return

From HausaDictionary.com | Hausa English Translation, Dictionary, Translator
Jump to: navigation, search

Verb

Plain form (yanzu)
return

3rd-person singular (ana cikin yi)
returns

Past tense (ya wuce)
returned

Past participle (ya wuce)
returned

Present participle (ana cikin yi)
returning

 1. (go back) koma
  he returned to his country <> ya koma ƙasarsu
 2. (come back) dawo, komo
  he returned home <> ya dawo gida.
  I found it upon my return. <> na komo na tarar da shi.
 3. (give something back) mai da ko maida / mayar da
  then he will return you into it and extract you [ another ] extraction. <> "sa'an nan ya mayar da ku a cikinta, kuma ya fitar da ku fitarwa." = [ 71:18 ] "sa'an nan ya mayar da ku a cikinta, kuma zai sake fitowa da ku. --Qur'an 71:18

Noun

Singular
return

Plural
returns

 1. dawowa, komowa, maidawa, makoma.
  And I do not think the Hour will occur. And even if I should be brought back to my Lord, I will surely find better than this as a return." <> "Kuma bã ni zaton sa'a mai tsayuwa ce, kuma lalle ne, idan an mayar da ni zuwa ga Ubangijiĩna, to, lalle ne, zan sãmi abin da yake mafi alhẽri daga gare ta ya zama makõma." --Qur'an 18:36
  A return ticket please. <> A ba ni tikitin zuwa da dawowa.
 2. (countable) The return on money is the amount or percent of profit earned on it. <> ribar kuɗi.
 3. (uncountable) If you do something in return for something else, you do it to thank or pay back somebody; you make things balanced again. <> a sakamakon wani abu.
  I gave him a few naira in return for his help. <> Na ɗan ba shi kuɗin naira sakamakon taimakonsa.Google translation of return

Dawo, samu.

 1. (verb) koma <> return, revert; dawo <> return; mai da <> recover, refer, retrieve, return; sama <> contaminate, return, become, receive, take, pick;
 2. (noun) mayarwa <> return, refund; samu <> return, contamination, discovery, receipt;