, “in da a ce na kai shi wajen likita da sauri” ko kuwa “kai shi wajen wani likita dabam” ko kuwa “sa shi kula da lafiyarsa fiye da haka.” [15]

  15. 21 Individuals who do not conduct themselves in harmony with divine requirements are ‘vessels lacking honor.’
   21 Mutane da ba sa bi da kansu su jitu da farillan Allah ba ‘kaya ne don ƙasƙantaccen aiki.’ [16]

  16. Indeed, the admonition in the Christian Greek Scriptures was written primarily to guide and strengthen anointed ones to maintain integrity and keep themselves worthy of their heavenly calling.
   Hakika, gargaɗi da ke rubuce cikin Nassosin Kiristoci na Hellenanci an rubuta shi ne musamman domin a yi wa shafaffu ja-gora da kuma ƙarfafa su domin su riƙe amincinsu kuma su tabbatar da kansu sun cancanci wannan kira na samaniya. [17]

  17. For the love of money is a root of all sorts of injurious things, and by reaching out for this love some have been led astray from the faith and have stabbed themselves all over with many pains.” —1 Timothy 6:9, 10.
   Gama son kuɗi asalin kowace irin mugunta ne: waɗansu kuwa garin begen samu sun ratse daga imani, sun huda kansu da baƙinciki mai-yawa.”—1 Timothawus 6:9, 10. [18]

  18. Paul urged Christian women to “adorn themselves in well-arranged dress, with modesty and soundness of mind” —a principle that applies with equal force to men.
   Bulus ya aririci Kiristoci mata su “yafa tufafi na ladabi tare da [filako] da hankali,” wannan mizanin ya shafi maza ma. [19]

  19. 5:12 —What is the thought behind the expression “his eyes are like doves by the channels of water, which are bathing themselves in milk”?
   5:12—Menene ma’anar kalmar “idanunsa kamar kurciyoyi a bakin rafufuka; Wankakku ne da madara”? [20]

  20. Such teaching calls to mind what the Bible foretold: “There will be a period of time when they will not put up with the healthful teaching, but, in accord with their own desires, they will accumulate teachers for themselves to have their ears tickled.” —2 Timothy 4:3.
   Irin wannan koyarwa ya tuna mana abin da Littafi Mai Tsarki ya annabta: “Kwanaki za su zo inda ba za su daure da koyarwa mai-lafiya ba; amma bisa ga ƙaiƙayin kunnuwa za su tattara wa kansu masu-koyarwa bisa ga sha’awoyinsu.”—2 Timothawus 4:3. [21]

  21. (Matthew 19:27) Peter and the other apostles had truly disowned themselves.
   (Matiyu 19:15-27) Hakika, Bitrus da sauran manzannin sun riga sun ƙi kansu. [22]

  22. They may also want to allow their children to make some decisions for themselves and then commend them when the decision works out well.
   Za su iya ƙyale yaransu su tsai da wasu shawarwari da kansu kuma su yaba musu idan shawarar ta yi nasara. [23]

  23. So they decided to have a spiritual discussion every day to help prove themselves ready.
   Sai suka tsai da shawara su riƙa tattaunawa game da abubuwa na ruhaniya kowace rana don ya taimaka musu su kasance da shiri. [24]

  24. All who desire divine approval today must exercise similar faith, dedicate themselves to Jehovah God, and undergo Christian baptism in symbol of an unreserved dedication to the Most High God.
   Dole ne dukan waɗanda suke son samun amincewar Allah a yau su kasance da irin wannan bangaskiyar, su keɓe kansu ga Jehovah Allah, kuma su yi baftisma ta Kirista alamar keɓe kai babu ragi ga Allah Mafi Girma. [25]

  25. 6 Once illicit desires take root in their treacherous hearts, two people who are attracted to each other may find themselves discussing matters that they should be sharing only with their spouse.
   6 Da zarar muguwar sha’awar ta shiga zuciyar mutane biyu da suke son juna, za su soma faɗa wa juna wasu batutuwan da suka shafi abokin aurensu. [26]


Retrieved August 19, 2019, 6:27 pm via glosbe (pid: 7556)